Άρθρο 49 Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του Β. Δ/τος της 3ης/13-7-1936 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (Α.285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικώς από 1-7-2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου.»

2. Οι διατάξεις του παραπάνω Οργανισμού του Ταμείου και της γενικότερης νομοθεσίας που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Ταμείου, καταργούνται.

Όσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατάξεις.

3. Τα δυο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2512/97 (Α.138) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.4 του άρθρου 21 του ν.3232/04 (Α.48) καταργούνται.

4.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2512/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.3232/2004 , τροποποιείται από 1-1-2010 ως εξής:

«Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών».

5.Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 9 του ν.2512/1997, όπως ισχύει μετά τη τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ν.3513/2006 (Α.265), αντικαθίσταται από 1-1-2010, ως εξής:

« Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και νόμιμες αυξήσεις αυτών συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας εφόσον τα επιδόματα αυτά υπόκεινται σε κρατήσεις), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη».

6.Εισφορές για το δώρο του Πάσχα και το επίδομα αδείας του έτους 2010 που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταμείο, δεν αναζητούνται.

7. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνταξιοδοτούμενοι από 1-1-2012 και εφεξής, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος αναλόγου με το χρόνο που έχουν συμπληρώσει στην ασφάλιση του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου αυτού. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στο Ταμείο, για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνονται υπόψη οι μέσες αποδοχές του χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται και αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης του 3198/1955 σε συνδυασμό με τον ν 2112/ 1920 που βαρύνει τις Υπηρεσίες τους. Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός ασφάλισης ταμείου προς τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:41 | ΒΑΣΙΛΗΣ Τ.

  Η υπαγωγή των ΙΔΑΧ του Δημοσίου στο ΤΠΔΥ έχει αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη (πληρωμή) των 37.000 εφάπαξ για τα οποία χρειάζεται ΑΜΕΣΑ 1,7 δισ. € με πρόσφατους υπολογισμούς. Επομένως αποτελεί ΑΜΕΣΑ και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ εισπρακτικό μέτρο χωρίς καμμία κρατική εγγύηση «ανταπόδοσης» των εισφορών (διότι εάν ίσχυε κάτι τέτοιο το κράτος θα είχε να πληρώσει τα 37.000 εφάπαξ που οφείλει μέχρι σήμερα)

  Επιπρόσθετα παρόλο που ο κοινοτικός νομοθέτης υπαγορεύει την επαγγελματική ασφάλιση… και παρόλο που με τον Νόμο Ρέππα (Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) έχει ενσωματωθεί η σχετική κοινοτική οδηγία… το κράτος επιμένει να «διαχειρίζεται» κεντρικά τους «υποχρεωτικά καταβαλόμενους ασφαλιστικούς πόρους»… ΑΠΟΘΑΡΥΝΟΝΤΑΣ την ίδρυση και λειτουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (τα οποία για τους γνωρίζοντες είναι αυτοδιοικούμενα με συμμετοχή εργαζόμενων εργοδοτών)

 • 3 Απριλίου 2011, 19:35 | Πανανάκης Ιωάννης

  Στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ υπάγονται προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά οι ΕΣΙΔ Αορίστου Χρόνου Μηχανικοί ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ,αφού υπάγονται υποχρεωτικά στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΤΣΜΕΔΕ,βάσει του άρθρου 20 του Ν.3518/2006

 • 28 Μαρτίου 2011, 19:57 | ΝΙΚΟΣ

  Σε κάθε περιπτωση πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους πουδεν πρόλαβαν να αναγνωρίσουν και να εξαγοράσουν προυπηρεσια στο δημόσιο που αναγνωριζεται ως συνταξιμη με συμβαση αοριστου χρονου και στη συνεχεια μονιμοποιηθηκαν εφοσον το επιθυμουν να αναγνωρισουν και να εξαγορασουν τη συγκεκριμενη προυπηρεσια.Συνεπως πρεπει να καταργηθει η Υπουργικη Αποφαση Φ.215/353/9-4-2001.Ετσι το Ταμειο θα συγκεντρωσει περισσοτερες εισφορες.