Άρθρο 11 – Οργάνωση αξόνων και πόλων ανάπτυξης

1. Συγκροτείται και ενισχύεται πλέγμα αναπτυξιακών αξόνων και πόλων με στρατηγικό χαρακτήρα που εκτείνεται σε όλες τις Χωρικές Ενότητες, το οποίο αποτελεί το βασικό σκελετό για τη χωρική διάρθρωση των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιδιώκεται να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ολοκληρωμένη χωρική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το πλέγμα των αναπτυξιακών αξόνων διαρθρώνεται ως εξής:
2.1. Αναπτυξιακοί Άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας
α) Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος:
Αρχίζει από την περιοχή του Επιβατικού Λιμένα και την κεντρική περιοχή του Πειραιά, διέρχεται από την περιοχή του Γηπέδου Καραϊσκάκη, τις περιοχές περί τον Φαληρικό Όρμο με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τις λοιπές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, την περιοχή του πρώην Ιπποδρόμου, και στη συνέχεια αναπτύσσεται με βορειοανατολική κατεύθυνση, ακολουθώντας τον άξονα της Λ. Συγγρού, διασχίζει τον βασικό πόλο του κέντρου της Αθήνας, συνεχίζει κατά μήκος του άξονα τριτογενών δραστηριοτήτων της Λ. Κηφισίας και καταλήγει στον αναπτυξιακό πόλο του Αμαρουσίου, όπου συναντάται με τον αναπτυξιακό άξονα Ανατολής – Δύσης.
Κατά μήκος αυτού του άξονα αναπτύσσονται πλέγματα λειτουργιών μητροπολιτικής και διεθνούς εμβέλειας, με κύριο χαρακτήρα τις τριτογενείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, και ιδιαίτερα τους γραφειακούς χώρους και τις έδρες επιχειρήσεων, τις τουριστικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές λειτουργίες, τις υπηρεσίες υγείας και τον αθλητισμό.
β) Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά – Νότου:
Ο άξονας αυτός ξεκινά με δύο κλάδους από τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της Περιφέρειας, την Ελευσίνα και τον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά/ Ικονίου και ακολουθεί την κατεύθυνση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, Λ. Αθηνών, Πέτρου Ράλλη, Θηβών, Ελαιώνα, Κηφισού. Στη συνέχεια διασχίζει τις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, Νέα Φιλαδέλφεια, Μεταμόρφωση, Κηφισιά και τη Χωρική Ενότητα Βόρειας Αττικής, Αγ. Στέφανο, Αφίδνες, και καταλήγει στη Βόρεια Πύλη της Περιφέρειας Αττικής, στην περιοχή του Αυλώνα, απ’ όπου και συνδέει την Περιφέρεια με την άμεσα συναρτώμενη βιομηχανική συγκέντρωση των Οινοφύτων και συνεχίζει ως βασικός αναπτυξιακός άξονας του εθνικού χώρου.
Ο άξονας αυτός αποτελεί τον κύριο κορμό του παραγωγικού ιστού, κυρίως της δευτερογενούς παραγωγής, της Περιφέρειας και κατά μήκος του αναπτύσσονται περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικτού χαρακτήρα, όπως βιομηχανικών και βιοτεχνικών, χονδρεμπορίου και εμπορευματικών μεταφορών, αντιπροσωπειών και εμπορικών εκθέσεων, αλλά και εδρών επιχειρήσεων, τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων.
γ) Αναπτυξιακός Άξονας Ανατολής-Δύσης
Ο άξονας αυτός αναπτύσσεται ακολουθώντας την κατεύθυνση της Αττικής Οδού και του δυτικού σκέλους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ. Αρχίζει από την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα, συνδέεται με τους αναπτυξιακούς πόλους Κορωπίου-Παιανίας και Σταυρού-Παλλήνης, διέρχεται από τον πόλο του Αμαρουσίου, την περιοχή Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, διασχίζει το Βόρειο Θριάσιο με το Εμπορευματικό Κέντρο και το Σταθμό Διαλογής ΟΣΕ και καταλήγει στη Δυτική Πύλη της Περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή Μεγάρων), από όπου εισέρχονται στην Αττική οι άξονες διασύνδεσης με τη Δυτική Ευρώπη.
