Άρθρο 20 Δικαστική Εκπροσώπηση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Σε δικαστικές υποθέσεις που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Ειδικό Γραμματέα, τους Ειδικούς Επιθεωρητές και τους λοιπούς Επιθεωρητές Εργασίας παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος.

  • Θετική ρύθμιση που θα βοηθήσει τους Επιθεωρητές Εργασίας στην άσκηση των καθηκόντων τους.

  • 5 Απριλίου 2011, 01:19 | Χατζηδάκης Διονύσης

    Πολύ καλό αυτό αλλά χρειάζεται και η Νομική Υποστήριξη κατά την εργασία μας. Συγνώμη, εννοούσα την άμεση, και ουσιαστική Νομική Υποστήριξη καθημερινά, ακόμα και κατά την διάρκεια του ελέγχου και της σύνταξης του δελτίου.