Άρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013  

 

Η περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν στον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών.»

 • 25 Απριλίου 2020, 17:18 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

  Σ αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε λόγω κορονοϊού θεωρώ ότι πρέπει το υπουργείο να προχωρήσει στην άμεση έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων. Η καθυστέρηση δεν βοηθάει γιατί:
  1. έχει οριστεί η ύλη( ό τι διδάχθηκε ως τον Μάρτη)
  2. Οι υποψήφιοι έχουν βγάλει την ύλη( φροντιστήρια, διαδικτυακά μαθήματα)
  3. Υπάρχει κίνδυνος να ασθενήσουν με την έναρξη των σχολικών μαθημάτων και να χάσουν τις εξετάσεις.
  4. Η ψυχολογία τους θα επιβαρυνθεί επιπρόσθετα.
  5. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ανυπόφορες , όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.