Άρθρο 50 Εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών παλαιοτέρων ετών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

 

 1. Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α 70) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης.»

 

 1. Η υποπερ. ββ της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα. Στην περίπτωση που επιτύχουν βαθμολογία μεγαλύτερη του εννέα και 0,5 (9,5), εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης.»

 

 1. Η υποπερ. γγ της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα από τον Β.Ε.Ε. των υπόλοιπων μαθημάτων, εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης.».

 

 1. Η περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, καθώς και οι ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές ημερησίου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. προηγούμενων ετών, όπως και οι απόφοιτοι Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), κατά το σχολικό έτος 2019-2020, συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατά τον  τρόπο που περιγράφεται στην περ. γ. Το ίδιο ισχύει για τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης. Αν επιτύχουν βαθμολογία μεγαλύτερη του εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από τα μαθήματα εξέτασης, εγγράφονται ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, οι ως άνω εξετάσεις στα μαθήματα Τομέα λαμβάνουν χώρα τον μήνα Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους. Για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές που εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες, οι οποίοι ενεγράφησαν και φοιτούν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε εξετάσεις κατά τα ως άνω, συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα μαθήματα Τομέα της Β’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων.»

 

 1. Η περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Οι μαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή μετεγγραφούν από το επόμενο σχολικό έτος και εφεξής, στην Γ΄ τάξη του ίδιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129.»

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο 50 θέλουμε να τονίσουμε ότι απαιτείται προς όφελος της εκπαίδευσης συνολικά αλλά και της Τεχνικής Εκπαίδευσης ειδικότερα να αποκλειστεί οιαδήποτε περίπτωση χαριστικών διατάξεων για μερίδα έστω εγγεγραμμένων μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια. Ο τελικός νομοθέτης που θα ψηφίσει τέτοιες διατάξεις θα φέρει συνολικά τεράστιες ευθύνες υποβάθμισης της εκπαίδευσης. Τυχόν τέτοιες διατάξεις θα απορρυθμίσουν στην πράξη τη λειτουργία της Τεχνικής Εκπαίδευσης αρχικά και πιστεύουμε συνολικά της εκπαίδευσης τελικά.

 • 5 Μαΐου 2020, 00:40 | Γιωτα

  Το αρθρο 50 και 51 πρεπει να καταργηθει διοτι στερειται η δυνατοτητα σε ανθρωπους που θελουν μια δευτερη ευκαιρια!!!

 • 4 Μαΐου 2020, 19:06 | ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

  Οι κυριοι καθηγητές εδω μέσα δεν κοπτονται και σκίζονται για τον ενήλικα που δήθεν δεν θα σπουδάσει,στα γεράματα και κάνει τούρ απο ειδικότητα σε ειδικότητα, αλλα για τα παιχνιδια που στήνονται γυρω και με τους ενήλικες στα ΕΠΑΛ.Οπως οι πλασματικές εγγραφές, καθηγητες που πλεοναζουν 2 καθηγητες προς 5 ( και πολλους λέω)πολλες φορες μαθητες, προσθήκη ωρών που δεν γίνονται ποτέ προς χάρην του χαβαλέ γι αυτο και τους ενοχλεί η κάμερα στην αίθουσα και οχι το παραμύθι περί προσωπικών δεδομένων.Οπως βλεπετε ενω τα εχουνε αναφέρει και αλλοι αυτες τις πρακτικές κανενας απο τους φιλους καθηγητες δεν αναφερει η διαψεύδει γτ γνωριζει οτι αν το θιξουν θα βρεθουν ΟΛΟΙ ανακατεμένοι σε αυτο. Συνεχιστε ακαθεκτοικαι ψηφίστε ενα νόμο που επρεπε απο χρονια να θεσπιστει. Οι ενηλικες ΔΕΝ εχουν θεση σε σχολικη δομη ανηλίκων παιδιών για να βολευονται οι καθηγητες.

 • 28 Απριλίου 2020, 17:14 | Georgios

  Να αποσυρθεί το άρθρο 51 και 52.
  Είναι λάθος γιατί δεν έχετε πλήρη εικόνα για τα επαλ και τους μαθητές τους.

