Άρθρο 49 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (A΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο μέγιστος αριθμός νηπίων-προνηπίων είναι είκοσι τέσσερα (24) ανά τμήμα, με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός είναι δεκαέξι (16).»
 2. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Στην περίπτωσηκατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων στο πλαίσιο των ορίων της παρ. 2, με απόφαση του Περιφερειακού  Διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα,  εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων-προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμει τα νήπια-προνήπια από τον πίνακα στα όμορα νηπιαγωγεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των νηπιαγωγείων από τη διεύθυνση κατοικίας των προνηπίων-νηπίων που έχει δηλωθεί. Τα προνήπια-νήπια που είναι αδέλφια ή είναι αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας.  Ο Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.».
 3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι τέσσερις (24), με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) ανά τμήμα.»
 4. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Στην περίπτωσηκατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων στο πλαίσιο των ορίων της παρ. 2,  με απόφαση του Περιφερειακού  Διευθυντή εκπαίδευσης , κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δημοτικού σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων δημοτικών σχολείων στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμει τους μαθητές από τον  πίνακα στα όμορα δημοτικά σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίας των μαθητών που έχει δηλωθεί. Οι μαθητές που είναι αδέλφια ή έχουν αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.»

 1. Η ισχύς των παρ. 1 έως 4 αρχίζει για την πρώτη εγγραφή προνηπίων ή νηπίων στο νηπιαγωγείο και για την εγγραφή στην πρώτη τάξη του δημοτικού από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.
 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο, σε όλους τους τύπους σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ολοήμερα προγράμματά τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός μαθητών στα γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των αριθμητικών αυτών ορίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • 6 Μαΐου 2020, 07:44 | Ναντια

  Η αύξηση του αριθμού των μαθητών μόνο υποβάθμιση της παρεχόμενη ς εκπαίδευσης μπορεί να δημιουργήσει

 • 6 Μαΐου 2020, 07:32 | Παρασκευή

  Ως γονέας θα σας παρακαλούσα να αναδιαμορφωθεί το Άρθρο 49 καθώς θεωρώ πως ο ελάχιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και τα 26 παιδιά ανά τμήμα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μάθημα ούτε και συγκεντρωθούν. Για την καλύτερη ποιότητα των μαθημάτων είναι επιτακτική ανάγκη η μείωση κι όχι η αύξηση ειδικά στην επαρχία όπου τα παιδιά είναι λιγότερα δεν θα πρέπει να κάνει ενώνονται τάξεις καθώς η παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης υποβαθμίζεται. Τμήματα με έως 27 παιδιά τόσο σε νηπιαγωγεία αλλά και δημοτικά αποτελούν υγειονομική βόμβα καθώς οι ιώσεις εξαπλώνονται περισσότερο.έιναι επιτακτική ανάγκη να παρέχεται από το κράτος η καλύτερη εκπαίδευση στους αυριανούς πολίτες για την πρόοδο και ευημερία του κράτους.

 • 6 Μαΐου 2020, 06:44 | Καλομοίρα -Στυλιανή Ηλιοπούλου

  Θα μπορούσε να πει κανείς: έχω ένα καλάθι με 22 πορτοκάλια, θα βάλω άλλα 4, δεν πειράζει, θα στριμωχτούν λιγάκι αλλά θα χωρέσουν. Εδώ μιλάμε όμως για άτομα με ιδιαιτερότητες και ξεχωριστές προσωπικότητες.
  Ακόμα και άν δεν αναφερθεί κάποιος στις περιπτώσεις αυτισμού, υπερκινητικότητας, ανωριμότητας, έλλειψης ορίων και παιδιών προσφύγων που κάθε χρόνο υπάρχουν στο νηπιαγωγείο είναι εξαιρετικά δύσκολη η εξατομικευμένη διδασκαλία και η αποτελεσματική ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου που είναι θεμελιώδεις σκοποί του νηπιαγωγείου.
  Οι εκπαιδευτικοί θα σηκώσουμε όπως πάντα το βάρος των χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο αλλαγών που υιοθετεί ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας αλλά αυτό θα προβεί σε βάρος των παιδιών στην πιο κρίσιμη ηλικία της σχολικής τους ζωής.

 • 6 Μαΐου 2020, 06:39 | Γιώτα Σταυρίδου

  Διαφωνώ ριζικά με την αύξηση του αριθμού των μαθητών στο Νηπιαγωγείο.
  Προτείνω τη μείωση αντ΄ αυτού, εάν πραγματικά θέλουμε να πούμε πως εργαζόμαστε για το καλό της εκπαίδευσης και των μαθητών μας.
  Κατανοώ τις οικονομικές δυσκολίες του ελληνικού κράτους, αλλά σε καμία περίπτωση ο ευαίσθητος χώρος της πρώτης σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών δεν θα πρέπει να θιχτεί περαιέρω. Ήδη τα 22 παιδιά είναι μεγάλος αριθμός.
  Η πολυετής εμπειρία μου στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, οι ακαδημαϊκές μου γνώσεις, αλλά και η εμπειρία μου ως μητέρα, δεν μου επιτρέπουν να μην παρέμβω σε μία τόσο σημαντική ρύθμιση.
  Ο ιδανικός αριθμός είναι τα 15 (+2) παιδιά. Μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν όλες/οι οι νηπιαγωγοί, που έχουμε εργαστεί σε πολλά διαφορετικά σε αριθμό τμήματα για πολλά χρόνια.

 • 6 Μαΐου 2020, 05:36 | Γρηγόρης

  Απαράδεκτο μέτρο από όλες τις απόψεις. Άκρως αντιπαιδαγωγικό, καθώς έτσι υποβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή σε κάθε μαθητή. Ας μην ξεχνάμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχει το απαραίτητο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ή όταν υπάρχει αργεί να έρθει. Επικίνδυνο για λόγους υγιεινής γιατί οι τάξεις είναι μικρές, χωρίς μόνιμο προσωπικό καθαριότητας (έρχονται το απόγευμα) και τα μικρά παιδιά (ειδικά του νηπιαγωγείου) δυσκολεύονται να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής. Ειδικά τώρα λόγω κορωνοϊού (COVID-19), αλλά ας μην ξεχνάμε και την εποχική γρίπη, το μέτρο αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μόνο ως σχέδιο εξόντωσης του μαθητικού και εκπαιδευτικού πληθυσμού. Απαιτείται μείωση και όχι αύξηση!

