Άρθρο 14 – Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις

Για την υλοποίηση του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ρόλου της Μητρόπολης, καθώς και του ειδικότερου στόχου της επίτευξης της κοινωνικής και χωρικής συνοχής της, καθορίζονται και προωθούνται προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού χαρακτήρα.
1. Ως Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις νοούνται τα προγράμματα αναπλάσεων ή χωρικής αναδιάρθρωσης πολυτομεακού χαρακτήρα σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Στρατηγικό χαρακτήρα με αποφασιστική συμβολή στην προώθηση και εφαρμογή των στόχων του νέου ΡΣΑ.
β) Πολυτομεακό χαρακτήρα με αυξημένες απαιτήσεις συντονισμού των τομεακών πολιτικών με τον χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
γ) Μητροπολιτική εμβέλεια, αλλά και σημαντικές χωρικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.
δ) Πιλοτικό χαρακτήρα, ως προς την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων με έμφαση στη συμμετοχή και τη διαφάνεια στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
2. Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις προωθούνται σε επιλεγμένες περιοχές, των οποίων τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο Παράρτημα IV.
3. Για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των Μητροπολιτικών Παρεμβάσεων εφαρμόζονται οι εξής εναλλακτικοί τρόποι θεσμοθέτησης ή και συνδυασμός τους, ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής και τους στόχους του προγράμματος:
α) Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2742/1999 (Α’207). β) Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εξειδίκευση του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1.
δ) Μέσω των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
4. Ως προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική στο παρόν ορίζονται οι παρεμβάσεις στα Μητροπολιτικά Πάρκα όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα VΙΙ, το πρόγραμμα για τον Ελαιώνα στις κατευθύνσεις του άρθρου 12 παράγραφος 4στ, τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων της Αττικής, η παρέμβαση στην οδό Πανεπιστημίου, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε συνδυασμό με τη «διπλή ανάπλαση», στην περιοχή της «Νότιας Πύλης» από το Γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον Άγιο Διονύσιο καθώς και στην περιοχή της «Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας- Κερατσινίου» όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα IV.

  • Παράγραφος 4:
    Ο χαρακτηρισμένος ως ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος της Κυνόσουρας Σαλαμίνας και συγκεκριμένα οι ζώνες Α και Β θα ήταν απόλυτα λογικό να υπαχθούν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι γειτνιάζει με χαρακτηρισμένο υγρότοπο. Κάτι τέτοιο θα συμφωνούσε και με το γενικό πνεύμα του Ρυθμιστικού που προωθεί την ανάδειξη ανάλογων περιοχών.

  • 2 Απριλίου 2014, 10:08 | δημοτικη κινηση πολιτων ΝΑΥΜΑΧΗΑ

    Ο χαρακτηρισμένος ως ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος της Κυνόσουρας και συγκεκριμένα οι ζώνες Α και Β θα ήταν απόλυτα λογικό να υπαχθούν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι γειτνιάζει με χαρακτηρισμένο υγρότοπο. Κάτι τέτοιο θα συμφωνούσε και με το γενικό πνεύμα του Ρυθμιστικού που προωθεί την ανάδειξη ανάλογων περιοχών,διοτι δεν είναι δυνατον να μιλαμε για προστασια αρχαιολογικων χωρων και τον πλεον ιστορικο να τον ριχνουμε βορα στις ορεξεις ναυπηγοεπισκευαστικων μοναδων.