Άρθρο 15 Πρόσθετη Αμοιβή –Λοιπά οικονομικά θέματα

1. Στους Επιθεωρητές Εργασίας χορηγείται πρόσθετη αμοιβή η οποία συναρτάται με την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού και συμφιλιωτικού έργου τους.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε., καθορίζονται το ύψος της πρόσθετης αμοιβής, τα κριτήρια και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορηγήσεώς της.

Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να ανακαθορίζεται το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ακόμη και να καταργείται αυτή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Ειδικού Γραμματέα, των Γενικών Επιθεωρητών και των Επιθεωρητών Εργασίας.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:53 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Από αυτό το άρθρο το μόνο που θα ισχύσει τελικά είναι η κατάργησή του με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

 • Δειγματοληπτικά:

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Ειδικού Γραμματέα, των Γενικών Επιθεωρητών και των Επιθεωρητών Εργασίας.

  Πάλι τα ίδια. Γιατί όχι ενιαία για όλη τη διοίκηση;

  Ότι γουστάρει ο υπουργός κλπ.

  Διαβάσαμε και στις εφγημερίδες τις πρωτόπτυπες ιδέες σας.

  Πάμε πίσω όχι εμπρός.

 • 3 Απριλίου 2011, 14:12 | Βασίλειος Ζούπας

  Είναι δυνατόν για ένα ελεγκτικό Σώμα που η πολιτική ηγεσία θέλει (και επιζητά με την αναμόρφωσή του) να παίξει έναν τόσο σοβαρό ρόλο στην κοινωνία να υπάρχει διάταξη που θα καταργεί την όποια πρόσθετη αμοιβή των υπαλλήλων του;;
  Απεναντίας, θα έπρεπε (σε συνδυασμό και με αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης) να την διασφαλίζει ως ποσοστό του εκάστοτε βασικού μισθού.
  Γιατί πρέπει η διαβούλευση να προσπαθεί να περισώσει το αυτονόητο;

 • 30 Μαρτίου 2011, 12:19 | chris

  Σε ότι αφορά τα εκτός έδρας: θα πρέπει να δίδεται η ΙΔΙΑ αποζημίωση για ΟΛΟΥΣ. Όχι για κάποιους 70€ και για κάποιους 10…
  Επίσης, η αποζημίωση θα πρέπει να δίνεται ΜΑΖΙ με την εντολή μετακίνησης.

  Το θέμα της διασύνδεσης της αποτελεσματικότητας και των επιδομάτων δεν είναι τόσο απλό.

  Για παράδειγμα, πως θα «διασυνδεθεί» η αποτελεσματικότητα όλων όσων «συνδράμουν» των Επιθεωρητών Εργασίας?
  Σε ότι αφορά τους Επιθεωρητές Εργασίας μπαίνουν πολλά θέματα. Δεν είναι ΜΟΝΟ ο ΑΡΙΘΜΟΣ των ελέγχων αλλά και η «ποιότητά» τους. Και δεν είναι μόνο οι έλεγχοι αλλά και άλλα καθήκοντα (εργατικά ατυχήματα, πρόστιμα, εσωτερικές υπηρεσίες κτλ)

  Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν αδικίες?

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:36 | chris

  Κοιτάχτε. Αν δεν υπάρξει διακριτό μισθολόγιο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε.

  Οι μετατάξεις προς το ΣΕΠΕ χωλαίνουν γιατί όλοι γνωρίζουν ότι το ΣΕΠΕ είναι «μπλέξιμο» και δεν πληρώνει καλά.

  Όλοι μιλάνε για μετατάξεις, αλλά ο αριθμός των μετατασσόμενων προς το ΣΕΠΕ είναι πολύ μικρός γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο.

  Ας κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.

 • 29 Μαρτίου 2011, 11:12 | Δημήτρης Καϊμάς

  Το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ορθώς καθορίζεται με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση (διότι ο Υπουργός προϊσταται των Υπηρεσιών του και είναι υπεύθυνος για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους). Όμως αντί της κατάργησης της αμοιβής εν είδη τιμωρίας, είναι προτιμότερο και αποδοτικότερο να θεσμοθετηθεί το ύψος του κατωφλίου ορίου π.χ. όπως αναφέρθηκε ως ποσοστό του Β.Μ., διότι με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η παροχή κινήτρου αποδοτικότητας στους Υπαλλήλους (αμοιβή με βάση τον αυξημένο βαθμό ευθύνης και τη φύση της εργασίας τους) και παράλληλα να θεσμοθετηθεί Επιτροπή Εσωτερικού Αξιολόγησης και Ελέγχου , η οποία θα έχει την εποπτεία του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών και της επίτευξης των στόχων (ν.3230/2004)και θα εξετάζει περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, πλημελούς άσκησης καθηκόντων κλπ

 • 29 Μαρτίου 2011, 11:18 | Μιχάλης Βεζυριαννίδης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης

  Η πρόσθετη αμοιβή σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επιβαρύνει τους ελεγχόμενους.
  Η παράβαση θα πρέπει να έχει, μια, εκ των προτέρων γνωστή οικονομική ποινή.
  Ως εκ τούτου να μην εξαντλήσει ο νομοθέτης την αυστηρότητά του στους ελεγχόμενους, προσδιορίζοντας σε αυτούς ότι επιπρόσθετο προκύπτει.
  Τέλος, ακόμη και αν τεθεί προς συζήτηση, θα πρέπει επαρκώς να αναλυθεί και να τεκμηριωθεί και όχι έτσι άκριτα και αβίαστα να τοποθετούμε στους εύκολους στόχους την όποια οικονομική επιβάρυνση.
  Ας μην ξεχνάμε πως οι ελεγχόμενοι έχουν έδρα και φυσική υπόσταση. Μπορεί η υπηρεσία ανα πάσα στιγμή να προσέλθει και να ελέγξει.
  Αλλού, μακριά από τους επαγγελματίες είναι η κρυμμένη εργασία. Παραεμπόριο, λαθρεμπόριο,εισαγόμενο, έγχρωμο και ορισμένες φορές καλυπτόμενο

 • Η πρόσθετη αμοιβή να επιβαρύνει πρόσθετα τους ελεγχόμενους που υποπέπτουν σε παραβάσεις.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • 28 Μαρτίου 2011, 15:51 | Γιάννης Μαύρος

  Η Ειδική αμοιβή καθώς και οι αμοιβές για εκτός έδρας, εκτός ωραρίου κτλ
  πρέπει να μή ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση και επουδενί να μπορούν να καταργηθούν, αλλά μέσω αυτού του νόμου να ορίζονται σε ποσοστό πχ του βασικού μισθού του επιθεωρητή, όπως π.χ. τα ειδικά επιδόματα των αρχαιολόγων κτλ.
  Ή σε κάθε περίπτωση να εκκινούν από ενός ποσού και να τιμαριθμοποιούνται με τον πληθωρισμό κάθε έτους.
  Κάθε άλλη διαδικασία μέσω Υπ. απόφασης κρύβει κινδύνους για αυθαιρεσίες και παιχνίδια.