 • 6 Μαΐου 2020, 05:32 | Βασίλης Χαρίσης

  Αντλώντας επιχειρήματα από τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας, κ. Χαράλαμπο Κωνσταντίνου, οφείλω να επισημάνω τα ακόλουθα:
  Κυρίαρχος παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου για την πλειονότητα των παιδαγωγών είναι η διαμόρφωση εκπαιδευτικών συνθηκών που προάγουν τη δημιουργία ολοκληρωμένης προσωπικότητας στο μαθητή και την ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύστημα. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών και συνυπολογίζοντας και τις εμπλεκόμενες παραμέτρους στην εκπαιδευτική λειτουργία σημαντικό ρόλο παίζει η αναλογία εκπαιδευτικού-μαθητών στη σχολική τάξη. Μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι παιδαγωγικοί, διδακτικοί και κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν «οριοθετημένο» αριθμό μαθητών στην τάξη:
  • Σε μακρο-επίπεδο, οι αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις, η ραγδαία παραγωγή γνώσεων και η συχνότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση και αύξηση των προσόντων και της ετοιμότητας του μαθητή, δηλ. της ανάπτυξης και ενίσχυσης των γνωστικών, νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι η κριτική, αναλυτική, συνθετική και δημιουργική σκέψη, η διερευνητική του ωριμότητα, η πληρότητα επικοινωνίας και πράξης κ.ο.κ.
  • Σε μικρο-επίπεδο, για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, οι δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και γενικά οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή στο σχολείο, από άποψη γλωσσική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, πολιτισμική και κοινωνική, επιβάλλεται η εξατομικευμένη παιδαγωγική και διδακτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά συνολικά στη σχολική ζωή. Η συγκεκριμένη παρέμβαση ευνοεί αποφασιστικά την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, τη διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος και παιδαγωγικής σχέσης, καθώς και την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στις σχολικές διαδικασίες.
  • Με το μικρότερο αριθμό μαθητών στην τάξη ευνοείται η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης του μαθητή, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός διευκολύνεται να παρατηρεί και να καταγράφει με συστηματικό τρόπο τη μαθησιακή και εκπαιδευτική πορεία του κάθε μαθητή, χρησιμοποιώντας τις νεότερες μεθόδους αξιολόγησης, όπως είναι το παιδαγωγικό ημερολόγιο, η περιγραφική αξιολόγηση, ο φάκελος του μαθητή κ.λπ. Με την έννοια αυτήν, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει πιο αποτελεσματικά την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και να προβεί στη λήψη των κατάλληλων ανατροφοδοτικών μέτρων, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που του παρέχει για το σκοπό αυτόν η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης.
  Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν παιδαγωγικά αναγκαίο ένα μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη-τμήμα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και η ευχέρεια στον εκπαιδευτικό να παρεμβαίνει εξατομικευμένα και, προπάντων, παιδαγωγικά και να παίρνει εκείνα τα μέτρα που οδηγούν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου, προς όφελος της προόδου και της ευημερίας τόσο του μαθητή όσο και της ίδιας της κοινωνίας.
  Αυτό συνεπάγεται ότι για τις τάξεις Α’ και Β’ Δημοτικού παιδαγωγικά ευκταίος αριθμός μαθητών ανά τάξη-τμήμα θεωρείται ο 15, για τις άλλες τάξεις Δημοτικού ο 20 και για το Γυμνάσιο και το Λύκειο ο αριθμός 25. Πρέπει να υπογραμμιστεί, όμως, ότι ταυτόχρονα η εκπαιδευτική πράξη διεξάγεται από έναν άρτια συγκροτημένο εκπαιδευτικό, με πλήρη συναίσθηση του υψηλού του ρόλου και σε ένα σχολείο που πληροί τις προϋποθέσεις ανταπόκρισης στην παιδαγωγική του αποστολή.
  Η επίκληση από ορισμένους της αυξημένης παρουσίας μαθητών στην τάξη (π.χ. 60 μαθητές) που ίσχυε κατά το παρελθόν είναι και επιστημονικά και μεθοδολογικά εσφαλμένη, διότι αναφέρεται σε διαφορετικές (π.χ. αυταρχικές) εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, διδακτικές, επιστημονικές, και κοινωνικές συνθήκες.
  Αντίστοιχα η επίκληση από άλλους της αυξημένης παρουσίας μαθητών στην τάξη στα «καλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια» καταφανώς αγνοεί τους αποσκοπούντες στο κέρδος της ιδιωτικής επιχείρησης λόγους που την καθιστούν δικαιολογημένη και επιπρόσθετα επιδιώκει να μεταφέρει στο δημόσιο σχολείο όρους λειτουργίας που δεν προσήκουν στο ρόλο του, υποβαθμίζοντας την δημόσια παιδεία.
  Είναι καταφανώς αντιφατικό να επικαλείται κανείς την επένδυση στην παιδεία ως εργαλείο κοινωνικής προόδου και ταυτόχρονα για την εξοικονόμηση κονδυλίων να αποεπενδύει με τον πλέον αντιπαιδαγωγικό τρόπο, και όλα αυτά χωρίς καν να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται εξαιτίας του νέου κορωναϊού.
  Ο αριθμός των μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε κανένα τμήμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τους 20 μαθητές, με δυνατότητα προσαύξησης το πολύ κατά 10% με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Με τιμή
  Βασίλης Χαρίσης

 • 6 Μαΐου 2020, 05:31 | Νίκος Σαρρής

  εν καιρώ πανδημίας το ΥΠΑΙΘ προχωρά στην αύξηση του αριθμού των μαθητών/τριων ανά τμήμα από 22 σε 26 σε νηπιαγωγεία και δημοτικά , και σε 20 μαθητές ανά τμήμα σε σχολεία 7/θεσια και άνω. Ας αιτιολογήσει το ΥΠΑΙΘ τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
  Να αποσυρθεί το άρθρο :
  1. γιατί υποβαθμίζει την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
  2. περιορίζει το χρόνο και την υποστήριξη που χρειάζεται κάθε μαθητής
  3. οδηγεί στην περιθωριοποίηση των μαθησιακά αδύναμων μαθητών
  4. αναστατώνει μαθητές/τριες με αναγκαστικές μετακινήσεις σε περίπτωση αριθμού μικρότερου των 20 μαθητών
  5. επιβάλλει αναγκαστικές μετακινήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών
  6. σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ανασφάλειας οδηγεί στην ανεργία τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
  7. Διακινδυνεύει την υγεία των μαθητών/τριων με την πανδημία σε εξέλιξη και με βέβαιη τη συνέχιση των περιοριστικών μέτρων για την επόμενη σχολική χρονιά σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των επιστημόνων

 • 6 Μαΐου 2020, 05:03 | Νικολέττα Ρ.

  Είναι απορίας άξιο ότι ενώ σε όλο το σύγχρονο κόσμο η τάση είναι να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, για μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων, στην Ελλάδα με πρόφαση να επιτύχουμε την αναβάθμιση του σχολείου παίρνονται ακριβώς τα αντίθετα μέτρα. Αντί, να τεθεί υπό συζήτηση η περαιτέρω μείωση του αριθμού μαθητών στην Προσχολική Αγωγή και το Δημοτικό Σχολείο, καθώς και η αύξηση των πόρων για παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, συζητάμε τα αντίθετα ακριβώς, ειδικά εν μέσω υγειονομικής κρίσης!

 • 6 Μαΐου 2020, 03:18 | Ολγα

  Κρίμα!! Μετά από σημαντικά βήματα που έγιναν πέρσι και εφαρμόστηκαν τη φετινή χρονιά με καθορισμό τμημάτων 22 νηπίων, αντί να πάμε μπροστά, κάνουμε άλματα πίσω. Είναι πραγματικά λυπηρό με τέτοιες ρυθμίσεις να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να μιλάει για αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τόσο στα νηπιαγωγεία όσο και στα δημοτικά. Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης με 26 μαθητές 4-5 ετών, με ένα αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια ποσοστό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση ή διαφοροποιημένη διδασκαλία, με κτιριακές υποδομές που δε μπορούν σε καμία περίπτωση να φιλοξενήσουν έναν τέτοιο αριθμό, το μόνο που θα μπορούσε να επιτευχθεί είναι η μετατροπή του δημόσιου ελληνικού νηπιαγωγείου σε χώρο φύλαξης και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό και με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης θέλουμε να παρέχουμε στα παιδιά μας; Λάβετε υπόψη την εμπειρία των εκπαιδευτικών της πράξης και αναθεωρήστε αποσύροντας το παρόν άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:46 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  Ως εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης θα περίμενα να σεβαστείτε πια το έργο μας αλλά και τα παιδιά μας και όχι να προτείνετε ένα νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας σε αποδιοργάνωση, με άρθρα που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και είναι αντιπαιδαγωγικά!Με την αύξηση παιδιών ανά τμήμα, θα υποβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση σημαντικά, θα κλείσουν πολλά σχολεία και θα ερημώσουν χωριά της χώρας μας. Μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να φέρει πχ.η αύξηση των νηπίων σε 26 και μάλιστα σε αίθουσα συνήθως λίγων τετραγωνικών και γεμάτη έπιπλα και γωνιές δραστηριοτήτων!Τα ήσυχα παιδιά θα παραγκωνίζονται, ενώ τα ζωηρά θα αυθαιρετούν καθώς θα είναι δύσκολος ο έλεγχος τους και θα απειλείται ίσως και η ασφάλειά τους!Έπειτα, πολλά σχολεία και τμήματα θα κλείσουν, κυρίως σε χωριά νησιών και επαρχίες όπου η μεταφορά τους σε πιο κεντρικό σχολείο θα ναι δύσκολη, σκεφτείτε πχ.τα νήπια σε δύσβατους δρόμους με λεωφορείο!!
  Έπειτα, με ποια λογική εν καιρώ πανδημίας, (σκεφτείτε έρχεται κι ο χειμώνας με το νέο σχολικό έτος) αντί να μειωθεί ο αριθμός παιδιών στη τάξη για ασφάλεια, εσείς προωθείτε το αντίθετο, πώς είναι δυνατόν;; Θα βρείτε εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς απέναντι σας!Παρακαλούμε αποσύρετε άμεσα το άρθρο!

 • 6 Μαΐου 2020, 02:28 | ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  Βάσει ποιων επιστημονικών μελετών προωθείτε την αύξηση μαθητών ανά τμήμα;Δεν γνωρίζετε άραγε ότι με την αύξηση αριθμού παιδιών σε 26 θα μειωθεί σημαντικά η ποιότητα της διδασκαλίας;;Γιατί θέλετε να υποβιβάσετε την παρεχόμενη εκπαίδευση, να οδηγήσετε σε εξουθένωση το εκπαιδευτικό προσωπικό και να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια κυρίως των νηπίων;Έχετε μπει σε νηπιαγωγείο της χώρας μας με 20 παιδιά;Οι κτιριακές υποδομές των ελληνικών νηπιαγωγείων είναι συνήθως ακατάλληλες για πάνω από 15 νήπια, καθώς έχουν πολλά έπιπλα και λίγα τετραγωνικά. Φανταστείτε τί θα γίνει με 26 νηπια!!!!ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!Με την αύξηση ελάχιστου αριθμού μαθητών, θα κλείσουν πολλά νηπιαγωγεία και σχολεία σε χωριά της επαρχίας και των νησιών, όπου οι δρόμοι είναι δύσβατοι και η μετακίνηση των νηπίων θα ναι ίσως και επικίνδυνη!! ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ!Σας παρακαλούμε σεβαστείτε τα παιδιά μας!!

 • 6 Μαΐου 2020, 02:15 | Νηπιαγωγός

  Το εν λόγω άρθρο είναι αντιπαιδαγωγικό και ως ενεργό εκπαιδευτικό προσχολικής εκπαίδευσης σε Νηπιαγωγεία της χώρας μας με βρίσκει (όπως και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα άλλωστε) εκ διαμέτρου αντίθετη!!Η ποιότητα της παρεχόμενης μάθησης μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός παιδιών ανά τμήμα, θα έπρεπε να το λάβετε υπόψη διότι θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της εκπαίδευσης!!Ειδικά στο Νηπιαγωγείο με 20 παιδιά που δούλεψα, το έργο μου ήταν πολύ δύσκολο και δεν κρύβω ότι εκτός από την έλλειψη σωστής επικοινωνίας, φοβόμουν κάποιες στιγμές και για την ασφάλειά τους, δεδομένου ότι στην ηλικία των 4-5 ετών, δεν έχουν ανεπτυγμένη αίσθηση κινδύνου και σε συνδυασμό με την ακατάλληλη κτιριακή υποδομή, καταλαβαίνετε!Τα νηπιαγωγεία (τουλάχιστον όσα επισκέφθηκα στη 11ετή προϋπηρεσία μου) ήταν τάξεις πολύ μικρές σε τετραγωνικά για να φιλοξενήσουν 15 νήπια..σκεφτείτε τι γινόταν με τα 20 και με τόσα έπιπλα(τραπέζια, καρεκλάκια, παγκάκια, γωνιές δραστηριοτήτων κτλ..) Είναι αδιανόητο να συζητάτε να αυξηθούν σε 26 τα παιδιά!! ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ!!!ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ!

 • 6 Μαΐου 2020, 02:14 | Αθηνά Άνδροβιτς

  ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

  Παράλογο να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα αντί να μειώνεται.
  Σε αυτές τις ηλικίες η ανάγκη των μικρών μαθητών για «αποκλειστική» προσοχή από τον εκπαιδευτικό είναι δεδομένη και απαραίτητη. Με την αύξηση των παιδιών η ανάγκη αυτή όχι μόνο δεν καλύπτεται αλλά και καταπατείται. Είναι πλήρως αντιπαιδαγωγική.

  Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της σημερινής κοινωνίας
  – Απαιτητικό ωρολόγιο πρόγραμμα σε ποσότητα μαθημάτων και χρόνο
  – Αυξημένος αριθμός μαθητών στο σύνολο και ανά τμήμα με Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ και άλλες νευρολογικές παθήσεις (πχ. Φάσμα αυτισμού)
  – Υγειονομικές συνθήκες της εποχής που βιώνουμε (SARS2)

  Παρακαλούμε να αναθεωρήσετε το μέτρο αυτό της αύξησης και να γίνει μείωση των μαθητών ανά τμήμα.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:45 | Νατάσα

  Για ποιο ελάχιστο αριθμό 16 συζητάμε; Η δική μου τάξη είναι χωρητικότητας ούτε 15 νηπίων, αφού το συνολικό εμβαδό της αίθουσας είναι 23,75τμ, στην οποία υπάρχει και έδρα. Δηλαδή σε κάθε παιδί δεν αντιστοιχεί ούτε 1,5τμ. Ωστόσο στην αίθουσα αυτή κάθε χρόνο φοιτούν 18-19 παιδιά, λόγω της υπεραυξημένης ζήτησης για φοίτηση, ενώ ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός αιτούντων νηπίων (10 περίπου κάθε χρόνο) κι όχι προνηπίων μένει εκτός νηπιαγωγείου.
  Τις ίδιες συνθήκες χωρητικότητας έχει ένας μεγάλος αριθμός νηπιαγωγείων στο κέντρο της Αθήνας. Οι διαθέσιμοι χώροι είναι παμπάλαιοι και μικροί και τα νηπιαγωγεία ιδρυμένα σε εποχές μη υποχρεωτικότητας, τότε που στο δημόσιο νηπιαγωγείο κατάφερνε να φοιτά ο μισός πληθυσμός των νηπίων, λόγω του πολύ μικρού αριθμού σχολείων. Υπάρχουν περιοχές της Αθήνας που παρόλη την αυξημένη ζήτηση για φοίτηση, καμία ουσιαστική κρατική μέριμνα δεν έχει υπάρξει για την ίδρυση νέων και σύγχρονων νηπιαγωγείων, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις.
  Επίσης, η αύξηση του αριθμού παιδιών αν τμήμα από 20 στα 24, δείχνει ότι κανένα πραγματικό ενδιαφέρον δεν έχετε για τη μορφωτικό επίπεδο των μαθητών. Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών, τόσο μεγαλύτερα είναι τα εκπαιδευτικά οφέλη για τον μαθητή.
  Αντί, να νομοθετείται μέτρα ενάντια στα παιδιά, θα ήταν ηθικό να εξασφαλίζατε για όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και μια εκπαίδευση ποιοτική μέσω της ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:40 | Έφη Τζ

  Εντυπωσιακα περιεργος ο χρονος που επιλεγεται η αύξησή του αριθμόυ μαθητών/ταξη..
  Εξαιρετικά αντιφατικό απ τη μια η μείωση του αριθμού σύμφωνα με τις επιταγές των ειδικών.. Και απ την άλλη αύξηση από Σεπτέμβρη κατά 10 μαθητές ανά τάξη κ σε κάποιες περιπτώσεις κ περισσότερων..
  Μα καλά να γίνει παιδοφυλακτηριο το σχολείο αλλά ο επικίνδυνος αυτός υιός που θα πάει το Σεπτέμβρη..; με 26 μαθητές σε 20 τμ (Στην Καλή εκδοχη) η σχέση ποιότητας/ποσότητας είναι αντιστρόφως ανάλογη.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:20 | Κατερίνα Μ.

  Με ποια λογική τίθεται το ελάχιστο όριο των 20 μαθητών ανά τμήμα στα δημοτικά; Τι θα γίνει αν σε μία τάξη γραφτούν πχ 38 παιδιά; Οι 26 (πλέον, με τα νέα ανεβασμένα όρια) θα σχηματίσουν ένα τμήμα και όσοι «περισσεύουν» θα φύγουν και θα πάνε αλλού (αφου βάσει του πολυνομοσχεδίου δεν προβλέπεται να σχηματιστούν δυο 19άρια τμήματα;) Παρακαλώ να σοβαρευτούμε λίγο.

 • Πανελλήνια Κοινότητα Ρέτζιο
  Reggio Inspired Network
  of Greece

  Θέμα: «Αίτημα για Τροποποιήσεις στο νέο σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλων Διατάξεων».

  Αγαπητή κΥπουργέ,
  η νεοσύστατη ομάδα μας παρακολουθεί και μελετά με προσοχή όλες τις αλλαγές που προωθούνται στην Εκπαίδευση. Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, και γονείς. Όλα τα μέλη μας μέσα από διαδικασίες διαλόγου υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη μάθηση του παιδιού στηριζόμενα σε σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα, συγκριτικές έρευνες, και εμπειρικές μελέτες. Όλα τα μέλη μας ανταλλάσουν ιδέες για θετικές εκπαιδευτικές πρακτικές και προτάσεις λύσεων σε προβληματισμούς που αφορούν τα παιδιά στη βάση δύο κεντρικών αξόνων, της Επιστήμης και της Δημοκρατίας.
  Δεδομένων αυτών και με αφορμή τις προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλων Διατάξεων», καταγράφουμε και δημοσιεύουμε προς συζήτηση και γνώση τα παρακάτω, δεδομένα:

  α) από το 2005 έως και το 2018 οι μισθοί όλων των ελλήνων εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί κατά 30%, αντίθετα από τους μισθούς των υπολοίπων εκπαιδευτικών των χωρών του ΟΟΣΑ οι οποίοι έχουν αυξηθεί έως 13% (OECD, 2019 ).

  β) το 43% των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ίσο ή και μεγαλύτερο της ηλικίας των 50 ετών. Το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα των χωρών του ΟΟΣΑ (μαζί με αυτά της Εσθονίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας (OECD, 2019).

  γ) η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες αναλογίες μαθητών: εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (9.4) μαζί με άλλες δύο χώρες, το Λουξεμβούργο (9.0) και τη Λιθουανία (10.6) (Eurostat, 2019 ). Ωστόσο,

  δ) η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία είναι χαρακτηριστική της χαμηλής αυτής προαναφερθείσας αναλογίας. Συγκεκριμένα το 2010 οι γεννήσεις ζώντων ήταν 114.766, ενώ το 2018 οι γεννήσεις αυτών ήταν μόλις 86.440 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019 ).

  ε) το μέγεθος της τάξης αποτελεί δείκτη της υψηλής ή της χαμηλής ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πειραματική μελέτη STAR όπου έλαβαν μέρος παιδιά από το νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ δημοτικού, στις τάξεις όπου τα παιδιά ήταν 13-17 σημειώνονταν καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς από τις τάξεις όπου τα παιδιά ήταν 22-26 (Finn, 2002• Woods, 2015 ).

  στ) το μέγεθος της τάξης επηρεάζει όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών στις τρέχουσες, καθώς και τις επόμενες τάξεις (NIERR, 2004), αλλά και τη μεθοδολογία που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί (έλεγχος και καθοδήγηση ή υποστήριξη των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών) και τις συνέπειες αυτής στην περαιτέρω γνωστική, γλωσσική, και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη όλων των ατόμων (Espinosa, 2002).

  ζ) το μέγεθος της τάξης αποτελεί επιπρόσθετα μέτρο για την εξασφάλιση της καλύτερης υγείας (λοιμώξεις) και της ασφάλειας (τραυματισμοί) των μαθητών (Finn, 2002). Το σημείο αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένης της πρόσφατης εμπειρίας μας με τον Covid-19. Καθώς και με τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή της υποχρεωτικής διετούς φοίτησης των προνηπιών στο Νηπιαγωγείο.

  η) οποιαδήποτε συζήτηση για τη μεταβολή του μεγέθους των τάξεων οφείλει να προσκαλεί σε διάλογο εκπροσώπους της Δημόσιας Υγείας, εκπροσώπους Παιδιάτρων και εκπροσώπους των Παιδαγωγικών Σχολών, όπως συμβαίνει σε άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες (NIEER, 2004 ).
  θ) σύμφωνα με το ΟΟΣΑ οι στόχοι της εκπαίδευσης για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα αναλύονται ως δεξιότητες: γνωστικές (κριτική σκέψη, συλλογισμός, επιχειρηματολογία, καινοτομία), ενδο-προσωπικές (ευελιξία, πρωτοβουλία, εκτίμηση για τη διαφορετικότητα και μεταγνώση) και διαπροσωπικές (συνεργασία και επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων και διαπραγματεύσεις) (Pellegrino, 2017 ). Οι δεξιότητες αυτές είναι διαφορετικές από τις ήπιες δεξιότητες που προωθούνται ως εργαστήρια/ μαθήματα στο άρθρο 1 του υπό ψήφιση νέο σχέδιο νόμου.

  ι) οι Τέχνες και η επαφή των παιδιών μέσω των Τεχνών δια μέσου των επαγγελματιών με παιδαγωγική κατάρτιση εξυπηρετούν άριστα τους στόχους για τι δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΟΣΑ αφού σύμφωνα με το πρόσφατο άρθρο του Πανεπιστημίου Michigan (Rymanowicz, 2015) αυτές ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, τη γνωστική ανάπτυξη, τη μαθηματική σκέψη και τη γλώσσα.

  Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανώτερα δεδομένα και ευρήματα, προσκαλούμε τους υπευθύνους να καθυστερήσουν τις διαδικασίες προώθησης του εν λόγω νομοσχεδίου. Να έρθουν σε ουσιαστικό και πραγματικό διάλογο με τους αρμόδιους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Να τροποποιήσουν και εμπλουτίσουν τις προτάσεις τους με τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα, να χρηματοδοτήσουν μακροχρόνιες εγχώριες έρευνες όπως αντίστοιχα κάνουν άλλες χώρες για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής τους πολιτικής, να λάβουν υπόψη τους προσεκτικά τα δεδομένα του ΟΟΣΑ για την πενιχρότητα του κλάδου των εκπαιδευτικών σε σχέση με την παραγωγικότητά τους και τους στόχους για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, και να αναφέρουν με διαφάνεια τα πρότυπα τους από τις αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χωρών με παρόμοια χαρακτηριστικά της Ελλάδος.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:59 | Μάρκος Τ.

  Κάθε εκπαιδευτικός που έχει μπει έστω και για λίγο σε σχολική αίθουσα στην Πρωτοβάθμια καταλαβαίνει ότι η αύξηση του αριθμού των μαθητών είναι αντιπαιδαγωγική, απολύτως λανθασμένη και -εκ των πραγμάτων- λόγω της πανδημίας, επικίνδυνη. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε το γεγονός ότι στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού ο αριθμός των παιδιών στην τάξη μειώνεται. Ο προφανής στόχος του μέτρου είναι να μειωθεί ο αριθμός πρόσληψης αναπληρωτών και τίποτα άλλο. Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και για το συμφέρον της ίδιας της κυβέρνησης: πολύς κόσμος και ιδιαίτερα οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού αυτή τη στιγμή και εν μέσω πανδημίας δεν έχουν φυσικά ενημερωθεί τι θα συμβεί με αυτήν τη ρύθμιση. Όταν τον Σεπτέμβριο αναγκαστούν να αλλάξουν άρον άρον σχολείο, οι αντιδράσεις θα είναι σφοδρές.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:49 | Χατζηβασιλειάδου Δέσποινα

  Περαιτέρω αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη συνεπάγεται περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας. Ήδη οι εκπαιδευτικοί αγκομαχώντας παλεύουμε να ανταπεξέλθουμε στα πολυάριθμα επίπεδα και διαφορετικές ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεχόμενη αύξηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Πόσα ακόμα χρόνια θα είναι μοναδικός γνώμονας της εκπαιδευτικής πολιτικής η εξοικονόμηση χρημάτων; Εκπαιδευτικοί πλασιέ που μετακινούνται σε 2, 3 έως και 7 (!) σχολεία. Απόκρυψη κενών για μεταθέσεις, αφού σπάνια προκύπτουν 12 ώρες σε μία σχολική μονάδα, αλλά κενά υπάρχουν συνολικά στα σχολεία. Κάλυψη πάγιων και μόνιμων αναγκών με αναπληρωτές που συμφέρουν καλύτερα. Απαρχαιωμένα ή κακής ποιότητας σχολικά εγχειρίδια. Αν δεν αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση στην ποιότητά της.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:45 | Αγγελική Κ.

  Το σκεπτικό αυτού του άρθρου στηρίζεται σε λογιστηριακή λογική,είναι αντιπαιδαγωγικός ο τρόπος που θέλουν να στοιβάξουν περισσότερα παιδιά σε αίθουσες κελιά και σκοπός του είναι η μείωση των δαπανών στην παιδεία!

 • 6 Μαΐου 2020, 00:44 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  Η αύξηση από 22 σε 24 μαθητές ανά τμήμα (με δυνατότητα να φτάσουν ακόμα και 27) δεν είναι λειτουργική και θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της διδασκαλίας. Η σύγχρονη παιδαγωγική έχει δείξει ότι δεν είναι αποτελεσματική η διδασκαλία σε μεγάλο αριθμό μαθητών, μάλιστα ο αριθμός των μαθητών που θεωρείται ιδανικός από τη διεθνή εμπειρία είναι μικρότερος των 20.

  Είναι προφανές ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών/τριών ανά τμήμα, τόσο μειώνεται και ο χρόνος για τον/ την κάθε μαθητή/τρια: Αν διαιρέσει κανείς τα 45΄-50΄ της διδακτικής ώρας δια του 27, αφού αφαιρέσει τον χρόνο που χρειάζεται ο/η εκπαιδευτικός, πόσος χρόνος αντιστοιχεί σε κάθε παιδί για να εκφράσει και να λύσει τις απορίες του, να ακουστεί, να ανακοινώσει τις εργασίες του, να λάβει μέρος σε μια συζήτηση, να συνεργαστεί…

  Μειώνεται η δυνατότητα εφαρμογής τόσο της εξατομικευμένης, όσο και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός θα εξαναγκάζεται να καταφεύγει σε ένα μάλλον δασκαλοκεντρικό μοντέλο κάνοντας παράδοση από καθέδρας και εξετάζοντας φωτοτυπημένες ασκήσεις, κάτι που ευνοεί τα παιδιά από τα ευνοημένα περιβάλλοντα και θέτει στο περιθώριο παιδιά που προέρχονται από ασθενέστερες κοινωνικοοικονομικά οικογένειες. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών εκ των πραγμάτων περιορίζεται, επομένως και το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης.

  Επιπλέον, θέτοντας το κατώτατο όριο των 20 παιδιών για να λειτουργήσει ένα τμήμα, ας δούμε τι θα συμβεί αν σε μια τάξη σχολείου είναι εγγεγραμμένα 45 παιδιά. Μέχρι τώρα η τάξη χωριζόταν σε 2 τμήματα. Ακολουθώντας τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, δημιουργείται ένα τμήμα των 27 και απομένουν 18 παιδιά να αναζητούν άλλα σχολεία για φοίτηση. Πέρα από την ταλαιπωρία λόγω της καθημερινής μετακίνησης, το παιδί χάνει το περιβάλλον στο οποίο έχει ήδη εγκλιματισθεί.

  Και μια παρατήρηση: η αύξηση του αριθμού των μαθητών/τριών ανά τμήμα, και μάλιστα σε αίθουσες περιορισμένου χώρου, εν μέσω πανδημίας, θέτει επιπλέον το ζήτημα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:40 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα πρέπει να είναι 22 χωρίς καμία δυνατότητα προσαύξησης, προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Αντίστοιχα, το ίδιο να ισχύει και για τον μέγιστο αριθμό νηπίων-προνηπίων ανά τμήμα, δηλαδή 22 χωρίς καμία δυνατότητα προσαύξησης.
  Επίσης ο ελάχιστος αριθμός μαθητών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 12 και όχι 20 ή 16(νηπίων) μαθητές ανά τμήμα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταμερισμού των μαθητών ανά τάξη στις σχολικές μονάδες με δημιουργία ολιγομελών τμημάτων που θα βελτιώσει και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη.
  Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη να καθορίζεται επίσης με βάση το εμβαδόν κάθε τάξης, καθώς στις σχολικές μονάδες υπάρχουν σχολικές αίθουσες διαφόρων επιφανειών. Έτσι και με βάση τα εγκεκριμένα κτιριολογικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, η αναλογία που πρέπει να τηρείται είναι 1 μαθητής/1,5 τ.μ. Με βάση λοιπόν αυτή την αναλογία, θα πρέπει να καθορίζεται για κάθε συγκεκριμένη σχολική αίθουσα κάθε σχολικής μονάδας από τον αντίστοιχο Δήμο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά συγκεκριμένη αίθουσα. Η προϋπόθεση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μικρών σχολικών αιθουσών στις οποίες στοιβάζεται μεγάλος αριθμός μαθητών, τηρώντας μόνο το όριο του μέγιστου αριθμού μαθητών που ισχύει, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στην τάξη.
  Οι παραπάνω προτάσεις είναι δεδομένο ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στις σχολικές αίθουσες και της βελτίωσης των συνθηκών μάθησης των παιδιών. Επίσης, η αναγκαιότητα των προτάσεων αυτών ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου, καθώς η υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών στις σχολικές αίθουσες είναι πλέον πρώτιστης σημασίας.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:10 | Θεοδωρίδου Ελισάβετ

  Με βάση την 11χρονη εμπειρία μου ως νηπιαγωγός και έχοντας δουλέψει τόσο με 24 όσο και με λιγότερα παιδιά, θεωρώ ότι ο αριθμός 16 θα έπρεπε να είναι ο μέγιστος και όχι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών μια νηπιακής τάξης. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών δεν επιτρέπει τη δημιουργία στενων διαπροσωπικών σχέσεων τόσο των μαθητών μεταξύ τους όσο και των μαθητών με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός μαθητών δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αφιερώσει επαρκή χρόνο στον κάθε μαθητή ξεχωριστά ώστε να καλύψει τις ιδιαίτερες μαθησιακές και συναισθηματικές του ανάγκες. Επίσης, είναι σημαντικό ο αριθμός των μαθητών μια τάξης να διαμορφώνεται ανάλογα με το εμβαδόν της σχολικής αίθουσας. Δεδομένου ότι η σχολική αίθουσα αποτελεί τον δεύτερο εκπαιδευτικό, δε θα πρέπει να καλύπτεται στην πλειονότητά της από τραπέζια λόγω του μεγαλου αριθμου μαθητών αλλά να υπάρχει επαρκής χωρος για τη δημιουργία κέντρων μάθησης (γωνιων) που θα προσφέρουν ποικίλα γνωστικά ερεθίσματα στα παιδια και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ευχαριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος που θα ωθήσει τα παιδιά να υιοθετήσουν μια θετική στάση προς το σχολείο και τη μάθηση γενικοτερα.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:08 | Μαρία

  Η αύξηση των μαθητών είναι λάθος και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Είναι κρίμα να πηγαίνουμε πίσω αντί μπροστά την παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση. Για την καλύτερη ποιότητα των μαθημάτων είναι επιτακτική ανάγκη η μείωση κι όχι η αύξηση. Όλα τα σχόλια εδώ αυτό ομολογούν. Ελπίζω να ακουστούν και να μην προχωρήσετε από μόνοι σας στην αύξηση χωρίς να ληφθούν υπόψιν όλες μας οι απόψεις. Οι περισσότεροι είμαστε εκπαιδευτικοί της τάξης και γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα μιας πιθανής αύξησης του αριθμού των μαθητών αν τμήμα. Είναι καταστροφικό.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:08 | Ελένη

  «Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι τέσσερις (24), με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας»
  είναι απαράδεκτη. Η αύξηση μαθητών σε τάξεις Δημοτικού με τις παρούσες υποδομές δε θα είναι εφικτή.

  «Ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός μαθητών στα γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των αριθμητικών αυτών ορίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  Ενδέχεται και νέα αύξηση μαθητών αν οι συνθήκες το προστάζουν?
  Τα 28 άτομα σε μία τάξη Γυμνασίου ή Λυκείου είναι ήδη πάρα πολλά!

 • 6 Μαΐου 2020, 00:07 | ΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Επιβάλλεται οι μαθητές για παιδαγωγικούς λόγους να είναι από 10 έως 15 σε κάθε τάξη το πολύ. Ολοι το γνωρίζουν αυτό-γονείς και μαθητές. Κ εσείς πολύ καλά! Κάντε το αυτονόητo!

 • 6 Μαΐου 2020, 00:04 | Ειρήνη

  Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η τήρηση στοιχειώδους υγιεινής λόγω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης που περνάμε και της εποχικής γρίπης επιτάσσει την ΜΕΙΩΣΗ και όχι την αύξηση μαθητών ανά τάξη.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:46 | Μινα

  Εμπρός- πίσω λοιπόν, τα καλά Και συμφέροντα, είμαστε μόνο αριθμοί μάλλον κ τίποτα άλλο. Αλήθεια, πραγματικά μπορεί ν υπάρχει κάνεις που να πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα με περισσοτερους μαθητές είτε για εκείνους, είτε για τους εκπαιδευτικους;;.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:41 | Κωνσταντίνος

  Ποια έρευνα είναι αυτή που αναφέρει ότι 26 παιδιά σε μια τάξη είναι καλύτερα από τα 16 , χωρίς να επηρεάζεται μάλιστα η ποιότητα της εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση; Απαράδεκτη προσπάθεια υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας και παραπλάνησης του κοινού!

 • 5 Μαΐου 2020, 23:38 | ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΡΟΥΛΑ

  Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η τήρηση στοιχειώδους υγιεινής λόγω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης αλλά και της εποχικής γρίπης επιτάσσει την ΜΕΙΩΣΗ και όχι την αύξηση μαθητών ανά τάξη.
  Ηδη μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης όπως αποδεικνύεται από το πρόγραμμα PISA. Το 2018 οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες, όπως και παλαιότερα, πήραν «κάτω από τη βάση» στα τρία γνωστικά αντικείμενα (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και κατανόηση κειμένου) καταλαμβάνοντας την τέταρτη απο το τελος θέση αναμεσα απο 76 χώρες του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα με την ολέθρια υποβάθμιση της εκπαίδευσης σε τίποτα πλέον δεν θυμίζει την γενέτειρα σημαντικών επιστημων που υπήρξε κάποτε.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:38 | Αριστος

  Ο μεγάλυτερος αριθμός μαθητων δημιουργεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία,καθως πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικες δυσκολίες και χρειάζονται υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών δεν λύνει τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν άλλα τα μεγεθύνει. Τα κοινωνικά και οικογενειακα προβλήματα που βιώνουμε στην σύγχρονη κοινωνία, έχουν αντίκτυπο στα παιδια και μεταφέρονται στο σχολείο δημιουργωντας πρόσθετα προβλήματα και χρήζουν εξατομικευμενης παιδαγωγικής προσέγγισης και προσοχής από τον δασκαλο. Πως θα πραγματοποιηθεί αυτό σε μια τάξη που φοιτούν όλο και περισσότεροι μαθητές; Επιπλέον εν μέσω της πανδημίας, που είναι απαραίτητες οι αποστάσεις, ψηφίζεται άρθρο για αύξηση του αριθμού των παιδιών σε αίθουσες, οι οποίες είναι ακατάλληλες ακόμα και για 15 μαθητές.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:04 | Σπυριδούλα

  Δεν θα βρείτε εκπαιδευτικό που να συμφωνεί με το απαράδεκτο και αντιπαιδαγωγικό μετρό της αύξησης των μαθητών ανά τάξη. Ποια είναι αυτά τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης που συμφωνούν με τον αριθμό 24, όταν πρότυπα σχολεία του εξωτερικού δουλεύουν με τάξεις των 15 ατόμων και σοβαρές έρευνες συμφωνούν με παρόμοιους αριθμούς;

 • 5 Μαΐου 2020, 23:04 | Αλέξανδρος

  Η αύξηση του αριθμού των μαθητών σε ποια έρευνα με ποιοτικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά βασίζεται που είναι δημοσιευμένη σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά; Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα…
  Πώς θα κάνεις ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε 26 παιδιά. Οι αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας μιλούν για ομάδες των 4-6 ατόμων. Τι ομάδες θα προκύψουν και πώς θα γίνεται εφικτή η ομαδοσυνργατική διδασκαλία; Μήπως με αυτόν τον τρόπο ωθούμε τους/τις εκπαιδευτικούς σε παραδοσιακές διδασκαλίες με «παράδοση» μαθημάτων;
  Αλήθεια, ποιος είναι ο μέσος όρος των μαθητών/-τριών ανά τάξη στις χώρες του ΟΟΣΑ;
  Ετούτη η αύξηση το μόνο που θα δημιουργήσει (σε συνάρτηση και με τα δεδομένα για τον covid-19) είναι δυσκολίες και προβλήματα!

 • 5 Μαΐου 2020, 23:01 | Εκπαιδευτικός

  Σας παρακαλώ να αναθεωρήσετε αυτή τη διάταξη. Δουλεύω εδώ και 17 χρόνια στο δημόσιο δημοτικό σχολείο. Πολλοί από μας πιστέψαμε σε σας και ελπίζουμε ότι πραγματικά θα εργαστείτε για μια αναβαθμισμένη εκπαίδευση. Εκ πείρας, όμως, σας λέω ότι δεν αναβαθμίζεται η εκπαίδευση με αύξηση του αριθμού των παιδιών μέσα στις τάξεις. Αυτή η αύξηση θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, απ’ ότι φιλοδοξείτε ότι θα λύσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ένα τμήμα με 26-27 μαθητές. Μέσα σ’ αυτούς έχεις παιδιά με ηπιότερες διαταραχές, αλλά και παιδιά με άλλες σοβαρότερες διαταραχές, που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε πολυπληθή τμήματα. Επίσης, υπάρχουν γονείς που έχουν αποδεχτεί τις δυσκολίες των παιδιών τους και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς που τους είναι αδιανόητο να δεχτούν ότι το παιδί τους έχει κάποια αναπτυξιακή διαταραχή και δε δέχονται να περάσει από το ΚΕΣΥ, για να μπορέσει να πάρει παράλληλη στήριξη. Τι θα γίνει μ’ αυτά τα παιδιά; Θα χαθούν μέσα σε ένα τμήμα 27 μαθητών. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε παιδαγωγοί. Έχουμε βασικές γνώσεις ψυχολογίας και κάποιοι από μας είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ειδικής αγωγής. Δεν είμαστε, όμως, ούτε ψυχολόγοι, ούτε ειδικοί για να διαχειριστούμε σοβαρές καταστάσεις και μάλιστα μέσα σε πολυπληθή τμήματα και με απουσία παράλληλης. Άλλωστε, η διδακτική ώρα περνάει τόσο γρήγορα που και να θες να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιους μαθητές κάποιες φορές, δυστυχώς, δεν προλαβαίνεις. Πόσο μάλλον σε τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών!

 • 5 Μαΐου 2020, 22:58 | Ελένη

  Που ακριβώς παιδαγωγικά στηρίζεται η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα; Είναι δυνατόν να λειτουργεί τμήμα νηπιαγωγείου με 25 παιδιά; Έχετε ιδέα καθόλου λειτουργικά και πρακτικά από μάθημα σε τάξη;;;;;;