Άρθρο 7 Ειδικός Γραμματέας

Ο Ειδικός Γραμματέας έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για τη εύρυθμη, αποτελεσματική και συντονισμένη δράση όλων των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, των οποίων προΐσταται.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:15 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το νομοσχέδιο που είχε κυκλοφορήσει πριν κάποιο καιρό με ευθύνη, έλεγχο και εποπτεία του Ειδικού Γραμματέα είχε κάποια σημεία έντονης διαφωνίας με τις προτάσεις μας,κυρίως στη διάρθρωση των τμημάτων και στα ανακριτικά καθήκοντα, αλλά τουλάχιστον είχε ένα μπούσουλα, νομικό και ουσιαστικό και σίγουρα σκόπευε στην αναβάθμιση. Τώρα γιατί μας τα γυρνά; Άλλαξε κάτι στην μετά τρόικα εποχή;

 • 7 Απριλίου 2011, 20:12 | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΘ-ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ-ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΕ
  ΑΡΘΡΟ 2, παρ. 2ιδ & 2ε

  Η δράση του Υπουργείου μας κατά τη γνώμη όλων των ενεργών τεχνικών κ Υγειον/κών επιθεωρητών του ΣΕΠΕ πρέπει να εστιάζεται σε δύο πόλους:
  1) Πρόληψη ατυχημάτων
  2) Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες εργοδότες
  Όσον αφορά αυτούς τους δύο πόλους η έρευνα ενός ατυχήματος δεν έχει νόημα να γίνεται για ΟΛΑ τα ατυχήματα για τους ακόλουθους λόγους:
  Α) Η πρόληψη των ατυχημάτων γίνεται μέσω των ελέγχων που προγραμματίζονται σε κεντρικό επίπεδο και βασίζονται έως σήμερα στην στατιστική ανάλυση ικανού ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ επί του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων, τα οποία στο συντριπτικό τους ποσοστό καταγράφονται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ (ΤΟ ΣΕΠΕ καταγράφει πλήρως όλα τα θανατηφόρα & σοβαρά ατυχήματα και μέρος των υπολοίπων, πολύ ελαφρών μικροατυχημάτων, τα οποία δυσχεράνουν σημαντικά έως σήμερα κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, την προγραμματισμένη δράση του ΣΩΜΑΤΟΣ). Η πρόληψη βασίζεται ΟΡΘΑ έως σήμερα σε στοχευόμενους ελέγχους στους κλάδους ΣΤΑΚΟΔ στους οποίους γίνονται τα Θανατηφόρα και τα Σοβαρά ατυχήματα.
  1) Θα ρωτήσει τώρα, κάποιος, ελέγχονται ΟΛΑ τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα?
  ΝΑΙ, διότι μέσω του θεσμού του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ο εργοδότης οφείλει να καταγράφει, να περιγράφει και να λαμβάνει μέτρα πρόληψης για όλα τα ατυχήματα, που συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους, σύμφωνα με το θεσμικό νόμο του ΣΕΠΕ ν.1568/1985 (κωδικοποιήθηκε με το Ν.3850/2010).
  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ το ΣΕΠΕ δεν πρέπει να ασχοληθεί με την έρευνα και την στατιστική επεξεργασία όλων των ατυχημάτων. Σε όλο τον κόσμο η στατιστική ανάλυση ενός πληθυσμού νοείται ότι γίνεται μέσω αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού (Βασικά μαθήματα Στατιστικής στα Οικονομικά Πανεπιστήμια και στα Πολυτεχνεία, παγκοσμίως). Επομένως θα πρέπει κατ’ αρχάς η στατιστική επεξεργασία να περιοριστεί σε δείγμα του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων από το οποίο θα εξαχθούν μέσω των αρχών της στατιστικής συμπεράσματα για όλα τα ατυχήματα. Η στατιστική επεξεργασία αυτού του δείγματος των ατυχημάτων φυσικά και προκύπτει βάσει παραμέτρων που προκύπτουν από την έρευνα του ατυχήματος , η οποία γίνεται ήδη από τον Τεχνικό και Υγειονομικό επιθεωρητή εργασίας.
  Β) Η έκθεση αυτοψίας ενός εργατικού ατυχήματος αποτελεί και μηνυτήρια αναφορά. Ποιος ο λόγος μίας μηνυτήριας αναφοράς για ένα μη σοβαρό ή μη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα όταν σε αυτήν την περίπτωση ο εργοδότης είναι σίγουρο ότι θα αθωωθεί καθώς:
  1) Ο παθών δεν θα θέλει να κινηθεί ενάντια στον εργοδότη του
  2) Ο παθών δεν θα έχει υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω του τραυματισμού του

  Γίνονται όλα αυτά που περιγράφουμε σήμερα?
  ΝΑΙ, όπως θα διαπιστώσετε από τις εξαιρετικές εκθέσεις πεπραγμένων που δημοσιεύονται στο ΙΝΤΕRΝΕΤ κάθε χρόνο από το ΣΕΠΕ, στις οποίες παρουσιάζονται πλήθος στοιχείων από την ανάλυση που γίνεται σε ΔΕΙΓΜΑ επί των εργατικών ατυχημάτων.
  Απογραφικός Μηχανισμός του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων θα πρέπει να είναι το ΙΚΑ, ο κύριος ασφαλιστικός φορέας των εργαζόμενων, ο οποίος θα πρέπει να κάνει πλήρη καταγραφή όλων τα ατυχημάτων και μάλιστα να δημοσιεύει και τις σχετικές μελέτες για το ΚΟΣΤΟΣ των εργατικών ατυχημάτων στη ΧΩΡΑ μας .
  Το ΣΕΠΕ δεν είναι απογραφικός μηχανισμός ατυχημάτων και ούτε πρέπει να γίνει. Με την ελεγκτική του δράση (κατασταλτική κατόπιν των σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και προληπτική) μειώνει τα σοβαρά και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στη Χώρα μας και συμβάλει στην μείωση του οικονομικού κόστους (καταβολές μισθών, αποζημιώσεις, αναπηρικές συντάξεις κλπ) που αντιστοιχεί σε κάθε ατύχημα, προς όφελος των ελλήνων φορολογουμένων και της κοινωνίας της εργασίας

  Υ.Γ
  1. Σε ποινική υπόθεση κατόπιν σοβαρού εργατικού ατυχήματος το 2010, επιδικάστηκε εξωδικαστικά σε συγγενείς α- βαθμού του θύματος το ποσό των 200.000€ με βάση έκθεση αυτοψίας-καταπέλτη Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας. Πολλαπλασιάστε αγαπητοί συντάκτες του Σ/Ν, αυτό το ποσό, με τον αριθμό των αποζημιώσεων κατόπιν , είτε, αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων , είτε με εξωδικαστικό συμβιβασμό εργοδότη-εργαζομένου και θα καταλάβατε το σημαντικό ρόλο που επιτελεί στην χώρα μας, σε βάθος χρόνου, το αξιόμαχο στελεχιακό δυναμικό του ΣΕΠΕ, όταν ασχολείται επιμελώς με την έρευνα αποκλειστικά σοβαρών ατυχημάτων.

  2. Άμεση Τροποποίηση του άρθρου 43 παρ. 2α του Ν. 3850/2010, ως εξής :
  «Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει:
  α) Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργα¬σίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές εντός 24 ωρών, όλα τα ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σο¬βαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος»
  Σημείωση από τους συντάκτες του σχολίου:
  Κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός ατυχήματος ως σοβαρού ιδίως είναι :
  Ως σοβαρό θα πρέπει να νοείται οτιδήποτε από τα κατωτέρω εφόσον πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση εργασίας και οφείλεται σε έλλειψη μέτρων ασφάλειας και εφόσον ο τραυματισμός ανήκει στα κατωτέρω:
  1. Κατάγματα εκτός των καταγμάτων σε δάκτυλα χεριού, τον αντίχειρα, καθώς και τα δάκτυλα των ποδιών
  2. Ακρωτηριασμός
  3. Απώλεια όρασης (προσωρινή ή μόνιμη)
  4. Έγκαυμα στο μάτι από χημικές ουσίες ή από καυτά ρινίσματα μετάλλου ή οποιαδήποτε τραυματισμό από υλικά που διεισδύουν στο μάτι
  5. Ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρικό έγκαυμα που οδηγεί σε αναισθησία , ή που απαιτεί ανάνηψη των αισθήσεων ή την είσοδο και νοσηλεία στο νοσοκομείο για περισσότερο από 3 ημέρες
  6. Οποιοδήποτε άλλο τραυματισμό που οδηγεί σε υποθερμία, θερμοπληξία, αναισθησία ή απαιτεί ανάκτηση των αισθήσεων του παθόντα.
  7. Οποιοδήποτε τραυματισμό που απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο για περισσότερο από 3 ημέρες.
  8. Αναισθησία που προκαλείται από ασφυξία ή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες ή βιολογικούς παράγοντες
  9. Απώλεια συνείδησης που προκύπτει από την απορρόφηση οποιασδήποτε ουσίας με εισπνοή, κατάποση ή μέσω του δέρματος
  10. Οποιοδήποτε τραυματισμό (π..χ εγκαύματα) από έκρηξη σε εξοπλισμό εργασίας ή σε υλικό παράγοντα στο χώρο εργασίας, ή κατά τη διάρκεια εργασίας σε κλειστό χώρο ή περιορισμένο χώρο.
  [Πηγή: α. Αγγλική Επιθεώρηση Εργασίας, http://www.hse.gov.uk/ ,
  β. Διαβούλευση ΣΕΠΕ, 2010]

  Με εκτίμηση,
  Σαπουντζάκης Κων/νος (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘ/ΤΗΣ ΚΕΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕΠΕ)
  Κορωναίος Γεώργιος (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ)

 • 6 Απριλίου 2011, 20:57 | ΡΙΤΑ ΜΙΤΣΕΛΗ-Κοινωνική Επιθεωρήτρια-Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μακ-Θρ-Θεσ-Ηπ

  Ο Ειδικός Γραμματέας συμφωνεί σε αυτό το νομοσχέδιο που αδειάζει τελείως το ΣΕΠΕ και όσα είχαμε πιστέψει ότι θα γίνουν; Και τι νόημα έχουν οι δύο γενικοί επιθεωρητές χωρίς επιθεωρήσεις; Μήπως πάμε για καταστρατήγηση του opengov και αντί να προΐσταται η επιλογή του Πρωθυπουργού και του συστήματος ανοικτής διακυβέρνησης θα εκχωρεί ο κάθε Υπουργός στον διοριστέο από αυτό Γενικό Επιθεωρητή ότι θέλει; Που διασφαλίζετε η ανεξαρτησία και το αυτεξούσιο του ΣΕΠΕ; Πότε το ΣΕΠΕ θα σταματήσει να αποτελεί τη σωσίβια λέμβο του Υπουργείου και θα γίνει η σωσίβια λέμβος της κοινωνίας; Γιατί πρέπει ο επιθεωρητής και η επιθεώρηση να εξαρτάται από τα βράγχια των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου και από τις υπογραφές άλλων 45; Γιατί να μην υπάρχει ευθεία υπαγωγή και συνεργασία πολιτικού προιστάμενου ΣΕΠΕ και Υπουργού και να μην ξέρουμε κάθε φορά τίνος είναι το παιδί; Ποιος τελικά θέλει αναβάθμιση και ποιος θέλει κηδεμονία; Επιτέλους, η Επιθεώρηση πρέπει να ενηλικιωθεί και να το καταλάβουν όλοι αυτό. Και επιτέλους το Υπουργείο ας κάνει το επιτελικό του έργο και ας καταφέρει να συντονίσει ότι είναι από κάτω του, είτε είναι Γενικές Γραμματείες, είτε Ιδρύματα, είτε Οργανισμοί, είτε Υπηρεσίες.

 • 5 Απριλίου 2011, 12:28 | Sxoliastis SEPE

  Προσοχή:
  H διάταξη περί υπογραφής της Πράξης Επιβολής Προστίμου από τον εκάστοτε ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ παραβιάζει πρόδηλα τα άρθρα 6&18 της 81 ΔΙΕΘΝOYΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΣΕ), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 3249/2-6-1955. O ειδικός γραμματέας είναι μετακλητός υπάλληλος, ενώ οι διατάξεις της 81ΔΣΕ, αναφέρουν ότι οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας ανήκουν στην αρμοδιότητα των Επιθεωρητών Εργασίας και μάλιστα των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Απαγορεύεται ρητά η επιβολή κυρώσεων από πολιτικά πρόσωπα για ευνόητους λόγους που δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση.

 • 3 Απριλίου 2011, 17:20 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Προτείνουμε τη σύσταση Γενικής Γραμματείας η οποία θα περολαμβάνει δύο Γενικές Επιθεωρήσεις, ήτοι Εργασιακών Σχέσεων αφενός και Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας αφετέρου, με τις υποστηρικτικές τους υπηρεσίες. Σε περιφερειακό επίπεδο να διατηρηθεί η υφιστάμενη δομή του Σ.,ΕΠ.Ε, δεδομένου ότι αυτή έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα και αποδεδειγμένα λειτουργεί ικανοποιητικά. Το Υπουργείο Εργασίας να έψει επιτελικό, γνωμοδοτικό λαο νομοθετικό ρόλο, καθώς και την ευθύνη συντονισμού όλων των οργανισμών και λοιπών νομικών προσώπων που υπάγονται στην εποπτεία του, χαράσσοντας την πολιτική που θ’ ανταποκρίνεται στις εκάστοτε αναφυόμενες συνθήκες και ανάγκες στην αγορά εργασίας, η οποία θα υλοποιείται από το Σ.ΕΠ.Ε.
  Η αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας, υποστηρίζουμε ότι διασφαλίζει τις θεμελιώδεις οργανωτικές αρχές του, σύμφωνα με την 81 Δ.Σ.Ε, που κυρώθηκε με το Ν. 3249/1955 και ενισχύει την αποτελεσματική του λειτουργία για την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα, είναι πλήρως εναρμονισμένη με:

