Άρθρο 07 – Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Α′ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών για τα εσπερινά λύκεια.».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«2. Στη Β′ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.
Στη Β′ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για κάθε ομάδα.
Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν.».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά λύκεια. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, ως εξής:
α) Ανθρωπιστικών Σπουδών.
β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.
γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν.».
4. Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.».
5. Η περ. β’ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής ως εξής:
βα) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του πρώτου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Λατινικά.
ββ) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου και του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου ως εξής:
i) για την πρόσβαση στο δεύτερο Επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά και
ii) για την πρόσβαση στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.
βγ) Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.»

 • 6 Μαΐου 2020, 07:59 | Μαρία Π.

  Από την ενοποίηση 2ου και 3ου πεδίου νομίζω πως θα έπρεπε να προκύπτει και το ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν και την επιλογή 5ου μαθήματος.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:37 | Ναντια

  Όλα χρήσιμα μα αν πρέπει να ταχθούμε υπερ του ενός ή του άλλου, σαφώς υπερέχει η κοινωνιολογια. Τι να πουμε;

 • 6 Μαΐου 2020, 07:35 | Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος – Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
  Σκέψεις και προτάσεις μας

  Πριν λίγες μέρες κατατέθηκε το Νομοσχέδιο για την Παιδεία το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Ως Ο.Ε.Φ.Ε παρακολουθούμε τις εξελίξεις, μελετούμε το Νομοσχέδιο και σε κάθε περίπτωση θα συμμετέχουμε ενεργά στην διαβούλευση. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα συμμετέχουμε ως Φορέας που εκπροσωπεί ένα μεγάλο τμήμα της Παιδείας και εκπροσωπεί χιλιάδες Εκπαιδευτικούς – Φροντιστές σε κάθε θεσμικά προβλεπόμενη συζήτηση, καταθέτοντας ολοκληρωμένα τις απόψεις μας και με την μοφή Υπομνήματος.
  Ως Φορέας με πολλά χρόνια εμπειρίας και παρεμβάσεων σε διαφορετικά Νομοσχέδια διαφορετικών Νομοσχεδίων, γνώσης των αναγκών των μαθητών μας ώστε να καλύπτονται ολοκληρωμένα μέσω ενός σύγχρονου , ανοικτού στις ανάγκες του μέλλοντος Εκπαιδευτικού Συστήματος έχουμε ήδη διαμορφωμένες θέσεις που μπορούμε να εμπλουτίζουμε και να επικαιροποιούμε. Υπό αυτό το πρίσμα κρίναμε πάντα κάθε Νομοθετική πρωτοβουλία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, υπό αυτό το πρίσμα θα κρίνουμε και σήμερα.
  Ασφαλώς το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σε σημεία όπως οι προαγωγικές εξετάσεις , η επιστροφή της βασης του 10, ο αριθμός των Ομάδων Προσανατολισμού, το Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επιχειρούνται ενδιαφέρουσες αλλαγές στον τρόπο που η Παιδεία γίνεται αντιληπτή στην ελληνική πραγματικότητα.
  Για παράδειγμα:
  – Διαρθρώνεται με τρόπο αν μη τι άλλο πιο νεωτερικό το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, συνθέτοντας ιδέες και πρακτικές που εφαρμόζονται επιτυχώς σε άλλες χώρες ( π.χ επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων και έννοιες Πληροφορικής από την νηπιακή ηλικία.)
  – Χτίζει σύγχρονες δεξιότητες σύμφωνα με το αίτημα των καιρών που προετοιμάζει τα παιδιά για την ζωή, τον αληθινό κόσμο.Οι θεματικοί πυλώνες δείχνουν να « κουμπώνουν» με αυτό που ζούμε σήμερα την εποχή του κορωνοιού, των σαρωτικών αλλαγών στον πλανήτη, την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της κλιματικής αλλαγής.
  – Αποφεύγει τον επικρατώντα, τα προηγούμενα χρόνια εξισωτισμό προς τα κάτω, κάνοντας ριζικά διαφορετικές επιλογές για τον Θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων.
  – Εισάγει την αξιολόγης σχολικών μονάδων και με εσωτερική αυτοαξιολόγηση και με εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με ενεργό ρόλο του Ι.Ε.Π και της Αρχής για την διασφάλιση της ποιότητας στηνΑ΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση.
  Η αλήθεια είναι ότι αλλαγές σαν κι αυτές δεν αποτελούν ανακάλυψη της πυρίτιδας. Ο ΟΟΣΑ γράφει επί χρόνια εκθέσεις που αναφέρεται σε παθογένειες του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην χώρα μας και αναφέρεται σε ιδέες σαν κι αυτές αλά και άλλες. Το διαπιστώσαμε όταν αντιπροσωπεία της Ο.Ε.Φ.Ε συνάντησε αντιπροσωπεία του Ο.Ο.ΣΑ και ανταλλάξαμε απόψεις εφ΄όλης της ΄υλης.
  Αυτό το πνεύμα το συναντάμε και σε άλλα σημεία του Νομοσχεδίου, όπως:
  – Ενίσχυση της διδασκαλίας της Πληροφορικής , των Ξένων Γλωσσών , των Κλασσικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής. , όπως και εκπόνηση ερευνητικών/ συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός αξιολόγησης
  – Αύξηση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο Γυμνάσιο από 4 σε 7 .
  – Επαναφορά της βάσης του 10
  – Καθιέρωση παρακολούθησης Μαθηματικών στους μαθητές της Θεωρητικής κατευθυνσης της Γ΄Λυκείου και Ιστορίας στους μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου.
  – Σύσταση εκ νέου της Τράπεζας θεμάτων Διαβαθμισμένης δυσκολιας στο Λύκειο.και σταδιακή εισαγωγή της από το επόμενο σχολικό έτος στην Α΄Λυκείου.
  – Μείωση των Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφορά τω συντελεστών βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή , τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση από την επόμενη χρονιά.
  Πολλοί δημοσιολογούντες βλέπουν σ΄αυτά τα μέτρα μία εντατικοποίηση. Στα Φροντιστήρια γνωρίζουμε πολύ καλά
  – Ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σημαντικών γνωστικών κενών των μαθητών όταν από το Γυμνάσιο έρχονται στο Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαιδευση (τα διδαχθεντα αντικειμενα κατά τη σχολικη εκπαιδευση τους δεν επαρκουν) αυτό χρήζει αντιμετώπισης.
  – Ότι είναι αναγκαία η συνεχής αξιολόγηση των μαθητών μέσα από τεστ και άλλες εργασίες.
  Αυτό δεν δείχνει η εμπειρία όλων μας, αν θέλουμε να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και όχι μέσα από το πρίσμα ιδεοληψιών;
  Άλλωστε η θέση μας για τις Εισαγωγικές και όχι μόνο, συμπυκνωνόταν στην θέση που είχαμε κατ΄επανάληψη καταθέσει και επί προηγούμενης Κυβέρνησης και την καταθέτουμε και σήμερα. Λεγαμε λοιπόν σε όλα τα κείμενά μας και στα Υπομνήματά μας στο Υπουργείο Παιδείας , προς τον ΟΟΣΑ και προς κάθε Φορέα που ενδιαφερόταν για τις απόψεις μας :
  Ο υποψήφιος για τα ΑΕΙ θα πρέπει να αξιολογείται περισσότερες φορές με εξετάσεις εθνικού επιπέδου. Η εμπειρία δείχνει ότι αν ένας μαθητής αξιολογείται πολλές φορές , τότε μειώνεται και το άγχος των υποψηφίων. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να προσμετρούνται οι προφορικοί βαθμοί στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης μιας και υπάρχει κίνδυνος διαπλοκής καθηγητών – μαθητών.
  Η ίδια φιλοσοφία θα πρέπει να διαπνέει όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης και όχι μόνο τον τρόπο εισαγωγής στα Α.Ε.Ι .Η εμπειρία δείχνει ότι χρειάζεται σε όλες τις βαθμίδες , σε όλες τις τάξεις μία διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης μέσα από τεστ.
  Αυτός ήταν και είναι ο κορμός της τοποθέτησής μας. Με δεδομένα δε κάποια νέα στοιχεία του Νομοσχεδίου, θεωρούμε ως εντελώς απαραίτητες δύο επίσης προβλέψεις:
  1. Όλα τα θέματα θα πρέπει να μπαίνουν από την Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να μηδενίζεται ο κίνδυνος υποκειμενισμού στην επιλογή θεμάτων ανά σχολείο
  2. Χρειάζεται να διευκολυνθεί η κινητικότητα ανάμεσα στα πεδία , η αύξηση των επιλογών των μαθητών για σχολές περισσότερες του ενός πεδίου.Για το λόγο αυτό προτείνουμε την ύπαρξη δυνατότητας επιλογής και δεύτερου επιστημονικού πεδίου μέσα από την επιλογή και 2ου ειδικού μαθήματος.

  Με την ευκαιρία του Νομοσχέδιου θεωρούμε αναγκαίο να επαναφέρουμε και να ζητήσουμε σ΄αυτό ή σε αμέσως επόμενο Νομοσχέδιο ορισμένες βασικές θέσεις και αιτήματά μας, τα οποία είναι:
  – Καθιέρωση Κουπονιου Εκπαίδευσης για την στήριξη από τα Φροντιστήρια παιδιών που δεν μπορούν να έχουν μία πρόσθετη στήριξη λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Η επερχόμενη ύφεση και οι παρενέργειές της στην μέση οικογένεια καθιστά αυτή την πρότασή μας αναγκαία ώστε να αποφευχθούν ταξικοί διαχωρισμού και ανισότητες.
  – Επέκταση της άδειας των Φροντιστηρίων και στην στήριξη των μαθητών Δημοτικού, καθώς και στην στηριξη ευρυτερα των μαθητων με τηλεεκπαίδευση.
  – ‘Αρση διφορούμενων διατάξεων και αναχρονιστιών προβλέψεων Νόμων που δυσχεραίνουν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρσιών στους μαθητές.
  – Απρόσκοπτη διοργάνωση διαγωνισμάτων και ενημερώσεων γονέων τις Κυριακές
  – Δραστική αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής παραοικονομίας των αδήλωτων ιδιαίτερων από αμφιβόλων προσόντων εκπαιδευτικούς . Δυστυχώς, ένα σημαντικό ποσοστό δημόσιων ειτουργών κάνουν ιδιαίτερα στους μαθητές τυς χωρίς καμία επίπτωση
  – Κατάργηση κάθε άδειας Οικοδιδασκαλίας.

  Με αίσθηση ευθύνης θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας επλουτισμένες και από τον εσωτερικό διάλογό μας. Πάντα πρόταγμά μας ήταν μια καλύτερη Παιδεία για όλους τους μαθητές της χώρας, ένα σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστημα, τα Φροντιστήρια συστατικό πυλώνα στήριξης μιας πανεθνικής προσπάθειας ανόδου των δυνατοτήτων των μαθητών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αδήριτες προκλήσεις ενός απαιτητικού μέλλοντος και ενός άκρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην χώρα και διεθνώς.

 • Με αφορμή την κατάθεση προς διαβούλευση του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» επισημαίνουμε:

  1. Στο πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου η διακριτότητα και η αυτοτέλεια των επι-στημών στο επίπεδο της διδασκαλίας ολοκληρώνει στον αναγκαίο βαθμό τη μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δίνει συγκεκριμένα μαθησιακά, μορφωτικά, γνωστικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
  Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική επιστήμη αποτελεί απαραίτητη γενική γνώση και ως τέτοια πρέπει να διδάσκεται στο Γενικό Λύκειο. Αυτό γιατί το αντικείμενό της προσδιορίζεται στην παραγωγή, την ανταλλαγή και την διανομή των αγαθών στην κοινωνία, δηλαδή, στο πεδίο της οικονομικής πραγματικότητας. Έτσι, βοηθά το μαθητή να εξηγήσει πώς παράγονται και ανταλλάσσονται τα υλικά αγαθά στην κοινωνία, πώς διαμορφώνονται οι αξίες και οι τιμές των αγαθών στην παραγωγή και στην ανταλλαγή, τις προϋποθέσεις της διανομής του πλούτου των κοινωνιών. Η αναγκαιότητα εξοικείωσης με βασικές έννοιες που διαμορφώνουν οικονομική σκέψη, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή της οικονομικής ευημερίας των αυριανών πολιτών και των κοινωνιών μέσα στις οποίες αυτοί θα διαβιούν.
  Η οικονομική επιστήμη περιλαμβάνει γενικές έννοιες, όρους και προτάσεις που πρέπει να μάθει ο μαθητής για να μπορέσει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Για αυτό θεωρούμε πως καθίσταται επιβεβλημένη η διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης, ως μαθήματος γενικής παιδείας, για όλους τους μαθητές του Λυκείου πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Παράλληλα, θα τους δοθεί η δυνατότητα ορθής επιλογής προσανατολισμού σπουδών καθώς θα έχουν αποκτήσει γνώση του περιεχομένου και της αξίας ενός διδακτικού αντικειμένου.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μαθήματος Γενικής Παιδείας που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

  2. Ο προσανατολισμός Οικονομίας και Πληροφορικής συγκροτεί μια μεγάλη επιστημονική περιοχή που επιλέγεται από πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών της Γ΄ τάξης και περιλαμβάνει το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», το οποίο αποτελεί μάθημα αυξημένης επιστημονικής βαρύτητας του προσανατολισμού σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης και διδάσκεται μέχρι σήμερα επτά (7) ώρες εβδομαδιαία, ώστε να επιτυγχάνεται η εμβάθυνση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

  Προτείνουμε το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» να συνεχίσει να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής με τον σημερινό αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας και να αποκτήσει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές του συγκεκριμένου Επιστημονικού Πεδίο.

  3. Με το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» εξετάζονται θεμελιώδεις αρχές της ατομικής συμπεριφοράς όπως, προσωπικότητα, αξίες, αντιλήψεις, στάσεις, διαθέσεις, συναισθήματα, λήψη αποφάσεων και ο ρόλος των παρακινητικών συνθηκών για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Με τη μάθηση των διοικητικών ευθυνών, καθηκόντων και της διαχείρισης του παραγωγικού δυναμικού άνθρωποι-μηχανήματα-υλικά δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει τι σημαίνει συνέπεια, αυστηρότητα, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, άσκηση και επανάληψη ορθολογικών πράξεων και εμπέδωση του ορθολογισμού.
  Το μάθημα αυτό αποτελεί δομικό στοιχείο του επιστημονικού υπόβαθρου των μαθητών που επιλέγουν τον προσανατολισμό «Οικονομίας και Πληροφορικής».
  Η αποδοχή του μαθήματος από τους μαθητές ήταν πολύ μεγάλη, αφού είχαν δημι-ουργηθεί, για όσο διάστημα ήταν στα μαθήματα επιλογής, περισσότερα από 1200 τμήματα ανά έτος σε όλα τα ΓΕΛ της χώρας.

  Προτείνουμε το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ξανά στα διδασκόμενα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

  Επισημαίνουμε ότι η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων είναι εφικτή αφού:
  α) υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι διδακτικοί πόροι που έχουν αξιοποιηθεί και κατά το παρελ-θόν (Φωτόδεντρο, Διόφαντος) και
  β) Υπάρχει το εκπαιδευτικό δυναμικό που απαιτείται για τη διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Παντελής Τέντες Άγγελος Αντωνόπουλος

 • 6 Μαΐου 2020, 07:07 | Χριστίνα Αλμπάνη

  Η εισαγωγή των λατινικών και η αφαίρεση της κοινωνιολογίας απο Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα αλλά και γενικά από τον κορμό μαθημάτων του λυκείου δεν συνάδει με την γενικότερη φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου αλλά και με τους στόχους που πρέπει να λειτουργεί το λύκειο. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η ενίσχυση του προβληματισμού και η προετοιμασία των μαθητών να ενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται και στην κοινωνία υπηρετεί και ευοδώνεται κυρίως μέσα από την κοινωνιολογία. Ο μαθητής γνωρίζει θεωρίες κοινωνικού μετασχηματισμού, αλλαγές σε κοινωνικά σχήματα και δομές, τάσεις σε κοινωνικούς αγώνες στοιχεία απαραίτητα για να εμπλουτίσουν την περαιτέρω εκαπιδευτική και ακαδημαική πορεία του.

 • 6 Μαΐου 2020, 06:17 | ΓΩΓΩ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

  Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί να μην εξετάζονται σε βασικά στοιχεία Δικαίου και Πολιτικής ή και Κοινωνιολογίας οι υποψήφιοι για Νομικές και Αστυνομικές Σχολές, ΜΜΕ, Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών-Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικής & Εκπ. Πολιτικής, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας κ.ά. σχετικά, αντί στα Λατινικά και στα Αρχαία Ελληνικά.
  Στη Γαλλία, στην Αγγλία και στην Ιρλανδία εξετάζονται σε SCIENCES POLITIQUES / CITIZENSHIP EDUCATION / POLITICS & SOCIETY για τις αντίστοιχες Σχολές. Προσδοκώ ως σύγχρονοι άνθρωποι με υψηλή και διεθνή κατάρτιση να υιοθετήσετε αυτά τα πρότυπα-μοντέλα εισαγωγής σε σχολές και τμήματα Κοινωνικών Επιστημών που είναι και τα περισσότερα της Ανθρ. Κατ/νσης με τις υψηλότερες βάσεις, ιδίως τα Νομικά, Διεθνολογία και Πολιτικά Τμήματα, για τα οποία, όπως θα γνωρίζετε, χρειάζεται τουλάχιστον 17/20 μέσος όρος γραπτών.

 • 6 Μαΐου 2020, 05:51 | Άγγελος Θανόπουλος

  Συμφωνώ με την επανεισαγωγή των λατινικών

 • 6 Μαΐου 2020, 05:43 | Άγγελος Θανόπουλος

  Συμφωνώ με την επαναεισαγωγή των λατινικών

 • 6 Μαΐου 2020, 04:47 | Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

  α) Προτείνουμε η Αισθητική Αγωγή (Μουσική, Εικαστικά και Θεατρολογία) να προστεθεί ως ένα ακόμη επιλεγόμενο μάθημα στις Β και Γ τάξεις στο Γενικό Λύκειο

  β) Τα πανελληνίως εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικανοτήτων (Ε.Μ.Α.Ι.) δεν διδάσκονται καθόλου στα Γενικά Λύκεια, παρά μόνο στα Μουσικά Σχολεία. Προτείνουμε να προστεθούν ως επιλεγόμενα μαθήματα (όπως το Σχέδιο) και στα Γενικά Λύκεια (Β και Γ τάξεις), ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν και οι μαθητές αυτού του τύπου Λυκείου (ο πολυπληθέστερος τύπος), οι οποίοι, χωρίς να σπουδάζουν σε Μουσικό Σχολείο, επιθυμούν την επιλογή να εισαχθούν σε μουσικά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  γ) Προτείνουμε να προστεθεί και να ενισχυθεί η διενέργεια απολυτηρίων εξετάσεων στα Μουσικά Σχολεία για την απόκτηση τίτλων μουσικής παιδείας στους αποφοίτους τους.

  μετά τιμής

  για τον Σύλλογο Αποφοίτων
  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

  ο Πρόεδρος: Παντελεήμων Πανδής
  ο Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κυραναστάσης