Ο χαρακτήρας αυτού του άξονα διαφοροποιείται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, με έμφαση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες επιτελικού χαρακτήρα και στις υπηρεσίες τριτογενούς τομέα στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του, καθώς και στις μεταποιητικές, εμπορευματικές, μεταφορικές και αποθηκευτικές λειτουργίες στο δυτικό τμήμα του.
2.2. Αναπτυξιακοί Άξονες μητροπολιτικής ακτινοβολίας είναι οι εξής:
α) Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από τον Φαληρικό όρμο μέχρι τη Βουλιαγμένη, του οποίου ο βασικός προσανατολισμός συνίσταται στην εξασφάλιση του ανοίγματος του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας προς το παραλιακό μέτωπο και της λειτουργικής διασύνδεσης με αυτό, με την ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού, τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχειας και της προσπελασιμότητας της παράκτιας ζώνης για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
β) Άξονας Οδού Πειραιώς, με έμφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες αναψυχής.
Επιδιώκεται η ανάδειξη των παραπάνω δύο αξόνων ως βασικών στοιχείων της εικόνας και της ταυτότητας της πόλης ως διεθνούς πολιτιστικής και τουριστικής μητρόπολης.
2.3. Αναπτυξιακοί Άξονες ενδοπεριφερειακής σημασίας είναι οι εξής:
α) Άξονας Λ. Βουλιαγμένης, από την κεντρική περιοχή της Αθήνας προς Ελληνικό και Βουλιαγμένη
β) Άξονας Λ. Μεσογείων – Σταυρού – Ραφήνας
γ) Άξονας Αεροδρομίου – Λαυρίου
3. Βασικοί Πόλοι Ανάπτυξης
Οι πόλοι ανάπτυξης συντίθενται με τους άξονες ανάπτυξης, περιλαμβάνουν πλέγματα υπερτοπικών δραστηριοτήτων, είτε σύνθετα και πολυδιάστατα είτε με εξειδικευμένο προσανατολισμό, και διαρθρώνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
3.1. Πόλοι διεθνούς και εθνικής εμβέλειας
α) Πόλος Αθήνας – Πειραιά
Δυναμικά συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν:
αα) Το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας – Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά.
Αποτελούν το παραδοσιακό επιτελικό και οικονομικό κέντρο της Περιφέρειας και της χώρας με πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα: Επιτελική διοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισμός, γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, μεταποίηση με ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, εμπόριο και τουρισμός.
ββ) Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά, σε συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα Ικονίου -Κερατσινίου. Αποτελεί τη Νότια Πύλη της Περιφέρειας και τη σημαντικότερη θαλάσσια πύλη της χώρας. Επιδιώκεται η ενίσχυσή του ως ναυτιλιακού κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ. 1.2β και 10 παρ. 3.1β περ. ββ, και κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού, όπως είναι η ακτοπλοΐα και οι εξυπηρετήσεις κρουαζιερόπλοιων, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.
γγ) Ελαιώνας. Αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και περιοχή διασύνδεσης των Κέντρων Αθήνας και Πειραιά. Επιδιώκεται η ανάδειξή του σε υποδοχέα καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και εν γένει λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, όπως μεταποιητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα, μεταφορές, εκπαίδευση και έρευνα, τεχνολογία, πολιτισμός, αθλητισμός, υγεία, περίθαλψη, πρόνοια. Λόγω της κρίσιμης θέσης της περιοχής του Ελαιώνα σε σχέση με τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές υποδομές σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια στην Αττική κατάλληλων εκτάσεων για την επιχειρηματικότητα, προτείνεται η πρόβλεψη της δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων του ν .3982/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τόσο για τις μεταποιητικές και ερευνητικές όσο και για τις τριτογενείς δραστηριότητες στα οποία περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου. Σε περίπτωση που συγκεκριμένες χωρικές ενότητες του Ελαιώνα έχουν το χαρακτήρα Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και πληρούνται οι εκ του ν.3982/2011 προϋποθέσεις, τα Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν τη μορφή των Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης.
β) Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
Το τέως Αεροδρόμιο Ελληνικού, σε συνδυασμό με την παράκτια Ολυμπιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά (Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του Αγίου Κοσμά και έκταση όμορων αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά), αναπτύσσεται ως μητροπολιτικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας, με στόχο την ανάδειξη της πρωτεύουσας σε σημαντικό κέντρο οικονομικής, περιβαλλοντικής και καινοτομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, επιχειρηματικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο χώρο αυτό προωθείται πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης και μικτών λειτουργιών, το οποίο, πέραν του χώρου που θα διατεθεί για τη δημιουργία κεντρικού πάρκου, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VΙΙ, εμπλουτισμένου με τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4062/2012 (Α΄30) μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς χρήσεις εκπαίδευσης, έρευνας και υγείας, τουρισμού-αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, εμπορικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών εξυπηρετήσεων, υπηρεσιών, κατοικίας και επιχειρηματικού κέντρου. Κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης του πιο πάνω πόλου, πρέπει να λαμβάνονται μέριμνα για την εφαρμογή πρότυπων μεθόδων αστικής περιβαλλοντολογικής ανάπτυξης, τη λειτουργική σύνδεση του πόλου με τις οικιστικές περιοχές των παρακείμενων δήμων, τη διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση των αξιόλογων αρχιτεκτονικών κτηρίων, με συμβατές προς τον χαρακτήρα τους χρήσεις γης, την ενίσχυση της προσπέλασης του πόλου με τα μέσα σταθερής τροχιάς , την ανάπτυξη του πρασίνου με είδη της μεσογειακής χλωρίδας και την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, με χρήση μεθόδων ανακύκλωσης των υδάτων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
γ) Σύστημα συμπληρωματικών πόλων Σταυρός – Παλλήνη και Παιανία – Κορωπί στην περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα, από αέρος Διεθνούς Πύλης εισόδου στη χώρα, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, στις μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή, στη μεταποίηση, στην υψηλή τεχνολογία και τις δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα.
δ) Πόλος Φαληρικού Όρμου, που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου και την περιοχή του παλαιού Ιπποδρόμου.
Βασική επιδίωξη είναι η διασφάλιση της συνέχειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του παραλιακού μετώπου με τον Κεντρικό Άξονα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο του Πόλου Αθήνας – Πειραιά, αλλά και διακριτά, ενισχύοντας την ανάδειξη του Θαλάσσιου Μετώπου ως συστατικού στοιχείου της φυσιογνωμίας της Αθήνας-Αττικής και περιλαμβάνει χρήσεις πολιτισμού και επιστήμης, αναψυχής, αθλητισμού, και τουρισμού.
3.2. Πόλοι εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας
α) Θριάσιο (Λιμένας Ελευσίνας – Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου): με εξειδίκευση στις εμπορευματικές μεταφορές, στη βιομηχανία και ενέργεια, στις επιχειρήσεις και στην τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα.
Οι Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου συγκροτούν τον κύριο πόλο συγκέντρωσης εμπορευματικών πάρκων και ζωνών χονδρεμπορίου σε σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και κομβική θέση στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις Περιφερειακής σημασίας και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υποδοχέων και μονάδων του δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας.
β) Ερευνητικός – εκπαιδευτικός πόλος Ζωγράφου – Αγ. Παρασκευής περιλαμβάνει:
πανεπιστημιακά συγκροτήματα, ερευνητικά κέντρα , νοσοκομεία. Συγκέντρωση ήδη εγκατεστημένων σημαντικών λειτουργιών εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, όπως είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Ερευνάς Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος και συγκρότημα μεγάλων Νοσοκομείων του Δημοσίου Τομέα. Λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά διακριτά στο πλαίσιο του Πόλου Αθήνας -Πειραιά και η ανάπτυξή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των στόχων του παρόντος. Προωθείται η εξασφάλιση ειδικών υποστηρικτικών υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας.
