Άρθρο 47 – Χωρική οργάνωση στην περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ

1. Η περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ οργανώνεται σε επιμέρους Χωρικές Ενότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της διοικητικής οργάνωσης με βάση τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, παραγωγικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της.
2. Οι Χωρικές Ενότητες ορίζονται ως εξής:
Χωρική Ενότητα Μητροπολιτικού Κέντρου: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών – διοικητικών ορίων των δήμων α) Θεσσαλονίκης, β) Καλαμαριάς, γ) Κορδελιού – Ευόσμου, δ) Νεάπολης – Συκεών, ε) Παύλου Μελά, στ) Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ζ) Πυλαίας – Χορτιάτη, η) Χαλκηδόνος, θ) Δέλτα, ι) Θέρμης και ια) Θερμαϊκού, και των δημοτικών ενοτήτων Καλλιθέας και Ωραιοκάστρου του δήμου Ωραιοκάστρου.
3. Στην υπόλοιπη Περιοχή Εφαρμογής του νέου ΡΣΘ ορίζονται:
(α) Χωρική Ενότητα Ευρύτερης Ζώνης Λιμνών: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών διοικητικών ορίων των δήμων Λαγκαδά, Βόλβης, και της δημοτικής ενότητας Μυγδονίας του δήμου Ωραιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
(β) Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών διοικητικών ορίων των δήμων Πολυγύρου, Σιθωνίας, Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας και Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
(γ) Χωρική Ενότητα Κιλκίς: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών διοικητικών ορίων των δήμων Κιλκίς και Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
(δ) Χωρική Ενότητα Δυτικής Ζώνης Αξιού: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών διοικητικών ορίων του δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, του δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και του δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
4. Εντός της Χωρικής Ενότητας του Μητροπολιτικού Κέντρου, διακρίνονται και ορίζονται οι εξής χωρικές Υποενότητες, με σκοπό την αναλυτικότερη εξειδίκευση του χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού:
(α) Χωρική Υποενότητα Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ): ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών – διοικητικών ορίων των δήμων: α) Θεσσαλονίκης, β) Κορδελιού – Ευόσμου, γ) Νεάπολης – Συκεών, δ) Παύλου Μελά, ε) Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στ) Καλαμαριάς, ζ) Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων: α) Ωραιοκάστρου και Καλλιθέας του δήμου Ωραιοκάστρου, β) Εχεδώρου του δήμου Δέλτα και γ) Θέρμης του δήμου Θέρμης.
(β) Χωρική Υποενότητα Λοιπής Περιοχής: ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών – διοικητικών ορίων των λοιπών δήμων και δημοτικών ενοτήτων, δηλαδή: των δήμων α) Χαλκηδόνας, β) Θερμαϊκού και των δημοτικών ενοτήτων, γ) Αξιού και Χαλάστρας του δήμου Δέλτα και δ) Μίκρας και Βασιλικών του δήμου Θέρμης.
5. Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης ορίζεται ως η κυρίως αστική περιοχή και ως προνομιακό πεδίο άσκησης αστικής πολιτικής. Με βάση τη σημερινή διοικητική διάρθρωση, ως ΠΣΘ ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών – διοικητικών ορίων των δήμων: α) Θεσσαλονίκης, β) Κορδελιού – Ευόσμου, γ) Νεάπολης – Συκεών, δ) Παύλου Μελά, ε) Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στ) Καλαμαριάς, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Πανοράματος και Πυλαίας του δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη. Ως Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ) ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται εντός των εδαφικών – διοικητικών ορίων των δήμων: α) δημοτική ενότητα Εχεδώρου του δήμου Δέλτα, β) δημοτικές ενότητες Καλλιθέας και Ωραιοκάστρου του δήμου Ωραιοκάστρου, γ) δημοτική ενότητα Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη και δ) δημοτική ενότητα Θέρμης του δήμου Θέρμης.
6. Εντός των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων ορίζονται ιδιαίτερες Χωρικές Υπο-Ενότητες (άρθρο 49) στη βάση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και δυναμικής κάθε Χωρικής Ενότητα.
7. Όλες οι τομεακές και οι χωροταξικές κατευθύνσεις, οι στόχοι και τα μέτρα, που διατυπώνονται στον παρόντα νόμο για τη Χωρική Ενότητα του Μητροπολιτικού Κέντρου λαμβάνουν υπόψη τις λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές που αναπτύσσονται μεταξύ του Μητροπολιτικού Κέντρου και των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων. Ο προγραμματισμός και φυσικός σχεδιασμός στη συνολική περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ στοχεύει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Μητροπολιτικού Κέντρου, ταυτόχρονα με την προστασία των πλουτοπαραγωγικών πόρων, την εξασφάλιση τοπικών συνθηκών ανάπτυξης, την προστασία της τοπικής παραγωγικής δομής και της ποιότητας ζωής σε όλες τις περιοχές των λοιπών Χωρικών Ενοτήτων.

  • 2 Απριλίου 2014, 22:35 | Παντελής Τάντσης

    Στρατηγικός στόχος του ρυθμιστικού της σχεδίου θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε μητρόπολη των Βαλκανίων και όχι μόνο. Παρέλκει η απαρίθμηση του εθνικού οφέλους, αν κατορθωθεί αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό δεν αρκεί το σημερινό αστικό πλαίσιο το οποίο, κάθε άλλο παρά οργανωμένο και ελκυστικό είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος, ώστε να προσελκύσει για μόνιμη εγκατάσταση την οικονομική και πολιτιστική ελίτ των ομόρων κρατών.
    Είναι απολύτως αναγκαίο να ενταχθεί στο μητροπολιτικό συγκρότημα και ολόκληρη η περιοχή των λιμνών, εντεύθεν της Εγνατίας οδού και μέχρι τη δυτική όχθη της μικρής Βόλβης.
    Εκεί θα σχεδιασθεί και θα κτισθεί η νέα, μοντέρα και άνετη πόλη αφού προηγηθεί η απαλλοτρίωση συλλήβδην όλης της εκτάσεως, πλην των οικισμών. Η γη είναι αγροτική και φθηνή. Αν συμβεί αυτό, η Θεσσαλονίκη θα είναι η πόλη που διαθέτει, εσωτερική λίμνη (Μ. Βόλβη που αυτόματα θα αποκατασταθεί) εσωτερικό βουνό και θάλασσα.Ο Χορτιάτης θα μεταβληθεί σε πάρκο δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων. Υπάρχει αμφιβολία ότι θα καταστεί σαγηνευτική και ελκυστική; Το σχέδιο θα αγκαλιάσει οποιοσδήποτε Υπουργός Χωροταξίας-Περιβάλλοντος και βέβαια ο σημερινός αλλά και μελλοντικοί πρωθυπουργοί.
    Παντελής Τάντσης-Βαλαωρίτου7-ΤΚ 54626