Άρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

 1. Ο αριθμός των μορίων ο οποίος προβλέπεται για τον υπολογισμό της βάσης μετεγγραφής του άρθρου 69 δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέτασης τους, η διαδικασία υποβολής εντάσεων ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 74, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 69 και 70 δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • 29 Απριλίου 2020, 17:16 | Ιφιγενεια Χειρδαρη

  Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι
  Επι του αρθρου 62:
  Οι διοικητικοί υπάλληλοι, όπως και τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ, αποτελούν ένα ουσιώδες μέρος της ακαδημαικής κοινότητας. Σε ένα Πανεπιστήμιο βεβαίως πρώτο λόγο έχει η εκπαιδευτική διαδικασία, όμως για να υλοποιηθεί αυτή χρειάζεται διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη, που παρέχεται από το διοικητικό προσωπικό και βοηθητική εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχεται από τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ. Καθώς οι καθηγητές είναι κυρίως εποφορτισμένοι με το εκπαιδευτικό έργο, τα λοιπά μέλη του προσωπικού είναι καθημερινά σημαντικοί αρωγοί τους στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα και βέβαια στην υλοποίηση τους, ώστε απερίσπαστοι, στο μέτρο του δυνατού,να ασχολούνται με την εκπαίδευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θεωρώ αδιανόητο να μην συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι κατηγορίες προσωπικού στο εκλεκτορικό σώμα. Μάλιστα υπό αυτό το πρίσμα θα περίμενα και μία μικρή αύξηση του ποσοστού εκπροσώπησης τους στο εκλεκτορικό σώμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από κάποιους να αναλαμβάνουν ευθύνες όταν τους εξαιρούμε παντελώς από τα όργανα λήψης αποφάσεων.
  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
  Με εκτίμηση
  Ιφιγένεια Χειρδάρη
  Κοινωνιολόγος – MSc Ιστορικής Δημογραφίας