Άρθρο 8 Γενικοί Επιθεωρητές

1. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστώνται δύο (2) θέσεις Γενικών Επιθεωρητών, ήτοι μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αντίστοιχα. Οι Γενικοί Επιθεωρητές υπάγονται στον Ειδικό Γραμματέα, συνεπικουρούν το έργο του και συντονίζουν όλους τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, τους Συμφιλιωτές και τους Επιθεωρητές Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία, στην αρμοδιότητά του ο καθένας αντίστοιχα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέρος των αρμοδιοτήτων του Ειδικού Γραμματέα δύναται να εκχωρούνται και να μεταβιβάζονται στους Γενικούς Επιθεωρητές.

3. Οι Γενικοί Επιθεωρητές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι μόνιμοι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με εμπειρία στο ελεγκτικό έργο, έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και έχουν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) θητείες ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεσπίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο ορισμού των Γενικών Επιθεωρητών, στην εξέλιξη και στην αμοιβή τους.

 • 7 Απριλίου 2011, 23:49 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στην παράγρφο 2 να αφαιρεθεί η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Ειδικού Γραμματέα στους Γενικούς Επιθεωρητές γιατί έτσι υποβαθμίζεται ο ρόλος του και δεν μπορεί οι Γενικοί Επιθεωρητές με βαθμό Διευθυντή να ασκούν τέτοιες αρμοδιότητες. Τούτο παραβιάζει θέματα Διόίκησης και Διοικητικής Δικονομίας.-

 • 7 Απριλίου 2011, 21:04 | Φάνης Οικονομάκος

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ?
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΞΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ??

 • 7 Απριλίου 2011, 16:43 | Χαράλαμπος Βρυώνης

  Δεν χρειάζονται καθόλου δύο κατ’ όνομα Γενικοί Επιθεωρητές. Αν πρέπει να υπάρχουν δύο Γενικοί, τότε θα πρέπει να είναι ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ με ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ, όχι να καθίστανται «διακοσμητικά στοιχεία» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι οι αποτελεσματικοί επικεφαλείς των εξειδικευμένων ΤΕΧΝΟΔΟΜΩΝ των δύο Επιθεωρήσεων, να επιτελούν με απολύτη συνέπεια το θεσμικό τους ρόλο με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οργανωτικό επίπεδο, ο οποίος θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστός από τον εκάστοτε πολιτικό Προϊστάμενο (βλ. προηγ. σχόλιό μου), που, βεβαίως, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να είναι ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Σ.ΕΠ.Ε. (αντί ΕΙΔΙΚΟΣ). Πράγματι, η σύσταση ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. θα μπορούσε να προσδώσει μια αξία σε αυτή την καινούρια φιλοδοξία της εκ νέου σύστασης του Σώματος.

 • 7 Απριλίου 2011, 13:56 | Σ1 – Κ.Υ. Σ.ΕΠ.Ε.

  Η τοποθέτηση των 2 Γενικών Επιθεωρητών περισσότερο θα αποσυντονίσει παρά θα βοηθήσει καθώς θα υπάρξει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των αντίστοιχων διευθύνσεων στην Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε.

 • 6 Απριλίου 2011, 02:41 | Χαράλαμπος Βρυώνης

  Δεν χρειάζονται καθόλου Γενικοί Επιθεωρητές. Αρκεί ο Ειδικός Γραμματέας, αλλά οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Προγραμματισμού θα πρέπει σε καθε περίπτωση να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και έχουν πολλή και σοβαρή δουλειά να κάνουν, πολύ διαφορετική από εκείνη του πολιτικού Προϊσταμένου τους.

 • 3 Απριλίου 2011, 17:00 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Αρθρο 8 παρ. 3: Οι Γενικοί Επιθεωρητές πρέπει να είναι μόνιμοι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, οι οποίοι θα εξελίσσονται στη θέση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στην επιλογή των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Οι επιλεγμένοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αποδεδειγμένη γνώση στα εργασιακά θέματα και στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αντίστοιχα, να έχουν εμπειρία στο Σ.ΕΠ.Ε και να έχουν διατελέσει σε θέση ευθύνης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

 • 3 Απριλίου 2011, 16:22 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Η πρόβλεψη Γενικών Επιθεωρητών χωρίς τη συνακόλουθη σύσταση αντιστοίχων Γενικών Επιθεωρήσεων και υποστηρικτικών αυτών υπηρεσιών καθιστούν ανενεργό το ρόλο που θα κληθούν να επιτελέσουν.

 • 1 Απριλίου 2011, 07:18 | επιθεωρητής εργασίας

  Οι γενικοί επιθεωρητές δεν θα προσφέρουν τίποτε. Μόνο σύγχιση θα προκαλούν και σύγκρούσεις ρόλων μεταξύ διευθύνσεων συντονισμού- περιφερειακών διευθυντών- ειδικών επιθεωρητών- ειδικού γραμματέα κλπ. Περιττοί τίτλοι και έξοδα. Οι αντίστοιχοι διευθυντές συντονισμού να αναβαθμιστούν και ένας απο αυτούς να αναπληρώνει τον Ειδικό Γραμματέα.

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:12 | chris

  Η δημιουργία δύο (2) θέσεων Γενικών Επιθεωρητών είναι προφανές ότι γίνεται για να προκύψουν δυο νέες «θέσεις» και ΟΧΙ για την καλύτερη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε

  Προφανώς, αφού δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν Γενικές Διευθύνσεις, είπαν ας κάνουμε τουλάχιστο δυο «θέσεις» Γενικών Επιθεωρητών.

  Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα κύριοι…