Άρθρο 10 Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ασκούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, οι οποίες συστήνονται με το παρόν ως εξής:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από:

α. Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης

β. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης

γ. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών

2. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η οποία αποτελείται από:

α. Τμήμα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

β. Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

γ. Τμήμα Υποστήριξης Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

3. Διεύθυνση Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία αποτελείται από:

α. Τμήμα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

β. Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών

γ. Αυτοτελές Γραφείο για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για τα Άτομα με Αναπηρία

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται από δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις: α) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και β) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ο αρχαιότερος των δύο Προϊσταμένων Διεύθυνσης κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης της Υπηρεσίας.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ανέρχονται σε δεκαπέντε (15) ως εξής:

1. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Δυτικού Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, επιπροσθέτως του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής και εξαιρουμένης της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά, που αποτελεί τμήμα του Δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων,

β. Τμήμα Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων,

γ. Τμήμα Δάφνης, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού,

δ. Τμήμα Γλυφάδας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας,

ε. Τμήμα Καλλιθέας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Καλλιθέας,

στ. Τμήμα Αγίας Παρασκευής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής,

ζ. Τμήμα Αμαρουσίου, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου,

η. Τμήμα Αιγάλεω, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω,

θ. Τμήμα Νέας Ιωνίας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας,

ι. Τμήμα Περιστερίου, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Περιστερίου.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Α’ Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων,

β. Τμήμα Β’ Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων,

γ. Τμήμα Γ’ Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

2. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Πειραιώς. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς της περιφέρειας Αττικής καθώς και των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου και Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Πειραιώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Κεντρικού Τομέα Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Πειραιώς,

β. Τμήμα Νοτίου Τομέα Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας,

γ. Τμήμα Νίκαιας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Α’ Τομέα Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Πειραιώς,

β. Τμήμα Β’ Τομέα Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Πειραιώς.

3. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, εκτός του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Παλλήνης, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης,

β. Τμήμα Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας,

γ. Τμήμα Άνοιξης, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Διονύσου.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Α’ Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης,

β. Τμήμα Β’ Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης.

4. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής και της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά, που αποτελεί τμήμα του Δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Ελευσίνας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας,

β. Τμήμα Άνω Λιοσίων, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Φυλής.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Α’ Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας,

β. Τμήμα Β’ Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας.

5. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λάρισα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα,

β. Τμήμα Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο,

γ. Τμήμα Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα,

δ. Τμήμα Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα,

β. Τμήμα Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο,

γ. Τμήμα Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα,

δ. Τμήμα Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα.

6. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Κερκύρας και Λευκάδος της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τα Ιωάννινα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα,

β. Τμήμα Άρτας, με έδρα την Άρτα,

γ. Τμήμα Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα,

δ. Τμήμα Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα,

ε. Τμήμα Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα,

στ. Τμήμα Λευκάδος, με έδρα τη Λευκάδα.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα,

β. Τμήμα Άρτας, με έδρα την Άρτα,

γ. Τμήμα Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα.

7. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα το Ηράκλειο και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο,

β. Τμήμα Χανίων, με έδρα τα Χανιά,

γ. Τμήμα Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο,

δ. Τμήμα Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο,

β. Τμήμα Χανίων, με έδρα τα Χανιά,

γ. Τμήμα Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο,

δ. Τμήμα Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

8. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κομοτηνή και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή,

β. Τμήμα Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη,

γ. Τμήμα Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη,

δ. Τμήμα Δράμας, με έδρα τη Δράμα,

ε. Τμήμα Καβάλας, με έδρα την Καβάλα.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή,

β. Τμήμα Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη,

γ. Τμήμα Δράμας, με έδρα τη Δράμα,

δ. Τμήμα Καβάλας, με έδρα την Καβάλα.

9. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

β. Τμήμα Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

γ. Τμήμα Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

δ. Τμήμα Θέρμης και Θερμαϊκού, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης,

ε. Τμήμα Πυλαίας και Καλαμαριάς, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

στ. Τμήμα Σερρών, με έδρα τις Σέρρες,

ζ. Τμήμα Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη,

η. Τμήμα Ημαθίας, με έδρα την Βέροια,

θ. Τμήμα Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα,

ι. Τμήμα Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς,

ια. Τμήμα Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Α’ Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

β. Τμήμα Β’ Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

γ. Τμήμα Σερρών, με έδρα τις Σέρρες,

δ. Τμήμα Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη,

ε. Τμήμα Ημαθίας, με έδρα την Βέροια,

στ. Τμήμα Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα,

ζ. Τμήμα Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο.

10. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κοζάνη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη.

β. Τμήμα Φλώρινας, με έδρα τη Φλώρινα.

γ. Τμήμα Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά.

δ. Τμήμα Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη.

β. Τμήμα Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά.

11. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα την Πάτρα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα,

β. Τμήμα Ηλείας, με έδρα τον Πύργο,

γ. Τμήμα Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι,

δ. Τμήμα Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο,

ε. Τμήμα Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο,

στ. Τμήμα Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα,

β. Τμήμα Ηλείας, με έδρα τον Πύργο,

γ. Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι.

12. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λαμία και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία,

β. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά,

γ. Τμήμα Θήβας – Σχηματαρίου, με έδρα τη Θήβα,

δ. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα,

ε. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα,

στ. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία,

β. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά,

γ. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα,

δ. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα,

ε. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι,

στ. Τμήμα Σχηματαρίου – Θήβας, με έδρα το Σχηματάρι.

13. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τους Δήμους Τροιζηνίας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας και Κυθήρων της περιφερειακής ενότητας των Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Τρίπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη,

β. Τμήμα Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα,

γ. Τμήμα Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο,

δ. Τμήμα Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη,

ε. Τμήμα Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη,

β. Τμήμα Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα,

γ. Τμήμα Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο,

δ. Τμήμα Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη,

ε. Τμήμα Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο.

14. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Μυτιλήνη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη,

β. Τμήμα Σάμου, με έδρα τη Σάμο,

γ. Τμήμα Χίου, με έδρα τη Χίο.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη,

β. Τμήμα Σάμου, με έδρα τη Σάμο,

γ. Τμήμα Χίου, με έδρα τη Χίο.

15. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Ερμούπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

α. Τμήμα Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη,

β. Τμήμα Νάξου, με έδρα τη Νάξο,

γ. Τμήμα Άνδρου, με έδρα την Άνδρο,

δ. Τμήμα Θήρας, με έδρα τη Σαντορίνη,

ε. Τμήμα Μήλου, με έδρα τη Μήλο,

στ. Τμήμα Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο,

ζ. Τμήμα Κω, με έδρα την Κω,

η. Τμήμα Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο,

θ. Τμήμα Καρπάθου, με έδρα την Κάρπαθο.

B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

α. Τμήμα Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη,

β. Τμήμα Άνδρου, με έδρα την Άνδρο,

γ. Τμήμα Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται και εξειδικεύονται:

α) η οργάνωση και η καθ’ ύλην και κατά τόπο κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που συγκροτούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τα θέματα λειτουργίας τους,

β) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα στελέχωσής του,

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Όσες Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Τμήματα έχουν προβλεφθεί με προγενέστερους νόμους και δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα νόμο καταργούνται.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όλες οι οργανικές θέσεις που έχουν κατανεμηθεί με προγενέστερες διατάξεις σε Τμήματα ή Διευθύνσεις που καταργούνται με τον παρόντα νόμο, μεταφέρονται σε νέα ή υφιστάμενα Τμήματα ή Διευθύνσεις.

5. Διευθύνσεις και Τμήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δύναται να ιδρύονται και να καταργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες.

7. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί με βάση ειδικό κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • 7 Απριλίου 2011, 23:14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Από τη στιγμή που δημιουργούνται Τμήματα μετρήσεων , ποιός θα είναι ορόλος του σημερινού υπάρχοντος ΚΥΑΕ και ποιό ρόλο και σκοπό θα παίξει η πρόσφατη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΣΕΠΕ και ΕΛΙΝΥΑΕ για ταθέματα αυτά. Οι πόροι που θαβρεθούν και ποιοί και πως θα κάνουν τις μετρήσεις. Φτιάχνουμε Τμήματα για να βάλουμε ιδιώτες να εργασθούν. Γιατί κάτι τέτοιο διαβλέπω και με την είσοδο των εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Εάν επιδιώκετε μεσοπρόθεσμα να κάνετε την ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑς αΝΏΝΥΜΗ εΤΑΙΡΕΊΑ ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΈΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΘΕΊ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ εΠΙΘΕΩΡΗΤΏΝ εΡΓΑΣΊΑς ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΑΔΙΚΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΝΤΟΥΛΑΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ.-

 • 7 Απριλίου 2011, 23:21 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να δημιουργηθούνανεξάρτητεςΔιευύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού οι οποίες θα ανήκουν στην κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ και θα έχουν πλήρη αυτοτέλεια και αυτοδιαχείρηση.-

 • 7 Απριλίου 2011, 22:55 | ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με το άρθρο 10 του Νομοσχεδίου για την Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, καταργείται το Τμήμα Κοιωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαϊδας.
  Το ως άνω Τμήμα, μέχρι σήμαρα εξυπηρετεί 13.000 εργαζόμενους και 3.500 επιχειρήσεις. Αν καταργηθεί, οι εργαζόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στην Κοζάνη, με αποτέλεσμα στην ουσία να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν.
  Το Τμήμα Κοιωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαϊδας, όχι μόνον δεν θα πρέπει να καταργηθεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ΄ππως είχατε εξαγγείλει προεκλογικά.
  Δεν είναι δυνατόν σε πόλη με 13.000 εργαζόμενους, να μην υπάρχει Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κα να μιλάμε για πάταξη της μαύρης εργασίας και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΝΩ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαϊδας, οδός Αγ. Τριάδας 26. ΤΚ 50200- Πτολεμαϊδα τηλ. 24630-82049 κιν 6978483111
  ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 • Οι δύο κλάδοι της Επιθεώρησης Εργασίας, α) Κοινωνική Επιθεώρηση και β) Τεχνική και Υγειονομική Επιθεώρηση είναι ουσιαστικά διακριτοί, όχι μόνο λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητος, αλλά και των απαιτουμένων προσόντων για την άσκησή τους. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την ανάγκη για διάφορη χωροταξική ανάπτυξη των υπηρεσιών της Κοινωνικής και της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης, ο δε συντονισμός της άσκησης τους εξυπηρετείται με την ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρήσεων Εργασίας σε σύγκριση με τις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας.
  Το Τμήμα Συντονισμού Δράσης που εξυπηρετεί δύο Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας ανά Περιφέρεια, δημιουργεί μη λειτουργικό οργανωτικό σχήμα που συνεπάγεται γραφειοκρατικές εμπλοκές.

  Προτείνουμε τη διατήρηση του Τμήματος Επιθεώρησης στο Λαύριο, με έδρα εντός του δήμου Λαυρεωτικής, αντί για τη μεταφορά του στο δήμο Μαρκοπούλου, λόγω της λειτουργίας του λιμανιού και της προσβασιμότητας του στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί.

 • 7 Απριλίου 2011, 13:06 | Σ1 – Κ.Υ. Σ.ΕΠ.Ε.

  Άρθρο 10
  Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

  1. Προτείνουμε το διαχωρισμό του Τμήματος Υποστήριξης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Κεντρικής Υπηρεσίας σε δύο Τμήματα: α) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Ασφάλειας στην Εργασία και β) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Επαγγελματικής Υγείας στην Εργασία ή Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας

  2. Προτείνουμε την κατάργηση του Αυτοτελούς Γραφείου για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς:
  •Στη νομοθεσία για την ΥΑΕ η μόνη διάταξη που αναφέρεται στα ΑμεΑ είναι στην παρ. 22 «Εργαζόμενοι µε ειδικές ανάγκες» του ΠAPAPTHMAΤΟΣ Ι του ΠΔ.16/96 και μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα προβλήματα στον έλεγχο εφαρμογής της.

  •Πλέον της ανωτέρω διάταξης υπάρχει και άλλη διάταξη που αφορά τα ΑμεΑ και συγκεκριμένα το Άρθρο 10: «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» του Ν. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». Εντούτοις η αρμοδιότητα του έλεγχου για την ανωτέρω διάταξη, στην οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της όπως προκύπτει από τα σχόλια στη διαβούλευση η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, δεν ανήκει στην Τεχνική και Υγειονομική Επιθεώρηση.

  •Στις αρμοδιότητες των Δ/νσεων – Τμημάτων της ΚΥ του ΣΕΠΕ δεν περιλαμβάνεται ο έλεγχος της τήρησης της σχετικής με τα ΑμΕΑ νομοθεσίας.

  •Στην ΚΥ του Υπουργείου λειτουργεί ήδη Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες

  Αντί αυτού προτείνουμε τη σύσταση Τμήματος με τίτλο: Τμήμα Διασύνδεσης με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την υγεία και ασφάλεια, καθώς μεγάλο τμήμα του έργου της Διεύθυνσης αφορά συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή άλλους φορείς που έχουν ως αντικείμενο την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τις πανευρωπαϊκές εκστρατείες ελέγχου και ενημέρωσης που σχεδιάζονται από την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας – SLIC και την αρμοδιότητα για την οργάνωση, το συντονισμό και τη συλλογή των αποτελεσμάτων στη χώρα μας έχει η εν λόγω Δ/νση.

 • 7 Απριλίου 2011, 01:24 | ΓΚ

  Προτείνεται η μεταφορά του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
  με τα τμήματα του (Τμήμα Προσδιορισμού Χημικών και Βιολογικών Παραγόντων, Τμήμα Προσδιορισμού Φυσικών Παραγόντων, Τμήμα Ασφάλειας της Εργασίας και Εργαζομένων,Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και Προαγωγής της Υγείας στους Εργασιακούς Χώρους) να υπαχθούν αντί στη Γενική Δνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στο ΣΕΠΕ. Η μεταφορά αυτή θα ενεργοποιήσει τα παραπάνω τμήματα προς τις αρμοδιότητες εκείνες που είναι ουσιαστικές για τη προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αλλά θα δώσει και στο ΣΕΠΕ την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, σε πραγματικό χρόνο, για τη διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου αλλά και του έργου της πρόληψης.

