Άρθρο 91 Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».
 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.».
 • 6 Μαΐου 2020, 01:40 | Αριστοτέλης Γκιόλμας

  Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή των μελών ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων, στα εκλεκτορικά σώματα εκλογής των Κοσμητόρων των ΑΕΙ.
  Ο αποκλεισμός των μελών ΕΔΙΠ είναι ασύμβατος με το δημοκρατικό χαρακτήρα των Πανεπιστημίων.

  Αριστοτέλης Γκιόλμας. Μέλος του ΔΣ των ΕΔΙΠ του ΕΚΠΑ

 • 6 Μαΐου 2020, 00:55 | ΜΝ μέλος ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

  Τα μέλη ΕΔιΠ και ΕΕΠ αποτελούμε οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.7 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 91 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας)

 • 6 Μαΐου 2020, 00:49 | Σύλλογος ΕΔΙΠ Παν/μίου Θεσσαλίας

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρούνται δύο ομάδες εκλεκτόρων σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»

  Επίσης, αποτελεί παραλογισμό και παρανομία να αλλάζει η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος στην ίδια εκλογική διαδικασία, οπότε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου πρέπει να αντικατασταθεί από το εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων του εκλογικού σώματος.»

  Αναλυτικά η απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου επί του Νομοσχεδίου: http://edip.uth.gr/wp-content/uploads/2020/04/6532020-04-27-%CE%94%CE%A3-%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A0-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf

  Το ΔΣ του Συλλόγου ΕΔΙΠ Παν/μίου Θεσσαλίας

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Ε.ΔΙ.Π-Α.Π.Θ)

  Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ αποτελούν οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Όπως έχει διατυπωθεί και από την ΠΟΣΕΕΔΙΠ-ΑΕΙ, ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 91 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας).

 • 5 Μαΐου 2020, 12:38 | ΚΣ ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

  Τα μέλη ΕΔιΠ και ΕΕΠ αποτελούμε οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 91 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας).

 • 5 Μαΐου 2020, 12:32 | Πανελλήνιος Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. – ΑΕΙ με έδρα το ΕΚΠΑ

  Σε σχέση με την εκλογή Κοσμήτορα,ζητάμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:

  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 91 να διορθωθεί ως εξής: «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».
  Επιπλέον θα θέλαμε να γίνει πιο σαφής η διατύπωση για τη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, που βεβαίως δεν πρέπει να αλλάζει, στην περίπτωση των επαναληπτικών εκλογών είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας, είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας.

  Τα μέλη του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Ε.ΔΙ.Π. – ΑΕΙ,

  Ελένη Λουτράρη
  Λάμπρος Αραχωβίτης
  Αριστοτέλης Γκιόλμας
  Σταμάτης Πουλακιδάκος
  Κωνσταντίνα Στεφανίδου
  Ανδρέας Μορές
  Νίκος Μύρτου

 • 5 Μαΐου 2020, 11:37 | Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Ιονίου Πανεπιστημίου

  Τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αποτελούμε οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας, που με τη συνεχή παρουσία και την καθημερινή και απρόσκοπτη εργασία μας στηρίζουμε το διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου μας. Μαζί και σε απόλυτη συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων (Διοικητικό Προσωπικό) υλοποιούμε την επιτυχή λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαχρονικά, αλλά και κατά την πρόσφατη οικονομική και την τρέχουσα υγειονομική κρίση της χώρας μας, ξεπερνώντας συχνά τις συμβατικές υποχρεώσεις μας. Κάθε κατηγορία πανεπιστημιακού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι) έχει τον ιδιαίτερο ρόλο της και την ξεχωριστή συμβολή της και συνεπώς είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του πανεπιστημίου μας. Ο αποκλεισμός αυτών των συνιστωσών διδακτικού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ από τις εκλογικές διαδικασίες αφενός αντιβαίνει στην έννοια της δημοκρατικής λειτουργίας των ΑΕΙ, αφετέρου υποτιμά την οφειλόμενη συμμετοχή τους στις διαδικασίες των Οργάνων Διοίκησης και δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή πρακτική και τακτική που θέλει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετέχουν στην εκλογή των αρχών διοίκησης. Άλλωστε, από το 1982 (ν.1268/82) μέχρι σήμερα, ουδέποτε είχαμε αποκλειστεί από την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης των Ιδρυμάτων, πλην μίας μερικής εξαίρεσης το 2011 (ν.4009/2011).
  Κατανοώντας την πολυπλοκότητα της υφιστάμενης κατάστασης στο σύνολο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (όπως αυτό ορθά υποστηρίζεται στην πλειονότητα των άρθρων), ζητούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες των Ιδρυμάτων μας καθολικά και ισότιμα ως δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε:

  Να διορθωθεί το τελευταίο εδάφιο των άρθρων 91 και 92 ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων του Σώματος των Εκλεκτόρων».

  Να προστεθεί στο άρθρο 91 η ακόλουθη παράγραφος:
  Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. της αντίστοιχης Σχολής του κάθε Ιδρύματος.

 • 4 Μαΐου 2020, 15:52 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Τα μέλη ΕΔιΠ και ΕΕΠ αποτελούμε οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 91 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας).

 • 4 Μαΐου 2020, 14:21 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Όπως και στις Πρυτανικές εκλογές, καταργείται η κάλπη και εισάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία και τα ίδια δεδομένα ισχύουν και εδώ: η διαδικασία καθιστά ευάλωτα τα αποτελέσματα σε αλλοίωση από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ η μυστικότητα της ψήφου είναι αμφίβολη· η παραμικρή τεχνική δυσκολία μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ η ταυτοποίηση και ασφάλεια των ψηφοφόρων δεν εξασφαλίζεται. Οποιαδήποτε ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρέπει να διατηρεί τα χαρακτηριστικά της ψηφοφορίας με κάλπη, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του κάθε εκλέκτορα, χωρίς διαδικτυακές εφαρμογές και χρήση λογαριασμών ή άλλων προσωπικών διαδικτυακών στοιχειων.

  Επιβάλλεται η διατήρηση της ψηφοφορίας με κάλπη, ή τουλάχιστον με αυτοπρόσωπη παρουσία και χρήση απλού συστήματος, αποσυνδεδεμένου από το διαδίκτυο, δημιουργίας και ευθύνης του κράτους, με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της διαδικασίας να παραμένουν ίδια.

 • 4 Μαΐου 2020, 02:03 | Αλέξανδρος Τακτικός

  Στην εκλογή του προέδρου/αντιπροέδρου τμήματος και Κοσμήτορα θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι φοιτητών. Στο νομοσχέδιο πρέπει να προστεθεί παράγραφος που να περιγραφεί τη δομή και λειτουργία Γραφείου εσωτερικού ελέγχου, εποπτείας και αξιολογησης των μελών ΔΕΠ. Ή θητεία του Διευθυντή του γραφείου αυτού θα είναι 4ετης και θα προκύπτει με ξεχωριστή ψηφοφορία στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Η αξιολόγηση θα γίνεται στην εξεταστέα/διδακτεα υλη και στον τρόπο διδασκαλίας, ενώ θα εξετάζονται και καταγγελίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για διακρίσεις. Το γραφείο θα μπορεί να προβαίνει σε συστασεις και διοικητικές κυρωσεις, ενώ σε σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες θα γίνεται παραπομπή στο πρυτανικό συμβούλιο ή και σε αρμόδια Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας.

 • 30 Απριλίου 2020, 18:38 | Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

  Ο Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης ζητά να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης,
  Αριάδνη Γκαζή
  ΕΔΙΠ Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 30 Απριλίου 2020, 12:40 | Μιχαήλ Παρούσης

  Επειδή για τους Πρυτάνεις προβλέπεται εκ νέου έναρξη της αρίθμησης των θητειών τους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορθό θα ήταν να μην υπάρχουν ερμηνευτικά προβλήματα για την ανανέωση θητείας των Κοσμητόρων. Αρα θα έπρεπε ρητά να αναφέρεται τι ισχύει για τις θητείες των Κοσμητόρων.

 • Ζητούμε να προστεθεί η παράγραφος:
  Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα, απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. της αντίστοιχης Σχολής του κάθε Ιδρύματος.

 • 28 Απριλίου 2020, 11:57 | Στ. Πρεντουλή

  Με ποιον τύπο θα υπολογιστεί το αποτέλεσμα των εκλογών Κοσμήτορα Σχολής και Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου ακαδημαϊκού Τμήματος;
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καταργείται η περ. β΄(και γ΄)της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017, η οποία δεν χρειάζεται για τις Πρυτανικές εκλογές -εφόσον δεν υπάρχουν πια δύο ομάδες εκλεκτόρων-, συνεχίζει όμως να χρειάζεται για την ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής και Προέδρου/Αναπλ. Προέδρου ακαδ. Τμήματος [εφόσον, βέβαια, παραμείνουν δύο οι ομάδες εκλεκτόρων για αυτά τα Όργανα (βλ. παρ. 2 του άρθρου 19 και παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017)].

 • 25 Απριλίου 2020, 17:54 | ΑΚ

  Σε αυτό το άρθρο, διατυπώνεται λίγο πιο περίτεχνα το παράδοξο του άρθρου 62 για τη σύσταση του σώματος εκλεκτόρων. Παρακαλώ ανατρέξετε στα σχόλια του εν λόγω άρθρου και για το άρθρο 91, αν προτίθεστε να αξιοποιήσετε πράγματι το θεσμό της διαβούλευσης. Όπως αντιλαμβάνεστε, η αποσιώπηση όλων των υπόλοιπων επαγγελματικών κατηγοριών προσωπικού στα ΑΕΙ, η οποία επιχειρείται με την προτεινόμενη διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης, αναπόφευκτα γίνεται αντιληπτή ως κίνηση υποτίμησης της ικανότητας κρίσης που διαθέτει το συγκεκριμένο προσωπικό. Όταν αυτή τίθεται δε με τον περίτεχνο τρόπο του παρόντος άρθρου, υποτιμά πρόσθετα και την ικανότητα αντίληψης των ίδιων ανθρώπων.

 • 24 Απριλίου 2020, 20:22 | Έλενα

  Οι ΕΔΙΠ και οι ΕΤΕΠ δεν πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής κοσμήτορα. Δεν είναι δυνατόν να μη συμμετέχουν στην εκλογή πρύτανη αλλά να παραμένει η συναλλαγή σε χαμηλότερο επίπεδο. Στο τμήμα που υπηρετώ είμαστε 21 μέλη ΔΕΠ και 12 ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. Στην ουσία ρυθμίζουν τις εκλογές.

 • 24 Απριλίου 2020, 19:58 | κατερίνα

  ΑΡΘΡΟ 91
  Ο κοσμήτορας βάσει του τρέχοντος νόμου έχει 3ετή θητεία και δικαίωμα για δύο θητέίεσ, δηλ. 6 χρόνια συνολικά, ενώ ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις έχουν μονο μια θητεία 4 ετών. Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα για 2 θητείες 2 ετών η κάθε μία. Γιατί λοιπόν ο κοσμήτορας μιας μονοτμηματικής Σχολής (που λειτουργεί και ως Πρόεδρος) έχει δικαίωμα να διοικεί το Τμήμα 6 χρόνια , κάτι δεν είναι σωστό γιατί η άσκηση των σχετικών καθηκόντων για 6 έτη εγκυμονεί πολλους κινδύνους δημιουργίας προσωποποιημένων σχέσεων, ανταμοιβών και εξαρτήσεων στα μέλη ΔΕΠ του τμήματος…………

 • 24 Απριλίου 2020, 19:55 | κατερίνα

  Ο κοσμήτορας βάσει του τρέχοντος νόμου έχει 3ετή θητεία και δικαίωμα για δύο θητέίεσ, δηλ. 6 χρόνια συνολικά, ενώ ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις έχουν μονο μια θητεία 4 ετών. Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα για 2 θητείες 2 ετών η κάθε μία. Γιατί λοιπόν ο κοσμήτορας μιας μονοτμηματικής Σχολής (που λειτουργεί και ως Πρόεδρος) έχει δικαίωμα να διοικεί το Τμήμα 6 χρόνια , κάτι δεν είναι σωστό γιατί η άσκηση των σχετικών καθηκόντων για 6 έτη εγκυμονεί πολλους κινδύνους δημιουργίας προσωποποιημένων σχέσεων, ανταμοιβών και εξαρτήσεων στα μέλη ΔΕΠ του τμήματος…………

 • 24 Απριλίου 2020, 19:47 | Κατια Παπαδοπούλου

  Για την εκλογή του κοσμήτορα θα επιτρεπονται δύο θητείες;;;
  Πόσο διαρκεί η θητεία, 3 χρόνια ισχύει με τον υπάρχοντα Νόμο, εφόσον δύναται η δυνατότητα για δύο συνεχόμενες θητείες , ένας κοσμήτορας μπορεί να πραγματοποιήσει συνολικά μια θητεία 6 χρόνων!!!!!
  Αυτό δεν έχει καμμία λογική αν δει κανεις ότι για πρύτανης και αντιπρύτανης έχει κα΄ποιος δυνατότητα μιας θητείας 4 χρόνων. Για Πρόεδρος τμήματος έχει 2 θητείες από 2 χρόνια την κάθε μία. Σε μονοτμηματικές σχολές ο κοσμήτορας εκτελεί καθήκοντα και προέδρου τμήματος και «μπορεί να στρογγυλοκαθήσει 6 χρόνια». Αυτό δεν είναι καθόλου καλό καθότι δημιουργεί καταστάσεις ελέγχου….. στην μονοτμηματική Σχολή για 6 χρόνια!!!!
  Λογικά ηθητεία του κοσμήτορα θα πρέπει να είναι όπως ήταν παλιότερα για μια θητεία διάρκειας 4 χρόνων.
  Δεν βρίσκω την λογική που υπάρχει στον προηγούμενο Νόμο και δεν φαίνεται να προβαίνετε σε καμιά αλλαγή αυτής της τρομερής αδικίας.

 • 24 Απριλίου 2020, 16:01 | ΦΑΙΔΡΑ

  Διαβάζω στο άρθρο το εξής: «…αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.» Yπάρχει και άλλη ομάδα εκλεκτόρων (πλην μελών ΔΕΠ); Αν ψηφίζουν και μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ σε εκλογή κοσμήτορα γιατί να μη ψηφίζουν σε εκλογή πρύτανη; Mήπως πρόκειται περί παραδρομής;

 • 24 Απριλίου 2020, 02:25 | Φαίδρα

  Αναφέρει το άρθρο «…της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων». Τι σημαίνει αυτό; Οτι ψηφίζουν για εκλογή κοσμήτορα και άλλοι (δεύτερη ομάδα) πλην μελών ΔΕΠ; Τότε γιατί να μη ψηφίζουν και για πρύτανη; Mήπως πρόκειται για παραδρομή;