Άρθρο 12 Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης

1. Το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του άρθρου 11 συντονίζει την καθημερινή λειτουργία της «Ειδικής Ομάδας Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης», στην οποία συμμετέχουν βάσει προγραμματισμού Επιθεωρητές Εργασίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, και έχει ως έργο τον άμεσο έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις.

2. Η ομάδα αυτή λειτουργεί κάθε ημέρα επί 24 ώρες με την αναγκαία εναλλαγή του προσωπικού, είναι σε διαρκή ετοιμότητα και εξοπλίζεται με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την εκτέλεση του έργου της.

3. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα καθορίζονται ο αριθμός των Επιθεωρητών Εργασίας που θα συμμετέχουν κάθε φορά στην ομάδα, ο τρόπος επιλογής και δράσης τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την επέκταση της δράσης και τη λειτουργία και άλλων Ειδικών Ομάδων Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης στις λοιπές Περιφέρειες.

 • 7 Απριλίου 2011, 23:51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το άρθρο αυτό έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 27 του ίδιου σχεδίου και πρέπει να καταργηθεί γιατί ήδη λειτουργεί κανονικά το ΣΕΠΕ.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:33 | Επιθεωρήτρια

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Εμείς έχουμε να δούμε από πέρυσι τον Ιούλιο…και οι καταγγελίες εκκρεμούν…αυτές που βρίσκονται σε περιοχές που δεν καλύπτονται από συγκοινωνία…μήπως ο ειδικός θέλει να βάλουμε και σειρήνα στα ιχ μας και να τα διαθέσουμε για την «πατρίδα»? πάντως πρόκειται για άρθρο που προκαλεί πολύ γέλιο…………

 • Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αποτελεσματικά από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών. Η λειτουργία της στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. και σε 24 βάση δεν είναι εφικτή. Η προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να απαλειφθεί.

 • Παρ. 4. Σελ. 26 <>.

  Σχόλιο: Αν και από την αναφορά της συγκεκριμένης παραγράφου, εξάγεται ότι ο Υπουργός θα αποφασίζει για την μεθοδολογία του ελεγκτικού έργου της ΕΟΕΑΕ, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να περιγραφθεί ο ακριβής τρόπος – μεθοδολογία του ελεγκτικού έργου και ιδιαίτερα κατά τις ώρες που οι Διοικητικές Υπηρεσίες των Επιχειρήσεων (Τμήματα Οικονομικού) δεν τελούν εν λειτουργία και δη μετά την 5η απογευματινή και κατά τις εθιμικές και τακτικές αργίες(Π.χ. Κυριακές ή και Σαββάτο).
  Σε τυχόν απαίτηση της ελεγκτικής υπηρεσίας, για έγγραφες εξηγήσεις, εφόσον ο έλεγχος διενεργηθεί Σαββάτο ή κάποια εθιμική αργία(π.χ. 15η Αυγούστου εάν συμπίπτει με Σαββάτο) θα πρέπει στο χρονοδιάγραμμα της απαντήσεως να μην υπολογίζονται οι αργίες αυτές. Θα πρέπει δηλαδή η όποια έγγραφη εξήγηση να αποστέλλεται εντός 15 εργασίμων ημερών.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:51 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Τρομερή έμπνευση!! Μήπως γνωρίζει κανείς ότι είμαστε Σώμα Πρόληψης και όχι Καταστολής. Μήπως γνωρίζει κανείς ότι είμαστε Σώμα που λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως και όλα τα έκτακτα προβλήματα αντιμετωπίζονταν έως σήμερα άμεσα; Μήπως δεν είναι κατανοητό ότι ελέγχουμε τις συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας στους εργασιακούς χώρους οι οποίες τουλάχιστον για την Τεχνική Επιθεώρηση είναι διαρκείς και όχι στιγμιαίες, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που αντιμετωπίζονται άμεσα; Αλλά και αν δημιουργηθεί αυτή η ομάδα Άμεσης επέμβασης τότε θα γελάνε όλοι μαζί μας όταν οι Επιθεωρητές θα καταφθάνουν ΑΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ μιας και τα υπηρεσιακά είναι παρκαρισμένα χωρίς καύσιμα!!!!!!!!

