Άρθρο 94

Το άρθρο 48 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 48
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:
α. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στον e-Ε.Φ.Κ.Α. βασισμένης στις βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
β. Η ανάπτυξη και η παροχή με ασφάλεια ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στους πολίτες.
2. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας
β. Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
γ. Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
δ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ε. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
3. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Φορέα.»

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 12:25 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θέλω να γνωρίζω:1. ποιός είναι ο συντάξιμος μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον επανα-υπολογισμό της σύνταξης . Είμαι στνταξιούχος από την 1/4/2011.

  2. Τι θα γίνει με την τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης, θα περικοπεί και πότε;

  Είχα συντάξιμο μισθό 3.470 ευρώ
  Μετά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου έχω προσωπική διαφορά 346 ευρώ.

  Σημειωτέον ότι έχω χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα τον οποίο δεν έχω αναγνωρίσει, δεδομένου ότι αν τον είχα αναγνωρίσει, θα είχα μεγαλύτερο ποσό περικοπής, ενώ θα πλήρωνα για την αναγνώριση κάποιο ποσό.
  Τον χρόνο αυτό μπορώ να τον αναγνωρίσω σήμερα και με βάση ποίες αποδοχές; 6981

  Κώστας Αργυρού πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης
  τηλ. 6981449973 email: conargyrou@gmai.com ( τέως Υπουργείο Προεδρίας )