Άρθρο 31 Τροποποίηση  του άρθρου 18 του ν. 4415/2016

 

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης υπηρετούν μέχρι τρείς (3) διοικητικοί υπάλληλοι ανά γραφείο, οι οποίοι αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα  με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170)  μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.».

 • 6 Μαΐου 2020, 03:23 | Θείος

  Τελικά μπορούν να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί στα ΓΣΕ ή όχι και για πόσο χρόνο; Δεν προκύπτει με σαφήνεια. Το ¨συγκεκριμένο χρονικό διάστημα¨ του νομοσχεδίου είναι μάλλον αφηρημένο και προφανώς ευεπίδεκτο παρερμηνιών…
  Αυτό θέλει ο νομοθέτης;
  Γιατί δεν λέει καθαρά πόσοι εκπαιδευτικοί, ποιας ειδικότητας και για πόσο χρόνο; Μάλλον όμως θέλει να κάνει πολιτική ρουσφετολογική και όχι τεχνοκρατική όπως θα όφειλε!
  Πρόταση:
  Μόνον διοικητικοί και ένας εκπαιδευτικός (μετάφρασης), σύνολο τέσσερα (4) άτομα το πολύ.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΔΗΣ – ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ α. Σ.
  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Θέματα που αφορούν την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στα κρατίδια
  της κεντρικής και νότιας Γερμανίας

  I. Συνέχιση της λειτουργίας του Λυκείου Στουτγάρδης
  Αναφορικά με τα συχνά προβλήματα (Μίσθωση και στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό) που αφορούν την λειτουργία του Λυκείου Στουτγάρδης, του μοναδικού αμιγούς ελληνικού Σχολείου στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας ως φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά και να μεταφέρουμε τη μεγάλη αγωνία γονέων και μαθητών για το μέλλον του σχολείου μας.
  Δεδομένου δε του γεγονότος ότι σε περίπτωση μετεγκατάστασης του Λυκείου σε άλλο κτίριο θα πρέπει να μεταφερθούν εκτός αυτού, το Νηπιαγωγείο και το Τ.Ε.Γ που συστεγάζονται και είναι και τα δύο μέλη των θεσμών μας. Η οικονομική επιβάρυνση που θα προκληθεί στο ελληνικό Δημόσιο θα είναι πολύ μεγάλη.

  II. Παρατάσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

  (Απόσπασμα της επιστολής μας προς την Υφυπουργό κα. Τζούφη, Φεβρουάριος 2019)
  «Με αφορμή την εγκύκλιο που δημοσιοποιήθηκε στις 05.02.2019 ( Αρ, Πρωτ: 17001/Η2) από το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-2020 και το ημερολογιακό έτος 2020 του Νοτίου Ημισφαιρίου» ,ως Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης και ως Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, που αποτελούμε τις δύο μεγαλύτερες οργανώσεις Γονέων στην Ευρώπη, σας εκφράζουμε τη μεγάλη δυσαρέσκειά μας και παράλληλα διαμαρτυρόμαστε έντονα, γιατί για άλλη μια φορά δεν προβήκατε στην εξεύρεση μιας μόνιμης και αποτελεσματικής λύσης σχετικά με τις παρατάσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία μας. Και όλα αυτά παρόλο που τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα σχολεία μας τα τελευταία χρόνια με την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση των νεοαποσπασθέντων εκπαιδευτικών σας είναι γνωστά.
  Για την αποφυγή λοιπόν αντίστοιχων προβλημάτων με αυτά που παρατηρήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος (κλειστά σχολεία μέχρι και σήμερα, λειτουργία σχολείων με μειωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μέχρι το Δεκέμβριο) ζητούμε την άμεση αναμόρφωση του Ν.4415/2016 για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση σχετικά με τις παρατάσεις των αποσπάσεων και τις νέες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

  a) Παρατάσεις
  Να προτάσσονται οι παρατάσεις των αποσπάσεων όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών που ζητούν να παραμείνουν πέραν της πενταετίας χωρίς επιμίσθιο και να έπονται οι νέες αποσπάσεις.

  Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί:
  – Η λειτουργία όλων των σχολείων από την πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους
  – Το άνοιγμα ακόμη και των πιο απομακρυσμένων σχολείων με την εκ περιτροπής και χρονικά περιορισμένη τοποθέτηση των με παράταση εκπαιδευτικών σε αυτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι νέες αποσπάσεις και να γίνουν οι οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Έτσι θα μπορέσουν όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί και η δημοκρατική αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές.
  – Η αποφυγή της απώλειας διδακτικών ωρών που κατά κόρον συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω και των ανακλήσεων των νεοαποσπασθέντων εκπαιδευτικών, αλλά και της με καθυστέρηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία.
  – Ο περιορισμός της δυσαρέσκειας των γερμανικών αρχών για τη μη έγκαιρη λειτουργία των σχολείων μας και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής πολιτείας απέναντί τους.
  – Η εξοικονόμηση χρημάτων από τη μείωση του αριθμού των καταβαλλόμενων επιμισθίων και η αξιοποίησή αυτών για την κάλυψη άλλων αναγκών της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. (π.χ. λειτουργία Λυκείου, διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές, επιμόρφωση εκπαιδευτικών για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο σχολείο κλπ.)
  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με παράταση στα σχολεία μας και καλύπτουν πάγιες ανάγκες είναι χρόνια εγκατεστημένοι εδώ. Για το λόγο αυτό δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με αυτά των νεοαποσπασθέντων εκπαιδευτικών, όπως είναι αυτά της προσαρμογής στη χώρα υποδοχής ή εύρεσης κατοικίας, τα οποία συχνά τους οδηγούν σε ανάκληση της απόσπασής τους.
  Οι εκπαιδευτικοί επίσης με παράταση γνωρίζοντας καλά τόσο τη γερμανική πραγματικότητα, όσο και τα προβλήματα των ελληνικών σχολείων και διατηρώντας άριστες σχέσεις με τις γερμανικές αρχές, μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν με την έναρξη του σχολικού έτους, πριν αυτά πάρουν μεγάλες διαστάσεις. Για τους λόγους αυτούς η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας είναι μεγάλη.
  Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς λοιπόν ζητάμε να γίνει μερική αναπροσαρμογή του μισθολογίου τους, στο μέτρο του δυνατού, καθώς εδώ και χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα σχολεία μας μόνο με το μισθό της Ελλάδας.

  β) Αποσπάσεις
  Αφού ολοκληρωθούν οι παρατάσεις των εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας από πολύ νωρίς, να έπονται οι νέες αποσπάσεις με αντικειμενικά κριτήρια, όπως γίνεται μέχρι τώρα

  γ) Αυξημένες ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας
  Όσον αφορά τις ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζονται στα Τ.Ε.Γ της Βάδης Βυρτεμβέργης, πιστεύουμε ότι ορθώς τοποθετούνται κατά προτεραιότητα δάσκαλοι και φιλόλογοι.
  Ωστόσο, θεωρούμε ότι η αναπροσαρμογή του ποσοστού των φιλολόγων σε σχέση με αυτό των δασκάλων θα επιδράσει ευεργετικά, ιδιαίτερα στα γυμνασιακά επίπεδα των Τ.Ε.Γ., καθώς ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών σε αυτά τα τμήματα, είναι ανοδικός.
  μια προσαρμογή του ποσοστού των φιλολόγων θα επιδράσει ευεργετικά, ιδιαίτερα στα γυμνασιακά επίπεδα των Τ.Ε.Γ., καθώς ο αναμενόμενος αριθμός των υποψηφίων μαθητών σε αυτά τα τμήματα, προβλέπεται ανοδικός.

  Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να καταθέσουμε για άλλη μια φορά ακόμη ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημά μας:

  δ) Τοποθέτηση Συντονιστή Εκπαίδευσης στη Στουτγάρδη
  Για πολλοστή φορά λοιπόν και εν μέσω της διαδικασίας επιλογής νέων Συντονιστών από το Υπουργείο Παιδείας ζητούμε να τοποθετηθεί Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γραφείο
  της Στουτγάρδης λόγω του πολύ μεγάλου αριθμητικά μαθητικού δυναμικού των σχολείων μας αντίστοιχου με αυτό των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας, αλλά και των εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης (διασπορά Τ.Ε.Γ σε όλο το κρατίδιο).
  Σίγουρο είναι ότι η τοποθέτησή του Συντονιστή θα συμβάλλει στην επίλυση πολλών χρόνιων εκπαιδευτικών προβλημάτων και παράλληλα θα βοηθήσει στην καλύτερη προσέγγιση των γερμανικών εκπαιδευτικών αρχών στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης με στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας ,την αναμόρφωση των Τ.Ε.Γ, αλλά και την ένταξη του μαθήματος των Ελληνικών υπό προϋποθέσεις στο γερμανικό σχολείο.

  Πιστεύουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τα αιτήματά μας και θα προβείτε άμεσα στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που υπάρχουν στο κρατίδιό μας, διαφορετικών από τα υπόλοιπα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας».

  ε) Αναγνώριση νέων Τ.Ε.Γ.
  Χαιρετίζουμε την απόφασή σας να μειώσετε τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών από 50 σε 40, ρύθμισης που θα επιτρέψει σχολεία που υπήρξαν πρώην Τ.Ε.Γ και λειτουργούν ως ελεύθερα υπό την ευθύνη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και των Ελληνικών Κοινοτήτων, να επαναλειτουργήσουν.
  Όπως σίγουρα θα διαπιστώσατε κυρία Υπουργέ, τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και για το λόγο αυτό χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης
  Για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να υπάρξει διαχρονικός διάλογος και έγκαιρος προγραμματισμός με μακρόπνοη προοπτική για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση.

  Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης

  Πρόεδρος
  Ραφαηλίδου Ελένη

  Γραμματέας
  Καχριμανίδης Κωνσταντίνος

  Για την Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γ & Κ Γερμανίας
  (Για Θέματα Κεντρικής και Νότιας Γερμανίας)

  Πρόεδρος
  Κήπας Αθανάσιος

  Γραμματέας
  Φώτιος Φωτιάδης

 • 6 Μαΐου 2020, 00:13 | ΘΕΑΝΩ ΑΣΤ.

  «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.».
  Στο νωθρό επιχείρημα, που θα θέσουν κάποιοι, ότι τα σχολεία του εξωτερικού πρέπει να στελεχώνονται με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα και να είναι στο εξωτερικό για ορισμένα χρόνια, αλλά και να ανανεώνονται, ώστε να μεταφέρουν τον ελληνικό «αέρα» και ότι αν στα σχολεία προσληφθούν ομογενείς οι οποίοι έζησαν όλη τη ζωή τους στο εξωτερικό, οι μαθητές δεν θα μπορέσουν να πάρουν όσα μπορούν από έναν εκπαιδευτικό που ήρθε από την Ελλάδα και δεν θα μπορέσουν να προετοιμαστούν για την ελληνική πραγματικότητα, θα ανταπαντήσω με την εμπειρία των γονέων του εξωτερικού, οι οποίοι υπήρξαν μάρτυρες των τεράστιων δυσκολιών εύρεσης σπιτιού, συνεννόησης με αρχές της εκάστοτε χώρας, γλώσσας, νοοτροπίας κλπ. των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι φυσικά επέλεξαν για οικονομικούς λόγους την απόσπαση στο εξωτερικό. Όποιος/α αποφοίτησε ο ίδιος/ίδια από τα σχολεία του εξωτερικού στα οποία θα κληθεί να διδάξει, σπούδασε στα ίδια Πανεπιστήμια με έναν αποσπασμένο, επιπλέον όμως έχει απόλυτη γνώση της χώρας, της γλώσσας σε υψηλό επίπεδο κλπ. Και άλλωστε εν έτη 2020 με την δυνατότητα της Τεχνολογίας(ηλεκτρονικές εφημερίδες,δορυφορική τηλεόραση και μετεκπαίδευση εξ αποστάσεως κλπ.σίγουρα οι ομογενείς έχουν άριστη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας!!!)
  Οι ομογενείς εκπαιδευτικοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων ,εδώ και 30 χρόνια ,από το 1990,ίδρυσαν Συλλόγους, διεκδικώντας την πρόσληψή τους ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές για την κάλυψη κενών ωρών με βάση την επετηρίδα της Ελλάδας. Θέλουν πραγματικά να στηρίξουν τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αγωνίζονται για αυτά μέσω των Συλλόγων Γονέων ως μέλη.
  Θα μπορούσε να υπάρξει ειδικός πίνακας υποψήφιων ομογενών εκπαιδευτικών ανά πόλη με ελληνικό σχολείο, με βάση την προ.υπηρεσία και να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.Αν φυσικά, κάποιοι από αυτούς αφήσουν τις δουλειές τους σε γερμανικές εταιρίες, εργοδότες κλπ.για να δουλέψουν με ασύμφορο μισθό και συνθήκες αβεβαιότητας για την επόμενη σχολική χρονιά…

  Λόγω κορονοιού , ίσως το Υπουργείο θα έπρεπε να αναλογιστεί τα τεράστια μελλοντικά κενά στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί θα θελήσουν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης και ήδη πολλοί(λόγω της μη καταβολής επιμισθίου για 4 συν 2 έτη ,υπέγραψαν λήψη συμβολαίου της οικίας τους!!)…
  Μακάρι να μην δούμε πάλι την επόμενη σχολική χρονιά τα ίδια( και πολύ πολύ μεγαλύτερα) τραγικά κενά…οι γονείς φοβούνται κενά όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς ,αλλά και σε διευθυντές/τριες…!
  Γονέας παιδιών /μαθητών ελληνικού σχολείου εξωτερικού

 • 5 Μαΐου 2020, 20:39 | Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων ΑΣ 8543

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΑΣ 8543

  e-mail:syllogos_goneon_monaxou@web.de
  Τηλέφωνο επικοινωνίας :0049 /15751533172

  Κυρίες και κύριοι,
  Ζητούμε να γίνουν επιτέλους προσλήψεις ομογενών για να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν και κυρίως για να διδάξουν τα μαθήματα της γερμανόφωνης ζώνης.
  Σας εφιστούμε την προσοχή να λάβετε υπόψιν τα έγγραφα που σας είχαμε αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αριθμός Πρωτοκόλλου :120109 και ημερομηνία πρωτοκόλλου 25/07/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr) και αφορούν την ενεργοποίηση του Άρθρου 5 (1ββ)του Νόμου 4415/2016(ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016), πάγιο αίτημα των γονέων με πάνω από 1000 υπογραφές.
  Είναι απαραίτητο το επιτόπιο προσωπικό ειδικά στη Βαυαρία. Όπως γνωρίζετε δεν επιβαρύνεται το ελληνικό κράτος, διότι τα σχολεία στη Βαυαρία χρηματοδοτούνται κατά 70% από το Βαυαρικό κράτος.
  Πάντα στη διάθεσή σας

  Με εκτίμηση
  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων

 • 5 Μαΐου 2020, 19:09 | Μαρία

  Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 όπου αναφέρεται ότι
  «αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις»
  να διευκρινιστεί το «συγκεκριμένο χρονικό διάστημα» και «εξαιρετικές περιπτώσεις».

  Επιπλέον, η απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης να προηγείται της τοποθέτησης εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 και σε καμία περίπτωση να μην αντικαθίστανται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Όχι στην διάταξη για διορισμό ομογενών.

 • 2 Μαΐου 2020, 02:37 | Γεωργία Δ.

  Η τελευταία πρόταση του συγκεκριμένου άρθρου είναι σκανδαλώδης. Δημιουργείται ένα παράθυρο για διορισμό ομογενών με νόμο του 1978. Αυτή η διάταξη δείχνει σαν να φτιάχτηκε για να ικανοποιηθεί ένα συγκεκριμένο λόμπι.

