Άρθρο 15 – Τα δικαστικά έξοδα

Στις πτωχευτικές δίκες τα έξοδα επιβάλλονται πάντοτε σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 15:12 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    Ασαφής διάταξη. Οι αγωγές που μπορεί να ασκήσει ο σύνδικος για το συμφέρον των πιστωτών και τη διαφύλαξη της πτωχευτικής περιουσίας θα επιβαρύνουν την πτώχευση ανεξαρτήτως έκβασης της δίκης; Θα πρέπει να απαλειφθεί και να ισχύει ο γενικός κανόνας του ΚΠολΔ για την επιβολή των δικαστικών εξόδων. Να υπάρξει πρόβλεψη για την απαλλαγή από το τέλος δικαστικού ενσήμου των αγωγών που ασκεί ο σύνδικος τουλάχιστον κατά το αναγνωριστικό σκέλος τους.