Άρθρο 78 Διδακτικό προσωπικό

 

 1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Σ. δύναται, να ανατεθεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

γ) διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (A΄112),

δ) ακαδημαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (A΄ 195),

ε) επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011,

στ) ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

ζ) νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ..

 1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..
 2. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ.. Το ύψος της αμοιβής του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών κατ’ αντιστοιχία της αμοιβής των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 και του διδακτικού έργου, το οποίο ανατίθεται ανά περίπτωση.
 • 6 Μαΐου 2020, 04:25 | Νικόλαος Μάρκου

  Θα πρέπει να μπορούν να διδάξουν στα ΞΠΣ όχι μόνο κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος αλλά και Υποψήφιοι Διδάκτορες όντας κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου και με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών εφόσον έχουν εξειδίκευση στη Ξένη Γλώσσα και οι οποίοι έχουν επίσης επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:40 | Κ.Μ.

  Ανώνυμη αξιολόγηση του έργου των διδασκόντων από τους φοιτητές με αυστηρά επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια -μακριά από κομματικά και συνδικαλιστικά-,κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα του μαθήματος και θα είναι προς όφελος όλων.
  Μετά την κατάργηση του ασύλου της παρανομίας, να υπάρχει κάρτα εισόδου στους χώρους των πανεπιστημίων σε όσους έχουν συγκεκριμένο λόγο να μπουν. Τα ΑΕΙ πρέπει να ξαναγίνουν ασφαλείς χώροι επιστημονικής έρευνας. Πρέπει να είναι καθαροί και αισθητικά ωραίοι χώροι για όλους.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:42 | Κατερίνα Μουστακάτου

  Ως προς τους διδάσκοντες προς απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας μέσω ΕΛΚΕ, πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαφόν των χρόνων που διδάσκει κάποιος σε ΑΕΙ, ώστε να μην προσλαμβάνεται συνέχεια ο ίδιος επειδή υπερτερεί ως προς τα εξάμηνα διδασκαλίας τα οποία προσμετρώνται στη βαθμολόγησή του, αλλά να δίνεται η δυνατότητα και σε επιστήμονες με λιγότερα εξάμηνα διδασκαλίας να αποκτήσουν την εμπειρία διδασκαλίας σε ΑΕΙ

 • 5 Μαΐου 2020, 12:43 | Αποστολόπουλος Παναγώτης

  Χριστός Ανέστη.
  Διαφωνώ με το όλο εγχείρημα. Δεν θα ωφελήσει τα παιδιά αυτού του είδους η διαπαιδαγώγηση, ιδιαίτερα σε τόσο τρυφερές ηλικίες. Τα παιδιά θα μάθουν γι΄αυτά μέσα από την οικογένειά τους και όχι από τα προγράμματα του σχολείου. Αλήθεια ποιός είναι σε θέση να διδάξει αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα για το σώμα και την ψυχή του παιδιού; Μήπως οι μή κυβερνητικές οργανώσεις, όπως σε άλλα κράτη (βλέπε Secius, Planet Parenthood κλπ) πού άλλα λένε στους γονείς και άλλα στα παιδιά μέσα στην τάξη; Ποιός θα ελέγχει τον διδάσκοντα για την ύλη, και τι θα δείχνει στα παιδιά; Μήπως θα έπρεπε να αυξήσετε λίγο τις ώρες της ανθρωπολογίας και βιολογίας για να μάθουν τα παιδιά περισσότερα πράγματα για τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος; Αν επιθυμείτε να καταστρέψετε την σεξουαλική υγεία των παιδιών μας εφαρμόζοντας την σεξουαλική ελευθερία και να παίξετε με τη φωτιά, κανένας σώφρων γονιός δεν θα συναινέσει. Δυστυχώς όμως για εμάς, έχετε και το μαχαίρι και το καρπούζι. Ας ελπίσουμε, ότι θα ακουστούν οι φωνές, όσων σχολιάζουν εδώ μέσα, πού οι περισσότερες, αν όχι όλες, σας προτρέπουν να μην προχωρήσετε σε ένα αποτυχημένο σχέδιο εξ αρχής παγκοσμίως με οικτρά αποτελέσματα για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για την υγεία και την πρόοδο των παιδιών, αποσύρετε αυτό το πρόγραμμα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σας εύχομαι καλή φώτιση. Χαίρετε!

 • 5 Μαΐου 2020, 02:55 | Χάρης

  Στο σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, δεν υπάρχει κάποιο άρθρο που να αφορά το θέμα εξέλιξης των διδακτόρων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.

  Οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π. αποτελούν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
  επιστήμονες με διεθνές κύρος, με αυτοδύναμο διδακτικό έργο, με
  αναγνωρισμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με βραβεύσεις,
  υποτροφίες κ.α. και επιτελούν σημαντικό διδακτικό και εργαστηριακό έργο
  στα ελληνικά πανεπιστήμια.
  Δυστυχώς, ενώ το έργο που επιτελούν αντιστοιχεί σε αυτό των εισαγωγικών
  βαθμίδων μελών Δ.Ε.Π. (βαθμίδα λέκτορα και επίκουρου καθηγητή), οι
  διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δεν έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης.
  Στην πρόσφατη έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων (29.4.2020) επισημάνθηκε ότι
  θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τους κλάδους
  Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.

  Το αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι να συμπεριλάβει
  άρθρο στο παρόν Νομοσχέδιο που να δίνει το δικαίωμα στους διδάκτορες
  Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. να εκλεγούν, εφόσον έχουν τα τυπικά από το νόμο
  προσόντα, στη βαθμίδα του λέκτορα με δυνατότητα εξέλιξης.

  Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας της προηγούμενης δεκαετίας και
  συνταξιοδότησης μελών Δ.Ε.Π., η παρούσα ρύθμιση θα αυξήσει το
  επιστημονικό διδακτικό προσωπικό σε τμήματα που έχουν διαρκείς και
  αυξανόμενες ανάγκες (σε διδασκαλία, εργαστήρια και έρευνα) χωρίς να
  επιβαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμό του Κράτους.

 • 5 Μαΐου 2020, 00:19 | Θεόδωρος

  Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πως αυτή τη στιγμή στα ελληνικά ΑΕΙ τα υπηρετούντα μέλη ΕΤΕΠ δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και κάποιοι δεν έχουν καν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να διδάσκουν στα ξενόγλωσσα ΠΠ!!!
  Αυτό θα πει αριστεία και εκσυγχρονισμός!
  Αντί να διορθώσετε τον παραλογισμό του ν 4472/2017 τον επεκτείνετε!!!

 • 28 Απριλίου 2020, 23:39 | ΑΝΘΗ Μ.

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  με τις αρνητικές επιπτώσεις του Covid-19, εκφράζουμε την ανάγκη για άμεσες Προσλήψεις Υγιεινολόγων (ΤΕ), ΠΕ 87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ως Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.
  Παράλληλα, αντικείμενα των Υγιεινολόγων, λόγω της ομαδοποίησης, αναθέτονται γενικά στο ΠΕ 87 με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι υπόλοιπες ειδικότητες και οι Υγιεινολόγοι να βρίσκονται εκτός της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών του Υπουργείου Παιδείας και μετά από προσεκτική διερεύνηση μάλιστα όλων των προηγουμένων ετών. Η ειδίκευση μας στην Αγωγή Υγείας,την Υγιεινή, τις Πρώτες Βοήθειες, την Υγεία και την Διατροφή και την προστασία στο Εργασιακό Περιβάλλον ¨Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας¨ είναι και αυτή δεδομένη και επιβεβαιωμένη στην πράξη και στην κοινωνία.Τον Κωδικό μας ΠΕ 87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ τον χρησιμοποιείτε μόνο στη Β’ Ανάθεση του μαθήματος ‹‹Ανατομία – Φυσιολογία ›› του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας- Ευεξίας των Επαγγελματικών Λυκείων.
  Επομένως κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση του κλάδου μας ως εκπαιδευτικό προσωπικό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να συνεισφέρουμε προς την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης ως προς την δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις σε θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας. Με στόχο την προάσπιση και προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου με την αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος τους.
  Και από την άποψη αυτή θεωρούμε ότι η Δημόσια Υγιεινή είναι ένα πεδίο το οποίο θα μας ακολουθεί δια βίου, άρα αν καλλιεργηθεί από τις μικρές ηλικίες, θα δημιουργηθούν πολίτες με αίσθηση ευθύνης στην Δημόσια Υγιεινή με στόχο στην πρόληψη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η Δημόσια Υγιεινή επίσης συνδέεται με τη ζωή του σχολείου καθημερινά αφού προάγει την υγεία σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από την υγιεινή και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, την αισθητική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου, την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και κυρίως εστιάζει στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις όχι μόνο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά ανάμεσα σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:53 | Παναγιώτης Τσίγκανος