  Ευχαριστώ
  ΓΚ

 • 6 Απριλίου 2011, 22:38 | Γιάννης Ντόλιος-δικηγόρος

  Αναμόρφωση του ΣΕΠΕ φιλόδοξος τίτλος;
  Αλήθεια μπορεί να λειτουργήσει σε ένα Υπουργείο ελεγκτικός μηχανισμός με επιθ/τές εργασιακών σχέσεων και τεχνικούς και υγειονομικούς επιθ/τές,οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα και ελέγχουν ξεχωριστά τις επιχειρήσεις. Μεγάλη πολυτέλεια η μάλλον φατρίες υπαλλήλων.
  Απαράδεκτο αφού ουδείς από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες δεν τολμά να δεί στην πραγματική τους διάσταση την αναγκαιότητα και την σοβαρότητα με την οποία θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι των Οργάνων του Υπουργείου Εργασίας .Οι σύλλογοι των κοινωνικών Επιθ/τών και οι σύλλογοι των τεχνικών Επιθ/τών αγωνίζονται για την εξασφάλιση θέσεων διευθυντικών και τμηματαρχών για τα μέλη τους.
  Στα χρόνια που ασκώ δικηγορία έτυχε να παραστώ σε εργατική διαφορά που προσπαθούσε να την επιλύσει Επιθ/τής με γνώσεις λυκείου λυπάμαι αλλά δεν κατανοούσε τις νομικές έννοιες,στερούνταν βασικές γνώσεις δικαίου.Πληροφορήθηκα ότι ένας Σύλλογος του Υπουργείου εργασίας έχει πρόεδρο μέσης εκπαίδευσης .
  Σκεφθείτε τον επιχειρηματία και τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης
  που τους επισκέπτονται μια φορά οι κοινωνικοί Επιθ/τές και την επομένη φορά οι τεχνικοί Επιθ/τές.Σε πιό άλλο Υπουργείο υπάρχει διχοτόμηση του ελεγκτικού μηχανισμού του.ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΠΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ.
  Η σύσταση νέων Δ/νσεων όπως πχ στην Δυτ.Μακεδονία με δύο Δ/ντές είναι πρόκληση για τον αγωνιζόμενο να επιβιώσει σήμερα πολίτη διότι εκείνο που βλέπω εγώ αυτή την στιγμή που ασχολούμαι με υποθέσεις μελών σωματείων εργαζομένων είναι η προκλητικά ανιση κατανομή του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού στις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ στην Δυτ.Μακεδονία και παρακαλώ η ηγεσία του ΣΕΠΕ και η Υπουργός Εργασίας να εξηγήσουν πως και με πιό σκεπτικό υπηρετούν (16) υπάλληλοι στην Κοζάνη (Περιφ/κή Δ/νση,Τμήμα Κοιν.Επιθ/σης,Τμήμα Τεχν.Επιθ/σης),(8) Υπαλληλοι στην Καστοριά εκ των οποίων (6) έξι τεχνικοί!!!!,(1) στα Γρεβενά,(1)στην Πτολ/δα ,(2) στην Φλώρινα. Το Υπουργείο Εργασίας ,ο ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ,ο Περιφερειακός Δ/ντής δεν θέλουν μάλλον και δεν τους ενδιαφέρει ούτε πως ανταπεξέρχονται οι συνάδελφοι τους που υπηρετούν μόνοι τους και ούτε η ποσότητα και η ποότητα των προσφερομένων υπηρεσιών του ΣΕΠΕ.
  Παρακαλώ τον Πρωθυπουργό της χώρας να αναζητήσει ευθύνες για την κατανομή του προσωπικού στις υπάρχουσες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και πριν είναι αργά να μην αφήσει να συνεχίζεται το έγκλημα των πονηρών εκείνων Δημοσίων Υπαλλήλων που και με το προτεινόμενο νομοσχέδιο πάλι κυρίαρχο σκοπό έχουν την διατήρηση των επιτελικών υπηρεσιών και την κατάργηση Τμημάτων πρώτης Γραμμής.
  Αν πραγματικά το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Εργασίας, είτε αυτό λέγετε ΣΕΠΕ είτε διαφορετικά ,θα πρέπει να στελεχωθούν τα υπάρχοντα Τμήματα Κοινωνικής Επιθ/σης με Τεχνικούς Επιθ/τες και να λειτουργούν ως μια οντότητα και ας ονομασθούν απλά Τμήματα Επιθ/σης Εργασίας με αριθμό υπαλλήλων ικανό αφού θα προέλθουν από συγχωνεύσεις Τμημάτων.Να καταργηθούν οι Περιφερειακές Δ/νσεις που δεν προσφέρουν έργο και απλά δεσμεύουν προσωπικό και με μια κεντρική καθοδήγηση και νομική υποστήριξη τα τμήματα να μπορούν να επιτελούν το έργο τους που ειναι η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας , ο περιορισμός και η εξάλειψη της ανασφάλιστης εργασίας.ΜΟΝΟ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘ/ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ θα πετύχει αυτά που μέχρι τώρα δεν πέτυχαν όλα τα σχήματα που λειτούργησαν κατά καιρούς.
  Η πρόληψη και όχι η καταστολή θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το Τμήμα ή η Δ/νση των ειδικών Επιθ/των να στελεχωθούν με τους καλλίτερα εκπαιδευμένους υπαλλήλους του ΣΕΠΕ που θα ασχολούνται με τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα και τους εξειδικευμένους ελέγχους κοινωνικής και τεχνικής Επιθ/σης.

 • Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είναι μια απλή δημόσια υπηρεσία που διεκπεραιώνει γραφειοκρατικά κάποιες υποθέσεις. Η χοροθέτηση της πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της κριτήρια ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά.
  Η πόλη του Λαυρίου ιστορικά είναι τόπος κοινωνικών και συνδικαλιστικών αγώνων, είναι τόπος που διεκδικήθηκαν και κερδήθηκαν δικαιώματα ασφάλισης, υγιεινής και πολλά ακόμα.
  Είναι πόλη βιομηχανική, απ’ τις παλαιότερες του νεοελληνικού κράτους, πόλη συγκέντρωσης παραγωγικού πλούτου και εργατικού δυναμικού.
  Σήμερα, παρά τη μεγάλη παρακμή της βιομηχανικής παραγωγής, διατηρεί πολλές μεγάλες βιομηχανίες και μικρές βιοτεχνίες, όπως τη ΔΕΗ, τη ΠΥΡΚΑΛ, την ΕΒΟ την OLYMPIC και την DOW.
  Επίσης διατηρούνται μικρές βιοτεχνίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και το σύγχρονο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπου στεγάζει σύγχρονες καινοτόμες μονάδες.
  Όλες αυτές οι μονάδες παραγωγής απασχολούν πολλούς εργαζομένους που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες Επιθεώρηση Εργασίας.
  Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Λαυρεωτικής που περιλαμβάνει τις πόλεις Λαυρεωτικής, Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου πήρε το όνομα του από την μεταλλευτική γη της Λαυρεωτικής και σηματοδοτεί το χώρο της εργασίας και της παραγωγής.
  Σήμερα υπάρχουν και προσπαθούν να αναπτυχθούν το ΒΙΟΠΑ Κερατέας, το ΒΙΟΠΑ Λαυρίου, χώροι στέγασης βιοτεχνιών και μεγάλων παραγωγικών μονάδων.
  Παράλληλα υπάρχουν στο Σούνιο Λαυρεωτικής μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, το λιμάνι Λαυρίου καθώς και οι μονάδες αγροτικής παραγωγής της Κερατέας και της ευρύτερης περιοχής, όπως και τις ποικίλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
  Για όλους αυτούς τους λόγους ιστορικούς – κοινωνικούς – οικονομικούς, η δημοτική αρχή της πόλης, οι παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς και συγκεκριμένα το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Λαυρίου, η Εταιρία Μελετών Λαυρεωτικής και το Σωματείο Λεμβούχων, Καβοδετών και λοιπών εργασιών Λιμένος Λαυρίου υποστηρίζουν την παραμονή της Επιθεώρησης Εργασίας στη Λαυρεωτική.

 • 6 Απριλίου 2011, 19:00 | Αριστείδης Γ. Κανατούρης

  Με έκπληξη και λύπη διαπιστώνω ότι στο άρθρο 10 δεν προβλέπεται Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο Λαύριο και κατά συνέπεια καταργείται η υπάρχουσα υπηρεσία που υφίσταται επί 10ετίες. Η ενδεχόμενη κατάργηση της υπηρεσίας από το Λαύριο, πέραν από τις αντικειμενικές δυσκολίες εξυπηρέτησης εργοδοτών και εργαζομένων που θα προκαλέσει, αποτελεί μία προσβολή στην ιστορία του Λαυρίου, στην ιστορία των εργατικών αγώνων και της βιομηχανικής και εργατικής του παράδοσης.
  Είναι αδιανόητο να παραμείνει το Λαύριο, η ιστορικά πρώτη βιομηχανική και εργατική πόλη της χώρας, χωρίς Επιθεώρηση Εργασίας, γι΄αυτό παρακαλώ να αναθεωρηθεί το άρθρο 10 ώστε να παραμείνει Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο Λαύριο για την εξυπηρέτηση του Δήμου Λαυρεωτικής και των ομόρων δήμων.

 • 6 Απριλίου 2011, 11:09 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Θα έπρεπε αφού πρώτα γίνει έρευνα σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων και το είδος της δραστηριότητας που υπάρχει σε κάθε νομό-περιφέρεια στη συνέχεια να συγκροτηθούν Υπηρεσίες όπου χρειάζονταν με συγκεκριμένο αριθμό και προσόντα (είδος πτυχίου, κ.λ.π.) επιθεωρητών. Πρώτα στελεχώνεται μία Υπηρεσία και κατόπιν δημιουργούνται διάφορα και μάλιστα καινούρια τμήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι προσλήψεις δεν πρόκειται να γίνουν την δεδομένη χρονική συγκυρία και για τις τυχόν μετατάξεις – μεταθέσεις υπαλλήλων από ΔΕΚΟ κυρίως, χρειάζεται χρόνος για να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν την σχετική εμπειρία για διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων. Μπορούν να στελεχωθούν νέα τμήματα Επιθεώρησης μόνο από μεταταγμένους υπαλλήλους χωρίς εμπειρία στο αντικείμενο;; Προιστάμενοι αυτών, Διευθυντές;; Άρα με την δημιουργία νέων τμημάτων χωρίς την προηγούμενη στελέχωσή τους παραπέμπει σε διάλυση των ήδη υπαρχόντων Υπηρεσιών.

 • 6 Απριλίου 2011, 00:58 | Χαράλαμπος Βρυώνης

  Τί είδους επινόηση είναι αυτή των δύο (Διευθυντών) σε ένα (σχήμα). Πως νομίζετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σχήμα; Προσοχή! Αυτό το διευθυντικό δίπολο αποτελεί μια εντελώς αδόκιμη πρωτοτυπία, που όχι μόνο εκφεύγει του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του Διοικητικού Δικαίου, αλλά εγκυμονεί τραγελαφικά προβλήματα σύγχυσης και αναποτελεσματικότητας. Επειδή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτό «κι ο στραβός το βλέπει», δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν καταστάσεις σχιζοφρενικής ή συγκρουσιακής διοικητικής απροσδιοριστίας στο Σ.ΕΠ.Ε. Οι ρόλοι των Προϊσταμένων Διευθύνσεων πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σαφείς και διακριτοί, για να είναι και λειτουργικά αποτελεσματικοί. Δεν νοείται κάτι άλλο.
  Οι τίτλοι γιατί πρέπει να αλλάξουν; Δεν γίνεται (ουσιαστικά) καινούριο ό,τι αλλάζει (τυπικά) όνομα. Τί κακό έχουν οι υφιστάμενοι τίτλοι; Κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό, γιατί προκαλεί σύγχυση και προσβάλλει τη συλλογική μνήμη.
  Από την άλλη μεριά, η διαπεριφερειακή οργάνωση των Διευθύνσεων, ορισμένων ΚΕ.Π.Ε.Κ. επί παραδείγματι, δεν αποδείχθηκε αναποτελεσματική, απεναντίας μάλιστα. Γιατί πρέπει να ακρωτηριαστούν οι Διευθύνσεις στην «προκρούστεια κλίνη» των νεοσυγκροτημένων Περιφερειών; Η διαπεριφερειακή εμβέλεια των Διευθύνσεων θα πρέπει να διασφαλιστεί για προφανείς, σοβαρούς λόγους οικονομίας, αλλά και γιατί η περφερειακή (απο-)σχηματοποίηση φαίνεται να προτείνεται μόνο με το λογιστικό κριτήριο της συναρμογής με τα σχήματα των νέων Περιφερειών, στα οποία εκ των πραγμάτων δεν εντάσσεται, ούτε μπορεί να ενταχθεί το Σ.ΕΠ.Ε. θεωρώ ότι ο «φλογερός» αέρας της ανασύστασης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε δοκιμασμένες και καταξιωμένες δομές του Σώματος, έτσι, μόνο και μόνο για να δικαιολογηθεί η εκ νέου σύστασή του.
  Τέλος, θα πρέπει να κατανοηθεί ότι η έλλειψη εσωτερικού¨»Κανονισμού λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε.» εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους την επέτρεψαν. Είναι πράγματι το κλειδί που λείπει, όχι τυχαία βεβαίως, για μια ουσιαστική ανασυγκρότηση, γιατί θα έβαζε τον καθένα στη θέση του.

 • 5 Απριλίου 2011, 23:18 | Βασίλειος Οικονόμου

  Επειδή η προοπτική στελέχωσης των νέων τμημάτων Ασφάλειας και Υγείας με μετατασσόμενους από Δήμους, Νομαρχίες, ΔΕΚΟ κλπ έχει ξεθωριάσει αρκετά (για να μην πω ότι έχει αποκλειστεί), δύο δυνατότητες υπάρχουν με βάση τις φήμες ή και με βάση προμελετημένο σχέδιο:
  1)Με δίμηνες κυκλικές αποσπάσεις συναδέλφων από τα όμορα τμήματα και στέγαση εντός των γραφείων των ήδη υπαρχόντων τμημάτων εργασιακών σχέσεων ή στα κατά τόπους εργατικά κέντρα.
  2)Κάλυψη των αναγκών με τοπικούς «εμπειρογνώμονες» ή πρόθυμους «εμπειρογνώμονες» (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), από την Αθήνα. Οι τελευταίοι μάλιστα για ναμην κουράζονται μπορούν εύκολα να βρούν τοπικούς συνεργάτες που τους μαστίζει η ανεργία σε τιμή ευκαιρίας.
  Λεφτά για βενζίνη για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, για την αγορά μελανιών για εκτυπωτές, για την αγορά γραφικών, για τις μετακινήσεις συναδέλφων για ελέγχους κλπ μπορεί να μην υπάρχουν, για τους εμπειρογνώμονες όμως είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν!

  Οσο για τις περίφημες μετατάξεις, η γνώμη μου είναι όπως έγινε και με το «Ολυμπιακό Χωριό», ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τα τυπικά προσόντα για να ασκήσουν καθήκοντα επιθεωρητή (Μηχανικοί κυρίως), θα βάλουν «λυτούς και δεμένους» για να μην έλθουν στο ΣΕΠΕ. Τι να κάνουν? Να αμείβονται πενιχρά σε σχέση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες?Να βρίσκονται διαρκώς υπό τη δαμόκλεια σπάθη και υπό την απειλή του κάθε εισαγγελέα που αναζητά εξιλαστήρια θύματα? Να τον αναζητούν και να τον πιέζουν διαρκώς δικηγόροι, παθόντες, συνδικάτα? Να εισπράτει καθημερινά την άσχημη συμπεριφορά των ελεγχομένων? Να υποβιβάζεται διαρκώς από την υπηρεσία σε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του? Αν έλθουν θα έλθουν μόνο διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.

 • 4 Απριλίου 2011, 09:10 | Γ. Φαράντος

  Επισημαίνω ότι η πρόταση μου για ξεχωριστά τμήματα συντονισμού στις διευθύνσεις (κοινωνικής και τεχνικής) και σε κάθε περίπτωση επαρκής στελέχωση των Τεχνικών Διευθύνσεων καταψηφίστικε, ενώ ίδιες προτάσεις υπερψηφίστικαν με τον ίδιο αριθμό ψήφων.

 • 3 Απριλίου 2011, 22:23 | Παύλος Βάγγης

  α) Οι δομές και τα σημερινά γεωγραφικά όρια των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) δεν αποτελούν εν γένει το πρόβλημα των όποιων δυσλειτουργιών του Σ.ΕΠ.Ε.
  Η δημιουργία νέων ΚΕ.Π.Ε.Κ., δεν θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας.
  Το οικονομικό κόστος με τη δημιουργία των νέων Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της λειτουργίας τους είναι πολύ μεγάλο και τέτοιοι πόροι στη σημερινή συγκυρία ούτε υπάρχουν, ούτε φαίνεται πως θα υπάρξουν σύντομα για υλικοτεχνική υποδομή, γραφεία, υπηρεσιακά οχήματα που δεν υπάρχουν εδώ και 9 μήνες στις υφιστάμενες Υπηρεσίες, πόσο μάλλον αν αυτές αυξηθούν, πιστώσεις για εκτός έδρας, συντήρηση μέσων και εξοπλισμών, εκπαίδευση Επιθεωρητών κλπ. Αυτά είναι μόνο ορισμένα σημερινά προβλήματα, που σε περίπτωση τέτοιας μορφής οργανωτικής αναδιάρθρωσης είναι προφανές ότι δεν θα μπορούν να αντιμετωπισθούν με κάθε συνεπαγόμενη προστιθέμενη δυσλειτουργία .
  Επιπλέον υπάρχει πρόβλημα για την επαρκή στελέχωση νέων ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τμημάτων, σε επίπεδο Διευθυντών, Προϊσταμένων και Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών. Στη σημερινή συγκυρία νέες προσλήψεις φαίνονται μάλλον ως ουτοπία, ενώ οι μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. και ιδιαίτερα των ΚΕ.Π.Ε.Κ., δηλαδή των δομών που έχουν ως αντικείμενο την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, αφού το προσωπικό που υπηρετεί το εν λόγω αντικείμενο απαιτείται να έχει σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο, ειδική εκπαίδευση, αλλά και πολύ χρόνο ώσμωσης με το πολύ ευρύ και δύσκολο αυτό αντικείμενο και απόκτησης της απαιτούμενης εμπειρίας. Στη συγκυρία που βρισκόμαστε δεν έχουν νόημα πειραματισμοί, γραφειοκρατίες τέτοιας μορφής και απώλεια πολύτιμου χρόνου, ενώ τα εργασιακά προβλήματα γίνονται καθημερινά όλο και πιο κρίσιμα και δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. δεν πρέπει να κατακερματισθούν σε νέα σχήματα, που μόνο οικονομικό κόστος, διάσπαση προσωπικού, εσωστρέφεια διαρκείας και αναποτελεσματικότητα θα επιφέρουν.
  Το σημερινό οργανωτικό σχήμα – δομή του Σ.ΕΠ.Ε., δηλαδή οι Υπηρεσίες του, πρέπει να παραμείνουν ως έχουν και να αξιολογήσουμε τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα, που οδηγούν στις τυχόν δυσλειτουργίες του Σ.ΕΠ.Ε., ώστε εστιάζοντας σ΄ αυτά να αναμορφωθεί πραγματικά και ουσιαστικά το Σ.ΕΠ.Ε. Προφανώς πρέπει να αξιολογήσουμε και τα θετικά στοιχεία, ώστε να τα αξιοποιήσουμε περισσότερο.

