Άρθρο 70 Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

 

 1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ τους ή σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών,

γ) το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

 1. Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ΄ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.
 2. Ως προς τις μετεγγραφές της παρ. 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού.

β) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

γ) Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 1. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.
 • 6 Μαΐου 2020, 07:21 | ΣΠΥΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για δίδυμα αδέλφια, τα οποία θα έπρεπε να έχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω του συναισθηματικού δεσίματος που έχουν, και θα έπρεπε να μπορούν να φοιτήσουν μαζί.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:17 | ΣΠΥΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Το κατά κεφαλή εισόδημα στην περίπτωση της διάστασης των γονέων προκύπτει ως εξής
  το εισόδημα της μητέρας που δηλώνει ως προστατευόμενα μέλη τα παιδιά διαιρείται με τον αριθμό των μελών (π.χ. 1 μητέρα και 3 παιδιά = 4, για τρίτεκνη μητέρα) και για μία δημόσιο υπάλληλο μπορεί να ικανοποιηθεί η συνθήκη τωβ 12500ευρώ/άτομο
  το εισόδημα του εν διαστάσει συζύγου υπολογίζεται ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ και μπορέι η συνθήκη του 12500ευρώ/άτομο να μην ικανοποιείται
  Όμως το ίδιο κράτος όταν κρίνει ποιοι δικαιούνται επίδομα παιδιού, επίδομα θέρμανσης παίρνει υπόψη του μόνο το εισόδημα του γονέα που δηλώνει τα παιδιά.
  Με την παραπάνω διαδικασία του κατά κεφαλή εισοδήματος μπορεί να μη γίνει εφικτό να πάρουν μετεγγραφή παιδιά που έχουν αδελφό φοιτητή.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:47 | Μαρία Π.

  Πιστεύω ότι δε θα έπρεπε να γίνεται μεταγραφή αποκλειστικά στο πρώτο έτος. Υπάρχει περίπτωση το μικρότερο από τα δύο αδέρφια να περάσει σε πόλη που δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στην πόλη που ήδη βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα αδέρφια. Άρα, το μικρότερο από τα αδέρφια δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή(επειδή δεν υπάρχει αντιστοιχία στη σχολή) και το μεγαλύτερο δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή αφού δεν είναι πρώτο έτος. Στην παρ. 3β αναφέρεται ότι αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στην πόλη που σπουδάζει το μεγαλύτερο από τα αδέρφια τότε το μικρότερο μπορεί να πάρει μεταγραφή στον τόπο που έχουν μόνιμη κατοικία οι γονείς. Όμως έτσι το μικρότερο από τα αδέρφια αναγκάζεται να σπουδάσει στον τόπο που αποτελεί μόνιμη κατοικία του. Μάλιστα, εάν στην πόλη που έχει περάσει το μικρότερο από τα αδέρφια οι γονείς διαθέτουν κατοικία, είναι άδικο το μεγαλύτερο να αδυνατεί να μετεγγραφεί σε αυτή την πόλη επειδή δεν είναι πρώτο έτος. Ως αποτέλεσμα, τα 2 αδέρφια θα πρέπει να μείνουν σε διαφορετικές πόλεις και οι γονείς να συντηρήσουν και τα δύο.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:53 | Β.Κ.

  Ό,τι ισχύει για τα αδέρφια φοιτητών, το ίδιο ακριβώς να ισχύει και για τα αδέρφια ενεργών αθλητών, παγκόσμιων πρωταθλητών και πρωταθλητών Ευρώπης επειδή οι οικογένειες των αθλητών αυτών ξοδεύουν τεράστια ποσά και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:14 | ΝΙΚΗ

  Το κράτος για να βοηθήσει τους πολύτεκνους θα πρέπει να δίνει επιδόματα ενοικίου για τα παιδιά τους η αλλα οικομικά προνόμια ώστε να σταματήσει να προωθεί την αναξιοκρατία δίνοντας απίστευτα και αντισυνταγματικά προνόμια στις μετεγγραφές, στους διορισμούς στις αποσπάσεις στις τοποθετήσεις κλπ εις βάρος των υπολοίπων.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:51 | Βασιλεια

  Παρακαλώ σε όλους που θα κληθείτε να ψηφίσετε το νομοσχέδιο αναφορικά με τα άρθρα των μεταγραφών και της ελαχιστης βάσης μεταγραφής, να λαβετε υπ όψη ότι αλλάζετε τα δεδομένα σχετικά με τις επιλογές των παιδιών μόλις 1 μήνα πριν τις εξετάσεις μετά από την αναστάτωση και τις ανατροπες που βιώνουν τα παιδιά εν μέσω της πανδημίας αλλά και των οικογενειών που ήδη σπουδάζουν ένα παιδί σε άλλη Περιφέρεια και δεν ξέρουν σε ποια οικονομικη κατάσταση θα βρίσκονται λόγω και των νέων δυσμενών οικονομικών εξελίξεων. Φοβάμαι ότι όπως η πανδημία έφερε τους γιατρούς ορισμένων χωρών στην επιλογή μεταξύ των ασθενών, έτσι και οι γονείς θα αναγκαστούν να μπουν στη διαδικασία επιλογής του παιδιού που θα σπουδάζει.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:51 | Β.Κ.

  Ό,τι ισχύει για τα αδέρφια φοιτητών, το ίδιο ακριβώς να ισχύει και για τα αδέρφια ενεργών αθλητών, παγκόσμιων πρωταθλητών και πρωταθλητών Ευρώπης επειδή τα έξοδα των οικογενειών των αθλητών αυτών είναι τεράστια και για πολλά χρόνια.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:05 | Ευαγγελία

  Παρακαλώ όπως σεβαστείτε την προσπάθεια των παιδιών που περνούν όλη την επίπονη διαδικασία των πανελληνίων εν μέσω πανδημίας και πρέπει να διαχειριστούν και βασικές αλλαγές αναφορικά με τις επιλογές τους, αφού με το άρθρο 70 και τη βάση εισαγωγής για μεταγραφή ουσιαστικά επηρεάζετε τις επιλογές τους να μη πω ότι τις ακυρώνεται, αφού ειδικά για τις οικογένειες που συντηρούν ήδη ένα φοιτητή σε μια πόλη, αν το δεύτερο παιδί δεν έρθει στην πόλη κατοικίας των γονέων , λόγω των οικονομικών δυσκολιών εμμέσως ακυρώνεται η δυνατότητα για ένα απο τα παιδιά να σπουδάσει.Ειδικοτερα για οικογένειες μισθωτών με δηλωμένα τα εισοδήματα τους και με την ανασφάλεια που επικρατεί για το πόσο θα διατηρήσουν το επίπεδο του μισθού τους λόγω των επικειμενων δυσμενών οικονομικών εξελίξεων, φοβάμαι ότι ούτεενα φοιτητικό σπίτι δεν θα μπορούν να συντηρήσουν.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:26 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ

  ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ , ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ.ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ.
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΑ?
  ΟΙ ΦΕΤΙΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΒΙΩΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ
  » ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ΄΄ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ.
  ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΤΟΣΟ ΒΙΑΣΤΙΚΑ.ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ Η ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ.ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

  ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 2.750 ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ 4.000 ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ?
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 2.750 ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ.
  Ή΄ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ 10.000 ΜΟΡΙΑ.

  ΜΗΝ ΕΝΤΕΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΡΑ.ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ.

  ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑΣΥΝΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΑΦΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ, ΟΤΑΝ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, θα πρέπει να προβλέπεται και ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα αδέλφια τους, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι ανάγκες φοιτητών είναι αυξημένες και πρέπει να ληφθούν υπόψιν της Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί στην παρ. 1 περίπτωση δ ως εξής:

  1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  (…) δ) Όταν ο ίδιος ή ένα ή περισσότερα αδέλφια πάσχουν από παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως αυτό πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

 • 2 Μαΐου 2020, 15:20 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ

  Αφαιρέστε τη βάση μετεγγραφών για τα αδέρφια. Να υπάρχουν μόνο οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεν αντέχουν οικονομικά οι χαμηλόμισθοι γονείς να σπουδάζουν δύο ή περισσότερα παιδιά σε διαφορετικές πόλεις. Θα αυξήσετε τις κοινωνικές ανισότητες, αφού πολλά παιδιά δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν στη σχολή που επιθυμούν και στην πόλη που φοιτά ο/η αδερφός/ή τους. Η οικονομική κρίση (λόγω covid-19) η οποία θα πλήξει τη χώρα μας μας θα φανεί τους επόμενους μήνες. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην προχωρήσετε στην ψήφιση των άρθρων του νομοσχεδίου που αφορά τις μετεγγραφές. Αφήστε τον προηγούμενο νόμο. Μην ορθώσετε τείχος αποκλεισμού αυτών των παιδιών από το ακαδημαϊκό τους μέλλον γιατί θα καταστείτε εσείς υπαίτιοι γι αυτό.

 • 1 Μαΐου 2020, 12:33 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ

  ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ…..ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ….ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 2750 ΜΟΡΙΩΝ….ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΝΥΟΥΜΕ.

 • 1 Μαΐου 2020, 12:25 | ΔΚ

  Θεωρώ ότι στις μετεγγραφές αδελφών ΔΕΝ πρέπει να υπάρχει το οικονομικό κριτήριο-κόφτης των 12.500 κατά κεφαλήν εισόδημα. Αυτό το κριτήριο αφαιρεί δικαιώματα από μισθωτούς που δεν αποκρύβουν εισόδημα, ενώ άλλες κατηγορίες πολιτών (γιατροί κλπ) μπορούν εύκολα να κρύψουν εισοδήματα και το κάνουν.
  Ίσως θα μπορούσε να μην τίθεται το οικονομικό κριτήριο για φοιτητές που εισάγονται κατά το ίδιο έτος (πχ πολύδημες κυήσεις – δίδυμα – τρίδυμα).

 • 1 Μαΐου 2020, 12:17 | Σπυρος

  Ειμαι πρωτοετης φοιτητης και εχω περασει στην ροδο .Ο αδερφος μου σπουδαζει στην Αθηνα και λογω ενος ηλεκτρονικου λαθους δεν πηρα την μεττεγραφη μου.Μια ολοκληρη χρονια πηγε χαμενη ενω μαλιστα παρακολουθουσα μαθηματα.Εγω εχω διαφορα με την αθηνα 3 χιλιαδες μορια δηλαδη δεν θα μπορω να σπουδασω επειδη απεχω απο το οριο των 2750 μοριων .Οι γονεις δεν μπορουν να μας παρεχουν 2 σπιτια σε διαφορετικες πολεις οπως και οι περισσοτεροι πολιτες.Αδικο μετρο χωρις καθολου λογικη.Ευχαριστω.

 • 1 Μαΐου 2020, 12:08 | Δημητρης Αθανασοπουλος

  Ακρως απαραδεκτο και αδικο αν τελικα ψηφιστει .Για παραδειγμα εαν καποιος φοιτητης εχει 2850 μορια διαφορα αντι για 2750 δεν θα πρεπει να σπουδασει επειδη δεν πηρε την μεττεγραφη στο πρωτο ετος? Πιστευετε πως η οικονομικη δυνατοτητα μας ,μας επιτρτεπει να σπουδαζουμε 2 παιδια σε διαφορετικες πολεις?

 • 29 Απριλίου 2020, 00:23 | Κωνστατίνος

  Το άρθρο σε γενικές γραμμές κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, πλην όμως του ορίου των 2.750 μορίων που απαιτούνται ως προυπόθεση για την την μετεγγραφή των προτοετών φοιτητών, ειδικά όταν αυτοί έχουν ήδη αδερφό που σπουδάζει σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Είναι αδύνατο για μια οικογένεια (πόσο μάλλον σε οικογένεια που ήδη ένα παιδί είναι φοιτητής) και η οποία πληρεί τα οικονομικά κριτήρια (άρα έχει αποδεδειγμένα οικονομικό πρόβλημα) να σπουδάσει κάποιο παιδί στην επαρχία ειδικά όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές (πχ φοιτητικές εστίες), και ενώ το παιδί έχει περάσει σε κάποια σχολή εκεί. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο στις κρίσιμες εποχές που ζούμε λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της και για αυτό θα ήταν καλύτερο ειδικά για την φετινή χρονιά και δεδομένου οτι αναμένεται από το φθινόπωρο ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας του «sars covid-19», το βαθμολογικό όριο των 2.750 μορίων να επανεξεταστεί προς τα πάνω, ή και να ανασταλεί, τουλάχιστον για την επόμενη ακαδημαική χρονιά.

 • 28 Απριλίου 2020, 12:57 | Δέσποινα Τ.

  Πιστεύω οτι στην παρ.1β)πρέπει να προστεθεί η εξής διευκρίνηση: «Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης» όπως είναι διατυπωμένο και στις εγκυκλίους των δυο προηγούμενων ετών: 168262/Ζ1 /09-10-2018 και 159709/Ζ1/11-10-2019 του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων.

  Θα είναι ΑΔΙΚΟ να μην προστεθεί αυτός ο όρος που ίσχυε και τα προηγούμενα έτη. Οπως ειναι γνωστό,τα προβλήματα ειναι άπειρα που εμποδίζουν ενα επιμελή φοιτητή να ολοκληρώσει τις σπουδές του στον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών(καταλήψεις, ασθένειες, κρίση κορωνοιου κλπ)

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 27 Απριλίου 2020, 11:24 | Δημήτριος

  Το νομοσχέδιο είναι προς θετική κατεύθυνση. Προσπαθεί να βάλει τις βάσεις για να εξελιχθεί το σύστημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρνητικοί είναι παντα αυτοί που τους βολευει να μην αλλάζει τίποτα στον χώρο της εκπαίδευσης. Όσον αφορά το άρθρο, θα πρέπει να υπάρξει τρόπους τα αδέρφια να είναι μαζί στην ίδια πόλη ή περιφερειακη ενότητα, ακόμα και αν δεν πιασει το -2750 της σχολής που επιθυμεί, αρκεί να έχει εισαχθεί σε αντίστοιχη σχολή. Θα υπάρχουν οικογένειες μέ 3 σπίτια.ένας στην Αθήνα, ένας στην Κρήτη, και η οικία της οικογένειας στην Πάτρα. Πως θα βγει οικονομικά. Εναλλακτικά, να παίρνει το φοιτητικό επίδομα,ανεξαρτήτως εισοδήματος

 • 26 Απριλίου 2020, 12:23 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ Ο ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑ

 • 26 Απριλίου 2020, 10:58 | Παναγιωτοπουλου Χατζη Δεσπ

  Γιατι Αποκλειστικα κατα το πρωτο ετος;Ο αλλις αδελφος να μην μπορει δηλαδη;Γιατι αυτος που ειναι σε αλλο ετος να αποκλειεται;

 • 26 Απριλίου 2020, 10:27 | Στρατος Χασαπης

  Στα αδελφια πρεπει να κανει αιτηση μετεγγραφη οποιος απο τους 2 θελει .Οχι αποκλειστικα ο πρωτοετης

 • 26 Απριλίου 2020, 10:23 | Παναγιωτοπουλου Χατζη Δεσπ

  Να αφαιρεσεται τον ορο αποκλειστικα πρωτοετης

 • 26 Απριλίου 2020, 10:19 | Μιλτιαδης Χασαπης

  Οχι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ,ας δωσετε την δυνατοτητα κ σε αδελφους που σπουδαζουν στ 2 η3 ετος

 • 26 Απριλίου 2020, 10:14 | Παναγιωτοπουλου Χατζη Δεσπ

  Γιατι αποκλειστικα ο πρωτοετης μεταξυ αδελφων;;;;Αν αυτο δεν γινεται πχ δεν υπαρχει αντιστοιχο τμημη στον τοπο κατοικιας .Δωστε το δικαιωμα κ στον αλλο αδελφο εαν θελει αυτος που ειναι 2ετης η 3ετης να κανει εστω αυτος αιτηση μετεγγραφης για τον τοπο κατοικιας των γονιων.Αφαιρεστε το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ

 • 26 Απριλίου 2020, 10:05 | Στράτος Χασαπης

  Εγώ σαν πρωτοετής, δεν θέλω να υποβάλλω αίτηση μετεγγραφής για την πόλη μόνιμης κατοικίας μου, ας υποβάλλει όμως η αδελφή μου που θαναι δεύτερος της κ είναι μακριά, Δώστε το δικαίωμα σε όποιο από τα 2 αδέλφια θέλει να πάει στον τόπο κατοικίας όχι μόνο στον πρωτοετή. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 25 Απριλίου 2020, 12:38 | Δημήτρης

  Θα πρέπει και αδέλφια που ο μεγαλύτερος είναι φοιτητής στο 2ο ή 3ο έτος και η αδελφή του περνά στο 1ο έτος , ο αδελφός να μπορεί να πάρει μεταγραφή να είναι με την αδελφή του

 • 25 Απριλίου 2020, 00:53 | Παρασκευή Σ.

  Αφαιρείται το δικαίωμα μεταγραφής με την θεσμοθέτηση της «βάσης μεταγραφής» χωρίς πρώτα να έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές για την φοίτηση των οικονομικά αδυνάτων.
  Πολλές πόλεις της Ελλάδας π.χ. η Τρίπολη δεν έχουν καν φοιτητικές εστίες. Θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί πρώτα χώροι φιλοξενίας των φοιτητών με χαμηλά εισοδήματα και ειδικά για οικογένειες που σπουδάζουν παιδιά σε διαφορετικές πόλεις .
  Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι δικαίως τους αφαιρείται το δικαίωμα μεταγραφής, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μόρια. Έτσι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ισότητα στην δημόσια εκπαίδευση αλλά και στις σπουδές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • 24 Απριλίου 2020, 18:02 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΘΛΙΒΟΜΑΙ ως πολίτης όταν βλέπω ότι ένα ζήτημα τόσο ευαίσθητο, όπως είναι η δυνατότητα δύο ή περισσοτέρων αδερφών να σπουδάσουν μαζί, αναλώνεται στην προσπάθεια να αλλάξουμε την σύνταξη ή να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε μία παράγραφο ή μια παράμετρο στα άρθρα του νομοσχεδίου.
  ΘΛΙΒΟΜΑΙ – ακόμη περισσότερο – ως γονιός όταν βλέπω ότι οι κόποι και οι προσπάθειες των παιδιών μου να μορφωθούν δεν έχουν καμία αξία και δεν λαμβάνονται υπόψιν από κανένα. Αντίθετα αυτό που έχει περίοπτη θέση στην αξιολόγηση είναι να υπάρχουν κριτήρια και όρια τύπου » το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.»
  Δεν θα μπω καν στην διαδικασία να σχολιάσω τα κριτήρια γιατί ως γονιός ήδη δύο φοιτητών γνωρίζω ότι οι φοιτητές που παίρνουν μεταγραφή αυξάνοντας τους αριθμούς εισακτέων των σχολών δεν είναι παρά μια μικρή συνεισφορά στον αριθμό των φοιτητών που συσσωρεύονται στα τμήματα. Αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν οι μεγάλες και κύριες αιτίες αυτού του υπαρκτού προβλήματος.
  Όλα αυτά με κάθε ΣΕΒΑΣΜΟ στους υπόλοιπους σχολιαστές και τις απόψεις τους.

  Ευχαριστώ.

 • 24 Απριλίου 2020, 15:29 | Κωνσταντία Μ.

  Στην περ.1β) αναφέρει ότι:τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
  Η γνώμη μου είναι οτι πρέπει να μείνει η προϋπόθεση που αναφερόταν και στα 2 προηγούμενα έτη (σχετ.έγγραφα 168262/Ζ1 /09-10-2018 και 159709/Ζ1/11-10-2019) του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων για τις Μετεγγραφές όπου αναφέρει:»Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης».
  Ειδικά μετά την πανεπιστημιοποίηση των Τ.Ε.Ι, όπου προστέθηκαν αρκετά μαθήματα σε όλες σχεδόν τις σχολές αλλά σε λίγες από αυτές άλλαξε ο χρόνος σπουδών, δεν είναι δυνατόν να αποφοιτήσει κάποιος στον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών. Θα ήταν λοιπόν άδικο να μην προστεθεί αυτός ο όρος που ίσχυε και τα προηγούμενα έτη.
  Άλλωστε οι καταλήψεις των φοιτητών, οι οποίες είναι συχνό φαινόμενο ειδικά στην Αθήνα, έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν ολόκληρο εξάμηνο. Ενας επιμελής φοιτητής όμως δεν φταίει σε τίποτα που χάνει εξάμηνα κι δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο χρόνο σπουδών που προβλέπεται σε κάθε σχολή.

 • 23 Απριλίου 2020, 20:39 | ΜΠΑΜΠΗΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ α)»τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ τους ή σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΟΡΟΣ» ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας»ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΝΙΜΑ Π.Χ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ,ΕΤΣΙ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ Η ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ,ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΩ ΕΓΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕΙ ΣΑΝ ΟΡΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ

 • 23 Απριλίου 2020, 09:41 | Αντώνης Αλεξανδρίδης

  Η περίπτωση του άρθρου 70 παρ.3β:

  β) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

  να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

  β) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ή όταν ο φοιτητής δεν συμπληρώνει την απαιτούμενη βάση μετεγγραφής, ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας εφ’όσον στο Τμήμα αυτό ικανοποιεί τη βάση μετεγγραφής.

 • » τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ τους ή σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας» . Αυτή η ρύθμιση είναι ακριβώς ή ίδια με αυτή που έγιναν οι μετεγγραφές 2018 και 2019. Αυτή ή ρύθμιση είναι χρησμός. Την έχω διαβάσει αμέτρητες φορές, έχω πάρει πολλά τηλέφωνα στο Υπ. Παιδείας, έχω στείλει email στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, την έχω δώσει να τη διαβάσουν γονείς, εκπαιδευτικοί και δικηγόροι και κάθε ένας δίνει την δική του ερμηνεία. Η δική μου ερμηνεία είναι: Μια οικογένεια που δηλώνει μόνιμη κατοικία στη Λαμία, έχει παιδί που σπουδάζει στην Αθήνα σε σπίτι που έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία και το άλλο παιδί που πέρασε στο Ηράκλειο δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή λόγω αδελφού/ης που σπουδάζει. Νομίζω πρέπει να αφαιρεθεί το «ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,». Το σημείο αναφοράς να είναι η μόνιμη κατοικία
  Φυσικός, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας

 • 23 Απριλίου 2020, 02:49 | Φώτης Γ.

  )»Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.»
  Το από κοινού μετεγγραφή σημαίνει δεσμευτική μετεγγραφή και για τον αδερφό που σπουδάζει ενώ είναι πχ στο 3ο έτος; Υπάρχει και η περίπτωση να μην έχει αντίστοιχο τμήμα σε καμία περιφεριακή ενότητα πλην Αθήνας & Θεσσαλονίκης, όπως η νομική .
  Ένα παράδειγμα:Γονέας κάτοικος Άρτας,ο/η αιτών επιτυχών σε μαθηματικό Σάμου και αδερφός φοιτητής στη Νομική Κομοτηνής. Δεν θα μπορεί να πάρει μετεγγραφή λογικά στο μαθηματικό Ιωαννίνων με βάση το άρθρο 70 γιατί αποκλείονται και οι τρεις περιπτώσεις .Στην Ροδόπη δεν έχει μαθηματικό τμήμα και νομική πουθενά,πλην Αθήνας & Θεσσαλονίκης και στο τόπο διαμονής γονέων επίσης δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα τμήματα.Το θεωρώ ΑΔΙΚΟ.Δεν είναι μόνο το ενοίκιο στο κόστος φοίτησης αλλά και η απόσταση και άλλα.Το από κοινού μετεγγραφή πρέπει να αντικατασταθεί: το » δύναται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα τμήματα…ή να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο τμήμα πλησιέστερο στην περιφεριακή ενότητα,πλην Αθήνας & Θεσσαλονίκης.