Άρθρο 98 Έναρξη ισχύος

 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α′ του Μέρους Α΄ αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
2. Η ισχύς του άρθρου 9 αρχίζει για κάθε τύπο Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021 για την Α′ τάξη, από το σχολικό έτος 2021-2022 για τη Β′ τάξη και από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Γ′ τάξη.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 30 αρχίζει την 1η.9.2020.
4. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 αρχίζει την 1η.9.2020.
5. Η υποχρέωση κάθε σχολικής μονάδας να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 38, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
6. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής.
7. Η ισχύς της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
8. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:21 | X.Λ

  Καλό θα ήταν να αποσυρθεί δεδομένου ότι προκαλεί αντιδράσεις και να τεθει σε διαβουλευση εκ νέου οι παράμετροι ώστε να υπάρξει σύγκλιση στοχων με την εκπαιδευτική -διδακτική κοινότητα και τους μαθητές.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:21 | ΑΥΡΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥ

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας
  ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΥΡΗΛΙΑ

 • 6 Μαΐου 2020, 07:09 | Γιαννα

  Ναι στην προταση θεσμοθέτησης λειτουργίας Θερινών Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, καθόσον καλύπτει πολλαπλές κοινωνικές και άλλες ανάγκες.
  Το Πρόγραμμα των Θ.Δ.Σ. έρχεται να καλύψει μέρος του κενού που υφίσταται στην προσφορά δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ειδικότερα σε οικογένειες που και οι δύο γονείς εργάζονται, όπως εφαρμόζεται πολύ πετυχημένα στην Κύπρο http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html

 • 6 Μαΐου 2020, 07:03 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΥΡΗΛΙΑ

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.

  ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΥΡΗΛΙΑ

 • 6 Μαΐου 2020, 04:48 | Νικολέττα Ρ.

  Απόσυρση του αναχρονιστικού νομοσχεδίου και πρόσκληση των ομοσπονδιών ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ σε ανοιχτό, δημόσιο και δημοκρατικό διάλογο.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:16 | Μυρτώ Φωλιά

  ΣύνδεσμοςΚυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.
  Μυρτώ Φωλιά

 • 6 Μαΐου 2020, 00:57 | Ελίσσαβετ Γλύκου

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.
  Ελισσάβετ Γλυκού

 • 6 Μαΐου 2020, 00:53 | Χριστιάνα Γκότα

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.
  Χριστιάνα Γκότα

 • 6 Μαΐου 2020, 00:47 | Ανδριάνα Γκότα

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.
  Γκότα Ανδριάνα

 • 6 Μαΐου 2020, 00:44 | Φωτεινή Μούγκρου

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.

  [το ονοματεπώνυμό σας]

 • 6 Μαΐου 2020, 00:18 | Άννα Μιχαλοπούλου

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές

  Άννα Μιχαλοπούλου

 • 6 Μαΐου 2020, 00:15 | Παπαδοπούλου Αθηνά

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.

  Παπαδοπουλου Αθηνά

 • 6 Μαΐου 2020, 00:11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.
  Παπαδοπούλου Αθηνά

 • 5 Μαΐου 2020, 23:46 | Κυριακη

  κείμενο στη διαβούλευση του νέου σχεδίου νόμου
  του Υπουργείου Παιδείας
  σχετικά με την αναδρομική προσμέτρηση του Φ.Ε.Κ.
  στην 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

  επί του άρθρου 98 του νέου σχεδίου νόμου:
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5035

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.

  Κυριακή Χαριτάκη

 • 5 Μαΐου 2020, 23:37 | Άννα Μιχαλοπούλου

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,

  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020
  στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π..
  Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της
  Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό
  έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος
  τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια
  νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι
  αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά
  τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα
  έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

  και τις σχετικές ενέργειές σας.

  Άννα Μιχαλοπούλου

 • 5 Μαΐου 2020, 23:01 | ΑΘΗΝΑ ΡΑΠΤΗ

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας

  Αθηνά Ράπτη

 • 5 Μαΐου 2020, 22:57 | Ευαγγελία Δημοωστούλα

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.

  Ευαγγελία Δημοκωστούλα

 • 5 Μαΐου 2020, 22:51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΕΝΝΑΣ

  Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
  σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσαν με ευθύνη της Πολιτείας, είχατε δηλώσει στις 31-01-2020 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι «Αναφορικά και με το ζήτημα των διαγωνισμών –ένα χρόνιο πρόβλημα– διότι οι καθυστερήσεις δεν είναι δύο και τριών εβδομάδων, είναι καθυστερήσεις μηνών και χρόνων, πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα του Α.Σ.Ε.Π.. Εγώ προσωπικά έχω κάνει εισήγηση στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου, ακριβώς όταν εκκρεμούν δικαιολογητικά, αυτά να μπορούν να προσκομιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Έχει γίνει εισήγηση και είναι αμιγώς θέμα του Α.Σ.Ε.Π.» (σ. 32 του Πρακτικού της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020).

  Φυσικά αυτή η εισήγησή σας δεν μπορεί να έχει κάποια ισχύ, αφού εσείς ως πολιτική ηγεσία (Υπουργός που εκδίδει αποφάσεις και δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Β΄) εκχωρήσατε τις πολιτικές αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.! Το Α.Σ.Ε.Π. δεν κάνει πολιτική, αλλά ασκεί διοικητικό έργο και οι δικές του αποφάσεις, π.χ. επί των ενστάσεων, βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, όπως ο δικαστής στο δικαστήριο, ο οποίος κρίνει και αποφασίζει για την υπόθεση την οποία εξετάζει με βάση τους νόμους που ισχύουν, χωρίς να νομοθετεί ο ίδιος τους νόμους αυτούς! Το Κοινοβούλιο είναι η νομοθετική εξουσία! Η Κυβέρνηση, κάθε φορά που αποφασίζει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, προτείνει στο Κοινοβούλιο τις πολιτικές της αποφάσεις και τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα σχέδια νόμου που καταθέτει, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το παρόν νέο σχέδιο νόμου. Το Α.Σ.Ε.Π. αν χρειαστεί, θα κάνει τις εισηγήσεις του στην πολιτική ηγεσία, όπως κάνω κι εγώ τώρα σε εσάς με το μήνυμά μου αυτό, αλλά η πολιτική ηγεσία και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις που θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ., το οποίο νομοθετικό πλαίσιο το Α.Σ.Ε.Π. μετά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει!

  Ως εκ τούτου, αυτήν την εισήγησή σας προς το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει εσείς ως πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης να την συμπεριλάβετε ως διάταξη σε ένα επιπλέον Άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου:

  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο ΧΧ – Εκκρεμή δικαιολογητικά σχετικά με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

  Σε περιπτώσεις όπου, κατά την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εκκρεμούν δικαιολογητικά με ευθύνη της Πολιτείας (δημόσιοι φορείς), τα οποία δικαιολογητικά υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του αιτούντα (μοριοδότηση), τότε αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να προσκομισθούν αρμοδίως μεταγενέστερα και πριν την οριστικοποίηση των σχετικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. και αναδρομικά να προσμετρηθούν στους αιτούντες τα ανάλογα μόρια που προβλέπονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, εφόσον το σχετικό αίτημα έκδοσης αυτών των δικαιολογητικών είχε υποβληθεί έγκαιρα στον αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την ημέρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων στις αντίστοιχες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
  και τις σχετικές ενέργειές σας.

  Κωνσταντίνος Βιέννας

 • 5 Μαΐου 2020, 22:49 | dimitris

  Συμφωνώ με τη θεσμοθέτηση λειτουργίας Θερινών Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, καθόσον καλύπτει πολλαπλές κοινωνικές και άλλες ανάγκες.Το Πρόγραμμα των Θερινών Δημόσιων Σχολείων έρχεται να καλύψει μέρος του κενού που υφίσταται στην προσφορά δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ειδικότερα σε οικογένειες που και οι δύο γονείς εργάζονται, όπως εφαρμόζεται πολύ πετυχημένα στην Κύπρο http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html

 • 5 Μαΐου 2020, 22:48 | γιωργος

  Ναί στη θεσμοθέτηση λειτουργίας Θερινών Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, καθόσον καλύπτει πολλαπλές κοινωνικές και άλλες ανάγκες.

  Το Πρόγραμμα των Θερινών Δημόσιων Σχολείων έρχεται να καλύψει μέρος του κενού που υφίσταται στην προσφορά δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ειδικότερα σε οικογένειες που και οι δύο γονείς εργάζονται, όπως εφαρμόζεται πολύ πετυχημένα στην Κύπρο http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html