  β) Όσον αφορά το παράδοξο εισαχθέν δίδυμο στοιχείο Διοίκησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., μόνο προβλήματα, ενδεχόμενες εσωτερικές τριβές και μη συντονισμό θα προσθέσει. Η από 1 Απριλίου 2011 πλήρως τεκμηριωμένη τοποθέτηση για το θέμα αυτό του κου Ν. Σαραφόπουλου στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης, με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.

 • 3 Απριλίου 2011, 17:22 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Στο άρθρο 10 1 Β περ. 9, οι υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν ως έχουν και να προστεθεί το νεοσύστατο τμήμα της Θέρμης.

 • 3 Απριλίου 2011, 13:35 | Βασίλειος Ζούπας

  Από την στιγμή που δεν είναι γνωστός ο τρόπος (μικτός;;) στελέχωσης και αξιόπιστης λειτουργίας των τμημάτων Συντονισμού, δεν είναι δυνατόν κάποιος που γνωρίζει την λειτουργία της Υπηρεσίας να μην προκρίνει ως πιο λογική – ρεαλιστική λύση την δημιουργία ενός τμήματος Συντονισμού σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση.
  Περαιτέρω, αν τα τμήματα Μετρήσεων αντικαθιστούν τα υπάρχοντα τμήματα Εργασιακού Περιβάλλοντος & Μετρήσεων γιατί αυτά δεν ανήκουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας;;

  Επίσης στο άρθρο 10 παρ. 6 προτείνεται (για εντελώς προφανείς λόγους)η παρακάτω αλλαγή:

  (οι αλλαγές επισημαίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

  6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες.ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΤΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ’ ΙΣΧΥ.

 • 2 Απριλίου 2011, 19:55 | Chris

  Ν. Σαραφόπουλος: «Τολμώ να πώ ότι, εάν εκδίδονταν και υλοποιούνταν ένας συνολικός, πλήρης και επαγγελματικός Κανονισμός λειτουργίας του ΣΕΠΕ, δεν θα υπήρχε λόγος άλλων ρυθμίσεων»

  Συμφωνώ και επαυξάνω.
  Κατά βάση, δεν πάσχουμε από νόμους. Από έλλειψη πιστώσεων πάσχουμε. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια δεν είναι για εποχές ΔΝΤ. Όταν δεν γίνονται πράγματα τον «καλό καιρό», σε συνθήκες ανάπτυξης και οικονομικής ευρωστίας, να μην περιμένουμε να γίνουν όταν το ελληνικό κράτος ΑΔΥΝΑΤΕΙ να καλύψει τις ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ανάγκες.

  τέλος, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον κ. Σαραφόπουλο που βγαίνει και λέει ανοιχτά την άποψή του.

 • 2 Απριλίου 2011, 07:48 | Γιάννης Μαύρος

  Να μου επιτρέψετε να θίξω την ανάγκη προστασίας των υπαρχόντων οργανικών θέσεων σε χωρικό επίπεδο για τους ήδη υπηρετούντες και οσους βρίσκονται ήδη καθ’οδόν για τις υπό πλήρωση 72 θέσεις με μετατάξεις.

 • 1 Απριλίου 2011, 23:09 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

  Δεν είναι δυνατόν σε μια πόλη-περιοχή σαν την Πτολεμαΐδα να καταργηθεί το Σώμα Επιθεώρησης,από την στιγμή που υπάρχει τέτοια κίνηση. Τόσο όσον αφορά τα ορυχεία (με χιλιάδες εργαζόμενους της Δ.Ε.Η.) αλλά και με εργολάβους που αναλαμβάνουν έργα μέσα, καθώς με τα εμπορικά και όχι μόνο καταστήματα!!!
  Και σαν απλός υπάλληλος λογιστηρίου, δεν είναι δυνατόν όταν χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες και από την στιγμή που έχουμε συχνή επαφή με το τμήμα να αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε μέχρι την Κοζάνη, τα έξοδα κίνησης δεν τα λογαριάζει κανείς από ότι φαίνεται και την ταλαιπωρία των απλών πολιτών όταν πρόκειται για εργατικές διαφορές και άλλα θέματα…

 • 1 Απριλίου 2011, 02:39 | Ν. Σαραφόπουλος

  Η αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης διάρθρωσης των Μονάδων του ΣΕΠΕ στερεί από το Μέσο Εκπρόσωπο της Κοινωνίας της Εργασίας τη δυνατότητα να γνωρίσει και να κατανοήσει τη δομή, τις παραμέτρους της και τη συνεισφορά των (όποιων) αλλαγών. Επομένως, περιορίζεται ο σχολιασμός στην (εσωτερική) γραφειοκρατία, η οποία δεν διαθέτει και την καλύτερη μαρτυρία της Κοινωνίας.
  Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι φανερό ότι το δίδυμο στοιχείο Διοίκησης των Περιφερεικών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, που αλλάζουν πάλι τίτλους (Δνση Εργασιακών Σχέσεων και Δνση Ασφάλειας και Υγείας, με κοινό Τμήμα Συντονισμού (και Μετρήσεων σε τρείς Περιφέρειες)), είναι αδόκιμο, αντιφατικό και δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά, ιδιαιτέρως όταν λείπει κάθε αξιολόγηση του προηγούμενου σχήματος επί δεκαετία (από το ΠΔ.136/1999). Γιαυτό, νομίζω, το δίδυμο στοιχείο Διοίκησης δεν προτείνεται για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (άρθρο 10.1.Α.). Πουθενά στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διοικητικό Δίκαιο δεν νομιμοποιείται τέτοιο διφυές σχήμα, καμία Αρχή της Επιστήμης της Διοίκησης δεν προκρίνει μικτά και υβριδικά μοντέλα. Μια καθαρή και αποτελεσματική (για το αναμενόμενο έργο προς όφελος της Κοινωνίας) λύση είναι οι αυτοτελείς Δνσεις Εργασιακών Σχέσεων και Δνσεις Ασφάλειας και Υγείας (τουλάχιστον με ένα υποστηρικτικό Τμήμα και δυο(υπαρκτά) Τμήματα μαχίμων Επιθεωρητών). Το Σχέδιο Νόμου δεν προσμετρά πουθενά και το υπάρχον (άρα διαθέσιμο) Στελεχιακό Δυναμικό. Αυτό αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχούς σχεδιασμού. Όταν προβλέπεις δίδυμες Δνσεις π.χ. στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (άρθρο 10.1.Β.8), στο Βόρειο Αιγαίο (10.1.Β.14) ή στο Νότιο Αιγαίο (10.1.Β.15) και δεν διαθέτεις καθόλου Τμήματα Ασφάλειας και Υγείας στις Έδρες (Κομοτηνή, Μυτιλήνη, Ερμούπολη, αντιστοίχως) πώς είναι δυνατό να τις (συν)λειτουργήσεις; Μήπως είναι μαξιμαλιστικός ο σχεδιασμός ανά Περιφέρεια; Ο Ν. 3144/2003, που προέβλεπε ανάλογο Περιφερειακό σχήμα, δήλωνε ότι αυτό θα υλοποιηθεί όταν υπάρξουν δυνατότητες ίδρυσης και στελέχωσης των απαιτουμένων Μονάδων. Έκτοτε δεν ιδρύθηκαν Μονάδες, το δε Στελεχιακό Δυναμικό μειώθηκε (λόγω συνταξιοδοτήσεων). Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει, από ότι πληροφορούμαι, με τη μη ύπαρξη Οργάνων Διοίκησης σε υφιστάμενες Δνσεις π.χ. Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηπείρου, Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτ. Ελλάδας, κ.λπ. (ποίοι Δντες θα αποτελέσουν δίδυμο; πώς θα αναπληρώνονται;). Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει (10.2) έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και την κατανομή των υπηρεσιών, την κατανομή προσωπικού, κ.λπ. (γιατί όμως έκδοση απλής Υπουργικής Απόφασης για την ανακατανομή (10.6)); Αν πρόκειται να γίνει κάτι παρόμοιο με το Ν. 3144/2003 γιατί δεν δηλώνεται καθαρά από την αρχή και θεμελιώνεται μια νοθευμένη διάρθρωση υπό άμεση αίρεση; Τέλος, το σημαντικότερο (αναμενόμενο μια δεκαετία) κείμενο είναι η έκδοση του Κανονισμού λειτουργίας του ΣΕΠΕ (10.7). Αδικείται όμως στο Σχέδιο γιατί του αφιερώνονται δυο γραμμές. Τολμώ να πώ ότι, εάν εκδίδονταν και υλοποιούνταν ένας συνολικός, πλήρης και επαγγελματικός Κανονισμός λειτουργίας του ΣΕΠΕ, δεν θα υπήρχε λόγος άλλων ρυθμίσεων.

 • 1 Απριλίου 2011, 00:07 | Γ.ΒΑΤΑΛΗΣ

  Mε το άρθρο 10 του προτεινόμενου νομοσχεδίου καταργείται το Τμήμα Κοινωνικής Επιθ/σης Πτολ/δας.
  Για την ιστορία στην πόλη της Πτολ/δας λειτουργούσε Γραφείο επιθ/σης εργασίας μέχρι το έτος 1997 με τρεις επόπτες εργασίας, όπως τότε ονομάζονταν οι Υπάλληλοι,προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής Εορδαίας όπου αναπτύσσονταν οι κύριες δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ με την εξόρυξη του λιγνίτη και των λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρισμού.Το έτος 1997 καταργήθηκε η Υπηρεσία από λανθασμένες εισηγήσεις Υπαλλήλων πράγμα που οδήγησε την πολιτεία να αναγκασθεί να ξανασηστήσει την Υπηρεσία με το Ν 2956/2001 και να λειτουργεί από το τέλος του 2002 σε επίπεδο Τμήματος. Ερχεται εκ νέου σήμερα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο να κάνει το ίδιο λάθος και να αφήσει την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό , πάλι από εισηγήσεις των ίδιων Υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι ουδέποτε δεν κατανόησαν τον πραγματικό σκοπό που θα πρέπει να επιτελούν οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και ουδέποτε κατανόησαν ότι ο πολίτης προέχει και η πολιτεία θα πρέπει να είναι δίπλα και στον εργαζόμενο και στον επιχειρηματία.
  Είναι αδιανόητο να επιλέγονται χωροταξικοί σχεδιασμοί ανάπτυξης των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εργασιακά κριτήρια, αλλά να επικρατεί η λογική της συγκέντρωσης των Υπηρεσιών στην πρωτεύουσα των πάλαι ποτέ νομαρχιών ,όταν σήμερα ανά την Ελλάδα πολλές περιοχές ανέπτυξαν βιομηχανίες,βιοτεχνίες ,είτε λόγω γεωγραφικών χαρακτηριστικών είτε λόγω του ορυκτού τους πλούτου με αποτέλεσμα να έχουμε συγκέντρωση εργατικού δυναμικού και κατ επέκταση και αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης αυτού του εργατικού δυναμικού.
  Το ΣΕΠΕ και κυρίως οι Υπάλληλοι που το υπηρετούν γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν και πόσο η Υπηρεσία τους έχει εγκλωβιστεί σε ένα τέλμα γραφειοκρατίας όπου καλούνται οι περιφερειακές Υπηρεσίες να αναλώνουν τον χρόνο των Επιθεωρητών σε άσκοπα πρωτόκολλα από βιβλία δρομολογίων μέχρι κάθε μορφής ατομικής σύμβασης και αλλαγής του ωραρίου ενός εργαζόμενου.Οι εργασιακές σχέσεις πλέον αντιμετωπίζονται ως ύποπτες συναλλαγές και όχι ως σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
  Οι νέες μορφές απασχόλησης με την παραπάνω αντιμετώπιση αύξησαν δραματικά τις καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και οι Κοινωνικοί Επιθ/τές πέραν της άσκοπης εσωτερικής απασχόλησης θα πρέπει να βρίσκονται συχνότερα στους χώρους εργασίας και να διαθέτουν αυξημένα προσόντα μόρφωσης και εξειδίκευσης για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και ιδιομορφίες που δημιουργήθηκαν στην αγορά εργασίας.
  Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς ,αποτελεί άσκοπη και προκλητική πολυτέλεια η σύσταση και αύξηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων είτε Κοινωνικών είτε Τεχνικών όταν από την καθιέρωση τους κάποιες ανά την Ελλάδα το μόνο που είχαν πετύχει ήταν να στερούν από τα Τμήματα πρώτης γραμμής Επιθεωρητές.Χαρακτηριστικό και προκλητικό παράδειγμα η Περιφερειακή Δ/νση Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργεί με πέντε Επιθεωρητές , όταν τα Τμήματα όπως της Πτολ/δας τα τελευταία δύο χρόνια λειτουργεί με έναν Επιθ/τή και τώρα και των Γρεβενών.Πλήρη αναλγησία ή μήπως σκοπιμότητες προκειμένου να επέλθει η φθορά τους;
  Θα αποτελέσει ολέθριο λάθος το κλείσιμο Υπηρεσιών πρώτης Γραμμής του ΣΕΠΕ και αυτό φαίνεται και από τις φωνές που υψώνουν το Εργατικό Κέντρο Πτολ/δας το οποίο είναι και το αντιπροσωπευτικότερο του Πρώην Νομού Κοζάνης αφού είναι μεγαλύτερο σε δύναμη από το Εργατικό Κέντρο της Κοζάνης , το Σωματείο Σπάρτακος ,οι Ενεργοί πολίτες της Πτολ/δας, η Δήμαρχος Πτολ/δας και όσοι άλλοι τυχόν θα εκφρασθούν.
  Με την λογική που παρέμεινε το Τμήμα Κοινωνικής Επιθ/σης Αγρινίου ,της Θήβας-Σχοιματαρίου καί όσων άλλων ιδρύονται θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και το Τμήμα Κοινωνικής Επιθ/σης Πτολ/δας και να στελεχωθεί ,ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει Υπηρεσίες στους εργαζόμενους και επιχειρήσεις που τις χρειάζονται και στην ώρα που τις χρειάζονται.

 • 31 Μαρτίου 2011, 07:09 | φασιανός

  Είναι προτιμότερο να μην αλλάξει ξανά για τρίτη φορά το όνομα της Υπηρεσίας τα τελευταία 5 χρόνια. Την τελευταία φορά δεν υπήρχαν χρήματα στον προϋπολογισμό για να αλλάξουμε σφραγίδες και τα βάλαμε οι υπάλληλοι.

