Άρθρο 67

1.-Το εδάφιο Α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν.3896/2010(ΦΕΚ 207/Α/8-12-10) αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Οι πόροι της Εταιρείας «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε.» προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Οι ως άνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι οικονομικές ενισχύσεις μειώνουν το κόστος των προγραμμάτων ή των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία μπορεί να έχει πόρους και από τυχόν παροχή υπηρεσιών, εφόσον συνάδει προς τους σκοπούς της,

2.- Η διάταξη του άρθρου 7 του Ν.2150/93 όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο δ’ της παρ. 6 του άρθ. 20 του Ν.2224/94 εξακολουθεί να ισχύει.

3. Για την επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ισχύουν κατά αναλογία τα προβλεπόμενα από το ΚΕΦ.Β του Ν.3848/2010-ΦΕΚ 71:

α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, που αναφέρονται στα προσόντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των Δ/ντών των Σχολικών Μονάδων, των Υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, νοείται το οικείο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων, νοείται ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας, όπου Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται ο Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης, του ΟΑΕΔ και όπου Δ/ντής Εκπαίδευσης, νοείται ο Δ/ντής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

4. «Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν 3717/2008 (Α 239), καταργείται από την ημερομηνία ισχύος της (26-11-2008).»

5. Οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 και 3 της υπ’ αριθμ 93956/29-05-1989, η οποία κυρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1994, εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις ανεξαρτήτως συνδρομής των οριζόμενων στην παρ. 2δ του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. προϋποθέσεων.

 • 7 Απριλίου 2011, 23:10 | Σουπιάδης Δημήτριος

  Θα μιλήσω λίγο εγωιστικά, θα μιλήσω λίγο ΟΑΕΔίτικα!
  Μετά από μια δεκαετία στο χώρο πιστεύω άλλωστε ότι τουλάχιστον αυτό το δικαιούμαι!!! (Τελευταία βεβαίωση αποδοχών με 21 ώρες ΕΠΙΣΗΜΑ στα 10500 ευρώ από τις ΕΠΑΣ)
  Προσωπικά εργάζομαι στον χώρο ως πληροφορικάριος (ΠΕ19 – Τονίζω μη καινοτόμος) πάνω από μια δεκαετία και έχω λόγω περιορισμένης πνευματικής αντίληψης τα εξής αυτονόητα κατ’ ερωτήματα :
  1.) Εάν ήθελα να δικαιωθώ με την ρύθμιση του άρθρου 67 παράγραφο 5 πως αυτό, θα ήταν δυνατό με δεδομένο ότι πτυχίο στην ειδικότητα μου, εκδίδεται κατά την γνώση μου μετά από το 1994
  2.) Εάν ήθελα να δικαιωθώ με την ρύθμιση του άρθρου 67 παράγραφο 5 ως ΠΕ με δεδομένο ότι γεννήθηκα το 1970 (Απλοί υπολογισμοί 18 χρόνια βασική εκπαίδευση + 4 χρόνια πανεπιστήμιο είναι 22 χρόνια για γυναίκα + 2 χρόνια θητεία είναι 24 οπότε καλύτερη περίπτωση να δουλέψω είναι 1994 και μετά) πως θα ήταν δυνατό δεν αποκλείομαι;;; (Ποια συνταγματικά δικαιώματα περί γενετησίας ισότητας)

 • 7 Απριλίου 2011, 21:50 | γιαννης

  Μονιμοποίηση τώρα σε προσωποπαγείς θέσεις για τους ωρομισθίους του ΟΑΕΔ που εργάζονται πολλά χρόνια, Δώστε μια λύση στούς ανθρώπους που έχουν «κτίσει» τα σχολεία του ΟΑΕΔ. Είστε ο μοναδικός οργανισμός που έχει ακόμη σκλαβωμένους εκπαιδευτικούς 7-10-17 ετών. Σεβαστείτε τους όπως σας σέβονται κι αυτοί χρόνια τώρα. Μπορείς να το κάνεις Κ. Κουτρομάνη, ξέρεις ότι το δίκαιο είναι με το μέρος τους. Γίνε ο άνθρωπος που θα σε ευγνωμωνούν για πάντα.

  Υ.Γ. Μονιμοποίηση τώρα Υπουργέ, τα σχολεία βράζουν

 • 7 Απριλίου 2011, 17:25 | ΓΙΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ (ΕΚΠ. ΟΑΕΔ)

  Η ευαισθησία της υπουργού θα πρέπει να επεκταθεί όχι μονό στις επιλεκτικές μονιμοποιήσεις αλλά και για εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στον ΟΑΕΔ επί σειρά ετών ( π.χ .5- 10 έτη). Ευελπιστούμε στην ευαισθησία της υπουργού, στο δικαίωμα της εργασίας και ελπίζουμε στην δικαίωση με σύντομες προσλήψεις.

  Τέλος συμπεραίνουμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

 • 7 Απριλίου 2011, 17:00 | ΓΙΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ (ΕΚΠ. ΟΑΕΔ)

  Η ευαισθησία της υπουργού θα πρέπει να επεκταθεί όχι μονό στις επιλεκτικές μονιμοποιήσεις αλλά και για εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στον ΟΑΕΔ επί σειρά ετών ( π.χ .5- 10 έτη). Ευελπιστούμε στην ευαισθησία της υπουργού, στο δικαίωμα της εργασίας και ελπίζουμε στην δικαίωση με σύντομες προσλήψεις.

 • 7 Απριλίου 2011, 14:57 | xaris

  ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ (ΣΥΝΕΧΩΜΕΝΑ ΟΜΩΣ) ΑΠΟ ΤΟ 89.
  ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ…………….

 • 7 Απριλίου 2011, 13:55 | Άρης Σούρτης

  Οι του άρθρου 67 πολύ πιθανόν να έχουν περισσότερες ώρες και να νιώθουν αδικημένοι οι άνθρωποι βλέποντας Διευθυντή Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ πολύ μετά από αυτούς στον ΟΑΕΔ και με λιγότερες ώρες στην ΤΑΞΗ.

 • 6 Απριλίου 2011, 20:03 | panagiotis

  Κύριε Κύρκο Γ, ωρομισθούλης όπως δείχνουν τα μνμ σου, μάλλον είσαι εσύ που τα στέλνεις συνεχώς και είσαι όλη μέρα στον Η/Υ. Αυτός του 89 που δεν αποδέχτηκε τον διορισμό του και καλείται το 2011 να ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ή αυτός που είχε 1 ώρα το 1993-1994 θεωρείται παλαιότερος και αδικημένος; Διότι και αυτούς διορίζει το αρθ 67.

  Εάν εσύ κύριε Κύρκο έχεις όντως πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στον ΟΑΕΔ, τότε θα γνωρίζεις κάλλιστα ότι και οι του 3144 ωρομίσθιοι, έχουν και αυτοί καμιά 12-15-17 χρόνια στην πλάτη τους ο καθένας.
  Άραααααα, οι αδικημένοι είμαστε εμείς για ακόμη μια φορά, αφού βλέπουμε να διορίζονται φαντάσματα του παρελθόντος το 2007,2008,2009 και τώρα το 2011 ενώ το δικό μας το νομοσχέδιο το 2004 έμεινε στο συρτάρι του τότε Υπουργού Ρέππα.

  Με σένα φίλε μου, δεν έχει κανείς τίποτα. Αλλά άρθρο διορισμών, χωρίς κριτήρια διορισμού παρά μόνο να διορίζει ημερομηνίες και όχι εκπαιδευτικούς είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.
  Οσο για τους χαρακτηρισμούς (μικροπρεπείς και λίγοι) μάλλον χαρακτηρίζει άλλους…….

 • 6 Απριλίου 2011, 17:56 | ΚΥΡΚΟΣ Γ

  ΑΡΗ προεδρε των προεδρων ΝΤΡΟΠΗΣΟΥ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕΣ ΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ,ΛΑΡΙΣΣΑ ΚΛΠ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΣΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κ ΝΑ ΦΗΦΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ .ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Κ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΟΥ.ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ….ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΙΣ Κ (ΛΙΓΟΙ} ΑΓΝΟΗΣΕΤΟΥΣ

 • 6 Απριλίου 2011, 15:23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

  Μετά την εισαγωγή στο άρθρο 67 της παραγράφου 5 είναι εμφανές ότι το αίτημα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. για επάνδρωση των σχολείων, είναι απαραίτητο να ικανοποιηθεί. Οι ανάγκες στα σχολεία υπάρχουν, είναι σημαντικές και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι όποιοι διορισμοί πρέπει να γίνουν με σαφή και ρεαλιστικά κριτήρια. Η θέση μας λοιπόν είναι να προσληφθούν συνάδελφοι με βάση την εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους στον ΟΑΕΔ και την χρονολογία πρόσληψης τους ως ωρομίσθιοι. Με τη χρήση των παραπάνω κριτηρίων θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, που πραγματικά χρειάζεται ο Οργανισμός (προϋπηρεσία), αλλά θα ικανοποιηθεί και το περί δικαίου αίσθημα διότι οι όποιες προσλήψεις υπάρξουν, θα γίνουν με καθαρά μετρήσιμα δεδομένα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η παράγραφος 5 πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τα παραπάνω.

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
  Σύλλογος Αναπληρωτών Ωρομισθίων Αττικής και Νήσων ΟΑΕΔ
  Σύλλογος Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ Νομού Θεσσαλονίκης
  Σύλλογος Αναπληρωτών Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ Νομού Ιωαννίνων
  Σύλλογος Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
  Σύλλογος Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ Αγρινίου

 • 6 Απριλίου 2011, 15:38 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  Επιτελους ποσο υπομονη να κανουμε ;
  Μας θεωρουν τελειως προβατα .
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ;
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ;
  Στο μεν αρθ.71 παρακατω διωχνουν πλεοναζοντες απο τον Ο.Α.Ε.Δ. και στο αρθ.67 μονοιμοποιουν αναδρομικα απο το 1989 ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ στις ιδιες θεσεις που καταργουν .
  ΕΞΑΝΤΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ .
  ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΕ .
  ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΕΤΑΜΩΡΦΟΘΟΥΝ ΣΕ ΛΥΚΟΙ .

 • 6 Απριλίου 2011, 14:57 | kirkos giorgos

  ΑΡΗ προεδρε των προεδρων ΝΤΡΟΠΗΣΟΥ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕΣ ΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ,ΛΑΡΙΣΣΑ ΚΛΠ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΣΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κ ΝΑ ΦΗΦΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ .ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Κ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΟΥ.ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ….ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΙΣ Κ (ΛΙΓΟΙ} ΑΓΝΟΗΣΕΤΟΥΣ

 • 6 Απριλίου 2011, 14:36 | xaris

  ΤΕΛΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΤΑΞΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 89 ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ 3144. ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΓΕΙΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ.

 • 6 Απριλίου 2011, 08:23 | ΝΙΚΟΣ Γ.

  ΠΟΙΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ » ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ » ΟΤΑΝ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ;
  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΤΗN ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ;
  Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ .
  ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
  Ο Ν. 3144 ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .
  ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ , ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ , ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ Ν.3144.
  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ , ΚΑΘΟΣΟΝ Η Ν.Δ. ΔΟΛΙΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤHΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΕΜΠΕΙΡΑ , ΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ .
  ΜΗΝ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .
  ΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ .

 • 6 Απριλίου 2011, 07:16 | kirkos giorgos

  ΑΡΗ ΝΤΡΟΠΗΣΟΥ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕΣ ΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ,ΛΑΡΙΣΣΑ ΚΛΠ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΣΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κ ΝΑ ΦΗΦΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ .ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Κ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΟΥ.ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ….ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΙΣ Κ (ΛΙΓΟΙ} ΑΓΝΟΗΣΕΤΟΥΣ

 • 5 Απριλίου 2011, 20:56 | Stella

  Διακρίνω την ευαισθησία του υπουργείου ως προς την τακτοποίηση των υπηρετούντων του 1989.Γιατί δεν δείχνει και την ίδια ευαισθησία για αυτους που άφησε η ΝΔ,η Πετραλιά και ο Βερναδάκης έξω απο τις μονιμοποιήσεις του 2009??Ακόμα καλύτερα γιατι δεν δειχνουν ευαισθησία για όλους εμάς που υπηρετούμε απο το 1994??Δεκαεπτά χρόνια ωρομίσθιοι,δεν είναι αρκετά κυρ.υπουργέ,για να δείξετε την ευαισθησία σας???

 • 5 Απριλίου 2011, 19:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.