 • 5 Απριλίου 2011, 00:45 | Χαράλαμπος Βρυώνης

  Ντροπή! Γιατί έκαστος των Επιθεωρητών οφείλει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα, όπως και κάθε οργανική μονάδα, αλλά και ολόκληρο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας(Σ.ΕΠ.Ε.), ως ενιαίο οργανικά δομημένο σύνολο, ώστε να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται με τη μέγιστη αξιοπιστία στα θεσμικά κατοχυρωμένα καθήκοντά του απέναντι στην κοινωνία.
  Ντροπή, γιατί πρόκειται για αποκρουστική προσβολή και εντελώς ανήθικη υπονόμευση της θεσμικής λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. και της κρίσιμης κοινωνικής αποστολής με την οποία είναι επιφορτισμένος ο κάθε Επιθεωρητής Εργασίας, υπό έννομες συνθήκες υγειούς αυτονομίας, άρα και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, που καταστρέφεται καθημερινά από την ανεξέλεγκτη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, κραυγαλέα ερήμην της πραγματικής πολιτικής.
  Ντροπή, γιατί πρόκειται για την εντελώς ανέντιμη εισαγωγή μιας ομάδας ετοιμότητας που θα συνιστά νεοπλασματική κατασκευή ή καρκίνωμα εντός ενός οργανισμού που υποφέρει χρονίως από την απροκάλυπτη υπονομευτική δράση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, που τείνει να θεωρεί το Σ.ΕΠ.Ε. ιδιοκτησία ή φέουδό της, να το απογυμνώνει, να το τραυματίζει και να το εξευτελίζει, παραμένοντας ενοχικά σιωπηλή και άπρακτη απέναντι σε χρόνια ακάλυπτα αιτήματα για τις πλέον στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες.
  Ντροπή, γιατί οποιαδήποτε ομάδα ετοιμότητας ως ειδικό σώμα μέσα στο Σώμα αποτελεί μηχανισμό κοινωνικής και λειτουργικής αποσύνδεσης και απορρύθμισης του Σ.ΕΠ.Ε., με εν δυνάμει καταστροφικά αποτελέσματα.
  Το Σ.ΕΠ.Ε. δεν χρειάζεται καμιά ομάδα καλοβολεμένων υποτακτικών σε ετοιμότητα. Καθώς πρέπει να λειτουργεί ως Σώμα, όπως εκ του νόμου ρητά οφείλει, μια τέτοια ομάδα θα ήταν η ομάδα των αχρήστων. Και, βεβαίως, δεν έχει ανάγκη από τους κάθε είδους άχρηστους, σε ετοιμότητα ή μη, σε όποια θέση κι αν βρίσκονται. Έχει ανάγκη μόνο από πραγματικούς Επιθεωρητές Εργασίας, που πρέπει να στηρίζονται αποτελεσματικά στην πράξη για να φέρουν με σεβασμό σε πέρας την κοινωνική αποστολή τους. Και η μη ουσιαστική στήριξη του Σ.ΕΠ.Ε. αποτελεί εγκληματική πρακτική.
  Και πάλι, ντροπή, τί άλλο να τολμήσω να πω γι’ αυτή την άθλιότητα;
  Ως πολίτης, είπα αυτά που όφειλα να πω.

 • 4 Απριλίου 2011, 16:04 | Αλεξάνδρα Παπαμιχαήλ

  Ολοι γνωρίζουμε ότι η εξέταση σοβαρών καταγγελιών και ατυχημάτων εξετάζονται από την Υπηρεία μας άμεσα και καθ΄ολη την διάρκεια του 24ώρου.Οπότε δεν απαιτείται η δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας.

 • 3 Απριλίου 2011, 23:09 | Παύλος Βάγγης

  Το συγκεκριμένο άρθρο κατά τη γνώμη μου πρέπει να απαλειφθεί, καθόσον οι Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ούτως ή άλλως οφείλουν θεσμικά να λειτουργούν καθημερινά και πέραν του κλασσικού ωραρίου, πραγματοποιώντας ελέγχους και εξετάζοντας κάθε φορά που απαιτείται καταγγελίες, διερευνώντας εργατικά ατυχήματα κλπ.
  Εξάλλου πόσο θα ήταν ρεαλιστικό – και ιδίως στην παρούσα συγκυρία – να υπάρξει στην πράξη «Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης», η οποία να είναι σε διαρκή ετοιμότητα και να είναι εξοπλισμένη και με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την εκτέλεση του έργου της;
  Είναι ένας ανεδαφικός σχεδιασμός, που απαιτεί υπερπολλαπλάσιο προσωπικό και πολλά μέσα, δηλαδή μεγάλο λειτουργικό οικονομικό κόστος, ενώ οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. δεν διαθέτουν ούτε επαρκές προσωπικό, ούτε υπηρεσιακά οχήματα, και οι πιστώσεις δεν αρκούν (π.χ. ούτε για γραφική ύλη και συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, ούτε για τα μέσα ατομικής προστασίας των Επιθεωρητών κλπ).

 • 3 Απριλίου 2011, 14:26 | Βασίλειος Ζούπας

  Το άρθρο 2.2.δ υπερκαλύπτει κατά την άποψή μου αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 12. Όλοι οι Επιθεωρητές γνωρίζουν ότι υπάρχει η υποχρέωση μιας «24ωρης ετοιμότητας». Νομίζω ότι δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα αυτού του άρθρου.

