Άρθρο 02 – Υποκειμενικές προϋποθέσεις

1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και όλα τα φυσικά πρόσωπα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, η πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις και οι έννομες συνέπειες της πτώχευσης στην περίπτωση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της αφερεγγυότητας νομικών προσώπων που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.
2. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο τυχόν εξαιρείται με ρητή διάταξη νόμου.
3. Η παύση της οικονομικής δραστηριότητας ή (ως προς τα νομικά πρόσωπα) της λειτουργίας εν γένει, ή ο θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από τον θάνατο του.

 • Βασικό ζήτημα είναι ο διαχωρισμός ΑΦΜ μεταξύ νομικού και φυσικού προσώπου στην περίπτωση του ελεύθερου επαγγελματία. Το Β.Ε.Α. έχει κατ’ επανάληψη θέσει τον σχετικό προβληματισμό στους αρμόδιους φορείς επιχειρηματολογώντας αναφορικά με τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού του Α.Φ.Μ. για οφειλέτες και πιστωτές.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 20:47 | Κωνσταντίνος Καρλής

  Επανερχόμενος στο προηγούμενο σχόλιο μου θέλω να προσθέσω ότι η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 σχετικά με την δυνατότητα πτώχευσης του θανόντος προέρχεται μεν από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3588/2007, αλλά τα λάθη του παρελθόντος δεν είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνονται. Από την ημερομηνία θανάτου ο οφειλέτης δεν είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η αναδρομική κατά πλάσμα νόμου πτώχευση του ανατρέπει συνέπειες του κληρονομικού δικαίου. Κλήτευση του οφειλέτη, όπως προβλέπουν τα άρθρα 4 και 57 δεν είναι δυνατή. Οι κληρονόμοι εάν υπεισήλθαν στην κληρονομία υπόκεινται ενδεχομένως αυτοτελώς ο κάθε ένας σε πτώχευση. Σε περίπτωση αποποιήσεως της κληρονομίας από όλους τους κληρονόμους περίπτωση βέβαιη σε περίπτωση θανάτου προσώπου που πληροί τα υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια της πτώχευσης κηρύσσεται η κληρονομία σχολάζουσα και λογικά αν κηρυχθεί πτώχευση θα πρέπει να λήγει η εξουσία του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αλλά δεν υπάρχει σχετική διάταξη. Και σε κάθε περίπτωση, εάν δεν υπάρχουν κληρονόμοι ή όλοι έχουν αποποιηθεί, στην τελευταία τάξη κληρονομικής διαδοχής κληρονόμος είναι το Δημόσιο, το οποίο αναλαμβάνει τα χρέη του θανόντος. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, δεν έχω υπόψη μου περίπτωση κατά την οποία να κηρύχθηκε πτώχευση μετά τον θάνατο του οφειλέτη.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:46 | Κωνσταντίνος Καρλής

  Η παράγραφος 3 δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή δεδομένου ότι προβλέπει την πτώχευση θανόντος. Σύμφωνα με τον ΑΚ από την ημερομηνία του θανάτου περιουσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις περιπερχονται στους κληρονόμους. Αν όλοι αποποιηθούν τότε υπάρχει σχολάζουσα κληρονομία. Βέβαια είναι δυνατόν να αποδεχθούν με το ευεργέτημα της απογραφής. Η διάταξη εισάγει σημαντική αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο, χωρίς να είναι βέβαιο ότι στην τελική μορφή του νόμου θα έχουν αντιμετωπισθεί όλα τα ζητήματα που θα προκύψουν , αν διατηρηθεί η διάταξη, με την πτώχευση θανόντος.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 02:18 | Κωνσταντίνος Ντζούφας

  Πρεπει να διευκρινιστει τι εννοει με την παύση της λειτουργιας…π.χ. ενα διαγεγραμμενο νομικο πρόσωπο απο το ΓΕΜΗ ή καποιο φυσικό πρόσωπο που έκανε διακοπή εργασιών στην εφορία ή τελεί σε αδράνεια μπορεί να ζητησει την πτώχευσή του;

 • 30 Αυγούστου 2020, 18:49 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Μια που τώρα δεν υπάρχει νομικό κώλυμα και μπορεί να πτωχεύσουν ακόμη και μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι πλέον ερωτώ τι θα γίνει με τα κόμματα κυρίως ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια. Θα πτωχεύσουν ; Γιατί σε αυτή την περίπτωση οι ρυθμίσεις είναι προνομιακές, ενώ οι εγγυήσεις ανύπαρκτες, αλλά ουδείς ( Τράπεζα Ελλάδος, εταίροι στην Ε.Ε. τοπικές τράπεζες μας ) συγκινείται ; Πώς οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις μιλούν για στρατηγικούς κακοπληρωτές και μπαταχτσήδες και επιτίθενται στις μοναδικές κύριες κατοικίες πολιτών ; Γιατί δεν κάνουν αίτηση πτώχευσης ή δεν να ορίζουν σύνδικο ;

 • 30 Αυγούστου 2020, 13:34 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα που ουσιαστικά εμποδίζουν τις πτωχεύσεις ή δυσκολεύουν τις εξώσεις. Ακόμη και στη Γερμανία. Στη χώρα μας γίνεται ακριβώς το αντίθετο.