Άρθρο 62 Παράλληλη Ασφάλιση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ

Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993 και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.

Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Για τους ασφαλισμένους στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που θα διαγραφούν από τον ανωτέρω Κλάδο μετά την υποχρεωτική τους υπαγωγή στον Ο.Α.Ε.Ε., το ύψος της παροχής που θα λάβουν από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για το χρόνο ασφάλισης που έχουν διανύσει σε αυτόν, θα προσδιοριστεί μετά από οικονομική μελέτη.

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση, και θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα ανωτέρω, από δραστηριότητα που έχει αναληφθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, αποκτούν δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση χωρίς τον υπολογισμό του μετέπειτα διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. Για τυχόν τμήμα χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση, μετά την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Ο.Α.Ε.Ε., η Ειδική Προσαύξηση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 8 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272, Α)»

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/8/2010.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:40 | ΕΛΕΝΗ Χ

  Επιχειρώντας να βρούμε λογική και δικαιοσύνη στην νέα παραλληλη ασφαλιση , σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα παρακάτω, τα οποία αντιμετωπίζουμε και προσωπικά.
  Η «ασφάλιση» ενέχει την έννοια της ανταποδοτικότητας και όχι του κατά κεφαλή φόρου!

  Η διπλή ασφάλιση ενός μηχανικού ασφαλισμένου πριν το 1993 που μπορεί να είναι 55 η 60 χρονών, τι ανταποδοτικότητα υπόσχεται αφού το δικαίωμα της ελάχιστης σύνταξης από αυτή την ασφάλιση επέρχεται μετά από 20 χρόνια . Επίσης στη διπλή ασφάλιση δεν παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή βελτίωση της υφιστάμενης η μεγαλυτερη συνταξη.
  Άρα απλά πληρώνονται εισφορές που δεν εξυπηρετούν κανένα, εκτός από φοροεισπρακτικούς στόχους.
  Όλοι αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να κάνουμε μια δεύτερη δουλειά, οπότε με το που την ανοίγουμε υπολογίζουμε μείον μια ακομα ασφαλεια
  Και εκεινη η ερμηνευτική που λέει ότι απαλάσσεται ο ασφαλισμένος μονο εάν κάνει συναφή με την επαγγελματική του δραστηριότητα και γι αυτο αποφασίζει ο ΟΑΕΕ!!! μπερδευει ακόμα περισσότερο.
  Εμείς θα επιμείνουμε και θα ξαναρωτήσουμε που ακριβώς βρίσκονται τα «προνόμια» των μηχανικών, στο να είμαστε ισόβια δέσμιοι των εισφορών προς το ταμείο μας και τωρα όχι μόνο σ αυτό,
  είτε δουλεύουμε είτε όχι, η στην κοινωνική πολιτική & μέριμνα της εργαζόμενης μητέρας μηχανικου με ανήλικα τέκνα.

 • 7 Απριλίου 2011, 13:34 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΘΕΜΑ: Παράλληλη ασφάλιση σε δύο ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης.

  Γεννάται ερώτημα εάν ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού όσον αφορά την ασφάλιση του στον κλάδο υγείας.

 • 30 Μαρτίου 2011, 13:42 | Θεόδωρος Β.

  Είναι τουλάχιστον οξύμωρο το να υποχρεωθεί να πληρώνει επί πλέον εισφορές στον ΟΑΕΕ περίπου 4.500 Ευρώ ετησίως ένας μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας ηλικίας 55 ετών, (ασφαλισμένος από το 1980 στο ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή ‘παλιός’ ασφαλισμένος προ του ’93 στο οποίο ΤΣΜΕΔΕ πληρώνει ήδη ασφαλιστικές εισφορές 4.100 Ευρώ) επειδή στις εφιαλτικές μέρες που ζούμε, στην προσπάθεια ενίσχυσης των πενιχρών εσόδων απο εργασίες μηχανικού ασκεί και μία συμπληρωματική δραστηριότητα, ίσως όχι τόσο συναφή με το επάγγελμα του μηχανικού (εμπόριο Η/Υ και Software) σε μια μικρή επαρχιακή πόλη με ετήσιο κύκλο εργασιών για κλάματα και με κόστος λειτουργίας περί τα 1.000 Ευρώ μηνιαίως.
  Και επί πλέον οι εισφορές προς τον ΟΑΕΕ θα πάνε υπέρ πίστεως διότι δεν θα συμπληρωθεί η ελάχιστη ασφαλιστική περίοδος για να θεμελιωθεί μια δεύτερη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, διότι σε 5 χρόνια με την συμπλήρωση του 60ού έτους θα βγει στην σύνταξη, εξαγοράζοντας 5 πλασματικά χρόνια (δηλαδή άλλα 12.000 Ευρώ περίπου). Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα του μειωθεί και σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ αφαιρώντας το διάστημα ασφάλισης στον ΟΑΕΕ από την ασφάλιση στην ειδική προσαύξηση.
  Με λίγα λόγια η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους προ του
  ’93 ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ φαντάζει εφιάλτης διότι θα οδηγήσει αναγκαστικά στην διακοπή της δεύτερης δραστηριότητας διότι απλά »δεν βγαίνουν».
  Αντίθετα οι μετά το ’93 ασφαλισμένοι μηχανικοί έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους να συμπληρώσουν χρόνια για θεμελίωση 2ης σύνταξης και από τον ΟΑΕΕ πέρα από το ΤΣΜΕΔΕ. Γι’ αυτούς βέβαια ο νόμος το αφήνει προαιρετικό διότι σ’ αυτήν την περίπτωση το ταμείο (ΟΑΕΕ) θα αναγκαστεί να χορηγήση σύνταξη και έτσι τα χρήματα δεν θα πάνε υπέρ πίστεως όπως προηγουμένως.
  Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή οι μετά το ’93 να ασφαλίζονται υποχρεωτικά, γιατί θα προσδοκούν σε μια δεύτερη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, ενώ οι προ του ΄93 να μην ασφαλίζονται υποχρεωτικά, αλλά ένα μέρος των εισφορών του ασφαλισμένου μηχανικού προς το ΤΣΜΕΔΕ να τα αποδίδει το ΤΣΜΕΔΕ προς τον ΟΑΕΕ για να καλύπτεται ασφαλιστικά και η δεύτερη δραστηριότητα. Με λίγα λόγια γι’ αυτό το θέμα να μεριμνά το ΤΣΜΕΔΕ και όχι ο μηχανικός

 • 29 Μαρτίου 2011, 16:30 | Κώστας Δημητρίου

  Απαράδεκτο.
  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ, ΓΙΑΤΙ :

  ΗΔΗ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ… , ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΠΑΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΤΗ ΚΟΡΟϊΔΙΑ.

  Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ :

  ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
  ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ. ΤΥΧΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ, ΕΝΩ ΑΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ή ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.