Άρθρο 40 Πλασματικός χρόνος παιδιών

1. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις αυξημένες προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

« Στους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης. Ο χρόνος, δε, αυτός συνυπολογίζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 5, του ν. 1483/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153), όπως ισχύουν.

Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο , το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, κατ’ επιλογή.

Ο εν λόγω αναγνωριζόμενος χρόνος δε συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και χήρων πατέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών, των κατά περίπτωση απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, του προβλεπόμενου από καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης, καθώς και για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της σύνταξης με τις ειδικές διατάξεις των ν. 3717/2008, 3371/2005 και 3762/2008.

Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και την καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010 , όπως ισχύει ».

2. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 141, του ν. 3655/2008, όπως ίσχυαν μέχρι την αντικατάστασή τους από το άρθρο αυτό.

 • 4 Απριλίου 2011, 20:12 | Γ.ΠΑΦ

  Είναι, νομίζω, πρωτάκουστο να διευκολύνονται να βγουν στη σύνταξη νεώτεροι ασφαλισμένοι και να παρεμποδίζονται οι παλαιότεροι. Και όμως αυτό προκύπτει από τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο!!!
  Πατέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν 21 χρόνια ασφάλισης μέσα στο 2011 και είναι τουλάχιστον 52 ετών μπορούν να εξαγοράσουν και 4 χρόνια και να συνταξιοδοτηθούν!
  Ενώ, όσοι έχουν ήδη το 2010 συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης και ας είναι και 53 και 54 και 55 ετών δεν αναγνωρίζονται σαν πατέρες ανηλίκων!!!
  Επιπλέον πατέρες ανηλίκων αναγνωρίζονται μόνον στον στενό δημόσιο τομέα και όχι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ,Τράπεζες)
  Μήπως τελικά υπάρχει έλλειψη προσωπικού στις ΔΕΚΟ?
  Κε Υπουργέ, παρακαλώ απλώς για εξορθολογισμό.

 • 4 Απριλίου 2011, 19:55 | pantis vasilis

  Κυρια Υπουργε

  Ελπίζω να εξετάσετε ξανά την παρακάτω παράγραφο και να προβήτε
  στην καταργησή της η έστω σε διόρθωση όσων αφορούν ανάπηρους γονείς (τουλάχιστον ενας εκ των δύο)με 3 παιδιά

  <>

 • 4 Απριλίου 2011, 10:39 | Γεώργιος Ράπτης

  Να συνυπολογίζονται όλα τα παιδιά στα πλασματικά χρόνια των μητέρων είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε. Η αύξηση των συντάξιμων ετών ακύρωσε στη πράξη όποιες άδειες είχαν δοθεί για ανατροφή τέκνων για τις πολύτεκνες μητέρες και μετά από 4-5-6 κλπ γέννες που έχουν οργανικά καταβληθεί τις βάζει να εργάζονται μέχρι τα 60 χρόνια. Δηλ. την περήφανη Ελληνίδα μητέρα που σώζει την Ελλάδα από τον αφανισμό την εξαθλιώνουμε μέχρι τα έσχατα χρόνια της χωρίς ανάσα! Συγχαρητήρια ! Είμαστε τέρατα ευαισθησίας και κοινωνικής αναλγησίας!

 • 4 Απριλίου 2011, 10:16 | Γ.Κ

  ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011 Η ΤΟ 2012 ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 52 Η 55 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ (π.χ. ΤΑΠΟΤΕ). ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΑΥΤΟ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ.

 • 3 Απριλίου 2011, 15:56 | DELAP

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  Με τις νέες αυτές ασφαλιστικές ρυθμίσεις υπήρχε η προσδοκία ότι επί τέλους θα αίροντο οι κατάφωρα άδικες αλλά και παράλογα αντιτιθέμενες σε κάθε ασφαλιστική (αλλά και κοινή) λογική διατάξεις όπου:
  1. Πατέρες ανηλίκων μπορούν να αποχωρήσουν από το δημόσιο με 25ετία (21 συν 4 εξαγορά), ενώ δεν μπορούν από τα (πρώην) ειδικά ταμεία, ενώ ισχύει ότι οι ασφαλιστικές προυποθέσεις των ειδικών ταμείων είναι γενικά ίδιες με αυτές του δημοσίου
  2. Πατέρες ανηλίκων μπορούν να αποχωρήσουν από το δημόσιο με 21χρόνια (και 4 εξαγορά)ενώ παλαιότεροι τους πατέρες ανηλίκων στην υπηρεσία (πάνω από 25 έτη)να μήν μπορούν έστω και με εξαγορά.
  Νομίζω ότι στην ιστορία της ασφαλιστικής νομοθεσίας δεν έχει υπάρξει προηγούμενο όπου παλαιότερος αςφαλισμένος να αντιμετωπίζεται δυσμενέστερα, έστω και σε επί μέρους διατάξεις, από νεότερούς του ασφαλισμένους στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο!

  Το κέρδος θα ήταν σημαντικό διότι θα είχαμε μείωση του προσωπικού του δημοσίου αλλά και των ΔΕΚΟ (που τόσο πολύ επιθυμεί η πολιτεία)χωρίς επι πλέον κόστος (διότι η δαπάνη του εν ενεργεία ειναι μεγαλύτερη απο αυτήν του συνταξιούχου συν την επί πλέον είσπραξη του ποσού της εξαγοράς)

 • 3 Απριλίου 2011, 12:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΜΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΠΑΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3 ΠΑΙΔΙΑ.
  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΟΥΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΜΗΤΕΡΑ- ΟΥΤΕ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.
  ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΩΣΤΕ ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ – ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΤΕΚΝΑ ,ΑΝΕΡΓΑ ΤΕΚΝΑ κ.τ.λ.

 • 3 Απριλίου 2011, 08:11 | Γ.Κ.

  Η δυνατότητα, πατέρας ασφαλισμένος στο Δημόσιο που κλείνει 25ετία το 2011 και έχει ανήλικα τέκνα, να συμταξιοδοτείται εάν είναι 52 ετών το 2011 η το 2012 55 ετών, ειναι λογικό και πρέπει να ισχύσει και στα ειδικά Ταμεία (ΤΑΠΟΤΕ). Παρακαλώ να διευκρινιστεί μέσω εγκυκλίου στα ταμεία.

 • 1 Απριλίου 2011, 22:44 | ΦΩΤΗΣ Δ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  Παρά το ότι έχω την πεποίθηση ότι αυτό πράγματι εξακολουθεί να ισχύει, για αποφυγή τυχον νομοτεχνικών παρερμηνειών μετά τις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου που καταθέτετε για ψήφιση, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να υπάρχει ρητά διατυπωμένο ότι για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-10, ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 που αναφέρεται στην αναγνώριση πλασματικών ετών (χωρις δαπάνη απο τον ασφαλισμένο) από την μητέρα ή τον πατέρα (μετά από εκχώρηση του δικαιώματος από την μητέρα)
  Φ.Δ.

 • 1 Απριλίου 2011, 22:32 | Στέλλα

  Κύριε Υπουργέ,

  Η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου ανατροφής παιδιών με στόχο την προσαύξηση της σύνταξης θεωρώ ότι είναι δίκαιο να ισχύσει και γι’ αυτούς που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010.

  Το ίδιο και για τη δυνατότητα εξαγοράς χρόνου σπουδών. Αντικειμενικά, όλοι όσοι σπούδασαν (και όχι μόνο αυτοί που δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις 31.12.2010)εντάχθηκαν -ακριβώς λόγω των σπουδών τους- αργότερα στην αγορά εργασίας. Για ποιό λόγο δεν έχουν δικαίωμα να εξαγοράσουν το χρόνο αυτό, πληρώνοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν?

 • 1 Απριλίου 2011, 12:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  1-4-11

  Κυρία ΥΠΟΥΡΓE.

  …ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ,Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ,ΣΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ…

  …ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ,ΠΑΝΣΦΙΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ…

  …ΓΙΑΤΙ,ΛΟΙΠΟΝ,ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ-ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙNΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΔΟΥ;…

  …ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ,ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ,ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΡΙΑ…
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΙΩΑΝΝΗΣ

 • 1 Απριλίου 2011, 11:29 | Γιάννος Ι. Ευάγγελος

  – Στο άρθρο 40, η διατύπωση χρειάζεται να είναι σαφής και να καλύπτει κάθε ασφαλισμένο είτε έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις 31/12/2010 είτε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 και επιθυμεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο παιδιών. Στην αρχή του άρθρου το οποίο αντικαθιστά τις μέχρι σήμερα ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για να μην αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και ερμηνευτικών εγκυκλίων θα μπορούσε να αναφέρει:
  Κάθε ασφαλισμένος σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο παιδιών ως εξής….

 • 1 Απριλίου 2011, 01:07 | ΦΩΤΗΣ

  Για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι 31-12-10 θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθεί να ισχύει ότι μπορουν να κάνουν χρήση διάταξης παλαιότερου νόμου για πλασματικά χρόνια παιδιών που γεννήθηκαν μετά το 2000. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει καταργηθεί.Μήπως θα έπρεπε να γίνει εκ νέου μνεία της διάταξης αυτής, ώστε να μην υπάρξει τυχόν παρερμηνεία;

 • 30 Μαρτίου 2011, 21:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΟ 3ο ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.ΟΠΩΣ ΠΑΣΧΙΣΕ ΝΑ ΘΡΕΨΕΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΣΙ ΠΑΣΧΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ 4ο Η ΚΑΙ 5ο ΚΤΛ.Θα πρέπει αυτά, να ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους(ανεξάρτητα από το πότε ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά) και να συνυπολογίζονται τα ακόλουθα πλασματικά έτη τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα(σε όλα τα ταμεία):

  · συνυπολογίζεται ένα (1) έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για το 1ο τέκνο τους,
  · συνυπολογίζονται δύο (2) έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για κάθε ένα από το 2ο και 3ο τέκνο τους,
  · συνυπολογίζονται τρία (3) έτη ή 900 ημέρες ασφάλισης για το 4ο τέκνο και για κάθε ένα επιπλέον του 4ου.

