Άρθρο 02 – Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167) προστίθεται περ. γ′ ως εξής:
«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων».

 • 6 Μαΐου 2020, 07:06 | Ναντια

  Διαφωνώ. Πριν να ακούσουν καλά τα ελληνικά να πάμε σε άλλη γλώσσα. Γιατί μέχρι να μιλήσουν ή να γράψουν σωστά τα ελληνικά, ρωτήστε τους δασκάλους τους τι βιώνουν. Μα και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού κακώς διδάσκονται…η ημιμάθεια βασιλεύει σε όλα τα επίπεδα.
  Αντί να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, το αποτελειώνουμε.
  Ή αν πάλι τόσο καλό κάνει στον εύπλαστο νου η πρώωρη αυτή έναρξη, γιατί να μη μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά, (όπως άλλωστε κάνουν ξένοι λαοί), που θα τα βοηθήσουν κιόλας στο μέλλον σίγουρα; Η ξενομανία θα μας βγάλει τα μάτια. Χάνουμε την παιδεία μας έτσι. Είναι φανερό.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:00 | Χριστίνα Αλμπάνη

  Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο αν και ελπιδοφόρα πρωτοβουλία θα δημιουργήσει περισσοτερα προβλήματα από οσα θα λύσει
  Είναι σημαντικό να στηριχθεί η σχέση της οικογένειας και του σχολείου μέσω ειδικοτήτων σε κάθε σχολείο ή ανά μικρές ομάδες σχολείων όπως αυτές του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού.Η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης μικρότερων δυσκολιών ή προβλημάτων (όπως προβλήματα λόγου, αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήμτα συμπεριφοράς κα.) Θα ενισχύσει τους μαθητές και τις οικογενειές τους για να συνεχίσουν όσο πιο ομαλά γίνεται την πορεία τους και την προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα θα στηριχθεί ουσιαστικά και η εκπαιδευτική κοινότητα στο να προσφέρει τα μέγιστα στους μαθητές

 • 6 Μαΐου 2020, 06:29 | Γιώτα Σταυρίδου

  Διαφωνώ ριζικά με την εισαγωγή μιας ξένης γλώσσας στο Νηπιαγωγείο.
  Η πολυετής εμπειρία μου στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, οι ακαδημαϊκές μου γνώσεις, αλλά και η εμπειρία μου ως μητέρα, δεν μου επιτρέπουν να μην παρέμβω σε μία τόσο σημαντική ρύθμιση.
  Τα νήπια ακόμα δεν έχουν κατανοήσει τη δομή της μητρικής τους γλώσσας, τον προφορικό λόγο, δεν έχουν κατακτήσει τη γραφή, ούτε την ανάγνωση.
  Στο ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό στάδιο, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχιση στα παιδιά, προσπαθώντας να διδάξουμε μία ξένη γλώσσα. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που θα το κάνουν αργότερα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει από τόσο νωρίς.
  Τα νήπια έχουν άλλες γνωστικές και ψυχοπαιδαγωγικές ανάγκες και σε αυτές θα πρέπει να εστιάσουμε.
  Η μόνη ανάγκη, που βλέπω να εξυπηρετεί η δεδομένη ρύθμιση, είναι ο διορισμός καθηγητών της αγγλικής γλώσσας. Κατανοώ τα κίνητρα, αλλά, ας βρει το ΥΠΕΠΘ άλλο τρόπο να μειώσει την ανεργία σε αυτόν τον κλάδο.
  Τα Νηπιαγωγεία έχουν ανάγκη από επιπλέον Νηπιαγωγούς, (που, επίσης, υπάρχει ανεργία στον κλάδο) όχι από καθηγητές αγγλικών.

 • 6 Μαΐου 2020, 05:53 | Νίκος Σαρρής

  Αγγλικά στο νηπιαγωγείο , και στη συνέχεια πληροφορική και γυμναστική. Τα νήπια και τα προνήπια καλούνται σε προσαρμογή, στην σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, στην κοινωνικοποίηση. Πού χωράνε τα αγγλικά σε αυτό το πλαίσιο. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν. Δεν είναι παιδαγωγικά σωστή η σχολειοποίηση των προνήπιων και των νηπίων

 • 6 Μαΐου 2020, 04:56 | ΘΕΣΣΑΛΟΣ

  Υπάρχει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ τεκμηρίωση για την εισαγωγή των Αγγλικών (και) στο Νηπιαγωγείο; Ή γίνεται για τους γνωστούς λόγους (για να καλύψουν το ωράριό τους οι υπεράριθμοι εκπ/κοί της Αγγλικής);…

 • 6 Μαΐου 2020, 04:10 | Παντελεήμων Πανδής

  Με αφορμή την πιλοτική προσθήκη της ενασχόλησης με την αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο και κατανοώντας το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνεται κάτι τέτοιο, θα ήθελα να σημειώσω πως, για τους αντίστοιχους λόγους, θα ήταν εξίσου πολυσήμαντη η εισαγωγή του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω μουσικών και μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων με στοχευμένη καθοδήγηση μουσικά από τον εκπαιδευτικό μουσικής ΠΕ79.01 και την παρουσία και τη συνεργασία με τις/τους νηπιαγωγούς, ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στη γνωστική, συναισθηματική, κιναισθητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων, την εξάσκηση της ακοής καθώς και της δυνατότητας συνεργασίας και επικοινωνίας που εκ φύσεως εμπεριέχει η ενασχόληση με τη Μουσική.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:01 | Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

  Με αφορμή την πιλοτική προσθήκη της ενασχόλησης με την αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο και κατανοώντας το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνεται κάτι τέτοιο, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως, για τους αντίστοιχους λόγους, θα ήταν εξίσου πολυσήμαντη η εισαγωγή του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω μουσικών και μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων με στοχευμένη καθοδήγηση μουσικά από τον εκπαιδευτικό μουσικής ΠΕ79.01 και την παρουσία και τη συνεργασία με τις/τους νηπιαγωγούς, ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στη γνωστική, συναισθηματική, κιναισθητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων, την εξάσκηση της ακοής καθώς και της δυνατότητας συνεργασίας και επικοινωνίας που εκ φύσεως εμπεριέχει η ενασχόληση με τη Μουσική.

  μετά τιμής

  για τον Σύλλογο Αποφοίτων
  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

  ο Πρόεδρος: Παντελεήμων Πανδής
  ο Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κυραναστάσης

 • 6 Μαΐου 2020, 03:52 | Νικολέττα Ρ.

  Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) στη γενική εκπαίδευση αποσκοπώντας σε ολιστική παρέμβαση, όπως αξίζει σ΄ένα καινοτόμο σχολείο.

 • 6 Μαΐου 2020, 03:44 | Γρηγόρης

  Πραγματικά απορώ… Τι οφέλη θα μπορούσε να έχει για τα παιδιά αυτής της ηλικίας; Οι γονείς μου με είχαν στείλει στην πρώτη δημοτικού σε φροντιστήριο αγγλικών (ήταν δωρεάν για να πιάσουν πελατεία). Ακόμα θυμάμαι τη ματαίωση και το μπέρδεμα που μου είχε προκαλέσει. Αναρωτιόμουν τι στο καλό μαθαίνω. Φαντάζομαι τι αποτυχία θα έχει στα προνήπια και στα νήπια. Εννοείται επίσης πως τίποτα δεν έμαθα και πως μίσησα τα αγγλικά. Από τότε ξάπλωνα στο πάτωμα και έλεγα στους γονείς μου ότι μόνο σηκωτό θα με πάνε στο φροντιστήριο αγγλικών. Εγώ δεν θέλω το παιδί μου να καταπιέζεται σε αυτή την ηλικία με «μαθήματα» και ξένες γλώσσες. Θέλω να παίξει, να δημιουργήσει, να κοινωνικοποιηθεί και να νιώσει ελεύθερο. Τώρα που μπορεί, γιατί μετά δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξαναγυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έτσι μαθαίνουν. Δηλαδή αν κάνει αγγλικά μια ώρα την εβδομάδα στο νηπιαγωγείο θα μιλάει άπταιστα μετά από λίγα χρόνια; Άλλο να είσαι δίγλωσσος και άλλο να σου λένε ξαφνικά στα 4 μάθε τα χρώματα στα αγγλικά. Για το παιδί αυτής της ηλικίας άλλα θέματα έχουν προτεραιότητα και σίγουρα δεν πρόκειται να έχει κίνητρο για την εκμάθηση των αγγλικών, αφού δεν το εξυπηρετεί επικοινωνιακά. Δεν με νοιάζει να μάθει στο νηπιαγωγείο τα χρώματα, τους αριθμούς και άλλες λεξούλες στα αγγλικά ή να λέει αγγλικά τραγουδάκια. Θα τα μάθει, όπως τα μάθαμε και εμείς! Αγγλικά στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο…. Θα τα μάθουν και τα αγγλικά και όσες γλώσσες μπορούμε να πληρώσουμε (γιατί στο σχολείο δεν πρόκειται). Αντί να βρεθεί μια λύση να γίνει ποιοτική η εκμάθηση των ξένων γλωσσών στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, πάτε να καταστρέψετε τη μοναδική βαθμίδα που λειτουργεί ακόμα καλά. Έχουμε βαρεθεί να πληρώνουμε φροντιστήρια. Ή μήπως τώρα πρεπει να τα στείλουμε φροντιστήριο και από το νηπιαγωγείο; Έτσι θα αναβαθμιστεί η εκπαίδευση;

 • 6 Μαΐου 2020, 03:13 | Σ.Λάππα

  Με αφορμή την πιλοτική προσθήκη της ενασχόλησης με την αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο και κατανοώντας το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνεται κάτι τέτοιο, θα ήθελα να σημειώσω πως, για τους αντίστοιχους λόγους, θα ήταν εξίσου πολυσήμαντη η εισαγωγή του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω μουσικών και μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων με στοχευμένη καθοδήγηση μουσικά από τον εκπαιδευτικό μουσικής ΠΕ79.01 και την παρουσία και τη συνεργασία με τις/τους νηπιαγωγούς, ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στη γνωστική, συναισθηματική, κιναισθητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων, την εξάσκηση της ακοής καθώς και της δυνατότητας συνεργασίας και επικοινωνίας που εκ φύσεως εμπεριέχει η ενασχόληση με τη Μουσική.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:52 | Κατερίνα Κ.

  Ως μητέρα και ως εκπαιδευτικός θεωρώ απαράδεκτη την εισαγωγή αγγλικής γλώσσας σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία που τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και χρόνο να εξοικειωθούν με τη γλώσσα, τις εκπαιδευτικούς, το περιβάλλον του σχολείου πόσο μάλλον αν χρειάζεται να γνωρίσουν κι άλλη γλώσσα κι άλλους εκπαιδευτικούς….

 • 6 Μαΐου 2020, 02:52 | Βασίλης Ζ.

  Δηλώνω την αντίθεσή μου με την εισαγωγή των αγγλικών στο νηπιαγωγείο.
  Δεν πιστεύω ότι τα παιδιά μου πρέπει να διδάσκονται αγγλικά στο νηπιαγωγειο, όταν καλά καλά δεν έχουνε μάθει να μιλούν σωστά τα ελληνικά σε αυτή την μικρή ηλικία.
  Δεν χρειάζεται βιασύνη για να μάθει κανείς αγγλικά. Δηλαδή εμείς που μάθαμε στο γυμνάσιο και έπειτα πάθαμε τίποτα;
  Ποιος μας λέει ότι είναι χρήσιμο να μαθαίνουν τα παιδιά αγγλικά στο νηπιαγωγείο; Αν υπάρχει τεκμηρίωση αυτόυ του σκεπτικού, παρακαλώ το υπουργείο να τη δημοσιεύσει.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:32 | Ολγα

  Ως εκπαιδευτικός της πράξης αναρωτιέμαι αν η υλοποίηση δραστηριοτήτων αγγλικής γλώσσας και μάλιστα από ένα τρίτο πρόσωπο, είναι μία από τις ανάγκες των νηπιαγωγείων μας και των νηπίων, τα οποία περισσότερο έχουν ανάγκη σύνδεσης με ένα πρόσωπο αναφοράς για την καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ήδη τα νήπια με το πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αναγκάζονται σε κάποιες περιπτώσεις να αλλάζουν ακόμα και 3 δασκάλες στη διάρκεια της ημέρας(πρωινή υποδοχή, υποχρεωτικό πρωινό, ολοήμερο). Είναι αλήθεια προτεραιότητα των νηπίων η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, τη στιγμή που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε βασικές δεξιότητες στη χρήση της ελληνικής γλώσσας και του λόγου γενικότερα; Μήπως τείνουμε να σχολειοποιήσουμε το νηπιαγωγείο; Μήπως η ύπαρξη ψυχολόγων ή λογοθεραπευτών ανά ομάδες σχολείων θα ήταν πιο ουσιαστική για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας σ αυτή την τόσο ευαίσθητη ηλικία και να αναβαθμίσουμε το ελληνικό σχολείο; Μήπως θα πρέπει να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της παιδείας και των σχολείων μας;

 • 6 Μαΐου 2020, 02:24 | Ελένη Κ.

  Το νηπιαγωγείο χρειάζεται περισσότερες/-ους νηπιαγωγούς και ολιγομελη τμήματα νηπίων-προνηπίων. Οι ειδικότητες κατακερματίζουν τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος και μόνο αναστάτωση μπορούν να προκαλέσουν.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:08 | ΠΕΚΑΔΕ

  Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης) θεωρεί την πιλοτική εισαγωγή του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο ως ένα θετικό βήμα που θα επιτρέψει την εξοικείωση των παιδιών με την αγγλική γλώσσα και θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την αποτελεσματική εκμάθησή της. Ταυτόχρονα, θα επεκτείνει και θα εμπλουτίσει τους στόχους του Προγράμματος σπουδών του Νηπιαγωγείου. Η ενασχόληση των μαθητών με τα Αγγλικά, όπως αυτή περιγράφεται στο σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ, μας βρίσκει σύμφωνους, δηλαδή η διδασκαλία τους να γίνεται από εκπαιδευτικούς Αγγλικής ΠΕ06 με τη συνέργεια του/της Νηπιαγωγού.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:02 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

  Η εισαγωγή δομημένων διδακτικών ενοτήτων όπως αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του ενδεδειγμένου προγράμματος σπουδών, τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας και τις μελέτες για την προσχολική εκπαίδευση, που εστιάζουν στην μάθηση μέσω του παιχνιδιού, με στόχους που θέτει η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ομάδας, και με βασική αρχή ότι η γνώση κατακτάται ολιστικά και είναι ενιαία και όχι ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σε μαθήματα όπως συμβαίνει με το Δημοτικό σχολείο και τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον αντιπαιδαγωγική η είσοδος ειδικοτήτων στα νηπιαγωγεία (όπως ΠΕ06) και ο χωρισμός σε διδακτικές ώρες ανά μάθημα. Άλλωστε δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να στηρίζουν ότι η εκμάθηση ξένης γλώσσας από 4 ετών θα τα ωφελούσε, αφού έχουν όλο το χρόνο μετά να μάθουν αγγλικά πιο ώριμα και χωρίς άσκοπη πίεση. Σκεφτείτε και τα αλλοδαπά παιδιά πόσο θα δυσκολευόντουσαν που δεν γνωρίζουν καν ελληνικά!Επίσης η είσοδος ξένου εκπ/κού για πχ μισή ώρα, θα προκαλούσε αναστάτωση στα παιδιά, αλλά και άσκοπα έξοδα από το κράτος.ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ. Ως εκπαιδευτικό προσχολικής εκπαίδευσης της χώρας μας με βρίσκει κάθετα αντίθετη.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:51 | Πέτρος

  Δεν συμφωνώ με την εισαγωγή των αγγλικών στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Σε αυτή την ηλικία υπάρχουν πολλά παιδιά που δυσκολεύονται να χειριστούν σωστά την ελληνική γλώσσα και το τελευταίο πράγμα που τους χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή είναι να έρθουν σε επαφή και με την αγγλική γλώσσα.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:46 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

  Το εν λόγω άρθρο για την αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο και μάλιστα από εκπ/κο Π06, ΔΕΝ στηρίζεται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του Νηπ/γείου, αλλά δυστυχώς ούτε στις ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Δεν λαμβάνει υπόψη τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων αλλά ούτε και τον ενδεδειγμένο (βάσει μελετών) τρόπο διδασκαλίας και μάθησης για τη προσχολική ηλικία. Το Νηπιαγωγείο ΔΕΝ είναι Δημοτικό σχολείο ώστε να διδάσκονται αυστηρά δομημένες διδακτικές ενότητες με διαφορετικές ειδικότητες!! Τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν με παιγνιώδη τόπο και με στόχους που θέτει η επιμορφούμενη για αυτή την ηλικία νηπιαγωγός, βάσει του ΔΕΠΠΣ και η γνώση κατακτάται με ενιαία ολιστική προσέγγιση και όχι κατακερματισμένη σε διακριτά μαθήματα!
  Απ όλα λοιπόν τα εφόδια που καλούνται να αποκτήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, με τι κριτήρια προτείνεται η γνωριμία με την αγγλική γλώσσα;Και μάλιστα χωρίς καμία επιστημονική αναφορά που να οδηγεί σε θετικά γνωστικά και κοινωνικά αποτελέσματα από αυτή τη πρόωρα βεβιασμένη και αντιπαιδαγωγική τελικά εισαγωγή των αγγλικών στο νηπιαγωγείο;Τα προνήπια τώρα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά τη μητρική τους γλώσσα ενώ τα αλλοδαπά δεν μιλάνε πολλές φορές ελληνικά!Μόνο σύγχυση μπορεί να προσφέρει η αγγλική γλώσσα από τόσο νωρίς! Ποιο το όφελος να μαθαίνουν 10 λέξεις στα αγγλικά από 4 ετών κι ενώ μπορεί αργότερα να κουραστούν;Γιατί να μην αρχίσουν από το Δημοτικό;Διαφωνώ κάθετα στην σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου και στην εισαγωγή ξένης γλώσσας από τόσο νωρίς και δη από άλλον εκπαιδευτικό μη σχετικό με αυτή την ηλικία. Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία γι αυτά αλλά και για τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος που ενδείκνειται για την προσχολική εκπαίδευση, η οποία δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη με την πρόταση του άρθρου αυτού.ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ!

 • 6 Μαΐου 2020, 01:46 | Πέτρος

  Δεν συμφωνώ με την εισαγωγή των αγγλικών στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή την αγωνία για εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από τόσο μικρή ηλικία τη στιγμή που πολλά παιδιά δυσκολεύονται να χειριστούν σωστά την ελληνική γλώσσα.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:36 | Σεβαστή

  Διαφωνώ πλήρως με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Θα ήταν προτιμότερο να εστιάσετε στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και στη σωστή αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:29 | Κούτρου Αικατερίνη, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας

  Χρόνια τώρα βιώνουμε στην εκπαίδευση τον παραγκωνισμό και την εσκεμμένη συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας, τον εξοστρακισμό μεγάλου μέρους του λογοτεχνικού μας θησαυρού και τον ευτελισμό των αξιών, φορέας των οποίων είναι και η γλώσσα. Την ώρα που συζητάται να γίνει η ελληνική, γλώσσα προγραμματισμού στην πληροφορική λόγω υψηλής ακρίβειας των σημαινομένων, εμείς συνεχώς ρίχνουμε τον πήχυ και μπερδεύουμε τα παιδιά με ανούσιες για τη νηπιακή και την πρώτη παιδική ηλικία γνώσεις. Συνάμα θέτοντας την αγγλική δίπλα στην ελληνική στην ηλικία που οικοδομείται η έκφραση, το λεξιλόγιο, η σύνταξη κ.λ. δημιουργούμε σύγχυση, άγχος, ανασφάλεια στους μικρούς μαθητές, ενώ τους εμποτίζουμε με έναν αλλότριο πολιτισμό, αφού κατά τον Οδυσσέα Ελύτη, η γλώσσα είναι φορέας ήθους.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:25 | Ιωάννα

  Ας μάθουν παιχνίδι,δημιουργία,καλλιτεχνία,συμμετοχή,κοινωνικότητα,συνεργασία,και τα αγγλικά αργότερα.
  Είναι πολύ νωρίς για ξένες γλώσσες

 • 6 Μαΐου 2020, 01:17 | Ἀνδρονίκη Σωτηριάδη

  Στὸ Νηπιαγωγεῖο χρειάζεται νὰ δίνονται εὐκαιρίες μέσα απὸ μελετημένη ἀλληλεπίδραση γιὰ ἀνάπτυξη τῆς ἐκφραστικῆς ἱκανότητας τῶν παιδιῶν στὴ μητρική τους γλῶσσα, στὴ γλῶσσα δηλαδή μέσα στὴν ὁποία ἤδη κουβαλοῦν βιώματα, σὲ αὐτὴν ποὺ χτίζουν σιγὰ σιγὰ τὸν ἐννοιολογικό τους κόσμο. Προέχει ἠ καλλιέργεια καὶ ἐμβάθυνση τὴς αὐτοαντίληψης καὶ αὐτοέκφρασης τοῦ παιδιοῦ σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη ἡλικία καὶ αὐτὰ γίνονται στὴ γλῶσσα σύνδεσης μὲ τὸν κόσμο γύρω του καὶ μὲ τὰ βιώματά του, τὴ μητρικὴ γλῶσσα, καὶ γιὰ τὰ ἑλληνόπουλα εἶναι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Καὶ τὸ παιχνίδι καὶ τὸ τραγούδι καὶ ὁ χορὸς καὶ τὸ παραμύθι καὶ ἡ συνομιλία καὶ τὸ «χαίρετε» καὶ τὸ «καλημέρα» καὶ τὸ «καλησπέρα» καὶ τὸ «καληνύχτα» καὶ τὸ «γειά σου» στὰ Ἑλληνικὰ. Ἔτσι χτίζεται ἡ γλωσσική ἐπάρκεια, μέσα ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τὶς ζωῆς. Ὑπάρχει ἀργότερα χρόνος γιὰ ἀπόκτηση γνώσεων ξένων γλωσσῶν, προέχει ἡ κατάκτηση τῆς γλώσσας τοῦ ἑαυτοῦ μας γιὰ νὰ τὸν κατανοοῦμε κιόλας…

 • Πανελλήνια Κοινότητα Ρέτζιο
  Reggio Inspired Network
  of Greece

  Θέμα: «Αίτημα για Τροποποιήσεις στο νέο σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλων Διατάξεων».

  Αγαπητή κΥπουργέ,
  η νεοσύστατη ομάδα μας παρακολουθεί και μελετά με προσοχή όλες τις αλλαγές που προωθούνται στην Εκπαίδευση. Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, και γονείς. Όλα τα μέλη μας μέσα από διαδικασίες διαλόγου υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη μάθηση του παιδιού στηριζόμενα σε σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα, συγκριτικές έρευνες, και εμπειρικές μελέτες. Όλα τα μέλη μας ανταλλάσουν ιδέες για θετικές εκπαιδευτικές πρακτικές και προτάσεις λύσεων σε προβληματισμούς που αφορούν τα παιδιά στη βάση δύο κεντρικών αξόνων, της Επιστήμης και της Δημοκρατίας.
  Δεδομένων αυτών και με αφορμή τις προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλων Διατάξεων», καταγράφουμε και δημοσιεύουμε προς συζήτηση και γνώση τα παρακάτω, δεδομένα:

  α) από το 2005 έως και το 2018 οι μισθοί όλων των ελλήνων εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί κατά 30%, αντίθετα από τους μισθούς των υπολοίπων εκπαιδευτικών των χωρών του ΟΟΣΑ οι οποίοι έχουν αυξηθεί έως 13% (OECD, 2019 ).

  β) το 43% των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ίσο ή και μεγαλύτερο της ηλικίας των 50 ετών. Το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα των χωρών του ΟΟΣΑ (μαζί με αυτά της Εσθονίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας (OECD, 2019).

  γ) η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες αναλογίες μαθητών: εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (9.4) μαζί με άλλες δύο χώρες, το Λουξεμβούργο (9.0) και τη Λιθουανία (10.6) (Eurostat, 2019 ). Ωστόσο,

  δ) η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία είναι χαρακτηριστική της χαμηλής αυτής προαναφερθείσας αναλογίας. Συγκεκριμένα το 2010 οι γεννήσεις ζώντων ήταν 114.766, ενώ το 2018 οι γεννήσεις αυτών ήταν μόλις 86.440 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019 ).

  ε) το μέγεθος της τάξης αποτελεί δείκτη της υψηλής ή της χαμηλής ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πειραματική μελέτη STAR όπου έλαβαν μέρος παιδιά από το νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ δημοτικού, στις τάξεις όπου τα παιδιά ήταν 13-17 σημειώνονταν καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς από τις τάξεις όπου τα παιδιά ήταν 22-26 (Finn, 2002• Woods, 2015 ).

  στ) το μέγεθος της τάξης επηρεάζει όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών στις τρέχουσες, καθώς και τις επόμενες τάξεις (NIERR, 2004), αλλά και τη μεθοδολογία που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί (έλεγχος και καθοδήγηση ή υποστήριξη των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών) και τις συνέπειες αυτής στην περαιτέρω γνωστική, γλωσσική, και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη όλων των ατόμων (Espinosa, 2002).

  ζ) το μέγεθος της τάξης αποτελεί επιπρόσθετα μέτρο για την εξασφάλιση της καλύτερης υγείας (λοιμώξεις) και της ασφάλειας (τραυματισμοί) των μαθητών (Finn, 2002). Το σημείο αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένης της πρόσφατης εμπειρίας μας με τον Covid-19. Καθώς και με τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή της υποχρεωτικής διετούς φοίτησης των προνηπιών στο Νηπιαγωγείο.

  η) οποιαδήποτε συζήτηση για τη μεταβολή του μεγέθους των τάξεων οφείλει να προσκαλεί σε διάλογο εκπροσώπους της Δημόσιας Υγείας, εκπροσώπους Παιδιάτρων και εκπροσώπους των Παιδαγωγικών Σχολών, όπως συμβαίνει σε άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες (NIEER, 2004 ).
  θ) σύμφωνα με το ΟΟΣΑ οι στόχοι της εκπαίδευσης για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα αναλύονται ως δεξιότητες: γνωστικές (κριτική σκέψη, συλλογισμός, επιχειρηματολογία, καινοτομία), ενδο-προσωπικές (ευελιξία, πρωτοβουλία, εκτίμηση για τη διαφορετικότητα και μεταγνώση) και διαπροσωπικές (συνεργασία και επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων και διαπραγματεύσεις) (Pellegrino, 2017 ). Οι δεξιότητες αυτές είναι διαφορετικές από τις ήπιες δεξιότητες που προωθούνται ως εργαστήρια/ μαθήματα στο άρθρο 1 του υπό ψήφιση νέο σχέδιο νόμου.

  ι) οι Τέχνες και η επαφή των παιδιών μέσω των Τεχνών δια μέσου των επαγγελματιών με παιδαγωγική κατάρτιση εξυπηρετούν άριστα τους στόχους για τι δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΟΣΑ αφού σύμφωνα με το πρόσφατο άρθρο του Πανεπιστημίου Michigan (Rymanowicz, 2015) αυτές ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, τη γνωστική ανάπτυξη, τη μαθηματική σκέψη και τη γλώσσα.

  Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανώτερα δεδομένα και ευρήματα, προσκαλούμε τους υπευθύνους να καθυστερήσουν τις διαδικασίες προώθησης του εν λόγω νομοσχεδίου. Να έρθουν σε ουσιαστικό και πραγματικό διάλογο με τους αρμόδιους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Να τροποποιήσουν και εμπλουτίσουν τις προτάσεις τους με τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα, να χρηματοδοτήσουν μακροχρόνιες εγχώριες έρευνες όπως αντίστοιχα κάνουν άλλες χώρες για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής τους πολιτικής, να λάβουν υπόψη τους προσεκτικά τα δεδομένα του ΟΟΣΑ για την πενιχρότητα του κλάδου των εκπαιδευτικών σε σχέση με την παραγωγικότητά τους και τους στόχους για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, και να αναφέρουν με διαφάνεια τα πρότυπα τους από τις αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χωρών με παρόμοια χαρακτηριστικά της Ελλάδος.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:44 | Katerina

  Λάθος κίνηση η εισαγωγή ειδικότητας στο νηπιαγωγείο. Χάνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και αυτο που πρεσβεύει. Έχουν γραφτεί και έχουν τεκμηριωθεί κείμενα σχετικά με αυτό, από όλους τους καθηγητές των Παιδαγωγικών τμημάτων, τη ΔΟΕ και τους νηπιαγωγούς της τάξης. Υπάρχουν πολλά άλλα βασικά θέματα από την εκμάθηση των Αγγλικών στις ηλικίες 4-5. Ενίσχυση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης με καινούργια νηπιαγωγεία όπου χρειάζονται, μόνιμους διορισμούς, ίδρυση νέων οργανικών θέσεων και μια παράλληλη στήριξη ανα μαθητή που την χρειάζεται. Μείωση του αριθμού μαθητών και ίδρυση τμημάτων ένταξης. Δουλεύοντας στο δημόσιο νηπιαγωγείο, βλεπουμε καθημερινά τις αδυναμίες του και γνωρίζουμε καλά τι χρειάζονται οι μικροί μας μαθητές, καλύτερα από τον καθένα που τα βλέπει από την απ’έξω. Στηρίξτε πραγματικά το νηπιαγωγείο. Δεν μπορεί να δουλέψει ο καθένας χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση σε αυτες τις ευαίσθητες ηλικίες.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:43 | Σοφία

  Με την εισαγωγή των Αγγκικών χάνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και αυτο που πρεσβεύει. Έχουν γραφτεί και έχουν τεκμηριωθεί κείμενα σχετικά με αυτό, από όλους τους καθηγητές των Παιδαγωγικών τμημάτων, τη ΔΟΕ και τους νηπιαγωγούς της τάξης. Υπάρχουν πολλά άλλα βασικά θέματα από την εκμάθηση των Αγγλικών στις ηλικίες 4-5. Ενίσχυση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης με καινούργια νηπιαγωγεία όπου χρειάζονται, μόνιμους διορισμούς, ίδρυση νέων οργανικών θέσεων και μια παράλληλη στήριξη ανα μαθητή που την χρειάζεται. Μείωση του αριθμού μαθητών και ίδρυση τμημάτων ένταξης. Δουλεύοντας στο δημόσιο νηπιαγωγείο, βλεπουμε καθημερινά τις αδυναμίες του και γνωρίζουμε καλά τι χρειάζονται οι μικροί μας μαθητές, καλύτερα από τον καθένα που τα βλέπει από την απ’έξω.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:41 | Μαριάννα

  Όχι στην εισαγωγή ειδικότητας στο νηπιαγωγείο. Χάνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και αυτο που πρεσβεύει. Έχουν γραφτεί και έχουν τεκμηριωθεί κείμενα σχετικά με αυτό, από όλους τους καθηγητές των Παιδαγωγικών τμημάτων, τη ΔΟΕ και τους νηπιαγωγούς της τάξης. Υπάρχουν πολλά άλλα βασικά θέματα από την εκμάθηση των Αγγλικών στις ηλικίες 4-5. Ενίσχυση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης με καινούργια νηπιαγωγεία όπου χρειάζονται, μόνιμους διορισμούς, ίδρυση νέων οργανικών θέσεων και μια παράλληλη στήριξη ανα μαθητή που την χρειάζεται. Μείωση του αριθμού μαθητών και ίδρυση τμημάτων ένταξης.