Άρθρο 45 Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

 

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.»

 

 1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

 

 1. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»
 • 6 Μαΐου 2020, 05:43 | Νικολέττα Ρ.

  Καλό θα είναι το ΥΠΑΙΘ να υπολογίζει τους αναπληρωτές όχι μόνο ως αναλώσιμα εργαλεία, αλλά κι ως ανθρώπους. Η ποινή του αποκλεισμού και από τα δύο επόμενα έτη είναι υπερβολική.

 • Το Υπουργείο πρέπει να αφαιρέσει την παραπάνω διάταξη καθώς θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως η πρόσληψη αναπληρωτών σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα όπως π.χ. για 2 μήνες, γεγονός που δεν αποτελεί εγγύηση για την επαναπρόσληψη του αναπληρωτή για την επόμενη σχολική χρονιά η οποία αν τελικά πραγματοποιηθεί πάλι θα είναι για αμφίβολο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως για να καταφύγει ο αναπληρωτής σε μη ανάληψη υπηρεσίας ή και σε παραίτηση σίγουρα θα συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί, κοινωνικοί, προσωπικοί, εκπαιδευτικοί και ακόμη και λόγοι υγείας. Συνεπώς, η ορθότερη λύση θα ήταν η πρόσληψη μονίμου Εκπαιδευτικού και ΕΕΠ.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:32 | Βασίλης Πετρομελίδης

  Σχετικά με τις τιμωρητικές διατάξεις για διετή ή και τριετή αποκλεισμό (στην ειδική πρόσκληση) από τους πίνακες, θεωρώ ότι δεν θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα της μη ανάληψης – παραίτησης των αναπληρωτών. Εξάλλου παραιτήσεις – μη αναλήψεις παρατηρήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια (μέχρι το 2015) που υπήρχε ο διετής αποκλεισμός, καθώς και φέτος και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, αλλά και σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης. Το γεγονός ότι οι περισσότερες μη αναλήψεις – παραιτήσεις αφορούν προσλήψεις μετά τον Οκτώβρη, δείχνει κατά τη γνώμη μου ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την έγκαιρη, από αρχές Σεπτέμβρη και σε μία φάση, της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπληρωτών.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:33 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Πρέπει να γίνετε η κάλυψη των κανών θέσεων πριν την έναρξη των μαθημάτων

 • 5 Μαΐου 2020, 18:37 | Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

  Σχετικά με τις τιμωρητικές διατάξεις για διετή ή και τριετή αποκλεισμό (στην ειδική πρόσκληση) από τους πίνακες, θεωρούμε ότι δεν θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα της μη ανάληψης – παραίτησης των αναπληρωτών. Εξάλλου παραιτήσεις – μη αναλήψεις παρατηρήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια(πριν το 2015), που υπήρχε ο διετής αποκλεισμός, καθώς και φέτος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες αλλά και σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να αφήσει το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο την προσωρινή του εργασία σε φροντιστήρια, μαθήματα ή όποια άλλη (και πιθανόν ανεύθυνο απέναντι στους μαθητές του ή και τους εργοδότες του με τους οποίους είναι σίγουρο ότι δε θα ξαναεργαστεί) και να αναλάβει αναπληρωτής εντός τριών ημερών στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
  Πάγια θέση μας είναι ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την έγκαιρη, από την αρχή Σεπτεμβρίου και σε μία φάση πρόσληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπληρωτών, καθώς και με οικονομικής φύσης κίνητρα σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης.
  Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων
  Blog:https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/
  E-mail: anaplirotesbio@gmail.com
  Facebook:https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/:

 • 5 Μαΐου 2020, 17:41 | ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  Άρθρο 45
  Στο άρθρο 45,όπου επανέρχονται οι ποινές στους αναπληρωτές, αναφέρεται ότι εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη.
  Είναι κατανοητοί οι λόγοι της παραπάνω επιβολής, ωστόσο η διάταξη είναι τιμωρητική, δεν περιέχει εξαιρέσεις όπως είναι οι λόγοι υγείας (π.χ. επαπειλούμενη εγκυμοσύνη) ή η σοβαρή καθυστέρηση αναγγελίας πρόσληψης όταν πραγματοποιείται σε προχωρημένο διάστημα της σχολικής χρονιάς. Οι περισσότεροι αναπληρωτές αναζητούν εναλλακτικές διεξόδους εργασίας ώστε να διασφαλίσουν τα προς το ζην τους. Αν ένας εν δυνάμει αναπληρωτής έχει δεσμευτεί σε μία άλλη σύμβαση και καλεστεί σχεδόν τέλος της σχολικής χρονιάς είναι εύλογο να μην απαιτείται να παραιτηθεί από την άλλη σύμβαση και πιθανά να μετακομίσει. Καλό θα είναι το ΥΠΑΙΘ να υπολογίζει τους αναπληρωτές όχι μόνο ως αναλώσιμα εργαλεία, αλλά κι ως ανθρώπους. Η ποινή του αποκλεισμού και από τα δύο επόμενα έτη είναι υπερβολική καθώς οι αναπληρωτές συχνά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ζητήματα επιβίωσης λόγω της έλλειψης σταθερής εργασίας. Το ιδανικότερο θα ήταν η ποινή να ισχύει όπως σήμερα μόνο για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης.

 • Δεν κατανοούμε την αυστηρότητα και εκδικητικότητα του συγκεκριμένου άρθρου ως προς το μέρος που προβλέπει ότι: «Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη». Θεωρούμε ότι είναι υπερβολική η ποινή αποκλεισμού και από τα δύο επόμενα έτη, όταν ειδικά αναφερόμαστε σε αναπληρωτές που συχνά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ζητήματα επιβίωσης λόγω της έλλειψης σταθερής εργασίας. Ζητάμε να ισχύει η ποινή μόνο κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Είναι σκληρή τιμωρία για έναν/μία αναπληρωτή/αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ή μέλος Ε.Ε.Π. ή μέλος Ε.Β.Π. που είναι άτομο με αναπηρία ή σοβαρή χρόνια πάθηση ή είναι γονέας ή σύζυγος ατόμου με αναπηρία ή σοβαρή χρόνια πάθηση, να τοποθετείται σε μία σχολική μονάδα, όπου η περιοχή της έδρας της μονάδας να μην καλύπτει βασικές προϋποθέσεις για την υγεία ή την αποκατάσταση-αποθεραπεία του/της ιδίου/ιδίας ή του αναπήρου μέλους της οικογένειας που έχει στην φροντίδα του, να αναγκάζεται να παραιτηθεί από τη θέση του αναπληρωτή και να φύγει από την περιοχή αυτή και για μία διετία έως και τριετία να μην μπορεί να ξανασυμμετάσχει στη διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών.

 • 4 Μαΐου 2020, 14:54 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Καλησπέρα. Ο αδερφός μου είναι ΑμεΑ και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, γι’ αυτό και έχει εγκριθεί γι’ αυτόν από τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «κατ’ οίκον διδασκαλία».Έχω διαβάσει τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν δημοσιευτεί,όμως δεν αναφέρεται πουθενά τι θα γίνει για αυτά τα παιδιά σαν τον αδερφό μου,τα οποία έχουν και αυτά δικαίωμα στην μάθηση όπως κάθε άλλο παιδί τυπικής ανάπτυξης.Σας παρακαλώ βοηθήστε ώστε να υλοποιηθεί κάποια νομοθετική ρύθμιση,η οποία θα δίνει λύση στο πρόβλημα αυτό. Είμαι σίγουρη πως θα κάνετε το καλύτερο για τον αδερφό μου και για όποιο άλλο παιδί βρίσκεται στην ίδια θέση μ εμάς,γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι και πρέπει να αγκαλιάζουμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Αναμένω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ.

 • 4 Μαΐου 2020, 01:43 | Ευαγγελία Παχούμη

  Να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και ενέργειες από το υπουργείο Παιδείας ώστε να μην υπάρχουν κενά στην διδασκαλία κατ’οίκον των δικαιούχων μαθητών ΑμεΑ. Δεδομένου ότι η Υπουργός Παιδείας θα μπορούσε να λύσει αυτό το ζήτημα και να εφαρμοστεί η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, παρακαλώ για τις βέλτιστες ενέργειές σας,
  προκειμένου όλοι οι μαθητές και δη ΑμεΑ να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης!

 • 2 Μαΐου 2020, 20:11 | Γρηγόρης Γκουλούσης

  Η όλη διαδικασία των αναπληρωτών πρέπει να αρχίζει νωρίτερα έτσι ώστε να φτάνουμε στην ειδική πρόσκληση μετά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων

 • 2 Μαΐου 2020, 14:54 | ΒΑΙΟΣ

  Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να βγαίνει ειδική πρόσκληση από τον Οκτώβρη αντί του Νοέμβρη που ίσχυε ως τώρα. Ειδικά για τα σχολεία των νησιών αυτό είναι πολύ χρήσιμο διότι οι αναπληρωτές θα καλύπτουν πιο γρήγορα τα κενά. Για παράδειγμα φέτος στις Κυκλάδες είχαμε σύμφωνα με στοιχεία της ΔΔΕ Κυκλάδων 50 και πάνω παραιτήσεις και μη αναλήψεις υπηρεσίας, και αυτό μόνο στη Δευτεροβάθμια.
  Υπάρχουν άτομα που θέλουνε να εργαστούν σε όλη την Ελλάδα και υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν να δουλέψουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά δηλώνουν όλες τις περιοχές με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνουν υπηρεσία ή τελικά να παραιτούνται.

 • Η ειδική πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για κάλυψη κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων από την πρώτη Νοεμβρίου, που ίσχυε μέχρι τώρα, την πρώτη Οκτωβρίου κάθε έτους, είναι θετική, και σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 42 του νομοσχεδίου για διπλή μοριοδότηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές, θα συντελέσει στην πιο έγκαιρη στελέχωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, όπου κάθε χρόνο εντοπίζονται λειτουργικά κενά. Οι παραπάνω όμως θετικές διατάξεις, για να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να συνοδευτούν και από άλλη ρύθμιση που να προβλέπει την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών τον Ιούνιο κάθε έτους, πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, και την τοποθέτηση όλων των αναγκαίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.

 • 28 Απριλίου 2020, 13:57 | ΜΑΡΙΑ Λ.

  ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡ. 2
  το άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:
  «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος.
  ΑΡΘΡΟ 45.
  Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
  Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη.
  ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ; «ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ … ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ» Ή ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ … ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ»;
  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗ ΒΡΕΘΟΥΝ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ, ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 • 28 Απριλίου 2020, 13:39 | ΜΑΡΙΑ Λ.

  ΑΡΘΡΟ 45.
  Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
  4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη.»

  ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡ. 2
  το άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:
  «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος.»

  ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ή ΤΑ ΔΥΟ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ;
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΡΕΘΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

 • 27 Απριλίου 2020, 12:27 | Εμ

  Τα παιδιά στα ακριτικά μέρη στην Ελλάδα είναι κατώτερα από ότι στην Αυστραλία ή στην ΕΕ κ την βόρεια Αμερική? Εντοπιότητα στους αναπληρωτές αμεταθετο στους μόνιμους. Αξίζουν σταθερό σχολικό κλίμα και όχι εκπαιδευτικους κομήτες που έρχονται με το ζόρι για μόρια. Κάθε χρόνο άλλος δάσκαλος , άπειρος δάσκαλος που απλά θέλει να πάρει προϋπηρεσία. Κάθε χρονοβ2-3 μήνες χαμένοι. Το παιδάκι στα βουνά στη Σκωτία κάθε χρόνο έχει άλλο δάσκαλο?

 • 24 Απριλίου 2020, 14:23 | Δέσποινα Χατζηδρόσου

  Σε αυτό:
  4.Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

  Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρα και μικρότερα τα διαμερίσματα των περιοχών που θα δηλώνουμε. Για παράδειγμα στο Νομό Αττικής, ο Πειραιάς και η Ανατολική Αττική είναι περιοχές με τεράστια εμβέλεια οικοδομικών τετραγώνων που μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση συναδέλφους που είναι κάτοικοι σε περιοχή των συγκεκριμένων διευθύνσεων. Αν προσληφθούν στην ίδια διεύθυνση αλλά σε περιοχή μακρινή και απρόσιτη προς αυτούς είναι πολύ πιθανό να αναγκαστούν να παραιτηθούν. Παρακαλώ μεριμνήστε σχετικά.