  (Δηλαδή, για τέσσερα τέκνα συνολικός πλασματικός χρόνος οκτώ (8) έτη ή 2400 ημέρες ασφάλισης, για πέντε τέκνα συνολικός πλασματικός χρόνος έντεκα (11) έτη ή 3300 ημέρες ασφάλισης, κ.ο.κ.)

  ΠΡΑΞΤΕ ΣΩΣΤΑ.ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΚΛΕΞΑΜΕ….

 • 30 Μαρτίου 2011, 10:43 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Αγαπητέ Κε Υπουργέ

  Ο πλασματικός χρόνος των παιδιών, αλλά και άλλοι πλασματικοί χρόνοι, αναγνωρίζονται μόνον σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης. Γιατί να μην αναγνωρίζονται και σε δεύτερο σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης, που παλαιότερα ήταν υποχρεωτική. Με ποιά λογική 1 ημέρα πραγματικής εργασίας αναγνωρίζεται σε δύο φορείς (εφόσον καταβάλλονται εισφορές) και 1 ημέρα πλασματικού χρόνου δεν αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο εφόσον καταβάλονται οι ίδιες εισφορές? Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί η αναγνώριση τμήματος του πλασματικού χρόνου. Είναι δυνατό να αναγνωριστεί ένα τμήμα π.χ 1 έτος σε έναν φορέα και 2 έτη σε έναν άλλο? Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους πλασματικούς χρόνους

 • 30 Μαρτίου 2011, 07:33 | κωστας παυλιδης

  Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να πληρώνω 1000 ευρώ τον μήνα εισφορές αφού μπορώ να εξαγοράσω με 165 ευρώ τον μηνα 7 χρόνια…..
  φαίνεται οτι αυτά είναι τα νέα ΄κίνητρα για εισφοροδιαφυγή…
  Καταργόυμε την 37ετία χωρις πλασματικούς χρόνους και δίνουμε 7 πλασματικά χρόνια σε όλους
  Πως είχα την εντύπωση οτι αυτό το νομοσχέδιο είχε στόχο την καταπολέμηση της…..
  Είστε πολυ προχωρημένοι εσείς, ο απλός πολίτης δεν μπορεί να σας καταλάβει

 • 29 Μαρτίου 2011, 13:51 | Καραφύλλη Μαριάνθη

  Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί να δίνονται οι πλασματικοί χρόνοι όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Έτσι θεωρώ ότι διευκολύνονται μόνο οι «έχοντες» γιατί παιδιά έχουμε οι περισσότεροι. Δεν μπορούμε όμως να πληρώσουμε όλοι τα επιπλέον χρήματα για εξαγορά των πλασματικών χρόνων. Όσοι μπορούν και πιο νωρίς βγαίνουν στη σύνταξη και αδειάζουν γρηγορότερα τα ταμεία, με αποτέλεσμα όσοι δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγορά για οικονομικούς λόγους να κινδυνεύουμε να μην πάρουμε ούτε την κανονική μας σύνταξη.

 • 29 Μαρτίου 2011, 10:03 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Κύριε Υπουργέ
  Με βάση ποιά αρχή ισότητας και ισονομίας ένας εργαζόμενος έχοντας πληρώσει 31 χρόνια εισφορές στον ασφαλιστικό του φορέα επιβραβεύεται δίνοντάς του πλασματικά χρόνια ενώ ένας με 37 χρόνια πραγματικών εισφορών τιμωρειται; Γιατί αυτή η αδικία και γιατί δεν την αίρετε;

 • 29 Μαρτίου 2011, 08:06 | Μανώλης

  Δεν μπορώ να καταλάβω τι λογική σας γιατί τα πλασματικά έτη των παιδιών σταματούν στο 3ο τέκνο…. Γιατί;

  Το δίκαιο θα ήταν:
  α.Να συνυπολογίζεται ένα (1) έτος ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για το 2ο τέκνο τους ή 300 ένσημα,

  β.Να συνυπολογίζονται τρία (3) έτη ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για το 3ο τέκνο τους ή 900 ένσημα δηλαδή συνολικά τέσσερα έτη (4) ή 1200 ένσημα.

  γ.Να συνυπολογίζονται τέσσερα (4) έτη ή 1200 ένσημα ως πλασματικός χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας για το 4ο και για κάθε ένα επόμενο τέκνο τους ξεχωριστά. Δηλαδή, για τέσσερα τέκνα, συνολικός πλασματικός χρόνος οκτώ (8) έτη ή 2400 ένσημα. Για πέντε (5) τέκνα, συνολικός χρόνος δώδεκα (12) έτη ή 3600 ένσημα, κ.λπ.

  Κίνητρα προοδευτικά… και όχι ισοπεδωτικά.

  Μ.Χ