Άρθρο 27

Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων , επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.
β. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ/τος 169/2007 .
2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.α., οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38 ή άρθρου 39 ή 40 αντιστοίχως.
β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40.
4. Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων:
α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι –πτηνοτρόφοι και αλιείς.
β. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν.4488/2017(Α΄176).
γ. Οι συνταξιούχοι με βάση τον ν.612/77 ,όπως ισχύουν
δ. Οι συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210) ,όπως ισχύουν.
ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ 169/2007.
στ. τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρο 4 του ν.4387/2016
5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.
6. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 όλος ο χρόνος εργασίας ή αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης
7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του 1/4 από τη κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου. Άλλως εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ/γμα 356/1979 Α90).
8. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 19:15 | Δημητρης

  Καταργηση της εισφορας αλληλεγγυης

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 19:58 | Δημητρης

  Δυνατοτητα σε ολους τους συνταξιουχους να ασκουν αγροτικη δραστηριοτητα (χωραφια.μελισσια κτλ)

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 18:31 | Αννα Κανταρτζη

  «KYPIE YΠOYPΓE
  EΠIBAΛETΑΙ H EΞAIPEΣH AΠO THN MEIΩΣH TΩN ΣYNTAΞIMΩN AΠOΔOXΩN KATA 30% ΣTOYΣ ΠPOΩPA YΠOXPEΩTIKA ΣYNTAΞIOΔOTHΘENTΕΣ ME TON N3185/2003.
  EIMAΣTTE OI MONAΔIKOI EΛΛHNEΣ ΠOY ME NOMO MAΣ AΠOΔOΘHKAN MEIΩMENEΣ ΣYNTAΞIMEΣ AΠOΔOXEΣ.
  ΣΕ ΕΜΑΣ ΔΕΝ XAPIΣTHKE TIΠOTA ΚΑΙ ΠPEΠEI NA ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ MAZEΨOYME AΣΦAΛIΣTIKO XPONO ΩΣTE NA OΛOKΛHPΩΣOYME OΠΩΣ OΛOI OI EΛΛHNEΣ ENAN ΠΛHPH EPΓAΣIAKO BIO»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 18:40 | Stavros

  Επιβάλλεται η εξαίρεση από την μείωση των συνταξίμων αποδοχών κατά 30% στους πρόωρα και υποχρεωτικά συνταξιοδοτηθέντες με τον Νόμο 3185/2003.
  Είμαστε οι μοναδικοί Έλληνες που με νόμο μας αποδόθηκαν μειωμένες συντάξιμες αποδοχές.
  Σε εμάς δεν χαρίστηκε τίποτα και πρέπει και πρέπει να έχουμε την δυνατότητα όπως όλοι οι εργαζόμενοι να μαζέψουμε ασφαλιστικό χρόνο ώστε όπως όλοι οι Έλληνες να ολοκληρώσουμε πλήρως τον ασφαλιστικό μας βίο που διεκόπη πρόωρα & αυθαίρετα

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 18:33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ

  «KYPIE YΠOYPΓE
  EΠIBAΛETΑΙ H EΞAIPEΣH AΠO THN MEIΩΣH TΩN ΣYNTAΞIMΩN AΠOΔOXΩN KATA 30% ΣTOYΣ ΠPOΩPA YΠOXPEΩTIKA ΣYNTAΞIOΔOTHΘENTΕΣ ME TON N3185/2003.
  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ EIMAΣTΕ OI MONAΔIKOI EΛΛHNEΣ ΠOY ME NOMO MAΣ AΠOΔOΘHKAN ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ MEIΩMENEΣ ΣYNTAΞIMEΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΠPEΠEI NA ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ AΣΦAΛIΣTIKO XPONO ΩΣTE NA OΛOKΛHPΩΣOYME OΠΩΣ OΛOI OI EΛΛHNEΣ ENAN ΠΛHPH EPΓAΣIAKO BIO»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:50 | Τ.Π.

  Είναι γνωστό πως όταν ένας εργαζόμενος συνταξιοδοτείται, λαμβάνει το 50% του συντάξιμου μισθού του σαν προσωρινή σύνταξη. Η λήψη της οριστικής κύριας σύνταξης καθυστερεί πάνω από 1,5 χρόνο (με διαδοχική ασφάλιση αρκετούς μήνες ή χρόνια περισσότερο) και η λήψη της επικουρικής σύνταξης σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τα 5 χρόνια, χωρίς ευθύνη των δικαιούχων. Επειδή κανείς συνταξιούχος δε μπορεί να επιδοτήσει από τυχόν οικονομίες του τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν έχει να αποπληρώσει εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης, ή έξοδα για οικονομική ενίσχυση παιδιών που σπουδάζουν ή δεν εργάζονται, οι συνταξιούχοι εξωθούνται στην εξαθλίωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή στην αδήλωτη εργασία για συμπλήρωση του πενιχρού τους εισοδήματος, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο ταμείο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αφού οι διατάξεις του αρθρ. 20 του Ν. 4387/16 ουσιαστικά απαγορεύουν (με μείωση της σύνταξης κατά 60% και τώρα 30%) την εργασία ακόμη και ολίγων ωρών την εβδομάδα (π.χ. στην περίπτωση ωρομισθίων καθηγητών).
  Παράκληση να προστεθεί διάταξη, που να εξαιρεί τους συνταξιούχους που εργάζονται και δεν έχουν λάβει τη οριστική κύρια, καθώς και τυχόν επικουρική σύνταξη.
  Συγκεκριμένα είναι δίκαιο και αναγκαίο για τους συνταξιούχους που εργάζονται (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης εργασίας ή έναρξης της αυτοαπασχόλησης ) και δεν εισπράττουν το σύνολο κύριας και τυχόν επικουρικών συντάξεων και μερισμάτων και μέχρι την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία της απόφασης καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων, να απαλλάσσονται της μείωσης.
  Πρέπει να επανέλθει επίσης σε ισχύ η διάταξη που επιτρέπει σε όλους τους συνταξιούχους απασχόληση έως 10 ώρες την εβδομάδα, χωρίς μείωση στις καταβαλλόμενες συντάξεις.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:58 | Μαρια Μήτση

  KYPIE YΠOYPΓE

  ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΘΗΜΑ ΣΑΣ.

  ANHKΩ ΣΤΗ MONAΔIKH KATHΓOPIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠPOΩPA-YΠOXPEΩTIKA ME ΤΟΝ NOMO 3185/2003, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ MONAΔIKOΥΣ EΛΛHNEΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ AΠOΔOΘHKAN ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ MEIΩMENEΣ ΣYNTAΞIMEΣ AΠOΔOXEΣ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ KATA TI Η ΑΔΙΚΙΑ ΑΥΤΗ, EΞAIPEΘΗΚΑΜΕ ΡΗΤΑ AΠO TIΣ ΔYΣMENEIΣ EΠIΠTΩΣEIΣ TOY APΘPOΥ 16 ΠΕΡΙ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΣYNTAΞIOYXΩN, ΜΕ ΤΟΝ NOMO 3863/2010.

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ EΠIBAΛETΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ H EΞAIPEΣH ΜΑΣ AΠO THN MEIΩΣH TΩN ΣYNTAΞIMΩN AΠOΔOXΩN ΜΑΣ KATA 30% ΕΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ AΣΦAΛIΣTIKO XPONO ΚΑΙ NA OΛOKΛHPΩΣOYME, OΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ EΛΛHNEΣ, ENAN ΠΛHPH EPΓAΣIAKO BIO.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:35 | Κατερίνα Τσόκανου

  1)Η οριζόντια περικοπή του 30% της σύνταξης συνταξιούχου, που εργάζεται με αναδρομική ισχύ και για τους προ του ν. 4387/2016 συνταξιούχους-εργαζόνενους, είναι τουλάχιστον άδικη και αντίθετη σε κάθε έννοια συνταγματικά κατοχυρωμένης ισότητας και ισονομίας και προσβάλλει τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
  2)Όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης των δικαιούχων προσυνταξιοδοτικής παροχής για πρώτη φορά μέχρι σήμερα με το υπό ψήφιση άρθρο,και ειδικότερα των αυτοαπασχολούμενων- δικηγόρων-δικαιούχων προσυνταξιοδοτικής παροχής από το ΕΤΑΤ, που συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους μέχρι την οριστική συνταξιοδότησή τους από τον κύριο φορέα τους, που είναι το ΕΤΑΑ(πρώην Ταμείο Νομικών), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η προσυνταξιοδοτική παροχή αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία σύνταξης και ότι ορισμένοι δικηγόροι της παραπάνω κατηγορίας δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον κύριο φορέα τους, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την οριστική συνταξιοδότησή τους προκειμένου να μην υποστούν την περικοπή της συνταξιοδοτικής τους παροχής κατά 30%, και ορισμένοι έχουν μηδενικό εισόδημα όντας και στις δύο περιπτώσεις υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΕΦΚΑ.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνω να μην ισχύσει η νέα ρύθμιση για τους προ του ν.4387/2016 συνταξιούχους καθώς και για τους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικών παροχών.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:58 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Το δικαίωμα σύνταξης αποτελεί δικαίωμα αφ’ εαυτού του καθώς η σύνταξη αποτελεί χορηγία έναντι καταβληθεισών εισφορών και επομένως ΔΕΝ δικαιολογείται να συναρτάται με τυχούσα αναλαμβανόμενη εργασιακή ενασχόληση. Η δικαιολόγηση της περικοπής βασίζεται στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν θέσεις εργαζομένων. Η άποψη αυτή προδίδει λαϊκιστική νοοτροπία ή εναλλακτικά δείχνει βαθιά άγνοια της λειτουργίας της οικονομίας. Το παραγόμενο προϊόν υπό σταθερές τις λοιπές συνθήκες αυξάνεται ή μειώνεται με την αύξηση ή την μείωση του αριθμού των ασχολουμένων στην οικονομία. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η πλήρης απαλοιφή οιασδήποτε πρόβλεψης για περικοπή της σύνταξης, ήτοι απαλοιφή του όλου άρθρου.
  Αναφορικά με την παράγραφο 5 σχετικά με την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, δεν είναι κατανοητό γιατί να «δύναται να αξιοποιήσει» και όχι «αξιοποιεί» και γιατί να απαιτείται προηγούμενη αίτηση του συνταξιούχου-ασφαλιζομένου για την προσμέτρηση του νέου χρονικού διαστήματος ασφάλισης στο αρχικό. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η παράγραφος 5 να διατυπωθεί ως συνέχεια της παραγράφου 3 ως εξής: «Το χρονικό διάστημα νέας ασφάλισης του συνταξιούχου προσμετράται σε αυτό με βάση το οποίο έχει υπολογιστεί η τρέχουσα σύνταξή του.»
  Και φυσικά ο σωστός όρος δεν είναι «απασχόληση» αλλά «ενασχόληση» ως και σχετικό σχόλιο στο Άρθρο 22 – Αντικατάσταση του Άρθρου 2 του Ν. 4387/2016 «Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:13 | Ν.Κ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  είμαι απόστρατος αξιωματικός , πολύτεκνος πατέρας και εργάζομαι από τον Ιούνιο του 2011 στον ιδιωτικό τομέα. Οι μηνιαίες αποδοχές μου είναι γύρω στα 900 ευρώ Οι μνημονιακές περικοπές μείωσαν κατά 20% την σύνταξή μου. Η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 20.000 το 2012 και η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης επί του εισοδήματος μου, είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του καταβαλλόμενου φόρου περίπου στις 3.000 ευρώ ετησίως, επιπλέον του ετήσιου φόρου που παρακρατείται από τις συντάξιμες αποδοχές μου (1500 ευρώ περίπου).

  Η σημερινά καταβαλλόμενη σύνταξη μου μαζί με το μέρισμα που λαμβάνω είναι 1200 ευρώ. Η σύζυγος μου είναι δημόσια υπάλληλος με μισθό 950 ευρώ το μήνα, με ετήσια παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης 1350 ευρώ.

  Με την μείωση των ορίων για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων , το μηνιαίο επίδομα μειώθηκε από 250 στα 82 ευρώ. Συνυπολογίζοντας την κατάργηση των δώρων στους μισθούς και τις συντάξεις , το οικογενειακό μας εισόδημα μειώθηκε περίπου κατά 30%.

  Έχω τέσσερα (4) παιδιά , δύο φοιτητές , ένα μαθητή στη Β’Λυκείου και έναν μαθητή Β’ Γυμνασίου. Πληρώνουμε δόση στεγαστικού δανείου για 105 τμ , α’ κατοικίας 450 ευρώ μηνιαίως.

  Με ένα πρόχειρο υπολογισμό , ως οικογένεια καταβάλλουμε ετησίως 6.400 ευρώ στην εφορία (φόροι εισοδήματος, αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ) και 4.200 για ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

  Αναλογιζόμενος τα παραπάνω, διαβάζω στο άρθρο 27 του παρόντος Νόμου ότι πρόκειται να επιβληθεί μείωση 30% στους εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους ,οι οποίοι έχουν ήδη εργασία ή πρόκειται να αναλάβουν.Αυτή η μέιωση θα σημαίνει μέιωση 350 ευρώ μηνιαίως ή 4100 ευρώ ετησίως. Θα αποτελέσει την χαριστική βολή και καθιστά ασύμφορη την εργασία ,αν αναλογιστώ τα 250 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση φόρου λόγω του επιπλέον εισοδήματος.

  Ο επαίσχυντος νόμος Κατρούγκαλου , ο οποίος επέβαλε υπερβολικές περικοπές 60% επί των ακαθάριστων συντάξεων στους εργαζόμενους συνταξιούχους, προέβλεπε την εφαρμογή τους από την ημέρα της ψήφισης του νόμου. Επιπλέον κατήργησε την καταβολή οικογενειακού επιδόματος στους συνταξιούχους από 1/1/2017 , ενσωματώνοντας στη προσωπική διαφορά το ποσό που καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους.

  Με τον παρόντα νόμο δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και η μείωση περιλαμβάνει και αυτούς που ήδη εργάζονται ,με αποτέλεσμα να επηρεάζει με τρόπο βίαιο και άδικο την ζωή τους και τον οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό.

  Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζω ότι οι πολλοί από τους εργαζόμενους συνταξιούχους είναι πολύτεκνοι , μονογονεϊκές οικογένειες ή έχουν προστατευόμενα μέλη με χρόνιες αρρώστιες και αναπηρίες.

  Αν τελικά εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς την πρόβλεψη να μην θιγούν η ήδη εργαζόμενοι συνταξιούχοι, θα τους οδηγήσετε σε περαιτέρω οικονομική εξαθλίωση. Γνωρίζω την ευαισθησία της παρούσας κυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα , τους ΑμΕΑ και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

  Θα ήταν άδικο για εσάς και την κυβέρνηση , που εκλεχθήκατε με την υπόσχεση για την βελτίωση των ζωών μας , να γίνεται οι αυτουργοί μίας κατάφορης αδικίας εις βάρος μίας μικρής σχετικά ομάδας ανθρώπων ,ενώ έχετε τα περιθώρια να την αποτρέψετε κατόπιν όλων αυτών των σχολίων που έχουν υποβληθεί στην ανοικτή διαβούλευση.

  Με γνώμονα τα παραπάνω, παρακαλώ :
  α) για την ευνοϊκή εξέταση της εξαίρεσης από την περικοπή στην σύνταξη των ήδη εργαζομένων συνταξιούχων ,των πολυτέκνων και των εχόντων προστατευόμενα μέλη με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,
  β) την επαναφορά καταβολής του οικογενειακού επιδόματος στους συνταξιούχους (αποτελούν μικρό ποσοστό αφού τα περισσότερα παιδιά τους είναι άνω των 24 ετών) και
  γ) την εφαρμογή της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης για τους συνταξιούχους που μισθοδοτούνται από το δημόσιο, να μην υπάρξει η ηλικιακή διάκριση των 62 ετών αλλά να ισχύει η ίδια περικοπή για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση και τις ενέργειες σας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:59 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  5. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.
  Από 1-10-2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 2:
  ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
  ΑΠΌ ΕΩΣ
  0 15 0,77%
  15,01 18 0,84%
  18,01 21 0,90%
  21,01 24 0,96%
  24,01 27 1,03%
  27,01 30 1,21%
  30,01 33 1,98%
  33,01 36 2,50%
  36,01 40 2,55%
  40,01 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤ ΕΤΟΣ 0,50%

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Επειδή στον μαθηματικό τύπο υπολογισμού του συντάξιμου μισθού ο διαιρέτης είναι οι μήνες εργασίας, η αύξηση του συντελεστού αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη κατά 0,50% οδηγεί όχι σε αύξηση αλλά σε μείωση της σύνταξης Το γεγονός αυτό καταστρατηγεί την έννοια της ανταποδοτικότητας και οδηγεί σε τιμωρία του ασφαλισμένου, που επιλεγεί να εργαστεί με τα 40 έτη. Προκειμένου να μην υπάρξει μείωση της σύνταξης του, ο συντελεστής αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη θα πρέπει να αυξηθεί σε ποσοστό 2%, όπως υπήρχε πρόβλεψη στον Ν.4387/2016.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:44 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  Απασχόληση συνταξιούχων
  α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να προστεθεί στην διάταξη: «Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους υγειονομικούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 12/5/2016 αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νομού».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:00 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  Απασχόληση συνταξιούχων
  5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του…..

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να τροποποιηθεί το άρθρο 29α §7, εδ΄ γ., του Ν.4387 (άρθρο 2 του Ν.4499/2017) και να επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους υγειονομικούς που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με δικαίωμα εργασίας μετά την 13/5/2016 και εφ΄οσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια εργασίας και ηλικία 70 ετών.
  Τούτο κρίνεται απαραίτητο:
  1ον Λόγω της μεγάλης μετανάστευσης 20.000 υγειονομικών εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα.
  2ον Την μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών συντάξεων, ο ΕΦΚΑ – τομέας υγειονομικών δεν έχει εκδώσει καμία οριστική σύνταξη από τον Μάϊο του 2016.
  3ον Την μεγάλη μείωση των συντάξεων των υγειονομικών.
  4ον Την αποτροπή της μαύρης εργασίας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:49 | Κιτσοπανίδης Ιωάννης, Ενδοκρινολόγος

  Ανταποδοτική σύνταξη
  β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος το οποίο υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:
  i. Για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016 το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης δια του συντελεστή 0,20.
  Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 1 για ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΟ
  Με το άρθρο 1 της από 7/11/1997 πράξης νομοθετικού περιχεομένου και με στόχο την μείωση των τιμών των φαρμάκων καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος του τέως Τ.Σ.Α.Υ. από το φαρμακόσημο που είχε θεσπιστεί με άρθρο 4, του Ν.982/1979. Για την κάλυψη των διαφυγόντων εσόδων από την κατάργηση αυτή, το κράτος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει κάθε χρόνο ένα σταθερό ποσό, όσο με το έσοδο από την κατάργηση του κοινωνικού πόρου του έτους 1997 (Ν.2519/1997). Το οφειλόμενο ποσό μέχρι τέλους του 2015 ανέρχεται σε 681.510.744,17 ευρώ και θα πρέπει να υπολογιστεί ως κοινωνικός πόρος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 2 για ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
  Κάθε εργοδότης φυσικό η νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το Ελληνικό Δημόσιο, που απασχολεί υγειονομικούς με πάγια αντιμισθία, ή µε ποσοστά ή ως ωρομίσθιους η κατά πράξη και περίπτωση, ή χρονική µονάδα ή µε οποιοδήποτε τρόπο αμειβόμενους ή ως επιστημονικά υπευθύνους με απόφαση Νομαρχίας σε ιδιωτικές κλίκες Διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία ή είναι μέτοχοι ιατρικών οδοντιατρικών, φαρμακευτικών, κτηνιατρικών εταιρειών με οποιαδήποτε μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Μονοπρόσωπη, ΕΠΕ, ΙΚΕ και παρέχουν υπηρεσίες, η παρέχουν υπηρεσίας σε ασθενείς ασφαλιστικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών κλινικών κλπ, υποχρεούται να καταβάλει στο TΣAY Εργοδοτική Εισφορά Κλάδου Σύνταξης σε ποσοστό 13,33%. Επί πλέον στους υγειονομικούς που είχαν πολλαπλούς εργοδότες, όλοι εργοδότες κατέβαλαν εργοδοτική εισφορά 13,33%
  Με εξαίρεση την εργοδοτική εισφορά των εμμίσθων υγειονομικών για όλες τις άλλες κατηγορίες των υγειονομικών για τις οποίες καταβάλλονταν εργοδοτική εισφορά 13,33%, το ΤΣΑΥ ουδέποτε την είχε πιστώσει στην ασφαλτική μερίδα του ασφαλισμένου γιατί την θεωρούσε γενικό έσοδο του ταμείου.
  Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων υγειονομικών, που αφόρα ιατρούς και οδοντιάτρους και για όσους θα λάβουν μια μόνο σύνταξη από το ΤΣΑΥ θεωρούμε εύλογο αλλά και δίκαιο να υπολογιστεί εργοδοτική εισφορά 13,33% στο ποσό των 1.666€ η οποία αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά του βασικού μισθού του πρώτου μισθολογικού κλιμάκιου, καταληκτικής κατηγορίας ΠΕ που κατέβαλε το κράτος για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:56 | Κιτσοπανίδης Ιωάννης, Ενδοκρινολόγος

  Απασχόληση συνταξιούχων
  5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να τροποποιηθεί το άρθρο 29α §7, εδ΄ γ., του Ν.4387 (άρθρο 2 του Ν.4499/2017) και να επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους υγειονομικούς που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με δικαίωμα εργασίας μετά την 13/5/2016 και εφ΄οσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια εργασίας και ηλικία 70 ετών.
  Τούτο κρίνεται απαραίτητο:
  1ον Λόγω της μεγάλης μετανάστευσης 20.000 υγειονομικών εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα.
  2ον Την μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών συντάξεων, ο ΕΦΚΑ – τομέας υγειονομικών δεν έχει εκδώσει καμία οριστική σύνταξη από τον Μάϊο του 2016.
  3ον Την μεγάλη μείωση των συντάξεων των υγειονομικών.
  4ον Την αποτροπή της μαύρης εργασίας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:13 | Κιτσοπανίδης Ιωάννης, Ενδοκρινολόγος

  Απασχόληση συνταξιούχων
  3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.α., οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38 ή άρθρου 39 ή 40 αντιστοίχως.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Οι υγειονομικοί που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 12/5/2016 με δικαίωμα εργασίας αλλά και όσοι συνταξιούχοι αναλάβουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 40 έτη επαγγελματικής απασχόλησης και είναι ηλικίας 70 ετών, να δύνανται εφ’ όσον το ζητήσουν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας της §3 άρθρου 35).

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:20 | Κιτσοπανίδης Ιωάννης, Ενδοκρινολόγος

  Άρθρο 20
  Απασχόληση συνταξιούχων
  α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να προστεθεί στην διάταξη ότι: «Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους υγειονομικούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 12/5/2016 αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νομού».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:59 | Κιτσοπανίδης Ιωάννης, Ενδοκρινολόγος

  Άρθρο 20
  Απασχόληση συνταξιούχων
  α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να προστεθεί στην διάταξη ότι: «Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους υγειονομικούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 12/5/2016 αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νομού».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:40 | K. Galanis

  Κύριε Υπουργέ
  Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας που μαστίζει τη χώρα μας και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει στις πολύτεκνες οικογένειες δικαίωμα ειδικής φροντίδας, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.
  Η πολιτεία μέχρι το έτος 2016, με τις νομικές διατάξεις που έχει θεσμοθετήσει κατά καιρούς (άρθρο 63 του ν. 2676/1999, άρθρο 16 του ν. 3863/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 63 του ν. 2676/1999 και άρθρο 10 του ν. 3865/2010), αντιμετώπιζε ευνοϊκά τους συνταξιούχους πολυτέκνους που αναλάμβαναν εργασία ή αυτοαπασχολούντο χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
  Οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και εξ αιτίας του βεβαρημένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού πλήττονται οικονομικά ανελέητα. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ όπως εντάξετε και τους συνταξιούχους πολυτέκνους, στις εξαιρέσεις τις παρ. 4 του άρθρου 27 του Νομοσχεδίου.
  Ειδικότερα, στην παραπάνω παράγραφο, μετά το εδ. στ’ να προστεθεί εδ. ζ ως κατωτέρω:
  «ζ. Οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:18 | Κωνσταντίνος

  Σχετικά με την περικοπή της σύνταξης κατά 30% εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται μετά την συνταξιοδότηση, θα ήθελα να διευκρινιστούν 2 σημεία:

  1. Η περικοπή αφορά και συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους που είναι ταυτόχρονα και αγρότες ειδικού καθεστώτος (πριν αλλά και μετά τη συνταξιοδότηση);

  2. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, η περικοπή κατά 30% θα πρέπει να είναι κλιμακωτή ή/και να θεσπιστεί ένα ελάχιστο εισοδηματικό όριο το οποίο να προστατεύεται από την περικοπή (όπως ίσχυε και με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο). Ένας συνταξιούχος που έχει ετήσιο πρόσθετο εισόδημα πχ 5.000€ δεν πρέπει να εξισώνεται με κάποιον που έχει επιπλέον εισοδήματα πχ 20.000€

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:10 | ΜΑΥΡΙΔΗ

  Οι μικρές συντάξεις μας που τις λάβαμε με συμπληρωμένα χρόνια δεν επαρκούν για τις δαπάνες των ανήλικων παιδιών και των παιδιών που σπουδάζουν
  Επιπλέον από χρόνια τώρα αρκετοί παντρευτήκαμε μετά τα σαράντα και οι νεότεροι μας σήμερα στην πλειοψηφία τους αυτό κάνουν.
  Πρέπει να προστεθεί εξαίρεση κυρώσεων στις συντάξεις , για να εργασθούμε ή αυτοαπασχολήθουμε ελεύθερα και οι έχοντες ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν και δεν έχουν υπερβεί το 28ο της ηλικίας τους.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:21 | ΑΝΤΟΝΗΣ ΚΑΝΝΑΣ

  Στο άρθρο 27 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπεται περικοπή κατά 30% της προσυνταξιοδοτικής παροχής σε όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν. Η πρόβλεψη αυτή είναι καταφανώς αντισυνταγματική. Πολλοί από όσους λαμβάνουν προσυνταξιοδοτικές παροχές αποχώρησαν από την εργασία τους στο πλαίσιο προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου και με την προοπτική να συμπληρώνουν το βοήθημα που λαμβάνουν, το οποίο ήδη έχει υποστεί αδικαιολόγητα μεγάλες μειώσεις, μέσω απασχόλησής τους είτε ως εργαζόμενοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι δε άδικο να εντάσσεται και η προσυνταξιοδοτική παροχή στις προβλεπόμενες μειώσεις διότι αυτοί που λαμβάνουν την εν λόγω παροχή, σε αντίθεση με τους λοιπούς συνταξιούχους, πλήρωναν διπλές εισφορές, δηλαδή κατέβαλαν εισφορές για το ταμείο από το οποίο θα λάμβαναν προσυνταξιοδοτική παροχή και παράλληλα κατέβαλαν (και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες εξακολουθούν να καταβάλλουν) όλες τις προβλεπόμενες εισφορές για τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Όσοι είμασταν ασφαλισμένοι σε αλληλοβοηθητικά ταμεία έχουμε καταβάλει όλες τις προβλεπόμενες εισφορές για να λάβουμε την προβλεπόμενη από τις καταστατικές διατάξεις των ταμείων αυτών παροχή. Στις καταστατικές διατάξεις των αλληλοβοηθητικών ταμείων δεν προβλέπεται για τους βοηθηματούχους μείωση της παροχής τους σε περίπτωση απασχόλησής τους και οποιαδήποτε παρέμβαση περί του αντιθέτου θίγει την αυτονομία τους. Θα πρέπει να εξαιρεθεί η προσυνταξιοδοτική παροχή από την προβλεπόμενη μείωση. Άλλωστε και ο νόμος Κατρούγκαλου δεν είχε σχετική πρόβλεψη για την προσυνταξιοδοτική παροχή.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:06 | ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Σκέψεις και προτάσεις για το άρθρο 27 της διαβούλευσης
  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Είμαι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και είχα την «ιδιότητα» του Μηχανικού μέλους του ΤΕΕ και ασφαλισμένου στο ΤΣΜΕΔΕ. Για αρκετά χρόνια είμαι ασφαλισμένος στο Δημόσιο ως Καθηγητής Πανεπιστημίου όπως δηλαδή έχω προσληφθεί στο Πανεπιστήμιο και παράλληλα ήμουν ασφαλισμένος μέχρι την 04/05/2017 στο ΤΣΜΕΔΕ υποχρεωτικά λόγω της «ιδιότητας» του Μηχανικού.
  Ανήκω στην κατηγορία του «παλαιού ασφαλισμένου», έχοντας υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα (και, εν προκειμένω του ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ) πριν την 01/01/1993, όπως ο Ν. 2084/1992 ορίζει ρητώς, σχετικά με την «κατηγοριοποίηση» των ασφαλισμένων.
  Διατηρώ ανελλιπώς έως και σήμερα την ιδιότητα του ενεργού μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδατίνων Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: Βιοϊατρικά Όργανα, υπαγόμενος, ένεκα τούτου, στην ασφάλιση του Δημοσίου από 11/01/1988
  Λόγω της συντρεχούσης στο πρόσωπό μου παράλληλης ιδιότητας του μηχανικού, υπήχθην υποχρεωτικώς στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ από 12-7-1979, ενώ με τη μόνιμη τοποθέτησή μου με ΦΕΚ (ΦΕΚ 234 / τ.Ν.Π.Δ.Δ. /3-12-1987) στη δημόσια υπηρεσία μου, το Δημόσιο, ως τυπικός εργοδότης μου, ανέλαβε, αντ’ εμού και για λογαριασμό μου, την παράλληλη και ταυτόχρονη απόδοση των αναλογουσών κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές καθορίζονταν από την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ ως προς τον κλάδο της κύριας σύνταξής μου.
  Δεδομένης της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος στο ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ, καθότι πληρούσα στο ακέραιο τις οριζόμενες εκ του νόμου ασφαλιστικές προϋποθέσεις (έτη ασφάλισης-όριο ηλικίας) για τη λήψη πλήρους σύνταξης, προέβην αυτοβούλως στις 04/05/2017 στην κατάθεση στο ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ της υπ’ αριθμ. 210522/04-05-2017 αιτήσεως συνταξιοδότησής μου, παραμένοντας αταλάντευτα και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα στη δημόσια υπηρεσία μου και εκτελώντας στο ακέραιο τα εκπαιδευτικά καθήκοντά μου, υπό την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ.
  Λόγω της παράλληλης ενεργούς άσκησης του ανωτέρω λειτουργήματός μου στο Δημόσιο και, κατ’ επέκταση, της υποχρεωτικής διατήρησης της υπαγωγής μου στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην Δημόσιο), σας γνωστοποιώ ότι δεν λαμβάνω, όπως ο νόμος ορίζει, προσωρινή σύνταξη από το ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ, αναμένοντας, κατά την εύλογη και επί πολλά έτη διαμορφωμένη ασφαλιστική μου προσδοκία, να λάβει χώρα η έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησής μου από τον ανωτέρω φορέα.
  ΑΙΤΟΥΜΑΙ
  1. Όπως, κατά πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των άρθρων 2, παρ. 1, 4, παρ. 1 και 5, 5, παρ. 1 και 22, παρ. 1 και 5 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Π.Π.Π της ΕΣΔΑ, αλλά και σεβόμενοι την αρχή της εύνοιας προς τον ασφαλισμένο που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της χρηστής διοίκησης, προβείτε κανονικά στην άμεση έκδοση της αποφάσεως επί της υπ’ αριθμ. 210522/04-05-2017 αιτήσεως συνταξιοδότησής μου στο ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ, όπως ομοίως πράττετε για τους συναδέλφους μου, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τις 13-5-2016.
  2. Όπως, κατά πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των άρθρων 2, παρ. 1, 4, παρ. 1 και 5, 5, παρ. 1 και 22, παρ. 1 και 5 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Π.Π.Π της ΕΣΔΑ, αλλά και σεβόμενοι την αρχή της εύνοιας προς τον ασφαλισμένο που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της χρηστής διοίκησης, λάβετε υπόψη, ως προς τον υπολογισμό της σύνταξής μου από το ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ, αποκλειστικώς και μόνο τον διανυθέντα χρόνο ασφάλισής μου στον ανωτέρω φορέα και όχι το σύνολο του χρόνου ασφάλισής μου στο Δημόσιο και στο ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ, σεβόμενοι το αναφαίρετο δικαίωμά μου να εργαστώ περαιτέρω και να θεμελιώσω αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης από το Δημόσιο.
  3. Όπως, κατά πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των άρθρων 2, παρ. 1, 4, παρ. 1 και 5, 5, παρ. 1 και 22, παρ. 1 και 5 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Π.Π.Π της ΕΣΔΑ, αλλά και σεβόμενοι την αρχή της εύνοιας προς τον ασφαλισμένο που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της χρηστής διοίκησης, μου χορηγήσετε κανονικά τη σύνταξή μου από το ΕΤΑΑ-τ. ΤΣΜΕΔΕ έως και το χρόνο εξόδου μου σε συνταξιοδότηση από το Δημόσιο, μη εφαρμόζοντας το άρθρο 20, παρ. 2 του Ν. 4387/2016 που μου αποστερεί παρανόμως τη χορήγηση μιας πλήρους συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά και την προσμέτρηση του εφεξής διανυόμενου ασφαλιστικού μου χρόνου στη σύνταξη του Δημοσίου.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:39 | Στυλιανός Μωραΐτης

