Άρθρο 92 Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

 

 1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».
 2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.».
 • 6 Μαΐου 2020, 01:41 | Αριστοτέλης Γκιόλμας

  Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή των μελών ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων, στα εκλεκτορικά σώματα εκλογής των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Τμημάτων των ΑΕΙ.
  Ο αποκλεισμός των μελών ΕΔΙΠ είναι ασύμβατος με το δημοκρατικό χαρακτήρα των Πανεπιστημίων.

  Αριστοτέλης Γκιόλμας. Μέλος του ΔΣ των ΕΔΙΠ του ΕΚΠΑ

 • 6 Μαΐου 2020, 00:53 | ΜΝ Μέλος ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

  Τα μέλη ΕΔιΠ και ΕΕΠ αποτελούμε οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.7 του άρθρου 23 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 92 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας).

 • 6 Μαΐου 2020, 00:51 | Σύλλογος ΕΔΙΠ Παν/μίου Θεσσαλίας

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρούνται δύο ομάδες εκλεκτόρων σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.3 του άρθρου 23 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.»

  Επίσης, αποτελεί παραλογισμό και παρανομία να αλλάζει η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος στην ίδια εκλογική διαδικασία, οπότε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου πρέπει να αντικατασταθεί από το εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων του εκλογικού σώματος.»

  Αναλυτικά η απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου επί του Νομοσχεδίου: http://edip.uth.gr/wp-content/uploads/2020/04/6532020-04-27-%CE%94%CE%A3-%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A0-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf

  Το ΔΣ του Συλλόγου ΕΔΙΠ Παν/μίου Θεσσαλίας

 • 5 Μαΐου 2020, 23:25 | ΟΚ

  Αρθρο 92 ή 60.
  Θα πρέπει η συμμετοχή των ΕΔΙΠ στην εκλογική διαδικασία να ακολουθεί μια ενιαία γραμμή. Αν υπάρχει ποσόστωση να είναι παντού ίδια και όχι π.χ. να ψηφίζουν για διευθυντή Τομέα Τμήματος σε ίσο ποσοστό με τα μέλη ΔΕΠ, ενώ ψηφίζουν για πρόεδρο Τμήματος με ποσόστωση και δεν ψηφίζουν για την εκλογή Πρύτανη.
  Επίσης η δυνατότητα υποψηφιότητας ενός μέλους ΔΕΠ για Δντης Τομέα Τμήματος θα πρέπει να μην εξαρτάται από προηγούμενες θητείες αλλά να είναι ανοικτή για όποιον το επιθυμεί όπως επιβάλλουν οι δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες. Η θητεία του Δντη θεωρώ θα πρέπει να είναι διετής γιατί η ετήσια θητεία είναι υπερβολικά μικρή.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:29 | ΒΡ

  Κατά την άποψη μου και η θητεία των Διευθυντών Τομέων θα έπρεπε να έχει χρονική διάρκεια αντίστοιχη (διετή) με την θητεία των Προέδρων Τμημάτων, καθώς η υποχρεωτική εναλλαγή Διευθυντή Τομέα που αναγκαστικά θα προκύψει, ειδικά σε Τομείς με μικρό αριθμό ΔΕΠ, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αναζήτηση αξιόλογου υποψήφιου.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:06 | Άρης

  Τα μέλη ΕΔΙΠ συμμετέχουν σε διαφορετικές ψηφοφορίες σε επιπεδο Τμήματος με διαφορετικό ποσοστό. Η συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες είναι ορθή, αλλά το ποσοστό πρέπει να εξορθολογιστεί και να είναι μικρότερο των μελών ΔΕΠ σε συμφωνία και με το μικρότερο αριθμό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Η ετήσια θητεία που προβλέπεται για διευθυντή τομέα σε συνδυασμό με το όριο του αριθμού επανεκλογών θα δημιουργήσει δυνητικά προβήματα στη διοίκηση μικρότερων μονάδων με περιορισμένες επιλογές ικανών προσώπων.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:59 | AM

  Σχετικά με την συμμετοχή των ΕΔΙΠ στην εκλογική διαδικασία πρέπει να
  ακολουθείται μια ενιαία γραμμή. Είναι παράδοξο να ψηφίζουν για διευθυντή
  τομέα σε ίσο ποσοστό με τα μέλη ΔΕΠ, ενώ ψηφίζουν για πρόεδρο Τμήματος με
  κάποιο ποσοστό και δεν ψηφίζουν για την εκλογή πρύτανη. Εννοείται ότι δεν
  θα πρέπει να αποκλείονται από τις εκλογικές διαδικασίες αλλά να
  συμμετέχουν με ενιαίο ποσοστό, μικρότερο σε σχέση με τα ΔΕΠ, στις
  ψηφοφορίες όλων των βαθμίδων της διοίκησης του Πανεπιστήμιου (Πρύτανης,
  Κοσμήτορας, Προέδρος Τμήματος, Διευθυντής Τομέα).
  Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι η διαφορετική διάρκεια
  θητείας προέδρου τμήματος και διευθυντή τομέα, οι κανόνες εκλογής και η
  χρονική διάρκεια για τις δύο κατηγορίες θα έπρεπε να είναι ίδια,
  διετία. Η ετήσια θητεία θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μικρή και αυτό συχνά
  δημιουργεί προβλήματα, κυρίως σε τομείς με μικρό αριθμό ΔΕΠ.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Ε.ΔΙ.Π-Α.Π.Θ)

  Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ αποτελούν οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Όπως έχει διατυπωθεί και από την ΠΟΣΕΕΔΙΠ-ΑΕΙ, ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 92 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας).

 • 5 Μαΐου 2020, 13:08 | Ίλια Λακίδου

  Κάθε δημοκρατική διαδικασία για να είναι τέτοια, δηλαδή δημοκρατική, θα πρέπει να ΟΛΟΙ οι ενδιαφερομένοι να συμμετέχουν σε αυτήν – στην περίπτωση των ΑΕΙ – ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα του Τμήματος, άρα όλοι οι διδάσκοντες ανεξάρτητα του κλάδου στον οποίον ανήκουν. Η ψηφοφορία να είναι καθολική και αδιαμεσολάβητη, δηλαδή να γίνεται με κάλπη κι όχι με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:47 | Πανελλήνιος Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. – ΑΕΙ με έδρα το ΕΚΠΑ

  Σε σχέση με την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 92 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, πρέπει να γίνει πιο σαφής η διατύπωση που αφορά στις επαναληπτικές εκλογές (είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας,είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας) έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δε μεταβάλλεται η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος.

  Τα μέλη του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Ε.ΔΙ.Π. – ΑΕΙ,

  Ελένη Λουτράρη
  Λάμπρος Αραχωβίτης
  Αριστοτέλης Γκιόλμας
  Σταμάτης Πουλακιδάκος
  Κωνσταντίνα Στεφανίδου
  Ανδρέας Μορές
  Νίκος Μύρτου

 • 5 Μαΐου 2020, 12:39 | ΚΣ ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

  Τα μέλη ΕΔιΠ και ΕΕΠ αποτελούμε οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 91 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας).

 • 5 Μαΐου 2020, 12:19 | A.T.A.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία για την αναπλήρωση Αναπληρωτή Προέδρου σε περίπτωση παραίτησης του εκλεγέντα. Αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα στο ίδρυμά μας και διαπιστώσαμε πως υπήρχε κενό στη νομοθεσία. Ζητήθηκε η συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας.

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το αν προκηρύσσονται ή όχι νέες εκλογές για Αναπληρωτή Πρόεδρο καθώς και το διάστημα τη θητείας του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η θέση παραμένει κενή ή ορίζεται άλλος Αναπληρωτής Πρόεδρος, από ποιο Σώμα και για ποιο διάστημα (θητεία).

  Ακόμη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα με τις θητείες των μονοπρόσωπων οργάνων Διοίκησης και αυτές να υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη (1/9-31/8).

