Άρθρο 27  Τροποποίηση  του άρθρου 11 του ν.  4415/2016

 

Στην υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)  προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης επέχουν θέση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.».

 • 27 Απριλίου 2020, 23:07 | ΘΕΑΝΩ Α.

  Επιτέλους μια ελληνική Κυβέρνηση, με την αλλαγή στον ν.4415/16 ενεργοποιεί ουσιαστικά μετά από πολύ καιρό ένα υπαρκτό, αλλά ανενεργό άρθρο και δίνει την δυνατότητα να γίνονται προσλήψεις ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για τον διορισμό των εκπαιδευτικών.
  Με τον τρόπο αυτό
  1.)Διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα έχουν το προαπαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας(π.χ. C2 Γερμανικών)για τα μαθήματα που διδάσκονται στην γλώσσα της χώρας υποδοχής(απειροελάχιστοι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί έχουν αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν)και θα καλυφθούν οι διδακτικές ώρες, μετά από πολλά χρόνια με τεράστια και αυξανόμενα κενά…
  2.)Δεν θα υπάρξουν μελλοντικά οι επιστολές/εκκλίσεις μαθητών σε εκπαιδευτικά σάιτ για κάλυψη των αδικαιολόγητων /προκλητικά τεράστιων κενών και απώλειες μαθημάτων, ακόμα και στην Γ’ Λυκείου, που υπήρχαν φέτος από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε πάμπολλα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και εξέθεταν ανεπανόρθωτα το Υπουργείο Παιδείας. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι μαθητές ήταν κυριολεκτικά σε απόγνωση.
  3.) Αποδεικνύετε έμπρακτα, ότι νοιάζεστε για το μέλλον της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων του Εξωτερικού, καταρρίπτοντας τα καταστροφικά σενάρια για κατάργηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού(ότι μέσω τεράστιων ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, τους ωθείτε να στραφούν σε σχολεία της χώρας που ζουν…)
  Είμαστε πολλά ολίγοι…
  4.)Θα μπορούν όσοι είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού, να παραμείνουν με τις οικογένειές τους

  5.)Αποδεικνύετε, ότι πάνω από όλα τοποθετείτε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού.Άλλωστε τα τελευταία χρόνια με τα προβλήματα στα επιμίσθια, δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στο εξωτερικό(τεράστιο κόστος διαμονής /ενοικίου κλπ.),με αποτέλεσμα οι λίστες επιλαχόντων να μην επαρκούν…και να παρουσιάζονται τεράστια κενά.
  6.)Ικανοποιείτε ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού,λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες επιστολές προς τους Υπουργούς Παιδείας και τις Ερωτήσεις που σας καταθέτουν μέσω βουλευτών.
  Απομένει να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες,ώστε η πρόσληψη των ομογενών/αλλογενών να ισχύσει άμεσα από την επόμενη σχολική χρονιά και να μην υπάρξουν ξανά φαινόμενα όπως φέτος,που υπήρχαν οι πιο μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών από ποτέ.Άλλωστε μην ξεχνάτε τον σημαντικό αριθμό των νέων μεταναστών Ελλήνων λόγω της κρίσης και το αντίστοιχο μαθητικό δυναμικό δυναμικό,τα παιδιά τους,αποδείξτε ότι η Ελλάδα της κρίσης,μπορεί να μην μπόρεσε να τους κρατήσει,τους θεωρεί όμως παιδιά της και δεν τους ξέγραψε!!!
  Οι Έλληνες γονείς και μαθητές του εξωτερικού θα σας ευγνωμονούν.

 • 26 Απριλίου 2020, 10:59 | Athanasios

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να προστεθεί στο έργο του Συντονιστή Εκπαίδευσης η υποχρέωση να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ομαλή μετάβαση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.
  Θέματα που πρέπει να αναφέρονται: απαραίτητα έγγραφα από Ελλάδα, απαραίτητες μεταφράσεις, διαδικασίες με τις αρχές της αλλοδαπής, στοιχεία επικοινωνίας, ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή τους, παροχή της κείμενης νομοθεσίας για όλα τα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κλπ

  ΣΤΟΧΟΣ: Η λήψη έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης θα συμβάλλει στη μείωση των ανακλήσεων αποσπάσεων. Οι εκπαιδευτικοί πηγαίνοντας στο εξωτερικό χωρίς ενημέρωση συχνά «πέφτουν από τα σύννεφα» και ανακαλούν τις αποσπάσεις τους. Επίσης, η ενημέρωση αυτή θα προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων εκπαιδευτικών να αιτηθούν απόσπασης, καθώς θα ξέρουν πού θα βαδίζουν και θα έχουν την αίσθηση της βοήθειας από την υπηρεσία.
  Στην κατεύθυνση της ευρύτερης ενημέρωσης θα έπρεπε να συμβάλλει και υποχρεωτική εκ μέρους του υπουργείου εισαγωγική επιμόρφωση

 • 25 Απριλίου 2020, 00:51 | Ανδρέας

  Στην υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αναφέρονται εκπαιδευτικοί που «αποσπώνται ή προσλαμβάνονται». Πρέπει να αφαιρεθεί το «ή προσλαμβάνονται» καθώς όλο το διδακτικό προσωπικό πρέπει να προέρχεται από την Ελλάδα και κατά συνέπεια να αποσπάται. Αν αρχίσει η φάμπρικα με τους διορισμούς (από ομογενείς ή αλλογενείς)στο εξωτερικό, όπως προβλέπει ο παραπάνω νόμος, πολύ σύντομα η εκλογική δύναμη της ομογένειας θα οδηγήσει τις ελληνικές κυβερνήσεις (οι οποίες γνωρίζουμε όλοι πως λειτουργούν ψηφοθηρικά) στο να επανδρώσουν 100% τα σχολεία και γιατί όχι τα προξενεία και τις πρεσβείες με ομογενείς και αλλογενείς με ευνόητες συνέπειες.
  Από τον 4415/16 πρέπει να αφαιρεθεί κάθε πρόβλεψη (παρ. 1 του άρθρου 15) για πρόσληψη / διορισμό ομογενών και αλλογενών σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού όπως γραφεία εκπαίδευσης, σχολεία κλπ.

  Επίσης, στο παρόν Ν/Σ έχει προστεθεί μια πρόταση στο τέλος του άρθρου 31 που προβλέπει κατά παρέκκλιση διορισμούς με το άρθρο 22 του 817/78, κάτι που είναι τουλάχιστον ύποπτο, καθώς ο νόμος εκείνος προβλέπει πρόσληψη κατά παρέκκλιση ομογενών και αμοιβή τους με επιμίσθιο και το παρόν Ν/Σ μιλά για δυνατότητα τοποθέτησής τους στα γραφεία από τον Συντονιστή κλπ.
  Βλέπουμε δηλαδή τα κομμάτια του παζλ να τοποθετούνται ένα ένα για να στηθεί η ψηφοθηρία, άσχετα με τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση.

 • 23 Απριλίου 2020, 05:00 | Κωνσταντίνος N.

  Μέγα λάθος.
  Δε μπορεί αυτός που ασκεί διοίκηση να είναι και υποστηρικτής του εκπαιδευτικού. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί