Άρθρο 26 Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του ν. 4415/2016

 

 1. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,».

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. μπορούν να ενισχύονται εφόσον:

α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους σαράντα (40) και

β) συμπληρώνονται οι οριζόμενες ώρες διδασκαλίας.

Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.»

 • 6 Μαΐου 2020, 04:56 | Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

  Προτείνουμε ένα επιπλέον άρθρο στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επικαιροποιηθεί και να τροποποιηθεί ο πίνακας ανά χώρα των ειδικοτήτων που αποσπώνται σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού, ανάλογα με τους τύπους των σχολείων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τον συνολικό αριθμό των μαθητών ανά σχολείο και τις συνθήκες των χωρών υποδοχής, με συμπλήρωση ειδικοτήτων (όχι μόνο Ελληνικής Γλώσσας αλλά και Ελληνικού Πολιτισμού, π.χ. Μουσική και Χορός) σε περισσότερες χώρες σχετικά με σήμερα, όπως σε χώρες με Ελληνικά Σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών (π.χ. Καναδάς).

  μετά τιμής

  για τον Συλλόγου Αποφοίτων
  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

  ο Πρόεδρος: Παντελεήμων Πανδής
  ο Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κυραναστάσης

 • 6 Μαΐου 2020, 02:01 | Θείος

  Υπενθυμίζω ότι εξ όσων γνωρίζω στη Γερμανία οι το γερμανικό κράτος έχει λόγο στο πώς διδάσκεται η γερμανική γλώσσα στα αμιγή ελληνικά σχολεία.
  Εμείς έχουμε λόγο για την ελληνική στα αντόιστοιχα γερμανικά; Μήπως θα έπρεπε να ανατίθεται στον εκάστοτε Συντονιστή το έργο αυτό;

 • 26 Απριλίου 2020, 10:45 | Athanasios

  Στο άρθρο 5, παρ.1 περ.δ, προβλέπεται για την ενίσχυση των μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και «επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό…»

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αντικατασταθεί ως εξής:
  «υποχρεωτική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό…»

  ΣΤΟΧΟΣ: Η λήψη στοχευμένης εισαγωγικής / ενημερωτικής επιμόρφωσης θα συμβάλλει στην αποτροπή των ανακλήσεων αποσπάσεων. Οι εκπαιδευτικοί πηγαίνοντας στο εξωτερικό χωρίς ενημέρωση συχνά «πέφτουν από τα σύννεφα» και ανακαλούν τις αποσπάσεις τους. Επίσης, η επιμόρφωση/ ενημέρωση θα προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων εκπαιδευτικών να αιτηθούν απόσπασης, καθώς θα ξέρουν πού θα βαδίζουν και θα έχουν την αίσθηση της βοήθειας από την υπηρεσία.
  Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, κατ ουσίαν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από συγγενείς ή φίλους που μπορεί να έχουν στο εξωτερικό και άτυπα από υπηρεσίες του υπουργείου. Στην κατεύθυνση της ευρύτερης ενημέρωσης θα έπρεπε να συμβάλλουν και τα συντονιστικά γραφεία.

 • 23 Απριλίου 2020, 05:01 | Κωνσταντίνος N.

  Επιτέλους κάτι θετικό. Μικρής σημασίας όμως