  Κύριε Υπουργέ,
  Ανήκω σε μία μοναδική κατηγορία συνταξιούχων που και στο πρώτο μνημόνιο και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα στο νομό 3863/2010 είχαμε ρητά εξαιρεθεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του άρθρο 16 απασχόληση συνταξιούχων.
  Ανήκω στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το νόμο 3185/2003 Είμαστε οι μοναδικοί Έλληνες που λαμβάνουμε μειωμένες συνταξιοδοτικές αποδοχές εξαιτίας της πρόωρης υποχρεωτικής συνταξιοδότησης μας.
  Η εξαίρεση μας από τη επιπλέον για μας μείωση κατά 30% των συντάξιμων αποδοχών μας είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για να μπορούμε να συμπληρώσουμε ως εργαζόμενοι και κυρίως ως αυτοαπασχολούμενοι το εισόδημα μας αλλά και να προσθέσουμε ασφαλιστικό χρόνο ώστε με την αξιοποίηση του χρόνου αυτού να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε έναν ολοκληρωμένο εργασιακό βίο δικαίωμα που το έχουν όλοι οι Έλληνες
  Με εκτίμηση

 • Απασχόληση συνταξιούχων
  5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να τροποποιηθεί το άρθρο 29α §7, εδ΄ γ., του Ν.4387 (άρθρο 2 του Ν.4499/2017) και να επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους υγειονομικούς που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με δικαίωμα εργασίας μετά την 13/5/2016 και εφ΄οσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια εργασίας και ηλικία 70 ετών.
  Τούτο κρίνεται απαραίτητο:
  1ον Λόγω της μεγάλης μετανάστευσης 20.000 υγειονομικών εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα.
  2ον Την μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών συντάξεων, ο ΕΦΚΑ – τομέας υγειονομικών δεν έχει εκδώσει καμία οριστική σύνταξη από τον Μάϊο του 2016.
  3ον Την μεγάλη μείωση των συντάξεων των υγειονομικών.
  4ον Την αποτροπή της μαύρης εργασίας.

 • Απασχόληση συνταξιούχων
  3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.α., οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38 ή άρθρου 39 ή 40 αντιστοίχως.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Οι υγειονομικοί που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 12/5/2016 με δικαίωμα εργασίας αλλά και όσοι συνταξιούχοι αναλάβουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 40 έτη επαγγελματικής απασχόλησης και είναι ηλικίας 70 ετών, να δύνανται εφ’ όσον το ζητήσουν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας της §3 άρθρου 35).

 • Απασχόληση συνταξιούχων
  Το άρθρο 20 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  Άρθρο 20
  Απασχόληση συνταξιούχων
  α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να προστεθεί στην διάταξη ότι: «Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους υγειονομικούς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 12/5/2016 αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νομού».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 15:13 | Τατιάνα Κεςς

  «KYPIE YΠOYPΓE
  EΠIBAΛETΑΙ H EΞAIPEΣH AΠO THN MEIΩΣH TΩN ΣYNTAΞIMΩN AΠOΔOXΩN KATA 30% ΣTOYΣ ΠPOΩPA YΠOXPEΩTIKA ΣYNTAΞIOΔOTHΘENTΕΣ ME TON N3185/2003.
  EIMAΣTTE OI MONAΔIKOI EΛΛHNEΣ ΠOY ME NOMO MAΣ AΠOΔOΘHKAN MEIΩMENEΣ ΣYNTAΞIMEΣ AΠOΔOXEΣ.
  ΣΕ ΕΜΑΣ ΔΕΝ XAPIΣTHKE TIΠOTA ΚΑΙ ΠPEΠEI NA ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ MAZEΨOYME AΣΦAΛIΣTIKO XPONO ΩΣTE NA OΛOKΛHPΩΣOYME OΠΩΣ OΛOI OI EΛΛHNEΣ ENAN ΠΛHPH EPΓAΣIAKO BIO»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 15:38 | ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.
  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του υπό διαβούλευση ασφαλιστικού νομοσχεδίου δημιουργούνται πολλά προβλήματα τα οποία σας παραθέτουμε:
  Μέχρι σήμερα σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του από το ν. 3846/2010 «…οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί……λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς».
  Οι διατάξεις περί αναστολής και περικοπής σύνταξης, εφαρμόζονται μόνο σε όσους ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

  Επιπροσθέτως με το άρθρο 16 «Απασχόληση συνταξιούχων», του Ν. 3863/2010, γινόταν παρακράτηση της σύνταξής τους εκ ποσοστού 70%, για συντάξεις ποσού που ξεπερνούσε τα 1,982.40 ευρώ, ήτοι του ποσού που υπερβαίνει τα εξήντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Με το προτεινόμενο άρθρο θα κληθούν οι εν λόγω συνταξιούχοι να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές και παράλληλα θα γίνει περικοπή της σύνταξής τους σε ποσοστό 30% για όλο το έτος (12 μήνες), παρόλο που τα καταλύματα λειτουργούσαν μόνο κατά τους θερινούς μήνες.
  Είναι δε πρόσχημα ότι με την θέσπιση αντικινήτρων στην απασχόληση των συνταξιούχων θα μειωθεί η ανεργία των νέων ή θα παταχθεί η εισφορο-αποφυγή των εργαζομένων –συνταξιούχων με την μείωση σε 30% της παρακράτησης της σύνταξης από 60% του άρθρου 20 Ν.4387/2016.

  Βάσει των προλεχθέντων ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ :

  1. Να διατηρηθεί η απαλλαγή των συνταξιούχων ως ίσχυε προ της δημοσίευσης του νόμου 4387/2016 (παράγραφος 6, του άρθρου 20 του Ν. 4387)

  2. Να ισχύει η περικοπή του 30% σε αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016

  Οι διατάξεις του άρθρου 27 του υπό διαβούλευση ασφαλιστικού νομοσχεδίου έχουν γενική εφαρμογή, αφού συμπεριλαμβάνουν διατάξεις ισοπεδωτικές για όλους τους συνταξιούχους – εργαζόμενους χωρίς καμία διάκριση, χωρίς καμία μεταβατική διάταξη για τους παλιούς κατά παράβαση κάθε έννοιας περί ασφάλειας δικαίου και περί δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου αιτούμεθα να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις μας και να ενσωματωθούν αυτές στο σύνολό τους.

 • Προτείνω να συμπεριληφθεί στο άρθρο διάταξη επιτρέπουσα την μερική συνταξιοδότηση Μηχανικών δηλαδή να καταβάλλεται στον Μηχανικό ένα ποσοστό σύνταξης 60÷70%, και αυτός αντίστοιχα θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές 40÷30%.
  Θεωρώ ότι η Πολιτεία έχει κάθε εύλογο συμφέρον να κρατήσει σε δραστηριότητα όσους Μηχανικούς είναι ακόμη σε θέσεις παραγωγής για τους εξής προφανείς λόγους:
  • στελέχη μεγάλης εμπειρίας είναι πολύτιμα για την μεταφορά της στους νεώτερους
  • εργαζόμενοι Μηχανικοί δεν επιβαρύνουν τα Ταμεία, το αντίθετο μάλιστα συνεισφέρουν (έστω και μερικώς στα ασφαλιστικά)
  • εφ’ όσον εργάζονται, συνεισφέρουν και στα φορολογικά έσοδα του Κράτους.
  Σταθόπουλος Σταμάτης
  Δρ. Πολ. Μηχανικός

 • Προτείνω να συμπεριληφθεί στο άρθρο διάταξη επιτρέπουσα την μερική συνταξιοδότηση Μηχανικών δηλαδή να καταβάλλεται στον Μηχανικό ένα ποσοστό σύνταξης 60÷70%, και αυτός αντίστοιχα θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές 40÷30%.
  Θεωρώ ότι η Πολιτεία έχει κάθε εύλογο συμφέρον να κρατήσει σε δραστηριότητα όσους Μηχανικούς είναι ακόμη σε θέσεις παραγωγής για τους εξής προφανείς λόγους:
  • στελέχη μεγάλης εμπειρίας είναι πολύτιμα για την μεταφορά της στους νεώτερους
  • εργαζόμενοι Μηχανικοί δεν επιβαρύνουν τα Ταμεία, το αντίθετο μάλιστα συνεισφέρουν (έστω και μερικώς στα ασφαλιστικά)
  • εφ’ όσον εργάζονται, συνεισφέρουν και στα φορολογικά έσοδα του Κράτους.
  Σταθόπουλος Σταμάτης
  Δρ. Πολ. Μηχανικός

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 14:54 | ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
  1. Στο άρθρο 27 του σχεδίου του νέου νόμου (τροποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016) «Απασχόληση Συνταξιούχων» για το ασφαλιστικό σύστημα, δεν διευκρινίζεται σαφώς αν περιλαμβάνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται υπό το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 και του Π.Δ. 71/2019 ΦΕΚ Αii2 και οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν εργαζόμενοι άνω των 40 ετών.
  2. Για το λόγο αυτό προτείνεται στο τέλος της παραγράφου α του άρθρου 27 η παρακάτω πρόσθεση :
  «Επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι ή μιθωτοί) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και στα Μητρώα του Ν.3316/2005 και του Π.Δ 71/2019 ΦΕΚ Α 112, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και επιθυμούν να συνεχίσουν να διατηρούν την επαγγελματική τους απασχόληση, δύναται, κατόπιν αιτήσεως προς τον ΕΦΚΑ, να τους καταβάλλονται ακαθάριστες συντάξεις που τους αντιστοιχούν, μειωμένες κατά 30% για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία».
  3. Με την προτεινόμενη προσθήκη θα περιοριστεί σημαντικά η αδήλωτη εργασία και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις στον ΕΦΚΑ.

  Με εκτίμηση,
  Α. Μπενσασσών
  Πολιτικός Μηχανικός

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:00 | Ν.Κ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  είμαι απόστρατος αξιωματικός , πολύτεκνος πατέρας και εργάζομαι από τον Ιούνιο του 2011 στον ιδιωτικό τομέα. Οι μηνιαίες αποδοχές μου είναι γύρω στα 900 ευρώ Οι μνημονιακές περικοπές μείωσαν κατά 20% την σύνταξή μου. Η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 20.000 το 2012 και η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης επί του εισοδήματος μου, είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του καταβαλλόμενου φόρου περίπου στις 3.000 ευρώ ετησίως, επιπλέον του ετήσιου φόρου που παρακρατείται από τις συντάξιμες αποδοχές μου (1500 ευρώ περίπου).
  Η σημερινά καταβαλλόμενη σύνταξη μου μαζί με το μέρισμα που λαμβάνω είναι 1200 ευρώ. Η σύζυγος μου είναι δημόσια υπάλληλος με μισθό 950 ευρώ το μήνα, με ετήσια παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης 1350 ευρώ.

  Με την μείωση των ορίων για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων , το μηνιαίο επίδομα μειώθηκε από 250 στα 82 ευρώ. Συνυπολογίζοντας την κατάργηση των δώρων στους μισθούς και τις συντάξεις , το οικογενειακό μας εισόδημα μειώθηκε περίπου κατά 30%.

  Έχω τέσσερα (4) παιδιά , δύο φοιτητές , ένα μαθητή στη Β’Λυκείου και έναν μαθητή Β’ Γυμνασίου. Πληρώνουμε δόση στεγαστικού δανείου για 105 τμ , α’ κατοικίας 450 ευρώ μηνιαίως.

  Με ένα πρόχειρο υπολογισμό , ως οικογένεια καταβάλλουμε ετησίως 6.400 ευρώ στην εφορία (φόροι εισοδήματος, αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ) και 4.200 για ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

  Αναλογιζόμενος τα παραπάνω, διαβάζω στο άρθρο 27 του παρόντος Νόμου ότι πρόκειται να επιβληθεί μείωση 30% στους εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους ,οι οποίοι έχουν ήδη εργασία ή πρόκειται να αναλάβουν.

  Ο επαίσχυντος νόμος Κατρούγκαλου , ο οποίος επέβαλε υπερβολικές περικοπές 60% επί των ακαθάριστων συντάξεων στους εργαζόμενους συνταξιούχους, προέβλεπε την εφαρμογή τους από την ημέρα της ψήφισης του νόμου. Επιπλέον κατήργησε την καταβολή οικογενειακού επιδόματος στους συνταξιούχους από 1/1/2017 , ενσωματώνοντας στη προσωπική διαφορά το ποσό που καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους.
  Με τον παρόντα νόμο δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και η μείωση περιλαμβάνει και αυτούς που ήδη εργάζονται ,με αποτέλεσμα να επηρεάζει με τρόπο βίαιο και άδικο την ζωή τους και τον οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό.

  Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζω ότι οι πολλοί από τους εργαζόμενους συνταξιούχους είναι πολύτεκνοι , μονογονεϊκές οικογένειες ή έχουν προστατευόμενα μέλη με χρόνιες αρρώστιες και αναπηρίες.
  Αν τελικά εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς την πρόβλεψη να μην θιγούν η ήδη εργαζόμενοι συνταξιούχοι, θα τους οδηγήσετε σε περαιτέρω οικονομική εξαθλίωση. Γνωρίζω την ευαισθησία της παρούσας κυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα , τους ΑμΕΑ και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
  Θα ήταν άδικο για εσάς και την κυβέρνηση , που εκλεχθήκατε με την υπόσχεση για την βελτίωση των ζωών μας , να γίνεται οι αυτουργοί μίας κατάφορης αδικίας εις βάρος μίας μικρής σχετικά ομάδας ανθρώπων ,ενώ έχετε τα περιθώρια να την αποτρέψετε κατόπιν όλων αυτών των σχολίων που έχουν υποβληθεί στην ανοικτή διαβούλευση.

  Με γνώμονα τα παραπάνω, παρακαλώ :
  α) για την ευνοϊκή εξέταση της εξαίρεσης από την περικοπή στην σύνταξη των ήδη εργαζομένων συνταξιούχων ,των πολυτέκνων και των εχόντων προστατευόμενα μέλη με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,
  β) την επαναφορά καταβολής του οικογενειακού επιδόματος στους συνταξιούχους (αποτελούν μικρό ποσοστό αφού τα περισσότερα παιδιά τους είναι άνω των 24 ετών) και
  γ) την εφαρμογή της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης για τους συνταξιούχους που μισθοδοτούνται από το δημόσιο, να μην υπάρξει η ηλικιακή διάκριση των 62 ετών αλλά να ισχύει η ίδια περικοπή για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση και τις ενέργειες σας.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  Πληρ:. Αθήνα 7-2-2020
  Tηλ. 2103300016 αρ. πρωτ. 388

  Προς: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  κ. Βρούτση Ιωάννη

  Θέμα: Σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό και απασχόληση εικαστικών καλλιτεχνών

  To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας είναι ο συλλογικός φορέας των εικαστικών καλλιτεχνών και συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού που εκπροσωπεί 6000 και πλέον εικαστικούς καλλιτέχνες με σκοπό:
  • την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, την διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης , την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας
  • τη στήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων να πραγματοποιούν το έργο τους
  • τη συμβολή προς την πολιτεία για την διαμόρφωση της πολιτικής της στον χώρο του πολιτισμού και της Τέχνης
  Το Επιμελητήριο ανάμεσα στα άλλα έχει την υποχρέωση να διοργανώνει εκθέσεις, εικαστικές παρεμβάσεις, μορφωτικά συνέδρια και να συνεργάζεται για την προβολή των εικαστικών τεχνών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής και στην εκπαίδευση.

  Θέλουμε να επισημάνουμε συνολικά για το σχέδιο νόμου για την κοινωνική ασφάλιση όπως δημοσιεύεται, ότι διαφωνούμε συνολικότερα με την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης που επιχειρείται και με τη φιλοσοφία του νόμου όπου μετακυλά το κόστος της σύνταξιοδότησης και της ασφάλισης στον ίδιο τον εργαζόμενο, πράγμα που δημιουργεί μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, θα τσακίσει ολοκληρωτικά τις νεώτερες γενιές, μιας και τελικά η ασφάλιση θα είναι προσωπική υπόθεση του εργαζόμενου. Άν λάβουμε υπ όψιν και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ανεργία και την αδήλωτη εργασία, το μέλλον διαφαίνεται ζοφερό. . Η κοινωνική ασφάλιση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους, να είναι καθολική και δωρεάν για τους εργαζόμενους.

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:
  Απευθυνόμαστε σε εσάς κ. Υπουργέ προκειμένου να διευκρινιστούν κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εργασία των συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών:
  Λόγω της φύσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του ότι ο δημιουργός τέχνης παράγει τέχνη μέχρι το θάνατό του και η καλλιτεχνική δημιουργία πρέπει να είναι ελέυθερη και προκειμένου και να είναι νόμιμη η όποια έκθεση εικαστικών έργων, είναι απαραίτητο οι εικαστικοί καλλιτέχνες που συνεχίζουν να δημιουργούν και να εκθέτουν, να έχουν παραστατικά στην Εφορία. Γι αυτό και ισχύει η ειδική μέριμνα, με το υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς, που ρυθμίζεται από το ν. 4387/2016 και υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγή των συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών από την προβλεπόμενη περικοπή του 60% της σύνταξης τους (για τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους), σύμφωνα με το άρθρο 20 του παραπάνω νόμου. Για αυτό το σκοπό εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. φ.10035/οικ.9242/189/6-2-2018 που σας επισυνάπτουμε. Σε αυτή αναφέρεται ότι « από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης προκύπτει ότι δεν συνεπάγεται περικοπή της σύνταξης οποιοδήποτε εισόδημα ή δραστηριότητα αλλά προϋπόθεση περικοπής της σύνταξης είναι, μεταξύ άλλων, η ανάληψη δραστηριότητας η οποία είναι υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Επομένως η άσκηση της δραστηριότητας του εικαστικού καλλιτέχνη και μετά την έναρξη συνταξιοδότησης του με βάση το άρθρο 20 του ν.4387/2016 δεν υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και δεν επιφέρει επιπτώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης».

  Ο ν.4387/2016 δεν επηρέασε τους κανόνες υπαγωγής στην ασφάλιση και διατηρήθηκαν οι καταστατικές διατάξεις των επιμέρους ταμείων. Σύμφωνα με αυτό η υπαγωγή των εικαστικών καλλιτεχνών στη κοινωνική ασφάλιση εξακολουθεί να ρυθμίζεται με τη παρ.1 του άρθρου 71 του ν.2676/1999. Σύμφωνα με αυτή, εικαστικοί καλλιτέχνες μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ ( πρώην ΤΕΒΕ) για κάθε είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν. Συνεπώς η ασφάλιση των εικαστικών καλλιτεχνών είναι προαιρετική. Το ειδικό αυτό ασφαλιστικό καθεστώς κρίθηκε και εξακολουθεί να είναι αναγκαίο λόγω της ιδιομορφίας της εικαστικής δραστηριότητας, που δεν αποτελεί επάγγελμα με μόνιμη διάθεση του καλλιτεχνικού έργου και λαμβάνει υπόψη την κοινωνική αξία και προσφορά που συνεπάγεται η καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το σκεπτικό της εξαίρεσης είναι ότι η τέχνη δεν είναι εμπόρευμα-παραγόμενο προϊόν, αλλά πνευματική δημιουργία, για αυτό και δίνεται η δυνατότητα από το νόμο ελεύθερα να έχει ο εικαστικός εργαστήριο και να εκθέτει και να διακινεί νόμιμα τα έργα του έως το τέλος της ζωής του εφόσον δημιουργεί.

  Οι εικαστικοί καλλιτέχνες δεν συνιστούν μια τυπική επαγγελματική ομάδα που εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά αναγνωρίζονται η ιδιομορφία και η ιδιαιτερότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και δραστηριότητας. Στο στοιχείο αυτό θεμελιώνεται νομικά η εξαίρεση των εικαστικών καλλιτεχνών-μελών του ΕΕΤΕ από την υποχρεωτικότητα της κοινωνικής ασφάλισης, που ισχύει ως γενικός κανόνας.

  Στην περίπτωση των συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών είναι απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος, δεδομένου ότι ο εικαστικός δημιουργός δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε ηλικιακά ή άλλα συμβατικά όρια. Η Τέχνη είναι πνευματική δημιουργία που δεν σταματά με την ηλικία αλλά, απεναντίας, με την πάροδο του χρόνου ωριμάζει και αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην παγκόσμια πολιτιστική ανάπτυξη. Η εκθεσιακή δραστηριότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία των έργων τέχνης καθώς και η ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας προϋποθέτουν να έχει ο καλλιτέχνης νόμιμα παραστατικά στην εφορία. Η περικοπή της πενιχρής σύνταξης είναι ένα καθοριστικό εμπόδιο στη κυκλοφορία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κάθε περιορισμός στη δυνατότητα του καλλιτέχνη να παρουσιάζει το έργο του μέχρι το τέλος της ζωής του, είναι αντίθετος με τη φύση της Τέχνης αλλά και με την υποχρέωση διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης που ορίζει το Σύνταγμα ( άρθρο 16).

  Στο προσχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό, που έχει τεθεί σε διαβούλευση, διαπιστώσαμε ότι εισάγονται αλλαγές στο άρθρο 20 του ν.4387/2016 και θα θέλαμε να προβούμε σε μια σειρά επισημάνσεων σε σχέση με το καθεστώς που θα διέπει την απασχόληση συνταξιούχων ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ –ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΕΕΤΕ. Πιο συγκεκριμένα :
  • Προβλέπεται ότι η περικοπή της σύνταξης για όσους εργάζονται όντας συνταξιούχοι διαμορφώνεται στο 30% από 60% που ήταν μέχρι τώρα. Γίνεται αναφορά σε δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στον ΕΦΚΑ αλλά διευκρινίζεται ότι θα ισχύει για όσους έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία. Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ρητώς ότι εξαιρούνται της περικοπής οι καλλιτέχνες που όντας συνταξιούχοι εργάζονταν πριν το ν.4387/2016 και με βάση το συγκεκριμένο νόμο δεν είχαν περικοπή.
  • Σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο για πρώτη φορά υπάρχει λίστα με τις κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από το μέτρο της περικοπής της σύνταξης. Ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες υπάρχει αναφορά στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016). Εδώ ανήκουν οι λογοτέχνες –καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο (τιμητικές). Ωστόσο τίθεται το ερώτημα γιατί το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει και τους καλλιτέχνες που συνεχίζουν να εργάζονται αλλά δεν έχουν τιμητική σύνταξη και λαμβάνουν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Μέχρι τώρα μας κάλυπτε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που είχε εκδοθεί στις 6/2/2018 και αφορούσε την απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών.

  Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο να τροποποιηθεί το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου, που ρυθμίζει θέματα απασχόλησης συνταξιούχων, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους να υπάρξει ρητή εξαίρεση για όλους τους καλλιτέχνες –μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να δημιουργούν και η κοινωνία να απολαμβάνει το έργο τους ως το τέλος της ζωής τους.

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε.
  Η Πρόεδρος
  Ο Γεν. Γραμματέας

  ΕΥΑ ΜΕΛΑ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:19 | Ίση μεταχείριση

  Αξιότιμε κε Υπουργέ

  1) Περιμένω ίση μεταχείριση όλων των απασχολούμενων συνταξιούχων, ανεξαρτήτως του φορέα συνταξιοδότησης και του φορέα εργασίας. Δεν μπορεί για τους συνταξιούχους που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα η περικοπή να είναι 30% και για τους συνταξιούχους που δουλεύουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ακόμα και αν είναι συνταξιούχοι από ιδιωτικό τομέα) η περικοπή να είναι 100%.
  2) Υπάρχουν συνταξιούχοι από τον ιδιωτικό τομέα που επένδυσαν σε μεταπτυχιακά και γλώσσες για να διοριστούν στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, να βγουν τα αποτελέσματα το 2010 και τελικά να διοριστούν (λόγω μνημονίων) με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή μετά τον Νόμο 4387/2016.
  Στην περίπτωση που δοθεί μεταβατική περίοδος για τους ήδη απασχολούμενους πριν τον Νόμο, παρακαλώ να συμπεριληφθεί αυτή η περίπτωση, δηλαδή για τις προσλήψεις που καθυστέρησαν λόγω μνημονίων να θεωρείται ημερομηνία πρόσληψης, η ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

  Ευχαριστώ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:32 | Ν.Κ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  είμαι απόστρατος αξιωματικός , πολύτεκνος πατέρας και εργάζομαι από τον Ιούνιο του 2011 στον ιδιωτικό τομέα. Οι μηνιαίες αποδοχές μου είναι γύρω στα 900 ευρώ Οι μνημονιακές περικοπές μείωσαν κατά 20% την σύνταξή μου. Η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 20.000 το 2012 και η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης επί του εισοδήματος μου, είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του καταβαλλόμενου φόρου περίπου στις 3.000 ευρώ ετησίως, επιπλέον του ετήσιου φόρου που παρακρατείται από τις συντάξιμες αποδοχές μου (1500 ευρώ περίπου).
  Η σημερινά καταβαλλόμενη σύνταξη μου μαζί με το μέρισμα που λαμβάνω είναι 1200 ευρώ. Η σύζυγος μου είναι δημόσια υπάλληλος με μισθό 950 ευρώ το μήνα, με ετήσια παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης 1350 ευρώ.

  Με την μείωση των ορίων για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων , το μηνιαίο επίδομα μειώθηκε από 250 στα 82 ευρώ. Συνυπολογίζοντας την κατάργηση των δώρων στους μισθούς και τις συντάξεις , το οικογενειακό μας εισόδημα μειώθηκε περίπου κατά 30%.
  Έχω τέσσερα (4) παιδιά , δύο φοιτητές , ένα μαθητή στη Β’Λυκείου και έναν μαθητή Β’ Γυμνασίου. Πληρώνουμε δόση στεγαστικού δανείου για 105 τμ , α’ κατοικίας 450 ευρώ μηνιαίως.

  Με ένα πρόχειρο υπολογισμό , ως οικογένεια καταβάλλουμε ετησίως 6.400 ευρώ στην εφορία (φόροι εισοδήματος, αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ) και 4.200 για ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.
  Αναλογιζόμενος τα παραπάνω, διαβάζω στο άρθρο 27 του παρόντος Νόμου ότι πρόκειται να επιβληθεί μείωση 30% στους εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους ,οι οποίοι έχουν ήδη εργασία ή πρόκειται να αναλάβουν.

  Ο επαίσχυντος νόμος Κατρούγκαλου , ο οποίος επέβαλε υπερβολικές περικοπές 60% επί των ακαθάριστων συντάξεων στους εργαζόμενους συνταξιούχους, προέβλεπε την εφαρμογή τους από την ημέρα της ψήφισης του νόμου. Επιπλέον κατήργησε την καταβολή οικογενειακού επιδόματος στους συνταξιούχους από 1/1/2017 , ενσωματώνοντας στη προσωπική διαφορά το ποσό που καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους.
  Με τον παρόντα νόμο δεν υπάρχει καμία εξαίρεση και η μείωση περιλαμβάνει και αυτούς που ήδη εργάζονται ,με αποτέλεσμα να επηρεάζει με τρόπο βίαιο και άδικο την ζωή τους και τον οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό.

  Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζω ότι οι πολλοί από τους εργαζόμενους συνταξιούχους είναι πολύτεκνοι , μονογονεϊκές οικογένειες ή έχουν προστατευόμενα μέλη με χρόνιες αρρώστιες και αναπηρίες.
  Αν τελικά εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς την πρόβλεψη να μην θιγούν η ήδη εργαζόμενοι συνταξιούχοι, θα τους οδηγήσετε σε περαιτέρω οικονομική εξαθλίωση.

  Γνωρίζω την ευαισθησία της παρούσας κυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα , τους ΑμΕΑ και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
  Θα ήταν άδικο για εσάς και την κυβέρνηση , που εκλεχθήκατε με την υπόσχεση για την βελτίωση των ζωών μας , να γίνεται οι αυτουργοί μίας κατάφορης αδικίας εις βάρος μίας μικρής σχετικά ομάδας ανθρώπων ,ενώ έχετε τα περιθώρια να την αποτρέψετε κατόπιν όλων αυτών των σχολίων που έχουν υποβληθεί στην ανοικτή διαβούλευση.

  Με γνώμονα τα παραπάνω, παρακαλώ :
  α) για την ευνοϊκή εξέταση της εξαίρεσης από την περικοπή στην σύνταξη των ήδη εργαζομένων συνταξιούχων ,των πολυτέκνων και των εχόντων προστατευόμενα μέλη με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,
  β) την επαναφορά καταβολής του οικογενειακού επιδόματος στους συνταξιούχους (αποτελούν μικρό ποσοστό αφού τα περισσότερα παιδιά τους είναι άνω των 24 ετών) και
  γ) την εφαρμογή της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης για τους συνταξιούχους που μισθοδοτούνται από το δημόσιο, να μην υπάρξει η ηλικιακή διάκριση των 62 ετών αλλά να ισχύει η ίδια περικοπή για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση και τις ενέργειες σας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:38 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Παρακαλούμε να παραμείνουν σε ισχύ οι ευεργετικές διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν 4387/2016

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:52 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  Πληρ:. Αθήνα 7-2-2020
  Tηλ. 2103300016 αρ. πρωτ. 388

  Προς: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  κ. Βρούτση Ιωάννη

  Θέμα: Σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό και απασχόληση εικαστικών καλλιτεχνών

  To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας είναι ο συλλογικός φορέας των εικαστικών καλλιτεχνών και συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού που εκπροσωπεί 6000 και πλέον εικαστικούς καλλιτέχνες με σκοπό:
  • την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, την διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης , την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας
  • τη στήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων να πραγματοποιούν το έργο τους
  • τη συμβολή προς την πολιτεία για την διαμόρφωση της πολιτικής της στον χώρο του πολιτισμού και της Τέχνης
  Το Επιμελητήριο ανάμεσα στα άλλα έχει την υποχρέωση να διοργανώνει εκθέσεις, εικαστικές παρεμβάσεις, μορφωτικά συνέδρια και να συνεργάζεται για την προβολή των εικαστικών τεχνών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής και στην εκπαίδευση.

  Θέλουμε να επισημάνουμε συνολικά για το σχέδιο νόμου για την κοινωνική ασφάλιση όπως δημοσιεύεται, ότι διαφωνούμε συνολικότερα με την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης που επιχειρείται και με τη φιλοσοφία του νόμου όπου μετακυλά το κόστος της σύνταξιοδότησης και της ασφάλισης στον ίδιο τον εργαζόμενο, πράγμα που δημιουργεί μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, θα τσακίσει ολοκληρωτικά τις νεώτερες γενιές, μιας και τελικά η ασφάλιση θα είναι προσωπική υπόθεση του εργαζόμενου. Άν λάβουμε υπ όψιν και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ανεργία και την αδήλωτη εργασία, το μέλλον διαφαίνεται ζοφερό. . Η κοινωνική ασφάλιση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους, να είναι καθολική και δωρεάν για τους εργαζόμενους.

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:
  Απευθυνόμαστε σε εσάς κ. Υπουργέ προκειμένου να διευκρινιστούν κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εργασία των συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών:
  Λόγω της φύσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του ότι ο δημιουργός τέχνης παράγει τέχνη μέχρι το θάνατό του και η καλλιτεχνική δημιουργία πρέπει να είναι ελέυθερη και προκειμένου και να είναι νόμιμη η όποια έκθεση εικαστικών έργων, είναι απαραίτητο οι εικαστικοί καλλιτέχνες που συνεχίζουν να δημιουργούν και να εκθέτουν, να έχουν παραστατικά στην Εφορία. Γι αυτό και ισχύει η ειδική μέριμνα, με το υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς, που ρυθμίζεται από το ν. 4387/2016 και υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγή των συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών από την προβλεπόμενη περικοπή του 60% της σύνταξης τους (για τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους), σύμφωνα με το άρθρο 20 του παραπάνω νόμου. Για αυτό το σκοπό εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. φ.10035/οικ.9242/189/6-2-2018 που σας επισυνάπτουμε. Σε αυτή αναφέρεται ότι « από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης προκύπτει ότι δεν συνεπάγεται περικοπή της σύνταξης οποιοδήποτε εισόδημα ή δραστηριότητα αλλά προϋπόθεση περικοπής της σύνταξης είναι, μεταξύ άλλων, η ανάληψη δραστηριότητας η οποία είναι υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Επομένως η άσκηση της δραστηριότητας του εικαστικού καλλιτέχνη και μετά την έναρξη συνταξιοδότησης του με βάση το άρθρο 20 του ν.4387/2016 δεν υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και δεν επιφέρει επιπτώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης».

  Ο ν.4387/2016 δεν επηρέασε τους κανόνες υπαγωγής στην ασφάλιση και διατηρήθηκαν οι καταστατικές διατάξεις των επιμέρους ταμείων. Σύμφωνα με αυτό η υπαγωγή των εικαστικών καλλιτεχνών στη κοινωνική ασφάλιση εξακολουθεί να ρυθμίζεται με τη παρ.1 του άρθρου 71 του ν.2676/1999. Σύμφωνα με αυτή, εικαστικοί καλλιτέχνες μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ ( πρώην ΤΕΒΕ) για κάθε είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν. Συνεπώς η ασφάλιση των εικαστικών καλλιτεχνών είναι προαιρετική. Το ειδικό αυτό ασφαλιστικό καθεστώς κρίθηκε και εξακολουθεί να είναι αναγκαίο λόγω της ιδιομορφίας της εικαστικής δραστηριότητας, που δεν αποτελεί επάγγελμα με μόνιμη διάθεση του καλλιτεχνικού έργου και λαμβάνει υπόψη την κοινωνική αξία και προσφορά που συνεπάγεται η καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το σκεπτικό της εξαίρεσης είναι ότι η τέχνη δεν είναι εμπόρευμα-παραγόμενο προϊόν, αλλά πνευματική δημιουργία, για αυτό και δίνεται η δυνατότητα από το νόμο ελεύθερα να έχει ο εικαστικός εργαστήριο και να εκθέτει και να διακινεί νόμιμα τα έργα του έως το τέλος της ζωής του εφόσον δημιουργεί.

  Οι εικαστικοί καλλιτέχνες δεν συνιστούν μια τυπική επαγγελματική ομάδα που εντάσσεται στον ευρύτερο χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά αναγνωρίζονται η ιδιομορφία και η ιδιαιτερότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και δραστηριότητας. Στο στοιχείο αυτό θεμελιώνεται νομικά η εξαίρεση των εικαστικών καλλιτεχνών-μελών του ΕΕΤΕ από την υποχρεωτικότητα της κοινωνικής ασφάλισης, που ισχύει ως γενικός κανόνας.

  Στην περίπτωση των συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών είναι απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος, δεδομένου ότι ο εικαστικός δημιουργός δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε ηλικιακά ή άλλα συμβατικά όρια. Η Τέχνη είναι πνευματική δημιουργία που δεν σταματά με την ηλικία αλλά, απεναντίας, με την πάροδο του χρόνου ωριμάζει και αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην παγκόσμια πολιτιστική ανάπτυξη. Η εκθεσιακή δραστηριότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία των έργων τέχνης καθώς και η ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας προϋποθέτουν να έχει ο καλλιτέχνης νόμιμα παραστατικά στην εφορία. Η περικοπή της πενιχρής σύνταξης είναι ένα καθοριστικό εμπόδιο στη κυκλοφορία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κάθε περιορισμός στη δυνατότητα του καλλιτέχνη να παρουσιάζει το έργο του μέχρι το τέλος της ζωής του, είναι αντίθετος με τη φύση της Τέχνης αλλά και με την υποχρέωση διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης που ορίζει το Σύνταγμα ( άρθρο 16).

  Στο προσχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό, που έχει τεθεί σε διαβούλευση, διαπιστώσαμε ότι εισάγονται αλλαγές στο άρθρο 20 του ν.4387/2016 και θα θέλαμε να προβούμε σε μια σειρά επισημάνσεων σε σχέση με το καθεστώς που θα διέπει την απασχόληση συνταξιούχων ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ –ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΕΕΤΕ. Πιο συγκεκριμένα :
  • Προβλέπεται ότι η περικοπή της σύνταξης για όσους εργάζονται όντας συνταξιούχοι διαμορφώνεται στο 30% από 60% που ήταν μέχρι τώρα. Γίνεται αναφορά σε δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στον ΕΦΚΑ αλλά διευκρινίζεται ότι θα ισχύει για όσους έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία. Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ρητώς ότι εξαιρούνται της περικοπής οι καλλιτέχνες που όντας συνταξιούχοι εργάζονταν πριν το ν.4387/2016 και με βάση το συγκεκριμένο νόμο δεν είχαν περικοπή.
  • Σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο για πρώτη φορά υπάρχει λίστα με τις κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από το μέτρο της περικοπής της σύνταξης. Ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες υπάρχει αναφορά στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016). Εδώ ανήκουν οι λογοτέχνες –καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο (τιμητικές). Ωστόσο τίθεται το ερώτημα γιατί το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει και τους καλλιτέχνες που συνεχίζουν να εργάζονται αλλά δεν έχουν τιμητική σύνταξη και λαμβάνουν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Μέχρι τώρα μας κάλυπτε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που είχε εκδοθεί στις 6/2/2018 και αφορούσε την απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών.

  Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο να τροποποιηθεί το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου, που ρυθμίζει θέματα απασχόλησης συνταξιούχων, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους να υπάρξει ρητή εξαίρεση για όλους τους καλλιτέχνες –μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να δημιουργούν και η κοινωνία να απολαμβάνει το έργο τους ως το τέλος της ζωής τους.

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε.
  Η Πρόεδρος
  Ο Γεν. Γραμματέας

  ΕΥΑ ΜΕΛΑ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Είμαι μέλος ΔΕΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και είχα την «ιδιότητα» του Μηχανικού μέλους του ΤΕΕ και ασφαλισμένου στο ΤΣΜΕΔΕ από 01-11-1979. Για αρκετά χρόνια είμαι ασφαλισμένος στο Δημόσιο ως Καθηγητής Πανεπιστημίου όταν δηλαδή προσλήφθηκα στο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 201(τ. ΝΠΔΔ)/19-10-1987) και παράλληλα ήμουν ασφαλισμένος μέχρι 12-08-2016 στο ΤΣΜΕΔΕ υποχρεωτικά λόγω της «ιδιότητας» του Μηχανικού για 38 χρόνια. Από 12-08-2016 διέκοψα την παράλληλη ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ διότι είχα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση και είχα υπερβεί το όριο ηλικίας (γεν. το 1956). Από το ΤΣΜΕΔΕ δεν ενημερώθηκα για τις επικείμενες αλλαγές με το Νόμο Κατρούγκαλο, ενώ είχα τις προϋποθέσεις
  συνταξιοδότησης. Ούτε στο Νόμο αυτό προβλεπόταν διάταξη που να παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτούς που είχαν τις προϋποθέσεις πριν τις 13-5-2016 να συνταξιοδοτηθούν από το ΤΣΜΕΔΕ και να συνεχίσουν την εργασία στο Πανεπιστήμιο.
  Δυστυχώς ο προηγούμενος Υπουργός μου έχει έως τώρα στερήσει τη σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ (σε αντίθεση με όσα γράφει η εγκύκλιός του, της 19-3-2018 για την εφαρμογή του άρθρου 20). Στο μεταξύ η ασφάλιση «ιδιότητας» καταργήθηκε στις 13-9-2017 (αναδρομικά από 1-1-2017 με το Ν 4488, άρθρο 20) χωρίς να υπάρξει μεταβατική διάταξη γι’ αυτούς που μέχρι τότε (13-9-2017) είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν με το πριν από το Ν. Κατρούγκαλου νομικό πλαίσιο (όπως το άρθρο 20, παρ. 6 του νόμου αναφέρει).
  Ζητώ από εσάς, εν όψει της κατάθεσης και ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νόμου, να μην συνεχιστεί η συγκεκριμένη αδικία σε μένα και στο πρόσωπο αυτών που βρίσκονται στη θέση μου, δηλαδή να προβλεφθεί ότι μπορούμε να πάρουμε την σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ με το νομικό πλαίσιο πριν τον ν. Κατρούγκαλου, να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εργασία μας ως μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και αυτά τα χρόνια ασφάλισης της εργασίας μας στο Πανεπιστήμιο να θεωρούνται συντάξιμα στο Δημόσιο, επειδή καταβάλουμε πλήρως τις αντίστοιχες εισφορές, όπως ήδη άλλωστε έχει ισχύσει και για όλους τους συναδέλφους μας στο Πανεπιστήμιο οι οποίοι παίρνουν σύνταξη από το ΤΣΜΕΣΕ και συνεχίζουν να εργάζονται ως καθηγητές Πανεπιστημίου.
  Η νομοθετική πρόβλεψη θα μπορούσε να γίνει ως μεταβατική διάταξη στο άρθρο 20 του ν.4488/2017 με το οποίο καταργήθηκε η ασφάλιση «ιδιότητας» για Μηχανικούς και Δικηγόρους και να αφορά αυτούς οι οποίοι ήταν Μηχανικοί ή Δικηγόροι και ως τις 13-9-2017 (δημοσίευση του ν.4488/2017) έχουν τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΑΝ.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:28 | Βασίλης Κηροπλάστης

  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 27 αναφέρεται ότι:
  » 7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων. »

  Θα πρέπει να δοθεί ένας εύλογος χρόνος ( 5 -10 ημερών),για την δήλωση έναρξης εργασίας, μετά την υπογραφή σύμβασης πρόσληψης, ώστε να υπάρχει χρόνος για τα διαδικαστικά (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, ΤΕΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ).
  Ποιός εγγυάται ότι με την δήλωση έναρξης εργασίας στον ασφαλιστικό φορέα ο εργοδότης θα προχωρήσει στην πρόσληψη και δεν θα υπαναχωρήσει αφήνοντας τον συνταξιούχο στον αέρα χωρίς δουλειά και με την δήλωση στον αέρα και με παρακρατημένη σύνταξη.
  Το θέμα είναι σοβαρό αλλά ταυτόχρονα τόσο εύκολα επιλύσιμο.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:07 | Νικολέτα

  Σχετικά με την περικοπή των συντάξεων κατά 30%, η οποία προβλέπεται στο υπό ψξφιση νομοσχέδιο και αφορά στους συνταξιούχους προ του 5ου/2016, παρά τη ρητή πρόβλεψη του υπό κατάργηση άρθρου 20 θα ήθελα να αναφέρω ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη και αντισυνταγματική ρύθμιση που ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό μας, σε όλους εμάς που εμπιστευθήκαμε το ελληνικό κράτος το 2015 και βγήκαμε στη σύνταξη, πληρώνουμε υψηλές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος κλπ, έρχεται ο νομοθέτης τώρα, αναδρομικά, και μας κατακρεουργεί τις ήδη μικρές συντάξεις μας. Κατά τα άλλα υποσχέσεις και εξαγγελίες για αύξηση των συντάξεων…Ντροπή! Μας καταστρέφετε…

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:10 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

  Με το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο στο οποίο και στο άρθρο 1 περιλαμβάνει περικοπές συντάξεων και σε όσους βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς δημιουργείται μια τεράστια αδικία για τους αυτοαπασχολούμενους (Δικηγόρους κλπ) που εργάζονταν με πλήρη απασχόληση (αντιμισθία) σε κάποια Τράπεζα ή μεγάλο Οργανισμό που προέβλεπε ειδικό καθεστώς ( επικουρικό ταμείο) με εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη για όσο διάστημα απαιτείται για να πάρει κάποιος πλήρη σύνταξη από τον Κύριο φορέα ασφάλισης ( τότε Ταμείο Νομικών ) που έχει ως αποτέλεσμα τον συμψηφισμό ( μείωση ) της συνταξιοδοτικής παροχής με την Κυρία σύνταξη. Ο Νόμος έδινε το δικαίωμα σε αυτούς να συνεχίζουν τη δραστηριότητα τους χωρίς να περικόπτεται η προσυνταξιοδοτική παροχή τους. Η δικαιολογητική βάση της ρυθμίσεως αυτής ήταν ότι eφόσον απασχολείσαι αποκλειστικά για τον μοναδικό σου πελάτη δεν έχεις την ευχέρεια να αυξήσεις το πελατολόγιο και τα έσοδά σου. Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων των εμμίσθων δικηγόρων πήραμε σύνταξη με κάποιο πρόγραμμα εθελουσίας προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργοδότη μας , εγώ συγκεκριμένα της Τράπεζας και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.

