Άρθρο 27 Επίδοση των πράξεων επιβολής προστίμου

1. Η επίδοση των πράξεων επιβολής προστίμου γίνεται με την παράδοση των εγγράφων αυτών στον εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο και αποδεικνύεται με σχετική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου. Για την επίδοση των πράξεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σχετικά με τις επιδόσεις.

2. Η επίδοση δύναται να γίνει και με συστημένη επιστολή, η λήψη της οποίας βεβαιώνεται με τη σχετική απόδειξη παραλαβής.

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επίδοση των πράξεων επιβολής προστίμου στον εργοδότη ή στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία πρόσωπα, ο επιδίδων πέρα από τις λοιπές προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειές του, τοιχοκολλά επιπλέον την πράξη σε ειδική πινακίδα του οικείου τοπικού Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, συντάσσοντας για αυτό σχετική έκθεση.

 • 7 Απριλίου 2011, 22:22 | Φάνης Οικονομάκος

  ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΓΝΩΣΤΟΙ. ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • 7 Απριλίου 2011, 02:48 | ΓΚ

  Όπως και στην περίπτωση προστίμων στο χώρο των τροφίμων που είναι πάγια τακτική σημαντικό αποτρεπτικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει η δημοσιοποίηση με ανάρτηση σε ηλεκτρονικό ιστότοπο των ονομάτων των επιχειρήσεων, του ύψους των προστίμων και της αιτίας επιβολής αυτού

  Ευχαριστώ
  ΓΚ

 • 2 Απριλίου 2011, 18:02 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το άρθρο αυτό πρέπει να επεκταθεί και για τις επιδόσεις και άλλων εγγράφων όπως οι προσκλήσεις για Εργατικές Διαφορές αλλά και για προσκόμιση γραπτών εξηγήσεων. Πολλοί εργοδότες ,όταν τα έγγραφα αποστέλλονται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει μέσω των ΕΛΤΑ ,δεν πηγαίνουν να τα παραλλάβουν ( αφού γνωρίζουν τι αφορούν) και επιστρέφουν ως αζήτητα.Πιστεύω ότι η επιστολή με courier (με χρέωση του παραλήπτη) θα βοηθούσε.

 • 31 Μαρτίου 2011, 16:48 | Ευθύμιος Τολιόπουλος

  Να θεσμοθετηθεί η ηλεκτρονική επίδοση των πράξεων επιβολής προστίμων. Ίσως αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

 • 29 Μαρτίου 2011, 16:19 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Εδω πρέπει αν το πρόστιμο δεν παραλαμβάνεται για διάφορους λόγους ( πχ εσκεμμένα λάθος διεύθυνση κλπ) θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΔΟΥ προς είσπραξη ώστε να εμφανιστει επι τέλους ο παραβάτης.