Άρθρο 32 Ορολογία

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Κοινωνικός Επιθεωρητής», αυτός αντικαθίσταται εφεξής από τον όρο «Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων».

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι «Τεχνικός Επιθεωρητής» και «Υγειονομικός Επιθεωρητής», αυτοί αντικαθίστανται εφεξής από τον κοινό όρο «Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία».

3. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι «Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης» και «Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου», αυτοί αντικαθίστανται από τον όρο «Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων» και «Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» αντίστοιχα.

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης», αντικαθίσταται από τον όρο «Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων».

5. Όπου σε διατάξεις που αφορούν στην Επιθεώρηση Εργασίας αναφέρεται ο όρος «Τμήμα» ή «Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης», αντικαθίσταται από τον όρο «Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία».

6. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» (ΑΜΕΑ), αυτός αντικαθίσταται από τον όρο «άτομα με αναπηρία» (ΑμεΑ).

7.Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Τεχνικός Ασφαλείας», αυτός αντικαθίσταται εφεξής με τον όρο «Σύμβουλος Ασφάλειας της Εργασίας».

8. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος «Συμφιλιωτής», εννοείται ο «Συμφιλιωτής Συλλογικών και Ατομικών Εργατικών Διαφορών».

9. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος «αδήλωτη εργασία», νοούνται όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές.

 • 5 Απριλίου 2011, 14:17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΝΕΛΙΑΝ

  Παράγραφος 6:

  Μετά απο 30 χρόνια αγώνων να καταργηθεί ο κοινωνικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ (ΔΙΕΘΝΩΣ) όρος «Ανάπηρος¨ το ΥΕΚΑ!!! τον επαναφέρνει. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στους εμπνευστές.

 • 5 Απριλίου 2011, 12:49 | ΧΡΗΣΤΟΣ Π..ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Σαφώς και η αλλαγή του όρου «Τεχνικός Ασφάλειας» σε «Σύμβουλο Ασφάλειας της Εργασίας» προσδίδει κύρος στο θεσμό και αντανακλά το ρόλο του που είναι καθαρά Συμβουλευτικός (εξαιρείται η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη).

  Αυτό βεβαίως δεν αρκεί, καθώς θα πρέπει να υποστηριχθεί από μία σειρά βασικών αλλαγών στην ισχύουσα Νομοθεσία, με βασικότερη την αύξηση των ελάχιστων ωρών απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας.

  Στην παρούσα φάση, ένας Τεχνικός Ασφάλειας (εξωτερικός συνεργάτης ή από ΕΞΥΠΠ),είναι αδύνατο να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν κυρίως από τον Νόμο 1568/85 και το ΠΔ 17/96, λόγω των λίγων ωρών, του «σφιχτού» προγράμματος απασχόλησης και της απόστασης των επιχειρήσεων που έχει να καλύψει.

  Σε όλα τα παραπάνω, προστίθεται βεβαίως και η απουσία ελάχιστης κατώτατης αμοιβής, η οποία σε πολλές περιπτώσεις υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως συνήθως γίνεται σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων.

 • 3 Απριλίου 2011, 22:13 | Παύλος Βάγγης

  Κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται να υπάρξει καμία νέα ορολογία, για τους Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας, για τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας, για τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας, όπως και για τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., γιατί αφ΄ ενός μεν οι νέες ορολογίες δεν σηματοδοτούν κάτι το ιδιαίτερο, αφ΄ ετέρου δε θα προσθέσουν σημαντικό οικονομικό κόστος και γραφειοκρατικές διαδικασίες (για νέες σφραγίδες, τυποποιήσεις εγγράφων, νέες πινακίδες – ταμπέλες υπηρεσιών, νέες τυποποιήσεις πλήθους υπηρεσιακών εγγράφων, ηλεκτρονικές μετατροπές κλπ κλπ κλπ.) και σύγχυση εκ νέου στους πολίτες με τις συχνές αλλαγές ονομασίας Υπηρεσιών και ιδιοτήτων. Ακόμη και για τους τεχνικούς ασφάλειας δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί νέα ορολογία.