Άρθρο 104 – Έναρξη ισχύος

1. Το Πρώτο, το Δεύτερο και Τέταρτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από 1-3-2020.
2. Το Τρίτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 15:19 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με την έναρξη ισχύος ενός νόμου και όχι μόνο των ασφαλιστικών τέτοιων.
  Όταν συντάσσεται ένας νέος νόμος και ψηφίζεται, η έναρξη ισχύος του (ειδικά αν είναι ασφαλιστικός νόμος) θα πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον 6 μήνες από την ψήφισή του. Και τούτο διότι, να έχει τον χρόνο ο πολίτης να επιλέξει αν θα συνταξιοδοτηθεί με τον προηγούμενο ισχύοντα νόμο ή με τον καινούργιο. Άλλως θεωρείται ότι η πολιτεία προσπαθεί να «εγκλωβίσει», να «παραπληνήσει» και να εξαπατήσει τους πολίτες της, καθώς τους στερεί το δικαίωμα της επιλογής, που θα έπρεπε να το έχουν, αφού πρώτα ενημερωθούν και συγκρίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου και του νεώτερου νόμου.
  Αντ΄αυτού, κάποιοι πολίτες βιαστικά επιλέγουν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης πριν την ψήφιση του νέου νόμου («φοβούμενοι» για τυχόν δυσμενείς διατάξεις αυτού και τις οποίες δεν γνωρίζουν στη τελική τους μορφή) και κάποιοι άλλοι επιλέγουν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την ψήφιση του νέου νόμου (χωρίς να έχουν πλέον την δυνατότητα να «πάνε» με τις παλαιότερες διατάξεις, αν κάτι αλλοιώς το περιμέναν και αλλοιώς τους ήρθε). Οι επιλογές αυτές λοιπόν είναι θέμα τύχης και θα πρέπει το υφιστάμενο καθεστώς ν΄αλλάξει και οι επιλογές να είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και μελέτης

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 09:44 | ΤΣΑΚΑΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΕΚΑΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ 400 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 11:05 | Γεωργάκης Θωμάς

  Για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, (το οποίο δεν τροποποιείται με τον παρόντα νόμο) και, επειδή έχουν υπάρξει παρερμηνείες για την έκταση της εφαρμογής του, προτείνω να προστεθεί διευκρινιστικό εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, ως εξής:

  «Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή, εφαρμόζονται και σε όσους κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες καταβλήθηκαν για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί ως πραγματικοί, κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1δ του ν. 4387/2016, από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να εξετάζεται σε ποιο χρονικό διάστημα αφορούν οι εξαγορασθέντες αυτοί χρόνοι ασφάλισης, ή και αν οι χρόνοι αυτοί, είναι χρόνοι που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, μετά από συνταξιοδότηση λόγω εθελουσίας εξόδου».

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 11:42 | Γεωργάκης Θωμάς

  Λόγω των πολλών παρερμηνειών που έχουν υπάρξει για το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 (το οποίο δεν τροποποιείται με τον παρόντα νόμο) και, επειδή δεν έχει εφαρμοσθεί και δεν καταβάλλεται μέχρι τώρα το επίδομα συζύγου σε όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, προτείνω να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο αυτό, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια το νόημα που θέλει ο νομοθέτης, ως εξής:

  «Για όσους ήδη λαμβάνουν σύνταξη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 12:15 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Κ.

  ΠΡΟΣΤΑΣΗ για αποσυμφόρηση και στόχευση ελέγχων εκεί που πρέπει,ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι νόμιμοι και κίνητρο υπέρ της πλήρους απασχόλησης και εμφάνισης πραγματικών αποδοχών.

  Επιχείρηση που απασχολεί μισθωτούς με πλήρη απασχόληση και μικτές αποδοχές άνω 1.200 ευρώ ,απαλλάσσεται από κάθε έλεγχο ωραρίου για αυτούς ,καθώς θεωρούνται ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

  το όφελος θα είναι αμοιβαίο ,τόσο για τα έσοδα τα δικά σας,στόχευση σε υποπασχόληση,όσο για την επιχείρηση που θα απαλλαχθεί από αδικαιολόγητη γραφειοκρατία και όσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους οι θα απολαμβάνουν αυξημένων αποδοχών ,δουλέψουν ή δεν δουλέψουν παραπάνω.

