Άρθρο 59 – Ορισμός εισηγητή

Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης ή ειρηνοδίκης κατά περίπτωση. Για τον ορισμό των εισηγητών των πτωχεύσεων βαρύνουσα σημασία έχουν ιδίως η προηγούμενη εμπειρία σε πτωχεύσεις και η τυχόν μετεκπαίδευση σε θέματα πτωχεύσεων.

  • Το ΒΕΑ έχει τονίσει την ανάγκη τα Πτωχευτικά Δικαστήρια να συγκροτούνται από έμπειρους και καταρτισμένους δικαστές ώστε η όλη διαδικασία να είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη τόσο για τον πτωχό όσο και για τους πιστωτές του.