Άρθρο 55 Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ

1. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων σε ιδιωτικό ή δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. είναι η ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Α.Ε.Ε..

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/32670/27.11.2007 (Φ.Ε.Κ. 2353/τ.Β/11.12.2007) των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «σχετικά με την κατάργηση της υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικού στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων και την αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει» καταργείται.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 258/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα παρακάτω πρόσωπα δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηρα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού».

3. Τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην ασφαλιστική προστασία του Ο.Α.Ε.Ε., ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό αυτό, κατατασσόμενα στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 5 του π.δ. 258/2005), καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης, μειωμένες κατά 50% για τρία (3) έτη.

Από την 1η του επόμενου έτους εκείνου της συμπλήρωσης της πρώτης τριετίας παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, καταβάλλοντας ολόκληρο το ποσό των αναλογουσών εισφορών και εφεξής εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία του Οργανισμού.

4. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τόσο η ένταξη στην παραπάνω διάταξη νέων κατηγοριών Κοινωνικών Επιχειρήσεων όσο και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 3.

5. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1 α του παρόντος άρθρου τα μέλη δασικών συνεταιρισμών που κατοικούν μόνιμα στις περιοχές της περίπτωσης 1α κα ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραπάνω 1β περίπτωσης.

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1α οι επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι των περιοχών της περίπτωσης αυτής που έχουν υπογράψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τον οργανισμό “Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.”».

 • 30 Μαρτίου 2011, 15:36 | Κώστας Δημητρίου

  Διορθώστε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΗΓΑΓΑΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΆΠΟΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
  ΜΟΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

  ΝΤΡΟΠΗ ! ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΒΡΑΧΝΑΣ Ο ΟΑΕΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ. Ο ΟΑΕΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ!!!

 • 29 Μαρτίου 2011, 21:05 | Στεφανος Κ.

  Η πολυδιαφημιζόμενη ρυθμιση που θα περιλαμβανόταν στο παρών νομοσχέδιο, για τη διόρθωση της στρέβλωσης/αδικίας για τη συνταξιοδοτηση με 37έτη ασφαλισης στο ΙΚΑ & ΟΑΕΕ άνευ ορίου ηλκίας, όπως ακριβως κάνατε για τους δημόσιους υπάλληλους, που είναι?

  ΆΛΛη μια προκλογική, για τις Πειφερειακές & Δημοτικές εκλογές, ανεκπλήρωτη εξαγγελία.