  Eπιτέλους! Γίνεται άρση της αδικίας γι΄άυτούς τους λίγους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στα σχολεία του ΟΑΕΔ απο το
  1988 (σημειωτέον οτι έχουν μονιμοποιηθεί εκπαιδευτικοί μεταγενέστεροι αυτών)
  Ελπίζω στην άμεση μονιμοποίηση και των ωρομισθίων που υπηρέτησαν μετά το 1994 στα σχολεία του ΟΑΕΔ επι πολλά χρόνια!

 • 5 Απριλίου 2011, 10:30 | Panagiotis

  Η λύση είναι μία, Νόμος 3144/2003.
  Εφαρμόστε τον τώρα!!

  Και εάν οι συνάδελφοί μας, του 2190, είναι τόσο παλιοί όπως υποστηρίζουν, και εργάζονται ΟΛΑ αυτά τα χρόνια συνεχόμενα όπως κι ΕΜΕΙΣ, τότε κι αυτοί ανήκουν στον 3144.

  Άμεσες μονιμοποιήσεις από σήμερα, με τον Νόμο 3144, σε προσωποπαγείς θέσεις για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων. Διότι αυτοί στηρίζουν την τεχνική εκπαίδευση και την μαθητεία, όλα αυτά τα χρόνια.

  Η λύση είναι μία ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΡΙΑ

 • 5 Απριλίου 2011, 08:35 | ΓΙΩΤΗΣ ΣΤ

  Αγαπητοί κύριοι,

  Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι φωτογραφική, μοναδική στο είδος της όπως αναφέρουν και άλλοι συνάδελφοι. Επιθυμεί να διορίσει ανθρώπους που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν διόρισε το 1994 διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Ν.2190. Εάν επιθυμούν πραγματικά να διορίσουν εκπαιδευτικούς η διαδικασία οφείλει να γίνει όπως και στο Υπουργείο Παιδείας και μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία. Εμφανώς ενδιαφέρονται να χαϊδέψουν αυτιά ορισμένων αφελών που πιστεύουν ότι θα διοριστούν χωρίς κριτήρια, ξεχνώντας ότι μία τέτοια διάταξη θα αφορούσε περισσότερους από 1000 ανθρώπους.

 • 5 Απριλίου 2011, 07:19 | aleana stauroy

  Είναι φωτογραφικό για τουσ υπηρετούντες 1989,περίπου 10 άτομα.Μη χάνουμε το δασος κ βλέπουμε το δέντρο πιεστε να γίνει ρύθμισει κ για τους υπόλοιπους εργαζόμενους (έχω πληροφορίες οτι θα επανελθειτύπου 3144 ,με αν/ρωτές κ διορισμούς με τύπου επετηρίδας).Αφήστετους και πιέστε κ για λύση κ για του εργαζόμενους όπως εγώ που έχω 12 χρόνια στον ΟΑΕΔ

 • 4 Απριλίου 2011, 23:50 | billy

  ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΣΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ(ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΝΟΜΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν3144.ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΑΡΙΘΜΕΙ 15 ΚΑΙ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ(ΑΝ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

 • 4 Απριλίου 2011, 22:28 | γιαννησ

  Φτάνει πλέον με τα φαντάσματα του παρελθόντος.αποσυρση τωρα του καταπτεστου αυτου αρθρου 67 παρ. 5
  Φτάνει πλέον με τους ανθρώπους που απαξίωναν τον οργανισμό επί 22 χρόνια με την απουσία τους.
  Φτάνει πλέον με τους ανθρώπους που δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.
  Φτάνει πλέον με αυτούς τους ανθρώπους που επί 7 χρόνια (2004-2010) προτάσσονται σε κάθε υπουργική απόφαση πρόσληψης ωρομισθίων και δεν δέχτηκαν ποτέ την θέση του ωρομισθίου.
  Φτάνει πλέον με την διαρκεί δικαιολογία ότι αυτοί ανήκουν σε Νόμο (2190). Υπάρχει κι άλλος Νόμος (3144) τον οποίο δημιουργήσατε εσείς κύριοι της τωρινής Διοίκησης του ΟΑΕΔ και κυβερνησεων ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και άλλοικαι εναλλακτικα και σοβαροί νόμοι του ΥΠΔΒΜΘ (24μηνο, 30μηνο).
  Την τεχνική εκπαίδευση και τον θεσμό της μαθητείας την στήριξαν και την στηρίζουν αυτοί που έφεραν τα ΤΕΕ στον ΟΑΕΔ, αυτοί (Διευθυντές) που γεμίσανε με κόσμο-μαθητές τα σχολεία και αυτοί οι ωρομίσθιοι που συνεχίζουν σκληρά να εργάζονται ως ωρομίσθιοι παρόλο που 355 νεοδιόριστοι καβάλησαν εκπαιδευτικές αξίες και αποφάσισαν να διοριστούν μετά από εκκλήσεις παραγόνΤΩΝ εκπαίδευσης.
  τα εκπαιδευτικά κεκτημένα και την χρησικτησία στο οικόπεδο του ΟΑΕΔ , τωρα τα σιγοντάρετε για ανθρώπους που είχαν κάποτε έστω και μία διδακτική ώρα!!!!!!!!!!!!!, εντάσσοντάς τους σε προσωποπαγείς θέσεις, τότε καλό θα είναι να στηρίξετε και τα κεκτημένα των ανθρώπων που έχουν 2000,4000 έως και 12000 ώρες εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ(ΝΟΜΟΣ 3144)ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ!!!!!!!!!!

 • 4 Απριλίου 2011, 15:51 | Eyaggelia

  Επιτελους με το αρθρο 67 δικαιωνεται η αδικια που εγινε και ατομα με συνεχη εργασια στον Ο.Α.Ε.Δ. απο το 1993 εμειναν εκτος διορισμου,συγκεκριμενα εργαζομαι 17 χρονια ,σημερα οι μαθητες μου, με ιδια προσσοντα προιγουνται απο εμενα, που αλλου συμβαινει αυτος ο παραλογισμος,πρεπει επιτελους να χειροκροτουμε για τα σωστα και οχι να κοιταζουμε παντα κοντοφθαλμα το ατομικο μας συμφερον ασχετα δικαιου η αδικου,Ελπιζω να ψηφιστη το συγκεκριμενο αρθρο.

 • 4 Απριλίου 2011, 13:47 | ΜΑΡΙΑ

  οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν μονιμοποιήθηκαν το 94,οχι διότι ήταν βολεμένοι και δεν ενδιαφερόντουσαν, αλλά διότι δεν είχαν συγκεντρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία λόγω του αποκλεισμού τους απο τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη.
  Γι΄αυτό και ο ν.2190 προέβλεπε την πρόταξή τους σ΄όλες τις μετέπειτα
  προσλήψεις ωρομισθίων, με σαφή στόχο την προσεχή τους μονιμοποίηση.
  Υπηρέτησαν μετά το 94 ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στον ΟΑΕΔ ΓΙΑ 10-15
  ΧΡΟΝΙΑ,για να χάσουν ξανά τη μονιμοποίηση το 2007 επί ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ.
  Αρα δεν πρόκειται για βόλεμα ημετέρων ούτε κομητών αλλά ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΦΩΡΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ!

 • 3 Απριλίου 2011, 21:43 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Η παράγραφος 5 του άρθρου 67 πρέπει να αποσυρθεί!!!Μόνο διαφάνεια δεν φέρνει στο νομοσχέδιο ΣΕΠΕ.Άνθρωποι που υπηρετούσαν το 89 έστω κι ένα χρόνο μονιμοποιούνται και δεν μονιμοποιούνται ωρομίσθιοι που εργάζονται 10-15 χρόνια στον οαεδ και είναι από όλες τις πλευρές αδικημένοι.Η προυπηρεσία των εκπαιδευτικών τεχνικών μαθημάτων δεν αναγνωρίστηκε απο το υπουργείο παιδείας όπως έγινε αντίστοιχα με τους εκπαιδευτικούς γενικών μαθημάτων,οι ώρες τους μειώθηκαν,κάποιοι είναι άνεργοι,άνθρωποι με προσόντα και με επι σειρά ετών προυπηρεσία και όχι απλά «κομήτες»!Οι άνθρωποι του 89 μπορεί να είναι και ήδη μόνιμοι κάπου όπως έγινε και με κάποιους που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 2190.Παραγκωνίζονται για ακόμα μια φορά επειδή κάποιοι πρέπει να βολευτούν.Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει,αντιτίθεται στις αρχές της δημοκρατίας,της διαφάνειας και της αρχής της διακαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την διοίκηση!!!Δυστυχώς επιστρέφουμε σε παλιές εποχές ….

 • 3 Απριλίου 2011, 21:42 | Αλέξανδρος ΖούμποςΓΕ

  ΕΓΩ ΔΙΔΑΞΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟ 1991 ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ . ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΤΙΣΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΕΙ . ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΟΥΛΕΨΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΥ 1989.ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ . ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

  ΚΑΛΩ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1991 ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ .

  ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ 1991 !!
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ 2001 !!

  ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΧΕΤΟ .
  ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΤΟ ΣτΕ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΚΥΡΩΣΕΙ.
  ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ.
  ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ .
  Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ.!!!

 • 3 Απριλίου 2011, 21:38 | Αλέξανδρος Ζούμπος

  Η παράγραφος 5 του άρθρου 67 πρέπει να αποσυρθεί!!!
  Μόνο διαφάνεια δεν φέρνει στο νομοσχέδιο ΣΕΠΕ.
  Άνθρωποι που υπηρετούσαν το 89 έστω κι ένα χρόνο μονιμοποιούνται και δεν μονιμοποιούνται ωρομίσθιοι που εργάζονται 10-15 χρόνια στον οαεδ και είναι από όλες τις πλευρές αδικημένοι.
  Η προυπηρεσία των εκπαιδευτικών τεχνικών μαθημάτων δεν αναγνωρίστηκε απο το υπουργείο παιδείας όπως έγινε αντίστοιχα με τους εκπαιδευτικούς γενικών μαθημάτων,οι ώρες τους μειώθηκαν,κάποιοι είναι άνεργοι,άνθρωποι με προσόντα και με επι σειρά ετών προυπηρεσία και όχι απλά «κομήτες»!Οι άνθρωποι του 89 μπορεί να είναι και ήδη μόνιμοι κάπου όπως έγινε και με κάποιους που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 2190.Παραγκωνίζονται για ακόμα μια φορά επειδή κάποιοι πρέπει να βολευτούν.Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει,αντιτίθεται στις αρχές της δημοκρατίας,της διαφάνειας και της αρχής της διακαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την διοίκηση!!!Δυστυχώς επιστρέφουμε σε παλιές εποχές ….

 • 3 Απριλίου 2011, 20:58 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Αν αυτοί έχουν υποστεί αδικίες τι να πουμε και εμείς που έχουμε 12 χρόνια στα σχολεία του ΟΑΕΔ. Αυτοί με ένα χρόνο προϋπηρεσία να μονιμοποιουθούν και εμείς να μείνουμε άνεργοι. Μπράβο!!!! Γέμισε γαζότριες ο ΟΑΕΔ όταν διορίστηκαν αυτοί του 1993. Χωρίς αντικείμενο οι πιο πολλοί πέρνουν 2000 ευρώ και κάθονται. Φέρτε και άλλες γαζότριες να κάθονται. Εμείς καλείπτουμε πάγιες ανάγκες των σχολείων και άλλοι μονιμοποιούνται. Ντροπή σας.

 • 2 Απριλίου 2011, 21:40 | ΚΥΡΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ-ΕΣ .ΕΙΣΤΕ ΤΡΟΙΚΑΝΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ Κ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣ.ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΟΥΦΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΧΙΛΙΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΟΜΗΤΕΣ Κ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΚΟΙΤΑTΕ ΝΑ ΤΟΥ ΦΑΤΕ…ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΤΡΟIΚΑΝΟΙ- ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΙ

 • 1 Απριλίου 2011, 14:08 | Γιαννης

  Αρθ. 67.Παρ. 5 – Αρθ. 71 του παροντως νομοσχεδιου.ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
  ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ !
  Η αξιοκρατεια, η διαφανεια και η κομματικη τακτοποιηση ΗΜΕΤΕΡΩΝ σε ολο της το μεγαλειο.
  Διωξεις (αναγκαστικες μεταταξεις) μονιμων εκπαιδευτικων του Ο.Α.Ε.Δ απο τα σχολεια στο μεν αρθ. 71 του παροντως νομοσχεδιου και προσληψεις νεων αναδρομικα απο το 1989 ημετερων (αρθ. 67 παρ. 5) στις ηδη καταργουμενες θεσεις του αρθ. 71 που θα προκυψουν.
  Αυτα ειναι η διαφανεια – αξιοκρατεια και η διασφαλιση της ορθης κατανομης του δημοσιου χρηματος που επικαλειται η Κυβερνηση και ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ μας και απαιτει η σημερινη κοινωνια !!!
  Ο κοσμος εχει ξυπνησει και θα παρει με τις πετρες ολους αυτους που απροσωπα κρυβονται πισω απο ολα αυτα.
  ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΡΑΓΕ Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤOΝ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ???

 • 1 Απριλίου 2011, 13:56 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

  Όσοι ανήκαν πραγματικά στο αρχικό νόμο 2190/1994 διορίστηκαν όλοι εκτός απο μερικές εξαιρέσεις που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους για προσωπικούς λόγους(διότι τοτε ο ιδιωτικός τομέας ήταν σε ανάπτυξη και δεν τους συνέφερε οικονομικά).

  Οι διορισμοί που έγιναν μετά το 1994,είναι αμφιλεγόμενοι για την νομημότητα τους καθώς διορίστηκαν με τροπολογίες «φωτογραφικές».

  Υπάρχουν άτομα που δουλεύουν 8-16 χρονια ασταμάτητα (σαν ωρομίσθιοι) που προσέφεραν και προσφέρουν στον οργανισμό οικειοθελώς τις υπερεσίες τους οι οποίες τις περισσότερες φορές δέν είναι στις υποχρεώσεις τους αλλά το κάνουν διότι σέβονται και τιμάνε τον οργανισμό παρόλο που ορισμένοι απο αυτούς εκδιώχθηκαν απο διάφορες στημένες προκυρήξεις επι Ν.Δ. και αυτοί είναι οι πραγματικά αδικιμένοι.

  Αυτό που γίνεται τώρα στην ουσία είναι αντί να κοιτάξουν να διορίσουν αυτούς που έχουν σοβαρές προϋπηρεσίες και αντικείμενο εργασίας στον Ο.Α.Ε.Δ. ,για άλλη μια φορά με τροπολογίες του νόμου προσπαθούν να πετύχουν την πρόσληψη ατόμων τα οποία εκτός του οτι δέν θα έχουν αντικείμενο εργασίας,απέχουν πολλά χρόνια απο την εκπαίδευση και ουδεμία σχέση είχαν μέχρι σήμερα με το χώρο καθώς ήταν δική τους επιλογή να ασχοληθούν με άλλο αντικείμενο εκτός της εκπαίδευσης ή ήταν εκτός του αρχικού νόμου 2190/1994.
  Αφήνοντας φυσικά πάλι εκτός, τους ανθρώπους που έχουν τα προσόντα και την προτεραιότητα μονιμοποίησης(βάση προϋπηρεσίας),και αυτούς ουσιαστικά έχει πραγματικά ανάγκη ο οργανισμός!

 • 1 Απριλίου 2011, 13:22 | yrkoy anna

  Κυριε ΓΙΩΡΓΟ ΠΕΣΜΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΙΣΩ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΙΝΑΚΕΣΗΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΙΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ.ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΤΗ ΣΟΕΚΟΥΛΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΕΚΕΙ ¨ΕΣΥ΅¨

 • 1 Απριλίου 2011, 11:12 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Ως «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» καταθέτουμε την πρότασή μας σχετικά με τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 67, ώστε με την προτεινόμενη μορφή να διορθωθεί μία προφανής αδικία:
  «Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν.3717/2008 (Α239), καταργείται αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της. Ποσά παρακρατηθέντα από τον ΟΑΕΔ με βάση την καταργούμενη διάταξη επιστρέφονται στους δικαιούχους από τη δημοσίευση του παρόντος.»
  Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο η καταβολή αυτής της αποζημίωσης να γίνει στον αμεσότερο δυνατό χρόνο καθότι πλέον τίθεται θέμα ακόμα και αξιοπρεπούς διαβίωσης των απολυμένων συναδέλφων μας.
  Με την πεποίθηση ότι θα μεριμνήσετε για την άρση της σε βάρος μας αδικίας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 • 1 Απριλίου 2011, 07:05 | yrkoy anna

  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΕΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΒΕΡΑΔΑΚΗ Κ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ .ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
  ΥΓ: Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Κ ΝΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • 31 Μαρτίου 2011, 19:34 | Γιώργος Σαρώνης

  Ενδιαφέρουσες και σεβαστές οι τοποθετήσεις, φτωχές επιχειρημάτων ωστόσο. Οι συνάδελφοι, που όπως αναφέρεται, έκτισαν την εκπαίδευση του ΟΑΕΔ και πετάχτηκαν στο δρόμο από την κα Πετραλιά, επιστρέφουν δικαιωμένοι στον οργανισμό, αδικώντας όμως τους άλλους συναδέλφους που εποχούμενοι «ωρομισθούν» έτη και έτη. Τους τελευταίους το ΠΑΣΟΚ τους γνωρίζει. Αυτό τους προσέλαβε αλλά τους προσπερνά, όπως τους προσπέρασε και βεβαίως αγνόησε η προηγούμενη κυβέρνηση αφού δεν ήταν «γαλάζια παιδιά».
  Οι συνάδελφοι επιστρέφουν δικαιωμένοι και μάλιστα σε προσωποπαγείς θέσεις χωρίς απολύτως κανένα κριτήριο για την επιλογή τους. Αρκεί κάποια στιγμή, εντός των εν λόγω ορίων, να εργάστηκαν σε ένα σχολείο. Τόσο εύκολα. Είμαι της άποψης πως με το συγκεκριμένο άρθρο δεν κρατούνται ούτε τα προσχήματα. Οι εν λόγω προσλήψεις, όπως και οι προηγούμενες στις οποίες προέβη η ΝΔ είναι φωτογραφικές και όχι δίκαιες, ζητούμενο για τη σημερινή εποχή.

 • 31 Μαρτίου 2011, 18:44 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Αγαπητε κε Σαρωνη,ξεχνας φαινεται οτι οι εν λογω συναδελφοι δε μπορεσαν να συγκεντρωσουν την απαιτουμενη προυπηρεσια ενεκα του αποκλεισμου τους απο τις κυβερνησεις Μητσοτακη !!!

 • 30 Μαρτίου 2011, 07:51 | EYAGGELOY AGGELOS

  ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ.5 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΛΑΒΗ ΤΕΛΟΣ.
  ΜΠΡΑΒΟ

 • 29 Μαρτίου 2011, 23:20 | Γιώργος Σαρώνης

  Αρθρο 67 παράγραφος 5: Πρέπει να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ αφού διορίζει και τους τελευταίους εκπαιδευτικούς που δεν είχε προλάβει να τακτοποιήσει η κυβέρνηση της ΝΔ με τον ν.2190 και μάλιστα κατά παράβαση των όσων αναφέρει ο εν λόγω νόμος.

  Συγκεκριμένα, στις προϋποθέσεις διορισμού αναφέρονταν πως οι διορισθέντες θα έπρεπε «να έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μονιμοποίηση συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο πλήρων διδακτικών ετών αθροιστικά και με 12ωρη τουλάχιστον κατά μέσο όρο διδασκαλία την εβδομάδα για τα δύο αυτά έτη».

  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 67 του παρόντος σχεδίου νόμου αναφέρεται μεταξύ άλλων πως οι διορισθέντες «εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις ανεξαρτήτως συνδρομής των οριζόμενων στην παρ. 2δ του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. προϋποθέσεων», όπερ σημαίνει πως για τον διορισμό τους δεν απαιτούνται πλέον τα δύο έτη της προϋπηρεσίας ή η 12ωρη κατά μέσο όρο διδασκαλία. Το μόνο που απαιτείται είναι η πρόσληψή τους σε σχολεία του οργανισμού έστω και για μία φορά κατά τα εξεταζόμενα έτη!

  Είμαι της άποψης πως δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Η ΝΔ βόλεψε όσους περισσότερους από τους «ανθρώπους» της μπόρεσε. Το ΠΑΣΟΚ, ας φροντίσει τουλάχιστον να είναι δίκαιο με τους πολίτες της χώρας.

 • 29 Μαρτίου 2011, 21:57 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑ ΠΕΤΡΑΛΙΑ !!!