Άρθρο 42 – Ορισμοί και Περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (εφεξής νέο ΡΣΘ) είναι το σύνολο των κατευθύνσεων πολιτικής, των στόχων, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των μέτρων, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο ως αναγκαίων για τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση, την οικονομική ανασυγκρότηση και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του νέου ΡΣΘ, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Περιοχή Εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, ως περιοχή αναφοράς για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ορίζεται η γεωγραφική περιοχή εντός των διοικητικών ορίων των δήμων α) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, β) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, γ) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, καθώς και δ) του δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ε) του δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και στ) του δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
3. Χρονικό πλαίσιο για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων και μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται η δεκαπενταετία (έως το 2029), χωρίς να προβλέπονται ενδιάμεσες προγραμματικές περίοδοι. Η συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου ΡΣΘ και η δυνατότητα προσαρμοστικών επιλογών με βάση τις γενικότερες επιταγές του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και των εθνικών – τομεακών πολιτικών και κατευθύνσεων γίνεται ανά πενταετία. Η διαδικασία αξιολόγησης της υλοποίησης και της πρότασης προσαρμοστικών ρυθμίσεων περιγράφεται ειδικότερα στο άρθρο 76.
4. Περιεχόμενο του νέου ΡΣΘ συνιστά το σύνολο των κειμένων του παρόντος στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συνοδευτικά Παραρτήματα και Χάρτες που αναφέρονται: α) στις στρατηγικές επιλογές, τους μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους και τα μέτρα για την περιοχή εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, και β) στην οργάνωση – διοίκηση – αρμοδιότητες του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.), όπως αυτός έχει συσταθεί με το ν. 1561/1985 (Α΄148).
5. Περιοχή ευθύνης του ΟΡ.ΘΕ. αποτελεί το σύνολο της Περιοχής Εφαρμογής του νέου ΡΣΘ, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2.
6. Το νέο ΡΣΘ οργανώνεται χωρικά, και εξειδικεύεται ως προς τους στόχους και τα μέτρα του, κατά Χωρικές Ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 47, στα πλαίσια των επιταγών του εθνικού και του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Αντιστοίχως οργανώνονται και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του ΟΡ.ΘΕ. στην περιοχή ευθύνης του.

 • 28 Μαρτίου 2014, 20:36 | markopoulos

  ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΔΕΓΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ:.

  ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ Σ.Δ 0,8 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

  Ζωνες Κοινωνικού Συντελεστή (σημείο «1»)
  – μη πρόβλεψη κινήτρων ανανέωσης οικιστικού αποθέματος (σημείο «2»)
  – μη αύξηση του ισχύοντος σ.δ. 0,8 ενώ ο πραγματικός προσεγγίζει το 2 ή το 1,8?

  ΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΟΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΟΠΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΤΡΟ. ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ. ΟΜΩΣ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΠΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΧΟΥΜΕ 4 ΔΙΑΟΦΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, 0,8, 1,2 ,1,6 1,8.

  ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΖΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. η έκταση και το περιεχόμενο των ενδεχόμενων ΖΚΣ έχουν προσδιοριστεί ως κατευ-
  θύνσεις μεγίστου από το ισχύον ΓΠΣ του πρώην Δήμου Σταυρούπολης και αναφέρονται σε συγκεκριμένες,
  περιορισμένες, ομάδες οικοδομικών τετραγώνων και όχι στο σύνολο της περιοχής μελέτης.

  ΤΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ?

  ΓΙΑΤΙ ΠΧ Τα πολεοδομικά εργαλεία που προβλέπει, ως δυνατότητα, ο Ν.2508/97,
  σχετικά με κίνητρα ανανέωσης – ανάπλασης του οικιστικού αποθέματος είναι ανενεργά λόγω απουσίας αντί-
  στοιχου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής?