Άρθρο 18 – Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

1. Για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση της δασικής γης και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων φυσικών περιοχών:
α) Καταρτίζεται, από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ειδικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση των καμένων ή αποψιλωμένων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται άμεση χαρτογράφησή τους. Η αποκατάστασή τους πραγματοποιείται με βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική εμπειρία και με κατεύθυνση τη χρήση περισσότερο σύνθετων μορφών δάσωσης, ανάλογα με τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφών και την τελική μορφή της οικολογικής κλίμακας, ώστε να καθίστανται περισσότερο ανθεκτικά σε μελλοντικές πυρκαγιές, δίχως να παραγνωρίζεται ο παράγοντας της βιοποικιλότητας.
β) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων, με εξαίρεση λόγους δημόσιου συμφέροντος και με προϋπόθεση την εξέταση και τον τεκμηριωμένο αποκλεισμό εναλλακτικών λύσεων.
γ) Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατομείων και πρώην Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), με στόχο την αξιοποίησή τους με όρους βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης.
2. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων:
α) Ολοκληρώνεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εξειδίκευση της παρ. 5 του άρθρου 1, για τον καθορισμό των ορίων τους, καθώς και των ορίων ζωνών προστασίας, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης. Οι κυρίαρχες χρήσεις είναι η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, όπως ενδεικτικά εξειδικεύονται στο Παράρτημα VII .
β) Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού εγκρίνονται ειδικές μελέτες εξειδίκευσης των προεδρικών διαταγμάτων της προηγούμενης παραγράφου για τη δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής.
3. Προωθείται εξειδικευμένο πρόγραμμα προστασίας των ευαίσθητων υγροτοπικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 20 και το Παράρτημα IX.
4. Για την ανάδειξη σημαντικών βιοτόπων και τοπίων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τη σύνδεση των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον:
α) Προωθείται το πρόγραμμα οργάνωσης υπερτοπικών πόλων αναψυχής και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων πρασίνου όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα VII .
β) Διαμορφώνεται ένα «πράσινο τόξο», όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VII, το οποίο αποτελεί αδιάκοπη συνέχεια χώρων πρασίνου που ξεκινά από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο και καταλήγει στον Ευβοϊκό. Με το «πράσινο τόξο», αλλά και μεταξύ τους συνδέονται οι λοιποί ορεινοί όγκοι και χώροι πρασίνου της Αττικής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 19.
γ) Περιοχές πρασίνου, δασικού ή μη χαρακτήρα, εντός του αστικού ιστού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα VII , που διατηρούν σημαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε πολεοδομική δραστηριότητα, ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις.
5. Για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των Εθνικών και Περιφερειακών Πάρκων, των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, των Εθνικών Δρυμών και άλλων προστατευόμενων περιοχών της Αττικής, είναι δυνατή η ένταξη των περιοχών στην αρμοδιότητα του «Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Αττικής». Πόροι του φορέα είναι οι προβλεπόμενοι στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως ισχύει.
6. Οι τόποι γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος, που ενδεικτικά καταγράφονται στο Παράρτημα VII , προστατεύονται, αναδεικνύονται και αποτελούν κομβικά σημεία του σχεδιασμού και της ενοποίησης των χώρων αναψυχής και πρασίνου.
7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει και κοινοποιεί προς τον ΟΡΣΑ, ετησίως, πίνακες των τακτοποιημένων αυθαιρέτων της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός της παρούσας είναι η αξιολόγηση των δεδομένων κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του υποκείμενου σχεδιασμού.

 • Παράγραφος 2.
  Στον σχεδιασμό είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί από την Σαλαμίνα τουλάχιστον ο ορεινός όγκος του Ακάμαντα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του νότιου τμήματος του νησιού, ο οποίος παρουσιάζει πυκνή δασοκάλυψη σε μια έκταση 28.000 στρεμμάτων – πράγμα που τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για το φυσικό περιβάλλον ολόκληρης της Αττικής.