 • 5 Μαΐου 2020, 11:38 | Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Ιονίου Πανεπιστημίου

  Τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αποτελούμε οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας, που με τη συνεχή παρουσία και την καθημερινή και απρόσκοπτη εργασία μας στηρίζουμε το διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου μας. Μαζί και σε απόλυτη συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων (Διοικητικό Προσωπικό) υλοποιούμε την επιτυχή λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαχρονικά, αλλά και κατά την πρόσφατη οικονομική και την τρέχουσα υγειονομική κρίση της χώρας μας, ξεπερνώντας συχνά τις συμβατικές υποχρεώσεις μας. Κάθε κατηγορία πανεπιστημιακού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι) έχει τον ιδιαίτερο ρόλο της και την ξεχωριστή συμβολή της και συνεπώς είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του πανεπιστημίου μας. Ο αποκλεισμός αυτών των συνιστωσών διδακτικού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ από τις εκλογικές διαδικασίες αφενός αντιβαίνει στην έννοια της δημοκρατικής λειτουργίας των ΑΕΙ, αφετέρου υποτιμά την οφειλόμενη συμμετοχή τους στις διαδικασίες των Οργάνων Διοίκησης και δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή πρακτική και τακτική που θέλει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετέχουν στην εκλογή των αρχών διοίκησης. Άλλωστε, από το 1982 (ν.1268/82) μέχρι σήμερα, ουδέποτε είχαμε αποκλειστεί από την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης των Ιδρυμάτων, πλην μίας μερικής εξαίρεσης το 2011 (ν.4009/2011).
  Κατανοώντας την πολυπλοκότητα της υφιστάμενης κατάστασης στο σύνολο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (όπως αυτό ορθά υποστηρίζεται στην πλειονότητα των άρθρων), ζητούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες των Ιδρυμάτων μας καθολικά και ισότιμα ως δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε:

  Να διορθωθεί το τελευταίο εδάφιο των άρθρων 91 και 92 ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων του Σώματος των Εκλεκτόρων».

  Να προστεθεί στο άρθρο 92 η ακόλουθη παράγραφος
  Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τμήματος του κάθε Ιδρύματος.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:48 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  από τη στιγμή που αντικαθίστανται μόνον οι παράγραφοι 7 και 8 του άρ. 23 του Ν.4485/17, να θεωρηθεί μήπως ότι το λοιπό εκλογικό σώμα παραμένει όπως στην παράγραφο 3 (ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ συμμετέχουν κατ’ αναλογία κ.λπ);
  Ας διευκρινιστεί, αλλά αν δε αντικατασταθούν τα ως άνω, προφανώς ισχύουν!

 • 5 Μαΐου 2020, 02:49 | ΑΚ

  Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κάτι σχετικά με το όριο θητείας των Προέδρων των Τμημάτων και των Διευθυντών των Τομέων τους. Ο Ν.4485/2017 θέτει σημαντικούς περιορισμούς. Οι συγκεκριμένες θέσεις σπανίως είναι ελκυστικές και οι περιορισμοί του Ν.4485/2017 θα δημιουργήσουν προβλήματα, κυρίως σε μικρά Τμήματα και Τομείς, λόγω «αναγκαστικής» εκλογής προσώπων τα οποία, σε διαφορετικές συνθήκες, χωρίς περιορισμούς, δεν θα ενδιαφέρονταν ή δεν θα εκλέγονταν.

 • 4 Μαΐου 2020, 15:47 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Τα μέλη ΕΔιΠ και ΕΕΠ αποτελούμε οργανικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Ζητούμε να αντικατασταθεί η παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.»
  και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 92 να διορθωθεί ως εξής:
  «Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ».

  Επιπλέον, επειδή δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νόμιμο να αλλάζει η σύνθεση εκλεκτόρων στην ίδια εκλογική διαδικασία, πρέπει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ όσον αφορά στις επαναληπτικές εκλογές, είτε λόγω ισοψηφίας, είτε ελλείψει απόλυτης πλειοψηφίας, είτε λόγω άγονης εκλογικής διαδικασίας (είτε λόγω απόσυρσης της έτερης υποψηφιότητας).