 • 27 Απριλίου 2020, 10:12 | Θάλεια

  θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι οι εν λόγω μαθητές έχουν ΠΑΡΑΤΥΠΑ εγγραφεί στη συγκεκριμένη τάξη διότι, με βάση το άρθρο 151 του ν.4610/2019 και τα σχετικά άρθρα της υπουργικής απόφασης των εγγραφών (ΦΕΚ 2005/2019),οι εν λόγω μαθητές δεν είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ. Σχετική εγκύκλιο είχε αποσταλεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 στα ΕΠΑΛ και είχε διευκρινιστεί ότι θα γίνει σχετικός έλεγχος για τυχόν παράτυπες εγγραφές. Παρόλα αυτά, υπήρξαν διευθυντές ΕΠΑΛ οι οποίοι προχώρησαν ΠΑΡΑΤΥΠΑ στις εν λόγω εγγραφές.
  Με την τελευταία ενότητα της παρ.4 του άρθρου 50 του προς διαβούλευση νομοσχεδίου (για την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου) επιβραβεύεται η ΠΑΡΑΤΥΠΗ ενέργεια των λίγων, ευτυχώς, διευθυντών ΕΠΑΛ οι οποίοι αγνόησαν οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση και προέβησαν στις εν λόγω εγγραφές και των 100 περίπου μαθητών οι οποίοι φοιτούν παράτυπα την τρέχουσα χρονιά στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ.
  Συγκεκριμένα στους εν λόγω μαθητές όχι μόνο δίνεται το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, αλλά τους δίνεται και το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να διευκρινίσω ότι κάποιοι από αυτούς τους μαθητές έπρεπε σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν.4610/2019 να εξεταστούν επιτυχώς σε συγκεκριμένα μαθήματα Τομέα και στη συνέχεια, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, και κάποιοι άλλοι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΕΠΑΛ προηγούμενων νόμων είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ και όχι στην Γ’, σύμφωνα με την υ.α. των εγγραφών.
  Που είναι το κράτος δικαίου; Ποιο μήνυμα λαμβάνουν για τη ζωή τους οι συγκεκριμένοι μαθητές; Ποιο μήνυμα λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι διευθυντές ΕΠΑΛ, οι οποίοι, αντί να έχουν κάποια συνέπεια γι’ αυτήν την ενέργειά τους, επιβραβεύονται; Νομίζω είναι άδικο για όλους εκείνους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με σύνεση και συνέπεια συνεχίζουν την προσπάθειά τους για μία δίκαιη και νόμιμη κοινωνία.
  Σας ευχαριστώ.

 • 25 Απριλίου 2020, 13:08 | Χρήστος

  Η περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 151 επέτρεπε στους μαθητές να μετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σε περίπτωση που λόγω αλλαγής ωραρίου εργασίας δε θα μπορούσαν πλέον να φοιτούν σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Τώρα όλοι αυτοί οι μαθητές θα αναγκάζονται να διακόψουν το σχολείο. Είναι τελείως άδικο.

 • 25 Απριλίου 2020, 12:46 | Χρυσάνθη

  Σχετικά με το άρθρο 51 πρέπει να γίνει μία διευκρίνιση σχετικά με τις ηλικίες των ενήλικων φοιτούντων. Όταν μιλούμε για άνω των 17, εννοούμε μαθητές με ηλικίες 18-20 ετών στη μεγάλη τους πλειοψηφία και όχι 50ρηδες όπως διάβασα σε κάποιο σχόλιο. Μιλώ ως διδάσκουσα και διευθύντρια με προϋπηρεσία μόνο σε ΕΠΑΛ. Πάντα οι μαθητές αυτοί είναι συνειδητοποιημένοι, αφοσιωμένοι στο στόχο τους και αποτελούν εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία της τάξης, δηλ. τελείως αντιδιαμετρικά από τους ισχυρισμούς του υπουργείου.
  Επιπλέον, θα πρέπει ο κάθε νέος απόφοιτος ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ να έχει δικαίωμα επιλογής συνέχισης των σπουδών του ανάμεσα σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό. Με την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑΛ έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο θεσμό της μαθητείας. Μαθητεία δικαιούνται μόνο οι κατέχοντες απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και πτυχίο ΕΠΑΛ. Στερείτε λοιπόν αυτή τη διέξοδο από τους αποφοίτους ΓΕΛ. Τους στερείτε τη δυνατότητα εξάσκησης μιας ειδικότητας σε τόσο νεαρή ηλικία, που θα τους δώσει τα προσόντα και την ώθηση για εύρεση εργασίας στις χαλεπές εποχές που ζούμε.
  Ορθώς ανεστάλη η λειτουργία των Διετών Προγραμμάτων ΑΕΙ τα οποία έφερναν πληθωρισμό πτυχίων επιπέδου 5, όμως με τη μαθητεία ΕΠΑΛ ανοίγονται νέοι ορίζοντες στους αποφοίτους.
  Αυτή την πτυχή ήθελα να τονίσω διότι όλα τα υπόλοιπα πολύ ορθά έχουν ήδη εκφραστεί με τα σχόλια πολλών συναδέλφων και ενώνω τη φωνή μου με όλους αυτούς, ζητώντας να αποσυρθούν τα άρθρα 51 και 52.

 • 23 Απριλίου 2020, 10:58 | Ι.Σ.

  Ορθή η απόφαση της Κυβέρνησης για τη στήριξη των Κλασικών Σπουδών με την επαναφορά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου του μαθήματος των Λατινικών στο Λύκειο, από όπου είχε εντελώς εξοβελισθεί. Η Κοινωνιολογία είναι και αυτό ένα μάθημα αποστήθισης, όπως άλλωστε και τόσα άλλα μαθήματα Μην προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι περί του αντιθέτου. Εδώ χρειάζεται ειλικρίνεια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι συνέβαινε όταν το μάθημα ήταν πανελλαδικώς εξεταζόμενο για τους μαθητές της Δ΄ Δέσμης. Δεν είναι, επομένως, μόνο τα Λατινικά μάθημα αποστήθισης όπως διατείνονται όσοι για συντεχνιακούς λόγους επιμένουν να εξετάζεται πανελλαδικώς η Κοινωνιολογία. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι: Mε τις πανελλαδικές εξετάσεις η αποστήθιση σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα, σε άλλα περισσότερο σε άλλα λιγότερο, εμπεδώθηκε εδώ και 40 χρόνια για τα καλά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Δεν είναι απαραίτητο η Κοινωνιολογία να είναι μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο ούτε ως μάθημα είναι πιο χρήσιμο από τα Λατινικά, όπως λένε κάποιοι. Χρειάζεται πολλή συζήτηση επ’ αυτού. Περιορίζομαι μόνο να πω πως όλα τα μαθήματα είναι χρήσιμα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αξιολογικές διαβαθμίσεις του τύπου «πιο χρήσιμο ή λιγότερο χρήσιμο μάθημα». Ούτε βγαίνει άκρη από μια τέτοια άγονη συζήτηση και αντιπαράθεση. Δεν είναι δυνατόν στις Φιλοσοφικές Σχολές (σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα Τμήματα) οι φοιτητές να διδάσκονται ως αρχάριοι τα Λατινικά, γιατί υποβαθμίζεται η πανεπιστημιακή διδασκαλία. Η διδασκαλία των Λατινικών για αρχάριους πρέπει να γίνεται στο Λύκειο. Χρήσιμα επίσης είναι τα Λατινικά στις Νομικές και στις Θεολογικές Σχολές. Δεν είναι δυνατόν οι φοιτητές των σχολών αυτών να μην μπορούν να διαβάζουν μια μικρή πρόταση ή έκφραση στα Λατινικά. Εκτός τούτου τα Λατινικά χρειάζονται για τις σπουδές τους (Ρωμαϊκό δίκαιο, Λατινική Θεολογική Γραμματεία). Οι υποψήφιοι των Θεωρητικών Σχολών δεν χρειάζεται να εξετάζονται στην Κοινωνιολογία. Τη διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εκτός αυτού η Κοινωνιολογία διαχέεται σε πολλά μαθήματα (Ιστορία, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Γλώσσα, Θρησκευτικά, Πολιτική Παιδεία, Μελέτη Περιβάλλοντος κ.λπ.). Η απόφαση εξέτασης στην Κοινωνιολογία σε πανελλαδικό επίπεδο ήταν (το γνωρίζουν αυτό οι πάντες) αποτέλεσμα συντεχνιακών πιέσεων και προσωπικών προτιμήσεων. Όμως οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται με κριτήριο τις ανάγκες της Εκπαίδευσης και όχι με κριτήρια συντεχνιακά ή προσωπικές προτιμήσεις και επιλογές. Η Κοινωνιολογία μπορεί να διδάσκεται μέσα στο Πανεπιστήμιο, σε όλες τις Θεωρητικές σχολές για δύο εξάμηνα.