Άρθρο 6 Εκπαίδευση και Πιστοποίηση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τόσο κατά την είσοδό του σε αυτό όσο και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθεί τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

2. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που αφορούν στην ενίσχυση της δράσης του και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου του καταρτίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, εγκρίνονται από τον Ειδικό Γραμματέα μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) και αποστέλλονται για υλοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του.

Τυχόν τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης μπορεί να γίνει μόνο μετά από την έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, τα προγράμματα εκπαίδευσης των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καταρτίζονται κατά τα ανωτέρω από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με την ενεργό συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.).

Για τους Επιθεωρητές Εργασίας απαιτείται, μετά την πρόσληψή τους, η παρακολούθηση υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης, μετά το πέρας της οποίας οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Εργασίας θα αξιολογούνται και θα πιστοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια εκπαίδευση και πιστοποίηση λαμβάνουν και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο παρών νόμος για τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Όσοι υποψήφιοι Επιθεωρητές Εργασίας δεν πιστοποιηθούν κατά τα ανωτέρω, μπορούν να επαναξιολογηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 4 της παραγράφου 2 και, σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, μπορούν να καταλάβουν κενές ή προσωποπαγείς θέσεις γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι προσωποπαγείς θέσεις κατά τα ανωτέρω συστήνονται αυτοδίκαια με την τοποθέτηση τους σε αυτές και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους.

3. Η εκπαίδευση και η δια βίου επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας γίνεται ανά περιοδικά διαστήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και μπορεί να πραγματοποιείται σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα του εσωτερικού ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του. Για αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται το είδος, η διάρκεια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των Επιθεωρητών Εργασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 • 7 Απριλίου 2011, 20:41 | Katty

  Διασφαλίζεται η »συνεχής εκπαίδευση, εξειδίκευση και αξιολόγηση του προσωπικού»…Με ποια άποψη;Γιατί καλά κάνετε και τους στέλνετε για να μάθουν υπολογιστές ώστε να λειτουργεί το ηλεκτρονικό αρχείο – είστε σίγουροι ότι τους χρησιμοποιούν, ή μήπως τους αποφεύγουν όπως όπως,παίρνοντας επίδομα υπολογιστή χωρίς να το αξιοποιούν και ρίχνοντας το βάρος στους »κατώτερους», οπότε μόλις τελειώσουν τα θύματα παραπονιούνται για έλλειψη προσωπικού, ενώ οι ίδιοι δεν κάνουν σωστό καταμερισμό εργασιών; Υπάρχει εντολή για δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, απο το 2000 ή 2001 αν θυμάμαι καλά…Είστε σίγουροι πως όποια Υπηρεσία/Τ.Κ.Ε. και να ρωτήσετε, έχει να σας παραδώσει ηλεκτρονικό υλικό, για την ευκολότερη αναζήτηση και κωδικοποίηση των εγγράφων περασμένων ετών;Τέλος, η αξιολόγηση κάθε υπαλλήλου »περνάει» μόνο μέσα απο τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, των οποίων η μοναδιαία άποψη δεν είναι πάντα αντικειμενική,ενώ καλύτερα θα ήταν να αξιολογούνται και οι υπάλληλοι μεταξύ τους, και όλα μαζί εμπιστευτικά κεκλεισμένα να αποστέλλονται στα Κεντρικά.

 • 6 Απριλίου 2011, 11:31 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Δεν ξέρω αν κάνω λάθος αλλά νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό Υπουργείο στον κόσμο που «ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ» το σύνολο των εργαζομένων του για να αναλάβει ελεγκτική δράση, άρα όλοι από εδώ και πέρα θα πρέπει να τρέμουν μιας και θα υπάρχουν γύρω στους 1000 επιθεωρητές!!!!! Θα πρέπει όμως και κάποιος από την πολιτική ηγεσία που έχει την ευθύνη για την σύνταξη αυτού του νομοσχεδίου να μας εξηγήσει ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ αυτών που διενεργούν ελέγχους και αυτών που «συμμετέχουν στους ελέγχους»! Τέλος τι κίνητρα και υποστήριξη δίδεται προκειμένου οι Επιθεωρητές Εργασίας να απαλλαγούν από τα συνεχώς διογκούμενα γραφειοκρατικά καθήκοντα που τους αποσπούν για τεράστιο χρονικό διάστημα εντός των γραφείων, ώστε να αυξήσουν τους ελέγχους στις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τα ακινητοποιημένα από έλλειψη βενζίνης υπηρεσιακά αυτοκίνητα!!;;;

 • 6 Απριλίου 2011, 08:49 | Ευθύμης Τολιόπουλος

  Για να συμμετάσχει ένας υπάλληλος του ΣΕΠΕ σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει: 1) να αποφασίσει η Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ότι υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση, 2) να συμφωνήσει το ΣΚΕΕΕ ότι πράγματι υπάρχει αυτή η ανάγκη, 3) να εγκρίνει ο Ειδικός Γραμματέας 4) Να αποσταλεί το πρόγραμμα προς υλοποίηση στο Υπουργείο 5) να επικοινωνήσει το υπουργείο με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 6) να ρωτήσουν τις άλλες διευθύνσεις του Υπουργείου αν υπάρχουν χρήματα για εκπαίδευση 7) να αποφασίσει ο Υπουργός Εργασίας για τυχόν αλλαγή του προγράμματος 8) …. πιθανολογώ ότι συμβαίνουν αρκετά γραφειοκρατικά ακόμα που δεν γνωρίζω

  και εφόσον ετοιμαστεί το πρόγραμμα αρχίζει καινούρια διαδικασία για την επιλογή των υπαλλήλων …..

  Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες την ίδια διαδικασία ακολουθούν; Δεν μπορούμε να σκεφτούμε μια πιο απλή διαδικασία και να αφαιρεθούν ορισμένα βήματα από την παραπάνω διαδικασία;

 • 8. Άρθρο 6 «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση του Προσωπικού του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας»:
  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 4 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται το είδος, η διάρκεια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στο οποίο υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία που θα σχεδιασθεί και υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των Επιθεωρητών Εργασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου».

 • 4 Απριλίου 2011, 10:39 | Βασιλείου Κυριακή/Τεχν. Επιθ.- Απόφοιτη ΕΣΔΔ

  Παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο άρθρο :
  Α) Εκπαίδευση υπαλλήλων του Υπουργείου
  Σχετικά με την ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου ως Επιθεωρητών Εργασίας αυτή θα πρέπει :
  • να παρέχεται μετά από αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον υπάλληλο που διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα,
  • να συνδέεται άμεσα με αντίστοιχη δέσμευση παροχής ελεγκτικού έργου εντός αυστηρά καθορισμένου χρονικού διαστήματος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται η υπόνοια ότι η εκπαίδευση παρέχεται για να δημιουργηθεί η δικαιολογητική βάση της συνεχιζόμενης αδικίας παροχής του ελεγκτικού επιδόματος σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν διεξάγουν ούτε προτίθεται να διεξάγουν ελέγχους.
  Προτείνεται μάλιστα η κυκλική εναλλαγή καθηκόντων, καθιερωμένη και επιτυχημένη εν πολλοίς πρακτική στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ επιθεωρητών και επιμορφωμένων διοικητικών υπαλλήλων, όπου βέβαια υπάρχει η δυνατότητα, καθώς και η παροχή του ελεγκτικού επιδόματος σε άμεση συνάρτηση με το αυστηρά ελεγκτικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί κίνητρο για αύξηση του αριθμού των επιθεωρητών και κατ’ επέκταση του ελεγκτικού έργου του ΣΕΠΕ (εκτός αν δεν είναι αυτό το ζητούμενο!!!!)
  Β) Πιστοποίηση επιθεωρητών
  Όσον αφορά τις ρυθμίσεις που προτείνονται σχετικά με την ενδεχόμενη αποτυχία πιστοποίησης υπαλλήλων ως επιθεωρητών θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν αφορά τους ήδη ενεργούς επιθεωρητές (οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και έχουν τη σχετική ταυτότητα) ή μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους ή/και μεταταχθέντες. Για τις νέες προσλήψεις προσλήψεις/μετατάξεις η επιτυχία στην πιστοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο επιλογής, επομένως δεν μπαίνει θέμα παροπλισμού τους σε διοικητικές ή προσωποπαγείς θέσεις. Ομοίως και για όσους από τους υπαλλήλους του υπουργείου επιλέξουν να γίνουν επιθεωρητές. Επομένως θα πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα καθώς και η διατύπωση της σχετικής ρύθμισης, καθώς οδηγεί σε παρερμηνείες και ενδεχομένως υπόνοιες για επιλεκτική ευνοϊκή μεταχείριση υπαλλήλων με τη συγκεκριμένη μεθόδευση. Άλλωστε οι περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέσω των αξιοκρατικών διαδικασιών του ΑΣΕΠ και διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην πιστοποίηση, εκτός εάν η όλη διαδικασία δεν σχεδιαστεί σωστά.

 • 3 Απριλίου 2011, 17:18 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄, ν’ απαλειφθεί το «και αποστέλλονται για υλοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισής του.
  Στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄, να προστεθεί » η παρακολούθηση υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης διάρκειας 6 μηνών.

 • 3 Απριλίου 2011, 00:17 | Ν. Σαραφόπουλος

  Αντιγράφω μερικές (πριν τριάντα και τρία χρόνια – ξεχασμένες; – όχι, πάντα επίκαιρες) διαπιστώσεις: Τόσο ο Τεχνικός όσο και ο Κοινωνικός Επιθεωρητής πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, τα ηθικά, διανοητικά, σωματικά προσόντα, η ικανότητα κρίσης, προσαρμογής, η διορατικότητα στις κοινωνικές σχέσεις, το κύρος, η ευθύτητα, η ψυχραιμία, η ανεξαρτησία, η επαγγελματική συνείδηση, επιβάλλουν την όσο γίνεται πιό προσεκτική επιλογή, με ένα ειδικό εισιτήριο διαγωνισμό και όχι απλώς με διαγωνισμό κοινό για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και μια βασική επαγγελματική εκπαίδευση, που θα πρέπει να είναι διάρκειας έξι μέχρι εννέα μηνών. Η κοινωνική και τεχνική εξέλιξη επιβάλλει τη δημιουργία ενός οργάνου συνεχούς εκπαίδευσης.
  Όπως προβλέπει η 81 ΔΣΕ, που αφορά την επιθεώρηση εργασίας, το προσωπικό της επιθεώρησης πρέπει να απαρτίζεται από δημόσιους υπαλλήλους, η θέση και υπηρεσιακές συνθήκες των οποίων τους εξασφαλίζουν σταθερότητα στην απασχόλησή τους και ανεξαρτησία από κάθε κυβερνητική μεταβολή και ανάρμοστη εξωτερική πίεση.
  Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω τρία ερωτήματα: α) Πώς μπορεί να συσταθεί και να λειτουργήσει μια επιθεώρηση εργασίας που να είναι από επαγγελματική άποψη στο ύψος της αποστολής της, να είναι περήφανη για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και να αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν σύντομα επαυξημένη ειδίκευση;
  β) Πώς θα πεισθούν οι επιθεωρητές να βγούν από τα γραφεία τους και να μεταβούν προς επιθεώρηση των χώρων εργασίας (αφιερώνοντας σε αυτή τη δραστηριότητα τα δυο τρίτα περίπου του χρόνου τους), έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ενώ παράλληλα θα μειώνεται στο ελάχιστο η μη παραγωγική διοικητική εργασία και θα επικεντρώνεται η προσοχή τους στην εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων;
  γ) Πώς θα σχεδιασθεί και θα τεθεί σε λειτουργία μια οργάνωση της επιθεώρησης, η οποία να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον του προσωπικού της για την εργασία του, να εξασφαλίζει επαγγελματικές γνώσεις και λογικές προοπτικές προαγωγής και να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στους δυο παραπάνω αναφερόμενους στόχους;.. Είθε…!
  (Παράγραφοι αρ. 320, 321 και 329 της Έκθεσης του Προγράμματος του ΔΓΕ PIACT (Αθήνα, 10 Απριλίου – 13 Μαΐου 1978). Στο Σπυρόπουλος Γ. – ΙΥΑΣΕ, Σάκκουλας 2000, σελ. 326, 327 και 331).

 • 3 Απριλίου 2011, 00:01 | Ν. Σαραφόπουλος

  Αντιγράφω μερικές (πριν τριάντα και τρία χρόνια – ξεχασμένες; – όχι, πάντα επίκαιρες) διαπιστώσεις: . Είθε…!
  (Παράγραφοι αρ. 320, 321 και 329 της Έκθεσης του Προγράμματος του ΔΓΕ PIACT (Αθήνα, 10 Απριλίου – 13 Μαΐου 1978). Στο Σπυρόπουλος Γ. – ΙΥΑΣΕ, Σάκκουλας 2000, σελ. 326, 327 και 331).

 • 2 Απριλίου 2011, 08:32 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Το άρθρο 6 παρ. 2 ν’ αντικατασταθεί ως εξής: «Την ίδια εκπαίδευση λαμβάνουν και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο παρών νόμος για τους Επιθεωρητές Εργασίας, εφόσον υπάρχει αίτηση του υπαλλήλου και τοποθέτησή του στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε»

 • 2 Απριλίου 2011, 08:23 | Γιάννης Μαύρος

  Η εκπαίδευση μπορεί στο 2011 να γίνεται και από απόσταση μέσω εικονοδιάσκεψης ή πλατφόρμας e-learning. Καλό είναι να προβλεφθεί για να μειωθούν τα κόστη μετακίνησης υπαλλήλων από την περιφέρεια.

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:48 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Απο οτι φαίνεται…θα ισχύσει το ιδιο σύστημα που υπάρχειστους Δήμους. Εισαγωγή σαν οδοκαθαριστές και μετα γραμματείς κλπ. Τίποτα δεν αλλάζει τελικά.

 • Παρ. 2

  «Όσοι υποψήφιοι Επιθεωρητές Εργασίας δεν πιστοποιηθούν κατά τα ανωτέρω, μπορούν να επαναξιολογηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 4 της παραγράφου 2 και, σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, μπορούν να καταλάβουν κενές ή προσωποπαγείς θέσεις γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι προσωποπαγείς θέσεις κατά τα ανωτέρω συστήνονται αυτοδίκαια με την τοποθέτηση τους σε αυτές και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους.»

  Θεωρώ ότι όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ για ορισμένο χρόνο. Εάν κάποιοι δεν επιτύχουν στις εξετάσεις τότε να μην ανανεώνεται η σύμβαση τους και να αναζητούνται νέοι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιτύχουν στη διαδικασία.

  Αν είναι να καταστήσετε το ΣΕΠΕ χώρο που «σπρώχνωντας» θα τους βαφτίζουμε όλους ικανούς ελεγκτές ή κιαν δεν πετύχουν «ας τους βολέψουμε σε καμιά θέση τότε τι βάρος και επαγγελματισμό θα έχουν αυτοί να εκτελέσουν το έργο τους υπό τις σημερινές συνθήκες εργασίας?

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής