Άρθρο 23 Είδος και Εύρος Κυρώσεων

Στα πλαίσια της κατασταλτικής δράσης του το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας:

1. Λαμβάνει άμεσα διοικητικά μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή, κατά την κρίση του, χορηγεί εύλογη προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις προβλεπόμενες διατάξεις, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

2. Ενημερώνει άμεσα τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

3. Α. Διακόπτει προσωρινά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματός της αν κρίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων και εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, όταν η επιχείρηση, μετά την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να παραβαίνει συστηματικά τις διατάξεις της νομοθεσίας με άμεσο κίνδυνο για τους εργαζόμενους.

Β. Διακόπτει προσωρινά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματος της αν κρίνει ότι πλήττονται σοβαρά και συστηματικά τα εργασιακά δικαιώματα μεγάλου μέρους των εργαζομένων μιας επιχείρησης ή τμήματός της και εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της, όταν η επιχείρηση, μετά την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις των Επιθεωρητών Εργασίας.

Ο χρόνος προσωρινής διακοπής της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα υπό Α και Β λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων.

4. Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία πρόστιμα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαγορεύσεως του καπνίσματος.

 • Παρ. 3Β. Σελ. 41 «Ο χρόνος προσωρινής διακοπής της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα υπό Α και Β λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων».

  Σχόλιο: Ο χρόνος της προσωρινής διακοπής ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της επιχειρήσεως και της αποκατάστασης των δεδομένων που θα έχουν ανασταλεί. Ειδικά για τα ξενοδοχεία εν καιρώ λειτουργίας τα οποία (ή τμήματα αυτών), θα καλεστούν να διακόψουν την λειτουργία αυτή.
  Δημιουργούνται πολλαπλά ερωτήματα και το σημαντικότερο οι συνέπειες της διακοπής της λειτουργίας μπορεί να καταστήσουν αδύναμη την τακτοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεκράς αυτής περιόδου, αλλά και πιθανότατα επομένων. Ο λόγος εστιάζεται στην αντίδραση των πελατών (και των ΤΟ) οι οποίοι θα βιώσουν ένα τέτοιο γεγονός και φυσικά θα είναι αρνητικοί στην συνέχεια για την ίδια την εταιρεία.

  Παρ. 4. Σελ. 41 «Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία …… περί απαγορεύσεως του καπνίσματο».

  Σχόλιο: Ισχύουν τα σχόλια άρθρου 2: Έργο και Αρμοδιότητες – Ελεγκτική και Υποστηρικτική Δράση Παρ. Ι. Σελ. 4.

 • 7 Απριλίου 2011, 02:56 | ΓΚ

  Η κύρωση δεν έχει μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα. Έχει και προληπτικό, (σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και εκπαιδευτικό!).Η έκφραση «κατασταλτική δράση» δε συνάδει με το πολυσήμαντο χαρακτήρα του ΣΕΠΕ και μάλλον αδικεί το ρόλο του.

 • 6 Απριλίου 2011, 20:49 | ΡΙΤΑ ΜΙΤΣΕΛΗ-Κοινωνική Επιθεωρήτρια-Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μακ-Θρ-Θεσ-Ηπ

  Η κύρωση δεν έχει μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα. Έχει και προληπτικό, έχει και παιδαγωγικό και γενικά η έκφραση κατασταλτική δράση δε συνάδει με το πολυσήμαντο χαρακτήρα του ΣΕΠΕ.

 • ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΤΙ
  ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΣΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ -ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ- ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ… ΕΤΣΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΜΕΣΑ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ ΤΗΝ ΣΕΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥ. ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Π.Χ. 1%) ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΤΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ. ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ «ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑΡΑΒΑΤΗ….

 • Θα είναι χρήσιμο κατασταλτικό μέτρο η ανάρτηση στους χώρους των παρανομούντων επιχειρήσεων ευκρινούς ανάλυσης των παραβάσεων του διαπιστώθηκαν ώστε να ενημερώνονται όλοι οι εργαζόμενοι για τις παραβάσεις της εταιρείας τους και ενδεχομένως να ενθαρρύνονται να αναφέρουν και άλλες πρόσθετες περιπτώσεις παρατυπιών αλλά και οι πελάτες να γνωρίζουν πόσο νόμιμη είναι οι συνεργάτες τους.

  Έτσι θα βοηθηθούν οι παράνομες εταιρείες να εξέλθουν από την αγορά και να κυριαρχήσουν μόνο αυτές που ακολουθούν την εργατική νομοθεσία, πληρώνουν τους φόρους τους κλπ.

  Καλό είναι να γίνεται ανάρτηση και στο διαδίκτυο σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία των παρανομούντων εταιρειών και του αδικήματος ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής