Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συστήνεται επίσης μία θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄98).

 • 7 Απριλίου 2011, 22:23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Για την αποτελεσματική και ουσιαστική αναβάθμιση – λειτουργία του ΣΕΠΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργήσει με την μορφή Γενικής Γραμματείας με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδιαχείρηση.-

 • 7 Απριλίου 2011, 22:02 | Παναγιώτης Κατραούζος

  Αγαπητοί Επιθεωρητές Εργασίας,
  Απευθύνομαι σε εσάς, μιας και δυστυχώς το 99,9% των σχολίων στη διαβούλευση αυτή προέρχεται από τον κλάδο σας: σκεφτείτε λίγο και τους υπόλοιπους κατοίκους αυτής της χώρας, και τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε δύσκολες και σκληρές συνθήκες, αυτούς που καλείστε να προστατεύετε με τους αντικειμενικούς και ολοκληρωμένους ελέγχους σας!
  Έλεος, θεωρείτε πως όλους εμάς μας ενδιαφέρει αν θα πάρετε το ένα ή το άλλο επιδοματάκι, αν θα συνεχίσουν τα ΚΕΠΕΚ να λειτουργούν με αυτό το όνομα, αν θα γίνουν συγχωνεύσεις μεταξύ του ΣΕΠΕ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή αν θα οδηγείτε οι ίδιοι τα αυτοκίνητα?
  Έργο θέλουμε να δούμε εμείς, να αισθανθούμε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι δίπλα μας, ότι οι Επιθεωρητές δρουν άμεσα και αμερόληπτα προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, ότι στέκονται στο πλευρό του ασθενέστερου μέρους, των εργαζομένων, ότι έχουν όραμα και ιδεολογία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας! Λειτούργημα επιτελείτε, κύριοι, δεν κάνετε αγγαρεία!
  Αλλάξτε νοοτροπία και συμπεριφορά πάραυτα! Εναλλακτικά, σταματήστε να διατείνεστε πως δεν είστε δημόσιοι υπάλληλοι με την κλασική του όρου έννοια!
  Ευχαριστώ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
  Φράγκων 14, Θεσσαλονίκη 54012, τηλ. 2310 531730
  http://vimaepitheoriton.blogspot.com/
  vimaepitheoriton@gmail.com

  Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2011

  Tο εν λόγω σχέδιο, το πολλοστό που περιήλθε εις γνώση μας, απέχει πολύ από τις πάγιες θέσεις που επανειλημμένως έχει εκφράσει ο σύλλογος μας, όπως σύσταση Γενικής Γραμματείας κλπ, στην ηγεσία του υπουργείου μας, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόμαχου Σ.ΕΠ.Ε, αυτόνομου διοικητικά και οικονομικά, δομημένου με ανθρωποκεντρική αντίληψη, που θα έχει τη δυνατότητα ευέλικτης και άμεσης δράσης και αντίδρασης, κατά την υλοποίηση των στόχων του και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εκάστοτε εμφανίζονται, με πρωταρχική επιδίωξη την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών αλλά και την εμπέδωση της νομιμότητας.

  Διάφορες μεθοδεύσεις που υπαγορεύονται από την εξυπηρέτηση παρωχημένων, και πάντως μη στοχευόντων στην αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε, συμφερόντων, δε δύνανται να τύχουν ηθικής νομιμοποίησης στη συνείδηση των Επιθεωρητών Εργασίας και αποκρούονται κατηγορηματικά και καθολικά.

  Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να αναθεωρήσει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, που χαρακτηρίζεται από ερμαφρόδιτες και θολές ρυθμίσεις, και ως εκ τούτου μη υλοποιήσιμες και βιώσιμες, προεχόντως δε αστυνομικού χαρακτήρα, οι οποίες στην πραγματικότητα αποσκοπούν να συνθλίψουν το Σ.ΕΠ.Ε, να το καθηλώσουν κατά την ανάπτυξη της δράσης του και να το απαξιώσουν εις βάρος των κοινωνικών και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων, του κοινωνικού αλλά και δικαίου κράτους.

  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, η επιδίωξη από μια ανήμπορη και απροετοίμαστη πολιτεία εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου από επιθεωρητές εργασίας με τον “χαρακτηρισμό” του ως εργατικού νόμου, μόνο την πολύευκτη αναβάθμιση του ΣΕΠΕ δεν προοιωνίζεται, αλλά αντιθέτως αποτελεί φαινόμενο ακραίας υποβάθμισής του.

  Επιπλέον, επαναλαμβάνουμε το πάγιο αίτημα των Επιθεωρητών να προβλεφθεί ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε, με σαφή προσδιορισμό των καθηκόντων τους. Η σχετική πρωτοβουλία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός απώτερης προθεσμίας εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του νόμου περί «αναμόρφωσης του Σ.ΕΠ.Ε».

  Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση-ανασύσταση του Σ.ΕΠ.Ε δε θα έχει κανένα πρακτικό αντίκρισμα, εάν παράλληλα δεν επιλύονται τα τραγικά και χρονίζοντα προβλήματα που το χαρακτηρίζουν και αφορούν στις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό (ενδεικτικά αναφέρονται τα τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ξάνθης, που λειτουργεί με δύο υπαλλήλους, Χαλκιδικής, που λειτουργεί με έναν υπάλληλο και της Ρόδου, όπου δεν απασχολείται κανένας Επιθεωρητής Εργασίας κλπ), σε υποδομές, όπως, μεταφορικά μέσα, καθώς και στις αναγκαίες πιστώσεις για τη στοιχειώδη λειτουργία των υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν κατ’ άλλον τρόπο, όπως θέρμανσης και καθαριότητας.

  Αποτελεί αδήριτη ανάγκη να διατηρηθεί προεχόντως ο κοινωνικός ρόλος του Σ.ΕΠ.Ε, μέσα σ’ ένα επαχθές, εχθρικό και δυσμενές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που απειλεί την επαγγελματική υπόσταση των πολιτών, αν όχι την ίδια τους την ύπαρξη, δοκιμάζοντας σκληρά την κοινωνική συνοχή. Οποιοδήποτε εγχείρημα να προκριθεί ο αστυνομικός του ρόλος, εγκλωβισμένος σε μια εισπρακτική λογική, κινείται εκτός πραγματικής θεμελίωσης. Αποκρούεται απόλυτα και κατηγορηματικά απ’ τους Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι ουδέποτε θα συνηγορήσουν σε τέτοιου είδους λογικές και πρακτικές.

  Εμείς οι Επιθεωρητές Εργασίας, που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, τα προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν και την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει το Σώμα, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τον οποίο διακονεί με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

  Δηλώνουμε δε, ότι θ’ αγωνιστούμε με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, για την επικράτηση των δίκαιων και μόνων ρεαλιστικών προτάσεών μας, για την ανασύσταση και ουσιαστική αναβάθμιση του Σ.ΕΠΕ, που όλοι ευαγγελίζονται, αλλά στο τέλος λησμονούν.

  Για το Δ.Σ

  Ο Πρόεδρος
  Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος

  Η Γραμματέας
  Ευαγγελία Μπογιατζόγλου

  (χρονοσφραγίδα ανάρτησης σχολίου : 23:29:01, 7.4.2011)

 • 7 Απριλίου 2011, 21:32 | N.Π

  Η πιο βασική παράμετρος αξιολόγησης του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε είναι να μπορέσουμε να σταθούμε στην θεμελιώδη ιδεολογία του Σώματος. Αυτή αποτελείται στην σαφώς προσδιορισμένη αποστολή του, στο όραμα και στις αξίες του. Η αποστολή του ΣΕΠΕ αφορά το λόγο ύπαρξης του, ενώ το όραμα αποτελεί μια περιγραφή για το πώς πρέπει να είναι ο οργανισμός, ώστε να λειτουργεί ιδανικά για τους πολίτες, για τους ίδιους τους εργαζόμενους του και γενικότερα για την κοινωνία. Εν προκειμένω, με το παρόν νομοσχέδιο, σε σημεία που ήδη έχει επισημάνει η πλειοψηφία των εργαζομένων του Σ.ΕΠ.Ε, που είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, που γνωρίζουν τη λειτουργία, τα προβλήματα και τις δυσχέρειες στην αποτελεσματικότητα του Σ.ΕΠ.Ε, ένας κοινός θνητός θα αισθανόταν ότι το Σ.ΕΠ.Ε που πάει να δημιουργηθεί θα είναι ένα καράβι με πολλές βλάβες, με καπετάνιο και πλήρωμα να έχουν χάσει τις αξίες και τα ιδανικά τους και το οποίο θα παλεύει μεσοπέλαγα και εν μέσω τρικυμίας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει επάξια στο ρόλο του.
  Κύριοι υπεύθυνοι της δημιουργίας αυτού του νομοσχεδίου, έχοντας διαφορετικές εμπειρίες και βλέποντας διαφορετικά τα πράγματα, με διαφορετικά «γυαλιά», μην ταμπουρώνεστε στις θέσεις σας, αλλά εστιάστε στα κοινά ενδιαφέροντα όλων των συναδέλφων, φορέων, τρίτων, έχοντας ως μοναδικό στόχο την ορθή αξιοποίηση των προτάσεων και την βέλτιστη επιλογή για να οδηγηθεί το Σ.ΕΠ.Ε στο δρόμο που του αναλογεί.

  Κοινωνική Επιθεωρήτρια Εργασίας

 • 7 Απριλίου 2011, 21:49 | Φάνης Οικονομάκος

  ΓΙΑΤΙ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΕ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:56 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε λίγο τελειώνει η «ανοικτή διαβούλευση» . Ελπίζω να έχετε και «ανοικτά αυτιά», γιατί όπως θα διαπιστώσατε αυτό το νομοσχέδιο δεν θα έχει μαζί του τη βάση και τη ψυχή ούτε των επιθεωρητών ούτε της κοινωνίας και ως εκ τούτου θα μείνει ένα κενό γράμμα. Δεν αποφασίσατε να κάνετε την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ. Αποφασίστε τουλάχιστον να κρατήσετε το νομοσχέδιο στο ντουλάπι σας.

 • Με το παρόν σχέδιο νόμου αντικαθίσταται ουσιαστικά ο ν.2639/1998 και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εξακολουθεί να υπάγεται στον Υπουργό Εργασίας και να προΐσταται των υπηρεσιών του Ειδικός Γραμματέας( άρθρο 1 του νομοσχεδίου). Αυτή η μορφή διοικητικής οργάνωσης προσδίδει στο Σ.ΕΠ.Ε. την απαραίτητη επιχειρησιακή ευελιξία και παράλληλα διασφαλίζει τη στενή συνεργασία του με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Επισημαίνουμε ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας επιβάλλεται να είναι αλληλένδετο, αλληλέγγυο και οργανωτικά εναρμονισμένο με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας ώστε να διασφαλίζεται ροή πληροφόρησης και υπηρεσιακής κινητικότητας των υπαλλήλων, που διαθέτουν επιτελική εμπειρία λόγω των καθηκόντων τους στο Υπουργείο και εμπειρία επιθεώρησης λόγω των καθηκόντων τους στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

  Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του Υπουργείου χαράσσουν πολιτική για τα εργασιακά θέματα, επεξεργάζονται τα θέματα των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, περιλαμβανομένης της εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας επιμελείται της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής της. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε. στα πλαίσια των διακριτών αρμοδιοτήτων τους λειτουργούν συμπληρωματικά για τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής εργασιακών σχέσεων στη χώρα. Η αποτελεσματική διασύνδεση της ΚΥ και του Σ.ΕΠ.Ε. αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθότητα χάραξης και εφαρμογής της πολιτικής εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης γενικότερα, η οποία πρέπει να λειτουργεί διοικητικά κατά τρόπο ευέλικτο με αποφυγή επικάλυψης αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατικής άσκησης αυτών. Η ισχύουσα δομή του Υπουργείου Εργασίας που πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί με τη σύνταξη ενός νέου οργανισμού λειτουργεί σε συνάρτηση με το ισχύον νομικό πλαίσιο του Σ.ΕΠ.Ε. (ν.2639/1998 και πδ 136/99) που στην παρούσα φάση επιβάλλεται να εξυπηρετείται με την αναδιάρθρωση του Σ.ΕΠ.Ε..

  Η τραυματική εμπειρία της ατυχούς υπαγωγής των επιθεωρήσεων εργασίας στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με το ν. 2639/98 και σήμερα η αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε. πρέπει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα εμπειρία και να βελτιώσει τη λειτουργία του σε συγκεκριμένους τομείς, όπως:
  • Ποιοτική αναβάθμιση του έργου του Σ.ΕΠ.Ε. με την ανάδειξη της συμφιλίωσης στην επίλυση εργατικών διαφορών ως μηχανισμού καλλιέργειας κοινωνικής συναίνεσης, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και παράλληλη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας του ελεγκτικού και κυρωτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας.
  • Άμεση αξιοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων για την απασχόληση και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας με παράλληλη δημιουργία προτύπων υπηρεσιακού χειρισμού των κάθε είδους ελέγχων που διενεργούν οι Επιθεωρητές Εργασίας.
  • Αξιοποίηση του διακριτού υπηρεσιακού καθήκοντος και εμπειρίας των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας και των Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε οι έλεγχοι που διεξάγουν να είναι ουσιαστικά συντονισμένοι και αποτελεσματικοί, με την αξιοποίηση των ειδικών τους γνώσεων, ανάλογα με το αντικείμενο που ελέγχουν.
  • Ανάπτυξη μεθόδων διοικητικής αποτελεσματικότητας κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα και αξιοπιστία. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί το ισχύον σύστημα κάλυψης δαπανών και ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων για τη διεξαγωγή ελέγχων.

  Για την επίτευξη των ανωτέρω είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε. με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που σήμερα ανέρχεται στο 30% περίπου των προβλεπομένων θέσεων, η έλλειψη των οποίων έχει αποστερήσει το Σ.ΕΠ.Ε. από τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου του. Παράλληλα πρέπει να διατεθούν τα κατάλληλα μέσα (οικονομικοί πόροι, υλικοτεχνική υποδομή, κ.λπ.) καθώς και υποστήριξη μηχανογραφικής καταγραφής όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τους ελέγχους τήρησης της εργατικής νομοθεσίας (καταγραφή των καταγγελιών με στοιχεία για το περιεχόμενο και τους εμπλεκόμενους σε αυτή, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, των κυρώσεων που επιβάλλονται κ.λπ.), καθώς και όλων των στοιχείων που αφορούν τους όρους εργασίας (προσλήψεις, απολύσεις, ωράρια κ.λπ.). Η παρούσα οικονομική συγκυρία του περιορισμού των προσλήψεων και της δραματικής μείωσης των δαπανών του Δημοσίου δεν επιτρέπει αισιόδοξη προσδοκία για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε.. Η πολιτική ηγεσία και η Κυβέρνηση πρέπει να εκτιμήσουν την ανάγκη αναβάθμισης του ΣΕΠΕ και σε κάθε περίπτωση να μειώσουν τις πιθανότητες αύξησης της γραφειοκρατίας με νομοθετικές ρυθμίσεις και μείωσης της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των οικονομικών πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής.

 • 7 Απριλίου 2011, 20:57 | Βεργηs Αιρικτσιδηs

  Κυριοι Λοβερδε Κουτρουμανη Κυριεs Κατσελη και Νταλαρα
  καταφερατε με την καταργηση τηs 37ετιαs να εχετε το αναθεμα 5000 ανθρωπων και των οικογενειων τουs NTΡΟΠΗ ΣΑΣ

 • 7 Απριλίου 2011, 20:57 | Βεργηs Αιρικτσιδηs

  Κυριοι Λοβερδε Κουτρουμανη Κυριεs Κατσελη και Νταλαρα
  καταφερατε με την καταργηση τηs 37ετιαs να εχετε το αναθεμα 5000 ανθρωπων και των οικογενειων τουs NTΡΟΠΗ ΣΑΣ

 • 7 Απριλίου 2011, 18:19 | Αλέξιος Παπαδόπουλος

  Μα επιτέλους για ποιά αναμόρφωση / ανασύσταση του ΣΕΠΕ μιλάμε? Οι Επιθεωρητές έχουμε λυγίσει υπό το βάρος των εξευτελιστικών γραφειοκρατικών δομών ενός Υπουργείου που έχει ως μόνο στόχο του την διατήρηση και ενίσχυση της γραφειοκρατίας. Και σε αυτό δυστυχώς αποσκοπεί το νέο νομοσχέδιο.

  Να αποσυρθεί άμεσα!

 • 7 Απριλίου 2011, 13:50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  – ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 7-4-2011

  Μετά το νέο πρωτοφανή και προκλητικό εμπαιγμό μας, την προσχηματική διαβούλευση και την παντελή έλλειψη διάθεσης για ειλικρινή διάλογο από την πλευρά σας αναφορικά με το νέο σχέδιο νόμου που περιέχει διατάξεις για την …αναβάθμιση (!!!) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και μετά από την παράβλεψη των θέσεων και προτάσεών μας που έχουμε καταθέσει τους τελευταίους μήνες, σας παρακαλούμε όπως συναισθανθείτε το μέγεθος της ευθύνης που φέρετε ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τους εργαζόμενους, ώστε να μην συνδεθεί το όνομά σας με έναν απαράδεκτο και κατάπτυστο νόμο ο οποίος κατά γενική ομολογία θα αποτελέσει την «ταφόπλακα» και τον αποπροσανατολισμό του Σ.ΕΠ.Ε. από τον κύριο ελεγκτικό και συμβουλευτικό ρόλο του ως υπεύθυνου δηλαδή δημόσιου φορέα για την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας. Παρά τις οχλήσεις μας έως τώρα κα. Υπουργέ δεν μας έχετε δεχτεί έως σήμερα, παρόλο που το νομοσχέδιο κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση και πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας καταγγείλουμε τα ακόλουθα:

  1) Οι ανεύθυνοι συντάκτες του νομοσχεδίου για μια ακόμη φορά αγνόησαν παντελώς τις βασικές προτάσεις, απόψεις και προβληματισμούς όχι μόνο των εκπροσώπων και συλλογικών οργάνων των εργαζομένων του Σ.ΕΠ.Ε., αλλά και των διαφόρων υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών του Σώματος. Αντίθετα και όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, υιοθέτησαν αβίαστα «θέσεις», «προτάσεις» και «υποδείξεις» προσώπων ή ομάδων προσώπων εκτός Σ.ΕΠ.Ε., που αξιωματικά θα οδηγήσουν την Επιθεώρηση Εργασίας στη χώρα μας σε πλήρη υποβάθμιση και σημαντική εκτροπή από τον κύριο και βασικό μέχρι τώρα θεσμικό ρόλο της που δεν είναι άλλος από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Με το νέο νομοσχέδιο ο κύριος αυτός ρόλος του ΣΕΠΕ υποχωρεί και περιθωριοποιείται. Χωρίς καμία διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και χωρίς προοπτική -παρά τις μέχρι τώρα εξαγγελίες- ενίσχυσής του με προσωπικό και υποδομές, το Σ.ΕΠ.Ε. επιβαρύνεται ταυτόχρονα με ένα ογκώδες «πάρεργο» που δεν σχετίζεται με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Καλείται δε να καλύψει την ελεγκτική και υποστηρικτική αδυναμία και οργάνωση άλλων υπηρεσιών του υπόλοιπου κρατικού μηχανισμού (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Ι.Κ.Α., Υπουργείο Υγείας, Δημοτική Αστυνομία, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λ.π.). για αντικείμενα όπως η συλλογή και αποστολή μεγάλου όγκου στατιστικών στοιχείων για την EUROSTAT, ο έλεγχος εφαρμογής του νέου αντικαπνιστικού νόμου, κ.λ.π.

  2) Οι ανεύθυνοι συντάκτες του νομοσχεδίου για μια ακόμη φορά αγνόησαν παντελώς και τις κατευθυντήριες υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας “SLIC” (SENIOR LABOUR INSPECTORS COMMITTEE), όπως διατυπώθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008 (έπειτα από την τελευταία επίσκεψη κλιμακίου στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2006), φωτοαντίγραφο της οποίας και σας επισυνάπτουμε. Μεταξύ των άλλων η εν λόγω Επιτροπή ως βασικούς άξονες για μια ρεαλιστική και λειτουργική αναβάθμιση του Σώματος πρότεινε:
  • Την ουσιαστική συμμετοχή των επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. στη διαμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στον καθορισμό στόχων και όχι στην πλήρη περιθωριοποίησή του Σώματος από «κέντρα» εκτός Σ.ΕΠ.Ε. (κεφάλαιο Β.2.2, σελίδα 19 και κεφάλαιο G.2, σελίδα 53).
  • Την αυτονομία του Σ.ΕΠ.Ε. υπό μορφή διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά και να ξεφύγει από τη δεδομένη δυσλειτουργία (κεφάλαιο F.10, σελίδα 50 και κεφάλαιο G.2, σελίδα 54).

  H απαράδεκτη εμμονή για την προώθηση ενός ανεφάρμοστου, προβληματικού και οπισθοδρομικού νομοσχεδίου που εκτός των άλλων θα εκθέσει τη χώρα μας στα θεσμοθετημένα Ευρωπαϊκά όργανα που μετέχει, όπως είναι φυσικό γεννά πολλά ερωτηματικά και κινεί υποψίες για τους σκοπούς που καλείται να εξυπηρετήσει η «αναμόρφωση» αυτού του είδους.

  Σας καλούμε για τελευταία φορά «να πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων» το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν την αναβάθμιση-παρωδία του Σ.ΕΠ.Ε.. Από την πλευρά μας θεωρούμε καθήκον μας να ενημερώσουμε αφενός μεν το «Διεθνές Γραφείο Εργασίας» (I.L.O.) για την «εξέλιξη» του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας στη χώρα μας, αφετέρου δε την «Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας» (S.L.I.C.) για την «τύχη» των προτάσεων και υποδείξεών της, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην επισυναπτόμενη έκθεση αξιολόγησης.

  Συννημμένα: Evaluation of the Greek Labour Inspestorate System (55 σελίδες).

 • 7 Απριλίου 2011, 13:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

  Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 4/2/2011 μελετήθηκε το αναφερόμενο σχέδιο νόμου με τον επιβαλλόμενο τίτλο «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» και διαμορφώθηκαν ομόφωνα οι παρακάτω θέσεις μας :

  Α. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Διαφωνούμε κάθετα με το Σχέδιο Νόμου και για το ρόλο που επιθυμεί να δώσει στον Επιθεωρητή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

  Το θεωρούμε ανεφάρμοστο, ανεδαφικό και απαράδεκτο.

  Εμμένουμε στον καθαρό ρόλο που προβλέπει η 81 Διεθνής Σύμβαση για την Επιθεώρηση Εργασίας και τους Επιθεωρητές.
  Το παρόν σχέδιο μας υποβαθμίζει και διατρέχεται από εμμονές σε ασαφείς ρόλους (χωρίς καμία προτεραιότητα και ιεραρχήσεις, με εμβόλιμα θέματα π.χ. κάπνισμα), και με πνεύμα αστυνομικής αίσθησης (καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου), αντιφατικά και συγκρουόμενα αντικείμενα (συμβουλευτικός ρόλος επιθεωρητή και ταυτόχρονα ανακριτικός υπάλληλος).
  Ουσιαστικά καταργεί το προληπτικό ελεγκτικό έργο της επιθεώρησης εργασίας και δημιουργεί εισπρακτικό μηχανισμό για διάφορα αντικείμενα από κάπνισμα (Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας), ασφαλιστικές εισφορές (Ι.Κ.Α.) έως και θέματα επαγγελματικών αδειών κ.λ.π. (Υπουργείο Ανάπτυξης). Αν ιδιαίτερα συγκριθούν οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα προστιθέμενα νέα αντικείμενα ελέγχου θα προκύψει γενικευμένο χάος. Ενώ εδώ και χρόνια αιτούμαστε την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε. μέσω της αναμόρφωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που δημιουργεί επικαλύψεις στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών διαφόρων Υπουργείων, με το παρόν σχέδιο νόμου εμπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, καθιστώντας ακόμη πιο ασαφή τα όρια. Η ασάφεια αυτή συνεισφέρει τελικά σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία «γκρίζων» θεματικών πεδίων και στην αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

  Εισάγει αυθαίρετα και χωρίς αιτιολόγηση τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων κατά την επιθεώρηση των επιχειρήσεων με άγνωστο σκεπτικό και σκοπιμότητα. Στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας. Επαγγελματίες του πεδίου αυτού είμαστε εμείς. Μόνο εκ του πονηρού σκεπτόμενοι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την πρόθεση αυτή και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κοινό έλεγχο με οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα.

  Θεωρούμε ότι οι συντάκτες του Σχεδίου αυτού είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ούτε γνωρίζουν την 81 Δ.Σ., αγνοούν τι σημαίνει Επιθεώρηση Εργασίας, τι έχει προσφέρει, τι δύναται να προσφέρει.

  Πιστεύουμε στον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο του Σ.ΕΠ.Ε στις καθαρές λύσεις για οικονομικά λειτουργική και διοικητικά αυτόνομη επιθεώρηση, στην ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις δυνάμεις της εργασίας και είμαστε έτοιμοι να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία του Σ.ΕΠ.Ε. από τις συγκυριακές επιλογές.

  Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δομή του Σχεδίου Νόμου και στο δίδυμο Στοιχείο Διοίκησης των Περιφερειακών Μονάδων. Θεωρούμε ότι η δομή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα και από τους Γενικούς Κανόνες των ελεγκτικών Σωμάτων, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διοικητικό Δίκαιο. Η καθαρή λύση είναι οι ξεχωριστές Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας από τη μια και Εργασιακών Σχέσεων από την άλλη.

  Η πρόβλεψη από το Σχέδιο Νόμου εξουσιοδοτήσεων για έκδοση 30 Υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες της κατανομής-ανακατανομής του προσωπικού, κατανομής-ανακατανομής των υπηρεσιών, τον κανονισμό λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., κλπ. είναι απαράδεκτη πρακτική στη σημερινή δημοκρατική κοινωνία μας, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ρουσφετολογική και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

  Καταληκτικά, το Σχέδιο Νόμου δεν βοηθάει προς καμία κατεύθυνση. Καλλιεργήθηκε η προσδοκία ότι ένας Νόμος θα επανεκκινούσε και θα αναβάθμιζε το Σ.ΕΠ.Ε.. Αυτό είναι ψευδές. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποτίμηση της λειτουργίας επί δέκα χρόνια, χωρίς επισήμανση που πονάει το σύστημα (στελεχιακό δυναμικό, υποδομές, αυτοκίνητα, κλπ) και αναγνώριση των ελλείψεων επιχειρείται αυθαίρετα μια ώθηση όχι προς τα ‘’εμπρός’’ αλλά προς τα ‘’πίσω’’ και σε άγνωστη κατεύθυνση.

  Την ύστατη αυτή χρονική στιγμή, απευθύνουμε έκκληση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και απόψεις του Συλλόγου μας σχετικά με την αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε., όπως αυτές κατατέθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Οι θέσεις μας αυτές δεν είναι προϊόν συγκυριακής και ανεύθυνης προχειρότητας σχεδιαζόμενες «εκ’ του μακρόθεν», αλλά αποτέλεσμα της πολύχρονης πραγματικής εμπειρίας μας από τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., από τις καθημερινές επισκέψεις μας στους χώρους εργασίας και από τη διαρκή επαφή μας με τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους.

  Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

  Άρθρο 2. Ελεγκτική δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

  Η παράγραφος 1δ να συμπληρωθεί ως εξής:
  «Στον εργοδότη που αρνείται την κατά τα προηγούμενα εδάφια είσοδο, πρόσβαση …».

  Η παράγραφος 1ε να συμπληρωθεί ως εξής :
  «Να ερευνά τα αίτια των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, να προτείνει μέτρα για την πρόληψή τους, να συντάσσει σχετικές εκθέσεις με επισήμανση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που εμπλέκονται σε αυτά και σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με σκοπό τη μη επανάληψή τους και …….».
  Σημ: Η διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων που δεν σχετίζονται με θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (όπως τροχαία, βιαιοπραγίες, παθολογικά, προσέλευση κατά την εργασία κ.λ.π.) και με δεδομένο το τεράστιο όγκο τους επιβαρύνει σημαντικά τους Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας εις βάρος του κύριου έργου τους που σχετίζεται με τη εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

  Η παράγραφος 1 στ να τροποποιηθεί ως εξής:
  «…και να παρεμβαίνει στους χώρους εργασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο» (διότι δεν χρίζουν όλες οι καταγγελίες παρέμβασης στους χώρους εργασίας).
  Σημ: Να αφαιρεθεί δηλαδή η λέξη άμεσα, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν οι επιθεωρητές να παρεμβαίνουν άμεσα για όλες τις καταγγελίες, αλλά μόνο γι αυτές οι οποίες αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των δομών, ως άμεσης προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό και τις λοιπές τρέχουσες ανάγκες της κάθε υπηρεσίας (π.χ. κίνδυνος για πρόκληση σοβαρού ή θανατηφόρου ατυχήματος, εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εργοτάξια, διαχείριση χημικών παραγόντων κ.λ.π.).

  Η παράγραφος 1 θ να απαλειφθεί ολόκληρη.
  Σημ: Είναι εύκολα αντιληπτό ότι εάν τελικά οδηγηθούμε σε εμπλοκή των Επιθεωρητών Εργασίας στον έλεγχο και την εφαρμογή του νέου αντικαπνιστικού νόμου, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών Εργασίας σε όλη την επικράτεια (800 Τεχνικοί, Υγειονομικοί και Κοινωνικοί περίπου), αφετέρου δε τον εκτιμώμενο αριθμό των σχετικών ελέγχων που θα προκύψουν (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο αριθμός των καταγγελιών και μόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο εφαρμογής του νέου νόμου ανέρχεται σε 343.000 περίπου), θα οδηγηθούμε -αν όχι σε πλήρη ακύρωση- σίγουρα σε ελαχιστοποίηση της δυνατότητας ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας από τους Επιθεωρητές.

  Η παράγραφος 2 να απαλειφθεί ολόκληρη.
  Σημ: Η συγκεκριμένη παράγραφος εισάγει τη συμμετοχή «εμπειρογνωμόνων» κατά την επιθεώρηση των χώρων εργασίας μαζί με τους επιθεωρητές εργασίας υπό μορφή κλιμακίου. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν εξυπηρετεί καμία αναγκαιότητα και η μέχρι σήμερα εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας καλύπτουν πλήρως και επαρκώς το αντικείμενο της επιθεώρησης των χώρων εργασίας για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η συμμετοχή «εμπειρογνωμόνων» κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να προκαλέσει δυσλειτουργίες λόγω διχογνωμιών, διαφορετικής ερμηνείας της νομοθεσίας ή διαφορετικής νοοτροπίας στη προσέγγιση των θεμάτων, με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση του κύρους των Επιθεωρητών και του Σ.ΕΠ.Ε. γενικότερα. Οι δαπάνες για τις αμοιβές τέτοιων εμπειρογνωμόνων (είτε πρόκειται για πραγματογνώμονες πρωτοδικείων και εφετείων ή όχι) είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την παρούσα χρονική συγκυρία. Άλλωστε σε σοβαρές περιπτώσεις, ή όπου κριθεί αναγκαίο, οι δικαστικές αρχές έχουν και τώρα τη δυνατότητα να ορίζουν και σήμερα κάποιο πραγματογνώμονα από ειδικούς καταλόγους χωρίς μάλιστα οι αμοιβές των τελευταίων να καλύπτονται από τον περιορισμένο προϋπολογισμό του Σ.ΕΠ.Ε..

  Άρθρο 5. Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου.

  Η παράγραφος 1 να απαλειφθεί ολόκληρη.
  Σημ: Το χρησιμοποιούμενο δελτίο ελέγχου δεν πρέπει να είναι τυποποιημένο έντυπο δεδομένου ότι πρέπει να δίνει στον επιθεωρητή τη δυνατότητα αποτύπωσης με ακρίβεια και σαφήνεια της πραγματικής κατάστασης των χώρων εργασίας και της ποικίλης ιδιαιτερότητάς τους κατά το χρονικό διάστημα της επιθεώρησης και όχι ένα έντυπο γενικής χρήσης για κάθε περίπτωση (π.χ. check list κ.λ.π.). Εκτός από το γεγονός ότι ένα τυποποιημένο έντυπο παραβιάζει την αρχή της ελευθερίας του Επιθεωρητή Εργασίας που απαιτεί η 81 Δ.Σ.Ε. επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά νομικά ζητήματα κατά την εκδίκαση ποινικών και διοικητικών κυρώσεων από τη δικαιοσύνη λόγω έλλειψης σαφούς διατύπωσης των παραβάσεων.

  Η παράγραφος 2 να απαλειφθεί ολόκληρη.
  Σημ: Η συγκεκριμένη παράγραφος παραβιάζει την αρχή της ελευθερίας του Επιθεωρητή Εργασίας που απαιτεί η 81 Δ.Σ.Ε. και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου, όπου αναφέρεται ότι «οι επιθεωρητές εργασίας δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

  Άρθρο 6 και 7. Ειδική ομάδα ετοιμότητας και άμεσης επέμβασης.

  Σημ: Να απαλειφθούν τα ανωτέρω άρθρα. Ειδικότερα, για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας δεν έχει νόημα η δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας, δεδομένου ότι η εξέταση σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων ή σοβαρών καταγγελιών εξετάζονται από τις υπηρεσίες μας άμεσα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στην ειδοποίηση και ανταπόκριση των υπηρεσιών, ώστε να απαιτείται η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας. Άλλωστε, στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι συνθήκες δε υγιεινής και ασφάλειας δεν είναι στιγμιαίες και δεν μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά ούτως ώστε να καθίσταται επιβεβλημένος ο ακαριαίος έλεγχος.

  Άρθρο 11. Προληπτική και Υποστηρικτική δράση – Ενημέρωση

  Η παράγραφος 3 να απαλειφθεί ολόκληρη.
  Σημ: Η στατιστική επεξεργασία να αφορά μόνο τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα.
  Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι Στατιστική Υπηρεσία ούτε Ασφαλιστικός Οργανισμός για να επεξεργάζεται τα τροχαία, τα παθολογικά ατυχήματα και τα πάσης φύσεως εργατικά ατυχήματα που δεν σχετίζονται με τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  Σε διαφορετική περίπτωση, οι τεχνικοί και υγειονομικοί επιθεωρητές με την ογκώδη και γραφειοκρατική εργασία της συλλογής και αποστολής των στατιστικών στοιχείων της χώρας για όλα τα εργατικά ατυχήματα (ακόμα και για αυτά που δεν έχει αρμοδιότητα το Σ.ΕΠ.Ε), για λογαριασμό και με τον τρόπο που επιθυμεί η EUROSTAT θα οδηγηθούν αναπόφευκτα στην μείωση του ελεγκτικού έργου τους. Μέχρι τώρα το έργο αυτό για χρόνια επιτελείται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς φορείς. Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να υπερκεράσει την αδυναμία των εν λόγω φορέων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της EUROSTAT, μεταφέροντας τη σχετική υποχρέωση της χώρας μας κατά τρόπο καταχρηστικό (αν ληφθεί υπόψη το πνεύμα στο οποίο κινείται η 81 Δ.Σ.Ε.), στο Σ.ΕΠ.Ε..

  Άρθρο 12 Κυρώσεις

  Η παράγραφος i) να συμπληρωθεί ως εξής:
  «Λαμβάνει άμεσα διοικητικά μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ή και προσφεύγει στη δικαιοσύνη».
  Η παράγραφος iv να αφαιρεθεί

  Άρθρο 13 , 14 και 15. Διοικητικές κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους.

  Να καταργηθούν πλήρως οι σχετικές προβλέψεις ή διαφορετικά να μην ισχύουν για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας.
  Σημ: Η επιβολή διοικητικών έχει ήδη ρυθμιστεί πρόσφατα με το άρθρο 71 του Νόμου 3850/2010. Η λογική που διέπει τα προτεινόμενα από το παρόν σχέδιο νόμου δεν είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (πρόσφατα τροποποιηθέντος με το Ν.3900/17-12-2010), και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, οι οποίοι Κώδικες πρέπει να έχουν γενική και απόλυτη εφαρμογή. Δεν είναι δυνατόν ένας θεσμικός νόμος να αναφέρει τέτοιες λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα ο τρόπος επίδοσης ενός προστίμου.

  Άρθρο 20. Διευθύνσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Η παράγραφος Β4 πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφηνιστεί

  Η παράγραφος Β7 είναι περιττή και πρέπει να απαλειφθεί, δεδομένου ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

  Η παράγραφος Β και Γ να τροποποιηθούν ώστε:
  Α) Να μην εφαρμοσθεί ο προτεινόμενος παράδοξος και δυσλειτουργικός τρόπος διοίκησης των Περιφερειακών Μονάδων από το αναφερόμενο «Στοιχείο Διοίκησης Διεύθυνσης (Σ.Δ.Δ.)». Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένες και να συνεχίσουν να λειτουργούν με τις δομές ως έχουν σήμερα. Εάν κριθεί αναγκαία η θεσμοθέτηση Τμήματος Συντονισμού, αυτό θα πρέπει να είναι ξεχωριστό για κάθε μια από τις παραπάνω Περιφερειακές Διευθύνσεις. Επίσης θεωρούμε ότι η προτεινόμενη δομή έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα και με τους Γενικούς Κανόνες λειτουργίας των άλλων ελεγκτικών Σωμάτων, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διοικητικό Δίκαιο. Η καθαρή λύση είναι να υπάρξουν ξεχωριστές Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας από τη μια και Εργασιακών Σχέσεων από την άλλη. Πλήρης δηλαδή διαχωρισμός στη δομή και στη διάρθρωση των δύο περιφερειακών Διευθύνσεων.
  Σημειώνεται επιπλέον ότι τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. λειτουργούν πλέον της δεκαετίας χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα διοικητικής οργάνωσης. Τυχόν αλλαγή πρέπει να προκύψει μετά από απολογισμό του τρόπου λειτουργίας των υφιστάμενων δομών. Επειδή δε δεν προκύπτει από πουθενά η ύπαρξη διοικητικών ή διαρθρωτικών προβλημάτων, είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής.
  Επιπλέον απαιτούμε να μην δημιουργηθούν νέα Τμήματα και Διευθύνσεις στην Περιφέρεια, εάν το Σ.ΕΠ.Ε. δεν στελεχωθεί προηγουμένως με ικανό αριθμό Επιθεωρητών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, εάν δεν εξασφαλιστεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και εάν δεν προσδιοριστεί ορθολογικά η «επιχειρησιακή» ανάγκη δημιουργίας των νέων αυτών δομών, οπότε τα νέα αυτά Τμήματα μπορούν να δημιουργούνται σταδιακά.
  Τέλος στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που προβλέπονται τμήματα Τομέων (π.χ. Τμήμα Α’ Τομέα Αθηνών), δεν έχει διευκρινισθεί εάν θα πρόκειται για αυτοτελείς μονάδες με ξεχωριστές δομές (γραμματεία κ.λ.π.), ή όχι. Σε κάθε περίπτωση σε κάθε Τμήμα θα πρέπει να υπηρετούν τουλάχιστον 2 διοικητικοί υπάλληλοι για γραμματειακή υποστήριξη. Παρά τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας στο Σχέδιο Νόμου πουθενά δεν διακρίνεται η δέσμευση για ενίσχυση κάθε τμήματος με το αναγκαίο επιπλέον διοικητικό προσωπικό.

  Άρθρο 21. Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί δεδομένου ότι οι ήδη υπηρετούντες επιθεωρητές του κλάδου ΤΕ Υγείας είναι σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού 34 και οι προβλεπόμενες για το Σ.ΕΠ.Ε. στο παρών νομοσχέδιο είναι μόλις 31.

  Η παράγραφος 2β να τροποποιηθεί ως εξής (να μην αναφέρεται δηλαδή η έννοια του ανακριτικού υπαλλήλου) :
  «Οι επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, ερευνούν τις αιτίες των σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων με στόχο τη μη επανάληψή τους …». Τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι μόνο όσα προβλέπονται από την 81 ΔΣΕ».
  Σημ: Τα καθήκοντα του ανακριτικού υπαλλήλου (και κατά συνέπεια και του δικαστικού λειτουργού με την έννοια του δημόσιου κατήγορου),που προσδίδονται με την παρούσα παράγραφο (αλλά και την προηγούμενη 2α), στους επιθεωρητές εργασίας έρχονται σε ευθεία σύγκρουση και δεν συνάδει με τον συμβουλευτικό ρόλο που πρέπει να ασκεί ταυτόχρονα ο επιθεωρητής εργασίας και που απαιτεί η 81 ΔΣΕ. Επίσης καταργεί την ανεξαρτησία του επιθεωρητή και της επιθεώρησης εργασίας, καθότι την υπάγει εμμέσως υπό τη δικαστική εξουσία και αναμφίβολα την εντέλει να ενεργεί ως όργανο προανάκρισης.

  Επίσης, στην παράγραφος 2β έχει λανθασμένα παραλειφθεί και πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στους ήδη υπηρετούντες για πάρα πολλά έτη σε προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλους δευτεροβάθμιας κατηγορίας

  Η παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Υπάλληλος που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου Δημοσίου Δικαίου ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας…».
  Σημ: Αντικαθίσταται δηλαδή το Ιδιωτικού Δικαίου με το Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου, ότι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι υποχρεωτικό από την 81 ΔΣΕ να είναι Υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου σαν εξασφάλιση της αμεροληψίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  Η παράγραφος 9 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης …» .

  Η παράγραφος 11 να απαλειφθεί:
  Σημ: Η παρούσα παράγραφος δεν σχετίζεται με τη σύσταση και το προσωπικό που υπηρετεί στο Σ.ΕΠ.Ε.. Ως εκ’ τούτου πρέπει να αφαιρεθεί και να εισαχθεί εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη σε άλλο σχετικό νομοσχέδιο.

  Άρθρο 23. Οικονομική Αυτοτέλεια.

  Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής (σύμφωνα και με παλαιότερη διατύπωση):
  «Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει προϋπολογισμό, καταρτίζει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό του, διαχειρίζεται κάθε δαπάνη που το αφορά, είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού του και εισπράττει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έσοδα. Είναι αρμόδιο για το σύνολο της διαδικασίας προμήθειας κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που χρειάζεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Μεριμνά για την στέγαση των υπηρεσιών και για τη διαχείριση υλικού των υπηρεσιών».

  Άρθρο 24 Πρόσθετη αμοιβή – Λοιπά Οικονομικά Θέματα.

  Στην παράγραφο 2 να απαλειφθεί η φράση «ακόμη και να καταργείται».

  Άρθρο 26. Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί ως εξής:
  Σημ: «Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) εφοδιάζονται με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα για τη διευκόλυνση του έργου τους».

  Η παράγραφος 5 να απαλειφθεί:
  Σημ: Η οδήγηση των Υπηρεσιακών αυτοκινήτων πρέπει να γίνεται από τους οδηγούς ή ως προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

  Άρθρο 28. Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Η παράγραφος 1.ε να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και εκπροσώπηση στο ΣΚΕΕ εκπροσώπου συλλόγου των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας.

  Άρθρο 30. Ρυθμίσεις για Ιατρούς Εργασίας και Συμβούλους Ασφάλειας της Εργασίας.

  Το παρόν άρθρο πρέπει να αφαιρεθεί από το Σχέδιο Νόμου και να εισαχθεί σε άλλο σχετικό νομοσχέδιο γιατί είναι θέμα που δεν σχετίζεται με τη σύσταση του Σ.ΕΠ.Ε..

  Άρθρο 33. Συνεργασία ΣΕΠΕ, Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και …………..

  Στο συγκεκριμένο άρθρο να συμπεριληφθεί και η εκπροσώπηση στο ΣΥΑΕ εκπροσώπου συλλόγου των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας.

  Άρθρο 34. Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις.

  Η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Το πάσης φύσεως προσωπικό … Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ» .
  Επίσης να προστεθεί το εξής: «Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται ή μεταφέρεται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο όπου ήδη υπηρετεί με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει και θεωρείται ότι έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ».

 • 7 Απριλίου 2011, 13:17 | Σ1 – Κ.Υ. Σ.ΕΠ.Ε.

  Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν προέκυψε ξαφνικά από
  παρθενογέννεση, είχε συσταθεί με τον ν. 2639/1998 και λειτούργησε μέχρι σήμερα με επιτυχία, ήταν αποδεκτό από τους κοινωνικούς εταίρους με όποιες αδυναμίες κι αν υπήρχαν.

  Οι εργασιακές σχέσεις σήμερα βρίσκονται στο προσκήνιο όσο ποτέ άλλοτε και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πιέσεις σε κάθε επίπεδο της καθημερινότητας τους. Εκ του γεγονότος αυτού είναι αναγκαία η ανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Όμως με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν εκσυγχρονίζεται το ΣΕΠΕ από την στιγμή που δεν προκύπτει μέσω αυτού η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του.

  Επίσης, προστίθενται νέα καθήκοντα προς τους Επιθεωρητές Εργασίας, ξένα προς το αντικείμενό τους, επιφορτίζοντάς τους με περισσότερη γραφειοκρατική και όχι ουσιαστική δουλειά. Με τον τρόπο αυτό δυσχεραίνεται η εκτέλεση του έργου τους. Όλα τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις εξαγγελίες περί δημιουργίας ενός νέου Σώματος Επιθεώρησης ευέλικτου και αποτελεσματικού.

 • 7 Απριλίου 2011, 11:17 | Γιώργος

  Με το σχέδιο νόμου η προεκλογική δέσμευση & μετεκλογική εξαγγελία για ουσιαστική αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με την ίδρυση Γενικής Γραμματείας υπό την οποία θα ενοποιούνταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την αδήλωτη εργασία, αλλά και για την ασφάλεια και την υγεία, εγκαταλείπεται.
  Οι ελπίδες που γεννήθηκαν ότι κάτι θα αλλάξει στην αγορά εργασίας, στον έλεγχο και στην προστασία των εργαζομένων, διαψεύδονται. Στασιμότητα & ατολμία χαρακτηρίζει τις επιλογές σας. Γιατί άραγε ; Τολμήστε !! Θεσμοθετήστε τώρα μια ενιαία, ισχυρή και ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας με τη δομή της ανεξάρτητης αρχής ή έστω της Γενικής Γραμματείας που είχατε εξαγγείλει. Θωρακίστε θεσμικά την αγορά εργασίας, προστατέψτε τους εργαζόμενους.
  Αυτό είναι χρέος σας.

 • 7 Απριλίου 2011, 02:00 | ΓΚ

  Το ΚΔΙΕ του ΙΚΑ (Κέντρο Διάγνωσης και Ιατρικής της Εργασίας) θα ήταν πιο χρήσιμο στο ΣΕΠΕ παρά στο ΙΚΑ. Προς υποστήριξη της απόψεως επισημαίνω μερικές από τις βασικές αρμοδιότητές του: την κλινική και εργαστηριακή εξέταση εργαζομένων για τον εντοπισμό βλαβών στην υγεία τους που έχει σχέση με τις συνθήκες ή τη φύση της εργασίας τους, πραγματοποίηση μετρήσεων βαρέων μετάλλων και άλλων χημικών ουσιών στα βιολογικά υγρά των εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε αυτά, επισκέψεις σε χώρους εργασίας και ενημέρωση για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών, μελέτες που αφορούν μέτρα προφύλαξης από επαγγελματικούς κινδύνους, εισηγήσεις για βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε ειδικά επαγγέλματα κ.ά.

 • 7 Απριλίου 2011, 00:37 | Νούλη Τζένη

  Το ΣΕΠΕ έχει ήδη συσταθεί με προηγούμενους νόμους.

  Από το πρώτο άρθρο βλέπει κανείς ότι το νέο νομοσχέδιο είναι προχειρογραμμένο.

  Το νομοσχέδιο έχει λίγο απ’ όλα σαν αχταρμάς. Λίγο θεσμικά για τη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, λίγο ανασφάλιστη εργασία, λίγο έντυπα ατομικών όρων εργασίας, λίγο αντικαπνιστική εκστρατεία λίγο πιστοποιητικά καταλληλότητας!

  Δεν λύνει ουσιαστικά προβλήματα που έχει το ΣΕΠΕ.

  Δεν μπορεί να βοηθήσει επιθεωρητές εργασίας – εργαζόμενους – εργοδότες και άρα να λύσει προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους εργασίας.
  Φαίνεται ότι πίσω από κάποια άρθρα γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθούν επιφανειακά κάποια θέματα και πίσω από πολλά άρθρα υπάρχουν σκοπιμότητες.

  Σε μια κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας είναι λάθος να κατατίθενται και να ψηφίζονται σωρηδόν νομοσχέδια χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν την ψήφιση του νοσμοσχεδίου, οι τεκμηριωμένες προτάσεις έμπειρων στελεχών του Σ.ΕΠ.Ε., όπως και αυτές του Συλλόγου Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας, όσον αφορά τουλάχιστον τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
  Ας μείνουν τα κρίσιμα σημεία αμφισβητήσεων και ενστάσεων, αλλά και δευτερεύοντα θέματα έξω από το σχέδιο Νόμου, να εξετασθούν σε βάθος και να ρυθμισθούν αργότερα – αν απαιτηθεί – με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε το σχέδιο Νόμου για την (ανα-)σύσταση του Σ.ΕΠ.Ε. να διαμορφωθεί τελικά με ουσιαστικό περιεχόμενο και να είναι ευρέως αποδεκτό και λειτουργικό.

 • Διευκρίνιση σε προηγούμενο σχόλιο:

  Το σχόλιο που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη ΗΦΑΙΣΤΟ στις 6 Απριλίου 2011 και ώρα 20:00 αφορά τις γενικές παρατηρήσεις που κατέθεσε η Ο.Σ.ΥΠ.Ε. στην πολιτική ηγεσία στις 14-02-2011 και οι οποίες έχουν γίνει σε προηγούμενο στάδιο της διαβούλευσης και σε διαφορετική εκδοχή του κειμένου του Σχεδίου Νόμου. Μέρος από αυτές τις παρατηρήσεις έχουν γίνει αποδεκτές στο τελικό Σχέδιο Νόμου το οποίο βρίσκεται στην παρούσα δημόσια διαβούλευση.

  Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας (Ο.Σ.ΥΠ.Ε.) θα καταθέσει επίσημα τα σχόλια της στο παρόν τελικό κείμενο Σχεδίου Νόμου το απόγευμα της 07 Απριλίου 2011.

 • 6 Απριλίου 2011, 21:16 | Η φωνή της Λογικής

  Μερικές αρχικές γενικές παρατηρήσεις:

  1. Προς Θεού μην αλλάζετε με ευκολία ονόματα σε πράγματα που κατ’ ουσίαν παραμένουν τα ίδια. Οι μόνοι που επωφελούνται απ’ αυτό είναι οι Σφραγιδοποιοί.

  2. Το Νομοσχέδιο (στο κομμάτι του που αφορά στο ΣΕΠΕ) είναι μια «ξεπέτα». Αναλάβαμε σαν χώρα την υποχρέωση στο Μνημόνιο να «αναβαθμίσουμε το ΣΕΠΕ», και το κάνουμε στα χαρτιά.

  3. Βέβαια υπογείως πολλοί προσπαθούν (φαίνεται και από τα σχόλια) να προωθήσουν και να προασπίσουν τα συμφέροντά τους (η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου έναντι των Επιθεωρητών Εργασίας, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές έναντι των Τεχνικών – Υγειονομικών, οι ΕΞΥΠΠ-άρχες, οι Γιατροί Εργασίας κτλ)

  Σας ευχαριστώ.

 • 6 Απριλίου 2011, 21:11 | ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΚΥΡΙΟΙ

  1. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ( ΛΟΓΙΣΤΕΣ ). Η ΕΜΠEIΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣHΜΑΝΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

  2. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

  3. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ, ΕΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ , Ή , ΤΟΥ ΒΑΖΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΝΣΗΜΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 10.000,00 € ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ, ΟΧΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ « ΠΟΛΕΜΟΣ΄΄ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΤΗ , ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ.

  ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • 6 Απριλίου 2011, 21:44 | Τσολάκη Παρθένα

  ΦΟΒΑΜΑΙ όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα…..διαχρονικότατο! Γιατί μια φορά – έτσι για αλλαγή στην τελική! – δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη οι αρμόδιοι να αναθέσουν σε ανθρώπους-γνώστες του αντικειμένου την κατάρτιση του νομοσχεδίου που αφορά το Σ.ΕΠ.Ε? Και τι εξέλιξη και αναβάθμιση περιμένουν από την εφαρμογή του?Η γραφειοκρατία διογκώνεται,το προσωπικό συρρικνώνεται, οι πολίτες θα εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από μία/ακόμη μία δυσλειτουργική κρατική Υπηρεσία…..Και το κερασάκι?Η αναβάθμισή μας συνεπάγεται και την επιβολή υπέρογκων προστίμων, που θα πρέπει να επιβάλλουμε πλέον και να καταντήσουμε ένας ακόμη εισπρακτικός μηχανισμός, εις βάρος του κοινωνικό μας ρόλου. Πάρτε το ΧΑΜΠΑΡΙ!!Το Σ.ΕΠ.Ε λειτουργεί χάρη στο ΦΙΛΟΤΙΜΟ των περισσοτέρων υπαλλήλων του!!!Μη μας φέρετε στο σημείο να κατεβάσουμε ρολά και να γίνουμε απλά….τυπικοί δημόσιοι υπάλληλοι!!

 • 6 Απριλίου 2011, 21:08 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ

  Στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ είχατε υποσχεθεί να περάσετε ρύθμιση για την αδικία της 37ετίας γιατί το πνίξατε? Ντροπή!!!!!

 • 6 Απριλίου 2011, 20:22 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ο.Σ.ΥΠ.Ε.
  Πειραιώς 40, Τ.Κ. 10182, τηλ.: 213 1516156 , fax: 2105295234,
  Email: info@osype.gr, website: http://www.osype.gr

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» όπως διαμορφώθηκαν κατά πλειοψηφία μετά την κοινή σύσκεψη της ΟΣΥΠΕ με τους Συλλόγους μέλη της (Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και Σύλλογο Επιθεωρητών Εργασίας Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου) στις 09-02-2010
  1. Με την οργανωτική δομή που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου το ΣΕΠΕ αποπροσανατολίζεται από το ελεγκτικό του έργο. Δημιουργείται μια εκτεταμένη Κεντρική Υπηρεσία στο ΣΕΠΕ με αλληλοεπικαλύψεις με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας η οποία ασκεί παράλληλες επιτελικές αρμοδιότητες με αποτέλεσμα τη σύγχυση, την ενίσχυση της γραφειοκρατίας και την αύξηση των λειτουργικών δαπανών.
  H προτεινόμενη δομή δημιουργεί χάσμα ανάμεσα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (επιτελικές αρμοδιότητες και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ελεγκτικές αρμοδιότητες) και διασπά το ενιαίο του Υπουργείου Εργασίας.
  Ειδικότερα στη Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ιδρύονται 8 νέα Τμήματα ή Γραφεία που περιλαμβάνουν και νέες λειτουργίες όπως η Ομάδα Αμεσότητας και το Κέντρο Υποδοχής Καταγγελιών που απαιτούν 24ωρη λειτουργία. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει μεταφορά προσωπικού από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία και απασχόλησή του σε μη παραγωγικά καθήκοντα.
  Στις κατ’ άρθρο παρατηρήσεις μας που ακολουθούν προτείνουμε μια ευέλικτη Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. χωρίς αλληλεπικαλύψεις με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
  2. Το Στοιχείο Διεύθυνσης Διοίκησης (ΣΔΔ) που προτείνεται στην οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. δημιουργεί ένα μη λειτουργικό και παράδοξο οργανωτικό σχήμα με δύο προϊσταμένους στην ίδια οργανική μονάδα το οποίο αντίκειται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
  Θεωρούμε ότι οι δύο κλάδοι της Επιθεώρησης Εργασίας, Κοινωνική Επιθεώρηση και Τεχνική και Υγειονομική Επιθεώρηση είναι απολύτως διακριτοί με διαφορετικές αρμοδιότητες όσον αφορά την τήρηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη για χωροταξική ανάπτυξη των υπηρεσιών της Κοινωνικής και της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης καθώς είναι διαφορετικός ο ρόλος τους και το πλήθος και η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες εστιάζουν την ελεγκτική τους δράση.
  3. Διαφωνούμε με την αρμοδιότητα του ελέγχου της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στον έλεγχο και με τα ανακριτικά καθήκοντα του Επιθεωρητή Εργασίας.
  4. Διατυπώνουμε τον προβληματισμό μας για τη χορήγηση πρόσθετης αμοιβής με βάση το ποιοτικό και ποσοτικό έργο. Η αμοιβή αυτή στην ουσία δίνεται για τον ίδιο σκοπό όπως και το κίνητρο απόδοσης του λαμβάνουν όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας λαμβάνουν διπλό επίδομα για τον ίδιο λόγο και να κοπεί το ένα από τα δύο.
  Επιπλέον η χορήγηση της πρόσθετης αυτής αμοιβής δεν διασφαλίζεται ως προς την αντικειμενικότητά της και μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων.

  Τις κατ’ άρθρο παρατηρήσεις της Ο.Σ.ΥΠ.Ε στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου.
  http://www.osype.gr/omo/files/KAT_AR_PARATHRHSEIS_OSYPE.doc

 • 6 Απριλίου 2011, 20:06 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  – ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. 210 3702339, Fax: 210 3702310

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
  Αρ. Πρωτ. : 44

  Προς : Ως συνημμένος Πίνακας
  αποδεκτών.

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

  Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 4/2/2011 μελετήθηκε το αναφερόμενο σχέδιο νόμου με τον επιβαλλόμενο τίτλο «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» και διαμορφώθηκαν ομόφωνα οι παρακάτω θέσεις μας :

  Διαφωνούμε κάθετα με το Σχέδιο Νόμου και για το ρόλο που επιθυμεί να δώσει στον Επιθεωρητή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

  Το θεωρούμε ανεφάρμοστο, ανεδαφικό και απαράδεκτο.

  Εμμένουμε στον καθαρό ρόλο που προβλέπει η 81 Διεθνής Σύμβαση για την Επιθεώρηση Εργασίας και τους Επιθεωρητές.
  Το παρόν σχέδιο μας υποβαθμίζει και διατρέχεται από εμμονές σε ασαφείς ρόλους (χωρίς καμία προτεραιότητα και ιεραρχήσεις, με εμβόλιμα θέματα π.χ. κάπνισμα), και με πνεύμα αστυνομικής αίσθησης (καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου), αντιφατικά και συγκρουόμενα αντικείμενα (συμβουλευτικός ρόλος επιθεωρητή και ταυτόχρονα ανακριτικός υπάλληλος).
  Ουσιαστικά καταργεί το προληπτικό ελεγκτικό έργο της επιθεώρησης εργασίας και δημιουργεί εισπρακτικό μηχανισμό για διάφορα αντικείμενα από κάπνισμα (Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας), ασφαλιστικές εισφορές (Ι.Κ.Α.) έως και θέματα επαγγελματικών αδειών κ.λ.π. (Υπουργείο Ανάπτυξης). Αν ιδιαίτερα συγκριθούν οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα προστιθέμενα νέα αντικείμενα ελέγχου θα προκύψει γενικευμένο χάος. Ενώ εδώ και χρόνια αιτούμεθα την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε. μέσω της αναμόρφωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που δημιουργεί επικαλύψεις στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών διαφόρων Υπουργείων, με το παρόν σχέδιο νόμου εμπλεκόμαστε ακόμη περισσότερο σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, καθιστώντας ακόμη πιο ασαφή τα όρια. Η ασάφεια αυτή συνεισφέρει τελικά σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία «γκρίζων» θεματικών πεδίων και στην αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

  Εισάγει αυθαίρετα και χωρίς αιτιολόγηση τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων κατά την επιθεώρηση των επιχειρήσεων με άγνωστο σκεπτικό και σκοπιμότητα. Στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας. Επαγγελματίες του πεδίου αυτού είμαστε εμείς. Μόνο εκ του πονηρού σκεπτόμενοι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την πρόθεση αυτή και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κοινό έλεγχο με οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα.

  Θεωρούμε ότι οι συντάκτες του Σχεδίου αυτού είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ούτε γνωρίζουν την 81 Δ.Σ., αγνοούν τι σημαίνει Επιθεώρηση Εργασίας, τι έχει προσφέρει, τι δύναται να προσφέρει.

  Πιστεύουμε στον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο του Σ.ΕΠ.Ε στις καθαρές λύσεις για οικονομικά λειτουργική και διοικητικά αυτόνομη επιθεώρηση, στην ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις δυνάμεις της εργασίας και είμαστε έτοιμοι να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία του Σ.ΕΠ.Ε. από τις συγκυριακές επιλογές.

  Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δομή του Σχεδίου Νόμου και στο δίδυμο Στοιχείο Διοίκησης των Περιφερειακών Μονάδων. Θεωρούμε ότι η δομή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα και από τους Γενικούς Κανόνες των ελεγκτικών Σωμάτων, το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Διοικητικό Δίκαιο. Η καθαρή λύση είναι οι ξεχωριστές Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας από τη μια και Εργασιακών Σχέσεων από την άλλη.

  Η πρόβλεψη μέσα από το Σχέδιο Νόμου εξουσιοδοτήσεων για έκδοση 30 Υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες της κατανομής-ανακατανομής του προσωπικού, κατανομής-ανακατανομής των υπηρεσιών, τον κανονισμό λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., κλπ. είναι απαράδεκτη πρακτική στη σημερινή δημοκρατική κοινωνία μας, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ρουσφετολογική και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

  Καταληκτικά, το Σχέδιο Νόμου δεν βοηθάει προς καμία κατεύθυνση. Καλλιεργήθηκε η προσδοκία ότι ένας Νόμος θα επανεκκινούσε και θα αναβάθμιζε το Σ.ΕΠ.Ε.. Αυτό είναι ψευδές. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποτίμηση της λειτουργίας επί δέκα χρόνια, χωρίς επισήμανση που πονάει το σύστημα (στελεχιακό δυναμικό, υποδομές, αυτοκίνητα, κλπ) και αναγνώριση των ελλείψεων επιχειρείται αυθαίρετα μια ώθηση όχι προς τα ‘’εμπρός’’ αλλά προς τα ‘’πίσω’’ και σε άγνωστη κατεύθυνση.

  Την ύστατη αυτή χρονική στιγμή, απευθύνουμε έκκληση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και απόψεις του Συλλόγου μας σχετικά με την αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε., όπως αυτές κατατέθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Οι θέσεις μας αυτές δεν είναι προϊόν συγκυριακής και ανεύθυνης προχειρότητας σχεδιαζόμενες «εκ’ του μακρόθεν», αλλά αποτέλεσμα της πολύχρονης πραγματικής εμπειρίας μας από τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., από τις καθημερινές επισκέψεις μας στους χώρους εργασίας και από τη διαρκή επαφή μας με τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Φραγκιαδάκης Νικόλαος Φωτιάδης Πρόδρομος

 • 6 Απριλίου 2011, 20:26 | ΡΙΤΑ ΜΙΤΣΕΛΗ-Κοινωνική Επιθεωρήτρια-Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μακ-Θρ-Θεσ-Ηπ

  Η υπόσχεση ήταν μία και ήταν αναβάθμιση! Μιλήσατε προεκλογικά και μετεκλογικά για Γενική Γραμματεία. Βλέπουμε υποβάθμιση. Ούτε τη χρυσή τομή δεν καταφέρατε να βρείτε, ούτε μια μικρή βελτίωση να κάνετε. Παραμείνατε μία από τα ίδια. Επιτέλους τολμήστε! Η αγορά εργασίας βογγά και θέλει να δει ότι θέλετε αναβάθμιση.
  Αφού δεν θα την αναβαθμίζατε γιατί μας κουράσατε τόσο με δηλώσεις και υποσχέσεις;
  Μας ζητήσατε τις απόψεις μας, σας τις παραθέσαμε και κάνατε ακριβώς τα αντίθετα από όσα σας γνωρίσαμε ότι χρειάζεται το ΣΕΠΕ ώστε να είναι ισχυρό και ευέλικτο. Μην μας εμπαίζετε άλλο. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι!
  Εάν θέλετε πραγματικά να αναβαθμιστεί η Επιθεώρηση Εργασίας δώστε της όπλα και κάντε την ισχυρή και αυτόνομη. Κάντε τη γενική γραμματεία όπως λέγατε, να έχει το κουμάντο της και να μην την πατρονάρει ο ένας και ο άλλος.
  Τα ίδια και τα ίδια! Αν δεν αποφασίσετε αποκέντρωση δυνάμεων θα συνεχίσετε να είστε εγκλωβισμένοι στη χαρτούρα και τη γραφειοκρατία. Τα μισά από όσα κάνει το ΣΕΠΕ τα κάνουν και οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και τα μισά που κάνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου τα κάνει το ΣΕΠΕ. Γιατί λοιπόν να μην ενοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα; Επειδή, βέβαια, οι έλεγχοι γίνονται στην πραγματικότητα μόνο από το ΣΕΠΕ, μάλλον πρέπει να πάρει το ΣΕΠΕ και τις αρμοδιότητες που θα το βοηθήσουν περισσότερο και θα απελευθερώσει τις δυνάμεις του.

 • 6 Απριλίου 2011, 19:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΑΚΑΣ

  Ευχαριστουμε που μας κοροιδεψατε 3 μερες πριν τις δημοτικες εκλογες για την παραταση για 2 χρονια της 37ετιας ικα για οσους ειχαν το 2010 10500 ενσημα.
  Αφου βολεψατε τα δικα σας παιδια του δημοσιου και των ειδικων ταμειων τωρα βγαζετε
  ολη την αυστηροτητα σας στους ασφαλισμενους του ΙΚΑ ισως επειδη δεν εχουν
  περιθωρια αντιδρασης.
  Καλα δεν βλεπετε, οτι εκτος απο αδικια ειναι και αντισυνταγματικο, αφου κανετε διακρισεις μεταξυ των πολιτων καταπατωντας καθε ενοια ισοτητας?

 • 6 Απριλίου 2011, 12:54 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  29 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΣΕΠΕ.
  29 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΖΗΤΗΣΑΝ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.
  ΟΡΙΣΤΕ ΤΙ ΑΛΙΕΥΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
  http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/fa93d8d3-3615-4980-b2a1-f7af066f7201
  Ερώτηση 29 βουλευτών προς τον υπουργό Απασχόλησης (24/7/08)
  Ημ. Δημοσίευσης : 24/07/2008 01:00
  ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Βουλή , 24/7/2008
  Βουλευτής, Ερώτηση

  Θέμα: «Η απαξίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εκτροχιάζει την αγορά εργασίας»

  Κυρία Υπουργέ

  Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό εργατικό ατύχημα στα Χανιά, όπου δύο εργαζόμενοι σε οικοδομή έχασαν τη ζωή τους, είναι σκόπιμο να επανέλθουμε στα της οργάνωσης, λειτουργίας στελέχωσης και χρηματοδότησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
  Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) συγκροτήθηκε το 1997 με σκοπό την άσκηση ελέγχου σε όλους τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας σχετικά με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της ΝΔ το απαξίωσε συστηματικά επί τεσσεράμισι χρόνια παρά τις αρχικές προγραμματικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Απασχόλησης «αναδιοργανώνουμε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση στη χώρα μας. Προωθούμε τη μηχανοργάνωση της δραστηριότητας του συγκεκριμένου Σώματος, ώστε να συλλέγονται έγκαιρα τα στοιχεία που προκύπτουν και να γίνονται ταχύτατα οι απαιτούμενες παρεμβάσεις». Δηλώσεις που επαναλήφθηκαν από τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου, χωρίς αντίκρισμα στην πράξη.
  Η Επιθεώρηση λειτουργεί χωρίς κανονισμό εργασίας, αποδυναμωμένη, με ελάχιστη θεσμική ανεξαρτησία, καθώς δεν μπορεί να αποφασίζει για στοιχειώδη θέματα του προσωπικού της, ενώ και ο προϋπολογισμός της είναι ανεπαρκής για τις τρέχουσες ανάγκες και συχνά ανορθολογικός. Το σοβαρότερο όμως θεσμικό ζήτημα είναι ότι δεν έχει συγκροτηθεί το Π.Δ. για τον Κανονισμό Λειτουργίας, γεγονός που υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και δημιουργεί πολλά προβλήματα στους εξυπηρετούμενους πολίτες. Για παράδειγμα, λόγω της έλλειψης τυποποίησης των ρόλων και των διαδικασιών, έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά στα οποία πολίτες απευθυνθήκαν για το ίδιο ζήτημα σε υπηρεσίες διαφορετικών πόλεων και έλαβαν ισάριθμες διαφορετικές απαντήσεις! Ή, ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας γύρω από ένα εργατικό ατύχημα. Πέραν δηλαδή της ευσυνειδησίας των εργαζομένων, τυπικά το μόνο που επιβάλλει στον επιθεωρητή να ολοκληρώσει την αναφορά του είναι ο εισαγγελέας, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί σε αυτόν.
  Το ΣΕΠΕ έχει πληθώρα λειτουργικών προβλημάτων με κορυφαίο την υποστελέχωσή του, οι επιθεωρητές βρίσκονται συχνά να επιτελούν εργασίες που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, χωρίς να έχουν χρόνο για το πραγματικό τους έργο.
  Σε πολλά ΚΕΠΕΚ το καλοκαίρι δεν μπορεί να ασκηθεί κανένας έλεγχος πλην των επειγόντων. Επίσης, λόγω έλλειψης επάρκειας νομικής καθοδήγησης, οι επιθεωρητές βρίσκονται αρκετές φορές στη δύσκολη θέση να πρέπει να αντιμετωπίσουν σε σύνθετες δίκες εργοδότες που αρνούνται να πληρώσουν τα πρόστιμα αλλά ευχαρίστως πληρώνουν επιτελεία δικηγόρων, με αποτέλεσμα τα ποσά να μην καταβάλλονται ποτέ. Επιπλέον, η μηχανοργάνωση που τόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην ταχύτητα ανταπόκρισης, στην οργάνωση των εργασιών της Επιθεώρησης αλλά και, κυρίως, στον έλεγχο της αγοράς εργασίας, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
  Το προσωπικό του ΣΕΠΕ είναι υψηλού επιπέδου επιτελεί εργασία υψηλής ευθύνης και συχνά σε συνθήκες επικίνδυνες, με αμοιβές που θεωρεί ότι είναι χαμηλές αλλά και μη αντικειμενικά δοσμένες. Τα έξοδα κίνησης είναι λίγα για τις καθημερινές απαιτήσεις της δουλειάς και οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ δε λαμβάνουν ελεγκτικό επίδομα, που σε άλλους φορείς κυμαίνεται από 430€ έως 700€. Επίσης, μεταξύ των επιθεωρητών υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις εκτός έδρας αποζημιώσεις που δε δικαιολογούνται δεδομένου ότι επιτελούν το ίδιο ακριβώς έργο. Μία από τις πολύ δυσμενείς συνέπειες της κακής μισθολογικής αντιμετώπισης του έργου του ΣΕΠΕ είναι και η μαζική εγκατάλειψή του από τους γιατρούς που εργάζονται εκεί, στους οποίους ουδέποτε δόθηκε η υπεσχημένη μισθολογική εξίσωσή τους με τους γιατρούς του ΕΣΥ.
  Για όλα τα παραπάνω,

  ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

  – Πώς και πότε θα αντιμετωπίσετε τα επείγοντα ζητήματα στελέχωσης που κάνουν το ΣΕΠΕ να υπολειτουργεί επικίνδυνα; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα; Θα ληφθεί ειδική μέριμνα για την επαρκή νομική υποστήριξη των υποθέσεων που φτάνουν στα δικαστήρια;
  – Προτίθεστε να αυξήσετε και να εξορθολογίσετε τους προϋπολογισμούς των ΚΕΠΕΚ;
  – Πότε θα συγκροτηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΕΠΕ που θα εξορθολογίσει τη λειτουργία του και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά του;
  – Είναι στις προθέσεις σας η καταβολή ελεγκτικού επιδόματος στους επιθεωρητές εργασίας, στη λογική της αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας του έργου τους, όπως γίνεται και σε επιθεωρητές άλλων φορέων; Πότε και πόσο;
  – Είναι στις προθέσεις σας ο εξορθολογισμός και η προς τα άνω εξίσωση των αμοιβών και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των εργαζομένων που επιτελούν την ίδια εργασία;
  – Είναι στις προθέσεις σας η εξίσωση των αμοιβών των γιατρών του ΣΕΠΕ με εκείνες των γιατρών του ΕΣΥ προτού εγκαταλείψει και ο τελευταίος την Επιθεώρηση;
  – Πότε θα ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση του φορέα;
  – Προτίθεστε να αναβαθμίσετε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε Γενική Γραμματεία ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία, στο πνεύμα και της 81ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας;

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
  ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
  ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
  ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
  ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
  ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
  ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
  ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
  ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
  ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
  ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
  ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
  ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 • 6 Απριλίου 2011, 10:57 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Ο καλύτερος τίτλος θα ήταν «ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ» αντί της πολυδιαφημιζόμενης αναβάθμισης και αναμόρφωσής του. Δεν εισακούστηκε καμμία πρόταση των Τεχνικών Επιθεωρητών, δεν υπάρχει καμμία διοικητική ή οικονομική αυτοτέλεια και επιπλέον το ΣΕΠΕ κινδυνεύει να διαλυθεί πλήρως.

 • 6 Απριλίου 2011, 09:50 | Βεργηs Αιρικτσιδηs

  ΕΛΕΟΣ! ! ! ! ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΑΣΕ ΤΟ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗΝ 37ΕΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ

 • 5 Απριλίου 2011, 22:05 | ΣΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Είναι πάντως άξιο απορίας ποιοί είναι τελικά οι άνθρωποι πίσω από τους νόμους. Αναρρωτιέμαι, έχουν ποτέ υπηρετήσει σε Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης; Γνωρίζουν την ουσία των εννοιών «εργατική διαφορά», «επιτόπιος έλεγχος» αλλά και όλων των άλλων τα οποία με τόση ευκολία «ρυθμίζουν»; Έχουν έστω δίπλα τους έναν επιθεωρητή να τους εξηγήσει τη λειτουργία του ΣΕΠΕ; Εξ όσων γνωρίζω, όχι.
  Παράλογοοο.. δεν απαντάει, άρα λογικό;

  ΣΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κοινωνική επιθεωρήτρια

 • 5 Απριλίου 2011, 22:28 | Χαράλαμπος Βρυώνης

  Συστήνεται αυτό που έχει κατ’ επανάληψη συσταθεί! Γιατί υπήρξε αυτή η πιεστική ανάγκη αναδόμησης του Σ.ΕΠ.Ε.; Γιατί η προσοχή δεν επικεντρώθηκε ποτέ στην οργάνωση των Υπηρεσιών; Μια αναδόμηση δεν πρέπει ποτέ να είναι σχηματική ή τυπική. Δυστυχώς, αυτό αποτελεί πάγια πρακτική που επιφέρει σοβαρό κοινωνικό κόστος. Αντίθετα, είναι ανάγκη να είναι ουσιαστική, γιατί αλλιώς καταντά να αναπαράγει ή να διογκώνει τα ίδια αδιέξοδα. Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ανάγκη από οργάνωση. Και αυτό είναι γνωστό στους έχοντες γνώση των πραγματικών προβλημάτων, ή σε όσους αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα στην πράξη. Οι ευθύνες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας είναι πράγματι τεράστιες για την οργανωτική ανεπάρκεια ή το βόλεμα της τεχνοδομής. Μια σοβαρή πολιτική ηγεσία οφείλει να ζητά πάντοτε από την τεχνοδομή να κάνει σωστά τη δουλειά της με υπευθυνότητα, αμεροληψία και αποτελεσματικότητα, αλλά και να μεριμνά για τη έγκαιρη επίλυση των υποστηρικτικών προβλημάτων. Οφείλει να διασφαλίζει τους αναγκαίους όρους εύρυθμης δημοκρατικής λειτουργίας. Βεβαίως, οφείλει να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο για τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης, αλλά όχι να εμπλέκεται σε ένα ιδιαιτέρως εξειδικευμένο εργασιακό αντικείμενο που εκ των πραγμάτων δεν γνωρίζει, αλλά και δεν μπορεί ποτέ να το μάθει, γιατί απαιτεί την καθημερινή δοκιμασία στην αιχμηρή πράξη, πέρα από τη συνεχή θεωρητική αναζήτηση. Σε τελευταία ανάλυση, είναι άλλη η δουλειά της τεχνοδομής και άλλη αυτή της πολιτικής ηγεσίας. Επαναλαμβάνω, το Σ.ΕΠ.Ε. χρειάζεται οργάνωση και ουσιαστική στήριξη για την αναβάθμιση της ικανότητάς του να παράγει μετρήσιμα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την κοινωνική προστασία των ανθρώπων της εργασίας. Υπάρχει και λειτουργεί, με επιτυχίες και πολλά προβλήματα, δεν χρειάζεται να συσταθεί ξανά για να αναζητηθούν εκ νέου οι τρόποι να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό στην οργανωτική βάση ενός καινούριου σχήματος. Και οι τρόποι οργάνωσης είναι γνωστοί, δεν είναι ανάγκη να επινοηθούν ξανά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει τόλμη και ικανότητα, σεβασμός και υπευθυνότητα.

 • 5 Απριλίου 2011, 21:46 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Τον Ιούλιο του 2008 κατατέθηκε κοινή ερώτηση από 29 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εκ των οποίων οι 11 απο αυτούς είναι σήμερα μέλη της Κυβέρνησης. Το ερώτημα όλων όσων βλέπουμε το σχέδιο νόμου είναι ποιά από τα παρακάτω ζητήματα, που ορθά έθετε το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση,βρίσκουν σήμερα απάντηση στο σχέδιο νόμου που καταθέτει η Κυβέρνσηση ΠΑΣΟΚ.

  – Προτίθεστε να αναβαθμίσετε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε Γενική Γραμματεία ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία, στο πνεύμα και της 81ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας;

  – Πώς και πότε θα αντιμετωπίσετε τα επείγοντα ζητήματα στελέχωσης που κάνουν το ΣΕΠΕ να υπολειτουργεί επικίνδυνα; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα; Θα ληφθεί ειδική μέριμνα για την επαρκή νομική υποστήριξη των υποθέσεων που φτάνουν στα δικαστήρια;

  – Προτίθεστε να αυξήσετε και να εξορθολογίσετε τους προϋπολογισμούς των ΚΕΠΕΚ;

  – Πότε θα συγκροτηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΕΠΕ που θα εξορθολογίσει τη λειτουργία του και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά του;

  – Είναι στις προθέσεις σας η καταβολή ελεγκτικού επιδόματος στους επιθεωρητές εργασίας, στη λογική της αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας του έργου τους, όπως γίνεται και σε επιθεωρητές άλλων φορέων; Πότε και πόσο;

  – Είναι στις προθέσεις σας ο εξορθολογισμός και η προς τα άνω εξίσωση των αμοιβών και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των εργαζομένων που επιτελούν την ίδια εργασία;

  – Είναι στις προθέσεις σας η εξίσωση των αμοιβών των γιατρών του ΣΕΠΕ με εκείνες των γιατρών του ΕΣΥ προτού εγκαταλείψει και ο τελευταίος την Επιθεώρηση;

  – Πότε θα ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση του φορέα;

  Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ακολουθεί

  ΠΗΓΗ : http://www.gpapak.gr/vouli/erotiseis-sti-vouli/kini-erotisi-pros-tin-ipourgo-apascholisis-me-thema-tin-apaxiosi-tou-somatos-epitheorisis-ergasias/

  Προς την υπουργό: Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

  Θέμα: Η απαξίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εκτροχιάζει την αγορά εργασίας

  Κυρία Υπουργέ,

  Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό εργατικό ατύχημα στα Χανιά, όπου δύο εργαζόμενοι σε οικοδομή έχασαν τη ζωή τους, είναι σκόπιμο να επανέλθουμε στα της οργάνωσης, λειτουργίας στελέχωσης και χρηματοδότησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) συγκροτήθηκε το 1997 με σκοπό την άσκηση ελέγχου σε όλους τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας σχετικά με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της ΝΔ το απαξίωσε συστηματικά επί τεσσεράμισι χρόνια παρά τις αρχικές προγραμματικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Απασχόλησης «αναδιοργανώνουμε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια έξαρση στη χώρα μας. Προωθούμε τη μηχανοργάνωση της δραστηριότητας του συγκεκριμένου Σώματος, ώστε να συλλέγονται έγκαιρα τα στοιχεία που προκύπτουν και να γίνονται ταχύτατα οι απαιτούμενες παρεμβάσεις». Δηλώσεις που επαναλήφθηκαν από τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου, χωρίς αντίκρισμα στην πράξη.

  Η Επιθεώρηση λειτουργεί χωρίς κανονισμό εργασίας, αποδυναμωμένη, με ελάχιστη θεσμική ανεξαρτησία, καθώς δεν μπορεί να αποφασίζει για στοιχειώδη θέματα του προσωπικού της, ενώ και ο προϋπολογισμός της είναι ανεπαρκής για τις τρέχουσες ανάγκες και συχνά ανορθολογικός. Το σοβαρότερο όμως θεσμικό ζήτημα είναι ότι δεν έχει συγκροτηθεί το Π.Δ. για τον Κανονισμό Λειτουργίας, γεγονός που υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και δημιουργεί πολλά προβλήματα στους εξυπηρετούμενους πολίτες. Για παράδειγμα, λόγω της έλλειψης τυποποίησης των ρόλων και των διαδικασιών, έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά στα οποία πολίτες απευθυνθήκαν για το ίδιο ζήτημα σε υπηρεσίες διαφορετικών πόλεων και έλαβαν ισάριθμες διαφορετικές απαντήσεις! Ή, ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας γύρω από ένα εργατικό ατύχημα. Πέραν δηλαδή της ευσυνειδησίας των εργαζομένων, τυπικά το μόνο που επιβάλλει στον επιθεωρητή να ολοκληρώσει την αναφορά του είναι ο εισαγγελέας, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί σε αυτόν.

  Το ΣΕΠΕ έχει πληθώρα λειτουργικών προβλημάτων με κορυφαίο την υποστελέχωσή του, οι επιθεωρητές βρίσκονται συχνά να επιτελούν εργασίες που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, χωρίς να έχουν χρόνο για το πραγματικό τους έργο.

  Σε πολλά ΚΕΠΕΚ το καλοκαίρι δεν μπορεί να ασκηθεί κανένας έλεγχος πλην των επειγόντων. Επίσης, λόγω έλλειψης επάρκειας νομικής καθοδήγησης, οι επιθεωρητές βρίσκονται αρκετές φορές στη δύσκολη θέση να πρέπει να αντιμετωπίσουν σε σύνθετες δίκες εργοδότες που αρνούνται να πληρώσουν τα πρόστιμα αλλά ευχαρίστως πληρώνουν επιτελεία δικηγόρων, με αποτέλεσμα τα ποσά να μην καταβάλλονται ποτέ. Επιπλέον, η μηχανοργάνωση που τόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην ταχύτητα ανταπόκρισης, στην οργάνωση των εργασιών της Επιθεώρησης αλλά και, κυρίως, στον έλεγχο της αγοράς εργασίας, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

  Το προσωπικό του ΣΕΠΕ είναι υψηλού επιπέδου επιτελεί εργασία υψηλής ευθύνης και συχνά σε συνθήκες επικίνδυνες, με αμοιβές που θεωρεί ότι είναι χαμηλές αλλά και μη αντικειμενικά δοσμένες. Τα έξοδα κίνησης είναι λίγα για τις καθημερινές απαιτήσεις της δουλειάς και οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ δε λαμβάνουν ελεγκτικό επίδομα, που σε άλλους φορείς κυμαίνεται από 430€ έως 700€. Επίσης, μεταξύ των επιθεωρητών υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις εκτός έδρας αποζημιώσεις που δε δικαιολογούνται δεδομένου ότι επιτελούν το ίδιο ακριβώς έργο. Μία από τις πολύ δυσμενείς συνέπειες της κακής μισθολογικής αντιμετώπισης του έργου του ΣΕΠΕ είναι και η μαζική εγκατάλειψή του από τους γιατρούς που εργάζονται εκεί, στους οποίους ουδέποτε δόθηκε η υπεσχημένη μισθολογική εξίσωσή τους με τους γιατρούς του ΕΣΥ.

  Για όλα τα παραπάνω,

  ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

  – Πώς και πότε θα αντιμετωπίσετε τα επείγοντα ζητήματα στελέχωσης που κάνουν το ΣΕΠΕ να υπολειτουργεί επικίνδυνα; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα; Θα ληφθεί ειδική μέριμνα για την επαρκή νομική υποστήριξη των υποθέσεων που φτάνουν στα δικαστήρια;

  – Προτίθεστε να αυξήσετε και να εξορθολογίσετε τους προϋπολογισμούς των ΚΕΠΕΚ;

  – Πότε θα συγκροτηθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΕΠΕ που θα εξορθολογίσει τη λειτουργία του και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά του;

  – Είναι στις προθέσεις σας η καταβολή ελεγκτικού επιδόματος στους επιθεωρητές εργασίας, στη λογική της αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας του έργου τους, όπως γίνεται και σε επιθεωρητές άλλων φορέων; Πότε και πόσο;

  – Είναι στις προθέσεις σας ο εξορθολογισμός και η προς τα άνω εξίσωση των αμοιβών και των εκτός έδρας αποζημιώσεων των εργαζομένων που επιτελούν την ίδια εργασία;

  – Είναι στις προθέσεις σας η εξίσωση των αμοιβών των γιατρών του ΣΕΠΕ με εκείνες των γιατρών του ΕΣΥ προτού εγκαταλείψει και ο τελευταίος την Επιθεώρηση;

  – Πότε θα ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση του φορέα;

  – Προτίθεστε να αναβαθμίσετε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε Γενική Γραμματεία ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία, στο πνεύμα και της 81ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας;

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

 • 5 Απριλίου 2011, 09:33 | Χρήστος Ζαχαράκης

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ

  Το 1994 με την εφαρμογή του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», οι επιθεωρήσεις εργασίας είχαν υπαχθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις , με αποτέλεσμα την πλήρη διάλυση τους, καθώς υπήρχαν ωμές παρεμβάσεις αρκετών αιρετών στον έλεγχο, στις εργατικές διαφορές κλπ.
  Ακολούθησε η προσφυγή στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας για παραβίαση της 81 Δ.Σ.Ε. και με την ομόφωνη αγωνιστική δράση όλων των εργαζομένων στο Υπουργείο και την καθοριστική συμβολή του αείμνηστου Υπουργού Βαγγέλη Γιαννόπουλου καταδικάστηκε η χώρα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να συμμορφωθεί και να προκύψει έτσι ο Ν.2639/98. Ένας πρωτοποριακός Νόμος – Πλαίσιο με ταυτότητα και στόχο, ο οποίος εφαρμόστηκε μετά από 9 μήνες με την έκδοση ενός μόνο Π.Δ.
  Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαχρονικά οι θέσεις, όπως:

  Κατά τη συζήτηση του Ν.3144/03 η ΠΑΣΚΕ Υπουργείου Εργασίας με έγγραφο της προς την τότε πολιτική ηγεσία διατύπωνε τις εξής θέσεις:
  Α) Δεν συμφωνούσε με την μετακίνηση των υπαλλήλων της ΚΥ του Υπουργείου προς το ΣΕΠΕ και το αντίθετο, διότι το ΣΕΠΕ θα απογυμνώνονταν στην τότε φάση της ανάπτυξης του, εργασιακή ειρήνη δεν θα υπήρχε και ότι υλοποιούνταν ο πολιτικός στόχος της ΔΑΚΕ δηλαδή η επάνοδος του παλαιού καθεστώτος λειτουργίας των επιθεωρήσεων εργασίας. Εάν παρά ταύτα επέμενε η πολιτική ηγεσία για τους δικούς της λόγους πρότεινε τη βελτίωση της με τη συμπλήρωση της φράσης με «αίτηση τους».
  Β) Πρότεινε τη διάσπαση της Ενιαίας Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού του ΣΕΠΕ σε δύο, μία Συντονισμού-Προγραμματισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης και μια Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης.
  Γ) Πρότεινε στη Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης του ΣΕΠΕ να συσταθεί τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ με αρμοδιότητα τα οικονομικά του ΣΕΠΕ
  Δ) Πρότεινε ένα ποσοστό από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα που εισπράττονταν ως δημόσια έσοδα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να κατατίθενται υπέρ του ΑΣΕ και να αποδίδεται στο ΣΕΠΕ για την καλύτερη λειτουργία του.

  Το 2004 η ΠΑΣΚΕ του Υπουργείου Εργασίας διατύπωνε τις εξής θέσεις στη διακήρυξη για τις θεσμικές διεκδικήσεις:
  Α) Διατήρηση της αυτοτέλειας και της αυτονομίας του ΣΕΠΕ και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει και των λειτουργιών του. Αίτημα για αναβάθμιση σε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και πρόβλεψη για θέση Γενικού Διευθυντή.
  Β) Άμεση κατάρτιση, ψήφιση και εφαρμογή σύγχρονου και λειτουργικού Οργανισμού και ΣΕΠΕ
  Γ) Απλούστευση και ηλεκτρονική κωδικοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας
  Δ) Πλήρης μηχανοργάνωση στις κοινωνικές επιθεωρήσεις
  Ε) Δημιουργία τράπεζας δεδομένων – πληροφοριών

  Το 2005 ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε ανακοίνωση του (29.07.05) μεταξύ άλλων τόνιζε το ότι την αποδιοργανωμένη, απορρυθμισμένη και ανεξέλεγκτη μετά την ψήφιση του Νόμου αγορά εργασίας, την επιθυμεί ο κ. Υπουργός δεδομένου ότι ο νέος Νόμος δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη, η οποία να αφορά στην αναβάθμιση και την ενίσχυση των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και κυρίως του ελεγκτικού μας μηχανισμού. Επιπρόσθετα, ανέφερε επιγραμματικά για άλλη μια φορά τις προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες ήταν:
  Α) Αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και αναδιοργάνωση του για την καλύτερη λειτουργία του έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι δυσλειτουργίες που είχαν παρατηρηθεί μετά από 5 έτη λειτουργίας του.
  Β) Προσλήψεις προσωπικού
  Γ) Κωδικοποίηση Εργατικής Νομοθεσίας, διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων, περιορισμός της γραφειοκρατίας, πλήρης μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών και δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων για την εργατική νομοθεσία, αύξηση των πιστώσεων τόσο για την ΚΥ του Υπουργείου όσο και για το ΣΕΠΕ

  Με αυτές τις σκέψεις πορευτήκαμε τα υπόλοιπα χρόνια υποβάθμισης του ΣΕΠΕ. Η «αναδιοργάνωση του ΣΕΠΕ» με τον Ν.3762/2009 συνέτεινε στην περαιτέρω υποβάθμιση του.

  Με σημαία τις προηγούμενες σκέψεις η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ έγινε πρώτο θέμα προεκλογικά με την περιβόητη ερώτηση των 29 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και την επίσκεψη του Προέδρου κ. Γ. Παπανδρέου στη Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, στη Σταδίου 29, καθώς και την επίσημη δέσμευση του τόσο εκεί όσο και στη ΔΕΘ για ενίσχυση και αναβάθμιση του ΣΕΠΕ.

  Στη συνέχεια το 2010 ακολούθησε το σχέδιο «ΚΙΛΛΟΣ ο ΑΓΟΡΑΝΟΜΟΣ», το οποίο ήταν σε θετική κατεύθυνση για την αναγέννηση του ΣΕΠΕ, αλλά αποσύρθηκε από τον τότε Υπουργό κ. Λοβέρδο, λόγω διαφωνίας υπηρεσιακών «παραγόντων» της Πειραιώς.

  Μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, η επιθυμία της κ. Κατσέλη και του κ. Κουτρουμάνη για ένα αναβαθμισμένο και ισχυρό ΣΕΠΕ με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια οδήγησε στο προτεινόμενο σχέδιο αναμόρφωσης – παραμόρφωσης του ΣΕΠΕ. Για το σχέδιο αυτό ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ του Υπουργείου στο Δ.Σ. της ΟΣΥΠΕ την 24.03.11 δήλωσε: «συμφωνούμε απόλυτα με το νομοσχέδιο, διότι είναι αυτό που ζητούσαμε ως ΔΑΚΕ».

  Σε συνέχεια όλων των παραπάνω και με συνέπεια για την πραγματική αναμόρφωση του ΣΕΠΕ προτείνω:
  i. Σύσταση Γενικής Γραμματείας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
  ii. Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων και Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας στις οποίες προΐστανται Γενικοί Διευθυντές προερχόμενοι από το Σ.ΕΠ.Ε. και αναλαμβάνουν τον επιχειρησιακό και υπηρεσιακό συντονισμό των Περ/κών Διευθύνσεων, τον προγραμματισμό ελέγχων και την επίτευξη των στόχων που θέτει η Ηγεσία του Σώματος και του Υπουργείου. Υπαγωγή σε αυτές όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου (ΣΕΠΕ-ΕΥΠΕΑ κλπ). Με την ένταξη σ ’αυτήν της αρμοδιότητας του ελέγχου των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στα Μεταλλεία-Λατομεία-Λιγνιτωρυχεία.

  και όλα αυτά φυσικά με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. οικονομική ενίσχυση του ΣΕΠΕ
  2. άμεση στελέχωση με επιθεωρητές εργασίας
  3. βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών

  Χρήστος Ζαχαράκης
  Αντιπρόεδρος ΟΣΥΠΕ
  Μέλος Δ.Σ. Επιθεωρητών Εργασίας Μ-Θ-Θ-Η

 • 4 Απριλίου 2011, 23:19 | Βεργηs Αιρικτσιδηs

  Καλησπερα Δουλευω απο τα 14 ειμαι 54 Εχω συμπληρωσει τωρα τον Μαρτιο 11100 ενσημα και 37 εργασιμα χρονια καθαρα Δεν φτανουν τοσα ; Θελετε να μαs ξεζουμισεται; Τοσα χρονια πληρωμενεs εισφορεs Δεν ειναι μια ακομη αδικια για τον ιδιοτηκο τομεα ; Ολα για το δημοσιο Ειμαι πολυ θυμωμενοs και οργισμενοs Κυριε κουτρουμανη δεν χρειαζεται το σεπε Ανοιχτο μυαλο θελει για να διορθωσεται αυτη την μεγαλη αδικια

 • 4 Απριλίου 2011, 14:39 | Ασημίνα

  Οργή,θυμό και απογοήτευση έχει προκαλέσει η στάση των αρμοδίων για την τόσο αδικη συμπεριφορά τους απέναντι στούς ανθρώπους, που για λίγες μόνο ημέρες χάνουν την σύνταξή τους,εξ’αιτίας της κατάργησης της 37ετίας.Λόγια και υποσχέσεις ,μήνες τώρα ότι θα……… ρυθμιστεί το θέμα γιατί πράγματι είναι ΑΔΙΚΟ!!!!!!!!!,αλλά τελικά κανενός την ψυχή δεν αγγίζει αυτή η αδικία.Μόνο φτηνές δικαιολογίες,ότι δήθεν δεν το επιτρέπουν οι δανειστές μας.Ενώ επιτρέπουν να συνταξιοδοτηθούν δεκάδες ή και χιλιάδες εκατοντάδες μητέρες ανηλίκων,που με τον προηγούμενο νόμο έπρεπε να πληρούν κάποιες προυποθέσεις.Ενώ επιτρέπουν νά αγοράσουν ή να αναγνωρίσουν χρόνους εργασίας,ατομα τα οποία τόν περισσότερο χρόνο του εργασιακού τους βίου δούλευαν ανασφάλιστοι,πληρώνοντας ελάχιστες εισφορές.Για όλους έχουν προβλέψει ρυθμίσεις,εκτός απο αυτούς τους ελάχιστους,πού διεκδικούν την 37ετία.Τιμωρία για τουλάχιστον τρία έως οκτώ χρόνια ή και θάνατος για κάποιους,επειδή έχουν δουλέψει σκληρά στον ιδιωτικό τομέα και έχουν πληρώσει για 37 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ.Ανθρωποι που έζησαν δύσκολα αλλά με αξιοπρέπεια,καταλήγουν να γίνονται βάρος στην οικογένεια για τα αυτονόητα,επειδή πολλοί από αυτούς βρίσκονται άνεργοι και χωρίς σύνταξη σήμερα.
  Αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όσους συμφώνησαν στην κατάργηση της 37ετίας.
  Αραγε,μπορείτε να κοιμάστε τα βράδια????

 • 3 Απριλίου 2011, 22:32 | Παύλος Βάγγης

  Οι Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και κοινωνικά ευαίσθητο αντικείμενο, με πολλές απαιτήσεις, καθόσον τα εργασιακά θέματα ήταν και είναι πάντα στην κορυφή των κοινωνικών ζητημάτων και εν γένει πολύπλοκα και δύσκολα στην αντιμετώπισή τους, πόσο μάλλον τα θέματα που σχετίζονται με την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων.
  Το σχέδιο Νόμου για την (ανα-)σύσταση του Σ.ΕΠ.Ε. θα πρέπει να εμπεριέχει σ΄ όλο το φάσμα του ένα εφικτό όραμα, με συγκεκριμένο σκεπτικό σκοπιμότητας αναμόρφωσης και προφανώς αφού πρώτα προσδιορισθούν με ακρίβεια, τεκμηριωμένα και πειστικά τα προβλήματα δυσλειτουργιών που έχουν παρατηρηθεί στα 11 ήδη χρόνια λειτουργίας του, όπως και τα θετικά στοιχεία – που υπήρξαν – ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό. Κατά τη λειτουργία μέχρι σήμερα του Σ.ΕΠ.Ε. η εμπειρία που αποκτήθηκε από στελέχη του (Επιθεωρητές) σχετικά με το αντικείμενο της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων, δεν έχει ληφθεί ουσιαστικά υπόψη για το εγχείρημα της ανασύστασης του Σ.ΕΠ.Ε. Ακόμη και τα όποια θετικά σημεία του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου, αναιρούνται από πληθώρα άνευ ουσίας λεπτομερειών και διατυπώσεων, με θέματα που νοθεύουν τον πραγματικό σκοπό και ρόλο του Σ.ΕΠ.Ε. (π.χ. έλεγχος εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου), αλλά και με οργανωτίστικες επιλογές (νέες Υπηρεσίες, Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης, νέες και χωρίς νόημα ορολογίες κλπ).
  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι τεκμηριωμένες προτάσεις έμπειρων λειτουργών του Σ.ΕΠ.Ε. στα πλαίσια της διαβούλευσης, όπως και αυτές του Συλλόγου Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας, όσον αφορά τουλάχιστον τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
  Σε τελική ανάλυση, ας μείνουν κρίσιμα σημεία αμφισβητήσεων και ενστάσεων, αλλά και δευτερεύοντα θέματα έξω από το σχέδιο Νόμου, να εξετασθούν σε βάθος και να ρυθμισθούν αργότερα – αν απαιτηθεί – με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε το σχέδιο Νόμου για την (ανα-)σύσταση του Σ.ΕΠ.Ε. να διαμορφωθεί τελικά με ουσιαστικό περιεχόμενο και να είναι ευρέως αποδεκτό και λειτουργικό.

 • 3 Απριλίου 2011, 12:42 | Βασίλειος Ζούπας

  Όπως είναι γνωστό το ΣΕΠΕ προϋπήρχε και στο παρόν Ν/Σ επιχειρείται η «προς το ουσιαστικότερο??» αναμόρφωσή του. Άρα όχι μόνο για λόγους τυπικούς αλλά και για λόγους διατήρησης μιας λογικής συνέχειας της πολυετούς υφιστάμενης δράσης του προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:

  (οι αλλαγές επισημαίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
  ΕΠΑΝΑσυσταση – αρμοδιότητες

  Άρθρο 1 ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)
  ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΟ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ επίσης μία θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄98).

 • 3 Απριλίου 2011, 09:23 | ΜΑΝΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Έγκλημα και τιμωρία

  Στο παρόν νομοσχέδιο υποσχεθήκατε να επανορθώσετε την αδικία που πράξατε. Μετέπειτα αναγνωρίζοντας την καταφανέστατη αδικία για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, κόβοντας την 37ετία χωρίς να αναγνωρίσετε τα ώριμα ασφαλίστηκα δικαιώματά τους, τουλάχιστον μέχρι τέλους του 2012 σε αυτούς που είχαν συμπληρώσει 10500 ΗΕ. Και αυτό το κάνατε σε αυτούς που έχουν εργαστεί πιο πολύ από όλους τους ασφαλισμένους. Ενώ δε το πράξατε για δημοσίους υπαλλήλους, ΔΕΚΟ, Τραπεζικούς, και δημοσιογράφους που είναι η ελίτ των εργαζομένων. Διαπράττετε έγκλημα, αλλά να γνωρίζετε ότι θα έρθει και η ώρα της τιμωρίας.

 • Ανακοίνωση Συλλόγου Επιθεωρητών Εργασίας Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου με αριθμό 6/29.3.2011

  Το Δ.Σ του συλλόγου μας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 29/03/2011 με θέμα τη μελέτη του σχεδίου νόμου για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις», που τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση την 28/03/2011, κατέληξε στα εξής:

  Στιγματίζει την προφανή αποτυχία της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας ν’ αντιληφθεί το ρόλο και το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί το Σ.ΕΠ.Ε από της συστάσεώς του μέχρι σήμερα.

  Καταγγέλλει την ανυπαρξία βούλησης και αξιόπιστου σχεδίου για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αξιόμαχου σώματος που θα συντελούσαν στην αναβάθμιση της λειτουργίας του και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  Δυστυχώς η ηγεσία του υπουργείου δεν τόλμησε να προβεί στις αναγκαίες τομές καθώς και στη λήψη γενναίων αποφάσεων που θα αποτελούσαν τους πυλώνες μιας νέας, σύγχρονης οργανωτικής δομής του Σ.ΕΠΕ, βασισμένης στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του αλλά και των υπηρεσιών του υπουργείου. Οι προτεινόμενες, δήθεν, αλλαγές συνιστούν γράμμα κενό και άνευ πρακτικής σημασίας, αφού κατά κύριο λόγο αφορούν είτε σε δομές και υπηρεσίες που ήδη παρέχονται από το Σ.ΕΠ.Ε και προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως το Ν. 2639/1998, είτε σε αυτονόητες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι ένα επιπόλαιο εγχείρημα, που παραγνωρίζει τη φυσιογνωμία του Σ.ΕΠ.Ε και τις ιδιαιτερότητες των δράσεών του και δεν έχει τίποτα να προσθέσει στο μέχρι σήμερα οικοδόμημά του.
  Ο σύλλογος μας επανειλημμένως έχει εκφράσει τις απόψεις του καθώς και συγκεκριμένες θέσεις για την αναμόρφωση και ενίσχυση του Σ.ΕΠ.Ε, οι οποίες αποτελούν απόρροια της πολύπειρης παρουσίας του στους χώρες εργασίας, της μακροχρόνιας, καθημερινής επαφής του με τους πολίτες, αλλά και της εις βάθος και όχι επιφανειακής γνώσης της εργατικής νομοθεσίας.

  Ο κύβος ερρίφθη. Η σιωπή της ηγεσίας του υπουργείου στις προσκλήσεις και προτάσεις μας είναι «εκκωφαντική». Ζητούμε από την Ομοσπονδία να προχωρήσει σε νομιμοποίηση των μέτρων που αποφασίστηκαν κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του συλλόγου και έχουν ως εξής:

  •Αποχή από την αποστολή κάθε είδους στατιστικών στοιχείων, από 31/03/2011

  •Αποχή από την εξέταση και επίλυση Εργατικών Διαφορών από 31/3/2011

  •Αποχή από ελέγχους για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία, από 31/03/2011

  •Αποχή από ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, από 31/03/2011

  •Αποχή από την επιβολή και Βεβαίωση προστίμων από 31/3/2011

  •Τρίωρες στάσεις εργασίας στις 04/04/2011 και 06/04/2011, από ώρας 12.00΄-15.00΄

  •Εικοσιτετράωρη και σαρανταοκτάωρη απεργία κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

  Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε τη μετάλλαξη μας σε κατεξοχήν εισπρακτικό μηχανισμό εις βάρος του κοινωνικού μας ρόλου, τη νόθευσή μας με την ανάθεση νέων αντικειμένων, ξένων προς τη βασική μας αποστολή, αναφερόμενοι κυρίως στο κάπνισμα, καθώς και την προσβολή της επαγγελματικής μας αξίας, η οποία θα συντελεστεί μέσω της υποβάθμισης των υπηρεσιών μας, που θα επιφέρουν μετά βεβαιότητος οι νέες ρυθμίσεις. Διότι το δήθεν νέο οικοδόμημα θα καταρρεύσει εν τη γεννέσει του, αφ΄ης στιγμής δε συνοδεύεται από την επαρκή στελέχωση, ενίσχυση των υποδομών του και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Σ.ΕΠ.Ε. Δεν πρόκειται να γίνουμε τα θύματα μιας πολιτείας που μεριμνά για «το φαίνεσθαι» και όχι για «το είναι».

  Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος
  Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος

  Η Γραμματέας
  Ευαγγελία Μπογιατζόγλου

 • 30 Μαρτίου 2011, 21:01 | Ν. Σαραφόπουλος

  Δεν πρόκειται για Σύσταση ΣΕΠΕ. Αυτό προϋπήρξε κατά καιρούς (από το Ν. 4819/1930, το ΝΔ. 2954/1954 και το ΝΔ. 3249/1955, περί κυρώσεως της αρ. 81 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την Επιθεώρηση Εργασίας), όπως και πριν μια δεκαετία (επανα)συγκροτήθηκε με τον Ν. 2639/1998 (και το ΠΔ. 136/1999). Στο παρόν Σχέδιο δηλώνεται ότι το ΣΕΠΕ είναι καθολικός διάδοχος του ομοίου του Ν. 2639/1998 (άρθρο 33παράγρ. 11). Αναμόρφωση και τομή θα αποτελούσε ένα ΣΕΠΕ το οποίο θα κατοχύρωνε τις απαιτήσεις της 81 ΔΣΕ (Εξωστρεφής λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα, ενότητα, συντονισμός, ομοιογένεια, συνεργασίες,αξιοπιστία, επαγγελματοσύνη και ανεξαρτησία από κάθε λογής επιρροές (Εκθεση PIACT, ILO, 1978)). Οι παραπάνω απαιτήσεις, η ρητή αποτίμηση της λειτουργίας του ΣΕΠΕ την τελευταία δεκαετία και ο καθορισμός δεσμευτικών και καθολικά αποδεκτών ΣΚΟΠΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ, ενταγμένων στα πλαίσια μιας συνολικής Εθνικής Στρατηγικής για τις Συνθήκες Εργασίας, μπορούν μόνον να καθορίσουν το περιεχόμενο και τη δράση ενός αποτελεσματικού (αναμορφωμένου)ΣΕΠΕ. Τα παραπάνω θεωρώ ότι, ως Βασικές Αρχές και Δεσμεύσεις, πρέπει ρητά να προταχθούν από κάθε άλλη επιμέρους διατύπωση.

 • 30 Μαρτίου 2011, 15:21 | Κώστας Δημητρίου

  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ . ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΝΑ ΕΔΡΕΟΥΝ ΟΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΤΔΕ ΙΚΑ . ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΙΑ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ.

  ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ), ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ , ΕΝΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ , ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΠ.

 • 30 Μαρτίου 2011, 12:58 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΡ ΗΛΙΑΣ ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ

  ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 2/2011 ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

  Προς
  Τον κο. Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ

  Κοινοποίηση
  Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

  Με αφορμή την από 02.02.11 ανάρτηση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ σε ιστότοπους, έχω να σχολιάσω, κρίνω, παρατηρήσω και προτείνω τα παρακάτω:

  q Να σταλεί το σχέδιο νόμου στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στον Γενικό Δ/ντη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τυχόν σχόλια-παρατηρήσεις τους
  ΜΕΡΟΣ Α
  q στο άρθρο 1 να μνημονεύεται ο ν. 3249/55 και αυτό να τροποποιηθεί ως εξής «……του σώματος αυτού σύμφωνα με τον ν. 3249/1955 (ΦΕΚ 139/Α) ‘ Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 81 Διεθνούς Συμβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιομηχανία και το Εμπόριο».
  q Τα υπόλοιπα άρθρα και ιδιαίτερα τα άρθρα τα οποία αναφέρονται στα καθήκοντα και την προστασία των επιθεωρητών από εξωτερικές επιρροές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις διατάξεις του ν. 3249/55.
  q Το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφ 2 και 3 να καταργηθεί (πρόκειται για εξωτερική επιρροή που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εξ άλλου η ειδικοί πραγματογνώμονες ήδη αναλαμβάνουν την διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων με τεράστιες αμοιβές χρησιμοποιώντας τις εκθέσεις και τα στοιχεία των επιθεωρητών εργασίας, αν βρίσκονται κοντά μας και στις επιθεωρήσεις τότε είναι σαν να μετονομάζουμε τις εκτός νομιμότητας προϋπάρχουσες επιτροπές ελέγχου συνθηκών υγείας και ασφάλειας)
  q Το άρθρο 2, παρ. 3 να καταργηθεί (δεν υφίσταται ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη αλλά διαχείριση παράκτιων περιοχών-χώρων από τον ΟΛΠ Α.Ε. άρα η υποχρέωση για τον χώρο είναι του κυρίου του χώρου και των επιχειρήσεων οι οποίες τον μοιράζονται ή τον ενοικιάζουν. Τέλος θα πρέπει να προβλέπεται τέτοια δραστηριότητα στους χώρους αυτούς και να είναι εφοδιασμένοι με άδεια λειτουργίας πράγμα που ποτέ δεν έχει δοθεί από καμία αρχή μέχρι σήμερα)
  q Το Άρθρο 3 να συμπληρωθεί «…………δεδομένων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες θα πρέπει να προσυμφωνούνται πριν την εφαρμογή τους.» (π.χ. ειδικότητες εργαζομένων και περιγραφή θέσης εργασίας σε συνδυασμό με την δραστηριότητα της επιχείρησης, αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, επιδόματα επαγγελματικού κινδύνου, βαρέα, ανθυγιεινά κ.α. τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινού από όλες τις Υπηρεσίες)
  q Το άρθρο 4 αποτελεί από μόνο του ξεχωριστό κομμάτι δεν αφορά την επανασύσταση και πρέπει να καταργηθεί
  q Άρθρο 5, παρ. 1 και 2 να καταργηθούν και να εκδοθούν Υπουργικές αποφάσεις που θα το ορίζουν. Σε ότι αφορά το πειθαρχικό κομμάτι αυτό θα προβλέπεται από τον οργανισμό του ΣΕΠΕ και ήδη καλύπτεται από το υπάρχον δίκαιο (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας). Αν κάτι τέτοιο υιοθετηθεί τότε θα είναι δηλωτικό της μέχρι τώρα ανεπάρκειας των προϊσταμένων τμημάτων, διευθύνσεων κλπ.
  q Το άρθρο 7 είναι ήδη σε εφαρμογή από τον ν. 2638/98 και την εκεί αναφερόμενη 24ωρη εργασία 7 ημέρες την εβδομάδα. Αρκεί ΥΑ για την δημιουργία τέτοιων ομάδων
  q Το άρθρο 8 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις συμβάσεις εργασίας με οποιαδήποτε μορφή αυτές υπάρχουν-καταρτίζονται και κατατίθενται στο ΣΕΠΕ
  q Άρθρο 9 και 10
  q Να προβλέπεται πάντα η παρουσία όλων των επιθεωρητών εργασίας(τέως υγειονομικής, κοινωνικής, τεχνικής). Εισάγεται ο όρος επιθεωρητής εργασιακών σχέσεων χωρίς να διευκρινίζεται ποιοι άλλοι επιθεωρητές υπάρχουν. Οι ορισμοί θα πρέπει να είναι σε άλλο άρθρο κοντά στη αρχή του σχεδίου. Η προϋπηρεσία δεν αποτελεί προσόν όταν έχει επιτελεσθεί εκτός ΣΕΠΕ (‘καρμπόν’ διάταξη για να έχουμε όλο το προσωπικό της Κ.Υ. του ΥΕΚΑ με την ταμπέλα επιθεωρητή………….
  q Άρθρο 12, 13: ριζική επαναδιατύπωση για να ξεκαθαριστεί ο όρος πρόστιμο, κύρωση, διακοπή, προσφυγή στην δικαιοσύνη, μήνυση κλπ. ποιος τις επιβάλλει και με ποια διαδικασία αν ο έλεγχος έγινε από επιθεωρητή εργασίας ο οποίος δεν είναι προϊστάμενος ή ειδικός επιθεωρητής. Επίσης ο ειδικός επιθεωρητής είναι εξουσία ενός, ενώ ο επιθεωρητής εργασίας που δεν είναι προϊστάμενος, δεν είναι (αντίκειται στον ν.3249/55). Στο ΙV Αναφέρει την επιβολή προστίμου από τον ελέξαντα επιθεωρητή!!!!!!!!!!!!!!!!! Τι ισχύει τελικά;;;;;;;;;;. Ενδεικτικός κατάλογος με κυρώσεις που επιβάλλονται δεν χρειάζεται διότι προβλέπονται από την νομοθεσία ήδη (π.χ. πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια) έτσι θα πρέπι να αναφερθούν νομοθετήματα αντί περιγραφή παράβασης.
  q Άρθρο 14: ποινικές κυρώσεις: λείπουν ορισμοί και διαδικασία όπως με τις αντίστοιχες διοικητικές

  ΜΕΡΟΣ Β

  q Το άρθρο 17 θα πρέπει να περιέχει την ΥΑ 148/05.01.11 αφού αρμοδιότητες επί των επιθεωρητών έχουν ανατεθεί ήδη σε εκτός ΣΕΠΕ πρόσωπα
  q Άρθρο 18 και 19: Ποια η διοικητική τοποθέτηση των Γενικών επιθεωρητών; Ασαφές πλαίσιο. Ας μην καταντήσουμε σαν του άλλους Γενικούς επιθεωρητές (ανενεργοί). Η πενταετία για την θέση είναι ίδια με όση απαιτείται και για τους συμφιλιωτές!!!!!!!!!!!!!!!!!! Άρα δεν είναι αρκετή. Ποια η διαφορά τους από τους ειδικούς επιθεωρητές (υπενθυμίζω δεν είναι Γενική Γραμματεία το ΣΕΠΕ ακόμη). Στην παρ. 5 του άρθρου 19 οι ειδικοί επιθεωρητές είναι ισότιμοι και ισοδύναμοι με τους λοιπούς επιθεωρητές εκτός από την αμοιβή της εκτός έδρας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης όπου είναι 7 φορές, με απόφαση ΥΕΚΑ, μεγαλύτερη!!!!!!!!!!!! Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους κλάδους επιθεωρητών π.χ. ΤΕ ναυπηγών εδώ όμως με εξωτερική απόφαση-επιρροή (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΟΙΚ) της λειτουργίας του αφού οι πόροι προέρχονται από εισφορές-παράβολα ιδιωτών εργολάβων-τεχνικών εταιρειών οι οποίες κατασκευάζουν δημόσια έργα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  q Άρθρο 20: Διαρχία στην διοίκηση;;;;;;;;; Μάλλον πρέπει να απευθυνθούμε στον Γενικό δ/ντη του ΔΓΕ για όλο το σχέδιο νόμου. Επίσης οι διατήρηση τοπικών γραφείων-τμημάτων επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και δυσχεραίνει την επιθεώρηση. Προτείνεται διατήρηση και διόγκωση των περιφερειακών κέντρων και κατάργηση τμημάτων. Με την ίδρυση περισσότερων τμημάτων θα έχουμε μόνο περισσότερους τμηματάρχες και δυσκίνητη επιθεώρηση.
  q Άρθρο 21:οι οι περίπου 780 θέσεις το 1998 έγιναν 1003 το 2011 ενώ η βιομηχανική παραγωγή και θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 30% τουλάχιστον στο ίδιο διάστημα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας παραμένει σταθερός. Οι 280 θέσεις διοικητικού προσωπικού συνεχίζουν να μένουν ίδιες. Αυτοκίνητα δεν υπάρχουν και οι οδηγοί αυξάνονται!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  q Άρθρο 21, παρ. 2, εδαφ. β «οι επιθεωρητές εργασίας είναι ανακριτικοί υπάλληλοι» και όχι ενεργούν ως…
  q Άρθρο 21, παρ. 3 να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με «……στελεχώνεται με υπαλλήλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός αποσπάσεων από άλλες υπηρεσίες, και φορέων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης….»
  q Άρθρο 21, παρ. 5 να τροποποιηθεί «……..υπάλληλος του ΥΕΚΑ για 15 έτη………προϊστάμενος ή υπάλληλος για 10 έτη…..»
  q Άρθρο 21, παρ. 7α: προς τι η έκδοση ΚΥΑ αφού οι θέσεις είναι καθορισμένες ήδη σε προηγούμενη παράγραφο
  q Άρθρο 21, παρ. 9, 10 να καταργηθούν λόγω της σαφέστατης εξωτερικής επιρροής προς το ΣΕΠΕ!!!!!!!!!!!!!!
  q Άρθρο 21, παρ. 11 να καταργηθεί και να μεταταγούν στο ΥΕΚΑ
  q Το άρθρο 22 έρχεται σε αντίθεση με τη ΥΑ 148/05.01.11 που στην πράξη καταργείται εν μέρει!!!!!!!!!!
  q Άρθρο 23: πολύ σωστό αρκεί να αποκτήσουμε και ξεχωριστό κωδικό φορέα κατευθείαν από τον προϋπολογισμό διαφορετικά θα είμαστε πάλι εξαρτημένοι στην δ/νση οικονομικού του ΥΕΚΑ. Άρα για ποια οικονομική αυτοτέλεια μιλάμε;;;;;;;;;; εδώ καλά καλά δεν έχουμε διοικητική (βλέπε Υπηρεσιακά συμβούλια)
  q Άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Πολύ σωστά αρκεί να μην αντιβαίνει στην οικονομική πολιτική της περιόδου αυτής
  q Άρθρο 24 παρ. 3 πολύ σωστό αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το προηγούμενο των μηχανικών και των ειδικών επιθεωρητών και θα μπορούσε να είχε γίνει ήδη η εξίσωση όλων των επιθεωρητών εργασίας. Γιατί άραγε δεν έγινε μέχρι τώρα;;;;;;;;;;;;
  q Άρθρο 25 πρέπει να προστεθεί παράγραφος «….οι επιθεωρητές εργασίας αξιολογούνται για το έργο τους και απενημερώνονται από κατάλληλους επιστήμονες για την διατήρηση της επιστημονικότητας, γνώσης και ορθής κρίσης τους. Οι λεπτομέρειες, όροι προϋποθέσεις και διαδικασία καθώς και χρήση των αποτελεσμάτων θα καθοριστούν με Υπουργικές αποφάσεις»
  q Άρθρο 26, παρ. 3 να καταργηθεί, δεν μπορεί να έχουμε ΄γιαλαντζί επιθεωρητές’ στο ΣΕΠΕ. Όποιος συνεπικουρεί να λαμβάνει και την ευθύνη κατά τον έλεγχο όπως την έχει ο επιθεωρητής. Δεν μπορεί να αμείβεται το ίδιο επειδή συνεπικουρεί χωρίς ευθύνη (βλέπε επίδομα ελέγχου – ειδική μηνιαία αποζημίωση)
  q Άρθρο 26 παρ. 10 να τροποποιηθεί «…..σε περίπτωση που δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτό οι ειδικοί επιθεωρητές και μετά από σχετικό αίτημα των ειδικών επιθεωρητών…….»
  q Άρθρο 30, παρ, 6 και 7: διοικητικές και ποινικές ευθύνες/κυρώσεις για την μη τήρηση των υποχρεώσεων του συμβούλου οι οποίες αναφέρονται στον κώδικα ασφάλειας και υγείας.
  q Άρθρο 33: να τροποποιηθεί και να ενταχθεί η ΓΔΣΕ ως διεύθυνση στο ΣΕΠΕ αρκετά με τις διαρχίες!!!!!!!!!!!!!
  q Άρθρο 34, παρ. 5 να καταργηθεί εν όψει του ενιαίου μισθολογίου αρκετά με τις συντεχνίες !!!!!!!!!!!που θέλουν να προκαταβάλλουν την διοίκηση. Εξ άλλου όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα επιδόματα δίνονται από άλλα Υπουργεία και φορείς άρα πρόκειται για εξωτερική επιρροή
  q Άρθρο 34, παρ. 9 Υπάρχει διάκριση μεταξύ Υπαλλήλου και επιθεωρητή; Αν ναι τότε στην παρ. 1 να ορισθεί ευκρινώς

  Πειραιάς 3.2.11
  Με την προσδοκία για ένα ανεξάρτητο ΣΕΠΕ

  Ο επιθεωρητής Εργασίας
  ΚΕΠΕΚ Πειραιά και Νοτ. Αιγαίου

  Δρ. Ηλίας Τυλιγάδας

 • 29 Μαρτίου 2011, 16:30 | Κώστας Δημητρίου

  Έτσι όπως διαμορφώνεται το όλο σύστημα οδηγεί στο πουθενά.
  Το ΣΕΠΕ μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά μόνο αν υπαχθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και εποπτεύεται από την Εισαγγελική Αρχή, σε κεντρικό επίπεδο από Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου και σε περιφερειακό επίπεδο από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή κάποιον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών κάθε Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.
  Αυτή τη στιγμή και όπως προβλέπει ο νόμος δεν εξυπηρετεί και πολλά. Η μόνη επιτυχία είναι η διατήρηση ενός ακόμα γραφειοκρατικού θεσμού.

 • 29 Μαρτίου 2011, 10:52 | φανούρης μοσχολέων

  μπορεί να απαντήσει κανένας ποιό πρόβλημα λύνει το νέο νομοσχέδιο;

  – μήπως λύνει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας ;
  γνωρίζετε ότι κάθε «κοινωνικός» επιθεωρητής κατά μέσο όρο βάζει ετησίως 20.000 (ναι! είκοσι χιλιάδες) σφραγίδες και διενεργεί 95 ελέγχους σε επιχειρήσεις;

  – μήπως λύνει το πρόβλημα της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας;
  αυτό είναι περίπτωση παράβασης που γράφεται σε πράξεις επιβολής προστίμων «παράβαση του ΒΔ 28-1/4-2-1938 άρθρο 1 § 2 και άρθρο 4 §§ 1 & 2 (όπως η πρώτη παράγραφος διαμορφώθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 882/1980 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 93/1986)»

  – μήπως λύνει το πρόβλημα του συντονισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου;
  για παράδειγμα, άλλο ελεγκτικό πρόγραμμα έχουν οι τεχνικοί, άλλο οι κοινωνικοί επιθεωρητές. Στη ουσία το ΣΕΠΕ είναι δύο υπηρεσίες ή για την ακρίβεια τρεις υπηρεσίες, γιατί πρέπει να προστεθεί και η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

  – μήπως περιορίζει το ρόλο των προνομιούχων υπαλλήλων (εκατοντάδες θέσεις διευθυντών-προϊσταμένων, δεκάδες αμειβόμενες επιτροπές-συμβούλια, επιχορηγήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε συλλόγους υπαλλήλων για εκδρομές στην Καραϊβική)

  – μήπως ενισχύει το ενδιαφέρον της δουλειάς του επιθεωρητή;

 • 29 Μαρτίου 2011, 06:47 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  αυτο υπηρχε εδω κ δεκαετιες.
  αυτο που δεν υπηρχε κ δεν υπαρχει ειναι η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.
  αν δεν λυσετε αυτο το προβλημα ξεκινωντας απο εσας τους ιδιους
  δεν προκειτε να αλλαξει τιποτε.
  η κοινωνια ξυπνησε.
  ευχαριστω.

 • 28 Μαρτίου 2011, 19:27 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ

  Στο ανωτέρω σχέδιο νόμου είχατε υποσχεθεί ότι θα συμπεριληφθεί διόρθωση σχετικά με την αδικία της 37ετίας χωρίς όριο ηλικίας στο ΙΚΑ την οποία και καταργήσατε. Γιατί δεν το κάνατε το ξεχάσατε? Τα υπόλοιπα ταμεία τα θυμηθήκατε? Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ πριν το 1983 δεν είναι Ελληνες τι είναι? ΝΤΡΟΠΉ ΣΑΣ!!!!!

 • 28 Μαρτίου 2011, 18:06 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Το ΣΕΠΕ δεν χρειάζεται αναμόρφωση, χρειάζεται κλείσιμο και μετάταξη του προσωπικού του στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι είναι καθαρά ένα γραφειοκρατικό, δυσλειτουργικό όργανο, ανεπαρκέστατο να ελέγξει την πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ακόμη – ακόμη και να κάνει μια αυτοψία με ή χωρίς καταγγελία κλπ κλπ.
  Αρκούμε σ’ αυτά τα λίγα παρότι η αγανάκτησή μου (αλλά και όλου του κόσμου με τον οποίο συνομιλώ) για το θεσμό είναι μεγάλη.

  Ευχαριστώ πολύ.