  Τα σχολεία πρέπει να έχουν εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα για ορισμένα χρόνια,να ανανεώνονται ώστε να μεταφέρουν τον ελληνικό «αέρα». Αν στα σχολεία προσληφθούν ομογενείς οι οποίοι έζησαν όλη τη ζωή τους στο εξωτερικό, οι μαθητές δεν θα μπορέσουν να πάρουν όσα μπορούν από έναν εκπαιδευτικό που ήρθε από την Ελλάδα. Αυτό γίνεται κατανοητό αν αναφερθεί ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των μαθητών είναι νεομετανάστες και σκοπεύουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για σπουδές. Δηλαδή, αποζητούν τον Έλληνα εκπαιδευτικό που θα μπορέσει να τους προετοιμάσει για την ελληνική πραγματικότητα.

  Επίσης όσοι ομογενείς θέλουν πραγματικά να στηρίξουν τα ελληνικά σχολεία θα έπρεπε να γνωρίζουν πως υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα που περιμένουν την ειλικρινή στήριξή τους. Γιατί δεν πάνε οι ομογενείς εκεί να αγωνιστούν μαζί με τους αναπληρωτές (πίνακες) για αυτά τα σχολεία και αν καταφέρουν μετά από πολλά χρόνια να διοριστούν (ΑΣΕΠ) σε κάποια περιοχή μακριά από το σπίτι τους (σε κάποιο νησάκι χωρίς νοσοκομείο και σύνδεση με καράβι μια φορά την εβδομάδα), ίσως λίγα χρόνια μετά να μπορέσουν να πάρουν απόσπαση στο εξωτερικό αν έχουν αφήσει κάποιες θέσεις γι αυτούς οι άλλοι ομογενείς και οι παντρεμένοι με μόνιμους κατοίκους στο εξωτερικό.

  Γιατί οι πίνακες και το ΑΣΕΠ να είναι για τους άλλους και όχι για τους ομογενείς; Γιατί πρέπει γι αυτούς να παρακαμφθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

  Αν η ηγεσία του Υπουργείου νοιάζεται για ισότητα και δικαιοσύνη και δεν θέλει να ευνοήσει μια μικρή μειοψηφία, θα προχωρήσει, έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, σε αφαίρεση της πρότασης «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.».

 • 2 Μαΐου 2020, 01:16 | Δημήτρης Ν.

  Βλέπω πως ορισμένοι συνάδελφοι χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι στήριξαν τα σχολεία σε δύσκολες εποχές και απαιτούν μονιμοποίησή τους στο εξωτερικό με βασικό προσόν το ότι έχουν παντρευτεί μόνιμο κάτοικο εξωτερικού. Δεν είναι ικανοποιημένοι από το άρθρο 26 που τακτοποίησε τους περισσότερους από αυτούς, αλλά θέλουν να τροποποιηθεί έτσι ώστε όποιος παντρεύεται με κάτοικο του εξωτερικού να δικαιούται αμέσως να μείνει στο εξωτερικό μέχρι να βγει στη σύνταξη.
  Στην πραγματικότητα δεν στήριξαν τα σχολεία αλλά τους εαυτούς τους διότι έτσι τους εξυπηρετούσε την συγκεκριμένη περίοδο και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έκτοτε προσπαθούν να το εξαργυρώσουν. Μάλιστα τη στιγμή που κάποιοι από ότι ακούω κινούνται δικαστικά κατά του Υπουργείου, απευθύνονται στην ευαισθησία των εκάστοτε Υπουργών χρησιμοποιώντας την οικογένεια τους σαν μοχλό πίεσης ενώ την ίδια στιγμή δεν δίνουν δεκάρα για τις οικογένειες των εκατοντάδων συναδέλφων τους που είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από αυτούς στην Ελλάδα και προσπαθούμε μάταια για χρόνια να πάρουμε απόσπαση στο εξωτερικό.
  Πού έχουν δει στην Ελλάδα να ισχύει αυτό που ζητάνε; Δηλαδή κάποιος να διορίζεται αυτομάτως και μέχρι να βγει στη σύνταξη στον τόπο που ο/η σύζυγός του είναι μόνιμος κάτοικος; Δηλαδή, εμείς είμαστε κορόιδα που γυρίζουμε για 15 και 20 χρόνια σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας μακριά από τα παιδιά μας; Γιατί αυτοί πρέπει να τύχουν ειδικής μεταχείρισης; Αυτό είναι αντισυνταγματικό.

 • 1 Μαΐου 2020, 10:50 | Αθανασία

  «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.817/1978(Α΄170) μπορούν να τοοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.»
  Η παραπάνω πρόταση πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν είναιμόνο ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ επειδή αναφέρεται σε νόμο του 1978, αλλά είναι επιπλέον ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ, ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ και ΥΠΟΠΤΗ.
  Εν έτει 2020 όλοι οι διορισμοί γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Λυπάμαι που θα στενοχωρήσω μερικούς αλλά φτάνει πια το χάιδεμα των ομογενών, δε φτάνει που τα παιδιά τους περνούν στο πανεπιστήμιο με βαθμό 7, θα διορίζονται και κατά παρέκκλιση τώρα; Αυτή είναι η αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης που ονειρεύεται το ΥΠΑΙΘ;

 • 30 Απριλίου 2020, 19:48 | Θεόδωρος

  ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο».
  Αποτελεί πρόκληση για τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές και μη, να προβλέπονται διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών με βάση νόμο του 1978(!) «κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σειράς διορισμού και ορίου ηλικίας». Ο νόμος αυτός λάμβανε υπόψη δεδομένα που έχουν τραγικά αλλάξει. Η δυσκολία στο διορισμό τώρα είναι απείρως μεγαλύτερη σε σχέση με τότε, εις τρόπον ώστε τότε να μην συνιστούσε ιδιαίτερη εύνοια ο «κατά παρέκκλιση» διορισμός, τώρα όμως κάτι τέτοιο να συνιστά σκανδαλώδη και πιθανόν αντισυνταγματική εύνοια.
  Σωστό θα ήταν κάποια παρέκκλιση πλέον μόνο όσον αφορά τις τοποθετήσεις κατά προτεραιότητα ομογενών στο εξωτερικό, αφού πρώτα έχουν περάσει από τις ίδιες διαδικασίες διορισμού με τους ντόπιους (π.χ. ΑΣΕΠ, προϋπηρεσία ως αναπληρωτές και στο εξωτερικό, δικαίωμα που μπορεί να δοθεί βέβαια σε όλους τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς).

 • 29 Απριλίου 2020, 12:39 | Sakis S.

  Με την αλλαγή στον ν.4415/16 ενεργοποιείτε έπειτα από πολλά χρόνια ένα υπαρκτό άρθρο και δίνετε την δυνατότητα με αυτό να γίνονται προσλήψεις ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

  Θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα έχουν το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται (όπως C2 Γερμανικών, μιας και ζω στη Γερμανία)για τα μαθήματα που διδάσκονται στην γλώσσα της χώρας υποδοχής. Έτσι δεν θα γίνονται ανακλήσεις από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και θα καλυφθούν διδακτικές ώρες, μετά από πολλά χρόνια με τεράστια κενά σε γερμανόφωνα μαθήματα τα οποία απαιτούνται από την χώρα υποδοχής για να μπορούν οι μαθητές να ανταπεξέλθουν στις γερμανικές εξετάσεις της 9ης και 10ης τάξης αντίστοιχα οι οποίες πραγματοποιούνται σε γερμανικά σχολεία. Τα μαθήματα αυτά είναι AWT, Erdkunde και Mathe-Deutsch.

  Επιτέλους κάποιος δείχνει να ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν στα Ελληνικά Σχολεία ουσιαστικά και αυτό μας δίνει ελπίδα για το ότι τα σχολεία μας θα υπάρχουν ακόμα και κανένας δεν θέλει να τα καταργήσει!

  Εδώ και αρκετά χρόνια με επιστολές από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των ελληνικών σχολείων και υπογραφές ζητάμε την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας και γενικά του εξωτερικού. Βλέπω να ικανοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημά μας! Επιτέλους κάποιος μας ακούει…

  Ευελπιστώ να ρυθμιστούν στο άμεσο μέλλον οι λεπτομέρειες,ώστε η πρόσληψη των ομογενών/αλλογενών να ισχύσει άμεσα και αποτελεσματικά από την επόμενη σχολική χρονιά.
  Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρξουν ξανά τόσες πολλές ελλείψεις εκπαιδευτικών όπως φέτος.
  Εάν το πετύχετε αυτό οι Έλληνες γονείς και οι μαθητές του εξωτερικού θα είναι δίπλα σας και θα πειστούν ότι επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση δεν τους προσπερνά αλλά δίνει λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

 • 29 Απριλίου 2020, 12:33 | Kiki X.

  Σας ευχαριστούμε που ως ελληνική Κυβέρνηση, με την αλλαγή στον ν.4415/16 ενεργοποιείτε έπειτα από πολλά χρόνια ένα υπαρκτό, αλλά ανενεργό άρθρο και δίνετε την δυνατότητα με αυτό να γίνονται προσλήψεις ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
  Έτσι τα Ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό και ειδικά στην Γερμανία:

  1.)Επιτέλους θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα έχουν το επίπεδο γλωσσομάθειας(όπως C2 Γερμανικών)για τα μαθήματα που διδάσκονται στην γλώσσα της χώρας υποδοχής-ελάχιστοι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί έχουν αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, να γίνονται ανακλήσεις σε γερμανόφωνα μαθήματα-και θα καλυφθούν οι διδακτικές ώρες, μετά από πολλά χρόνια με τεράστια και αυξανόμενα κενά σε μαθήματα όπως AWT, Erdkunde και Mathe-Deutsch (επαγγελματικός προσανατολισμός, Γεωγραφία, Μαθηματικά Γερμανικά, απαραίτητα μαθήματα για τις απαιτούμενες γερμανικές εξετάσεις των μαθητών 9ης και Μ10 των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού …)

  2.) Σας ευχαριστούμε που νοιάζεστε για το μέλλον της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων του Εξωτερικού και μας κάνετε να πιστεύουμε ότι δεν επιθυμείτε την κατάργηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, δηλαδή ότι λογω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, ωθείτε τους μαθητές και τους γονείς να στραφούν σε σχολεία της χώρας που ζουν!

  3.)Θα μπορούν επιτέλους όσοι εκπαιδευτικοί είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού, να παραμείνουν με τις οικογένειές τους

  Ως γονέας βλέπω να ικανοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημά μας το οποίο εκφράστηκε μέσω των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού,λαμβάνοντας επιτέλους υπόψη τις αρκετές επιστολές προς τους Υπουργούς Παιδείας. Να θυμίσω ότι στο Μόναχο και στα περίχωρα είχαν μαζευτεί πάνω από 1000 υπογραφές γονέων για την ενεργοποίηση του Άρθρου το οποίο θα επιτρέπει την πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών.
  Σας παρακαλώ να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες,ώστε η πρόσληψη των ομογενών/αλλογενών να ισχύσει άμεσα από την επόμενη σχολική χρονιά και να μην υπάρξουν ξανά ελλείψεις εκπαιδευτικών όπως φέτος,που υπήρχαν οι μεγαλύτερες από ποτέ.
  Εάν το πετύχετε αυτό οι Έλληνες γονείς και μαθητές του εξωτερικού θα σας ευγνωμονούν και θα νιώσουν ότι ασχολείστε πραγματικά με τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και έχετε σκύψει πάνω σε αυτά!

 • 27 Απριλίου 2020, 23:35 | ΘΕΑΝΩ Α.

  Επιτέλους μια ελληνική Κυβέρνηση, με την αλλαγή στον ν.4415/16 ενεργοποιεί ουσιαστικά μετά από πολύ καιρό ένα υπαρκτό, αλλά ανενεργό άρθρο και δίνει την δυνατότητα να γίνονται προσλήψεις ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για τον διορισμό των εκπαιδευτικών.
  Με τον τρόπο αυτό
  1.)Διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα έχουν το προαπαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας(π.χ. C2 Γερμανικών)για τα μαθήματα που διδάσκονται στην γλώσσα της χώρας υποδοχής(απειροελάχιστοι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί έχουν αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν)και θα καλυφθούν οι διδακτικές ώρες, μετά από πολλά χρόνια με τεράστια και αυξανόμενα κενά…
  2.)Δεν θα υπάρξουν μελλοντικά οι επιστολές/εκκλίσεις μαθητών σε εκπαιδευτικά σάιτ για κάλυψη των αδικαιολόγητων /προκλητικά τεράστιων κενών και απώλειες μαθημάτων, ακόμα και στην Γ’ Λυκείου, που υπήρχαν φέτος από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε πάμπολλα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και εξέθεταν ανεπανόρθωτα το Υπουργείο Παιδείας. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι μαθητές ήταν κυριολεκτικά σε απόγνωση.
  3.) Αποδεικνύετε έμπρακτα, ότι νοιάζεστε για το μέλλον της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων του Εξωτερικού, καταρρίπτοντας τα καταστροφικά σενάρια για κατάργηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού(ότι μέσω τεράστιων ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, τους ωθείτε να στραφούν σε σχολεία της χώρας που ζουν…)
  Είμαστε πολλά ολίγοι…
  4.)Θα μπορούν όσοι είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού, να παραμείνουν με τις οικογένειές τους

  5.)Αποδεικνύετε, ότι πάνω από όλα τοποθετείτε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού.Άλλωστε τα τελευταία χρόνια με τα προβλήματα στα επιμίσθια, δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στο εξωτερικό(τεράστιο κόστος διαμονής /ενοικίου κλπ.),με αποτέλεσμα οι λίστες επιλαχόντων να μην επαρκούν…και να παρουσιάζονται τεράστια κενά.
  6.)Ικανοποιείτε ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού,λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες επιστολές προς τους Υπουργούς Παιδείας και τις Ερωτήσεις που σας καταθέτουν μέσω βουλευτών.
  Απομένει να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες,ώστε η πρόσληψη των ομογενών/αλλογενών να ισχύσει άμεσα από την επόμενη σχολική χρονιά και να μην υπάρξουν ξανά φαινόμενα όπως φέτος,που υπήρχαν οι πιο μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών από ποτέ.Άλλωστε μην ξεχνάτε τον σημαντικό αριθμό των νέων μεταναστών Ελλήνων λόγω της κρίσης και το αντίστοιχο μαθητικό δυναμικό δυναμικό,τα παιδιά τους,αποδείξτε ότι η Ελλάδα της κρίσης,μπορεί να μην μπόρεσε να τους κρατήσει,τους θεωρεί όμως παιδιά της και δεν τους ξέγραψε!!!
  Οι Έλληνες γονείς και μαθητές του εξωτερικού θα σας ευγνωμονούν.

 • 25 Απριλίου 2020, 01:38 | Ανδρέας

  Να αφαιρεθεί η τελευταία πρόταση του άρθρου 31: «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι… …πλήρες ωράριο.»
  Η αναφορά, εν έτει 2020 στο άρθρο 22 του 817/78 που προβλέπει κατά παρέκκλιση διορισμούς και καταβολή επιμισθίου και επιπλέον η εξουσιοδότηση των Συντονιστών να τους τοποθετούν με πλήρες ωράριο στα Γραφεία Εκπαίδευσης, είναι ύποπτη και αναχρονιστική.
  Οι διορισμοί πρέπει να γίνονται όλοι στην Ελλάδα και με τον ίδιο τρόπο και όχι με τα γνωστά παραθυράκια των «παρεκκλίσεων».

  Επίσης, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αφαιρεθεί από τον 4415/16 κάθε αναφορά σε προσλήψεις «ομογενών ή αλλογενών» στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα για τον διορισμό των εκπαιδευτικών. Βέβαια, τέτοιες «εξαιρέσεις» επιτρέπουν στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ την εξυπηρέτηση των ημετέρων.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:18 | Μαίρη Κ.

  «αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά.»

  Να οριστεί το χρονικό διάστημα και να προσδιοριστούν οι εξαιρετικές περιπτώσεις.

  Διαφορετικά, όλοι όσοι δε συμπληρώνουν ωράριο ή δεν έχουν αντικείμενο, θα κάνουν χρήση ή κατάχρηση αυτού.

 • 23 Απριλίου 2020, 04:52 | Κωνσταντίνος N.

  Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.».

  Να αλλάξει και να γραφεί διορίστηκαν σύμφωνα με το ….