 • 4 Μαΐου 2020, 14:30 | Α.Τ.Α.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η περίπτωση παραίτησης Αναπληρωτή Προέδρου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υπάρχει κενό στο Νόμο. Το αντιμετωπίσαμε στο ίδρυμα μας και ζητήθηκε η συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας.
  Πραγματοποιείται νέα εκλογική διαδικασία με διάστημα θητείας το υπόλοιπο της θητείας που «τρέχει» ή ορίζεται νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος(για ποιο διάστημα και από ποιο Σώμα);
  Με την ευκαιρία, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τις τροπολογίες που έφεραν τα πάνω κάτω όσον αφορά το ακαδημαϊκό vs το ημερολογιακό έτος στα Α.Ε.Ι.
  Θα πρέπει να επανέλθει η διαδικασία που προβλέπει ότι τα Όργανα Διοίκησης (Συνέλευση Σχολής, Συνέλευση Κοσμητείας, Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, κ.λπ) λειτουργούν με βάση το ακαδημαϊκό έτος (1/9-31/8).
  Με τις αλλεπάλληλες τροπολογίες των τελευταίων ετών δημιουργήθηκε μια κατάσταση κατά την οποία πραγματοποιούνται εκλογές για τον ορισμό εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα όργανα Διοίκησης με θητείες που ξεκινούν την 1/12, ενώ «τρέχει» το ακαδημαϊκό έτος.
  Οι εκλογές αυτών των εκπροσώπων θα μπορούσαν να γινουν και αυτές με ηλεκτρονική ψήφο, όπως εκείνες για τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος. Αποφεύγουμε έτσι το τεράστιο κόστος σε χαρτί και άλλα γραφειοκρατικά-διαδικαστικά ζητήματα, όσο και φυσική παρουσία των εκλεκτόρων (με γνώμονα τα πρόσφατα γεγονότα της πανδημίας).
  Όσον αφορά Διευθυντές Τομέων και Εργαστηρίων, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν υποψήφιοι για τη θέση Διευθυντή Τομέα και Εργαστηρίου μπορεί να είναι και Επίκουροι Καθηγητές με θητεία. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφέρει «Επίκουροι Καθηγητές» χωρίσ να ξεκαθαρίζει εάν εννοεί μόνιμους ή επι θητεία ή και τα δύο.

 • 4 Μαΐου 2020, 14:23 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Όπως και στις Πρυτανικές εκλογές, καταργείται η κάλπη και εισάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα γίνει αυτή. Ακόμα και η καλύτερη μέθοδος, με τα voting booths που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, όπου η ψήφος καταχωρείται με κομβία ή λεβιέδες, έχει αρχίσει να αποσύρεται και να αντικαθίσταται με την «παραδοσιακή» ψηφοφορία με χαρτί, καθώς έχει αποδειχθεί η αναξιοπιστία της, ενώ διευκολύνει την παραποίηση των αποτελεσμάτων με διπλές ψήφους κ.λπ.

  Προτείνεται η διατήρηση της ψηφοφορίας με κάλπη, καμία ψηφοφορία μέσω διαδικτύου και καμία διεξαγωγή με παρέμβαση ιδιωτών.

 • 30 Απριλίου 2020, 18:42 | Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

  Ο Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης ζητά να αντικατασταθεί η παρ.3 του άρθρου 23 του ν.4485/2017 ως εξής:
  «3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.»

  Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης,
  Αριάδνη Γκαζή
  ΕΔΙΠ Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 30 Απριλίου 2020, 12:38 | Μιχαήλ Παρούσης

  Επειδή για τους Πρυτάνεις προβλέπεται εκ νέου έναρξη της αρίθμησης των θητειών τους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορθό θα ήταν να μην υπάρχουν ερμηνευτικά προβλήματα για την ανανέωση θητείας των Προέδρων των Τμημάτων. Αρα θα έπρεπε ρητά να αναφέρεται τι ισχύει για τις θητείες των Προέδρων Τμημάτων.

 • Ζητούμε να προστεθεί η παράγραφος:
  Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τμήματος του κάθε Ιδρύματος.

 • 25 Απριλίου 2020, 18:16 | ΑΚ

  Σε αυτό το άρθρο (όπως και στο άρθρο 91), διατυπώνεται λίγο πιο περίτεχνα το παράδοξο του άρθρου 62 για τη σύσταση του σώματος εκλεκτόρων. Παρακαλώ ανατρέξετε στα σχόλια του εν λόγω άρθρου και για το άρθρο 92, αν προτίθεστε να αξιοποιήσετε πράγματι το θεσμό της διαβούλευσης. Όπως αντιλαμβάνεστε, η αποσιώπηση όλων των υπόλοιπων επαγγελματικών κατηγοριών προσωπικού στα ΑΕΙ, η οποία επιχειρείται με την προτεινόμενη διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης, αναπόφευκτα γίνεται αντιληπτή ως κίνηση υποτίμησης της ικανότητας κρίσης που διαθέτει το συγκεκριμένο προσωπικό. Όταν αυτή τίθεται δε με τον περίτεχνο τρόπο του παρόντος άρθρου (και του άρθρου 91), υποτιμά πρόσθετα και την ικανότητα αντίληψης των ίδιων ανθρώπων.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:02 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Δημόσια, οικογενειακά και ιδιωτικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ με όρους «Είμαστε, πλέον, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αλλά υπό όρους. Δε θα μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ, ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ να διδάσκει , ούτε να απασχολείται, με «συμβάσεις», σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και ιδιωτικό ΤΕΙ». *Γράφει ο Δρ. Κουτσούκος Αναστάσιος (Υπόμνημα – Ανάλυση – Προτάσεις) Πολλοί και σωστά αγωνίστηκαν κατά της τότε «έδρας» του Καθηγητή, τώρα, κάποιοι αγωνίζονται κατά των μελών μιας ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας» και του «νέου καθηγητικού κατεστημένου». Κυρίες, Κύριοι, επειδή τα δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΙ, έχουν κατακλυστεί, όπως λέγεται, από γόνους, φίλους, ανιψιούς των ήδη Καθηγητών με κάποιες λαμπρές μόνο εξαιρέσεις, εμείς, που τότε αγωνιστήκαμε έμπρακτα, να μείνουν δημόσια τα πανεπιστήμια και ενοχοποιηθήκαμε από την λεγόμενη «υπερκομματική ομάδα», τώρα, με την λανθασμένη αντίληψη του λεγόμενου «νέου καθηγητικού κατεστημένου», ότι τα πανεπιστήμια είναι για να «βολεύονται», τα μέλη μιας ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας»,(που καταφέρνει να μεταλλάσσεται αστραπιαία, να είναι πάντοτε με την εκάστοτε εξουσία και μόλις χαθεί η εξουσία των «σημερινών», είναι με τους «αυριανούς», αλλά και τους «χθεσινούς» ταυτόχρονα και έχουν ως πρακτική το «δώσε μου, να σου δώσω»), προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της ανωτέρω πρακτικής.… Στον κύκλο αυτό, ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας», που έχει ήδη επικρατήσει στα δημόσια πανεπιστήμια, συμμετέχουν , όπως λέγεται και μερικοί γραμματείς, εκδότες, υπεύθυνοι, δήθεν, επιστημονικών εντύπων, εφημερίδων πολυκατοικίας κάτω Μονοδενδρίου, υπεύθυνοι δήθεν διεθνών συνεδρίων στο «κάτω παρτάλι» και διάφοροι άλλοι «παρατρεχάμενοι» και κάθε είδους «σαλτιμπάγκοι», που παίζουν το λεγόμενο «χαλασμένο τηλέφωνο» και χρησιμοποιούν και την φράση «μάθαμε για αυτόν/ήν» . Όλοι αυτοί καταφέρνουν, με «μεθοδεύσεις, όπως λέγεται, να εξοστρακίζουν κάθε σοβαρό επιστήμονα, «αλληλο-στηρίζονται», ενώ είναι δήθεν «αντίπαλοι», για να επικρατήσουν οι μέτριοι «δικοί τους» και χρησιμοποιούν και την φράση, ότι δήθεν, τον/την υποψήφιο/α «δεν τον θέλει το Τμήμα, ενώ η σωστή φράση είναι «δεν έχει τα προσόντα για το Τμήμα, αλλά ποιος νοιάζεται, λέγεται, για τα προσόντα, γιατί τότε θα ψαχτούν τα προσόντα πολλών… και δεν τους συμφέρει. Είμαστε, πλέον, μετά από όλα αυτά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά υπό όρους. Δεν θα μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ, ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, να διδάσκει , ούτε να απασχολείται, με «συμβάσεις», σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Επίσης, τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, πρέπει να τηρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν διεθνώς, Κάποιοι βολεύονται, με τους αγώνες των άλλων και μετά «μοιράζονται οι θέσεις για λίγους, «επιθυμητούς», που δεν αγωνίστηκαν. Εδώ πληρώνονται όλα, λέει ο λαός. Υπάρχει ελπίδα. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Αθήνα 17-9-2018. *Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος Πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής «Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με όρους». Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη 15121 Αθήνα.