Άρθρο 33 – Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

1. Η εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας- Αττικής υπάγεται στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ), που ιδρύθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1515/1985 ( Α’ 18).
2. Οι αρμοδιότητες, το έργο, το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας- Αττικής, η Εκτελεστική Επιτροπή, οι πόροι και η διαχείριση, η οργάνωση και το προσωπικό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 , 8 και 9 του ν. 1561/1985, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου.

 • 3 Απριλίου 2014, 10:22 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 33

  Αποκλειομένης της θεαματικής ανατροπής των δεδομένων (κατάργηση του άρθρου 12 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α)), προφανώς από το σύνολο του νομοσχεδίου πρέπει να απαλειφθούν οι αναφορές στους δύο καταργημένους Οργανισμούς με αυτές στις Υπηρεσίες, στις οποίες μεταβιβάσθηκαν οι αρμοδιότητές τους.

 • 28 Μαρτίου 2014, 19:09 | Κωνσταντίννος Φωτεινάκης

  ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

  Θερμοπυλών 92,12416 – Mail: desk[παπάκι]nfgr[τελεία]org
  URL: http://nfgr.orghttp://naturefriends-gr.blogspot.gr

  Αρ.Πρωτ.8.2014/28.03.2014

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Προσχηματική και πρόχειρη η «διαβούλευση» για το νέο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας- Αττικής

  Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για το νέο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας- Αττικής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για διαβούλευση από 27 Μαρτίου μέχρι 3 Απριλίου. Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 82 άρθρα, από μία αιτιολογική έκθεση και δεκάδες παραρτήματα και χάρτες. http://www.opengov.gr/minenv/?p=5902
  Είναι πρακτικά αδύνατον μέσα σε έξι ημέρες να διαβαστεί και να αξιολογηθεί το νέο ΡΣΧ και πολύ περισσότερο για να κατατεθούν σχόλια και προτάσεις και για αυτό το λόγο θεωρούμε προσχηματική τη «διαβούλευση».
  Η προχειρότητα αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι το νέο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας- Αττικής καλείται να το εφαρμόσει ο ΟΡΣΑ ο οποίος έχει καταργηθεί την προηγούμενη ημέρα της ανάρτησης με το ν. 4250 Α/ 26.03.2014/ άρθρο 12.
  http://www.kedke.gr/wp-content/uploads/2014/03/document-2.pdf

  Ας είμαστε σε ετοιμότητα να προστατέψουμε το αστικό περιβάλλον γιατί με την κατάργηση των Οργανισμών Σχεδίων Πόλεων, έστω και προσωρινά, δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στο σχεδιασμό και στη χωροταξία των πόλεων.

  ————————————————–
  Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/ Naturefriends Greece http://www.nfgr.org ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI http://www.nfi.at συμμετέχουν 45 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.

 • 28 Μαρτίου 2014, 12:45 | Θεοδότα Νάντσου

  Πρωτοπορία! Υπουργείο παραπέμπει την εφαρμογή των ρυθμιστικών Πρωτεύουσας και Συμπρωτεύουσας σε οργανισμούς που έχουν καταργηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του!

  Νόμος 425074 A’/26.03.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις»