ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) – Άρθρο 1 – Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π στον e-E.Φ.Κ.Α.

Προστίθεται άρθρο 51Α στον ν. 4387/2016 ως εξής:
1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται από 1-3-2020 σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» νοείται εφεξής ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».
2. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από 1-3-2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, και την χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:43 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Αναφορικά με την αλλαγή του ονόματος του Ε.Φ.Κ.Α. σε Ηλεκτρονικό Ε.Φ.Κ.Α. (e-Ε.Φ.Κ.Α.), αυτή είναι εντελώς περιττή και χρησιμεύει μόνο για να ικανοποιήσει την ματαιοδοξία αυτών οι οποίοι την εισηγούνται. Κάθε υπηρεσία η οποία μηχανογραφείται ΔΕΝ είναι αναγκαίο να αλλάζει το όνομά της με την προσθήκη ενός e- για να δηλώνει ότι μηχανογραφήθηκε; Επιπλέον, η αλλαγή αυτή θα προκαλέσει γραφειοκρατικό κόστος για την πραγματοποίησή της αλλά και πιθανή σύγχυση. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ το όνομα να παραμείνει Ε.Φ.Κ.Α..

 • Να παραμείνει σε ισχύ η παράγραφος 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 που αναφέρει επί λέξει «οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, μπορούν με αίτησή τους να καταβάλλουν μειωμένη κατά ποσοστό 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης».

  Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών (ασφαλισμένων στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

 • Κατά την εξέταση και σύνταξη των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, θα ήταν σημαντικό να συμπεριληφθούν ορισμένες διατάξεις που να επιλύουν χρόνιες στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ανταποκριτών ξένου τύπου, δηλαδή των διαπιστευμένων στην Ελλάδα εργαζομένων σε ξένα μέσα ενημέρωσης.

  Α) Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, και σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημοσιογράφους στη χώρα, πολλοί ανταποκριτές ξένου τύπου που εργάζονται στην Ελλάδα για πρακτορεία ειδήσεων δεν μπορούν να ασφαλιστούν στον ΕΔΟΕΑΠ (παροχές υγείας και πρόνοιας). Αυτό οφείλεται στο ότι το καταστατικό του εν λόγω ταμείου και ο προηγούμενος νόμος προβλέπουν ένταξη στον ΕΔΟΕΑΠ μόνο ανταποκριτών ξένου τύπου που εργάζονται σε πρακτορεία ειδήσεων τα οποία διαθέτουν προσωπικό άνω των 10 εργαζομένων. Τα ξένα πρακτορεία, όμως, απασχολούν στην πλειοψηφία τους 1-6 άτομα στην Ελλάδα.

  Πρόταση: Να απαλείφθεί ο περιοριστικός όρος των 10 ατόμων

  Β) Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αντιμετωπίζουν τους ανταποκριτές ξένου τύπου (ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΙΣΥΤ) ως αυτοαπασχολούμενους κατά τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησής τους, απαιτώντας αποδεικτικά έναρξης και παύσης εργασιών (επιτηδευματία/ βιβλία β΄κατηγορίας κ.ο.κ). Ωστόσο, κατά το νόμο, οι ανταποκριτές-παλαιοί ασφαλισμένοι του ΤΑΙΣΥΤ – δεν υποχρεούνταν σε έναρξη εργασιών.
  Πρόταση: Να εισαχθεί ρύθμιση που να καταργεί την απαίτηση του ΕΦΚΑ για βιβλία επιτηδευματία/βιβλίων β᾽κατηγορίας/έναρξης-λήξης εργασιών.

  Γ) Για την ένταξη στον ΕΦΚΑ/EΔΟΕΑΠ ενός ξένου ανταποκριτή που εργάζεται ως μισθωτός στην Ελλάδα, απαιτούνται μητρώο εργοδότη ή γραφείο αντιπροσωπείας ή σύσταση νέας εταιρίας. Αυτό είναι σε πολλές περιπτώσεις μη εφαρμόσιμο για τα ξένο μέσα που υποχρεούνται έτσι να ιδρύουν ξεχωριστή εταιρία με έδρα την Ελλάδα για την απασχόληση, στις περισσότερες περιπτώσεις, ενός μόνο εργαζομένου.
  Πρόταση: να υπάρξει ρύθμιση που να επαναφέρει, για όσους διαπιστευμένους ξένους ανταποκριτές το επιθυμούν, το προηγούμενο καθεστώς αυτασφάλισής τους (όπως ίσχυε επί ΤΑΙΣΥΤ) σύμφωνα με το οποίο κατέβαλλαν ατομικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

  Προεδρείο ‘Ενωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 08:22 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Το νέο ασφαλιστικό που ευαγγελίζεται ισονομία και ισοπολιτεία όχι μόνο διαιωνίζει τις στρεβλώσεις, ανισονομίες και αδικίες του παντελώς πρόχειρου «νόμου Κατρούγκαλου» αλλά και τις επιτείνει και τις επιβραβεύει.
  Στηριζόμενο στο τρυκ του επανυπολογισμού του «νόμου Κατρούγκαλου» διατηρεί τον διαχωρισμό σε συνταξιούχους πριν και μετά την 16/5/2016 με διαφορετικούς συντάξιμους μισθούς και άλλες ανισότητες
  Αλλά ακραίο ακραίας στρέβλωσης είναι η στρεβλή προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές Αναφερόμαστε βεβαίως σε πραγματικά καταβληθείσες εισφορές και όχι σε εισφορές από κοινωνικούς πόρους (συμβολαιογράφοι κλπ.) Συντάξεις που αποδίδουν ποσά πρόκλησης σε εποχές δύσκολες και που εμβαλωματικά προσπάθησε το Υπουργείο να περιορίσει με τη χρήση του ενιαίου πλαφόν λύση της «αρπακόλλας» που βάζει στο ίδιο σακί ανθρώπους με πολλαπλές συντάξεις για τις οποίες κατέλαβαν πραγματικές εισφορές, μαζί με συντάξεις αυξημένες λόγω κοινωνικών πόρων κλπ.
  Τα παραπάνω αφορούν συνταξιούχους ΟΤΕ, ΔΕΗ , Τραπεζοϋπαλλήλων και άλλων ΔΕΚΟ
  Το παρακάτω παράδειγμα έχει δημοσιευτεί στο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Νομικά Επαγγέλματα (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου Πρόεδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
  «Άρθρο 30 ν.4387/2016 (Νόμου Κατρούγκαλου)
  Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές
  1. Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως.Παράδειγμα:Ασφαλισμένος τ.ΤΣΠ ΕΤΕ με συνολική εισφορά (εργοδότη ασφαλισμένου προ ισχύος ν.4387/2016) 28%, ήτοι κατά 40% έναντι της εισφοράς 20%, με 39 περίπου έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 5.180 ευρώ και συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 41,11% θα λάβει επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης (λόγω αυξημένης εισφοράς) 27,47% και συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης αυξημένο (όχι κατά 40% ή 16,44% επιπλέον), 66,82%, ήτοι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την επιπλέον καταβληθείσα εισφορά.
  Εδώ συνεπώς και σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς υπάρχει αλλοίωση της ανταποδοτικότητας υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα λάβει κύρια σύνταξη με τα νέα δεδομένα 3.941 ευρώ, ενώ με το παλαιό σύστημα θα ελάμβανε 2.214 ευρώ.
  Η εύνοια αυτή υπέρ μερίδας ασφαλισμένων δεν δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας.»Με τον προς ψήφιση νόμο η σωστή απόφαση να αρθεί η αδικία σε βάρος αυτών που εργάσθηκαν πάνω από 30 χρόνια οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη στρέβλωση και αύξηση των παραπάνω περιπτώσεων
  Ζητείται λοιπόν η καθοριστική συμβολή σας για την άρση αυτών των προκλητικών στρεβλώσεων

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 21:07 | ΤΑΚΗΣ

  Αρχικά , αναφέρομαι στο σχόλιο με Ημερομηνία 31-01-2020 από «ΘΟΔΩΡΗΣ»
  για το Άρθρο 1 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου.
  ====================================================================

  Ο παραπάνω σχολιάζων ,
  ενώ αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 30 του Νόμου 4387 /2016
  και την αντιγράφει ολόκληρη στο σχόλιό του ,

  παραλείπει να αναφερθεί στην αμέσως επόμενη παράγραφο 2 του ιδίου Άρθρου
  η οποία πρέπει να καταργηθεί άμεσα και αναδρομικά ως αντισυνταγματική
  επειδή καθιερώνει Διάκριση , Άδικη , Απαράδεκτη και Ανεπίτρεπτη
  (από το Σύνταγμα και τις Αποφάσεις του ΑΕΔ και τις Διεθνείς Συμβάσεις
  που υπαγορεύουν την τήρηση των Αρχών της Ίσης Μεταχείρισης
  και της Αναλογικότητας και της Ανταποδοτικότητας)
  σε βάρος των Ατομικών Περιουσιακών Δικαιωμάτων ,
  όλων των ήδη συνταξιοδοτηθέντων
  πρίν από τη δημοσίευση του ίδιου Νόμου 4387 / 2016

  Σημειώνω ότι οι θιγόμενοι από την παραπάνω άδικη Διάκριση σε βάρος τους ,
  δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της παραπάνω Άδικης Διάκρισης ,
  αφού δεν τους κοινοποιήθηκε ποτέ
  Νόμιμη Απόφαση Ατομικού Επανυπολογισμού της Σύνταξής τους
  ενώ στα αναρτηθέντα στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ Εκκαθαριστικά Σημειώματα
  της Κύριας Σύνταξής τους , μηνός Ιανουαρίου 2019 και επόμενων,
  δεν αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού
  του εκεί αναφερόμενου Συντελεστή Αναπλήρωσης
  και επομένως δεν προκύπτει εάν έλαβαν ή όχι την προσαύξηση
  που δικαιούνται λόγω της καταβολής
  Αυξημένου Ποσοστού Εισφορών και επομένως Αυξημένου Ποσού Εισφορών
  κατα όλη τη διάρκεια ή κατά τη διάρκεια μέρους του Ασφαλιστικού τους βίου
  ενώ αγνοείται μέχρι στιγμής η τύχη
  των ενστάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά οι Συνταξιούχοι
  κατά των αναρτηθέντων από τον ΕΦΚΑ
  Εκκαθαριστικών των επανυπολογισμένων Συντάξεών τους

  ————————————————————————

  Επίσης στο παράδειγμα που αναφέρεται στο ίδιο παραπάνω αναφερόμενο σχόλιο ,
  ως δήθεν «αδικία» και ως δήθεν «προκλητική στρέβλωση»,
  αναφέρεται ψευδώς , κακόβουλα , υβριστικά, προσβλητικά
  και συκοφαντικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ ,
  αλλά και για όλους
  όσους πλήρωναν αυξημένα ποσοστά και ποσά εισφορών
  και πιθανότατα προς το σκοπό να αποκομίσει ίδιον όφελος
  ο ανωτέρω δημόσια σχολιάζων ή οι τυχόν εντολείς του
  πράγμα που μπορεί να ερευνηθεί και να διαπιστωθεί εύκολα
  εάν ελεγχθούν οι σχέσεις του και οι συναλλαγές του ,
  (Εργασιακές , Οικονομικές , Περιουσιακές κλπ)
  με τους πρώην και νυν Εργοδότες ή Πελάτες του
  και με κάθε άλλον πιθανώς οφελούμενο εντολέα του
  και το Ιστορικό Ασφάλισης
  καθενός τους Ατομικά και σαν Εργοδότες άλλων
  καθώς και το Ιστορικό
  τυχόν προηγουμένων αναμείξεων ή εμπολκών τους
  σε θέματα Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
  και από πρόθεση
  προσβολής της Προσωπικότητας , της Τιμής και της Υπόληψης
  και πρόκλησης Οικονομικής , Περιουσιακής και Ηθικής Βλάβης,
  και Ψυχικής Οδύνης
  σε βάρος καθενός συκοφαντούμενου και εξυβριζόμενου
  ως δήθεν «αδίκως προκλητικά οφελούμενου»
  από την δήθεν «αδικία»
  και από την δήθεν «προκλητική στρέβλωση»,

  ότι οι Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ :
  πλήρωναν Εισφορές για Κύρια Σύνταξη , δήθεν μόνον 28,00 %
  έναντι 20,00 % των λοιπών Ασφαλισμένων ,
  δηλαδή προσαυξημένες κατά δήθεν μόνον 8,00 ποσοστιαίες μονάδες
  ή κατά δήθεν μόνον 40,00 % συγκριτικά
  έναντι των λοιπών Ασφαλισμένων ,
  χωρίς να διευκρινίζει
  σε ποιά συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναφέρεται.

  ————————————————————————–

  Ο παραπάνω σχολιαστής ,
  αποκρύπτει και διαστεβλώνει ηθελημένα , άδικα και βάναυσα
  την πραγματικότητα και η αλήθεια ,
  συκοφαντώντας , εξυβρίζοντας , δυσφημίζοντας και προσβάλλοντας έτσι
  από πρόθεση και προς όφελος του ιδίου ή τρίτων , αδίκως και δημόσια ,
  με το εδώ δημόσιο σχόλιό του ,
  όλους τους Ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ , μεταξύ των οποίων και εγώ ,
  αλλά και όλους όσους πλήρωναν
  αυξημένα ποσοστά εισφορών ,
  συχνότερα ανά έτος από τους λοιπούς Ασφαλισμένους
  και τυχόν πρόσθετες , έκτακτες , εφάπαξ εισφορές
  αλλά και επιχειρώντας από πρόθεση και προς όφελος του ιδίου ή τρίτων
  να πλήξει ευθέως από πρόθεση και προς όφελος του ιδίου ή τρίτων,
  τα Ατομικά Περιουσιακά Δικαιώματα τους ,
  που απορρέουν από τις παραπάνω πρόσθετες καταβολές εισφορών
  και την Προσωπικότητα , την Τιμή και την Υπόληψη τους
  και να τους προκαλέσει από πρόθεση και προς όφελος του ιδίου ή τρίτων,
  Οικονομική , Περιουσιακή και Ηθική Βλάβη και Ψυχική Οδύνη .

  —————————————————————————

  Οφείλω και δικαιούμαι
  ως θιγόμενος , ήδη Συνταξιούχος του πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ ,
  να αντικρούσω δημόσια εδώ ,
  την παραπάνω επιχειρούμενη , εκ προθέσεως ζημιογόνα , δημόσια ,
  άδικη , βάναυση , συκοφαντική , υβριστική και προσβλητική διαστρέβλωση
  της αλήθειας και της πραγματικότητας
  για να προστατεύσω :

  – τα θιγόμενα και απειλούμενα από την παραπάνω διαστρέβλωση
  Ατομικά Περιουσιακά Δικαιώματά μου
  για συνολικές Ετήσιες παροχές ισόβιας σύνταξης ,
  όπως αυτά έχουν ήδη διαμορφωθεί βάσει του διαχρονικού αθροίσματος
  τιμαριθμικά αναπρορμοζόμενων ανά έτος ασφάλισης σε παρούσα αξία
  των συνολικών ανά έτος καταβληθεισών στο πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ υπέρ μου ,
  ποσών εισφορών , Εργατικών και Εργοδοτικών
  από την έναρξη υπαγωγής μου στην ασφάλιση

  – αλλά και την προσωπικότητα , την τιμή και την υπόληψή μου ,
  από όλα τα παραπάνω
  και από την υπονοούμενη σε βάρος μου κατηγορία ,
  από την αναφερόμενη
  ως δήθεν υπέρ μου «αδικία» και ως δήθεν «προκλητική στρέβλωση»,
  ότι δήθεν απολαμβάνω ήδη , ή ότι δήθεν επιχειρώ να απολαύσω ,
  δήθεν άδικα και δήθεν προκλητικά αυξημένες παροχές ισόβιας σύνταξης
  δηλαδή ότι δήθεν επιβαρύνεται προς δήθεν αθέμιτο όφελος μου
  ο Ασφαλιστικός μου φορέας
  και μέσω αυτού άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων ,

  – αφού αισθάνομαι και πιστεύω οτι
  κατηγορούμαι άδικα και απρόκλητα και ανήθικα ,
  ως δήθεν δράστης και δήθεν συνεργός ,
  ή τουλάχιστον ως δήθεν αθέμιτα και δήθεν προκλητικά οφελούμενος
  για νομικά και ηθικά δήθεν άδικες πράξεις ή και παραλείψεις μου ,
  από τις οποίες , δήθεν ζημιώνονται άδικα τρίτοι ,
  δηλαδή ότι δήθεν οφελούμαι ήδη
  ή ότι επιδιώκω να οφεληθώ ,
  δήθεν άδικα και δήθεν προκλητικά σε βάρος τρίτων
  από την βεβαίως επιδιωκόμενη νομίμως από εμένα
  εύλογη και δίκαιη και νόμιμη , αναδρομική και έντοκη
  προσθετη ανταπόδοση υπέρ μου και υπέρ των δικαιοδόχων μου
  για κάθε πρόσθετη Ατομική =Εργατική και Εργοδοτική=
  χωρίς τυχόν πόρους σε βάρος τρίτων
  συνεισφορά μου ως Ασφαλισμένου
  σε σχέση με τις αντίστοιχες Ατομικές
  =Εργατικές και Εργοδοτικές=
  χωρίς τυχόν πόρους σε βάρος τρίτων
  συνεισφορές κάθε άλλου Ασφαλισμένου

  —————————————————————————-

  Η πραγματικότητα λοιπόν και η αλήθεια , είναι ότι :

  Οι Ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ ,
  Υπάλληλοι και Συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ ,
  πλήρωναν , σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα :
  ————————————————————————-
  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ
  ΕΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡ. 30 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
  ΙΚΑ ΤΣΠ-ΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Ν.4387/2016 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
  ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
  ————————————————————————–
  1.1.1969 7,50 16,00 8,50 0,075 0,63750
  1.1.1970 12,75 16,00 3,25 0,075 0,24375
  1971 12,75 16,00 3,25 0,075 0,24375
  1972 12,75 16,00 3,25 0,075 0,24375
  1973 12,75 16,00 3,25 0,075 0,24375
  1974 12,75 16,00 3,25 0,075 0,24375
  1975 12,75 16,00 3,25 0,075 0,24375
  1.1.1976 12,75 16,00 3,25 0,075 Χ3/12= 0,06094
  1.4.1976 14,25 16,00 1,75 0,075 Χ9/12= 0,09844
  1977 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1978 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1979 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1980 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1981 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1982 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1983 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1984 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1985 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1986 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1987 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1988 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1989 14,25 16,00 1,75 0,075 0,13125
  1.1.1990 14,25 16,00 1,75 0,075 Χ9/12= 0,09937
  1.10.1990 15,75 16,00 0,25 0,075 Χ3/12= 0,00469
  1.1.1991 15,75 16,00 0,25 0,075 Χ6/12= 0,00938 4,07907
  ————————————————————————
  1.7.1991 17,25 16,00 -1,25 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
  0,075 Χ6/12= -0,04843
  ————————————————————————
  1.1.1992 17,25 16,00 -1,25 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
  0,075 -0,09687
  ========================================================================
  1.1.1993 20,00 28,12 8,12 0,075 0,60900 0,60900
  1.1.1994 20,00 31,24 11,24 0,075 0,84300 1,45200
  1.1.1995 20,00 34,35 14,35 0,075 1,07625 2,52825
  1996 20,00 34,80 14,80 0,075 1,11000 3,63825
  1997 20,00 35,25 15,25 0,075 1,14375 4,78200
  1998 20,00 35,70 15,70 0,075 1,17750 5,95950
  1999 20,00 36,15 16,15 0,075 1,21125 7,17075
  2000 20,00 36,60 16,60 0,075 1,24500= 8,41575
  2001 20,00 37,05 17,05 0,075 1,27875= 9,69450
  ————————————————————————-
  2002 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 11,00700
  2003 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 12,31950
  2004 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 13,63200
  2005 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 14,94450
  2006 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 16,25700
  2007 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 17,56950
  2008 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 18,88200
  2009 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 20,19450
  2010 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 21,50700
  2011 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 22,81950=
  2012 20,00 37,50 17,50 0,075 1,31250 24,13200=
  ————————————————————————
  2013 20,00 33,12 13,12 0,075 0,98400 25,11600=
  2014 20,00 33,12 13,12 0,075 0,98400 26,10000==
  2015 20,00 33,12 13,12 0,075 0,98400 27,08400==
  2016 20,00 28,75 8,75 0,075 0,65626 27,74026=
  2017 20,00 26,56 6,56 0,075 0,49200 28,23226=
  2018 20,00 24,41 4,41 0,075 0,33075 28,56301=
  2019 20,00 22,20 2,20 0,075 0,16500 28,72801=
  ————————————————————————–
  2020 20,00 20,00 0,00 0,075 0,0 28,72801==
  ==========================================================================
  Σημείωση:

  Ο ΕΦΚΑ υπολογίζει[παρατύπως]μόνον το πρόσθετο ποσοστό από 1.1.1993 και εξής
  – Επομένως τα έναντι των ετών Συνολικά Πρόσθετα Ποσοστά ,
  έχουν υπολογισθεί [επίσης παρατύπως] από 1.1.1993
  – Τα προηγούμενα ποσοστά αφορούν τη διαφορά
  από 1.1.1969 έως 31.12.1992 και καταχωρίσθησαν εδώ
  για την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

  —————————————————————————

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ , ΑΠΌ ΤΟ 1969 ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ 2019 = ΕΠΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-07-1991 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-1992 = ΕΠΙ 18 ΜΗΝΕΣ
  οι Ασφαλισμένοι στο ΤΣΠ ΕΤΕ
  πλήρωναν αυξημένες Υποχρεωτικές Εισφορές Κύριας Σύνταξης ,
  ΠΟΥ ΕΦΘΑΝΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-01-2002 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-12-2012 ΤΟ 37,5%
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 17,5 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  Ή ΚΑΤΑ 87,5% ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ = ΕΠΙ 11 ΧΡΟΝΙΑ
  σε σχέση με τις Συνολικές Εισφορές 20%
  που πλήρωναν οι λοιποί Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ κατά την ίδια περίοδο
  ( Άθροισμα Εργατικών και Εργοδοτικών Εισφορών
  οι οποίες ήταν πάντοτε μέρος του Μισθού τους
  σύμφωνα με την Απόφαση του ΑΕΔ 5 / 2007 ) ,
  ενώ , οι όπως παραπάνω Αυξημένες Εισφορές
  εκτός των παραπάνω αυξημένων ποσοστών
  επί των εκάστοτε Συνολικών Ετήσιων Ακαθάριστων Αποδοχών τους,
  καταβάλλονταν και με αυξημένη συχνότητα
  δηλαδή και επί όλων των εκάστοτε Ετήσιων Ακαθάριστων Επιδομάτων τους
  ( μέχρι 31-12-2013 επί 14,5 μισθών ετησίως
  λαμβανομένων υπόψιν των Δώρων και Επιδόματος Αδείας
  και μέχρι 31-12-2013 και του Επιδόματος Ισολογισμού
  όπως και όλοι οι Τραπεζουπάλληλοι βάσει Συλλογικών Συμβάσεων
  αντί για εισφορές επί 14 μισθών ετησίως των λοιπών Μισθωτών
  και επι 12 μήνες ετησίως των Αυτοαπασχολούμενων
  δηλαδή σε ετήσια βάση
  μέχρι και το έτος 2013 , περισσότερες εισφορές
  κατά 14,5-14,0=0.5 δηλαδή 0,5/14= 3,5714 %
  σε σχεση με τους υπόλοιπους Μισθωτούς
  και κατά 14,5-12,0=2,5 δηλαδή 2,5/12=20,8333 %
  σε σχέση με τους Αυτοαπασχολούμενους
  και από 01-01-2014
  πληρώνουν εισφορές επί 14 μισθών ανα έτος
  δηλαδή με ίδια συχνότητα με τους υπόλοιπους Μισθωτούς
  και κατά 14,0-12,0=2,0/12 = 16,6666 % περισσότερα
  σε σχέση με τους Αυτοαπασχολούμενους
  οι οποίοι Αυτοαπασχολούμενοι συνεχίζουν
  να πληρώνουν λιγότερες ετήσιες εισφορές
  και ως ποσοστό επί των ετήσιων εισοδημάτων τους και ως ποσό,
  διαχρονικά , λόγω μειωμένης συχνότητας καταβολών ,
  -μέχρι 31-12-2013
  σε τυχόν ισόποσες μηνιαίες εισφορές
  ενός αυτοαπασχολούμενου και ενός ασφαλισμένου στο ΤΣΠ ΕΤΕ
  αντιστοιχούν στον αυτοαπασχολούμενο τα 12/14,5 , δηλαδή το 82,7586 %
  των ετήσιων εισφορών που πλήρωναν οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΠ ΕΤΕ
  καί όλοι οι Τραπεζουπάλληλοι
  -και εν συνεχεία , από 01-01-2014
  σε τυχόν ισόποσες μηνιαίες εισφορές
  ενός αυτοαπασχολούμενου και ενός ασφαλισμένου στο ΤΣΠ ΕΤΕ
  αντιστοιχούν στον αυτοαπασχολούμενο τα 12/14 , δηλαδή το 85,7142 %
  των ετήσιων εισφορών που πληρώνουν όλοι οι μισθωτοί
  ( εκτός της περιόδου εφαρμογής του Νόμου 4387 / 2016 ,
  οπότε πλήρωναν 20% επί του συνολικού ετήσιου εισοδήματός
  δηλαδή , ως ποσοστό , όσα και οι λοιποί Μισθωτοί ,
  αλλά και πάλι λιγότερα , λόγω διαφοράς ποσοστού εισφορών
  σε σχέση με ό,τι πλήρωναν οι Ασφαλισμένοι
  στο πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ κατά την ίδια χρονική περίοδο ),
  και να οφελούνται έτσι άδικα και προκλητικά
  οι Αυτοαπασχολούμενοι σε βάρος όλων των Μισθωτών ,

  από την άδικη καθιέρωση υπέρ των Αυτοαπασχολούμενων ,
  μειωμένου ποσοστού ή ποσού ετήσιων εισφορών
  σε συνδυασμό με την μειωμένη συχνότητα καταβολής τους
  και με τον άδικο υπολογισμό
  της αναπλήρωσης-ανταποδοτικότητας
  των ισόβιων μηνιαίων και όχι ετήσιων παροχών – συντάξεων
  ως ποσοστό ή βάσει συντελεστή ,
  επί των μέσων μηνιαίων και όχι ετήσιων αποδοχών
  περιορισμένης χρονικής περιόδου για τους μισθωτούς ,
  ή επί των αναλογούντων στις μηνιαίες και όχι ετήσιες εισφορές
  μέσων μηνιαίων και όχι ετήσιων εισοδημάτων
  περιορισμένης χρονικής περιόδου για τους αυτοαπασχολούμενους ,
  και όχι με τον λογικά , μαθηματικά , οικονομικα
  και ηθικά σωστό και προφανώς δίκαιο υπολογισμό ,
  ΤΩΝ ΙΣΟΒΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
  ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
  ΣΕ 12 , Ή ΣΕ 14 , Ή ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
  ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ,
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ-ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ
  ΠΟΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ,
  ΑΣΧΕΤΑ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
  ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Ή ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ
  ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
  ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
  και με την καθιέρωση
  ελάχιστων και μέγιστων ορίων παροχών
  που δημιουργούν κίνητρα υπασφάλισης για όλους,
  όπως για παράδειγμα
  το ελάχιστο,μη αναλογικό,όριο της Εθνικής Σύνταξης
  που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ,
  δηλαδή σε βάρος όλων των φορολογουμένων πολιτών ,
  χωρίς τουλάχιστον το εύλογο κριτήριο της σύγκρισης
  των ανά έτος ασφαλιστέων εισοδημάτων ανά πηγή
  βάσει των σχετικών Φορολογικών Δηλώσεων
  και των ανά έτος καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών
  από τη συγκριτική σχέση-αναλογία των οποίων ,
  με την αντίστοιχη αναλογία των μισθωτών
  μπορεί να προκύψουν σαφώς οι περιπτώσεις
  τυχόν «στρατηγικά προσχεδιασμένης» υπασφάλισης
  το οποίο ελάχιστο όριο ,
  λειτουργεί ευθέως , ως επιβάρυνση σε βάρος
  των Ασφαλιστικών Φορέων και των συνεπών ασφαλισμένων
  ως καθαρό κινητρο υπασφάλισης ,
  εξασφαλίζοντας αθέμιτα ,
  προς άμεσο αθέμιτο όφελος των αυτοαπασχολούμενων
  και όποιων άλλων έχουν την αθέμιτη δυνατότητα
  να επιλέγουν να μη πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές
  για την ίδια χρονική περίοδο
  στην ίδια τουλάχιστον αναλογία με τους μισθωτούς
  σε σχέση με τα συνολικά ετήσια εισοδήματά τους
  παρά μόνον το ελάχιστο υποχρεωτικό ποσό εισφορών
  συνολικές παροχές δυσανάλογα υψηλές
  – για όλους τους αυτοαπασχολούμενους
  σε σχέση με όλους τους μισθωτούς
  που πληρώνουν για την ίδια χρονική περίοδο
  υποχρεωτικά συγκεκριμένο ποσοστό
  επί των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους
  – και για όσους μισθωτούς επιλέγουν
  σε συνεργασία με τους εργοδότες τους
  να δηλώνουν ψευδώς
  εποχιακή ή εκ περιτροπής απασχόληση
  ή μειωμένα ωράρια ή και μειωμένες αποδοχές
  και να καταβάλουν έτσι μειωμένες εισφορές
  επιτυγχάνοντας έτσι να απολαμβάνουν
  αδίκως και καταχρηστικώς , ταυτόχρονα
  -και αυξημένο διαθέσιμο για κατανάλωση εισόδημα
  -και αυξημένη ανταποδοτικότητα των εισφορών τους
  -και Κοινωνικά Επιδόματα με εισοδηματικά κριτήρια
  και με την άδικη επιβάρυνση των Ασφαλιστικών Φορέων
  για την άδικη άσκηση από το Κράτος Κοινωνικής Πολιτικής
  σε βάρος των Ασφαλιστικών Φορέων και των Ασφαλισμένων
  και υπέρ όσων συνεχίζουν και μετά τον Νόμο 4387 / 2016
  να εισπράττουν ποσά «Προσωπικής Διαφοράς»
  άδικα και καθ’υπέρβασιν σε συνολική ετήσια βάση
  των αναλογούντων :
  – στα ποσά εισφορών που έχουν καταβάλει
  – στα ποσοστά εισφορών που έχουν καταβάλει
  – στη συχνότητα καταβολής εισφορών τους ανά έτος
  – στη συνολική χρονική διάρκεια ασφάλισής τους
  δηλαδή για κάλυψη δαπανών Κοινωνικής Πολιτικής
  όπως και παλαιότερα το «ΕΚΑΣ»
  και πρόσφατα η ψευδεπίγραφη – προεκλογική “13η Σύνταξη”
  που έπρεπε να καλύπτονται από τον Κρατικό Προυπολογισμό
  και να συμψηφίζεται η “Προσωπική Διαφορά”
  και κάθε άλλη μη ανταποδοτική παροχή
  με την “Εθνική Σύνταξη” ή και με άλλα “Κοινωνικά Επιδόματα”
  ενώ ταυτόχρονα παραμένουν σε ισχύ οι μνημονιακές μειώσεις
  και όσες περικοπές και εισφορές και μειώσεις
  επιβλήθηκαν και κρίθηκαν Δικαστικά ως “Συνταγματικές”
  ως επιβληθείσες λόγω έκτακτης επείγουσας ανάγκης ,
  η οποία όμως (έκτακτη – επείγουσα ανάγκη )
  έχει ήδη παρέλθει
  και ( εκτός λάθους ή παραλείψεώς μου )
  επανήλθαμε ήδη στην “κανονικότητα”.

  Επίσης ,
  πέραν των ποσοστιαίων εισφορών επί των συνολικων ετήσιων αποδοχών τους
  οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ πλήρωναν βάσει του Καταστατικού του
  και πρόσθετες – έκτακτες εφάπαξ εισφορές , Εργατικές και Εργοδοτικές ,
  λογω πρόσληψης – μονιμοποίησης ,
  και λόγω λήψης νέων επιδομάτων γάμου , τέκνων , κλπ
  τις οποίες δεν πλήρωναν άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων
  και για τις οποίες άδικα δεν υπολογίζεται καμμία πρόσθετη ανταπόδοση .
  ============================================================================
  Μέχρι εδώ , το παρόν σχόλιό μου , αποτελεί απάντηση
  στο άδικο έως υβριστικό και προσβλητικό
  για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους
  του πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ , σχόλιο στο οποίο αναφέρομαι στην αρχή του παρόντος .
  Αφού αναγκάσθηκα να απαντήσω με όσο πιο λεπτομερή στοιχεία μπορούσα ,
  παρακαλώ όποιον ενδιαφέρεται και μπορεί ,
  να διορθώσει τυχόν λάθη ή να συμπληρώσει ή και να διαψεύσει τα στοιχεία
  και να διορθώσει ή να συμπληρώσει ή και να αντικρούσει τα επιχειρήματα
  που έχω παραθέσει παραπάνω .

  ============================================================================

  Παρακάτω , παραθέτω απόψεις και επιχειρήματα
  επί του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου συνολικά
  και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη που δεν έχω ξεχωρίσει
  τα στοιχεία και τα επιχειρήματα ανά άρθρο
  ===========================================================================
  ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ
  ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΝΟΙΕΣ
  ΓΙΑ «ΑΔΙΚΙΕΣ» ΚΑΙ «ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ»
  ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
  ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
  ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ
  ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ
  ΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ,
  ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  ΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΡΙΤΩΝ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΖΗΜΙΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ,
  Ή ΜΕΣΩ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ ΦΕΡΕΓΓΥΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ κλπ
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ( ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ ) Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ , Ή ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ,
  ΥΠΕΡ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,
  ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ
  ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
  ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ-ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ
  ΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ
  ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
  ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
  Ή ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
  ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
  ΤΩΝ ΗΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
  ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ,
  ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ Ή ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,
  ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ Ή ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΕΒΕ , Ή ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ,
  ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
  ΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΟΣΩΝ
  ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ Ή ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ
  ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,
  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
  ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  ΑΦΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν.4387 / 2016)
  ΟΥΤΕ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  ΟΥΤΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  ΚΑΙ ΗΔΗ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
  Η ΕΙΣΦΟΡΑ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟ
  ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΓΩΓΗ
  ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
  ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ , ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
  ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ , ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ,
  ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ
  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ , ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΑ ,
  ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ,
  ( Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΝΗ»
  ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ )
  ΜΕ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  –ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
  ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  –ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΧΗΡΟΥΣ/ΧΗΡΕΣ & ΟΡΦΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
  Ή ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ,
  ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  –ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
  ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
  ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ
  Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
  ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
  ΕΠΙΣΗΣ
  ΑΦΟΥ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ,
  ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ
  ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ,
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
  ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ
  ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΟΥΤΕ ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
  ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
  ΟΠΩΣ Η “ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ”
  ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟ “ΕΚΑΣ”
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ “13η ΣΥΝΤΑΞΗ”

  ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ,
  ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ
  ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,
  ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  – ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
  – ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ
  – ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
  – ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
  ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ , ΩΣ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
  – ΟΣΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

  ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΚΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,
  ΟΠΟΤΕ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΣΗΣ
  ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  ΤΕΛΟΣ , ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ,
  ΟΤΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ,
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
  ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

  ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΟΤΙ
  Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ,
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
  ΑΛΛΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ,
  ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΨΕΥΔΩΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ
  ΩΣ ΔΗΘΕΝ «ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ» ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
  ΚΑΙ ΩΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ .
  ΕΠΙΣΗΣ , ΕΙΝΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟ ΕΑΝ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ
  ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΕΙΤΕ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ
  – ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ “ΦΕΡΟΥΝ“ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  – ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ
  ΑΦΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ”ΧΑΣΟΥΝ” ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  ΕΙΤΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΟ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
  ΕΑΝ ΕΠΙΒΑΛΟΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  ΚΑΠΟΙΟ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ

  ΟΜΟΙΩΣ , ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΔ ΟΤΙ
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
  ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
  ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΗ ΑΤΟΜΙΚΑ
  ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΟΠΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΑΜΥΝΑΣ , ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ,
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ κλπ

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ,
  ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ,
  ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ,ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ
  ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
  ΔΕΝ ΑΠΟΒΑΙΝΟΥΝ
  ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  ΑΛΛΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ,
  ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ , ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΣΩΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ,
  ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ,
  ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
  ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
  ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ κλπ
  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΨΕΥΔΩΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ
  ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
  ΩΣ ΔΗΘΕΝ «ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ» ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ .
  ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ
  ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ
  ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΥΨΟΥΣ ΙΣΟΒΙΕΣ Ή ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
  ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ
  ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
  ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ
  ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

  ΟΠΟΤΕ , ΕΙΔΙΚΑ Η «ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ» ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ,
  ΕΥΘΕΙΑ – ΑΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
  ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ – ΑΜΕΣΗ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
  ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΟΥΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ
  ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
  ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ (ΠΑΛΙ) ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
  ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  ΚΑΙ Η ΟΛΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ
  ΩΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΝΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ

  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ,
  ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ,
  ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΙΣΟΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ «ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ»
  ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙ ΩΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
  ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ
  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ «ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ»
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  ΜΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΜΥΝΑΣ , ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ , ΥΓΕΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ κλπ

  Συγγνώμη για το μακροσκελές σχόλιο .
  Ευχαριστώ προκαταβολικώς όποιον το διαβάσει
  και ακόμη περισσότερο , όποιον μπεί στον κόπο να προσθέσει παρατηρήσεις .

  Θεωρώ ότι τα παραπάνω δεν προσβάλλουν κανέναν καλόπιστο αναγνώστη ,
  αφού δεν περιέχεται τίποτα το υβριστικό ή χυδαίο ,
  ούτε προκύπτει υποκίνηση εκ μέρους μου σε μισαλλοδοξία ή διακρίσεις
  και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη από όποιον θεωρήσει
  ότι προσβάλλεται προσωπικά .

  Παρακαλώ να ενημερωθώ με e-mail ,
  όχι μόνον για την έγκριση και δημοσίευση ΄
  αλλά και για τους λόγους της τυχόν απόρριψης και μη δημοσίευσης
  ή της τυχόν δημοσίευσης περικομμένου αποσπάσματος
  του παρόντος σχολίου μου στο OpenGov.gr.

  Ένας Συνταξιούχος του ΤΣΠ ΕΤΕ , που δεν εκπροσωπεί ούτε τον εαυτό του .

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:47 | Παναγιώτης

  Ο νόμος Κατρούγκαλου διαχώριζε τους ασφαλισμένους σε δυο κατηγορίες τους πριν και μετά αυτοί που φύγανε πριν παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη, άλλος τρόπος υπολογισμού και λόγω προσωπική διαφοράς, από τους ασφαλισμένους που συνέχισαν να εργάζονται πολλά ακόμα χρόνια και μπορούσαν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου να φύγουν με την λογική όσο περισσότερο χρόνια είναι στο σύστημα θα έχουν και καλύτερη σύνταξη και φεύγουν με άλλο τρόπο υπολογισμού σύνταξης με τον Νόμο Κατρούγκαλου, όποτε οι συντάξεις τους να είναι πολύ μικρότερες από το να έφευγαν πολλά χρόνια και πριν το 2016, κράτος δικαίου είναι αυτό, αντί να τους υπολογίσει μέχρι το 2016 με τον παλιό νόμο και μετέπειτα με τον νόμο Κατρούγκαλου αισθάνονται πραγματικά μια μεγάλη αδικία όποτε πιστεύω πρέπει ο κ. Υπουργός να βάλει μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης στα 35-40 χρόνια, ώστε να αρεί όσο μπορεί την μεγάλη αυτή αδικία για αυτούς που συνέχισαν να εργάζονται ώστε να φτάσουν τις συντάξεις που φύγανε πριν το νόμο Κατρούγκαλου.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 08:33 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

  Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η δημοσίευση των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν σημαντικές κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και κρίθηκαν αντισυνταγματικές ίσως οι κυριότερες διατάξεις του ν.4387/2016, γνωστού και ως Νόμου Κατρούγκαλου, άλλαξε το τοπίο στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η Επιτροπή Ασφαλιστικού του ΔΣΑ έγκαιρα εξέτασε ενδελεχώς τα νέα δεδομένα και διατύπωσε σαφείς και αιτιολογημένες προτάσεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έγινε δεκτό με την απόφαση της 2.11.2019 Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στη Λάρισα.
  Σημαντικά σημεία των προτάσεών μας, έχουν συμπεριληφθεί εν όλω ή εν μέρει στο τεθέν στη διαβούλευση σχέδιο Νόμου “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)”, όπως επεξηγείται στο σχετικό πίνακα που ακολουθεί κατωτέρω.
  Η Επιτροπή Ασφαλιστικού του ΔΣΑ συνεδρίασε και εξέτασε ενδελεχώς το ανωτέρω σχέδιο και εξέφρασε τις θέσεις, προτάσεις και ιδέες που ακολουθούν.

  ΙΙ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
  Η επιτροπή ασφαλιστικού ΔΣΑ, ο ίδιος ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων αλλά και ο κάθε ασφαλισμένος αποτελούν καθημερινούς αποδέκτες των σοβαρών προβλημάτων στην εξυπηρέτηση και στην ικανοποίηση αιτημάτων από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.
  Για την απαρίθμησή τους θα χρειάζονταν πολλές σελίδες, αλλά μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι:
  • Η απερίγραπτη καθυστέρηση στην ικανοποίηση αιτημάτων κάθε είδους (συντάξεις, παροχές υγείας κλπ.).
  • Η ταλαιπωρία των δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων που επιχειρούν να ρυθμίσουν οφειλές με τις διατάξεις του ν.4611/2019 (καθυστερήσεις στην καταχώρηση των οφειλών, εσφαλμένοι υπολογισμοί κλπ.).
  • Η αδυναμία ενός μεγάλου μέρους των ασφαλισμένων να ανταποκριθεί στις παλαιές και νέες υποχρεώσεις του. Θα πρέπει να σημειωθεί πως 13.300 δικηγόροι (το 1/3 περίπου της Χώρας) αιτήθηκαν ρύθμιση 120 δόσεων, ενώ καλούνται με το νέο σχέδιο νόμου να καταβάλουν υψηλότερη ελάχιστη εισφορά, παράλληλα με τις δόσεις ρύθμισης και τα αναδρομικά του ΕΤΕΑΕΠ.
  • Η παντελής έλλειψη προσωπικού σε υπηρεσίες αιχμής που εξυπηρετούν τον ασφαλισμένο.
  • Η ταλαιπωρία των δικηγόρων εκτός Αθηνών που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν για ασφαλιστικά τους ζητήματα.
  • Τα εκατοντάδες χιλιάδες λάθη στα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ, που ένα χρόνο μετά την πρώτη ανάρτησή τους δεν έχουν διορθωθεί.
  • Η παράνομη είσπραξη εισφορών εμμίσθων δικηγόρων (μηχανικών, υγειονομικών κλπ.) και εργοδοτών επί ένα και πλέον έτος, λόγω αδυναμίας διόρθωσης των πακέτων κάλυψης των Α.Π.Δ. με τα νέα ποσοστά εισφορών του ν.4578/2016.
  • Η τεράστια καθυστέρηση στην απόδοση των επιδομάτων μητρότητας, βρεφονηπιακών σταθμών και άλλων παροχών υγείας, παρότι με προσπάθειες του Δικηγορικού Συλλόγου και διάθεση προσωπικού, αυτά έχουν εκκαθαριστεί.
  • Η αδικαιολόγητη καθημερινή απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας από άμεσα και έμμεσα μέλη λόγω έλλειψης επικοινωνίας των συστημάτων και ασυμβατότητας μητρώων.
  Είναι προφανές ότι ένα Σχέδιο Νόμου, όσο καλό και αν είναι, όσο και αν κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δεν θα επιλύσει όλα τα ανωτέρω προβλήματα σε εύλογο χρόνο.
  Γι’αυτό θα πρέπει η Πολιτεία και η ηγεσία της Κοινωνικής Ασφάλισης να σκύψει με πραγματικό ενδιαφέρον στα καθημερινά προβλήματα των ασφαλισμένων και να δώσει πειστικές απαντήσεις και κυρίως ΛΥΣΕΙΣ.

  Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο τον Οκτώβριο του 2019 παρουσιάζονται άνω του 1.000.000 εκκρεμότητες.

  Αλλά και η ποιοτική εικόνα της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν είναι η καλύτερη, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη, οι Φ.Κ.Α. είναι «πρωταθλητές» στην παραβατικότητα και στην κακή εξυπηρέτηση του Πολίτη με πάνω από 1800 κατ’έτος κριθείσες βάσιμες αναφορές.

  Είναι προφανές πως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην άμεση και μεθοδική διεκπεραίωση όλων των εκκρεμοτήτων με την παράλληλη εισαγωγή καινοτόμων λύσεων με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.

  ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

  Πίνακας Α΄
  Ποσοστά Αναπλήρωσης πριν και μετά το Σχέδιο Νόμου
  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ % Ν.4387/2016
  ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
  15 11,55 11,55
  16 12,39 12,39
  17 13,23 13,23
  18 14,07 14,07
  19 14,97 14,97
  20 15,87 15,87
  21 16,77 16,77
  22 17,73 17,73
  23 18,69 18,69
  24 19,65 19,65
  25 20,68 20,68
  26 21,71 21,71
  27 22,74 22,74
  28 23,95 23,95
  29 25,16 25,16
  30 26,37 26,37
  31 27,79 28.35
  32 29,21 30,33
  33 30,63 32,31
  34 32,22 34,81
  35 33,81 37,31
  36 35,4 39,81
  37 37,2 42,36
  38 39 44,91
  39 40,8 47,46
  40 42,8 50,01
  41 44,8 50,51
  42 46,8 51,01
  43 48,8 51,51
  44 50,8 52,01
  45 52,8 52,51
  46 54,8 53,01
  47 56,8 53,51
  48 58,8 54,01
  49 60,8 54,51
  50 62,8 55,01

  Σημ: Διαπιστώνεται μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης και άρα αναδρομική και στο μέλλον μείωση σύνταξης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 45 ετών. Προφανώς η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί συμμόρφωση σε όσα ορίζουν οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

  ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
  ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ
  ΝΕΟΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 93 33 126
  1Η (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) 155 55 210 755
  2Η 186 66 252 930
  3Η 236 66 302 1180
  4Η 297 66 363 1485
  5Η 369 66 435 1845
  6Η 500 66 566 2500
  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΣΗΜ: ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ + 10 ΕΥΡΏ (ΠΧ. 210+10=220)

  ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑΕΠ
  ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  (Δικηγόροι, Μηχανικοί, Συμβολαιογαφοι) ΕΦΑΠΑΞ
  (Δικηγόροι Αθηνών, Μηχανικοί, Υγειονομικοι) ΣΥΝΟΛΟ
  1Η (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) 42 26 68
  2Η 51 31 82
  3Η 61 37 98

  ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 31.1.19 ΕΛΑΧΙΣΤΗ
  ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 1.2.2019 ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΞΗΣΗ

  157,97 175,18 10,89% 210 20%

  ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΕΦΚΑ ΟΑΕΔ ΕΤΕΑΕΠ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

  210 10 42 27,35 289,35€

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  ΕΦΚΑ ΟΑΕΔ ΕΤΕΑΕΠ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

  210 10 68 43 331€

  ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ

  ΕΦΚΑ ΟΑΕΔ ΕΤΕΑΕΠ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

  126 10 42 19 197€

  ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

  ΕΦΚΑ ΟΑΕΔ ΕΤΕΑΕΠ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

  126 10 68 30 234

  ΠΙΝΑΚΑΣ Θ΄
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  /ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
  20 ΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  30 ΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  40 ΕΤΗ
  210 755 504 583 761
  252 930 532 629 849
  302 1180 571 695 974
  363 1485 619 775 1127
  435 1845 677 871 1307
  566 2500 781 1043 1634
  ΣΗΜ: ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΙV. OI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  Ως γνωστόν με την απόφαση της 2.11.2019 της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων υιοθετήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της η εισήγηση της Επιτροπής Ασφαλιστικού του ΔΣΑ. Κατωτέρω ακολουθεί πίνακας με τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Δ.Σ., ποια ζητήματα ικανοποιούνται, και τι ακόμη πρέπει να προταθεί.

  ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδημα και τον κατώτατο μισθό Ικανοποιείται Άρθρα 35, 38, 39, 41, 97
  Θέσπιση ασφαλιστικών κλάσεων με υποχρεωτική υπαγωγή μόνο στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση. Ικανοποιείται Άρθρα 35, 38, 39, 41, 97
  Το ύψος των εισφορών της υποχρεωτικής κλάσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των σημερινών αντίστοιχων εισφορών. Δεν ικανοποιείται Άρθρα 35, 38, 39, 41, 97
  Η ελάχιστη εισφορά ΕΦΚΑ (κύρια σύνταξη και υγεία) αυξάνεται κατά 20%, ήτοι από 185,18 ευρώ σε 220, γεγονός που αν συνδυαστεί με τις λοιπές υποχρεώσεις των ασφαλισμένων (αναδρομικά ΕΤΕΑΕΠ και ρύθμιση 120 δόσεων) δημιουργεί ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που με βεβαιότητα θα οδηγήσει χιλιάδες ασφαλισμένους σε αδυναμία πληρωμής.
  Διατήρηση των εισφορών στο ύψος που είναι σήμερα για μια τριετία, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των αναδρομικών του ΕΤΕΑΕΠ και μέρους της ρύθμισης του ν.4611/2019. Επίσης υπαγωγή στην υποκατώτατη κατηγορία (136 ευρώ) όσων ασφαλισμένων έχουν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ.
  Διατήρηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών της πρώτης πενταετίας ασφάλισης, χωρίς η διαφορά από την ελάχιστη εισφορά να είναι οφειλή. Ικανοποιείται εν μέρει Άρθρο 39
  Ικανοποιείται το αίτημα να μην είναι ασφαλιστική οφειλή η διαφορά μεταξύ της εισφοράς πρώτης πενταετίας και ελάχιστης, ενώ «χαρίζονται» οι διαφορές 2017-2019.
  Αντίθετα δεν χορηγείται έκπτωση στις εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (άρθρα 35 και 97). Διατήρηση εκπτώσεων πρώτης πενταετίας και για εισφορές ΕΤΕΑΕΠ, με τροποποίηση άρθρων 35 και 97 ν.4387/2016
  Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης, ανώτερης ή κατώτερης, ανά έτος. Ικανοποιείται Άρθρα 35, 38, 39, 41, 97

  Μηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ισχύει. Ικανοποιείται Άρθρα 35, 38, 39, 41, 97

  Διατήρηση των εισφορών ΕΤΕΑΕΠ στο ύψος του ν.4578/2018 Ικανοποιείται Άρθρα 35 και 97
  Ένταξη των εισφορών ΕΤΑΕΠ στην πλατφόρμα ΕΦΚΑ, η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Ικανοποιείται Άρθρο 5 Σχεδίου Νόμου
  Συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής, με τις οφειλόμενες εισφορές ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ Ικανοποιείται Άρθρο 39 Βελτιώνεται η παρ.10 του άρθρου 39 και πλέον προβλέπεται ρητά η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου.
  Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης να καταβάλλεται μια εισφορά Υγείας και ΕΤΕΑΕΠ (όπως ισχύει ήδη για το ΕΤΕΑΕΠ). Στην περίπτωση δε, της καταβολής εισφοράς κύριας σύνταξης, να μην καταβάλλεται επιπρόσθετη εισφορά, εφόσον καλύπτεται η κατώτατη ασφαλιστική κλάση από την εισφορά της έμμισθης απασχόλησης. Ικανοποιείται Συνδυασμός άρθρων 36 με 35, 39, 41 και 97 Πλέον η εισφορά υγείας γίνεται πάγιο ποσόν για τους άμισθους ασφαλισμένους. Ενώ οι έμμισθοι ασφαλισμένοι, που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα απαλλάσσονται πλήρως από τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ εφόσον έχουν μισθό άνω των 940 ευρώ.
  Βελτίωση του συστήματος 120 δόσεων (ν.4611/2019) και της πάγιας ρύθμισης (αύξηση των δόσεων από 12 σε 36 ), με την αποσύνδεση της ισχύουσας ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Παράλληλα να δοθεί παράταση μέχρι 31.5.2020 για ένταξη όλων των ασφαλισμένων. Δεν ικανοποιείται Από τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν το Σώμα. Άμεση διεκδίκηση. Ελάχιστοι θα καταφέρουν να τηρήσουν τις παράλληλες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους (τρέχουσες, αναδρομικές και δόσεις ρύθμισης).
  Άμεση έκδοση ηλεκτρονικής ασφαλιστικής ενημερότητας και δυνατότητας είσπραξης σε περίπτωση ρύθμισης από το Δημόσιο και ΝΠΔΔ, στα πρότυπα των ισχυόντων για την ΑΑΔΕ. Ικανοποιείται εν μέρει Άρθρο 11 Σχεδίου, στο οποίο προβλέπεται η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων. Δεν ικανοποιείται η άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τα ζητήματα της παρακράτησης οφειλής, ώστε να μπορούν να εισπράττουν τις αμοιβές τους οι συνάδελφοι που έχουν ρυθμίσει (Νομική Βοήθεια, συνεργάτες ΕΦΚΑ και λοιπών ΝΠΔΔ κλπ).
  Διατήρηση εκπτώσεων σε περίπτωση μητρότητας, 40ετίας και για νέους ασφαλισμένους (5ετίας), οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν και για εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ικανοποιείται εν μέρει Δεν φαίνεται να καταργείται η διάταξη περί μειωμένων εισφορών μητρότητας (141 παρ.2 ν.3655/2008). Αντίθετα καταργείται η διάταξη περί μειωμένων εισφορών σε περίπτωση συμπλήρωσης 40ετίας. Αντίθετα όμως οι συμπληρώσαντες 40ετία έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 62 έτους ηλικίας και λήψης του 70% της σύνταξης (άρθρα 1 ν.4554/2018 και 20 ν.4387/2016).
  Διατήρηση υποχρεωτικής ασφάλισης ασκούμενων δικηγόρων μόνο στον Κλάδο Υγείας με καταβολή της ελάχιστης εισφοράς πενταετίας, δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και εξαίρεση από κρατήσεις σε περίπτωση πληρωμής με τίτλους κτήσης. Δεν ικανοποιείται Δεν υπάρχει διάταξη Άμεση διεκδίκηση
  Εκκαθάριση και επιστροφή όλων των υφιστάμενων πιστωτικών υπολοίπων. Ικανοποιείται Πλέον υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 39.
  Διατήρηση των κατηγοριών Εθνικής και ανταποδοτικής Σύνταξης. Ικανοποιείται Άρθρο 2
  Αύξηση του ποσού της Εθνικής Σύνταξης τουλάχιστον στα 420 ευρώ για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 30 ετών και στα 450 ευρώ για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 40 ετών. Δεν ικανοποιείται Άρθρο 7 Άμεση διεκδίκηση
  Θέσπιση κατωτάτου ορίου σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στα 500 ευρώ. Δεν ικανοποιείται Άρθρα 8 και 28 Άμεση διεκδίκηση
  Αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης κατά 0,20% για 15-30 έτη ασφάλισης, κατά 0,40% για 30-40 έτη ασφάλισης και κατά 0,60% για 40 έτη ασφάλισης και πάνω. Ικανοποείται εν μέρει Άρθρα 8 και 28. Βελτιώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα έτη 31 έως 40, ενώ μειώνονται από τα 41 και πάνω. Έτσι όσοι εξέρχονται της ασφαλίσεως με 45 έτη και άνω λαμβάνουν μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη από πριν. (Δείτε πίνακα ποσοστών αναπλήρωσης στο τέλος) Άμεση διεκδίκηση
  Επανυπολογισμός επικουρικών συντάξεων σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. Ικανοποιείται Άρθρο 96
  Διατήρηση συστήματος επικουρικής ασφάλισης, άλλως εξεύρεση πόρων για τη βιωσιμότητα αυτού. Ικανοποιείται Άρθρο 1 ν.4387/2016 και 20 Σχεδίου

  ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΣΑ

  Παροχή δικαιώματος στον ασφαλισμένο ή/και εργοδότη για τρίμηνη περίοδο «χάριτος». Ο υπόχρεος ασφαλιστικών εισφορών δικαιούται κατ’επιλογήν του να ζητήσει εντός του οικονομικού έτους μια περίοδο χάριτος (πχ. εποχικές επιχειρήσεις, δικηγόροι κατά τις δικαστικές διακοπές) διάρκειας έως τριών μηνών, με μετακύλιση των υποχρεώσεών του στους αμέσως επόμενους μήνες ισομερώς. Κατά την περίοδο αυτή το χρέος δεν τοκίζεται και δεν βεβαιώνεται.

  Τροποποίηση καθεστώτος αναπηρικών συντάξεων και χορήγηση πλήρους εθνικής συντάξεως σε οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας και πλήρους ανταποδοτικής συντάξεως σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  Δημιουργία συστήματος αυτόματης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών εντός των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. Είτε λόγω καθυστέρησης τροποποίησης των Πακέτων Κάλυψης, είτε λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου βάσης υπολογισμού επί των αποδοχών (6.500 ευρώ) κλπ.
  Μη αναδρομική ισχύς στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 περί απασχόλησης συνταξιούχων, αφαίρεση των προσυνταξιοδοτικών παροχών από τις ρυθμίσεις και διατήρηση της προηγούμενης ρύθμισης για την απασχόληση των δημοσίων λειτουργών.
  Χορήγηση παράτασης για ένταξη ασφαλισμένων ή/και εργοδοτών στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέχρι 31.5.2020 ακόμη για όσους δεν έχουν προχωρήσει στο πρώτο στάδιο, καθότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είτε δεν γνώριζαν το χρέος (πχ. κληρονόμοι ή δικαιούχοι συντάξεων, ή το τ. Ταμείο δεν είχε βεβαιώσει το χρέος κλπ.).
  Ενιαία εφαρμογή σε όλους τους Φορείς (τ.ΙΚΑ, τ. ΤΑΝ κλπ.) που αφορά μόνο το δημόσιο της διάταξης του αρθρου 6 παρ. 10 Ν. 3865/10: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η ενηλικίωση των τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.»
  Εξαίρεση ασκουμένων δικηγόρων, εκπαιδευτών ή εισηγητών σεμιναρίων ή συγγραφέων βιβλίων από επιβάρυνση ασφαλιστικών εισφορών εφόσον αμείβονται με τίτλο κτήσης και αμοιβή μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως.
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 06:14 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

  δεν βλέπω πουθενά καμια απο τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους που τα προσέχουν.
  ευχαριστώ

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:56 | Αλέξανδρος

  Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ομηρία πολλών πολιτών που θέλουν να κάνουν έναρξη εργασιών και ο ΟΑΕΕ κυριολεκτικά τους το απαγορεύει, διότι στο παρελθόν είχαν αποδείξεις δαπανών στις δηλώσεις τους. Τους αναγκάζει να υποβάλλουν στοιχεία που μπορεί να μην υπάρχουν όπως συμβάσεις (πολλές συμβάσεις είναι προφορικές ή έχουν χαθεί) και τους λένε ότι θα τους καταλογίσει ασφαλιστικές εισφορές για μία πενταετία, προκειμένου να κάνουν έναρξη ή μία δεκαετία (!) προκειμένου να ξανακάνουν έναρξη, αν είχαν διακόψει. Το υπουργείο είχε βγάλει πρόσφατα μία απόφαση που ρύθμιζε τις αποδείξεις δαπανών παλαιοτέρων ετών και τις απάλλασσε με το σκεπτικό ότι δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές. Όμως αναίρεσε σχεδόν αμέσως αυτή την απόφαση με το σκεπτικό ότι θα ψηφιστεί νέος ασφαλιστικός νόμος. Στο νόμο αυτό όμως δεν αναφέρεται τίποτα για τις αποδείξεις δαπανών. Αν υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση του θέματος, αυτό πραγματικά θα ανακουφίσει πάρα πολλούς Έλληνες που δεν μπορούν να κάνουν έναρξη εργασιών και θα τους απελευθερώσει από ένα μεγάλο γραφειοκρατικό βραχνά αλλά και από μία υποχρέωση διπλής ασφαλιστικής εισφοράς η οποία σήμερα άλλωστε καταργείται με τον παρόντα νόμο.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:47 | Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων

  Αύξηση του ποσού της εθνικής σύνταξης
  Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία, έστω και ελάχιστη, αναλογία της εθνικής σύνταξης με το χρόνο ασφάλισης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια άνιση μεταχείριση αφού το ίδιο ποσόν εθνικής συντάξεως λαμβάνει αυτός που έχει χρόνο ασφάλισης 20 ετών, με αυτόν που έχει χρόνο ασφάλισης 40 ετών.
  ΑΙΤΗΜΑ: Αναλογική κατ’έτος ασφάλισης (πλέον των 20 ετών) αύξηση της Εθνικής σύνταξης, και καταληκτικά ποσά 420 ευρώ για τα 30 έτη ασφάλισης και 450 ευρώ για τα 40 έτη ασφάλισης

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το παρόν έγγραφο και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα από τα αιτήματά μας, καταθέτει εκ νέου το πλαίσιο των αιτημάτων της για την εφαρμογή ενός δίκαιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο μέσω της διατήρησης ή και ενίσχυσης του εισοδήματος των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους:

  1. Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων με αναπηρία. Την τελευταία δεκαετία τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν βιώσει με τον πιο σκληρό τρόπο την οικονομική κρίση, εάν ληφθεί υπόψη το δυσβάστακτο πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους. Οι περικοπές που σημειώθηκαν στις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις ήταν ιδιαίτερα επώδυνες και πιο έντονες για τους χαμηλοσυνταξιούχους όπως για παράδειγμα με την απαράδεχτη άδικη και αντικοινωνική κατάργηση του ΕΚΑΣ. Εάν λάβουμε υπόψη και τη μη στήριξη των συνταξιούχων με αναπηρία από την τελευταία διανομή του κοινωνικού μερίσματος, γίνεται ακόμη πιο εμφανής η ανάγκη για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων με αναπηρία, για τη διασφάλιση των επαρκών προς το ζην. Επιπρόσθετα κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη κατώτατου ορίου σύνταξης για τους δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης είτε λόγω αναπηρίας είτε λόγω γήρατος.

  2. Ευρεία αναμόρφωση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 τ. Α’) με τον οποίο έχουν καταργηθεί σημαντικά δικαιώματα και παροχές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και έχουν θεσπιστεί άδικες διατάξεις, όπως η διάταξη των άρθρων 7 και 27, η οποία αφορά στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου. Η σύνταξη δεν είναι επίδομα αναπηρίας, για να δίνεται με βάση τη βαρύτητα αναπηρίας και για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση εφαρμογή της χορήγησης του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας.

  3. Πλήρης αποσύνδεση της αναπηρικής σύνταξης από το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Επιπρόσθετα, να μην γίνεται διακοπή του επιδόματος στα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, στα οποία χορηγείται το επίδομα βαριάς αναπηρίας, όταν σε περίπτωση θανάτου των γονέων τους, τους χορηγηθεί σύνταξη μεγαλύτερη από το ποσό του προνοιακού επιδόματος.
  Η διακοπή του εν λόγω επιδόματος, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι δίνεται για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, εάν λάβουμε υπόψη την έλλειψη κρατικών υποστηρικτικών δομών.

  4. Κατάργηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ των ατόμων με αναπηρία

  5. Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία.
  Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν.3996/2011, σύμφωνα με την οποία:
  «4.α. Γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση».

  Σημαντική είναι η κατάργηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τον έτερο γονέα, όπως αναφέρονται στην περ. 2 της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία:
  β. Για την άσκηση του δικαιώματος από το γονέα του ανάπηρου τέκνου, πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το Δημόσιο και να εργάζεται.

  Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η κατάργηση της παρ. ε του άρθρου 37 του ν.3996/2011 σύμφωνα με την οποία, αν το ανάπηρο παιδί ή σύζυγος ή αδελφός ή αδελφή αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι έχουν κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του ν.3996/2011 και στη συνέχεια το παιδί τους εργαστεί, διακόπτεται η σύνταξή τους και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με άλλες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να μένουν ασφαλιστικά εγκλωβισμένοι. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να μην διακόπτεται η σύνταξη ή σε περίπτωση που έχει ήδη διακοπεί, να έχει το δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος είτε να ζητήσει επαναχορήγηση της σύνταξής του ή να συνταξιοδοτηθεί με άλλες διατάξεις, εφόσον πληροί τις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

  6. Επαναφορά της ρύθμισης της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4075/2012, σύμφωνα με την οποία, παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό ή σύνδρομο down, ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες, ή από βαριά κινητική αναπηρία, ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που δικαιούταν να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4387/16, παρ. 4Α, περίπτωση γ, το ορφανό παιδί και από δύο γονείς δικαιούται το 50% της σύνταξης του γονέα και δεν υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για το παιδί με αναπηρία. Επιπρόσθετα ζητάμε στην ανωτέρω ρύθμιση δικαιούχοι να είναι παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς με Π.Α. 67% και άνω και όχι 80%, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Επιτροπές των ΚΕΠΑ δίνουν όλο και χαμηλότερα ποσοστά αναπηρίας.

  7. Ζητείται νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη κενού ώστε σε περίπτωση που τέκνο με αναπηρία, το οποίο παίρνει μέρος από τη σύνταξη του θανόντος πατέρα του, εργαστεί, το μέρος της σύνταξης που θα του διακοπεί να μεταφερθεί στη μητέρα του.

  8. Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 τ.Α’) και του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’), που επικύρωσε προηγούμενη Π.Ν.Π., και την εναρμόνισή τους με τα ισχύοντα στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του ιδιωτικού τομέα.

  9. Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας με τις θέσεις της Συνομοσπονδίας για την ενιαιοποίηση των συντάξεων αναπηρίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄), προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης και απονομής ασφαλιστικών παροχών λόγω αναπηρίας.

  10. Ένταξη των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες και με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 612/1977 και στις πολλαπλές τροποποιήσεις του όπως ισχύουν σήμερα, και του π.δ. 169/2007, οι διατάξεις των οποίων προβλέπουν πλήρη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 15ετίας πραγματικής προϋπηρεσίας, όπως ισχύει από δεκαετιών για έτερες ειδικές κοινωνικές ομάδες (πλασματική 35ετία). Τούτο αποτελεί χρόνιο και καθολικό αίτημα των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες με δεδομένο το χαμηλό μέσο όρο ζωής και τα σοβαρά ιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, με δεδομένο ότι οι συγγενείς καρδιοπάθειες συνιστούν χρόνιες και ανίατες παθήσεις επιδεινούμενες με την πάροδο του χρόνου. Λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης αντιμετώπισης όλων των ειδικών κοινωνικών ομάδων επιβάλλουν μία ενιαία γραμμή αντιμετώπισης όλων των βαρέως πασχόνων ασχέτως της παθήσεώς τους.

  11. Ένταξη των Κωφών-Βαρηκόων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 612/1977 και στις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν σήμερα, και του π.δ. 169/2007, οι διατάξεις των οποίων προβλέπουν πλήρη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 15ετίας πραγματικής προϋπηρεσίας, όπως ισχύει από δεκαετιών για έτερες ειδικές κοινωνικές ομάδες (πλασματική 35ετία).

  12. Ζητείται νομοθετική ρύθμιση στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται στην 15ετία με τον ν.612/1977 ή με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007. Για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω διατάξεις, κρίνεται απαραίτητο, ο υπολογισμός της σύνταξής τους να γίνεται στη βάση των 40 και όχι των 35 ετών.

  13. Ζητείται νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη κενού στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης βάση του ν.612/1977 στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ.
  Για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του ν.612/1977, το ποσοστό της σύνταξης υπολογίζεται στη βάση των 35 ετών. Δεν εφαρμόζεται το ίδιο όμως σε ασφαλισμένους των ταμείων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ οι οποίοι κατά τον εργασιακό τους βίο έχουν υπάρξει μισθωτοί και άνεργοι (ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με την ορολογία των συγκεκριμένων ταμείων). Στα εν λόγω ταμεία υπάρχει νομοθετικό κενό, δεν ορίζεται πως θα υπολογιστούν τα πλασματικά χρόνια έως την 35ετία.
  Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών με βάση την πλειονότητα του χρόνου ασφάλισης με ετεροχρονισμένη ισχύ για άτομα με αναπηρία που ανήκουν στο νέο ασφαλιστικό, κάτι που είναι δεδομένο στα ασφαλιστικά ταμεία και υπάρχουν ανάλογα νομικά δεδομένα.

  14. Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011(ΦΕΚ Α’170) οι διατάξεις του ν. 612/1977 που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη ασφαλισμένων που πάσχουν από συγκεκριμένα σοβαρά νοσήματα μετά από 15ετή πραγματική υπηρεσία, επεκτάθηκαν και στους πάσχοντες από Κυστική Ίνωση. Η συγκεκριμένη διάταξη όμως εφαρμόζεται μόνο στους ασφαλισμένους των ταμείων που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας (νυν ΕΦΚΑ) και όχι στους ασφαλισμένους του Δημοσίου. Ζητάμε να συμπεριληφθεί το νόσημα της Κυστικής Ίνωσης στις παθήσεις που συνταξιοδοτούνται με το π.δ. 169 (δημόσιο) στην δεκαπενταετία. Σχετικά έχει γνωμοδοτήσει θετικά και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.
  Για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων, θεωρούμε πως οι κατηγορίες αναπηρίας που συνταξιοδοτούνται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.612/1977 (ιδιωτικός τομέας) είτε με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007 (δημόσιος τομέας) πρέπει να είναι ίδιες.

  15. Τροποποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με προϋπάρχουσα αναπηρία
  Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4331/2015 αντικαταστάθηκε η περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.1902/90 (καταργηθέντος παράλληλα του άρθρου 9 του ν.3863/2010) και προβλέφθηκε ότι ο ασφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος έστω και εάν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερης της πρώτης υπαγωγής του στην ασφάλιση, εφόσον όμως η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.
  Η προαναφερόμενη ρύθμιση είναι δυσμενής για τους ασφαλισμένους με προϋπάρχουσα της υπαγωγής τους στην ασφάλιση αναπηρία, (ειδικά με Π.Α. από 67% και άνω) καθώς καθίσταται σχεδόν αδύνατη η επιδείνωση της αναπηρίας τους κατά τουλάχιστον 40% για να δικαιούται αναπηρική σύνταξη.
  Το γεγονός αυτό αποτελεί αδικία για όσους εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, διότι είναι σύνηθες να εμφανίζουν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου επιδείνωση της πάθησής τους ή σειρά επιπλοκών και να χρειάζονται αναπηρική σύνταξη.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την τροποποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με προϋπάρχουσα αναπηρία.

  16. Την ψήφιση διάταξης νόμου, με την οποία να προβλέπεται η συνέχιση χορήγησης σύνταξης στα τυφλά τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων αγροτών από το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά, και μετά την ενιαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων την 01.01.2018, και στο ίδιο ύψος της προϊσχύουσας νομοθεσίας, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας.

  17. Πρόβλεψη ειδικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των οφειλών που έχουν πρώην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ. Οι οφειλές αυτές, κυρίως για τα άτομα με αναπηρία των οποίων η γνωμάτευση αναπηρίας έχει περιορισμένη ισχύ, δεν υπόκεινται στις ευεργετικές ρυθμίσεις των δόσεων των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να μην τους χορηγείται η σύνταξη αναπηρίας τους, με συνέπεια τα άτομα αυτά να μην έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

  18. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016, από την έναρξη ισχύος του νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να χορηγήσει το ΕΤΕΑ το επίδομα απολύτου αναπηρίας στους τυφλούς συνταξιούχους, διότι λόγω της ανωτέρω διάταξης δεν ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3518/2006, η οποία αναφέρει:
  « Άρθρο 58 Ειδικές ρυθμίσεις Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α`), όπως ισχύουν, προσαύξηση της σύνταξης δεν χορηγείται από Φορείς και Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι τυφλοί συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, των οποίων οι συντάξεις προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύουν».
  Ως εκ τούτου ζητάμε την επαναφορά της ανωτέρω διάταξης και την επέκτασή της σε όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Δηλαδή ζητάμε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α`), όπως ισχύουν, προσαύξηση της σύνταξης να χορηγείται από Φορείς και Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε όλους τους δικαιούχους ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 15:46 | Γιάννης

  Ζητώ να εφαρμόζετε επιτέλους και τους νόμους που δεν σας βολεύουν. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του Ν.4609/19 παρότι ψηφίστηκε και από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση, την νέα δημοκρατία δηλαδή. Σήμερα όμως ανακαλύψατε θέματα συνταγματικότητας και αρνηστε να την εφαρμόσετε.Δεν είναι καθόλου σωστό.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 18:36 | Kώστας Φωτεινός

  Το παρόν νομοσχέδιο είναι ένα ανακάτεμα του 4387/2016. Δεν διορθώνονται πολλές προβληματικές διατάξεις και παραμένουν πολλές αδικίες. Ενδεικτικά:
  -Κατοχυρωμένα και θεμελιωμένα δικαιώματα πριν τις 12/5/2016. Αν κάποιος αιτηθεί σύνταξης μετά τις 12/5/2016 θα εισπράξει κατά περίπτωση έως και -50% (ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί) σε σχέση με πριν ακόμα και αν είχε θεμελιώσει και κατοχυρώσει το ασφαλιστικό του δικαίωμα νωρίτερα.
  -Διατηρείται το αντισυνταγματικό σκεπτικό του ασφαλιστέου μισθού (20% των αποδοχών) και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αντί να τροποποιείται με το ορθό (6,67% των αποδοχών) όπως και στους μισθωτούς.
  -Παραμένει το τρομακτικό πλαφόν αποδοχών για εισφορές και συντάξεις στις 6500 ευρώ. Ανάλογο ποσό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ενδεικτικά στη Γαλλία είναι 4500, στη Γερμανία 4000. Παραμένει προφανώς για να ευνοηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες.
  -Επιδοτούνται όσοι είναι μισθωτοί με 1000 μικτά και ας έχουν εταιρείες με κέρδη εκατομμμυρίων. Φυσικά τα σπασμένα θα τα πληρώσουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ζούν με 10.000 ετησίως ή και λιγότερα.
  -Τι απέγινε άραγε η επιδότηση προς τα ταμεία ΔΕΗ-ΟΤΕ του 1 δισεκατομμυρίου ετησίως που προεκλογικά έλεγε η νυν κυβέρνηση ότι θα μειώνονταν δραστικά; πρακτικά αυξήθηκε ακόμα περισσότερο χάρις στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Όλοι οι δεκοτζήδες με τις «λογιστικά υψηλές» εισφορές πλέον εδραιώνονται με συντάξεις 2500-3000 ευρώ με τις ευλογίες και του Βρούτση. Ο 4387/2016 έστρωσε το έδαφος και ο νυν νόμος συνεχίζει στην πεπατημένη.
  -Όλα γίνονται για να ευνοηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι Δεκοτζήδες, μην περιμένετε με τέτοια νοοτροπία να επιστρέψουν τα νέα παιδιά πίσω.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 15:50 | Γρηγόρης

  Στα πλαίσια απλούστευσης και μείωσης της γραφειοκρατίας , πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης παράλληλης έναρξης από τον ΕΦΚΑ όταν πάμε στην ΔΟΥ για να προσθέσουμε ΚΑΔ στο μητρώο της εφορίας.
  (για να γίνω κατανοητός όταν πάμε στην εφορία να προσθέσουμε ΚΑΔ μας στέλνουν στον ΕΦΚΑ για βεβαίωση παράλληλης έναρξης σε μια ΑΕ όλων των μετόχων που είναι στο ΔΣ και έχουν πάνω από 3% μετοχές.) Νομίζω ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο!!

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 11:15 | Χρήστος Τελίδης

  Ο ίδιος βγήκα στη σύνταξη μετά τον νόμο Κατρούγκαλου με 35 πλήρη χρόνια εργασίας και συντελεστή αναπλήρωσης 33,8%. Στη συνέχεια όμως εργάσθηκα για άλλον ενάμιση χρόνο, παίρνοντας μόνο το 40% της σύνταξης, όπως προβλέπεται και έχοντας τις ανάλογες κρατήσεις. Εχω υποβάλλει αίτηση στα ταμείο να συνυπολογιστεί και ο χρόνο αυτός ως συντάξιμος, αλλά η απάντηση εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο είναι ότι δεν υπάρχουν οδηγίες για το θέμα από το υπουργείο. Ιδιαίτερα με το νέο ασφαλιστικό η αύξηση αυτή του συντελεστή αναπλήρωση είναι σημαντική και πρέπει να αντιμετωπιστεί η εκκρεμότητα. Ευχαριστώ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 09:43 | ΓΙΑΝΝΙΡΗ

  Παράλληλη ασφάλιση: Προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο η αναγνώριση ως πραγματικού χρόνου ασφάλισης για όλες τις συνταξιοδοτικές συνέπειες, η παράλληλη ασφάλιση (ΙΚΑ και ΤΕΒΕ); εάν όχι για ποιόν λόγο; όταν υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς χρόνου στρατιωτικής θητείας, σπουδών, παιδιών κ.α στην περίπτωση που υπολείπεται εργασιακός βίος για συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου; Η παράλληλη εργασία, συνεπώς και η παράλληλη ασφάλιση με συντάξιμες κρατήσεις, είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και μόχθου για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν το έκαναν από χόμπι!. Ιδιωτικός τομέας και ελεύθερο επάγγελμα παράλληλα !!! Δεν είχαν θέσεις δημοσίου τομέα με όλα τα προνόμια… Η Κυβέρνηση πρέπει να το δει με προσοχή και ευλάβεια και να επιβραβεύσει συνταξιοδοτικά αυτούς τους λίγους οι οποίοι εργάζονταν από το πρωί έως το βράδυ για να ζήσουν την οικογένειά τους.
  Ευχαριστώ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 00:05 | Δημήτρης

  Ποια μέριμνα λαμβάνεται για τους ηλικιωμένους ανέργους που πλέον μετά τα 60 δεν πρόκειται να προσληφθούν από κανέναν εργοδότη; Γεννηθείς το 1961 με πάνω από 30 χρόνια ένσημα, στους επόμενους μήνες κλείνει η επιχείρηση που απασχολούμαι και θα παραμείνω κατά 99% και τα επόμενα χρόνια άνεργος. Το 2023, αν κατάλαβα καλά, καταργείται το δικαίωμα μειωμένης στα 62 και έτσι πρέπει να περιμένω πρόσθετα 5 χρόνια σε σχέση με κάποιον που είχε την τύχη να γεννηθεί έναν χρόνο πριν, το 1960, και να βγει με μειωμένη το 2022. Αυτό σίγουρα δεν αποτελεί ούτε κοινωνική δικαιοσύνη ούτε κοινωνική μέριμνα για ηλικιωμένους ανέργους με υποχρεώσεις (σπουδές τέκνων).

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 12:30 | Πολίτης

  Η πρώτη μέριμνα πρέπει να είναι η θεσμοθέτηση μηνιαίας αναπλήρωση του ΕΚΑΣ σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους (έστω διατήρησης του ποσού της σύνταξης που λάμβαναν ως προσωπική διαφορά). Αυτό Είναι επιτακτική ανάγκη.

 • 1 Φεβρουαρίου 2020, 23:21 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Ο συνταξιμος μισθος των παλαιων συνταξιούχων πρεπει να διαμορφωθει λαμβάνοντας υπ όψη και την αναλογία απο τον 13ο και 14ο μισθο εφοσον και γι συτους του μισθους καταβαλονταν εισφορες και επι πλεον να αναπροσαρμοσθει με τον ΔΤΚ οπως ισχυει για τους νεους συνταξιουχους.

 • 1 Φεβρουαρίου 2020, 16:02 | ΑΛΙΚΗ

  Ο νέος οργανισμός πρέπει να ονομαστεί ΗΕΦΚΑ ή ΗΛΕΦΚΑ, όπως η ΗΔΙΚΑ δεν λέγεται e-ΔΙΚΑ. Εν πάσει περιπτώσει, όμως, όπως γράφει και ο κύριος Κώστας, δεν υπάρχει καν λόγος να προστεθεί το » Ηλεκτρονικός» στη νέα ονομασία του ΕΦΚΑ.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 12:37 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Ζητούμε τη βοήθειά για την άρση μιας αδικίας σε καιρούς χαλεπούς για την πλειονότητα των συνταξιούχων και την άδικη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από λίγους εις βάρος των πολλών.
  Το παρακάτω έχει υποβληθεί στη δημόσια διαβούλευση και έχει αποσταλεί στο E-mail των βουλευτών

  Το νέο ασφαλιστικό που ευαγγελίζεται ισονομία και ισοπολιτεία όχι μόνο διαιωνίζει τις στρεβλώσεις, ανισονομίες και αδικίες του παντελώς πρόχειρου «νόμου Κατρούγκαλου» αλλά και τις επιτείνει και τις επιβραβεύει.
  Στηριζόμενο στο τρυκ του επανυπολογισμού του «νόμου Κατρούγκαλου» διατηρεί τον διαχωρισμό σε συνταξιούχους πριν και μετά την 16/5/2016 με διαφορετικούς συντάξιμους μισθούς και άλλες ανισότητες
  Αλλά ακραίο ακραίας στρέβλωσης είναι η στρεβλή προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές Αναφερόμαστε βεβαίως σε πραγματικά καταβληθείσες εισφορές και όχι σε εισφορές από κοινωνικούς πόρους (συμβολαιογράφοι κλπ.) Συντάξεις που αποδίδουν ποσά πρόκλησης σε εποχές δύσκολες και που εμβαλωματικά προσπάθησε το Υπουργείο να περιορίσει με τη χρήση του ενιαίου πλαφόν λύση της «αρπακόλλας» που βάζει στο ίδιο σακί ανθρώπους με πολλαπλές συντάξεις για τις οποίες κατέλαβαν πραγματικές εισφορές, μαζί με συντάξεις αυξημένες λόγω κοινωνικών πόρων κλπ.
  Τα παραπάνω αφορούν συνταξιούχους ΟΤΕ, ΔΕΗ , Τραπεζοϋπαλλήλων και άλλων ΔΕΚΟ
  Το παρακάτω παράδειγμα έχει δημοσιευτεί στο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Νομικά Επαγγέλματα (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου Πρόεδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
  «Άρθρο 30 ν.4387/2016 (Νόμου Κατρούγκαλου)
  Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές
  1. Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως.

  Παράδειγμα:

  Ασφαλισμένος τ.ΤΣΠ ΕΤΕ με συνολική εισφορά (εργοδότη ασφαλισμένου προ ισχύος ν.4387/2016) 28%, ήτοι κατά 40% έναντι της εισφοράς 20%, με 39 περίπου έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 5.180 ευρώ και συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 41,11% θα λάβει επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης (λόγω αυξημένης εισφοράς) 27,47% και συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης αυξημένο (όχι κατά 40% ή 16,44% επιπλέον), 66,82%, ήτοι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την επιπλέον καταβληθείσα εισφορά.
  Εδώ συνεπώς και σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς υπάρχει αλλοίωση της ανταποδοτικότητας υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα λάβει κύρια σύνταξη με τα νέα δεδομένα 3.941 ευρώ, ενώ με το παλαιό σύστημα θα ελάμβανε 2.214 ευρώ.
  Η εύνοια αυτή υπέρ μερίδας ασφαλισμένων δεν δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας.»

  Με τον προς ψήφιση νόμο η σωστή απόφαση να αρθεί η αδικία σε βάρος αυτών που εργάσθηκαν πάνω από 30 χρόνια οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη στρέβλωση και αύξηση των παραπάνω περιπτώσεων
  Ζητείται λοιπόν η καθοριστική συμβολή σας για την άρση αυτών των προκλητικών στρεβλώσεων

 • Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας, έχουμε να θέσουμε το εξής θέμα:
  Ο προηγούμενος νόμος πριν τρία χρόνια περίπου, επέβαλε εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α.σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.Σ. Α.Ε) επί των αποζημιώσεων που λαμβάνουν λόγω της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών αυτών, ακόμη και αν πρόκειται για συνταξιούχους ή ασφαλισμένους.
  Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι παραπάνω, πληρώνουν δίχως να ωφελούνται κάτι.
  Επειδή το παραπάνω θέμα δεν συνάδει με το πνεύμα του νομοσχεδίου σας, παρακαλούμε να το δείτε θετικά ώστε ν΄αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα.

  Με τιμή
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Χριστοφ. Βιδάκης

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 22:28 | Στέλιος

  H παρέμβαση μου στη δημόσια διαβούλευση γίνεται για τον εξής λόγο: ο Ν.4837/2016 επέβαλε στην μειωμένη σύνταξη των 62 ετών το πέναλτι (μείωση) 30% στην Εθνική Σύνταξη και μάλιστα με ισχύ για πάντα ενώ στα προηγούμενα δεδομένα γινότανε πλήρες στα 67 έτη. Την στιγμή που προχωράτε στην αποκατάσταση άλλων αδικιών του νόμου 4837/2016, είναι σκόπιμο να προχωρήσετε και στην αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας όταν μάλιστα η εργασία είναι πάνω από 30 έτη.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 16:10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Όπως ήδη σχολίασε ο Λάμπρος, Για τους ΠΡΩΗΝ ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ οπωσδήποτε σε ΕΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΟΛΩΝ των εισφορών ΕΦΚΑ- ΕΤΕΑΕΠ-ΤΣΜΕΔΕ κλπ. (θα πρότεινα επαναφορά του ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ)
  Επίσης στους ΠΡΩΗΝ ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να δοθεί η δυνατότητα (με παράταση της προθεσμίας που έληξε)
  ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ρύθμισης σε 120 ΔΟΣΕΙΣ ώστε να γνωρίζει ο ασφαλισμένος και τι ρυθμίζει (γιατί με την ρύθμιση του 2019 έπρεπε να γίνουν 4 διαφορετικές ρυθμίσεις τουλάχιστον).
  Αυτό ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝΙΑΙΟΣ Φορέας ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 13:54 | βασιλης π.

  προτεινω την αμεση καταργηση της εισφορας αληλλεγγυης.

  πληρωνουμε φορους, φπα, ενφια, τελη κυκλοφοριας, κλπ κλπ, πρεπει να καταργηθει η εισφορα αληλλεγγυης αμεσα.

  ευχαριστω

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 20:30 | Διαμαντοπουλου Μαρια

  Κατα τη γνωμη μου μετα την μετονομασια θα επρεπε να ειναι η-ΕΦΚΑ

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 19:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το πως θα λεγετε ο φορεας ειναι το λιγοτερο.Το πως θα εξυπηρετει τους ασφαλισμενους ειναι το ποιο σημαντικο.Μας βαλατε να κανουμε αιτησεις θεραπειας για τον επανυπολογισμο συνταξεων.Τις διαβασε κανεις ΟΧΙ.Απαντησε κανεις ΟΧΙ.Ασχοληθηκε κανεις ΟΧΙ.Το λεω γιατι εκανα αιτηση οχι για να αλλαχθει ο νομος και για παρανομες κρατησεις αντισυνταγματικους νομους κλπ. αλλα για ΛΑΘΟΣ δεδομενα που χρησιμοποιηθηκαν στον επανυπολογισμο της συνταξης μου και δεν ημουν ο μονος.Αλλαζεται τα ποσοστα αναπληρωσης ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ.Η ΑΔΙΚΙΑ για αυτον που ο επανυπολογισμος της συνταξης του εγινε με λαθος δεδομενα παραμενει.ΘΑ ΜΕΩΘΕΙ η λαθος προσωπικη του διαφορα απο 400 ευρω σε 350 ισως κατι περσσοτερο.ΔΕΝ πρεπει να φαινομαστε ΔΙΚΑΙΟΙ πρεπει και να ειμαστε.Δεν πρεπει να ξεχνατε οτι πατατε επανω σε ενα νομο που το 51% ψηφισε υπερ και το 49% κατα.Αυτο και μονο δειχνει οτι πρεπει να διορθωσετε πολλες ΑΔΙΚΙΕΣ και ο οπως και να λεγεται ο φορεας να μην αδιαφορει για τον ασφαλισμενο.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 18:24 | ΝΙΚΟΣ

  Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγορών ετών να γίνοντε και αυτά ηλεκτρονικά (στρατό τέκνα κλπ) και στα έτη απο το 94 και πριν που δεν ειναι στο ατλας gov να τα ψηφιοποιήσουμε ανεξαρτήτου ηλικίας και όχι κοντά στην συνταξιοδότηση (που ισχύει τώρα) για να αποφεύγουμε τον συνωστισμό στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.
  Επίσεις να γίνει η καταγραφή στο άτλας όσα έχουμε ήδη κάνει εξαγορές μέχρι στιγμής έστω με κάποια αίτηση κλπ.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 18:01 | Λάμπρος

  Με δεδομένο ότι οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ κλήθηκαν να πληρώνουν:
  Μηνιαία:
  1 ειδοποιητήριο για τον ΕΦΚΑ
  1 ειδοποιητήριο για τον συμψηφισμό του ΕΦΚΑ προηγούμενου έτους
  1 ειδοποιητήριο για το ΕΤΕΑΕΠ
  1 ειδοποιητήριο για τα αναδρομικά του ΕΤΕΑΕΠ 2017
  1 ειδοποιητήριο για τα αναδρομικά του ΕΤΕΑΕΠ 2018

  Εξαμηνιαία:
  1 ειδοποιητήριο από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο πάντα ηλεκτρονικά και δεν αποστέλλεται)

  Παρακαλώ όπως εξετάσετε:
  1. Την ενοποίηση των πληρωμών σε ένα μηνιαίο ειδοποιητήριο.

  2. Την πρόβλεψη αυτές οι μηνιαίες πληρωμές ελ. επαγγελματιών να μην ξεπερνούν το 100% του καθαρού εισοδήματος, μετά την αφαίρεση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για την αποτροπή μόνιμου χρέους στους ασφαλισμένους.

  3. Την ενοποίηση των προηγούμενων φορέων ως προς τα καταβληθέντα ποσά. πχ καρτέλα ενημέρωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΚΑ ως προς το σύνολο των εισφορών που αποδόθηκαν από τον ασφαλισμένο μέχρι και σήμερα σε κάθε φορέα. (Σήμερα εμφανίζονται οι καταβολές μόνο στον ΕΦΚΑ).

  4. Την παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά από τον κοινό φορέα και όχι από τους προηγούμενους φορείς (πχ πρώην ΕΤΑΑ).

  5. Την ενημέρωση των ασφαλισμένων για τις παροχές ασφάλισης (υγεία, περίθαλψη και όλων γενικά των ευεργετημάτων ή παροχών) μέσα από το πληροφοριακό σύστημα (καρτέλα δικαιώματα στο Π.Σ. ΕΦΚΑ καθώς σήμερα στα δικαιώματα εμφανίζεται ΜΟΝΟ βεβαίωση καταβολών).

  6.Την παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας στην περίπτωση που το ίδιο το δημόσιο οφείλει στον ασφαλισμένο (με προσκόμιση βεβαίωσης οφειλής από το δημόσιο φορέα) και για όσο διάστημα οφείλει, ανεξάρτητα εάν ο ασφαλισμένος καταβάλλει εισφορές για εκείνο το διάστημα. Και εάν τούτο δεν είναι δυνατό τουλάχιστον τη μη διακοπή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για εκείνο το διάστημα για αυτόν και για τα προστατευόμενα τέκνα του.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 16:11 | Κώστας

  Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό ο τίτλος του φορέα να είναι στα Ελληνικά και στην σύντμηση του να μην αναφέρεται με Ελληνικά Γράμματα. Μπορεί η σύντμηση να είναι ΗΛ.Ε.Φ.Κ.Α. ή απλά Ε.Φ.Κ.Α. Στο τέλος όλες οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που η εξυπηρέτηση γίνεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να πάρουν μπροστά από τον τίτλος τους το γράμμα e-….. πχ e-ΑΑΔΕ κλπ. Αυτές οι υπηρεσίες θα λειτουργούν μόνο Ηλεκτρονικά δεν θα υπάρχει εργασία και από υπαλλήλους;;

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 11:39 | ΣΟΦΙΑ Γ.

  Ασφαλισμένες Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον: το τέκνο είναι άγαμο, δεν εργάζεται και δεν νοσηλεύεται και συμπλήρωσαν 25ετή συντάξιμο χρόνο πρέπει να επανεξεταστεί να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας όπως ήταν πριν ενώ τώρα έχει πάει στα 62 έτη. Ευχαριστώ.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 21:00 | Χρύσα Π.

  Μετά 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο και έχουσα συμπληρώσει 60 ηλικιακά έτη , την 1η Φεβρουαρίου 2017 συνταξιοδοτήθηκα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η βασική σύνταξή μου διαμορφώθηκε στα 938,84 ευρώ. Σήμερα αυτή έγινε 943,76 ευρώ, δηλ. αυξήθηκε κατά 4,92 Ευρώ.

  Τα 4,92 Ευρώ ήταν η αποκατάσταση των συνταξιούχων/θυμάτων του νόμου Κατρούγκαλου? ΄Ετσι αποκαθίσταται η δικαιοσύνη ?

  Κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ, να μου απαντήσετε

  Υ.Σ.: εννοείται οτι ανήκα σε κλάδο πτυχιούχων

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 19:12 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

  παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007(Α΄ 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.» Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εν ενεργεία στρατιωτικών ενημέρωσε το σύνολο των εργαζομένων στις ένοπλες δυνάμεις ότι σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα του τέως αναπληρωτή υπουργού εθνικής άμυνας «γνώρισε ότι:
  • Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019, με την οποία καθιερώνεται η προσμέτρηση του αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, μέχρι τα πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, λειτουργεί ευεργετικά για τους δικαιούμενους, παρέχοντας τη δυνατότητα, πέραν των διανυθέντων ως έτη εκστρατείας, να θεμελιώσουν αμιγώς και πέντε (5) επιπλέον συντάξιμα έτη, επισημαίνοντας ότι η υποχρέωση εξαγοράς ετών εκστρατείας και πλασματικών ετών αφορά στα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης από 1.10.1990 κει μετά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εν λόγω διάταξη.
  • Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας δεν αποτελεί ανώτατο όριο, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης.»
  Προτίθεστε να εφαρμόσετε αυτό το άρθρο του νόμου; εάν τίθενται κάποια νομικά θέματα περί ειδικής/γενικής διάταξης θα τα αποκαταστήσετε μέσω του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νόμου; το θέμα αφορά δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς και ίσως είναι το πλέον φλέγον εδώ και πολλά χρόνια για αυτούς.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 18:46 | Κουλαξιζου Μορφουλα

  Είναι απαράδεκτο το ότι μόλις αλλάζει μια κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει και το ασφαλιστικό .Ο Εφκα είναι το καλύτερο και δικαιωτερο ασφαλιστικό ,γιατί να αλλάξει και όνομα ?.Λοιπόν είναι τραγικό το ότι ο κάθε συνταξιούχος εάν συνεχίσει να εργάζεται του γίνεται κάποια παρακράτηση στην σύνταξη του ενώ τους ΑΓΡΟΤΕΣ τους αφήνετε να περνουν σύνταξη και να συνεχίζουν να εργάζονται και να περνούν χιλιάδες ευρώ από επιδοτήσεις χωρίς καμία παρακράτηση…απαράδεκτο. Επίσης φτάνουν τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες αύξηση 100€ σχεδόν στην χαμηλότερη κατηγορία γιατί; ας μείνει όπως των αγροτών περίπου 120€ ..Και ένα τελευταίο έχετε κόψει τις επικουρικές και τώρα θα μας βάλετε να ξαναπληρωνουμε για επικουρικό για να έρθετε σε 10 χρόνια να το κόψετε και να καταχράστηκε πάλι αυτά τα χρήματα ?..

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 13:41 | νικος

  για την παροχη γενναιων κινητρων για την αντιμετωπιση του δημογραφικου προβληματος της χωρας, προτεινω να συνταξιοδοτουνται οι μητερες με 3 και ανω ανηλικα τεκνα στα 20 χρονια εργασιας.

  ειναι ενα πολυ ισχυρο κινητρο το οποιο θα ωθησει τα ζευγαρια στην τεκνοποιηση με πολυ μεγαλο οφελος για την πατριδα μας.

  ευχαριστω και ευελπιστω στην υιοθετηση της προτασης μου

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 11:37 | Ανθή

  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα απάλειψης των οφειλόμενων εισφορών προς τον Κλάδο Υγείας για το χρονικό διάστημα της οικονομικής κρίσης που ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης ΕΦΚΑ είχε αποκλείσει από την οιανδήποτε ιατροφαρμακευτική παροχή τους ασφαλισμένους του που είχαν οικονομική αδυναμία να καταβάλουν τις εισφορές τους προς τους Κλάδους Υγείας των ασφαλιστικών τους φορέων. Αντιθέτως, καλούνται να καταβάλουν εισφορές προς τον Κλάδο Υγείας και μάλιστα με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τον προβλεπόμενο, από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, τόκο για χρονικό διάστημα κατά το οποίο όχι μόνο δεν είχαν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά ουσιαστικά, οι Κλάδοι Υγείας των ασφαλιστικών φορέων, είχαν αποκλείσει από την ασφάλιση, τους μη ενήμερους ασφαλισμένους τους.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:48 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ

  Για όλους τους οργανισμούς τα έξοδα κηδείας να βγαίνουν σε αυτόν που τα πραγματοποίησε και είναι λογικό.Για τον ΟΓΑ ισχύει για σύζυγο – μακροχρόνια διάσταση .

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 23:56 | Πάνος

  Δεν γίνεται να υπάρχει νόμος που έχει 105 Αρθρα .
  Ο νόμος πρέπει να είναι απλός και κυριως ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, αλλιώς είναι στρέβλωση του δικαίου .
  Είναι προφανές ότι νόμος με 105 άρθρα έχει ΠΟΛΛΕΣ περιπτώσεις (δηλαδή εξαιρέσεις) άρα είναι στρέβλωση .
  Επίσης σκέφτηκε κανείς σας πως μόνο τρία(3) άρθρα αυτού του νόμου συνεξεταζόμενα π.χ. με μόνο τρια(3) άρθρα ενός άλλου νόμου δημιουργούν ΔΩΔΕΚΑ(12) πιθανά αποτελέσματα-περιπτώσεις και συνεξεταζόμενα με άλλα δυο άρθρα ενός άλλου νομου δημιουργούν τριάντα εξ(36) πιθανα αποτελέσματα -πιθανότητες ;
  Αντιλαμβάνεσθε ότι αυξάνετε τη γραφειοκρατία σε υπαλληλους, εισφέροντες, δικηγόρους,λογιστές, συλλόγους, δικαστήρια κ.α.;

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 18:08 | Νίκος

  Το ερώτημά μου είναι γιατί ένας ασφαλισμένος με 20 χρόνια ασφάλισης , εργαζόμενος τα τελευταία 5 χρόνια πριν τα 62 του, να έχει δικαίωμα στην μειωμένη σύνταξη και ένας άλλος ασφαλισμένος με περισσότερα ασφαλιστικά χρόνια να μην μπορεί να ασκήσει το ίδιο δικαίωμα, επειδή τα τελευταία πέντε χρόνια είναι άνεργος.
  Παρακαλώ να εξαλειφθεί ό όρος που να ασκήσει κάποιος το δικαίωμα στην μειωμένη σύνταξη πρέπει να έχει από 100 ένσημα κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία και να ισχύσει ότι όποιος έχει συμπληρώσει 6.000 ένσημα να μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα με την συμπλήρωση των 62 ετων.
  Η αδικία και η αντίφασή στο προηγούμενο παράδειγμα είναι προφανής.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 10:40 | Μάνος

  Σας παρακαλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο σε όλα τα υποκαταστηματα ΕΦΚΑ να υπάρχουν SECURITY, ΤΟ ΤΙ ΤΡΑΒΆΝΕ ΟΙ υπάλληλοι ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ.
  ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΥΣ!!!

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | Αλίκη

  Μα γιατί η νέα ονομασία να είναι e-ΕΦΚΑ και όχι ΗΕΦΚΑ;