Άρθρο 35 Ρυθμίσεις Ασφάλισης Ασθένειας – Κάλυψη Ανέργων

1. α. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α’179) για την περίοδο από 01.03.2011 έως 28.02.2012 καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την περίοδο από 01.03.2011 έως 28.02.2012, δικαιούνται επιδόματος ασθένειας από το Ίδρυμα, εφόσον εκτός των άλλων προϋποθέσεων έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα δικαιούνται επιδόματος ασθένειας από το Ίδρυμα για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο, εφόσον είχαν πραγματοποιήσει ογδόντα (80) ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. βα) του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α’ 179).

β. Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας και τα μέλη της οικογένειας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ Α’ 179), για την περίοδο από 01.03.2009 μέχρι 28.02.2013, καλύπτονται από το ΙΚΑ- ETAM για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

γ. Οι ρητινοσυλλέκτες και τα μέλη της οικογένειας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α’ 179), κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 2450/24.01.1967 Α.Υ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 70), για την περίοδο από 01.03.2009 μέχρι 28.02.2013, καλύπτονται από το Ι.Κ.Α.- E.T.A.M. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον είχαν δικαίωμα παροχών σε είδος το έτος 2007.

δ. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α’ 273) και του δεύτερου άρθρου παρ. 8 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65), παρατείνεται για ένα (1) έτος από της λήξεώς της όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις των παραπάνω νόμων και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

ε. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι το 2009 απασχολήθηκαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Κέρκυρας, που δεν λειτούργησαν το έτος 2010, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος για την περίοδο από 01.03.2011 έως 28.02.2012, εφόσον είχαν τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για το έτος 2009.

Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον Κλάδο Ασθένειας σε είδος μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας.

  • 30 Μαρτίου 2011, 17:05 | Νικος Μαρτινος

    Δηλαδη αυτο το αισχος με το κρατος που τιμωρει τον ανεργο λες και ειναι επιλογη του το να ειναι ανεργος δεν σταματαει σε αυτην την χωρα με τιποτα……
    Η προυποθεση των 50 ενσημων μας μαρανε …
    απλα ελεος…….