  • Την αρχή της ενότητας που απαιτεί την ύπαρξη ενιαίου συστήματος Επιθεώρησης
  • Την αρχή της υπαγωγής σε μια κεντρική αρχή που προϊσταται, ελέγχει και εποπτεύει την Επιθεώρηση Εργασίας
  • Την αρχή της διαρκούς πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των Επιθεωρήσεων Εργασίας, και
  • Την αρχή της ανεξαρτησίας της Επιθεώρησης Εργασίας από κάθε κυβερνητική μεταβολή ή από εξωτερικές πολιτικές ή άλλες επιρροές.

  Η προσαρμογή του συστήματος ελέγχου της Εργασίας σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρουμε εξασφαλίζει και ενισχύει:

  • Την οργανωτική και διοικητική αυτονομία και αυτοτέλεια της Επιθεώρησης Εργασίας χωρίς κενά εξουσίας.
  • Τη διασύνδεση των Επιθεωρήσεων Εργασίας υπό ενιαία κεντρική διοίκηση.
  • Την ενιαία ευθύνη για την εποπτεία των Εργασιακών συνθηκών και την άμεση λήψη μέτρων.
  • Τη συνεργασία μεταξύ κεντρικών υπηρεσιών υπουργείου και των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Ε. και συνακόλουθα την εξασφάλιση της συνδρομής τους στο επιχειρησιακό και λοιπό έργο και απλούστευση των διαδικασιών που προβλέπονται.
  • Την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και ενδυνάμωση του ελεγκτικού τους ρόλου.
  • Την εξυπηρέτηση των αρχών της ισότητας.
  • Τη ροή πληροφοριών προς την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) και την οργάνωση αξιόπιστου συστήματος στατιστικής απεικόνισης των δράσεων των Επιθεωρητών Εργασίας.
  • Τη σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων προς την Δ.Ο.Ε.
  • Τη λειτουργία των υπηρεσιών κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Υψηλότερες αποδόσεις των Επιθεωρητών Εργασίας, ποσοτικές και ποιοτικές ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι.
  • Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης Εργασίας και της παράνομης απασχόλησης επιδοτουμένων με επίδομα ανεργίας ανέργων καθώς και παράνομης απασχόλησης συνταξιούχων.
  • Των υποδομών που απαιτούνται για την λειτουργία των υπηρεσιών.

  Με το προτεινόμενο σχήμα δεν προκαλείται πρόσθετη γραφειοκρατία και επιπλέον οικονομικό κόστος, στο μέτρο που η ανακατανομή του προσωπικού θα διασφαλίσει τη στελέχωση και λειτουργία των νέων υπηρεσιών, οι οποίες, κατά την άποψή μας, σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να είναι ολιγομελείς και ευέλικτες, και να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων, που αποτελούν τη «γραμμή του πυρός».

 • 31 Μαρτίου 2011, 19:40 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  να μην χάσουμε άλλη ευκαιρία!
  Αναβάθμιση του ΣΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει όταν :
  1)Τηρούνται χειρόγραφα ένα σωρό πρωτόκολλα και έντυπα όπως: Πρωτόκολλο Καταστάσεων Προσωπικού-Πρωτόκολλο Ατομικών Συμβάσεων-Πρωτόκολλο Βιβλίου Δρομολογίων-Πρωτόκολλο Ειδικών Επιχειρησιακών-Πρωτόκολλο Ανηλίκων-Γενικό πρωτόκολλο εισερχομένων & εξερχομένων εγγράφων-Πρωτόκολλο ΔΑ και ΣΣΕ ,δίνονται εγκρίσεις για άδεις Κυριακής Απασχόλησης και Υπερωριών,Τα πρακτικά των Εργατικών διαφορών.Οιδιαδικασίες πρέπει να γίνουν πιό απλές.
  2)Γίνεται θεώρηση Καταστάσεων Προσωπικού-Ατομικών Συμβάσεων-Βιβλίων δρομολογίων-Καταστάσεων ρεπό-Τροποποιητικών Καταστάσεων ρεπό-Τροποποιητικών Καταστάσεων Προσωπικού-Βιβλίων οικοδομών κτλ(Οι 20000 σφραγίδες το χρόνο που σχολίασε κάποιος είναι λίγες ανά Επιθεωρητή) και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων (έχουν θεωρηθεί για τον ίδιο εργαζόμενο 2 και 3 συμβάσεις και 2 και 3 καταστάσεις προσωπικού και ωρών Εργασίας ???).
  3)Τηρούνται χειρόγραφα Στατιστικά στοιχεία χωρίς βοήθεια λογισμικού (Χρειάζονται τουλάχιστο 5 μέρες κάθε μήνα να απασχολείται 1 Επιθεωρητής ,αφού δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη, για να μετρήσει τα μηνιαία στατιστικά χωρίς τα υπόλοιπα που προκύπτουν στην πορεία όπως πχ ΄΄μετρήσεις επικινδυνότητας΄΄ κτλ
  4)Δεν υπάρχει αυτοκίνητο για την μετακίνηση των Επιθεωρητών για τους ελέγχους και όπου υπάρχει δεν υπάρχει βενζίνα.
  5)Δεν υπάρχουν πιστώσεις για αγορά βασικών ειδών (μελάνια-χαρτί φωτοτυπικού κτλ),για συντήρηση εξοπλισμού (δεν μιλάμε για αντικατάσταση παλαιών)όπως φωτοτυπικό-fax-Η/Υ,για την καθαριότητα του κτηρίου,για την συντήρηση του ανελκυστήρα,για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις εγγράφων (πρόστιμα αλλά και κοινή αλληλογραφία που δεν παραλλαβάνεται από τους αποδέκτες με το κοινό ταχυδρομείο)
  6)Δεν υπάρχει κάλυψη των Επιθεωρητών σε προβλήματα που προκύπτουν κατά τους ελέγχους (βλέπε περίπτωση με Επίθεση σε Τεχνικούς Επιθεωρητές και κατάβρεγμα με πετρέλαιο).
  7)Οι Υπηρεσίες είναι εντελώς υποστελεγχωμένες χωρίς γραμματειακή υποστήριξη αλλά και χωρίς επαρκή αριθμό Επιθεωρητών.Μόνο με το φιλότιμό τους στέκονται τα τμήματα.Χρειάζεται άμεσα αν όχινα γίνουν προσλήψεις να γίνουν μετατάξεις (με απλούστευση των διαδικασιών).Αλλά με τι κίνητρα θα κινηθεί το ενδιαφέρον νέων Επιθεωρητών ?
  8)Δεν διοργανώνονται σεμινάρια για θέματα καθαρά Εργατικής Νομοθεσίας για όλους τους Επιθεωρητές ανά την Ελλάδα και όχι για άσχετα θέματα και μόνο για ορισμένους ΄΄προνομιούχους΄΄του κέντρου.
  9)Δεν υπάρχει ΄΄ομάδα άμεσης επέμβασης΄΄ (ωραίος καινούριος όρος) που να επιλύει απορίες που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων των Επιθεωρητών.
  10)Δεν υπάρχει κωδικοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας (ηλεκτρονική)και δεν συμμετέχουν ΄΄μάχημοι΄΄ Επιθεωρητές Εργασίας στην σύνταξη των νομοσχεδίων που ξέρουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι.
  11)Δεν κλείνουν ερμητικά τα παραθυράκια της Εργατικής Νομοθεσίας και δεν την εκσυγχρωνίζουν (Δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε ακόμα με Βασιλικά Διατάγματα του καιρού εκείνου).
  12)Επιφορτίζουν τους Επιθεωρητές με θέματα άσχετα με το αντοκείμενό τους (βλέπε ΄΄κύλινδρους καπνού΄΄όπως ορίζει το τσιγάρο ο νόμος).
  13)Δεν υπάρχει ενημέρωση των πολιτών (εργαζομένων και εργοδοτών )από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (θέλουμε δεν θέλουμε πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε)για τα Εργατικά τους δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες.
  14) Και τέλος και βασικότερο όταν ολόκληρη η Κοινωνία αμφιβάλει (και δικαίως) για τις προθέσεις των κυβερνούντων και των κρατούντων (γιατί άλλο το ένα και άλλο το άλλο).
  Ευχαριστώ.