γ) Μαρούσι: με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, το υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, τον αθλητισμό και τη διοίκηση.
3.3. Πόλοι ενδοπεριφερειακής εμβέλειας
α) Στις Αχαρνές, μεταξύ Εθνικής Οδού και Συγκοινωνιακού Κέντρου, με εξειδίκευση στη μεταποίηση και στις μεταφορές.
β) Στη Ραφήνα, με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και την αναψυχή
γ) Στο Λαύριο, με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
δ) Στον Αυλώνα και την ευρύτερη περιοχή του , με κατεύθυνση τις επιχειρήσεις και τις εμπορευματικές μεταφορές
ε) Στα Μέγαρα, παρά τον ΠΑΘΕ και τη γραμμή του υπεραστικού σιδηροδρόμου, με εξειδίκευση στην αγροτική παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τις εμπορευματικές δραστηριότητες.
4. Κατά μήκος των ως άνω αξόνων και στους αναπτυξιακούς πόλους, για την υλοποίηση των σκοπών αυτού του άρθρου, στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού:
α) Εναρμονίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης με το στρατηγικό αναπτυξιακό ρόλο αυτών των αξόνων και πόλων.
β) Ενισχύεται η λειτουργική εξειδίκευση των επιμέρους τμημάτων τους, με περιορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων σε εκείνες που συνάδουν με τον κυρίαρχο αναπτυξιακό προσανατολισμό τους, και με αντίστοιχη διαφοροποίηση, κατά χρήση, των όρων δόμησης για την επίτευξη της επιθυμητής μίξης χρήσεων.
γ) Προωθούνται προγράμματα στρατηγικών παρεμβάσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα στις περιοχές όπου απαιτείται αναβάθμιση για λόγους προβολής της μητροπολιτικής «εικόνας» και στις περιοχές που μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες διάχυσης της αναβάθμισης και ανάπτυξης.
δ) Χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις διοικητικών, κοινωφελών και πολιτιστικών υποδομών μητροπολιτικού επιπέδου.
ε) Χωροθετούνται κατά προτεραιότητα οι νέοι οργανωμένοι υποδοχείς σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκμηριώνεται η προς τούτο αναγκαιότητα.
στ) Προωθείται η οργάνωση και αναμόρφωση των ήδη θεσμοθετημένων και διαμορφωμένων επιχειρηματικών ζωνών, καθώς και των εγκεκριμένων τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων.
ζ) Υποστηρίζεται η εφαρμογή στις παραγωγικές και επιχειρηματικές ζώνες μορφών οργανωμένης ανάπτυξης και διαχείρισης.
5. Στο πλαίσιο της στρατηγικά προσανατολισμένης ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο δίκτυο των αναπτυξιακών πόλων, για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης μονάδων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τον κυρίαρχο χαρακτήρα του πόλου προβλέπονται τα εξής:
α) Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι διαδικασίες επίσπευσης της αδειοδότησης για την εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στις επιμέρους εξειδικεύσεις του προσανατολισμού των πόλων που προβλέπονται στο παρόν.
β) Με αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση επέκταση, η κατ΄εξαίρεση εντοπισμένη, σημειακή αναθεώρηση του καθεστώτος των υφιστάμενων θεσμοθετημένων επιχειρηματικών υποδοχέων και των ακινήτων τα οποία διαχειρίζονται φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως και τα όμορα αυτών ακίνητα, στους αναπτυξιακούς πόλους για την εγκατάσταση σημαντικών μονάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στους τομείς συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, με τη μόνη προϋπόθεση ότι η χρήση περιλαμβάνεται στον αναπτυξιακό προσανατολισμό του κατά περίπτωση πόλου και προκύπτει η αναγκαιότητα εγκατάστασής της. Η αναγκαιότητα εγκατάστασης τεκμηριώνεται από έκθεση που υποβάλλεται στον ΟΡΣΑ από τον επισπεύδοντα και περιλαμβάνει αξιολόγηση βάσει κριτηρίων ανάλογων με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3908/2011 (Α’ 88) και ειδικότερα: ως προς τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού φορέα, ως προς την προώθηση τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και ως προς τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και ως προς την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος. Επίσης, απαιτείται θεώρηση της συγκεκριμένης χωροθέτησης ως προς το σύνολο της Χωρικής Ενότητας ή Υποενότητας και ως προς την όμορη ζώνη του επιχειρηματικού Υποδοχέα, καθώς και η υποχρεωτική εξασφάλιση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών υποδομών από τον επενδυτή.

 • 3 Απριλίου 2014, 09:47 | ΚΛΑΙΡΗ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ

  Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αποτελεί το χωροταξικό σχεδιασμό της Αθήνας ως Ειδικό Πλαίσιο.
  Μετά από παρέλευση 3 δεκαετιών από τη ψήφιση του ισχύοντος Ρυθμιστικού (ΡΣΑ 85) έρχεται η σημερινή πρόταση που εσπευσμένα τίθεται σε διαβούλευση μόλις μιας εβδομάδας, να ορίσει τη χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική του τόπου μας, που ουσιαστικά από τη ροή του κειμένου προκύπτει ότι διασφαλίζει και επισφραγίζει τις εξαγγελθείσες μεγάλες αναπτύξεις παραμερίζοντας και υποβαθμίζοντας το περιβάλλον τους.
  Όταν ανατρέξουμε στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2009 για την αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, θα δούμε ότι οι παρεμβάσεις και οι τροποποιήσεις είχαν γνώμονα την προστασία και την ελεγχόμενη ανάπτυξη. Το θαλάσσιο μέτωπο αντιμετωπιζόταν ως αναπτυσσόμενος πόλος δειλά, για παράδειγμα το Ελληνικό –Γλυφάδα προτεινόταν ως πόλος ενδοπεριφερειακής εμβέλειας (άρθρο 12 παρ.3γ) τρίτος στην κατάταξη σπουδαιότητας σε σχέση με τους Πόλους Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας και τους πόλους Εθνικής και Μητροπολιτικής Εμβέλειας. Το 2011-2012 ο εστιασμένος πλέον Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού – Άγιου Κοσμά, αναβαθμίσθηκε στην κορωνίδα των πόλων δηλαδή κατατάχθηκε σε πόλο διεθνούς και εθνικής εμβέλειας δηλ. διεθνής προορισμός . Σαν κατευναστικό για το παιχνίδι των εντυπώσεων, προδιέγραφαν εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, κοινόχρηστο πράσινο, έκτασης όχι μικρότερο του 50% από το οποίο τα 2.500τρεμ. θα αποτελούσαν ενιαίο πάρκο (άρθρο 46).
  Σήμερα στο νέο κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση με συνοπτικές διαδικασίες, διατηρείται ο Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού– Άγιου Κοσμά σαν πόλος Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας (άρθρο 11 παρ. 3.1) και περιορίζεται το πάρκο σε 2.000 στρεμ.(Παράρτημα VII αρθρο 18 παρ4α) (Θέλουμε τέσσερις ακόμα διαβουλεύσεις για να «χάσουμε» το πάρκο!). Είναι αξιοσημείωτο ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού στο οποίο θα ισχύουν οι χρήσεις που ήδη θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4062/12. εκ του οποίου και μόνου γεγονότος φαίνεται ότι το προτεινόμενο Ρυθμιστικό επικαιροποιεί και διασφαλίζει τις ήδη ανειλημμένες αποφάσεις, αποκαλείται «πυρήνας σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον Υμηττό» με τα μέσα σταθερής τροχιάς(!!!!) Πλην όμως δεν περιγράφει κανείς πώς αυτός ο πυρήνας Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας θα συνδεθεί με τη Δυτική Αττική κα τον άλλο πόλο Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας που είναι ο πόλος Αθήνα-Πειραιά.Μηπως υπαινίσσονται τη Λ. Ποσειδώνος που με τον ήδη ήπιο χαρακτήρα που ‘έχει, ασφυκτιά; Οι όμοροι δήμοι αποκλεισμένοι τόσο από το διεθνή αυτό προορισμό και τα όσα μέλλουν να γίνουν στο παράκτιο μέτωπο όσο και από τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο δικό τους θαλάσσιο μέτωπο, θα γίνουν οι «φαβέλες» του Ελληνικού. Η ανάπτυξη της χώρας και κατά συνέπεια του Ελληνικού είναι αναγκαία και αποδεκτή με δικλείδες όμως ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ποιότητα της ζωής των όμορων δήμων που θα ζουν στις «εξατμίσεις» αυτού του Διεθνούς πόλου.