  συγκεκριμένα ο μη έλεγχος καταλαμβάνει, σε 5-μερη απασχόληση έως και 2 ώρες μετά την λήξη του δηλωμένου ωραρίου.ενώ σε 6-μερη 1 ώρα και 20 λεπτά. οι αμοιβές αυτών των ωρών ,συμπεριλαμβάνονται στον αυξημένο μισθό.
  και έως 3 Κυριακές τον μήνα ,με απασχόληση που δεν θα ξεπερνά τις 5 ώρες και με την προυπόθεση της επιπλέον αμοιβής.
  αν δείτε το 90% δήλωσης μεταβολής ωραρίου ,αφορά αυτές τις περιπτώσεις.

  προυποθέσεις.
  ο μισθωτός εργάζεται στην επιχείρηση άνω των 2 ετών.
  η επιχείρηση δεν έχει καμία παράβαση μη τήρησης ωραρίου.
  σε περίπτωση καταγγελίας ,το βάρος της απόδειξης το φέρνει η επιχείρηση,είτε με βιβλίο (δεμένο ,όχι φύλλα) παρουσιών ,είτε με ρολόι.

  Θα ησυχάσουν οι μικρομεσαίες κοινές επιχειρήσεις ,που θέλουν να κάνουν την δουλειά τους και στην πλειοψηφία τους ποτέ δεν θα εξαντλήσουν το ανώτατο όριο ωρών που τους επιτρέπεται.

  το να ξεκινάνε από μικρότερο δηλωμένο μισθό ,να ταλαιπωρούνται με γραφειοκρατία δήλωσης υπερεργασίας κλπ. ,πάλι δεν φτάνουν σε αποδοχές 1.200.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 13:58 | ΤΣΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΑΓΑΠΗΤΕ,
  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ σας επισυνάπτω σύντομο ιστορικο ασφαλιστικού μου θέματος που
  αφορά ενα σύνολο εργαζόμενων οπως θα αντιληφθείτε από την μελέτη του θέματος
  και θά σας είμαστε το λιγότερο ευγνώμονες αν μέ την παρέμβαση σας στην διαβούλευση που λαμβάνει χώρα σχετικά με τον νεο ασφαλιστικό νομο και με τις ενέργειες σας συμβαλετε στην
  επίλυση του δίκαιου και χωρίς καμμία επιβάρυνση στον προυπολογισμό το τονίζω αιτήματοσ μας

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Ημουν εργαζόμενος στην ALPHA BANK μέχρι την30/05/2016 οπότε αποχώρησα με εθελουσία προερχόμενος απο το ασφαλιστικό καθεστώς ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ χωρις να έχω συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο που απαιτεί το ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ ώστε να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα
  Εκτοτε εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ο οποιος ΕΦΚΑ πλέον περιλαμβάνει τα ταμεία μισθωτων και επομένως και το ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ για να συμπληρώσω τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να θεμελιώσω το συνταξιοδοτικο μου
  δικαίωμα ητοι 35ετια και οριο ηλικίας ως πρωτοασφαλισθείς πριν τις 31/12/82
  ΑΣ σημειωθεί οτι στην ιδια κατηγορία ανηκουν και αλλοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ που αποχώρησαν με εθελουσία χωρισς να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και εργάζονται ως ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ εκτιμάται οτι είναι περίπου 120
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ
  ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΙΟ ΚΑΤΩ

  <>
  _ Το καθεστώς συνταξιοδότησης των Ειδικών Ταμείων που εντάχθηκαν στο
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ισχύει για όλους τους εργαζομένους που ασφαλίζονταν στα
  Ταμεία αυτά και αποχώρησαν απο το 2015 και εφεξης εθελούσια ,
  συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ασφ/αλισης που πραγματοποιήθηκε
  στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ μετά την αποχώρηση των ασφαλισμένων με εθελουσία.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  Π ΤΣΙΤΟΣ
  (πρωην Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK)
  προερχόμενος απο ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ασφαλισμένος στο ΤΑΠΙΛΤ -ΙΚΑ
  ΤΗΛ 6947560457

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 19:40 | Γιάννης

  Παρακαλώ πολύ όπως προχωρήσετε άμεσα στην χορήγηση της δεύτερης πενταετίας στους στρατιωτικούς σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4609/19