 • 2 Απριλίου 2011, 14:51 | Ν. Σαραφόπουλος

  Και το κορυφαίο: συγκροτείται ειδική Ομάδα ετοιμότητας (άρθρο 12), που υπάγεται στο αυτοτελές Γραφείο ενημέρωσης (υπό τον Ειδικό Γραμματέα και το συντονισμό των Ειδικών Επιθεωρητών). Ολοκληρώνεται η παράλληλη δημιουργία ενός δεύτερου Σχήματος μέσα στο ΣΕΠΕ. Πώς διασφαλίζονται οι ΑΡΧΕΣ της 81 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (ομοιογένεια, ενιαία δομή και ανεξαρτησία από επιρροές); Στην Ομάδα (αναφέρει το Σχέδιο) θα συμμετέχουν Επιθεωρητές της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ και της Περιφέρειας Αττικής. Μα όλοι αυτοί δεν αποτελούν στελέχη Θεσμικών Μονάδων επιφορτισμένων με το επαγγελματικό καθήκον ελέγχων και επιθεώρησης της αγοράς εργασίας; Ή είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί στο καθήκον τους στις φυσικές μονάδες που υπηρετούν (υπό θεσμικό έλεγχο απόδοσης και αποτελεσματικότητας) ή, δεν μπορώ να καταλάβω, πώς θα αναβαπτισθούν στην Ομάδα; Όλο το Θεσμικό Σώμα Επιθεώρησης (άρθρο 10) οφείλει να είναι σε ετοιμότητα και να διασφαλίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις.
  Αντί του παραπάνω, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα (12 παράγρ. 3) θα καθορίζεται ο αριθμός των Επιθεωρητών, ο εξοπλισμός, κ.λπ. Να είμαστε αληθείς: σήμερα δεν υπάρχουν πιστώσεις για μετακινήσεις των Επιθεωρητών των υφισταμένων και λειτουργουσών Μονάδων εντός των Νομών. Πώς θα τα καταφέρει η Ομάδα; Σήμερα δεν υπάρχουν κρατικά οχήματα στις Περιφερειακές Μονάδες (παραδόθηκαν 53 οχήματα, έως 31-7-2010, στην εταιρία από την οποία ήταν μισθωμένα), πώς, σε δύσκολους καιρούς, θα προκύψουν εξοπλισμοί;
  Θεωρώ ότι όλα τα παραπάνω άρθρα ενός παράλληλου Σχήματος, μέσα στο Ενιαίο Σώμα Επιθεώρησης, δεν έχουν καμία θέση στο Σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του ΣΕΠΕ.

 • 31 Μαρτίου 2011, 12:26 | Α.Σ.

  Γνωρίζετε ότι υπάρχουν τμήματα που λειτουργούν με ένα και δύο επιθεωρητές δίχως γραμματεία- οδηγό- αυτοκίνητα?
  Ποιά 24ωρη ετοιμότητα πως και με ποιο τρόπο????

 • 29 Μαρτίου 2011, 21:20 | Μιχάλης Βεζυριαννίδης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης

  Πραγματικά μόνο γέλια προκαλεί το παραπάνω άρθρο.
  Αν είναι δυνατόν να πρέπει μια υπηρεσία να παραμένει 24 ώρες το 24ωρο σε ετοιμότητα.
  Παραπέμπει αβίαστα σε υπερωρίες, σε επιδόματα επικινδυνότητας και όλα τα σχετικά που σκαρφίζονται προϊστάμενοι δημόσιοι υπάλληλοι και έρχεται η πολιτεία θεσμοθετώντας να επιβραβεύσει καταστάσεις.
  Αναμόρφωση δεν σημαίνει απαραίτητα δημιουργία συνθηκών κυνηγητού αδήλωτης εργασίας. Σημαίνει πρωτίστως σεβασμός στην επιχειρηματικότητα και κατά δεύτερον ανάγνωση της κείμενης πραγματικότητας. Σαφώς και η τιμωρία και η ποινή αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ευνομούμενης πολιτείας και οφείλει το ΣΕΠΕ να προστατεύσει και να διαφυλάξει τον υγιή επαγγελματισμό με παραδειγματισμό και σύνεση.

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:48 | chris

  Νομίζω ότι αυτό το άρθρο πρέπει να απαλειφθεί πλήρως.

  Μόνο γέλια προκαλεί.

  Σιγά μην βάλουμε και περιπολικά με σειρήνες.

  Γνωρίζεται κύριοι ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα δεν μπορούν να συντηρηθούν και τροφοδοτηθούν με βενζίνη λόγω μηδενικών πιστώσεων?

  Πότε μπορούμε να συνέλθουμε και να επανέλθουμε στην πραγματικότητα???

  Ευχαριστώ.