Άρθρο 72 Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

 

Δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς τη συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 69 προϋποθέσεων και καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του,

β) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης,

γ) κρατούμενοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης,

δ) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄ 272/1.3.2007) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων.

ε) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄ 272/1.3.2007) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων.

στ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:13 | ΑΣΗΜΙΝΑ

  Θα πρέπει να βοηθήσετε τις μεγάλες οικογένειες πολλά παιδιά τρίτεκνων ή πολυτέκνων οικογενειών δεν θα πρέπει να σπουδάσουν; Πώς μια οικογένεια να ανταπεξέλθει εάν τα παιδιά της σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις; Παρακαλώ στην κοινωνική πολιτική που ασκείται και στην κοινωνική δικαιοσύνη που εφαρμόζεται να συμπεριλάβετε κι άλλες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων που να δικαιούνται να αιτηθούν μετεγγραφή.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:05 | Μαρία Βρη

  Για τις πολύτεκνες οικογένειες καμιά προβλεψη? Το Σύνταγμα προβλέπει ειδική βοηθεια στους πολύτεκνους. Αλλά πιο Σύνταγμα ε?? Τώρα πια ειναι διαμορφωμένο για αλλοεθνείς, μουσουλμάνους, και άλλους εισβολείς κι τα ελληνόπουλα καμία θέση πουθενά και καμια διευκόλυνση.. τι θα κάνουν οι οικογένειες με παιδιά που το ένα πισω από το άλλο δίνουν πανελλήνιες κάθε χρόνο?? Η μήπως τα εισοδήματα μας είναι τέτοια η τα επιδόματα που να βοηθούν σε τέτοια έξοδα μια πολύτεκνη και υπερπολυτεκνη οικογένεια?? Να αναθεωρήσετε άμεσα και να εντάξετε και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών στις περιπτώσεις μετεγγραφων.

 • 5 Μαΐου 2020, 10:10 | Κουταλιός Κώστας

  Είναι πολύ μεγάλη αδικία για την πολύτεκνους να εξαιρούνται από αυτή την ειδική κατηγορία. Δώστε πραγματικά κίνητρα (και όχι μόρια) στην ελληνική κοινωνία στηρίζοντας εμπράκτως την πολύτεκνη οικογένεια.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:54 | Αρσένιος Τζ

  Η φτωχή μου άποψη λέει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πολύτεκνοι

 • 5 Μαΐου 2020, 09:20 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

  Οι πολύτεκνοι χρειάζονται την ειδική φροντίδα και στήριξη της πολιτείας. Πρέπει να έχουν δικαίωμα μεταγραφείς κοντά στον τόπο κατοικίας του, όπως ίσχυε και στο παρελθόν. Είναι αδύνατον μια πολύτεκνοι οικογένεια να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα έξοδα της συντήρησης ενός φοιτητή μακριά από την οικογένειά του. Έχουν δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες, δώστε τους αυτήν την δυνατότητα, να σπουδάσουν και να προσφέρουν στην κοινωνία και στην πατρίδα τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 04:46 | Ζάλευκος

  Γιατί δεν περιλαμβάνονται οι πολύτεκνοι και μάλιστα οι υπερπολύτεκνοι στις κατηγορίες του άρθρου αυτού, δεδομένης μάλιστα της συνταγματικής πρόβλεψης (άρθρο 21 § 2 Σ.) ότι χρήζουν ειδικής μέριμνας του κράτους; Είναι άνιση η μεταχείρισή τους με βάση μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 69 του νομοσχεδίου. Αποκαταστήστε την αδικία!

 • 5 Μαΐου 2020, 01:31 | Σταύρος

  ΠΕΡΙ ΑΡΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Αξιότιμε Κύριε Διγαλάκη και Αξιότιμοι Συνεργάτες,

  Προτείνω τη προσθήκη της ειδικής κατηγορίας: «Έλληνες φοιτητές κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι κατέχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 95% (Άριστα με Διάκριση).»

  Δεν αναφέρομαι σε κάτι παράλογο ή κάτι που ήδη υπάρχει.

  Αναφέρομαι σε κάτι καινούργιο, πλήρως αξιοκρατικό και δίκαιο.

  Σ’ έναν κόσμο που ο λιγότερο ικανός έχει τις ίδιες (και περίσσοτερες) απολαβές με τον άριστο, τι θα κινητοποιεί την επιθυμία να γίνει κάποιος καλύτερος; Και τι νόημα έχει να προσπαθεί κανείς να κατακτήσει μια κορυφή, αν φτάνοντας κατάκοπος εκεί πάνω έχουν ήδη φτάσει εκεί οι μέτριοι με ελικόπτερο;

  Η επιθυμία να ξεχωρίσουμε, να γίνουμε καλύτεροι και να κάνουμε τη διαφορά, είναι εγγενής. Η επιβράβευση είναι το κίνητρο.

  Αν δεν υπάρχει το κίνητρο, τότε η επιθυμία είτε θα μαραζώσει κι ένα μεγάλο ταλέντο θα αδρανοποιηθεί είτε θα στραφεί στο περιθώριο της κοινωνίας, αναζητώντας χώρο να εξελιχθεί και να επιβραβευτεί. Αν τον βρει, τότε ο ταλαντούχος άνθρωπος θα στραφεί εναντίον της κοινωνίας την οποία κανονικά θα είχε ωφελήσει [1].

  Πηγές:
  1. Η αξία της αριστείας, URL: http://www.grethexis.com/el/the-value-of-excellence/

  Προηγούμενα σχόλια (Προτάσεις και λόγοι):
  25 Απριλίου 2020, 01:05 | Σταύρος
  27 Απριλίου 2020, 15:18 | Σταύρος
  1 Μαΐου 2020, 15:07 | Σταύρος
  4 Μαΐου 2020, 12:52 | Σταύρος

 • 4 Μαΐου 2020, 12:52 | Σταύρος

  Λόγοι για προσθήκη των Ελλήνων φοιτητών κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι κατέχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 95% (Άριστα με Διάκριση) στις ειδικές κατηγορίες μετεγγραφής.

  1. Είναι αξιοκρατική, καθώς θα εισάγονται οι καλύτεροι και θα επιβραβεύει την αριστεία.

  2. Μέσος όρος, μεγαλύτερος του 95% δηλώνει ότι ο φοιτητής αυτός αξίζει μια θέση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ορισμένες ειδικές κατηγορίες εισάγονται χωρίς τα βασικά εφόδια.

  3. Πιθανόν, βοηθητική στους φοιτητές και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά και/ή υγείας.

  4. Περιθώρια για εξαπάτηση με δικαιολογητικά προβλημάτων υγείας, όπως στο παρελθόν, δεν θα υπάρχουν. Μόνο οι βαθμοί και η πορεία θα αποδεικνύουν την ικανότητα μετεγγραφής.

  5. Ο αριθμός δεν θα είναι μεγάλος για να υπερβαρύνει το κράτος. Επιπλέον, ο ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας στο 95% είναι πολύ υψηλός και είναι πιθανό να μένουν άδειες θέσεις. Αυτές θα μπορούν να καλυφθούν από άλλη κατηγορία.

  6. Τα πανεπιστήμια θα κερδίσουν ανώτατο φοιτητικό δυναμικό και κατά επέκταση το ερευνητικό έργο τους.

  7. Υψηλοί βαθμοί στο λύκειο και πόσο μάλλον στη αρχή του πανεπιστημίου, προβλέπουν καλύτερη πορεία στο πανεπιστήμιο [2], παρότι μία εξέταση λίγων ωρών (Πανελλήνιες) [1].

  8. Ο υψυλός μέσος όρος βαθμολογίας στο πανεπιστήμιο, δείχνει ένα πρότυπο δέσμευσης στη συνεχή προσπάθεια και εξέλιξη.

  9. Διευρύνει τους τύπους φοιτητών που θα στελεχώνουν το τμήμα.
  Οι εμπειρίες του φοιτητή στο εξωτερικό, μπορούν να φέρουν θετική εξέλιξη στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

  10. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων.
  Ο φοιτητής έχοντας ένα κύκλο από γνωριμίες με καθηγητές και φοιτητές, μπορει να γίνει «συνδετικός κρίκος» μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τη παραγωγή ερευνητικού έργου και τη δημιουργία άλλων δραστηριοτήτων.

  Πηγές:
  1. Καλημέρα | Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στον ΣΚΑΪ | 26/01/2020, https://www.youtube.com/watch?v=VA02Er5yG4c&feature=youtu.be&t=612
  2. American Educational Research Association. «High school GPAs are stronger predictors of college graduation than ACT scores.» ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200128122721.htm (accessed May 1, 2020).

  Προηγούμενα σχόλια:
  25 Απριλίου 2020, 01:05 | Σταύρος
  27 Απριλίου 2020, 15:18 | Σταύρος
  1 Μαΐου 2020, 15:07 | Σταύρος

 • 4 Μαΐου 2020, 11:18 | Μαρίνα Παλιάκη

  Οι πολύτεκνοι δεν είναι ειδική κατηγορία; Και μάλιστα δεν είναι όλοι οι πολύτεκνοι το ίδιο. Πολύτεκνος είναι και αυτός με 4 παιδιά και αυτός με 14! Δεν θα μπορούσαν να δίνονται μόρια για κάθε αδερφό και αδερφή που έχει ο φοιτητής; Τουλάχιστον έτσι θα βοηθήσουμε τις μεγάλες οικογένειες με 6, 7 και παραπάνω παιδιά. Και φυσικά το εισόδημα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με τα παιδιά.

 • 4 Μαΐου 2020, 08:52 | Γιώργος Ξανθόπουλος

  Απαράδεκτο να μην μην συμπεριλαμβάνονται οι πολύτεκνοι στις ειδικές κατηγορίες.Το Σύνταγμα προβλέπει με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, ότι «Πολύτεκνες οικογένειες, … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος»,
  Απαράδεκτο από μία τέτοια κυβέρνηση.Κρίμα που πιστέψαμε σε εσάς.Μόνο λόγια ότι θα στηρίξετε τους πολύτεκνους.Ελπίζω να το δει ο Πρωθυπουργός και να σας σταματήσει.
  Πώς θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, αν όχι μόνο αγνοούμε, αλλά και καταποντίζουμε έναν από τους πυλώνες της, ένα από τα θεμέλιά της, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και μάλιστα ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ !!

 • 3 Μαΐου 2020, 19:17 | Αγγελική Ντρελια

  Η πολύτεκνη οικογένεια χρειάζεται στήριξη και βάσει του Συντάγματος αλλά και βάσει της κοινής λογικής. Πρέπει οι πολύτεκνοι να μπουν στις ειδικές κατηγορίες και να δικαιούνται μεταγραφή χωρίς οικονομικά κριτήρια.

 • 2 Μαΐου 2020, 20:30 | Τ.Β.

  Κατά το Σύνταγμα της Χώρας μας, οι Πολύτεκνοι, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και τους παραχωρείται ξεχωριστή θέση. Το νομοσχέδιο αυτόν δεν δίνει καμία αξία στη διάταξη αυτή του Συντάγματος και αυτό είναι κατάφορη παραβίαση του..
  Ποιος να το περίμενε αυτό, από μία τέτοια Κυβέρνηση !!!
  Ως μητέρα πολύτεκνης οικογένειας, σας εκλιπαρώ να συμπεριλάβετε στις ειδικές κατηγορίες την πολύτεκνη οικογένεια. Δεν θα δημιουργούσε δα και τόσο μεγάλο θέμα στη λειτουργία του Πανεπιστημίων, αλλά τουναντίον θα δημιουργούσε μεγάλο θέμα στη λειτουργία της Πολύτεκνης Οικογένειας.
  Πώς θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, αν όχι μόνο αγνοούμε, αλλά και καταποντίζουμε έναν από τους πυλώνες της, ένα από τα θεμέλιά της, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και μάλιστα ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ !!

  Ας σκεφθεί ώριμα & ήρεμα, λοιπόν η Υπουργός και όσο υπάρχει χρόνος, βάλει την πολύτεκνη οικογένεια, εκεί που της αρμόζει, δεν θα το μετανιώσει..
  ευχαριστώ που φιλοξενήσατε την άποψή μου.

 • 2 Μαΐου 2020, 09:12 | Μανώλης

  Θα πρέπει να προστεθούν στις ειδικές κατηγορίες και οι πολύτεκνοι ή τουλάχιστον οι υπερπολύτεκνοι γονείς με τα παιδιά των. Είναι ντροπή να βγάζετε αυτούς που για επί 30ετία τις εδικαιούντο και να τις δίνετε σε άλλους με αδιαφανή κριτήρια…

 • 2 Μαΐου 2020, 01:56 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Η παρ. ε’ πρέπει είτε να αποσυρθεί πλήρως είτε να επαναδιατυπωθεί, διότι κατά την ΥΑ ΥΠΑΙΘ 145832/Δ2/19.09.2019, με την οποία το ΥΠΑΙΘ συμμορφώθηκε σε Απόφαση του ΣτΕ, και την Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπ’αρ. 28/04.09.2019 δεν επιτρέπεται η εγγραφή των πεδίων «θρήσκευμα» και «ιθαγένεια» στους τίτλους και σε όλα τα έγγραφα του Γενικού Λυκείου. Συνεπώς ήδη η συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις Ελλήνων πολιτών, που θα επικαλούνται την ιδιότητα του μουσουλμανικού θρησκεύματός τους και μόνο, για να τύχουν του ευεργετήματος της εισόδου στα ΑΕΙ με το προνόμιο του «10%» επί των επιτυχόντων, καθιστά άκυρη την όλη διαδικασία συμμετοχής, επιτυχίας, εισόδου και εγγραφής στις Σχολές, από τις οποίες θα αιτηθούν οι αυτοί την μετεγγραφή τους. Το θέμα για το τρέχον σχολικό/εκπαιδευτικό έτος είναι πολύ σοβαρό, διότι θα δημιουργήσει σειρά αντιδικιών με τους ισοβαθμούντες για τις Σχολές..

 • 1 Μαΐου 2020, 21:35 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Είναι αναγκαίο να προστεθεί και η ειδική κατηγορία των ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ. Αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα , αλλά και η δημογραφική καταστροφή που ζούμε. Πώς αλλοιώς θα ανακάμψει δημογραφικά ο ελληνικής καταγωγής πληθυσμός στη Χώρα μας ; Εσείς θα πείθατε τα παιδιά σας να γίνουν πολύτεκνοι με το επίδομα μόνο των 2.000 ευρώ ; Το ψάξατε ποτέ πώς θα αυξηθούν οι απαιτούμενοι δημογραφικοί δείκτες;

 • 1 Μαΐου 2020, 15:07 | Σταύρος

  Περισσότεροι λόγοι για τη προσθήκη των Ελλήνων φοιτητών κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι κατέχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 95% (Άριστα με Διάκριση) στις ειδικές κατηγορίες.

  1. Τα πανεπιστήμια θα κερδίσουν ανώτατο φοιτητικό δυναμικό και κατά επέκταση το ερευνητικό έργο τους.

  2. Υψηλοί βαθμοί στο λύκειο και πόσο μάλλον στη αρχή του πανεπιστημίου, προβλέπουν καλύτερη πορεία στο πανεπιστήμιο [2], παρότι μία εξέταση λίγων ωρών (Πανελλήνιες) [1].

  3. Ο υψυλός μέσος όρος βαθμολογίας στο πανεπιστήμιο, δείχνει ένα πρότυπο δέσμευσης στη συνεχή προσπάθεια και εξέλιξη.

  4. Διευρύνει τους τύπους φοιτητών που θα στελεχώνουν το τμήμα.
  Οι εμπειρίες του φοιτητή στο εξωτερικό, μπορούν να φέρουν θετική εξέλιξη στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

  5. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων.
  Ο φοιτητής έχοντας ένα κύκλο από γνωριμίες με καθηγητές και φοιτητές, μπορει να γίνει «συνδετικός κρίκος» μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τη παραγωγή ερευνητικού έργου και τη δημιουργία άλλων δραστηριοτήτων.

  Πηγές:
  1. Καλημέρα | Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στον ΣΚΑΪ | 26/01/2020, https://www.youtube.com/watch?v=VA02Er5yG4c&feature=youtu.be&t=612
  2. American Educational Research Association. «High school GPAs are stronger predictors of college graduation than ACT scores.» ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200128122721.htm (accessed May 1, 2020).

  Προηγούμενα σχόλια:
  25 Απριλίου 2020, 01:05 | Σταύρος
  27 Απριλίου 2020, 15:18 | Σταύρος

 • 30 Απριλίου 2020, 15:04 | Spiros

  Οι πολύτεκνοι είναι ειδική κατηγορία. Θα έπρεπε να παίρνουν μετεγγραφή εκεί όπου θέλουν. Υπάρχουν πολύτεκνοι που έχουν συγγενείς σε πόλεις που έχουν σχολές που θέλουν να πάρουν μετεγγραφή και μπορούν να τους φιλοξενούν χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο.

 • 27 Απριλίου 2020, 15:18 | Σταύρος

  Λόγοι για προσθήκη των Ελλήνων φοιτητών κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι κατέχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 95% (Άριστα με Διάκριση) στις ειδικές κατηγορίες.

  1. Είναι αξιοκρατική, καθώς θα εισάγονται οι καλύτεροι και θα επιβραβεύει την αριστεία.

  2. Μέσος όρος, μεγαλύτερος του 95% δηλώνει ότι ο φοιτητής αυτός αξίζει μια θέση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ορισμένες ειδικές κατηγορίες εισάγονται χωρίς τα βασικά εφόδια.

  3. Πιθανόν, βοηθητική στους φοιτητές και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά και/ή υγείας.

  4. Περιθώρια για εξαπάτηση με δικαιολογητικά προβλημάτων υγείας, όπως στο παρελθόν, δεν θα υπάρχουν. Μόνο οι βαθμοί και η πορεία θα αποδεικνύουν την ικανότητα μετεγγραφής.

  5. Ο αριθμός δεν θα είναι μεγάλος για να υπερβαρύνει το κράτος. Επιπλέον, ο ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας στο 95% είναι πολύ υψηλός και είναι πιθανό να μένουν άδειες θέσεις. Αυτές θα μπορούν να καλυφθούν από άλλη κατηγορία.

 • 26 Απριλίου 2020, 19:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Για την εκτόνωση του κοσμάκη τα κάνουν όλα και να του δώσουν την ψευδαίσθηση ότι είναι ο λαός στην εξουσία.αφού και η ΔΑΚΕ έμαθε για το νομοσχέδιο και τι περιέχει από τα ΜΜΕ!!
  Προειλλημένες αποφάσεις που ζητούν την επικύρωσή τους από εμάς.Να δούμε τι ουσιώδη θα αλλάξουν μετά τη διαβούλευση.

 • 25 Απριλίου 2020, 16:35 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄/ 14-02-2014), προβλέπεται ότι: «Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφ’ εξής η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  Το ανωτέρω άρθρο είναι εν ισχύ και σήμερα.
  Ο χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών στις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των περιπτώσεων των υποψηφίων, θα πρέπει να αυξηθεί.
  Είναι σημαντικό, να μπορεί ο Έλληνας πολίτης, να καταθέτει τα δικαιολογητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια τους έτους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι το περιορισμένο το χρονικό όριο κατάθεσης δικαιολογητικών, σε αυτές τις κατηγορίες ελλήνων πολιτών.
  Το περιορισμένο χρονικό όριο, μόνο δυσλειτουργίες στη ζωή των πολιτών έχει ως αποτέλεσμα.

  Ως προ τις παθήσεις, αν και δεν είμαι ιατρός, θέλω να αναφέρω μια πάθηση, επικίνδυνη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου και της οποίας κατέστην κοινωνός, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων μου.

  Η πάθηση αυτή είναι «η σοβαρή ανοσοανεπάρκεια που συνίσταται σε ανεπάρκεια του υποδοχέα της ιντερφερόνης-γ, κατά την οποία ο ασθενής διατρέχει πάντα υψηλό κίνδυνο προσβολής από ενδοκυττάρια παθογόνα».

  Σίγουρα οι ιατροί, μπορούν να σας πληροφορήσουν για την ανωτέρω ασθένεια πιο έγκυρα και για το εάν πρέπει να προστεθεί ως πάθηση στις ειδικές κατηγορίες.

  Η συγκεκριμένη πάθηση, δεν συμπεριλαμβάνεται στις 80 αναγραφόμενες παθήσεις της ΚΥΑ Φ151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄/ 14-02-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: παρ. Β της ΥΑ 151/35408/Α5/2017 (ΦΕΚ Β΄ 683/06.03.2017) και αντικαταστάθηκε με την παρ. Β της ΥΑ Φ.151/180552/Α5/2017 (ΦΕΚ Β 3822/31.10.2017) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 και εφεξής και αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ. 153/104779/Α5 (ΦΕΚ Β΄ 2416/25.06.2018), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. Β της ΥΑ Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ B` 3557/23.09.2019).

 • 25 Απριλίου 2020, 15:29 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  μέχρι το 2010 που οι μετεγγραφές των πολυτέκνων ήταν ελεύθερες δεν είχε δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα όπως είχαν ισχυρισθεί τότε και οι πρυτάνεις.έπειτα ήρθε η διώκτρια των πολυτέκνων (Διαμαντοπούλου) η οποία τα ανέτρεψε όλα – ακούσθηκε ότι γινόταν μεγάλος συνωστισμός -.
  με το νομοσχέδιο ορίζεται ένα ποσοστό 15% για όλους με διάφορα κριτήρια και εξαιρεί από το ποσοστό, δίδοντας ελεύθερες μετεγγραφές, τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, τους αναπήρους, τους κρατουμένους, τους πολίτες κυπριακής καταγωγής (σε ποσοτό 1%) και τους Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητος της Θράκης (10%). Αρνείται να προσθέσει στις εξαιρέσεις τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους. Είναι αδιάφορη για τους πολυτέκνους και για τον εφιάλτη της υπογεννητικότητος και του δημογραφικού μαρασμού της Ελλάδος.
  βλέπουμε τώρα ότι τα βασικά μόρια των άλλων κατηγοριών αυξήθηκαν από 0,50 έως 2 μονάδες, πλην των πολυτέκνων που παραμένουν στις 2 μονάδες, όπως και πέρυσι. Λαμβάνουν υπόψη μόνο οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ παραβλέπουν εντελώς τα δημογραφικά κίνητρα παρότι όλοι ομιλούν για το σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά μόνο με διαπιστώσεις δεν λύνεται, χρειάζονται γενναία μέτρα.
  όπως και η προηγούμενη έτσι και η τωρινή Κυβέρνηση μας ζητά προτάσεις για δημογραφικά μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος αλλά όταν ζητάμε την επαναφορά των ελεύθερων μετεγγραφών που δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ κόστος για το Κράτος, το αρνούνται…
  η πολυτεκνία υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον που είναι η αντιμετώπιση της υπογγενητικότητας εκτός κι αν εχει αντιστραφεί η πορεία της δημογραφικής κατάρρευσης και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι…η Ελλάδα οδηγείται σε ολοκληρωτική κατάρρευση δημογραφική όπως άλλωστε επισήμαναν και τα πορίσματα του 1993 και του 2019.
  η Κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη καταστρατηγεί το Σύνταγμα που προβλέπει με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, ότι «Πολύτεκνες οικογένειες, … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος», μας κάνει χάρη φαίνεται επειδή δίνει μισό μόριο περισσότερο από τους τρίτεκνους;
  Το νέο νομοσχέδιο δίνει στους 3-τέκνους 2,5 μόρια έναντι ενός του προηγούμενου Νόμου, ενώ σε μια 6-μελή πολύτεκνη οικογένεια (με 4 παιδιά), δίνει 3,5 μόρια έναντι δύο του προηγούμενου Νόμου. Δηλαδή αύξηση των μορίων των τριτέκνων κατά 150% ενώ στους πολύτεκνους με 4 παιδιά, αύξηση μορίων κατά 75% . ΔΙΠΛΑΣΙΑ αύξηση μορίων των τριτέκνων έναντι των πολυτέκνων. Με ποια λογική;

  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

 • 25 Απριλίου 2020, 15:29 | Ιασ. Βορέγγος

  Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (με όποιες προεκτάσεις αυτό έχει), αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών και τυγχάνουν ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Πώς λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο, αυτό το αγνοεί; Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με εξαίρεση την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών μπορούσαν -και ορθώς- και έπαιρναν ελεύθερα τις μετεγγραφές.

  Ας δώσει η σημερινή Κυβέρνηση, τη θέση που αρμόζει στους Πολύτεκνους, ας επιτρέψει στην πολύτεκνη οικογένεια, να σπουδάζουν τα παιδιά της σ’έναν τόπο, ας στηρίξει τη θέληση αυτών των παιδιών για σπουδές και μην τα εμποδίζει. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δεν καταλαβαίνει η Κυβέρνηση τον καθημερινό αγώνα του πολύτεκνου πατέρα και της πολύτεκνης μάνας (ιδιαιτέρως), μην βάζουμε εμπόδια, εκεί που δεν υπάρχουν….
  Ας μπουν λοιπόν και οι Πολύτεκνοι στις ειδικές κατηγορίες.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

 • 25 Απριλίου 2020, 12:19 | Σ

  Η

 • 25 Απριλίου 2020, 01:05 | Σταύρος

  Προσθήκη στις ειδικές κατηγορίες:

  Έλληνες φοιτητές κρατών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι κατέχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 95% (Άριστα με Διάκριση).

  Οι φοιτητές αυτοί θα έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής (πλην Περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός) και σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό, η επιλογή αυτών θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης της βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνεται υπόψη το βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη από ανεξάρτητο φορέα, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό.

  Σε σχολές 4 (τεσσάρων) χρόνων θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική φοίτηση 3 (τριών) εξαμήνων, ενώ σε σχολές 5 (πέντε) ή 6 (έξι) χρόνων θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική φοίτηση 4 (τεσσάρων) εξαμήνων.

  Αν το προγράμμα σπουδών είναι διαφορετικό, ο φοιτητής θα πρέπει να καλύψει τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί και εξεταστεί.

  Είναι αναγκαίο να τονιστεί, ότι η προσθήκη αυτή έιναι αξιοκρατική και κυρίως επιβραβεύει την Αριστεία.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:08 | Αρθούρος

  Αναφέρομαι στις παραγράφους δ και ε:Και στη μεν ε,αναφέρεται ότι το ποσοστό εισαγωγής των μουσουλμανοπαίδων παραμένει όπως ίσχυε από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή 10%.Τα παιδιά της μειονότητας,όχι μόνο δεν έχουν καλές βαθμολογίες σε γλωσσικά μαθήματα,αλλά και απ’ ό,τι γνωρίζω πριμοδοτούνται από άλλους νόμους γιά την προαγωγή τους από τάξη σε τάξη με πολύ χαμηλή βαθμολογία.Επίσης,σε άλλη παράγραφο θεσπίζεται η βάση του δέκα,η οποία μπορεί ν’αυξηθεί με πρόταση του οικείου τμήματος.Επίσης,το ποσοστό των μουσουλμάνων της μειονότητας είναι μέχρι 2% στο γενικό πληθυσμό.Από το 2% μέχρι το 10%,υπάρχει μία τεράστια απόσταση που θα καλυφθεί από υποψήφιους με πολύ χαμηλότερη βαθμολογία από τους χριστιανούς ορθόδοξους,ή και από τους ρωμαιοκαθολικούς υποψήφιους.Δεν προκύπτει μία τεράστια αδικία;Δεν τους φτάνει ένα 3%;Από την άλλη,με δεδομένο ότι κατοικούν ήδη στη χώρα πάνω από μισό εκατομμύριο μουσουλμάνοι, δημιουργούνται υποψίες ότι αρκετοί απ’αυτούς,χρησιμοποιώντας πάντα νόμιμα έγγραφα,θα σπουδάσουν σε βάρος των δικών μας παιδιών.Να το ξανασκεφτείτε.Το ποσοστό 10% είναι προκλητικό,με δεδομένο κιόλας ότι εφαρμόζεται πέρα από τον τελικό αριθμό εισακτέων στο κάθε τμήμα.
  Στη δ’παράγραφο,υπάρχει απορία.Γιατί προβλέπεται ποσόστωση γιά τους Κυπρίους υποψήφιους;Μήπως αντιμετωπίζουν κάποια πρόσφατη πολεμική σύρραξη ή οικονομική καταστροφή;Ακόμα θυμόμαστε τις συνέπειες του 1974 μετά από 46 έτη;Δε θα μιλούσα κι εδώ έτσι,αν δεν ίσχυε η σκληρή σε μερικά τμήματα γιά τους δικούς μας υποψηφίους,βάση του 10.Δεν μπορεί σήμερα να μπαίνουν μαθητές μιάς καθόλα προηγμένης και πολιτισμικά και οικονομικά χώρας στα πανεπιστήμιά μας,ωσάν να επρόκειτο γιά μία φυλή φθίνουσα υπό προστασία. Έπειτα,η ποσόστωση θα είχε νόημα αν η Κύπρος δεν είχε Πανεπιστήμια. Απ’ό,τι γνωρίζω έχει κρατικά εδώ και 30 χρόνια και πάμπολλα ιδιωτικά.Παρακαλώ πολύ να εξετάσετε την αναχρονιστική ύπαρξη ποσόστωσης γιά τους Κύπριους υποψηφίους.Ζούμε στο 2020 πιά.

 • 24 Απριλίου 2020, 07:05 | Ευάγγελος

  Παρακαλώ, εξετάστε την εισαγωγή στις ειδικές κατηγορίες την περίπτωση των πολυτέκνων, καθώς αποτελεί αδικία και εθνικό ατόπημα, ειδικά για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, η μη συμπερίληψη τους σε αυτή την κατηγορία όπως εξάλλου ρητά αναφέρεται στο Σύνταγμα.
  Εφαρμόστε τον νόμο όπως επιτάσσει το Σύνταγμα για ειδική μέριμνα, διορθώνοντας ότι λάθη έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι μια δίκαιη ρύθμιση η ειδική μεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών, καθώς με το ισχύον καθεστώς πολλά παιδιά αυτής της κατηγορίας, λόγω μη επαρκούς μοριοδότησης λόγω οικονομικών κριτηρίων δεν μπόρεσαν τα τελευταία χρόνια να πετύχουν την μεταγραφή που ήθελαν. Δυστυχώς οι ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις στη χώρα μας δημιουργεί αδικίες που θα πρέπει να συνυπολογίσετε.
  Ευχαριστώ.

 • 23 Απριλίου 2020, 21:58 | Πελαγίτης

  Ο Καταστατικός Χάρτης της Χώρας μας (Σύνταγμα), δίνει έμφαση και αντιμετωπίζει ιδιαιτέρως την πολύτεκνη οικογένεια, κατανοώντας σαφώς την βαρύτητα που έχει για την Ελλάδα.
  Κάτι ανάλογο, δεν συμβαίνει με το παρόν νομοσχέδιο, αφού δεν βάζει στο πλαίσιο των ειδικών κατηγοριών τους Πολύτεκνους για τις μετεγγραφές (κάτι που ίσχυε από πολύ παλιά).
  Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό; Τόσο μεγάλη αναταραχή θα προκαλούσε κάτι τέτοιο;
  Ποιος δεν κατανοεί, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο (έως αδύνατο) η πολύτεκνη οικογένεια να έχει δύο (2) ή τρία (3) σπίτια, προκειμένου να σπουδάζουν τα παιδιά της.
  Θα πει βέβαια κάποιος, αν σπουδάζει ήδη ένα παιδί, γιατί να μην πάρει μετεγγραφή με τη διαδικασία του αδελφού που σπουδάζει.. Εν μέρει αυτό είναι σωστό, τί θα γίνει αν όμως αν δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό, λόγω της εισαγωγής της ¨βάσης μετεγγραφής¨; Τι αναστάτωση θα προκληθεί για την οικογένεια, για λίγα -ενδεχομένως- μόρια;

  Θα περίμενε κάποιος, από αυτή την Κυβέρνηση, να άρει την αδικία, για τους Πολύτεκνους, που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη και να επαναφέρει τα πράγματα στην προγενέστερη κατάσταση.
  Η οικογένεια, αποτελεί θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, αναφέρει το Σύνταγμα.
  Όσο υπάρχει λοιπόν χρόνος, ας σκεφθεί ψύχραιμα το Υπουργείο και να θέσει την Πολύτεκνη οικογένεια στη θέση που της αξίζει…

 • 23 Απριλίου 2020, 14:52 | Πέτρος

  Οι πολύτεκνοι ανήκουν πρώτοι πρώτοι στις ειδικές κατηγορίες βάσει του Συντάγματος (άρθρο 21, παράγραφος 2). Είναι άδικο και αντισυνταγματικό να μην υιοθετείται και εδώ αυτή η πρόνοια. Πρέπει να διορθωθεί.

 • 23 Απριλίου 2020, 12:16 | Παναγιώτης

  Στις ειδικές κατηγορίες ανήκουν οπωσδήποτε οι πολύτεκνοι. Μάλιστα στη σχετική συνταγματική πρόνοια (άρθρο 21, παρ. 2) προηγούνται έναντι κάθε άλλου. Επομένως είναι πολύ άδικο και εξόφθαλμα αντισυνταγματικό να εξαιρούνται εδώ από τις ειδικές κατηγορίες. Για να αποφύγετε τυχόν προσφυγές στο ΣτΕ, που προδήλως θα δικαιωθούν, αλλά και για να απονείμετε δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο θέμα, αφού η παιδεία είναι πρωτίστως θέμα ύπαρξης παιδευομένων, πρέπει να συμπεριλάβετε, και μάλιστα πρώτους, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, τους γόνους πολυτέκνων οικογενειών στις ειδικές κατηγορίες.

 • 22 Απριλίου 2020, 23:07 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

  Στο Σύνταγμα (άρθρο 21, παρ. 2) αναφέρεται «Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος».
  Στο άρθρο 72 του υπό διαβούλευση νόμου, προβλέπεται το δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς τη συνδρομή των έωλων οικονομικών κριτηρίων για όλες οι κατηγορίες του άρθρου 21 του Συντάγματος και ακόμη περισσότερες (όπως π.χ. οι Μουσουλμάνοι) αλλά απουσιάζουν οι πολύτεκνοι. Γιατί ;
  Οι πολύτεκνοι αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των υπό μετεγγραφή υποψηφίων, και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν πρόβλημα για τις Πανεπιστημιακές και άλλες Σχολές.

  Το δικαίωμα μετεγγραφής των πολυτέκνων χωρίς οικονομικά κριτήρια υπήρχε ανέκαθεν στη νομοθεσία και καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε απαξιωτική στάση απέναντι στους πολύτεκνους.
  Στην Ελλάδα η οποία σε σχέση με τα λοιπά Ευρωπαϊκά Κράτη έχει τον 2ο γηραιότερο πληθυσμό(μετά την Ιταλία), συνειδητοποιούμε ότι το Κράτος έχει όχι μόνο ξεχάσει αυτό το άρθρο του Συντάγματος, αλλά δίνει την εντύπωση ότι αντιθέτως κατατρέχει τους πολύτεκνους.
  Και ενώ ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού είχε νομοθετήσει το επίδομα πολυτέκνων και την σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα εφ’ όρου ζωής, η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν σκέφτεται να αποκαταστήσει τις δεσμεύσεις αυτές, αλλά δεν ενδιαφέρεται ούτε να θεσμοθετήσει τα ελάχιστα μέτρα τα οποία δεν έχουν οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Κράτους, όπως οι μετεγγραφές των πολυτέκνων.

  Πρέπει η Πολιτεία να αποφασίσει. Το δημογραφικό και ασφαλιστικό πρόβλημα πώς θέλει να το λύσει; Με την ενσωμάτωση των μεταναστών ή στηρίζοντας την ελληνική οικογένεια ;
  Απομένει σε σας, την σημερινή κυβέρνηση να πάρει ένα ανώδυνο οικονομικά μέτρο με τεράστια όμως και ουσιαστική σημασία.