 • 29 Μαρτίου 2011, 16:53 | chris


  Σε ότι αφορά την μετατροπή της Ειδικής Γραμματείας σε Γενική (που πρότειναν κάποιοι παραπάνω),
  δεν προκύπτει από πουθενά ότι αυτό θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα του ΣΕΠΕ.
  Ακόμη και το γνωστό ΣΔΟΕ είναι «ειδική γραματεία» και η ανώτερη διοικητική βαθμίδα που διαθέτει είναι η «Διεύθυνση» (http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/financial-and-economic-crime-unit).
  Επίσης δεν έχει… «Γενικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές»

  Αλλού είναι τα προβλήματα (κωδικοποίηση και απλούστευση εργατικής νομοθεσίας, ψηφιακά όργανα μέτρησης παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος, ηλεκτρονική διασύνδεση, στελέχωση, γραμματειακή υποστήριξη, νομική υποστήριξη, απλοποίηση διαδικασιών επιβολής κυρώσεων, επαρκείς πιστώσεις για μετακινήσεις, υπηρεσιακά αυτοκίνητα κτλ κτλ κτλ)

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:00 | chris

  θα συμφωνήσω και ‘γω με την εσωτερική διάρθρωση των ΚΕΠΕΚ που πρότειναν οι ανωτέρω (1. Τμήμα Βιομηχανίας
  2. Τμήμα Κατασκευών και λοιπών επιχειρήσεων
  3. Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας)

  Σ’ ότι αφορά την στελέχωση των ΚΕΠΕΚ, αν δεν προχωρήσουν πραγματικά οι μετατάξεις, δεν μπορεί να γίνει τίποτε.

  Δυστυχώς όμως, το ΣΕΠΕ έχει πολύ άσχημο όνομα (στην δημοσιοϋπαλληλική ελληνική κοινωνία) λόγω του χαμηλού μισθολογίου και των άσχημων συνθηκών εργασίας (υψηλές ευθύνες κτλ)

 • 29 Μαρτίου 2011, 13:31 | sepetexnikoi_updatε

  ΑΡΘΡΟ 10
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΣΕΠΕ

  Οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν έλαβαν υπόψη βασικές κατευθυντήριες υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας “SLIC” (SENIOR LABOUR INSPECTORS COMMITTEE), όπως διατυπώθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008 (έπειτα από την τελευταία επίσκεψη κλιμακίου στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2006). Μεταξύ των άλλων η εν λόγω Επιτροπή ως βασικούς άξονες για μια ρεαλιστική και λειτουργική αναβάθμιση του Σώματος πρότεινε:
  Α.Την ουσιαστική συμμετοχή των επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. στη διαμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στον καθορισμό στόχων και όχι στην πλήρη περιθωριοποίησή του Σώματος από «κέντρα» εκτός Σ.ΕΠ.Ε. (κεφάλαιο Β.2.2, σελίδα 19 και κεφάλαιο G.2, σελίδα 53).
  Β.Την αυτονομία του Σ.ΕΠ.Ε. υπό μορφή διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά και να ξεφύγει από τη δεδομένη δυσλειτουργία (κεφάλαιο F.10, σελίδα 50 και κεφάλαιο G.2, σελίδα 54).

  Τρόποι συμμόρφωσης του ελληνικού ΣΕΠΕ, σύμφωνα και με τις παραπάνω συστάσεις :

  Θα πρέπει να γίνει πλήρης συγχώνευση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ με την Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπ. Εργασίας , ώστε π.χ το τμήμα νομοθετικού έργου να το αναλάβουν υπάλληλοι του ΣΕΠΕ, ενεργοί Τεχνικοί Επιθεωρητές και να προχωρήσουν άμεσα σε τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας , όπως άλλωστε απαιτείται σε πολλά νομοθετικά διατάγματα, για την πάταξη της γραφειοκρατίας και για την ορθολογική αντιμετώπιση των θεμάτων ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΑΕ [π.χ διαχείριση Τεχνικών Έργών (τροποποίηση του Π.Δ 305/06 κ.α), διακοπές εργασιών σε οικοδομές λόγων εισερχομένων εγγράφων της ΔΕΗ, άμεση τροποποίηση του Π.Δ 294/88 , ώστε να λαμβάνει υπόψη το ΣΤΑΚΟΔ 2008 στην τυπική αντιστοίχιση κλάδου οικονομικής δραστηριότητας με κατηγορία επικινδυνότητας Α ή Β΄ή Γ΄κλπ]

  Αν δεν ενισχυθεί η βάση του ΣΕΠΕ, δεν υπάρχει καμία αναβάθμιση.

  Η παραπάνω συγχώνευση, εξυφαίνεται ως η μοναδική ορθή λύση και από το παρακάτω κείμενο της ευρωπαϊκής επιτροπής SLIC.
  G.2 Recommendations (page 53)
  «SEPE should be more closely involved in the social policy and legislation process and, at the same time, should give more strength to the arranging and developing of long-term and consistent strategies and measurable objectives and targets, for which
  closer cooperation and more exchange of information with other units within the Ministry, as for instance the Directorate General on Working Conditions and Health at Work, would be advisable»

  Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι η ενισχυμένη Κεντρική Υπηρεσία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ, ισχύει σε
  1. ΣΟΥΗΔΙΑ
  2. ΚΥΠΡΟ
  3. ΔΑΝΙΑ
  4. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
  5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Σημειωτέον, ότι η Δανία και η Σουηδία θεωρούνται οι πλέον πρωτοπόρες χώρες στα θέματα ΥΑΕ.

  Κάθε ΚΕΠΕΚ , θα πρέπει να έχει 3 εσωτερικά Τμήματα τα οποία δεν θα είναι αυτοτελή ,αλλά θα συνεργάζονται μεταξύ τους σε όλη την ελεγκτική τους δραστηριότητα. Τα εσωτερικά τμήματα θα πρέπει να είναι :
  1. Τμήμα Βιομηχανίας
  2. Τμήμα Κατασκευών και λοιπών επιχειρήσεων
  3. Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας

  Για να τεκμηριώσουμε τις παρατηρήσεις μας, δεν θα αναπτύξουμε την προφανή επιχειρηματολογία (π.χ σε έκρηξη σε δεξαμενή υγραερίου σε βιομηχανική εγκατάσταση ενδέχεται να μεταβεί επιθεωρητής του κλάδου των πολιτικών μηχανικών, αντί του κλάδου των Χημικών, Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων που προφανώς, λόγο ειδικότητας είναι οι καταλληλότεροι), αλλά θα παραθέσουμε απόσπασμα από την αξιολόγηση της Σουηδικής Επιθεώρησης Εργασίας από την SLIC. Στη σελίδα 26 αναφέρεται το προφανές, δηλ. η εσωτερική διάρθρωση των τοπικών επιθεωρήσεων στη ΣΟΥΗΔΙΑ γίνεται με βάση τον επιστημονικό κλάδο των υπηρετούντων υπαλλήλων και όχι σε τομείς ανατολικό , δυτικό, η Βορειανατολικό!
  ——————————————————————
  Y.Γ 1
  Το προτεινόμενο οργανόγραμμα του σ/ν είναι αναποτελεσματικό και αντιφατικό. Το απόλυτο τέλμα που απαξιώνει το ΣΕΠΕ, που αποθεώνει την τυπολατρία και την διάχυση ευθυνών σε διάφορες Δ/νσεις και τμήματα που οργανικά ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικά προϊστάμενους και δ/ντες και που προάγει τον φαύλο κύκλο της μιζέριας και της εσωτερικής γραφειοκρατίας. Συμπερασματικά το πρόγραμμα Καλλικράτης θα πρέπει να εφαρμοστεί και στο Υπ. Εργασίας. Λιγότερα τμήματα και Δ/νσεις σημαίνει καλύτερος συντονισμός , επικοινωνία, και σταθερή και συγκροτημένη πολιτική στα θέματα ΥΑΕ, όπως προτρέπουν και οι επιτροπές αξιολόγησης της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
  ———————————————————————

  Η υλοποίηση των παραπάνω μπορεί να γίνει
  Είτε :
  Α. Με αναβάθμιση της ειδικής γραμματείας του ΣΕΠΕ, σε Γενική Γραμματεία, όπως έχει αποφανθεί θετικά ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ ΥΓ ΕΠΙΘ/ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ή
  Β. Οργανική ενσωμάτωση των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και ανασχεδιασμός των τμημάτων και των αρμοδιοτήτων τους.

  Με εκτίμηση
  Κορωναίος Γεώργιος, Τεχνικός Επιθ/της ΣΕΠΕ
  Οικονόμου Βασίλης, Τεχνικός Επιθ/της ΣΕΠΕ
  Τσατσούλης Κωνσταντίνος, Ειδικός Επιθεωρητής ΣΕΠΕ

 • 29 Μαρτίου 2011, 12:22 | Δημήτρης Καϊμάς

  Για την ποιτικότερη,αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία είναι δυνατόν να συμβάλλει η συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης και Ελέγχου με αρδιότητες όπως: α) εποπτεία του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών β) παρακολούθηση επίτευξης της στόχοθεσίας (ν.3230/2004)γ) εξέταση περιπτώσεων κακοδιοίκησης (παράβαση καθήκοντος, πλημμελής άσκηση καθηκόντων)

 • Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου αναμόρφωσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,(άρθρο 10)κλείνει το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Πτολ/δας.
  Μία υπηρεσία που εξυπηρετεί περίπου 2.000 εταιρείες, μέσα σε αυτές και τη ΔΕΗ, που ο όγκος δουλειάς που προκύπτει από τις δραστηριότητές της είναι τεράστιος.
  Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το 2001είχει γίνει πάλι μία προσπάθεια να κλείσει το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Πτολ/δα όμως με το νόμο 2956/2001 άρθρο 28 (μαζί με το τμήμα του Αγρινίου) συνέχισε να λειτουργεί λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής μας και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της ΔΕΗ στον τόπο μας.
  Σε περίπτωση που κλείσει το τμήμα επιθεώρησης της Πτολ/δας η εργασιακή ζούγκλα που θα επικρατήσει στους χώρους των ορυχείων θα είναι χαοτική.

  Επίσης το συνδικάτο μας παλεύει χρόνια για τη δημιουργία τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων (απαραίτητο λόγο του πλήθους των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους των ορυχείων) και αντί αυτού βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία απόφαση που καταδικάζει και πλήττει με το χειρότερο τρόπο τις επιχειρήσεις και τον εργασιακό κόσμο της περιοχής μας.
  Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Πτολ/δας είναι από τα λίγα τμήματα της χώρας που διαθέτουν τόσο ευρύ φάσμα εργασιών και η απόφαση για το κλείσιμό του θεωρείται αδικαιολόγητη. Δεν μπορεί μία εργατούπολη όπως η Πτολ/δας με σχεδόν 60.000 κατοίκους να μην διαθέτει Επιθεώρηση Εργασίας σε αντίθεση με άλλες πόλεις με 10.000 και 20.000 κατοίκους.
  Παρακαλούμε να επανεξεταστεί η περίπτωση της Πτολ/δας.

 • 29 Μαρτίου 2011, 09:16 | Γ. Φαράντος

  Με την παρούσα υποβάλλω προτάσεις στα πλαίσια διαβούλευσης για την εκπόνηση σχεδίου Νόμου για την ανασυγκρότηση του ΣΕΠΕ, ως εξής:
  Κατά τη γνώμη μου, με το νέο σχέδιο Νόμου για την ανασυγκρότηση του ΣΕΠΕ που τίθεται σε διαβούλευση, η διάταξη δημιουργίας ενιαίων διευθύνσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο με το δυσλειτουργικό στοιχείο διοίκησης των δύο Διευθυντών, που ερχόταν σε αντίθεση με τις διατάξεις της 81 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί δυο διακριτών Επιθεωρήσεων, αντικαταστάθηκε προς την ορθή κατεύθυνση, με τη δημιουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας (με τμήμα συντονισμού) με δύο ανεξάρτητες Διευθύνσεις, δεδομένου ότι τα αντικείμενα της Κοινωνικής και της Τεχνικής Επιθεώρησης είναι εντελώς διακριτά σε επίπεδο στόχων, μεθόδων και τεχνικών.
  Μετά την αλλαγή αυτή, παραμένει το διαφαινόμενο από το σχέδιο νόμου θέμα της δυσανάλογης σύμπτυξης των «υποστηρικτικών» τμημάτων των δημιουργούμενων διευθύνσεων από τρία συνολικά (δύο υποστηρικτικά ανά ΚΕΠΕΚ και ένα υποστηρικτικό ανά διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης) σε ένα (τμήμα συντονισμού Περιφερειακής Υπηρεσίας), γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα συντονισμού και αποδοτικότητας, ιδίως σε περιοχές που δημιουργούνται νέες διευθύνσεις, οι οποίες δεν διέθεταν προηγουμένως ούτε τις αρμοδιότητες ούτε τα υποστηρικτικά τμήματα, σε περίοδο πρακτικά μηδενισμού προσλήψεων και γιγάντωσης γραφειοκρατικού έργου. Οι Τεχνικές Διευθύνσεις οφείλουν να αποτελούνται στην έδρα τους από τουλάχιστον τρία τμήματα.
  Προτείνω κατ’ ελάχιστον, τη δημιουργία και τη στελέχωση ξεχωριστών τμημάτων Συντονισμού Τεχνικής Επιθεώρησης και τμημάτων Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης υπαγόμενα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (δηλαδή τουλάχιστον δύο τμημάτων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία), ώστε να στελεχωθούν από Κοινωνικούς και Τεχνικούς Επιθεωρητές αντίστοιχα, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του παραγόμενου έργου ανά ειδικότητα, δεδομένου του εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα σε επίπεδο στόχων, μεθόδων και τεχνικών, σχετικά με το συντονισμό ανόμοιων δραστηριοτήτων, όπως αυτές της Τεχνικής και Κοινωνικής Επιθεώρησης, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., ή την δημιουργία εντελώς διακριτών διευθύνσεων Τεχνικής και Κοινωνικής Επιθεώρησης.

 • Παρ. Β
  » Ο αρχαιότερος των δύο Προϊσταμένων Διεύθυνσης κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης της Υπηρεσίας.»

  Ο χρόνος προϋπηρεσίας δεν είναι ενδεικτικός των ικανοτήτων. Να γίνεται τεκμηριωμένη αξιολόγηση προσόντων για την πλήρωση της θέσης.

  Το σπάσιμο των υπηρεσιών σε τόσους πολλούς τομείς, ιδιώς στα αστικά κέντρα, καθιστά ίσως αυτές αντιπαραγωγικές και κοστοβόρες τόσο από την άποψη των πολλών διαφορετικών γραφείων που θα χρησιμοποιηθούν όσο και του συντονισμού τους.

  Καλύτερα δημιουργήστε κεντρική υπηρεσία σε μια πόλη και από εκεί να δραστηριοποιούνται οι ενέργειες τους συντονισμένα.

  Μια υπηρεσία με 1300 άτομα περίπου την έχετε διαμελήσει σε περίπου 134 τμήματα. Ήμαρτον!

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • 28 Μαρτίου 2011, 17:13 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

  Μου προκαλεί αρνητική εντύπωση η απόφαση για κατάργηση του τμήματος επιθεώρησης εργασίας της Πτολεμαίδας. ένα τμήμα όχι απλα απαραίτητο αλλά επιβεβλημένο να υπάρχει και να λειτουργεί στην ενεργειακή καρδιά της χώρας. Σε μια περιοχή με χιλιάδες εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, με χιλιάδες απαιτήσεις σε ότι έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις,οι εισγήσεις που κάνουν κάποιοι για κλεισιμο του τμήματος επιθεώρησης στην Πτολεμαίδα το μόνο που θα καταφέρουν είναι τελικά να καλλιεργούν «καλύτερες προϋποθέσεις» για να δημιουργηθούν ακόμα χειρότερες συνθήκες. Για να ανθεί περισσότερο το δουλεμπόριο, η εντατικοποίηση της εργασίας, η παράνομη και ανασφάλιστη εργασία.
  Η διατήρηση του τμήματος στη Πτολεμαίδα είναι επιβεβλημένη.

  με τιμή
  Γιώργος Αδαμίδης Πρόεδρος
  Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