Άρθρο 22 – Αττικό Τοπίο

1. Προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον Οργανισμό Αθήνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής Στρατηγικό Πρόγραμμα Προστασίας και Διαχείρισης του Αττικού Τοπίου, το οποίο υπόκειται σε αναθεώρηση, ώστε να ενσωματώνει κατευθύνσεις που προκύπτουν από εξειδικεύσεις του εθνικών πολιτικών για το τοπίο, σύμφωνα με το ν. 3827/2010.
α ) Αναγνωρίζονται «τοπία προτεραιότητας», για τα οποία εκπονούνται ειδικές μελέτες, με τις οποίες προωθούνται ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης.
β) Οι ειδικές μελέτες στοχεύουν στην αναγνώριση και ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του τοπίου και λειτουργούν ως διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές αναφοράς τους, και περιέχουν κατευθύνσεις για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.
2. Επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων για την από κοινού κατάρτιση και διαμόρφωση των σχεδίων διαχείρισης. Προωθείται η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία αναγνώρισης και λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία εφαρμόζεται καταρχήν πιλοτικά στα τοπία προτεραιότητας και αναπροσαρμόζεται για τα λοιπά τοπία με βάση ειδικές προδιαγραφές.
3. Πραγματοποιείται η καταγραφή και αξιολόγηση των τοπίων της Αττικής σε επίπεδο δήμων. Η υλοποίηση ξεκινά πιλοτικά από τα τοπία προτεραιότητας.
4. Μέρος του αναφερόμενου στην παρ. 1 προγράμματος είναι η ανάκτηση και διαχείριση ανενεργών λατομείων και πρώην ΧΑΔΑ, με την αποκατάσταση του τοπίου και την απορρύπανση του περιβάλλοντος, με στόχο την απόδοσή τους ως χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.
5. Αναγνωρίζονται, ενδεικτικά, τοπία προτεραιότητας, εκτός των ήδη θεσμοθετημένων και προστατευόμενων τοπίων, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα XI .
6. Συμπληρώνεται ο κατάλογος αξιόλογων τοπίων προς ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών (αρ. 3 του ν. 3937/2011, Α΄ 60), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα XI , αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ανάδειξης του φυσικού, σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό, χαρακτήρα των περιοχών.
7. Προωθείται η ένταξη των προστατευόμενων περιοχών και στοιχείων του τοπίου ως κομβικών σημείων στο δίκτυο πρασίνου και στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών της Αττικής.
8. Προωθείται πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και τοπίων υδατικού ενδιαφέροντος της Αττικής, για τους χαρακτηρισμένους ή μη χώρους πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι χώροι και τα προβλεπόμενα μέτρα του προγράμματος καθορίζονται στο Παράρτημα XI.
9. Δίδεται προτεραιότητα στην οριοθέτηση και προστασία των παράκτιων, νησιωτικών και θαλάσσιων τοπίων της Αττικής.

 • 3 Απριλίου 2014, 01:07 | Σπύρος Ευσταθίου

  Αρθρο 22 παρ 6. Να προστεθει στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών το δημοσιο δασος Αγιου Νικολαου Λεμονια στα Κανακια Σαλαμινας, εκτασης 25000 στρεματων, που καταληγει μεχρι τη θαλασσα, μεσα στο οποιο υπαρχουν πολιτιστικα και αρχαιολογικα μνημεια και χρειαζεται προστασιας.

 • Παράγραφος 4.
  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτή, η ανάκτηση και διαχείριση ανενεργών λατομείων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά προτεραιότητα, σε περιοχές που η αλλοίωση του τοπίου είναι μεγάλη και εμφανής, όπως στην περίπτωση της Σαλαμίνας. Ειδική δε πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει γίνει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε λατομεία που είναι πρόσφατα ανενεργά, αλλά η υποχρέωση αποκατάστασής τους προέρχεται από πολύ παλαιότερο χρόνο.

  Παράγραφος 6.
  Στον σχεδιασμό πρέπει να περιληφθεί και η νησιωτική Αττική, ιδιαίτερα η Σαλαμίνα, όπου υπάρχει μεγάλη δασική έκταση 25 χιλιάδων στρεμμάτων στο νότιο τμήμα του νησιού. Στα όρια αυτού του δασικού όγκου βρίσκονται ιστορικά μνημεία μεγάλης πολιτιστικής αξίας, πράγμα που καθιστά την συμπερίληψή του στον εν θέματι κατάλογο επιβεβλημένη.

 • Άρθρο 22, Παράγραφος 6:

  Στη Σαλαμίνα υπάρχει δημόσιο δάσος έκτασης 25.000 στρεμμάτων σε άριστη κατάσταση αποτελούμενο κυρίως από χαλέπια πεύκη το οποίο μαζί με όμορες δασικές εκτάσεις, καταλήγει ως τον αιγιαλό δημιουργώντας τοπία που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ένταξης του, ως αισθητικό δάσος υπό καθεστώς προστασίας. Ανάλογες ιδιότητες παρουσιάζει και το δάσος Φανερωμένης.

 • 2 Απριλίου 2014, 10:21 | δημοτικη κινηση πολιτων ΝΑΥΜΑΧΗΑ

  Στη Σαλαμίνα υπάρχει δημόσιο δάσος έκτασης 25.000 στρεμμάτων σε άριστη κατάσταση αποτελούμενο κυρίως από χαλέπια πεύκη το οποίο μαζί με όμορες δασικές εκτάσεις, καταλήγει ως τον αιγιαλό δημιουργώντας τοπία που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ένταξης του, ως αισθητικό δάσος υπό καθεστώς προστασίας. Ανάλογες ιδιότητες παρουσιάζει και το δάσος Φανερωμένης το οποιο είναι ιδανικο για παρκο περιβαλλοντικης εκπαιδευσης και όχι μονο.

 • 31 Μαρτίου 2014, 08:33 | Βασιλική Σταυρουλάκη

  Άρθρο 22 του Σχ. Νόμου παρ1.

  Η Επιτροπή επισημαίνει ότι επιβάλλεται η ένταξη και του Αγροτικού Τοπίου της Αττικής ως μέρος συνόλου του Αττικού Τοπίου στα προαναφερθέντα προγράμματα παρέμβασης.

  Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αθηνών (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Αθηνών/ συγκροτήθηκε με την με αριθ. πρωτ. οικ.641 /04-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΤ7Λ7-ΩΓΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής