Άρθρο 03 – Στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και της χωρικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ προσδιορίζονται, για τη χρονική περίοδο 2014-2021, σε τρεις ενότητες συμπληρωματικών στρατηγικών στόχων:
α) Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας- Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.
β) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη.

 • 3 Απριλίου 2014, 12:34 | μαρω ευαγγελίδου

  ειναι αδύνατον να σταθείς πάνω από 10 λεπτά στο σύστημα.
  σε πετάει έξω.
  μήπως πρέπει να δώσει παράταση ο διαχειριστής?

 • 3 Απριλίου 2014, 11:09 | Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος

  Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής όχι μόνον δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα υπάρχει, αλλά επιπλέον είναι σε αρκετά σημεία σε αντιδιαστολή με το εγκεκριμένο χωροταξικό «Σουφλιά», ιδιαίτερα στα σημεία που προέβλεπε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές πολεοδομήσεις που σε χρονικές φάσεις προηγούμενων χρόνων είχαν εγκριθεί, καταγραφεί και από παλινωδίες της διοίκησης έχουν σταματήσει σε διάφορες φάσεις των εγκρίσεων (αυτό συμβαίνει στην συντριπτική πλειονότητα των σχετικών περιπτώσεων της χώρας).
  Πρόκειται για μια πρόταση που το μόνο που κάνει είναι να δικαιολογήσει την ύπαρξή του οργανισμού για μερικές ημέρες ακόμα μέχρι την κατάργησή του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος οργανισμός διαχρονικά δεν έχει λάβει υπόψη του επικυρωμένες μελέτες, ΓΠΣ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης, δασικών χαρτών, ρεμάτων και άλλων παρόμοιων και συγγενών πράξεων της Διοίκησης.
  Για να έχει νόημα η συγκεκριμένη «μελέτη», θα έπρεπε να έχει αποτυπώσει στο παρουσιαζόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο όλες τις οριστικοποιημένες μελέτες και πράξεις της Διοίκησης, που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους, αφού με βάση το χαρτογραφικό υλικό που υπάρχει για την Αττική από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» βάσει των ορθοφωτοχαρτών που έχουν αναρτηθεί (έτους 2011 & 2012) αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση.
  Όταν ο στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός για τις λειτουργίες και χρήσεις γης, θα έπρεπε στην τεχνική περιγραφή και αλλού να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και εκεί ακριβώς το νέο Σχέδιο έχει αποτύχει. Η άναρχη ανάπτυξη που υπήρξε μέχρι σήμερα διαιωνίζεται με σχέδια επί χάρτου, με πλήρη απουσία προτάσεων για τις διαμορφωμένες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν με την ανοχή – αν όχι τη μεθόδευση – των μέχρι σήμερα αποφάσεων, ιδιαίτερα από το 1974 και μετά. Οι συγκεκριμένες προτάσεις απουσιάζουν και το νέο Σχέδιο δεν οδηγεί σε λύση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, άρα δεν μπορεί να πάρει και τον τίτλο «Ρυθμιστικό», αφού δεν «ρυθμίζει» τα προβλήματα που τόσα χρόνια έχουν δημιουργηθεί. Συνεπώς, δεν έχει νόημα η ψήφισή του.

 • 3 Απριλίου 2014, 11:54 | Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

  Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής όχι μόνον δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα υπάρχει, αλλά επιπλέον είναι σε αρκετά σημεία σε αντιδιαστολή με το εγκεκριμένο χωροταξικό «Σουφλιά», ιδιαίτερα στα σημεία που προέβλεπε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές πολεοδομήσεις που σε χρονικές φάσεις προηγούμενων χρόνων είχαν εγκριθεί, καταγραφεί και από παλινωδίες της διοίκησης έχουν σταματήσει σε διάφορες φάσεις των εγκρίσεων (αυτό συμβαίνει στην συντριπτική πλειονότητα των σχετικών περιπτώσεων της χώρας).
  Πρόκειται για μια πρόταση που το μόνο που κάνει είναι να δικαιολογήσει την ύπαρξή του οργανισμού για μερικές ημέρες ακόμα μέχρι την κατάργησή του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος οργανισμός διαχρονικά δεν έχει λάβει υπόψη του επικυρωμένες μελέτες, ΓΠΣ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης, δασικών χαρτών, ρεμάτων και άλλων παρόμοιων και συγγενών πράξεων της Διοίκησης.
  Για να έχει νόημα η συγκεκριμένη «μελέτη», θα έπρεπε να έχει αποτυπώσει στο παρουσιαζόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο όλες τις οριστικοποιημένες μελέτες και πράξεις της Διοίκησης, που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους, αφού με βάση το χαρτογραφικό υλικό που υπάρχει για την Αττική από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» βάσει των ορθοφωτοχαρτών που έχουν αναρτηθεί (έτους 2011 & 2012) αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση.
  Όταν ο στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός για τις λειτουργίες και χρήσεις γης, θα έπρεπε στην τεχνική περιγραφή και αλλού να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και εκεί ακριβώς το νέο Σχέδιο έχει αποτύχει. Η άναρχη ανάπτυξη που υπήρξε μέχρι σήμερα διαιωνίζεται με σχέδια επί χάρτου, με πλήρη απουσία προτάσεων για τις διαμορφωμένες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν με την ανοχή – αν όχι τη μεθόδευση – των μέχρι σήμερα αποφάσεων, ιδιαίτερα από το 1974 και μετά. Οι συγκεκριμένες προτάσεις απουσιάζουν και το νέο Σχέδιο δεν οδηγεί σε λύση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, άρα δεν μπορεί να πάρει και τον τίτλο «Ρυθμιστικό», αφού δεν «ρυθμίζει» τα προβλήματα που τόσα χρόνια έχουν δημιουργηθεί. Συνεπώς, δεν έχει νόημα η ψήφισή του.

 • 3 Απριλίου 2014, 11:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Θεωρώ ότι η προς διαβούλευση πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τα σωστά δεδομένα για την περιοχή Ντράφι – Δασαμάρι, ιδιαίτερα όσον αφορά τις νόμιμα και αναγνωρισμένα ιδιωτικές εκτάσεις.

  Η έκταση έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως αγροδασική (πράξη 1305 & 2532/1980).

  H έκταση είχε ήδη προταθεί από το Υπουργείο Γεωργίας τμήμα Διεύθυνσης Δασών και με την σύμφωνη γνώμη του προς το ΥΧΟΠ για οικιστική ανάπτυξη με την πράξη 638/1980.

  Με την αρ. πρωτοκ. 49462/5725/1981 πράξη του ΥΧΟΠ η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως οικιστική.

  Παράτυπες πράξεις του Δασαρχείου έβαλαν προσκόμματα κατά των οποίων έγιναν ενστάσεις ζητώντας την υλοποίηση της πράξης χαρακτηρισμού του Δασαρχείου 1305 & 2532/ 1980 (η οποία προσδιορίζει τα γεωργικά τεμάχια, και τα όρια της δασικής και αγροδασικής έκτασης) & της τελεσίδικης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας – ΣτΕ: (Αρ. Αποφάσεως 5018/ 1984). Αυτά βρίσκονται σε εκκρεμμότητα πέραν της 10ετίας.

  Πιστεύουμε ότι θεραπεία στις παραπάνω αλληλοσυγκρουόμενες και αντιφατικές πράξεις της Διοίκησης απετέλεσε το Χωροταξικό που έγινε επί Υπουργείας κ. Σουφλιά που οριοθετεί την ευρύτερη περιοχή (Ντράφι – Πικέρμι – Ραφήνα – Παλλήνη) ως οικιστική.

  Ζητούμε την επαναφορά του, ως και την αλλαγή ζώνης για τις υπο συζήτηση εκτάσεις της περιοχής, ώστε να απεικονίζει την σημερινή πραγματικότητα (νόμιμα λειτουργούντες οικοδομικούς συναιτερισμούς, ύπαρξη οικισμού που κατασκευάστικε με νόμιμες οικοδομικές άδειες, πράξεις του Κτηματολογίου, κλπ).

 • 3 Απριλίου 2014, 09:41 | Αταλαντα Ροσόλιμος

  1. Πως μπορεί μια υπηρεσία που είναι να καταργηθεί να εκδίδει ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο; οι επιπτώσεις αυτού ποίος θα τις υποστεί και υπερασπηστεί από την μεριά της κυβέρνησης;
  2. Πως μπορεί να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που δεν έχει αποτυπωθεί στο παρουσιαζόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο ΟΛΕΣ τις οριστικοποιημένες μελέτες, και πράξεις της Διοίκησης που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους. Πως μπορεί να μην έχει προηγηθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών; Πως δικαιολογεί την συγκεκριμένη μελέτη χωρίς να συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω!
  3. Δεν έχει καν συμπεριλάβει το χαρτογραφικό υλικό που υπάρχει για την Αττική από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» βάσει των ορθοφωτοχαρτών που έχουν αναρτηθεί έτους 2011 & 2012 ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  4. Ρυθμίζει την δικαιολογία ύπαρξης ενός οργανισμού που διαχρονικά δεν έχει λάβει υπόψη του επικυρωμένες μελέτες, ΓΠΣ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης, δασικών χαρτών, ρεμάτων και άλλων παρόμοιων και συγγενών πράξεων της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
  5. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο, αντίθετα είναι σε αρκετά σημεία σε αντιδιαστολή σε σχέση με το εγκεκριμένο χωροταξικό ΄ΣΟΥΦΛΙΑ΄, ιδιαίτερα στα σημεία που προέβλεπε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές πολεοδομήσεις που εδώ και χρόνια οι διάφορες κυβερνήσεις είχαν εγκριθεί, καταγραφεί, και από σφάλματα της διοίκησης έχουν σταματήσει δε διάφορες φάσεις των εγκρίσεων. Κάτι που είναι γνωστό και συμβαίνει στις παραπάνω των περιπτώσεων της χώρας
  6. Οι εδαφικές εκτάσεις που είναι εντός των ορεινών όγκων, και έχουν διαχρονικά την μορφή χρήσης που δεν είναι σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερα του Ν. 998/79, ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα πρέπει είτε να οριοθετηθούν από τώρα με ειδικό πλαίσιο, είτε να αντικατασταθούν με άλλη δημόσια γη μέσα στην προβλεπόμενη ακτίνα, είτε να αποζημιωθούνε με το σύνολο της αξίας γης και των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την σύνταξη αναγκαίων μελετών ανάπτυξης, αλλά δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της διοίκησης.
  7. Εξακολουθεί να έχει οριοθετημένους το σύνολο των ορεινών όγκων ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ότι και πριν την αρχική οριοθέτηση αυτών – και πριν την δημιουργία του οργανισμού Αθήνας – υπάρχουν εκτάσεις που νόμιμα είχαν οικοδομηθεί με έκδοση οικοδομικών αδειών, με την διαδικασία της εκτός σχεδίου δόμηση,. Είτε διαχρονικά με Ν. η Π.Δ., ακόμα και κατοικημένες εκτάσεις νομιμοποιήθηκαν, ή, τακτοποιήθηκαν. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΡΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ Α ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ. Ειδικά στον ορεινό όγκο της Πεντέλης υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ενταγμένες στην ΖΩΝΗ Α.
  8. Αγνοεί το νομοθετικό πλαίσιο των Ν. 4014 & 4178, που με σαφήνεια ορίζουν τι πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια, για το έλλειμα γης που πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες που πραγματοποίησαν υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις. Παντελής απουσία. ΑΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
  9. Αν Ο κεντρικός σχεδιασμός θα έπρεπε να λύσει τα χρόνια προβλήματα, να απεγκλωβίσει όλο αυτόν τον κόσμο που προσδοκούσε σε ένα σπίτι- προσδοκίες βάση πράξεων της διοίκησης… η διοίκηση είναι αυτή που σήμερα δεν αναγνωρίζει τις πράξεις τις και εγκλώβισε τόσο κόσμο και δημιούργησε αυτήν την άναρχη ανάπτυξη. Αν ο στόχος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός για το τι λειτουργίες, και χρήσεις γης έχετε αποτύχει, αφού ούτε στην τεχνική περιγραφή ούτε αλλού υπάρχουν σαφείς ενδήξεις. Αυτή η άναρχη κατάσταση που συνεχίζει να υπάρξει μέχρι σήμερα διαιωνίζεται με ζωγραφιές επί χάρτου, με χωρίς καμία σοβαρή πρόταση- λύση για τις διαμορφωμένες καταστάσεις που όπως είναι γνωστό δημιουργήθηκαν με την ανοχή – αν όχι ευθύνη- των μέχρι σήμερα αποφάσεων, ιδιαίτερα από το 1974 και μετά. Το σχέδιο αυτό δεν οδηγεί σε λύση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, και δεν μπορεί να παίρνει και τον τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ».
  10. Επιλέγετε να αγνωήτε όλα τα στοιχεία των Δασικών Χαρτών… αν και δεν έχουν καν αναρτηθεί (και αναρωτιόμαστε γιατί μετά από ΤΟΣΑ χρονια) όπως και τόσα άλλα στοιχεία. Υπάρχουν πολλές περιοχές μέσα στην ζώνη Α του οροθετημένου όγκου του Πεντελικού που έχουν τελεσίδικα εξαιρεθεί από τον χαρακτήρα των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79. Θεωρητικά έχουν την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας ΑΛΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ;

 • 3 Απριλίου 2014, 09:00 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ <>.
  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ.
  ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.
  ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ.ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ?

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΟΣΗΣ
  ΣΥΝΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ
  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ
  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ ΠΡ. Τ.Ε.Ν.ΔΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 • 3 Απριλίου 2014, 08:47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

  Η πρόταση για νέο χωροταξικό που περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, έχει πολλές αντιφάσεις.

  Αγνοεί για παράδειγμα στην περιοχή Ντράφι, σε αποδεδειγμένα ιδιωτικές εκτάσεις που αγοράστηκαν από το Δημόσιο, την ύπαρξη του χωροταξικού οικιστικής ανάπτυξης που έγινε επί Υπουργείας κ. Σουφλιά, και το οποίο δεν έχει ανακληθεί.

  Αγνοεί την ύπαρξη οικισμών, οικοδομικών συνεταιρισμών, τελεσίδικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για χαρακτηρισμό γης, αποφάσεις του Κτηματολογίου, και νόμιμες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν και έχουν υλοποιηθεί.

  Αγνοεί ενστάσεις για λαθεμένες αποφάσεις της διοίκησης (δασαρχείου) η εκδίκαση των οποίων εκκρεμμεί. Όπως εκκρεμμούν δικαστικές προσφυγές για αποστέρηση χρήσης περιουσίας.

  Ζητούμε την επναφορά και επικύρωση εκ νέου τητου χωροταξικού του κ. Σουφλιά για οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή που περικλείεταιαπο τις θέσεις Ναού Πεντέλης – Δασμάρι – Ντράφι – Πικέρμι – Ραφήνας – Παλλήνης – Γέρακα, και την αλλαγή της ζώνης ώστε να συνάδει με την προτεινόμενη οικιστική ανάπτυξη.

 • 3 Απριλίου 2014, 07:42 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 3, εδάφιο β

  Προτείνεται η τροποποίηση της διατύπωσης «…προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (άλλωστε υποδηλώνει παθητικότητα) σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 63, παρ.1.

 • 2 Απριλίου 2014, 17:28 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

  Η νέα ρύθμιση δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο από ότι μέχρι σήμερα υπάρχει. Αντίθετα είναι σε αρκετά σημεία σε αντιδιαστολή σε σχέση με το εγκεκριμένο χωροταξικό ΄ΣΟΥΦΛΙΑ΄, ιδιαίτερα στα σημεία που προέβλεπε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές πολεοδομήσεις που σε χρονικές φάσεις προηγούμενων χρόνων είχαν εγκριθεί, και από παλινωδίες των διοικήσεων έχουν σταματήσει διάφορες φάσεις των εγκρίσεων.

  ΤΙ θα γίνει με τις πράξεις της Διοίκησης που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους; Γιατί με βάση το χαρτογραφικό υλικό που υπάρχει για την Αττική από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» βάσει των ορθοφωτοχαρτών που έχουν αναρτηθεί έτους 2011 & 2012 ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

  Εξακολουθεί να έχει οριοθετημένους το σύνολο των ορεινών όγκων ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ότι και πριν την αρχική οριοθέτηση αυτών – και πριν την δημιουργία του οργανισμού Αθήνας – υπάρχουν εκτάσεις που νόμιμα είχαν οικοδομηθεί με έκδοση οικοδομικών αδειών, με την διαδικασία της εκτός σχεδίου δόμηση,. Είτε διαχρονικά με Ν. η Π.Δ., ακόμα και κατοικημένες εκτάσεις νομιμοποιήθηκαν, ή, τακτοποιήθηκαν. ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΡΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ Α ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ. Ειδικά στον ορεινό όγκο της Πεντέλης υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και είναι ενταγμένες στην ΖΩΝΗ Α.

  Ανεξάρτητα αν έχουν τελεσιδικίσει οι Δασικοί χάρτες, τα στοιχεία υπάρχουν. Υπάρχουν εκτάσεις μέσα στην ζώνη Α του οριοθετημένου όγκου του Πεντελικού τουλάχιστον που έχουν τελεσίδικα εξαιρεθεί από τον χαρακτήρα των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/79. Θεωρητικά έχουν την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας ΑΛΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

  Οι εδαφικές εκτάσεις που είναι εντός των ορεινών όγκων, και έχουν διαχρονικά την μορφή χρήσης που δεν είναι σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερα του Ν. 998/79, ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα πρέπει είτε να οριοθετηθούν από τώρα με ειδικό πλαίσιο, είτε να αντικατασταθούν με άλλη δημόσια γη μέσα στην προβλεπόμενη ακτίνα, είτε να αποζημιωθούνε με το σύνολο της αξίας γης και των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την σύνταξη αναγκαίων μελετών ανάπτυξης, αλλά δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της διοίκησης.

  Αγνοείτε το νομοθετικό πλαίσιο των Ν. 4014 & 4178, που με σαφήνεια ορίζουν τι πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια, για το έλλειμα γης που πρέπει να αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες που πραγματοποίησαν υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις.

  Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας επικυρωμένες μελέτες, ΓΠΣ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης, δασικών χαρτών, ρεμάτων και άλλων παρόμοιων και συγγενών πράξεων της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
  ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΔΙΚΙΑ ΠΑΛΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 • 2 Απριλίου 2014, 14:11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΛΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  1. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από ότι μέχρι σήμερα υπάρχει. Αντίθετα είναι σε αρκετά σημεία σε αντιδιαστολή σε σχέση με το εγκεκριμένο χωροταξικό ΄ΣΟΥΦΛΙΑ΄, ιδιαίτερα στα σημεία που προέβλεπε για οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές πολεοδομήσεις που σε χρονικές φάσεις προηγούμενων χρόνων είχαν εγκριθεί, καταγραφεί, και από παλινωδίες της διοίκησης έχουν σταματήσει δε διάφορες φάσεις των εγκρίσεων. (Κάτι που συμβαίνει στην συντριπτική των περιπτώσεων της χώρας). Ιδιαίτερα αναφερόμαστε στην οικιστική ζώνη που περιλαμβανόταν στο παραλληλόγραμμα Πεντέλης – Πικερμίου – Παλλήνης – Ραφήνας – Γέρακα.
  2. Είναι μια πρόταση που το μόνο που έχει να κάνει είναι η δικαιολογία ύπαρξης του Οργανισμού Αθήνας για μερικές ημέρες ακόμα μέχρι την κατάργησή του, της ύπαρξης προσωπικού μέχρι να διευκρινιστεί ποιος θα πάει που.
  3. Ρυθμίζει την δικαιολογία ύπαρξης ενός οργανισμού που διαχρονικά δεν έχει λάβει υπόψη του επικυρωμένες μελέτες, ΓΠΣ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης, δασικών χαρτών, ρεμάτων και άλλων παρόμοιων και συγγενών πράξεων της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Πολλές από τις οποίες αφορούν και την έκταση την οποία εμείς σαν Σύλλογος Κτήμα Πεντέλη έχουμε άμεση εμπλοκή.
  4. Δεν έχει νόημα η ψήφισή του. Έπρεπε για να δικαιολογήσει την συγκεκριμένη «μελέτη», να έχει αποτυπωθεί στο παρουσιαζόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο ΟΛΕΣ τις οριστικοποιημένες μελέτες, και πράξεις της Διοίκησης που αφορούν υπάρχοντες οικισμούς είτε καταγεγραμμένους, είτε αναπτυσσόμενους, αφού με βάση το χαρτογραφικό υλικό που υπάρχει για την Αττική από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» βάσει των ορθοφωτοχαρτών που έχουν αναρτηθεί έτους 2011 & 2012 ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • 2 Απριλίου 2014, 13:06 | Ε. Ηλιοπούλου, Μ. Μαντουβάλου, Λ.Πάλλα, Γ. Πολύζος

  Σε συνέχεια των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση του Σχ. Νόμου με προηγούμενο κείμενο, αναφέρομε τα πιό κάτω , που αφορούν στην υποστήριξη των στόχων του Αρθρου 3, με μία πιό συνολική άποψη, που δεν μπορεί να κατατμηθεί στα επι μέρους άρθρα του Σχ. Νόμου.

  2. Οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων
  Οι προτάσεις για την οργάνωση των παραγωγικών δρατηριοτήτων στο Ρ.Σ.Α. 2011 είχαν τύχει αναλυτικής επεξεργασίας και αλληλοσυσχετίσεων , με χωρική στρατηγική. Στο Ρ.Σ.Α. 2013 οι ρυθμίσεις και κατευθύνσεις για τους τομείς παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) πλην τουρισμού και υγείας, έχουν δραματικά συρρικνωθεί, δεν εξειδικεύονται και έχουν απαληφθεί μέτρα ελέγχου και άμεσης εφαρμογής. Αναλυτικότερα:
  2.1 Πρωτογενής τομέας
  Στο Ρ.Σ.Α. 13 η προστασία της γεωργικής γης αποτελεί μεν κατεύθυνση αλλά δεν συνδέεται με πολιτικές που να ευνοούν την άμεση εφαρμογή. Και τούτο διότι:
  – Απαλήφθηκε από το υπόβαθρο των χαρτών η ένδειξη – σήμανση της γεωργικής γης, και από το κείμενο τα μέτρα προστασίας και κίνητρα που είχαν προταθεί και είχαν άμεση εφαρμογή. Απαλήφθηκε επίσης η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην γεωργική γη Πρώτης Προτεραιότητας
  – Απαλήφθηκαν τα Πάρκα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αποτελούν περιαστικές γεωργικές ενιαίες εκτάσεις και χαρακτηρίζονταν στο Ρ.Σ.Α. 2011 ειδικές ζώνες αυξημένης προστασίας, οι οποίες χρήζουν άμεσης προστασίας. Απαλήφθηκε η σήμανση τους στα υπόβαθρα και από το κείμενο τα μέτρα που είχαν προταθεί για άμεση εφαρμογή.
  – Απαλήφθηκε η διατήρηση και ενίσχυση της περιαστικής γεωργικής δραστηριότητας για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και και η ενίσχυση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού, αγροβιοτεχνίας και οικοτουρισμού.
  2.2 Δευτερογενής Τομέας
  Αντίστοιχα ισχύουν και τον δευτερογενή τομέα , όπου αν και στόχος είναι η διατήρηση και ενίσχυση του βιομηχανικού χαρακτήρα της Αττικής, όχι μόνο δεν εκφράζεται σαφής πολιτική για τους υποδοχείς επιχειρηματικών/ μεταποιητικών δραστηριοτήτων, αλλά και απαλείφονται θετικές ρυθμίσεις του Ρ.Σ.Α. 2011. Πιό συγκεκριμένα:
  – Έχει αφαιρεθεί η ιεράρχηση των επιχειρηματικών/ μεταποιητικών υποδοχέων με βάση το ρόλο τους στο παραγωγικό σύστημα, καθώς και η διάκρισή τους με βάση τη κλαδική τους σύνθεση , και οι αντίστοιχες χωρικές και αναπτυξιακές πολιτικές.
  – Εχει αφαιρεθεί η πρόταση θεσμοθέτησης νέων υποδοχέων δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων έκτασης 20.000στρ., που είχαν χωροθετηθεί σύμφωνα με τη στρατηγική των Πόλων Ανάπτυξης, ενώ στο υπόβαθρο των χαρτών διατηρείται η πλειοψηφία αυτών των ζωνών ως επεκτάσεις οικιστικών υποδοχέων, δηλ. για όλες τις χρήσεις. Το γεγονός αυτό μειώνει τις δυνατότητες χωροθέτησης, σε συνδιασμό με τις τιμές γης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας / βιοτεχνίας στην Αττική.
  – Έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα, υπό όρους, επέκτασης των υφιστάμενων υποδοχέων του δευτερογενούς τομέα, καθώς και η ρύθμιση για μείωση του Σ.Δ. των βιομηχανικών ζωνών από 0.9 σε 0,3 μέχρι την πολεοδόμησή τους, ως κίνητρο για την οργάνωσή τους. Γνωρίζουμε δε, ότι ο παράγοντας αυτός δεν είναι κρίσιμος μόνο για τα θέματα περιβάλλοντος, αλλά επίσης και για τη βελτίωσητης ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας / βιοτεχνίας στην Αττική.
  – Έχει απαληφθεί η απαγόρευση μετατροπής των ΒΙΟΠΑ- ΒΙΠΑ σε «ΒΙΟΠΑ- ΒΙΠΑ προς εξυγείανση», που σημαίνει ότι ανοίγεται η δυνατότητα εγκατάστασης χρήσεων κυρίως του τριτογενούς τομέα ( γραφεία, εμπορικά καταστήματα κ.λ.π.) που είναι ανταγωνιστικές χρήσεις προς τον δευτερογενή τομέα, τον οποίο αποκλείουν.
  2.3 Οργάνωση δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου – Εμπορικά Κέντρα
  Στο Ρ.Σ.Α 2011 διατυπωνόταν πολιτική και μέτρα για έλεγχο και περιορισμό των μεγάλων εμπορικών επιφανειών στις παρυφές ή εκτός της πόλης. Στο Ρ.Σ.Α 2013 έχει διευκολυνθεί η εγκατάστασή τους αφαιρώντας τα μέτρα περιορισμού και ελέγχου. Έτσι έχει απαληφθεί η, βάσει κριτηρίων, άδεια χωροθέτησης για εμπορικά κέντρα, υπεραγορές και πολυκαταστήματα άνω των 5.000 τ.μ. , η απαγόρευση χωροθέτησης επιφανειών λιανικού εμπορίου ή εμπορικών κέντρων άνω των 5.000 τμ στον εξωαστικό χώρο , η διατύπωση «αναδιάρθρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων μέσα στην πόλη και όχι στις παρυφές ή έξω απο αυτήν».
  2.4 Τουρισμός – Αναψυχή
  Στο Ρ.Σ.Α. 2013 απαλείφονται κατευθύνσεις για περιορισμό και έλεγχο της ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων. Έτσι π.χ. έχει αφαιρεθεί η απαγόρευση εγκατάστασης σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης (σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστική κατοικία). Με τη ρύθμιση αυτή αντί για αναβάθμιση του υφιστάμενου απαξιωμένου κτιριακού αποθέματος καταναλώνεται επί πλέον πολύτιμη αδόμητη γη και αφήνει ευάλωτα ιδιαίτερα τα νησιά. Έχει επίσης απαληφθεί η απαγόρευση εγκατάστασης τουριστικών εγκαταστάσεων σε βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά καθώς και η δυνατότητα να καθοριστούν περιοχές υπερσυγκέντρωσης τουριστικής δραστηριότητας.

  3. Πολεοδομική Οργάνωση και Αστική Ανασυγκρότηση

  3.1 Στο Ρ.Σ.Α. 2011 η πολεοδομική ανασυγκρότηση και οι αναπλάσεις έχουν ιδιαίτερη έμφαση και διότι έχουν συσχετιστεί με κίνητρα για τη στροφή μέρους της κατασκευαστικής βιομηχανίας στη κατεύθυνση αυτή, που αντιστοιχεί στη δομή και την οργάνωσή της. Οι επιπτώσεις των πολιτικών του χρέους στο κλάδο της οικοδομής και την οικονομία γενικότερα, αναδεικνύουν τη σημασία αυτού του στόχου. Στο Ρ.Σ.Α 2013 οι όροι αυτοί έχουν αντικατασταθεί απο τον πολύ στενότερο «αστική αναζωογόνηση» και έχουν αφαιρεθεί τόσο βασικοί στόχοι (εξυπηρέτηση της συνεκτικής πόλης, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος) όσο και πολύ επεξεργασμένες κατευθύνσεις γενικά (περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ανασυγκρότησης της γειτονιάς , αναβάθμισης του αστικού τοπίου, αρχιτεκτονικής ποιότητας, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, πολιτικής στάθμευσης). Επίσης έχουν αφαιρεθεί κατευθύνσεις και εργαλεία ειδικά ανά τύπο – κατηγορία ανάπλασης , που ήταν πιό συγκεκριμένες και δεσμευτικές. Δεν αναφέρονται πουθενά περιοχές «υποβαθμισμένες» ή «περιοχές σε κρίση».
  3.2 Στο Ρ.Σ.Α 2011 προβλεπόταν η Προώθηση εργαλείων πολιτικής γης για τη διάχυση στην τοπική κοινωνία και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο των ωφελειών που προκύπτουν από την κατασκευή δημόσιων έργων υποδομής και από τη θεσμοθέτηση νέων ή αυξημένων δυνατοτήτων αξιοποίησης των εδαφικών πόρων.
  Στο Ρ.Σ.Α. 2013 απαλήφθηκε η πολιτική γης και η διαχείριση των ωφελειών από την αστική ανάπτυξη και ειδικότερα η επιβολή αντισταθμιστικών τελών.
  Επίσης Στο Ρ.Σ.Α 2013
  • έχει αφαιρεθεί η βελτίωση της εσωτερικής συνοχής και αποτελεσματικότητας του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, της διακυβέρνησης και της επιχειρησιακής διάστασης του σχεδιασμού, που προβλεπόταν στο Ρ.Σ. 2011.
  • έχουν αφαιρεθεί οι κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των δημόσιων ακινήτων και υποδομών υπερτοπικής εμβέλειας (συμπεριλαμβανομένων των στρατοπέδων), που προβλεπόταν στο Ρ.Σ.Α 2011.
  • έχει αφαιρεθεί το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και προγραμμάτων μητροπολιτικής εμβέλειας και πολυτομεακού χαρακτήρα στην κατεύθυνση προώθησης της σύζευξης προγραμματισμού και αστικού σχεδιασμού και στη βελτίωση των όρων συντονισμού φορέων και πολιτικών, που προβλεπόταν στο Ρ.Σ.Α. 2011
  • έχουν αφαιρεθεί οι πολιτικές διαχείρισης της πυκνότητας , που είχαν διατυπωθεί ενιαία με την μελέτη των χρήσεων γης και συνδέονταν με τις κατευθύνσεις για τους Σ.Δ., και ειδικότερα τις ΕΖΥΣ για τη Μεταφορά Σ.Δ.

  Τέλος παρατηρούμε ότι η στρατηγική για το περιβάλλον του Ρ.Σ.Α. 2013 – πέραν απο την απάλειψη της έννοιας του οικολογικού αποτυπώματος, την έλλειψη προστασίας της γεωργικής γης και άλλες επι μέρους παραλείψεις στην αποκατάσταση των λατομείων και την δυνατότητα ανεξέλεγκτης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών – διατηρεί απο το Ρ.Σ.Α.2011 την πολύ αξιόλογη προστασία σημαντικών βιοτόπων και υδάτινων οικοσυστημάτων.

 • 2 Απριλίου 2014, 13:31 | Ε. Ηλιοπούλου, Μ. Μαντουβάλου, Λ.Πάλλα, Γ. Πολύζος

  Το Ρ.Σ.Α. που κατατίθεται, αποτελεί συνέχεια σειράς σχετικών επεξεργασιών και ειδικότερα του Σχ. Νόμου που είχει δημοσιοποιηθεί το 2011, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργού ΠΕΚΑ, για το παρόν Σχ. Νόμου. Πιστεύοντας ότι τα Ρυθμιστικά Σχέδια έχουν μεγάλη σημασία ειδικότερα στην σημερινή συγκυρία της κρίσης, θεωρούμε καθήκον μας να συμμετέχουμε στη διαβούλευση με μία πιό συνολική άποψη, που δεν μπορεί να κατατμηθεί στα επι μέρους άρθρα του Σχ. Νόμου, και υποβάλλονται στο Αρθρο 3 για υποστήριξη των στρατηγικών στόχων του. Σ’ αυτό το πλαίσιο θεωρούμε χρήσιμο να στηρίξουμε τις παρατηρήσεις μας στην επισήμανση των σημαντικών διαφοροποιήσεων των δύο Σχ. Νόμου Ρ.Σ.Α 2011 και Ρ.Σ.Α. 2013.
  Σχόλια για τις διαφοροποιήσεις στις πολιτικές των δύο Ρ.Σ. «Αθήνα -Αττική 2021»
  Το Ρ.Σ.Α. 2011 διαπερνάται απο την προβληματική για την κρίση. Η επεξεργασία του υποστηρίχτηκε απο διεργασίες (τομεακές αναλύσεις, εξειδικευμένες έρευνες, διαδικασίες διαβούλευσης, κ.ο.κ. με αξιοποίηση και της εμπειρίας του Οργανισμού Αθήνας), που ανίχνευαν τα ρήγματα και προβλήματα που συναρτώνται με την αστική ανάπτυξη και την παραγωγή του χώρου. Εντοπίζονταν οι παράγοντες που συνδέονται με την υποβάθμιση τμημάτων του αστικού ιστού , ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές και τις δυσκολίες στην ανανέωση του οικοδομικού πλούτου, με την υπερβολική παραγωγή και τον μεγάλο όγκο κενού κτηριακού αποθέματος, με την κατασπατάληση περιαστικής γης, την αυθαίρετη δόμηση, τις ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταλυτικό, για τα πιό πάνω , ρόλο του τρόπου που αντιμετωπίζεται η κυκλοφοριακή υποδομή κ.ο.κ.
  Οι στρατηγικές, που διαπερνούσαν και συνέδεαν οριζόντια όλες τις πολιτικές και μέτρα του Ρ.Σ.Α. 2011 στηρίζονταν σε πέντε «κλειδιά» ή πυλώνες:
  •Περιβάλλον , ως σημαντικός πόρος για το σύνολο και το μέλλον της κοινωνίας και ως
  άξονας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  •Παραγωγή , ως προϋπόθεση και βασικός μοχλός οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
  • Πολιτισμός , ως έννοια που διαπερνά και εμπεριέχει όλες τις επιμέρους εκφράσεις και
  συνιστώσες της κοινωνίας.
  •Κοινωνική συνοχή , ως κατεξοχήν ζητούμενο σε περιόδους μετάβασης / κρίσης.
  •Αστική Αναζωογόνηση , με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και αστικές αναπλάσεις, ως μέσο για την εξασφάλιση συνεκτικής αστικής δομής, την αναβάθμιση της πόλης, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, αλλά και την ενεργοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας, με στροφή προς περιβαλλοντικά φιλικές και ενεργειακά αποδοτικές κατευθύνσεις.

  Τα μέτρα που βάζουν στο μάτι του κυκλώνα τον τομέα παραγωγής του χώρου, επιβάλλονται ουσιαστικά απο τα τέλη του 2011. Αναφέρονται αποκλειστικά σε δημοσιονομικά μεγέθη, σε συνάρτηση με τις πολιτικές του χρέους, και δεν έχουν καμμία σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονταν στο Ρ.Σ.Α. 2011. Το Ρ.Σ.Α. δεν προωθήθηκε και η Ε.Ε. του Οργανισμού Αθήνας , που είχε εως τότε την ευθύνη της διαχείρισης της σύνταξής του, παραιτήθηκε.
  Στη διάδοχη κατάσταση, το Ρ.Σ.Α. έπρεπε να συνδιαλλαγεί όχι μόνο με τα ρήγματα και προβλήματα που ήδη υπήρχαν, αλλά και με μία νέα πραγματικότητα, στον τομέα της έγγειας ιδιοκτησίας και της αστικής ανάπτυξης, αχαρτογράφητη και σε συνεχείς ταχύτατες μεταλλαγές, χωρίς καταγεγραμμένους στόχους , πέραν των δημοσιονομικών.
  Με τη ρευστή συγκυρία στην οποία γίνεται η επεξεργασία του Ρ.Σ.Α. 2013, θεωρούμε ότι συνδέεται μία σημαντική διαφοροποίηση του: η απομείωση του θεσμικού του ρόλου, όχι μόνο σε σχέση με το Ρ.Σ.Α. 2011 , αλλά και με αυτό που ισχύει σήμερα (ΡΣΑ 1985). Μεγάλο μέρος δηλ. των πολιτικών και μέτρων που προβλέπει έχουν ενταχθεί όχι στο σώμα του Νόμου, αλλά στο Παράρτημά του, που προβλέπει όμως ότι δύναται να τροποποιείται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και όχι με Π.Δ., όπως προβλεπόταν έως τώρα. Η μεταρρύθμιση αυτή αυξάνει μεν την ευελιξία και προσαρμόζεται στην όλη συγκυρία, αλλά κάνει το νομοθέτημα ευάλωτο σε ανατροπές , γεγονός που δεν συμβιβάζεται με τον στόχο της «ασφάλειας δικαίου», ούτε με την « χάραξη στρατηγικών και πολιτικών για την έξοδο από τη κρίση», που υποτίθεται αποτελούν τον μεγάλο στόχο όλων των σημερινών μεταρρυθμίσεων και εμπεριέχονται στο ρόλο που πρέπει να εκπληρώνει ένα Ρ.Σ.
  Το ΡΣΑ 2013, βασιζόμενο σε αυτό του 2011, με συνοψίσεις , παραλείψεις στόχων και ρυθμίσεων ή και προσθήκες νέων , μεταβάλλει την όλη στρατηγική του, μειώνοντας τον έλεγχο και τους περιορισμούς χωροθέτησης δραστηριοτήτων. Επικαλείται μεν στην εισηγητική έκθεση και σε διάφορα σημεία του τα «πέντε κλειδιά» που αναφέρθηκαν πριν. Αλλά η επίκληση είναι προσχηματική διότι δεν υποστηρίζονται με κατάλληλα μέτρα πολιτικής και έχουν πάψει να διαπερνούν οριζόντια τις στρατηγικές και πολιτικές του. Αντίθετα οι «μεταρρυθμίσεις» που εισάγονται σ’ αυτό, σε σχέση με το προηγούμενο, οδηγούν σε υπονόμευση των στρατηγικών απο άλλα μέτρα ή ελλείψεις. Μία επι μέρους παρατήρηση που θα μπορούσε να είναι σημαντική ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, είναι ότι απο τους στόχους και τα μέτρα έχουν απαληφθεί οι αναφορές στα θέματα κοινωνικής συνοχής που επικαλείται στα «κλειδιά» η Αιτιολογική Έκθεση του Σχ. Νόμου. Θα υποστηρίξουμε αυτή τη θέση παραθέτοντας ενδεικτικά πιό κάτω, τις διαφορές των δύο ΡΣΑ σε τρεις βασικές ενότητες πολιτικών.

  1. Χωρική οργάνωση

  Στο Ρ.Σ.Α.2013 η αρχή της συμπαγούς πόλης, βασική στρατηγική χωρικής οργάνωσης για το ΡΣΑ 2011, αν και αναφέρεται, καταστρατηγείται από μία σειρά ρυθμίσεων (ή μη ρυθμίσεων) που ευνούν την αστική διάχυση, υπονομεύοντας την πολιτική της αστικής αναζωογόνησης και την τόνωση της κεντρικότητας .
  1.1. Στο Ρ.Σ.Α 2011 προβλεπόταν η Οργάνωση του χώρου της Αττικής στη βάση ενός ολοκληρωμένου δικτύου περιοχών στρατηγικής σημασίας που καλούνται να προωθήσουν την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της όλης ανάπτυξης. Στο δίκτυο αυτό εστίαζαν οι δράσεις και τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων του περιφερειακού σχεδιασμού, και εντάσσονταν σε τρείς (3) κατηγορίες, που αντιστοιχούν στους τρείς στρατηγικούς στόχους του ΡΣΑ: Αναπτυξιακοί Πόλοι, Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής , Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας».
  Στο Ρ.Σ.Α 2013 απαλείφεται η στρατηγική των «Περιοχών Στρατηγικής Σημασίας» ,αναφέρονται μόνο οι «αναπτυξιακοί πόλοι» και προστίθενται οι «αναπτυξιακοί άξονες». Η προσθήκη αναπτυξιακών αξόνων, που εν πολλοίς ταυτίζονται με υφιστάμενους ή μελλοντικούς οδικούς άξονες (και οι οποίοι συνεχίζουν το προγενέστερο συγκυριακό γραμμικό μοντέλο «ανάπτυξης» της πρωτεύουσας) αποδυναμώνει την λειτουργία των αναπτυξιακών πόλων ως μοχλών ανάπτυξης και επι πλέον ευνοεί την αστική διάχυση λόγω της γραμμικής ανάπτυξης.
  1.2. Στο Ρ.Σ.Α 2011 ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, υποστηριζόταν από σταδιακή κατάργηση των παρεκκλίσεων, (τόσο σε διάσπαρτες χωροθετήσεις κατοικίας και παραγωγικών χρήσεων, όσο και σε οριοθετημένους Υποδοχείς). Επίσης στο υπόβαθρο των χαρτών υπήρχε ένδειξη – σήμανση της γεωργικής γης, για την οποία στο κείμενο είχαν προταθεί μέτρα προστασίας από την κατάληψη απο άλλες χρήσεις και τη δόμηση καθώς και κίνητρα που θα είχαν άμεση εφαρμογή.
  Στη πρόταση 2013 ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης παραμένει ευχή, αφού απαλείφονται τα μέτρα με άμεση εφαρμογή (π.χ. απαλείφεται η κατάργηση των παρεκκλίσεων κάτω των 4.000 τ.μ., η ρητή απαγόρευση εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων, επαγγελματικών μονάδων και αποθηκών στις εκτός σχεδίου περιοχές, η σήμανση της γεωργικής γης και των περιοριστικών μέτρων δόμησης σ’ αυτήν) και τα αντικίνητρα (ενσωμάτωση στο κόστος της εκτός σχεδίου οικοδόμησης της επιβάρυνσης που επιφέρει σε αστικές υποδομές και περιβάλλον, μέσω θέσπισης αντισταθμιστικών οφελών, κ.λ.π.). Επίσης στη νέα πρόταση απαλήφθηκε η απαγόρευση επέκτασης των ρυμοτομικών σχεδίων αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου των ήδη θεσμοθετημένων επεκτάσεων στον ίδιο οικισμό, που προβλεπόταν στο ΡΣΑ 2011, κατεύθυνση που περιόριζει τη σπατάλη γης για νέες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης.
  1.3 Έχει αφαιρεθεί η απαγόρευση εγκατάστασης σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης (τουριστική – παραθεριστική κατοικία) που συνεπάγεται διάχυση και απαιτεί νέα κατάληψη γης, παρά τις υπάρχουσες εκτεταμένες ανοργάνωτες περιοχές παραθεριστικής κατοικίας .
  1.4 Στο Ρ.Σ.Α 2013 υπάρχουν προτάσεις που αντιστρατεύονται την τόνωση του Λεκανοπέδιου της Αθήνας και μάλιστα των κεντρικών περιοχών. Έτσι έχει έχει αφαιρεθεί αφ’ ενός απο τους γενικούς στόχους του Ρ.Σ.Α 2011 η διατήρηση των κέντρων Αθήνας και Πειραιά ως κέντρων επιτελικών διοικητικών υπηρεσιών καθώς και οι σχετικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης , που είχαν προβλεφθεί , δεδομένης της ουσιαστικής συμβολής αυτών των λειτουργιών στην τόνωση της κεντρικότητας. Επίσης στην προτεινόμενη «Χωροταξική Οργάνωση» , η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας προβλέπεται (μεσο-μακροπρόθεσμα ) να «αποτελέσει απόθεμα γης για εσωτερική αποκέντρωση της Αττικής», χωρίς ο όρος αυτός να αποσαφηνίζεται, αλλά σίγουρα δημιουργεί τις συνθήκες νέας διάχυσης.
  1.5 Στο Ρ.Σ.Α. 2011 η πολεοδομική ανασυγκρότηση και οι αναπλάσεις είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία , σαν κύριο εργαλείο για την εξυπηρέτηση της συνεκτικής πόλης, με εξειδικευμένες επεξεργασίες στις κατευθύνσεις και τα εργαλεία ανά τύπο περιοχής και είχαν συσχετιστεί με την στροφή του κατασκευαστικού κεφαλαίου σε έργα ανακύκλωσης – επανάχρησης της ήδη πολεοδομημένης γης. Στο Ρ.Σ.Α. 2013 ο στόχος αυτός έχει εκλείψει και η «αστική αναζωογόνηση» δεν υποστηρίζεται επαρκώς, όπως θα αναφέρθεί στο επόμενο κείμενο παρατηρήσεων, στο σημείο 3.1
  1.6 Σε ό,τι αφορά το «Σύστημα Μεταφορών» , η προσθήκη της υποθαλάσσιας ζεύξης Πέραμα – Σαλαμίνα, καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού με τον Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» (κατόπιν αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων) θα ευνοήσει επίσης την αστική διάχυση.

  Για τα σημεία «2.Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» και «3.Πολεοδομική Οργάνωση και Αστική Ανασυγκρότηση» θα υποβληθεί επομενο κείμενο παρατηρήσεων, στο Αρθρο 3, για υποστήριξη των γενικών στόχων συνθετικά.