Άρθρο 11 Χορήγηση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών

1. Το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς λαμβάνονται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται.
2. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παραγράφου 1 δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων. Χρήστες του υποσυστήματος είναι οι υπάλληλοι των φορέων, στους οποίους απαιτείται η υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι, κατόπιν πιστοποίησης αντλούν υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για λογαριασμό των συναλλασσόμενων.
3. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την έναρξη χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το υποσύστημα της παραγράφου 2, διακόπτεται η έντυπη χορήγησή τούτων από τις υπηρεσίες του e- Ε.Φ.Κ.Α., εκτός περιπτώσεων που υφίσταται τεχνικό πρόβλημα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο χρόνος εφαρμογής, η διαδικασία πιστοποίησης, ο τύπος και ο τρόπος χορήγησης των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τυχόν εξαιρέσεις, οι τεχνικές προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  • 28 Ιανουαρίου 2020, 09:03 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

    Δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων. Χρήστες του υποσυστήματος είναι οι υπάλληλοι των φορέων, στους οποίους απαιτείται η υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι, κατόπιν πιστοποίησης αντλούν υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για λογαριασμό των συναλλασσόμενων.
    Με αλλα λογια ν’αγαπιομαστε για τους ηλικιωμενους.
    Οποιος συνταξιουχος επερνε το ΕΚΑΣ ειχε 10% συμμετοχης στα φαρμακα. Οταν ομως πηγαινε στο γιατρο, αυτος δεν το εβλεπε στο συστημα και εστελνε το συνταξιουχο στο ταμειο του για να παρει βεβαιωση και μετα να ξαναπαει στο γιατρο για τη συνταγογραφηση.Εαν το επερνε χαμπαρι ο συνταξιουχος.
    Ειναι αυτονοητο οτι το συστημα επρεπε να τα βλεπει ολα.