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει νομίζω να συμπεριληφθούν σαφείς προϋποθέσεις όσον αφορά τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία γίνονται τα μαθήματα.

 • 23 Απριλίου 2020, 23:12 | Παναγιώτης Τσίγκανος

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι προϋποθέσεις για την επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία γίνονται τα μαθήματα.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:45 | Χάρης

  Το νομοσχέδιο δεν εμπεριέχει προβλεψη για μέλη ΔΕΠ αποκλειστικά για το Ξ.Π.Σ. Αυτό είναι προβληματικό για τους εξής λόγους.

  α. Μέλη ΔΕΠ του ιδίου πανεπιστημίου θα βρίσκονται να διδασκουν μαθήματα στο Ξ.Π.Σ. επιπλέον των διδακτικών και ερευνητικών υποχρεώσεών τους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν και τα τρία ταυτόχρονα, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να υπάρξει σημαντική πτώση αποδοσης στο ελληνόγλωσσα προγράμματα.

  β. Δεν είναι λογικό για ενα Ξ.Π.Σ. που θα αποδειχθεί επιτυχημένο σε βάση 5ετίας να μην έχει το δικό του προσωπικό, το οποίο θα φροντίσει για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των υποδομών του, ανεξάρτητα από τις υποδομές των διαφόρων τμημάτων των ΑΕΙ.

  γ. Θέλουμε τα Ξ.Π.Σ. να προσελκύουν σταθερά σημαντικο αριθμό ξένων φοιτητών, οι οποίοι θα φέρνουν συνάλλαγμα και να προσφερουν πολλά άυλα πλεονεκτηματα στην ελληνική τριτοβαθμια εκπαίδευση και οικονομια. Αυτό δε γίνεται με τη λογική της ελάχιστης επένδυσης που διέπει αυτό το νομοσχέδιο.

  Σε καμία επιχείρηση δεν υπάρχουν οφέλη χωρίς σημαντική επένδυση και ρίσκο. Γι’ αυτό και το κράτος πρέπει να επενδύσει σημαντικά—κυρίως σε ανθρώπινο προσωπικό—αν ειναι να περιμενει απτα οφέλη. Ξ.Π.Σ. τα οποία αποδεικνύονται επιτυχημενα στην πρώτη τριετία (με σαφή ποσοτικά κριτήρια) θα πρέπει να τυγχάνουν κρατικής ενίσχυσης προκειμένου να αναπτυχθούν περισσότερο.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:15 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Υπόμνημα Ειδική Ανάλυση Προτάσεις
  Προς
  Κ. Υπουργό Παιδείας κ. Υπουργό κυρία Κεραμέως κ. Γκίκα.
  κ. Υφυπουργό Κ. Ζαχαράκη και πειθαρχικό Β/θμιας
  Κ. Στρατου Βασιλική κ. Κορομπελη Ιωάννα κλπ…
  ΕΕΠΠΣ, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρυτάνεις
  Υπουργείο Παιδείας
  ΚΥΣΔΕ, KΥΣΠΕ…
  Βουλευτές, ΟΛΜΕ, ΜΜΕ

  Δημόσια, οικογενειακά και ιδιωτικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ με όρους «Είμαστε, πλέον, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αλλά υπό όρους. Δε θα μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ, ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ να διδάσκει , ούτε να απασχολείται, με «συμβάσεις», σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και ιδιωτικό ΤΕΙ».
  *Γράφει ο Δρ. Κουτσούκος Αναστάσιος
  (Υπόμνημα – Ανάλυση – Προτάσεις) Πολλοί και σωστά αγωνίστηκαν κατά της τότε «έδρας» του Καθηγητή, τώρα, κάποιοι αγωνίζονται κατά των μελών μιας ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας» και του «νέου καθηγητικού κατεστημένου». Κυρίες, Κύριοι, επειδή τα δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΙ, έχουν κατακλυστεί, όπως λέγεται, από γόνους, φίλους, ανιψιούς των ήδη Καθηγητών με κάποιες λαμπρές μόνο εξαιρέσεις, εμείς, που τότε αγωνιστήκαμε έμπρακτα, να μείνουν δημόσια τα πανεπιστήμια και ενοχοποιηθήκαμε από την λεγόμενη «υπερκομματική ομάδα», τώρα, με την λανθασμένη αντίληψη του λεγόμενου «νέου καθηγητικού κατεστημένου», ότι τα πανεπιστήμια είναι για να «βολεύονται», τα μέλη μιας ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας»,(που καταφέρνει να μεταλλάσσεται αστραπιαία, να είναι πάντοτε με την εκάστοτε εξουσία και μόλις χαθεί η εξουσία των «σημερινών», είναι με τους «αυριανούς», αλλά και τους «χθεσινούς» ταυτόχρονα και έχουν ως πρακτική το «δώσε μου, να σου δώσω»), προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της ανωτέρω πρακτικής.… Στον κύκλο αυτό, ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας», που έχει ήδη επικρατήσει στα δημόσια πανεπιστήμια, συμμετέχουν , όπως λέγεται και μερικοί γραμματείς, εκδότες, υπεύθυνοι, δήθεν, επιστημονικών εντύπων, εφημερίδων πολυκατοικίας κάτω Μονοδενδρίου, υπεύθυνοι δήθεν διεθνών συνεδρίων στο «κάτω παρτάλι» και διάφοροι άλλοι «παρατρεχάμενοι» και κάθε είδους «σαλτιμπάγκοι», που παίζουν το λεγόμενο «χαλασμένο τηλέφωνο» και χρησιμοποιούν και την φράση «μάθαμε για αυτόν/ήν» . Όλοι αυτοί καταφέρνουν, με «μεθοδεύσεις, όπως λέγεται, να εξοστρακίζουν κάθε σοβαρό επιστήμονα, «αλληλο-στηρίζονται», ενώ είναι δήθεν «αντίπαλοι», για να επικρατήσουν οι μέτριοι «δικοί τους» και χρησιμοποιούν και την φράση, ότι δήθεν, τον/την υποψήφιο/α «δεν τον θέλει το Τμήμα, ενώ η σωστή φράση είναι «δεν έχει τα προσόντα για το Τμήμα, αλλά ποιος νοιάζεται, λέγεται, για τα προσόντα, γιατί τότε θα ψαχτούν τα προσόντα πολλών… και δεν τους συμφέρει. Είμαστε, πλέον, μετά από όλα αυτά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά υπό όρους. Δεν θα μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ, ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, να διδάσκει , ούτε να απασχολείται, με «συμβάσεις», σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Επίσης, τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, πρέπει να τηρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν διεθνώς, Κάποιοι βολεύονται, με τους αγώνες των άλλων και μετά «μοιράζονται οι θέσεις για λίγους, «επιθυμητούς», που δεν αγωνίστηκαν. Εδώ πληρώνονται όλα, λέει ο λαός. Υπάρχει ελπίδα. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Αθήνα 17-9-2018. *Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος Πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής «Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με όρους». Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη 15121 Αθήνα.