Άρθρο 88 Συνταξιοδότηση Μετατασσομένων (ΟΣΕ – ΕΘΕΛ)

Για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α) και 9 του ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α) στους φορείς υποδοχής που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 3891/2010 και 8 του ν. 3920/2011, οι οποίοι διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α), όπως έχουν αντικατασταθεί με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α).

 • 4 Απριλίου 2011, 10:04 | Γ.Κ

  Στους μετατασσόμενους από τον ΟΣΕ βάσει του άρθρου 88 φαίνεται ότι θα υπάρχει επιλογή ασφαλιστικού φορέα κύριας και επκουρικής σύνταξης. Όσον αφορά το ταμείο πρόνοιας (ΕΦΑΠΑΞ)θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στο πως θα αποδίδεται βάσει και των ποσών που έχουν ηδη καταβάλλει οι εργαζόμενοι. Καλύτερο είναι να αποδοθεί ΕΦΑΠΑΞ σε κάθε μετατασσόμενο ότι του αναλογεί βάσει καταστατικού σαν να αποχωρούν από τον ΟΣΕ. Όσοι έχουν λίγα χρόνια (κάτω από 20) να επιλέγουν η την παραμονή στο ΤΑΠΟΣΕ η να παίρνουν ολες τις εισφορές τους (βάσει καταστατικού) αλλά έχουν αρκετό χρόνο να ασφαλιστούν σε νέο ταμείο πρόνοιας. Όσοι έχουν πάνω από 20 χρόνια (βάσει καταστατικού δικαιούνται ΕΦΑΠΑΞ) να μπορούν να πάρουν το ποσό που τους αναλογεί βάσει του καταστατικού του ΤΑΠΟΣΕ (π.χ. για 27 έτη 27/30 προσαυξημένα κατά 30%) σαν αποχωρόύντες με οποιοδήποτε τρόπο απο την Υπηρεσία.

 • 2 Απριλίου 2011, 12:45 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

  Αν δεν κάνω λάθος στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας το άρθρο 88 που αναφέρεται στη συνταξιοδότηση μετατασσομένων (ΟΣΕ – ΕΘΕΛ) μας παραπέμπει στην παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α)

  Σε κάποιο σημείο λέει γι αυτούς οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό−συνταξιο−
  δοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό−συνταξιοδοτι−
  κό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από
  την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία
  τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.

  Το ότι λέει:
  (να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό)
  Σημαίνει ότι διατηρείται και η επικουρική ασφάλιση, το ταμείο πρόνοιας και η υγειονομική περίθαλψη ή ίσως χρειάζεται διευκρίνιση;

  Μετατασσόμενος από τον Ο.Σ.Ε με βάση τις διατάξεις του άρθρων 16 του ν 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α)
  Ευχαριστώ πολύ