  Τώρα τους εντάσσουμε μαζί με τους άλλους , τους περικόπτουν τη σύνταξη τους χωρίς το ελεύθερο επάγγελμα να τους δίνει μόνιμο και σταθερό εισόδημα κάθε μήνα ώστε να θεωρείται το μέτρο ίσο με όσους αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία όντας συνταξιούχοι. Αυτό είναι και αντισυνταγματικό και άδικο καθόσον η ευχέρεια αυτή που τους έδινε ο Νόμος βασιζόταν και στο ότι ως ελεύθεροι επαγγελματίες ( Δικηγόροι κλπ) έχοντας τον μοναδικό εντολέα με πλήρη απασχόληση δεν είχαν πρακτικά το χρόνο και την δυνατότητα άλλης πελατείας και η ευχέρεια αυτή τους εδίδετο στο τέλος της καριέρας τους, έως ότου θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρης συντάξεως να απασχολούνται συμπληρώνοντας το πενιχρό εισόδημα της προσυνταξιοδοτικής παροχής. Θεωρώ ότι πρέπει να εξαιρεθούν όπως συνέβαινε και στον προηγούμενο ασφαλιστικό Νόμο γιατί η οποιαδήποτε άλλη μεταχείριση είναι και άδικη και αντισυνταγματική και θα υποχρεώσει ανθρώπους – επαγγελματίες να λάβουν αποφάσεις που θα τους δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στο τέλος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
  Εγώ , π.χ. , όντας διαζευγμένη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών , στηρίζομαι στην προσυνταξιοδοτική αυτή παροχή της οποίας η μείωση θα με ζημιώσει εμένα και την οικογένειά μου σε μεγάλο βαθμό, διότι όπως είναι εύκολα αντιληπτό εφόσον πρέπει να αναθρέψω τα τέκνα μου δε δύναμαι να είμαι ολημερίς σε άγρα πελατείας για να αποκομίσω τα προς το ζήν.
  Γι αυτό ζητώ να διορθωθεί η αδικία αυτή με διόρθωση του κειμένου σχετικώς.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:09 | Ιωάννης Χριστοδούλου

  ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

  Η διάταξη του άρθρου 20 του ν.4387/2016 δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση των »ναυτοδασκάλων΄΄ συνταξιούχων, καθώς οι εν λόγω συνταξιούχοι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης οι οποίες δεν δύναται να καλυφθούν, λόγω μη προσφοράς, από εν ενεργεία ναυτικούς αντίστοιχης ειδικότητας και διπλώματος.
  Τούτο κ.Υπουργέ είναι απολύτως αληθές, διότι σκεφτήτε, πόσοι εν ενεργεία ναυτικοί θα επιλέξουν να εργασθούν ως ναυτοδάσκαλοι, έναντι της ναυτολόγησης όταν σταθμίσουν τις αμοιβές αντίστοιχα .
  Συνεπώς γιατί να μην δίνεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους ναυτικούς με τα επίπεδα των συντάξεων, που έχουν φθάσει στον πάτο του βαρελιού, να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους βελτιώνοντας και το βιοτικό τους επίπεδο αλλά και συγχρόνως να εξυπηρετούν και το δημόσιο συμφέρον καλύπτοντας τις ανάγκες της Ναυτικής Εκπαίδευσης .
  Άλλωστε θα ήταν και ένα αντιστάθμισμα στις περικοπές των συντάξεων κυρίως αν σκεφτούμε τις υπερβολικά μεγάλες κρατήσεις και τα ποσά που έχουν οι ναυτικοί προσφέρει στα ταμεία του Δημοσίου, κάνοντας ένα εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο επάγγελμα και τις οποίες κρατήσεις ποτέ δεν πήραν πίσω από την έναρξη τις οικονομικής κρίσης και εντεύθεν.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:52 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Δεδομένου ότι με την ψήφιση του Νόμου και την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου προκύπτουν άμεσα μειώσεις 30% στις συντάξεις όσων συνταξιούχων είχαν αναλάβει εργασία πριν τις 12/05/2016, προτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου α του παρόντος άρθρου να περιλαμβάνει μόνο τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016, δηλαδή από τις 12/05/2016 και μετά όπως προβλεπόταν με την παράγραφο 6 του Άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:23 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Κύριε Υπουργέ ανήκω σε μία μοναδική κατηγορία συνταξιούχων που και στο πρώτο μνημόνιο και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα στο νομό 3863/2010 είχαμε ρητά εξαιρεθεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του άρθρο 16 απασχόληση συνταξιούχων Ανήκω στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το νόμο 3185/2003 Είμαστε οι μοναδικοί Έλληνες που λαμβάνουμε μειωμένες συνταξιοδοτικές αποδοχές εξαιτίας της πρόωρης υποχρεωτικής συνταξιοδότησης μας. Η εξαίρεση μας από τη επιπλέον για μας μείωση κατά 30% των συντάξιμων αποδοχών μας είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για να μπορουμε να συμπληρώσουμε ως εργαζόμενοι και κυρίως ως αυτοαπασχολούμενοι το εισόδημα μας αλλά και να προσθέσουμε ασφαλιστικό χρόνο ώστε με την αξιοποίηση του χρόνου αυτού να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε έναν ολοκληρωμένο εργασιακό βίο δικαίωμα που το έχουν όλοι οι Έλληνες

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 11:12 | Μανώλης Βαρδαβάς

  KYPIE YΠOYPΓE
  ANHKΩ ΣE MIA MONAΔIKH KATHΓOPIA ΣYNTAΞIOYXΩN ΠOY ΣTO ΠPΩTO MNHMONIO ΚΑΙ ΣYΓKEKPIMENA ΣTO NOMO 3863/2010 EIXAME PHTA EΞAIPEΘEI AΠO TIΣ ΔYΣMENEIΣ EΠIΠTΩΣEIΣ TOY APΘPOΥ 16 ΠΕΡΙ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΣYNTAΞIOYXΩN.
  ANHKΩ ΣTA ΠPOΣΩΠA ΠOY ΣYNTAΞIOΔOTHΘHKAN ME TO NOMO 3185/2003.
  EIMAΣTE OI MONAΔIKOI EΛΛHNEΣ ΠOY ΛAMBANOYME MEIΩMENEΣ ΣYNTAΞIOΔOTIKEΣ AΠOΔOXEΣ EΞAITIAΣ THΣ ΠPOΩPHΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΣYNTAΞIOΔOTHΣHΣ MAΣ. H EΞAIPEΣH MAΣ AΠO TH MEIΩΣH KATA 30% TΩN ΣYNTAΞIMΩN AΠOΔOXΩN MAΣ EINAI EΠIBEBΛHMENH OXI MONO ΓIA NA MΠOPOYME NA ΣYMΠΛHPΩΣOYME ΩΣ EPΓAZOMENOI KAI KYPIΩΣ ΩΣ AYTOAΠAΣXOΛOYMENOI TO EIΣOΔHMA MAΣ, AΛΛA KAI ΓΙΑ NA ΠPOΣΘEΣOYME AΣΦAΛIΣTIKO XPONO ΩΣTE ME THN AΞIOΠOIHΣH TOY NA AΠOKTHΣOYME OΛOKΛHPΩMENO EPΓAΣIAKO BIO, ΔIKAIΩMA ΠOY TO EXOYN OΛOI OI EΛΛHNEΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 11:57 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ
  Εμείς οι παλιοί συνταξιούχοι που εργαζόμαστε πριν τον Ν 4387/16 είχαμε μείωση ΜΟΝΟ από την κύρια Σύνταξη και εφόσον είχε αφαιρεθεί το 30πλάσιο του ανειδίκευτου με 70% με την προτεινόμενη μείωση 30% και στην Κύρια Σύνταξη και στην Επικουρική είμαστε σε πολύ δυσμενέστερη θέση.
  Παρακαλούμε και Ευελπιστούμε ότι η μείωση του 30% να εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην Κύρια και όχι στην Επικουρική
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 10:27 | Πετρος

  Η περικοπη συνταξης των απασχολουμενων συνταξιουχων ειδικα οταν απασχολουνται στον ιδιωτικο τομεα η αυτααπασχολουνται, πολλω δε μαλλον στο εξωτερικο, δεν συναδει με το πνευμα της ελευθερης οικονομιας, ειναι σαφως αντισυνταγματικο μετρο καθαρα εισπρακτικου χαρακτηρα και τιμωρητικης μορφης της εργασιας και της ελευθερης βουλησης και ειναι αποριας αξιο, πως η παρουσα κυβερνηση αναιρει τον ιδιο της το εαυτο οταν με χειροστερες δημσιονομικες συνηθκες, εντος μνημονιων και με ανεργια στο 27% ειχε παρει ευνοϊκοτερα μετρα επι του θεματος.

  Αρα δεν μπορει να επικαλεστει λογους Δημοσιου Συμφεροντος, ουτε βεβαια παρομοια εφαρμογη σε αλλη χωρα του Δυτικου κσομου, για το αυστηρο αυτο μετρο, οταν η ανεργια εχει πεσει ηδη στο 16% και επιτυγχανονται υπερπλεονασματα εναντι ελλειματικου προυπολογισμου το 2013 οταν ειχαν θεσπισθει ευνοικοτερες διαταξεις. Επομενως με αυτο και μονο το σκεπτικο ειναι βεβαιο οτι το μετρο θα κριθει αρμοδιως αντισυνταγματικο εν ευθετω χρονω.

  Αρα προς τι η ταλαιπωρια των απσχολουμενων συνταξιουχων που μαλιστα αρκετοι θα αναγκαστουν να διακοψουν την απασχοληση τους, αρα το κρατος θα χασει εσοδα απο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ, ΦΠΑ και Φορο εισοδηματος?

  Η προταση ειναι να μην γινεται καμμια περικοπη η να εφαρμοσθουν για ολους οι ευνοικες διαταξεις του 2013!

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 09:11 | Αλ/ Σταύρου

  Δηλαδή ούτε Αναγνώριση Προυπηρεσίας ούτε Συντάξιμες αποδοχές … πόσο δίκαιο είναι να εργάζεται ένας υπάλληλος με προυπηρεσία 20 και 30 ετών ως νεοδιοριζόμενος?

  ΠΑΡ.4 ΑΡΘΡΟ 11 ΝΟΜΟΣ 4354/2015
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος\

  ΑΡΘΡΟ 27 του υπό διαβούλευση Νόμου
  Ειδικότερα για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων , επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 09:24 | Πετρος

  …. καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% ….

  H διατυπωση οπως και του προηγουμενου νομου ειναι λανθασμενη εκτος αν ο σκοπος της μειωσης ειναι 70% και οχι 30%

  Η σωστη διατυπωση με σωστα ελληνικα ειναι

  καταβάλλονται μειωμένες ΚΑΤΑ Η ΜΕ ποσοστό 30%