 • 3 Απριλίου 2014, 10:33 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Το κτήμα του Τατοϊου αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες και μεγαλύτερες σε έκταση περιοχές δημόσιου χαρακτήρα που έχουν απομείνει στο λεκανοπέδιο Αττικής.
  Θα έπρεπε να δίνεται από το ΡΣΑ μια κατεύθυνση για τον τρόπο ανάπτυξης και χαρακτήρα αυτού του ΜΠ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση μελέτης για την αξιοποίηση του χώρου με βάση τους σύγχρονους όρους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την οποία έχει θέσει στη διάθεση του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοιου προτείνεται η ανάπτυξη ήπιων χρήσεων που θα αναβιώσουν τις παραδοσιακές παραγωγικές λειτουργίες του πρωτογενούς τομέα σε συνδυασμό με την νέα λειτουργία του σαν πόλο οικολογικής αναψυχής και ευαισθητοποίησης, δίνοντας ένα πολύπλευρο χαρακτήρα στην επανάχρηση του Κτήματος. Ο στόχος είναι η προώθηση του αστικού τουρισμού αλλά και η παροχή ενός αναβαθμισμένου πάρκου προς όφελος των κατοίκων της Αττικής.
  Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν να προβλεφθεί περιορισμένη προσθήκη νέων επεκτάσεων στα διατηρητέα κτίρια, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την λειτουργική ανάπτυξη των παραδοσιακών χρήσεων. Επισημαίνεται, πως εξασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του Πάρκου, οι δε λειτουργίες του μπορούν να αποτελούν σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς. Σημειώνεται πως η μελέτη έχει αξιολογήσει και την οικονομική βιωσιμότητα της πρότασης.

 • 3 Απριλίου 2014, 00:05 | Σπύρος Ευσταθίου

  Αρθρο 18 παρ 6 παραρτημα VII. Να προστεθει και να τυχει της αναλογης αξιοποιησης και το σπηλαιο του αρχαιου τραγικου ποιητη Ευριπιδη στα Περιστερια Σαλαμινας.Σε μια καταφυτη περιοχη με υπεροχη θεα προς τη Αιγινα πανω απο το ιερο του Διονυσου και κοντα στο παλατι του Αιαντα

 • 3 Απριλίου 2014, 00:38 | Σπύρος Ευσταθίου

  Αρθρο 18 παρ 2 παραρτημα VII. Η Σαλαμινα διαθετει αξιολογοτατους ορεινους ογκους και θα πρεπει να προστεθουν στο παραρτημα και να τυχουν προστασιας και αναπτυξης. Το δασος του Αγιου Νικολαου Λεμονια ισως να ειναι το μεγαλυτερο στην Αττικη μετα την Παρνηθα.Επισης το δασος Φανερωμενης και το Μαυροβουνι εχουν πυκνη δασοκαλυψη.

 • Άρθρο 18 Παράγραφος 2:
  Οι ορεινοί όγκοι της Σαλαμίνας συνεκτιμώντας το γεγονός ότι έχουν έντονη δασοκάλυψη και μικρή απόσταση από την Μητροπολιτική Αθήνα θα έπρεπε να ενταχθούν στο δίκτυο ανάπτυξης ορεινών όγκων.

 • 2 Απριλίου 2014, 10:26 | δημοτικη κινηση πολιτων ΝΑΥΜΑΧΗΑ

  Οι ορεινοί όγκοι της Σαλαμίνας συνεκτιμώντας το γεγονός ότι έχουν έντονη δασοκάλυψη και μικρή απόσταση από την Μητροπολιτική Αθήνα θα έπρεπε να ενταχθούν στο δίκτυο ανάπτυξης ορεινών όγκων. Πανω από 30.000 στρ. αποτελουν βασικο πνευμονα της Αττικης και θα πρεπει να τυχουν ιδιαιτερης αντιμετωπισης.

 • 28 Μαρτίου 2014, 16:59 | Θ.Αδαμόπουλος

  Παράγραφος 1β: Θα έπρεπε ρητά να αποκλείονται η πολεοδόμηση και η επέκταση οικισμών στα δάση και δασικές εκτάσεις. Να αναφέρονται ρητά οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος ποιοί είναι.
  Παράγραφος 1γ: Με ποιό τρόπο «ολοκληρώνεται» το πρόγραμμα ανάκτησης ανενεργών λατομείων. Αόριστο και ασαφές.
  Παράγραφος 2β: Δεν υπάρχει καμία δέσμευση και χρονικό όριο για αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα
  Παράγραφος 3: Υπάρχουν και άλλα ρέματα στο λεκανοπέδιο όπως ρέμα Φιλοθέης, Ρέμα Σαπφούς κ.α για τα οποία ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει.
  Παράγραφος 4γ: Οι περιοχές πρασίνου δεν περιλαμβάνουν και άλλα μικρότερα άλση καθώς και τις πλατείες που έχουν χαρακτηριστεί κοινόχρηστο πράσινο και επέχουν θέση άλσους βάσει Υ.Α. της 21/6/2013
  Παράγραφος 5: Αν ο Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων ττικής λειτουργεί μα βάση τα όσα ξέρουμε, δεν υπάρχει κανένα θετικό μέλλον για τις Προστατευόμενες Περιοχές της Αττικής, που είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία η προστασία τους.