  Κρίνουμε αναγκαίο η διαβούλευση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής η ψήφιση του οποίου θα βάλει τη σφραγίδα για τις χρήσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα στο θαλάσσιο Μέτωπο και το Ελληνικό, να παραταθεί ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους και στους φορείς να εκφέρουν ουσιαστικά τις απόψεις τους.

  Για τη δημοτική παράταξη
  ΑΛΙΜΟΣ Όλοι μαζί
  Κλαιρη Μπακαλίδου

 • 3 Απριλίου 2014, 09:17 | ΑΛΙΜΟΣ ολοι μαζι ΚΛΑΙΡΗ ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ

  Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αποτελεί το χωροταξικό σχεδιασμό της Αθήνας ως Ειδικό Πλαίσιο.
  Μετά από παρέλευση 3 δεκαετιών από τη ψήφιση του ισχύοντος Ρυθμιστικού (ΡΣΑ 85) έρχεται η σημερινή πρόταση που εσπευσμένα τίθεται σε διαβούλευση μόλις μιας εβδομάδας, να ορίσει τη χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική του τόπου μας, που ουσιαστικά από τη ροή του κειμένου προκύπτει ότι διασφαλίζει και επισφραγίζει τις εξαγγελθείσες μεγάλες αναπτύξεις παραμερίζοντας και υποβαθμίζοντας το περιβάλλον τους.
  Όταν ανατρέξουμε στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2009 για την αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, θα δούμε ότι οι παρεμβάσεις και οι τροποποιήσεις είχαν γνώμονα την προστασία και την ελεγχόμενη ανάπτυξη. Το θαλάσσιο μέτωπο αντιμετωπιζόταν ως αναπτυσσόμενος πόλος δειλά, για παράδειγμα το Ελληνικό –Γλυφάδα προτεινόταν ως πόλος ενδοπεριφερειακής εμβέλειας (άρθρο 12 παρ.3γ) τρίτος στην κατάταξη σπουδαιότητας σε σχέση με τους Πόλους Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας και τους πόλους Εθνικής και Μητροπολιτικής Εμβέλειας. Το 2011-2012 ο εστιασμένος πλέον Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού – Άγιου Κοσμά, αναβαθμίσθηκε στην κορωνίδα των πόλων δηλαδή κατατάχθηκε σε πόλο διεθνούς και εθνικής εμβέλειας δηλ. διεθνής προορισμός . Σαν κατευναστικό για το παιχνίδι των εντυπώσεων, προδιέγραφαν εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, κοινόχρηστο πράσινο, έκτασης όχι μικρότερο του 50% από το οποίο τα 2.500τρεμ. θα αποτελούσαν ενιαίο πάρκο (άρθρο 46).
  Σήμερα στο νέο κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση με συνοπτικές διαδικασίες, διατηρείται ο Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού– Άγιου Κοσμά σαν πόλος Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας (άρθρο 11 παρ. 3.1) και περιορίζεται το πάρκο σε 2.000 στρεμ.(Παράρτημα VII αρθρο 18 παρ4α) (Θέλουμε τέσσερις ακόμα διαβουλεύσεις για να «χάσουμε» το πάρκο!). Είναι αξιοσημείωτο ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού στο οποίο θα ισχύουν οι χρήσεις που ήδη θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4062/12. εκ του οποίου και μόνου γεγονότος φαίνεται ότι το προτεινόμενο Ρυθμιστικό επικαιροποιεί και διασφαλίζει τις ήδη ανειλημμένες αποφάσεις, αποκαλείται «πυρήνας σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον Υμηττό» με τα μέσα σταθερής τροχιάς(!!!!) Πλην όμως δεν περιγράφει κανείς πώς αυτός ο πυρήνας Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας θα συνδεθεί με τη Δυτική Αττική κα τον άλλο πόλο Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας που είναι ο πόλος Αθήνα-Πειραιά.Μηπως υπαινίσσονται τη Λ. Ποσειδώνος που με τον ήδη ήπιο χαρακτήρα που ‘έχει, ασφυκτιά; Οι όμοροι δήμοι αποκλεισμένοι τόσο από το διεθνή αυτό προορισμό και τα όσα μέλλουν να γίνουν στο παράκτιο μέτωπο όσο και από τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο δικό τους θαλάσσιο μέτωπο, θα γίνουν οι «φαβέλες» του Ελληνικού. Η ανάπτυξη της χώρας και κατά συνέπεια του Ελληνικού είναι αναγκαία και αποδεκτή με δικλείδες όμως ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ποιότητα της ζωής των όμορων δήμων που θα ζουν στις «εξατμίσεις» αυτού του Διεθνούς πόλου.
  Κρίνουμε αναγκαίο η διαβούλευση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής η ψήφιση του οποίου θα βάλει τη σφραγίδα για τις χρήσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα στο θαλάσσιο Μέτωπο και το Ελληνικό, να παραταθεί ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους και στους φορείς να εκφέρουν ουσιαστικά τις απόψεις τους

  Για τη δημοτική παράταξη
  ΑΛΙΜΟΣ Όλοι μαζί
  Κλαιρη Μπακαλίδου

 • 2 Απριλίου 2014, 13:13 | ΔΑΝΑΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

  1. Σκεπτικό: Η αρχή της συνεκτικής πόλης είναι βασική για τη χωρική οργάνωση της Αττικής, χρειάζεται επομένως να διέπει το ρυθμιστικό και να διατρέχει όλες τις διατάξεις που θα επιδιώκουν να τονώνουν και να βελτιώνουν τον υπάρχοντα αστικό ιστό και τις κεντρικότητες, ώστε να ανακοπεί η αστική διάχυση στην Αττική.
  Η χωρική οργάνωση της Αττικής χρειάζεται να στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο περιοχών/πόλων στρατηγικής σημασίας που αντιστοιχούν στους 3 στρατηγικούς στόχους: Αναπτυξιακό, Βιωσιμότητας/Συνοχής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας. Επισημαίνεται ότι η «ολοκληρωμένη» και όχι η αναπτυξιακή μόνο προσέγγιση αποτελεί πλέον την προσέγγιση της ΕΕ καθώς και στόχο των προγραμμάτων για τις χρηματοδοτήσεις της.
  Οι διατάξεις του άρθρου 11 με τις οποίες συγκροτείται και ενισχύεται πλέγμα αναπτυξιακών αξόνων που διατρέχουν τον αστικό και εξωαστικό χώρο, ενθαρρύνουν αντί να αποθαρρύνουν :
  – τις κατά μήκος των οδικών αξόνων λειτουργικές και οικοδομικές συγκεντρώσεις και αποδυναμώνουν την ενίσχυση/βελτίωση των περιοχών/πόλων.
  – την υπαρκτή τάση ανοικοδόμησης στους οδικούς άξονες και τη διάχυση της πόλης στον περιαστικό χώρο.

  Πρόταση 1.: Να απαλειφθούν οι διατάξεις του άρθρου 11 με τις οποίες συγκροτείται και ενισχύεται πλέγμα αναπτυξιακών αξόνων
  Πρόταση 2. Αντί του προβλεπόμενου στο άρθρο 11 δικτύου αναπτυξιακών και μόνο πόλων να προβλεφθεί ολοκληρωμένο δίκτυο περιοχών/πόλων στρατηγικής σημασίας που αντιστοιχούν στους 3 στρατηγικούς στόχους: Αναπτυξιακό, Βιωσιμότητας/Συνοχής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας